Meldpunt voor schade door everzwijnen

Everzwijnen veroorzaken veel schade in de landbouw.
Everzwijnen veroorzaken veel schade in de landbouw. - LL

Jagers schoten vorig jaar 1.404 everzwijnen dood, vooral in de Limburgse bossen. Het gaat om een stijging met meer dan 500 afgeschoten dieren in vergelijking met 2016, toen er 870 zwijnen werden geschoten tijdens de jacht. Volgens de Boerenbond houdt de schade echter aan. In de winter vooral aan weilanden, in het voorjaar ook aan gewassen. De bond vroeg vorige maand het probleem beter in kaart te brengen. Er is inderdaad nood aan objectieve data, dus wordt binnenkort een meldpunt opgestart bij het Agentschap Natuur en Bos, is te horen bij Schauvliege. Daar kan de plaats en de aarde van de schade worden opgegeven. De module is er niet enkel voor landbouwers, maar ook voor jagers en particulieren. Van schadevergoedingen is voorlopig geen sprake. Het is wel de bedoeling samen te gaan zitten met de tien Vlaamse faunabeheerzones om het probleem verder in te dijken.

BELGA

Meest recent

Meest recent