Hoogwaardige toepassingen in de maak voor tomatenoverschotten en witloofwortels

Groenten

“Reststromen uit de tuinbouwsector zitten nog tjokvol nuttige stoffen, maar het is de kunst om die op de juiste manier te benutten. Dat wil zeggen: er een nuttig én stabiel product van af te leiden dat kan gebruikt worden in diverse sectoren zoals bijvoorbeeld de voedingssector of gewasbescherming”, zegt ILVO-UGent onderzoekster Lies Kips.

Bijna uitgeput bassin naast de serre

Geen water meer voor de groenten

Groenten

Groentetelers in open lucht die niet over waterbronnen of -voorraden beschikken zien vandaag hun teelten deels of volledig verloren gaan. Niet alleen de vollegrondsgroentetelers kampen met dit probleem, ook bij vele glastuinbouwers staan de waterbassins zo goed als leeg. Dat is ook het geval op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver en het Proefcentrum Hoogstraten. Nu al het beschikbare regenwater dreigt op te raken, kunnen ze niet anders dan overschakelen op grond- of leidingwater. “Een spijtige en kostelijke zaak voor een sector die ernaar streeft om op een zeer duurzame manier met water om te gaan,” stelt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.

Greenyard Frozen behoort tot de wereldwijd grootste producenten van diepvriesgroenten. Vrij recent bezocht Koning Filip de productievestiging in Vlaanderen.

Greenyard lanceert terugroepactie voor bevroren groenten uit Hongaarse fabriek

Economie

Greenyard roept alle diepvriesgroenten die de voorbije twee jaar geproduceerd werden in zijn fabriek in Baja (Hongarije) terug, zo blijkt uit een mededeling op zijn website. De maatregel werd genomen in het kader van een mogelijke listeriabesmetting. Volgens het bedrijf is mogelijk ook een deel van die diepvriesgroenten op de Belgische markt terechtgekomen, "maar slechts in zeer beperkte mate, minder dan 1 procent", klinkt het woensdagochtend.

Jaarrond kwaliteitsvolle en smaakvolle groenten halen uit serres is technisch gezien een hele  uitdaging.

Europese biologische groenteserres met meer agro-ecologische praktijken

Groenten

Glastuinbouw is een zeer intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het zopas gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project ‘Greenresilient’ gaan acht landen zoeken naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw.

De voorstelling van het derde duurzaamheidsrapport Responsibly Fresh ging door op het tomatenbedrijf Primato van de familie Pittoors.

Veilingen en producenten engageren zich voor duurzame ontwikkeling

Groenten

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) stelde vorige week het derde duurzaamheidsrapport van Responsibly Fresh voor. In dit rapport wordt de balans opgemaakt van de geleverde inspanningen rond duurzame ontwikkeling over de periode van 2012 tot 2018. En er blijkt progressie: zowel op economisch, ecologisch en op sociaal vlak zijn er zichtbaar stappen vooruit gezet. En om dat in de verf te zetten, werd gekozen voor het tomatenbedrijf Primato van familie Pittoors in Putte, die ook hun steentje bijdragen om hun bedrijf duurzamer te maken.

Projectmatig naar een betere asperge

Groenten

Bij de start van het voorjaar werd door de provincie Limburg het onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds (GIF) afgesloten. Naast het project met yacon ‘Yacomix’ stond ook het verbeteren van de aspergeteelt centraal. In twee projecten was het doel om de roosverkleuring in asperge te verminderen en de irrigatie te verbeteren.

Een doordachte aansturing van irrigatie kan de landbouwer heel wat kosten besparen.

Openluchtgroenten efficiënt beregenen

Groenten

In het voorjaar en de zomer van 2017 kampten we met een droogte die bij vele gewassen hun sporen naliet. Efficiënt beregenen met het water dat er nog beschikbaar is, is daarom noodzakelijk. De BDB geeft tips naar hun expertise.

De klok kan niet stoppen op een minimumprijs.

Veilingen onder vuur

Groenten

Pano beschadigde in een recente reportage het imago van de veilingen. Krijgt de landbouwer altijd slechte prijzen? Nee, volgens de veilingen zelf zeker niet. Is de prijszetting wisselvallig? Ja, maar dat is een gekend fenomeen. Prijzen onder de productiekosten zijn mogelijk, maar ook in slechte tijden is een lid van de veiling meestal beter af dan een niet-lid, klinkt het bij het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.

Journaliste Greet Pluymers van Pano.

Waarom Pano-journaliste ‘Boerenbedrog’ maakte

Groenten

VRT-journaliste Greet Pluymers kaartte in haar ‘Pano’-reportage ‘Boerenbedrog’ de lage prijzen aan die telers op de veiling krijgen voor hun groenten en fruit. Ze bereikte daarmee 525.000 kijkers, die zich niet onverschillig toonden. Ze reageert deze week in Landbouwleven op de hetze.

