Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

Bieten

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

De Proeftuin werkt al decennia aan innovatie in de witloofteelt.

Onderzoek naar bewaring en ontdooiing witloof

Groenten

Het Proefcentrum van de Nationale Proeftuin Witloof, in Herent, heeft woensdag acht nieuwe koelcellen in gebruik genomen, waarmee het onderzoek gaat voeren naar bewaar- en ontdooimethodes van witloof.

‘Jackson’ laat een opmerkelijke opbrengst en uitstekende frietgeschiktheid optekenen.

Aardappel ‘Jackson’ toegevoegd aan Belgische rassenlijst

Aardappelen

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras van aardappelen opgenomen. Uit de officiële proeven blijkt een goede weerstand tegen de aardappelplaag, een bovengemiddelde opbrengst en een uitstekende frietgeschiktheid.

Nauwkeuriger werken en het betere inzicht in resultaten, noemen landbouwers als grote voordelen van precisielandbouw.

Grote interesse in precisielandbouw

Akkerbouw

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst.

VLM streeft naar meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

Akkerbouw

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben.

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Bieten

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

DSC_0535

Belgapomprijs nog steeds dezelfde

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 16 februari volgende prijsnoteringen:

Volgens Hylkema heeft de aardappelsector veel te winnen bij toenemende samenwerking.

‘Kansen voor Nederlands-Belgische samenwerking’

Aardappelen

Volgens Dick Hylkema van de Nederlandse aardappelorganisatie NAO is voor een sterkere aardappelketen meer samenwerking nodig tussen telers en verwerkers, maar ook tussen Nederland en België.

Kurt Sannen (BioForum) en Stijn Bruers in gesprek op de landbouwstudiedag 2018 (UGent)

Milieu-activist verwerpt biolandbouw

Akkerbouw

De vakgroep landbouweconomie van de Universiteit Gent had naast de vertrouwde specialisten uit de biosector ook een eerder verrassende spreker uitgenodigd: Stijn Bruers, milieu-activist én overtuigd tegenstander van bio.

1. Ik ben klaar voor de start van het nieuwe seizoen_illustratie Fyteauscan

Correct spuiten, problemen uitsluiten!

Akkerbouw

Een duurzame gewasbescherming en landbouw is een taak van ons allemaal, klinkt het bij Phytofar. Met de campagne “Correct spuiten, problemen uitsluiten!” wil Phytofar een juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bekomen.

Een handvol bedrijven domineert de wereldwijde graanhandel.

Graangiganten: ADM wil Bunge kopen

Granen

Archer Daniels Midland (ADM) is in vergevorderde gesprekken verwikkeld om concurrent Bunge over te nemen. ADM en Bunge behoren samen met Cargill en Louis Dreyfus tot de zogeheten ABCD-groep van grootste graanhandelsbedrijven wereldwijd. Samen zijn ADM en Bunge goed voor ruim $100 miljard omzet.

Johan De Saegher heeft sinds 9 februari de operationele leiding van Belchim.

Belchim wijst nieuwe topman aan

Nieuws van maatschappijen

Belchim heeft Johan De Saegher (53) per 9 februari aangesteld als CEO.

Graanprijzen zakten recent na een kleine opleving weer in. Dat komt vooral door een groot aanbod.

FAO: graanoogst naar een record

Akkerbouw

De graanoogst in seizoen 2017/2018 zal volgens nieuwe ramingen groeien naar een record. Wat mais en tarwe betreft zullen de voorraden uitgroeien tot het hoogste niveau ooit. Dat schrijft de Wereldvoedselorganisatie FAO in een nieuwe analyse. De records betekenen alvast meer prijsdruk op de granen.

Een Australisch perceel transgeen koolzaad.

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Granen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

Evert Van Britsom van Continental Fruits (links) en Dirk Fluyts (Bollaert Primeurs) doen zaken.

BelOrta ziet aubergine-areaal groeien

Groenten

Het aubergine-areaal dit jaar groeit met 24%, aldus BelOrta. De coöperatieve veiling uit Sint-Katelijne-Waver denkt dat de groei mede in de hand gewerkt wordt door de opkomst van de meditterane keuken, waarin de aubergine een belangrijke rol speelt. Maar vorig jaar lag de aubergine-prijs ook een stuk hoger dan een jaar eerder.

DSC_0521

Belgische europarlementsleden in glyfosaatcommissie

Akkerbouw

Bart Staes (Groen), Frédérique Ries (MR) en Marc Tarabella (PS) worden vaste leden van de bijzondere commissie in het Europees Parlement die de vergunningsprocedure voor pesticiden tegen het licht gaat houden.

Het project voor een nieuwe suikerfabriek in Seneffe verloopt goed. Naar verwachting kunnen de eerste bieten verwerkt worden in 2021.

De nieuwe suikerfabriek van Seneffe verwerkt de eerste bieten vanaf 2021

Bieten

Het project om een nieuwe suikerfabriek te bouwen door en voor suikerbietplanters is goed op weg. Het wordt concreet en daarbij wordt momenteel rond vier aspecten gewerkt. Deze derde suikerspeler in België vat zijn eerste campagne aan in september 2021.

Er zijn meerdere types focusbedrijven die elk hun eigen maatregelen hebben.

Status focusbedrijf 2018 staat op het Mestbankloket

Wetgeving

We staan aan de vooravond van een nieuw bemestingsseizoen waarbij de Mestbank begin deze week bekend maakte dat landbouwers op het Mestbankloket kunnen nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting.

DSC_0521

Europees Parlement gaat glyfosaat-saga uitvlooien

Akkerbouw

Het Europees Parlement gaat een bijzondere commissie oprichten die de Europese vergunningsprocedure voor pesticiden tegen het licht gaat houden. Daarover rezen immers veel vragen naar aanleiding van de recente Europese beslissing om de vergunning van glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Verscheidene Belgen maken zich op voor een zitje in de commissie.

De weersomstandigheden hebben bijgedragen aan de lage mycotoxinecontaminatie van het maïsgraan.

Geringe mycotoxinecontaminatie van maïsoogst 2017

Akkerbouw

Ondanks de droge weersomstandigheden tijdens de zaai en de groei van de maïs hebben we, net als voor de strogranen, toch relatief hoge opbrengsten gekend.

Meest recent

Meest recent