Stilstaan bij het maïsteeltseizoen met Limagrain

Akkerbouw

De nabespreking van de teelt van wintergranen die Limagrain bracht tijdens haar najaarsontmoeting met vakpers en officiëlen brachten we u reeds. Ook maïs stond toen op het programma.

Een witziekteproef in wortelen waarbij tot uiting komt dat behandelen loont.

Ook in september blijft het te droog

Akkerbouw

Na de grote droogte vanaf half april tot rond tien augustus is het nu ook in september opnieuw (te) droog. De volle groei waar we op hoopten vanaf dat we regen kregen, blijft uit door opnieuw een droogte.

Edition numérique des abonnés

Ongewijzigde Belgapomnotering bij verschillende marktstemmingen

Akkerbouw

Belgapom deed op vrijdag 21 september volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Ondanks het toegenomen areaal wordt de totale oogst consumptieaardappelen fors lager ingeschat.

Oogst consumptieaardappelen 18% lager ingeschat door NEPG

Akkerbouw

De NEPG, Noordwest-Europese aardappeltelers, schatten dat de aanstaande oogst van consumptieaardappelen 18% lager zal zijn dan die van vorig jaar en 8% lager dan het 5-jarig gemiddelde. Nochtans is het totale areaal consumptieaardappelen de afgelopen 5 jaar met 8,4% gegroeid.

Maïskopbrand is een schimmel in de maïskolf onder de schutbladeren.  Soms is dit moeilijker zichtbaar. Ook kan verwarring ontstaan met builenbrand.

Syngenta vestigt aandacht op maïskopbrand

Akkerbouw

Eind vorige week namen de technische medewerkers van Syngenta ons mee naar het Nederlandse Megen om de ziekte maïskopbrand (Sphacelotheca reiliana) onder de aandacht te brengen.

Australische premier vergelijkt sabotage van aardbeien met “terrorisme”

Groenten

De Australische premier Scott Morrison heeft de sabotage van Australische aardbeien vergeleken met terrorisme. In het land is paniek ontstaan nadat een twintigtal aardbeien werden ontdekt waarin naalden zaten. De zaak vormt een bedreiging voor de aardbeienindustrie, en daarom roept Morrison zijn landgenoten op om massaal aardbeientaarten te bakken om de aardbeientelers te steunen.

De graanoogst wordt op veel plekken in de EU gedrukt door droogte.

Coceral verlaagt graanprognose

Granen

Coceral heeft haar graanprognose voor de EU verlaagt van 299,1 miljoen ton naar 283,5 miljoen ton. Daarmee komt de oogst volgens de Europese belangenbehartiger van de graansector duidelijk onder het niveau van vorig jaar (300,2 miljoen ton). De grootste bijstelling is zichtbaar bij tarwe. Boosdoener is vooral de droogte.

Edition numérique des abonnés

Europa versoepelt voorwaarden groenbedekkers

Veeteelt

Door de uitzonderlijke weersomstandighedentijdens de voorbije zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan veevoeder. Om hieraan tegemoet te komen, versoepelt de Europese Commissie de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen.

Edition numérique des abonnés

Bietencampagne start in crisissfeer

Bieten

7300 Belgische bietentelers zijn klaar om de nieuwe campagne aan te vatten. Het is pas de tweede sinds het wegvallen van de quota en de minimumprijzen eind september vorig jaar. De bietenplanters kijken met een bang hart naar de nabije toekomst, meldt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB).

Le New Holland T6 est doté d’une transmission Dynamic Command  à 24 vitesses avant et arrière.

Noviteiten in de Mecanic’Show van Libramont

Mechanisatie

Twee weken geleden brachten we een eerste bespreking van de machines die in de Mecanic’Show van Libramont aantraden.

Gevoeligheid aan ziekten is een niet te verwaarlozen parameter bij de rassenkeuze van wintertarwe.

Gevoeligheid wintertarwe aan ziekten

Akkerbouw

In een vorig artikel gaven we de opbrengstresultaten van het rassenonderzoek wintertarwe dat uitgevoerd werd door het Landbouwcentrum Granen en partners.

Edition numérique des abonnés

Een zelfde Belgapomprijs voor de drie variëteiten

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 14 september volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Edition numérique des abonnés

Aantal zorgboerderijen op 10 jaar tijd verdrievoudigd

Economie

Het voorbije decennium was er een sterke toename van het aantal groenezorginitiatieven, waarbij mensen uit kwetsbare groepen onder begeleiding een zinvolle dagactiviteit in de natuur vervullen. Vlaanderen telt momenteel 940 zorgboerderijen, waarvan 122 in Limburg. Dat meldden Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens (CD&V) woensdag op een Limburgs gemengd bedrijf.

Edition numérique des abonnés

Vlaamse regering laat marktstudie uitvoeren naar weersverzekering voor landbouwers

Akkerbouw

De Vlaamse regering gaat na of er binnen de verzekeringssector interesse is om landbouwers een "brede weersverzekering" aan te bieden, die schade door extreme weersomstandigheden zou vergoeden. Dat zei minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement.

Edition numérique des abonnés

Europees project wil met adaptatiemaatregelen waterschaarste voorkomen

Akkerbouw

Deze maand gaat het Europees project Prowater van start. Dit grensoverschrijdende Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen.

De weersomstandigheden hebben een enorme invloed gehad op de opbrengsten van de wintergranen.

Nakaarten over de graanoogst met Limagrain

Akkerbouw

Limagrain hield eind vorige week zijn traditionele najaarsmeeting om de graanopbrengsten te bespreken. Dit is vroeger dan normaal, maar het oogstseizoen is dan ook vroeger beklonken dan normaal.

Edition numérique des abonnés

Ook droogte in Wallonië als uitzonderlijk bestempeld

Akkerbouw

De Waalse minister van landbouw, René Collin, kreeg woensdag van het KMI te horen dat de droogte in Wallonië als uitzonderlijk wordt beschouwd.

Edition numérique des abonnés

Maïs rijp of overrijp

Akkerbouw

Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs.

Edition numérique des abonnés

Landbouwers bevraagd over randvoorwaarde erosiebestrijding

Akkerbouw

Op het e-loket kunnen landbouwers tot 1 december 2018 deelnemen aan een bevraging over de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding. Het Departement Landbouw en Visserij wil nagaan of de maatregelpakketten voldoende flexibiliteit bieden en of ze het beoogde erosiebestrijdend effect opleveren.

De mondiale suikerprijs daalde in augustus naar een dieptepunt.

Graanprijs in augustus weer gestegen, suiker omlaag

Bieten

Mondiale graanprijzen zijn in augustus met 4% gestegen ten opzichte van juli. De suikerprijs daalde daarentegen met ruim 5% tot het laagste niveau in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de FAO Voedselprijsindex die de VN publiceert.

Meest recent

Meest recent