Edition numérique des abonnés

Meer fruit maar minder groenten thuis geconsumeerd in 2017

Groenten

De gemiddelde Belg kocht vorig jaar 38 kilogram verse groenten of één kilogram minder dan in 2016. Het thuisverbruik van fruit steeg licht van 46,6 naar 47 kilogram per hoofd. Dat blijkt uit een bevraging van het marktonderzoeksbureau GfK Belgium bij een panel van 5.000 Belgische gezinnen in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Edition numérique des abonnés

Vlaamse fruit- en groentenboeren beschuldigen veilingen van wanbeleid

Groenten

De Vlaamse fruit- en groentenboeren beschuldigen de veilingen van een wanbeleid. Dat heeft het VRT-reportagemagazine "Pano" vastgesteld in een onderzoek naar de situatie van de boeren.

Edition numérique des abonnés

Eerste zoete puntpaprika van het seizoen aan de klok bij BelOrta

Groenten

Vandaag worden bij BelOrta de eerste zoete puntpaprika’s van het jaar geveild. De rode puntpaprika’s werden aangeleverd door producent ALNICA uit Duffel en aangekocht door Gemex voor een prijs van 3,44 € per kilogram. De gele puntpaprika’s werden aangeleverd door producent GROBAR uit Berlaar en eveneens aangekocht door Gemex voor een prijs van 2,96 € per kilogram.

Klaartje Bunkens van de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent determineert en telt witloofmineervliegen.

Een waarschuwingssysteem voor de witloofmineervlieg

Groenten

Als in donkere, koude kisten de wortels staan te kiemen tot witloofstronken, hoopt de witloofteler maar één ding: dat de witloofmineervlieg niet heeft toegeslagen. Onderzoekers van de KU Leuven werken daarom aan een volautomatisch waarnemingssysteem voor de vlieg.

provincie Limburg

Onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds afgesloten

Groenten

Het provinciaal groentecongres sloot gisteren met meer dan 60 telers en erfbetreders, zeven sprekers en een proefveldbezoek het onderzoek binnen het Groente-innovatiefonds (GIF) op een boeiende en feestelijke manier af.

Edition numérique des abonnés

Voorlopig geen fusie tussen veilingen BelOrta en Hoogstraten

Economie

Er komt voorlopig geen fusie tussen de tuinbouwveilingen Coöperatie Hoogstraten en BelOrta (Sint-Katelijne-Waver). “Het was bij beide partijen wellicht nog wat te vroeg, en bij Belorta had men recent verschillende fusies”, zo is woensdag gezegd bij de start van het nieuwe aardbeiseizoen in Hoogstraten, waar ook werd vooruitgeblikt op 2018.

Luc Maertens, CEO van agrobiotech start-up Agrosavfe.

Agrobodies: Wat je van lama’s leren kan

Groenten

Van de twee bedrijven is Agrosavfe al het langst actief. In het begin van 2013 maakte de spin-off zich los van het VIB. Het bedrijf ontwikkelt zogenaamde Agrobodies: kleine eiwitten afkomstig van lama-antilichamen die binden met specifieke moleculen in de cellen van ziekten en plagen.

Aphea.Bio zal jaarlijks 1.500 formuleringen van micro-organismen testen in de serre.

Gentse biologische gewasbescherming even effectief als chemische

Economie

Lama-antilichamen gebruiken om gewassen te beschermen? De wereld afzoeken naar micro-organismen die efficiënt teelten beschermen? Het zijn de respectievelijke queesten van Agrosavfe en Aphea.Bio, twee jonge biotechbedrijven uit het Gentse. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) zag mooie toepassingen voor de Vlaamse landbouw, en investeerde fors.

De Proeftuin werkt al decennia aan innovatie in de witloofteelt.

Onderzoek naar bewaring en ontdooiing witloof

Groenten

Het Proefcentrum van de Nationale Proeftuin Witloof, in Herent, heeft woensdag acht nieuwe koelcellen in gebruik genomen, waarmee het onderzoek gaat voeren naar bewaar- en ontdooimethodes van witloof.

Edition numérique des abonnés

Boerenbond positief over oplossing voor Waalse PWA'ers

Actueel

De Boerenbond is tevreden dat er een oplossing gevonden werd voor de Waalse PWA'ers die in Vlaanderen komen werken. Het PWA-systeem is in Vlaanderen sinds 1 januari omgezet in wijk-werken en dat sloot Walen uit. Op vraag van de fruitsector zijn de regels nu aangepast, meldde Het Belang van Limburg donderdag.

Evert Van Britsom van Continental Fruits (links) en Dirk Fluyts (Bollaert Primeurs) doen zaken.

BelOrta ziet aubergine-areaal groeien

Groenten

Het aubergine-areaal dit jaar groeit met 24%, aldus BelOrta. De coöperatieve veiling uit Sint-Katelijne-Waver denkt dat de groei mede in de hand gewerkt wordt door de opkomst van de meditterane keuken, waarin de aubergine een belangrijke rol speelt. Maar vorig jaar lag de aubergine-prijs ook een stuk hoger dan een jaar eerder.

Meest recent

Meest recent