Dossier

Koning bezoekt schoolhoeve Torhout

Voor ons gezin

Scholengroep Sint-Rembert uit het Torhoutse ontving dinsdag Zijne Majesteit de koning, in het gezelschap van oud-leerling en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Hij was erg geïnteresseerd in hoe het onderwijs zich afstemt op de werkvloer.

AG-Tec probeert meer en meer opleidingen intern bij hen te laten doorgaan.

Tijd besteed aan opleiding enorm toegenomen

Mechanisatie

Opleidingen en vormingen nemen steeds meer tijd in binnen de bedrijfswereld. Zo geeft ons Vincent Cipers aan, productmanager Claas-tractoren en wielladers bij AG-Tec.

De Ceuster nv pakt de opleiding tot het knelpuntberoep van nivelleerder zelf aan ism Talentenwerf.

Nivelleren kan je leren

Onderwijs

Vorig jaar lanceerden De Ceuster NV en Talentenwerf een opleiding waarbij geselecteerde kandidaten de kans kregen om zich te bekwamen in de finesses van het nivelleren. Na deze opleiding werden de beste kandidaten aangeworven.

Een groep leerlingen van de school op bezoek in het Spaanse groente- en fruitmekka  Valencia .

Scheppersinstituut zet in op buitenland

Onderwijs

In deze tijd is grensoverschrijdende samenwerking meer dan noodzakelijk geworden. Sinds een geruime tijd organiseert het Scheppersinstituut Wetteren buitenlandse stages voor de afdelingen biotechnische en planttechnische wetenschappen.

De Hogeschool Gent heeft speciale  aandacht voor precisielandbouw.

Hogeschool Gent trekt kaart vanprecisielandbouw

Onderwijs

De land- en tuinbouwsector is een ondernemende, innoverende en snel evoluerende sector. Om te kunnen inspelen op de noden van deze sector en op de maatschappij van de toekomst worden 21st century skills onontbeerlijk. Daarom worden de studenten agro- en biotechnologie, afstudeerrichtingen landbouw en plantmanagement (tuinbouw), van de HoGent vanaf dag 1 ondergedompeld in mechanisatie, automatisering en precisielandbouw.

AVR zet in op opleiding via vier pijlers

Akkerbouw

Opleiding is niet alleen een zaak van het reguliere onderwijs, ook de bedrijfswereld zet hier stevig op in. Een mooi voorbeeld hiervan vonden we terug bij het West-Vlaamse AVR, Belgisch fabrikant van machines voor de aardappelteelt.

Edition numérique des abonnés

Bio-ingenieurs vinden steeds sneller werk

Onderwijs

De tewerkstelling van afgestudeerde bio-ingenieurs zit in stijgende lijn. In het afgelopen jaar was nog slechts 2,4% van de afgestudeerde bio-ingenieurs niet aan het werk, in vergelijking tot 6% drie jaar geleden.

Gesprekstafel bij een boerderijbezoek in België: timemanagement is nodig voor de levenskwaliteit.

Landbouwverbreding in de opleiding om meer perspectief te bieden

Onderwijs

Het Europees project EBAMA 2.0 is opgestart met als doel een inhoud samen te stellen om verbreding aan te bieden binnen het agrarisch secundair onderwijs. Het onderwijsaanbod zal immers in de toekomst moeten inspelen op de variatie aan activiteiten van de toekomstige landbouwers.

Met groter wordende veestapels, en een boer die ook een steeds drukkere agenda heeft, begrijpt de boer steeds beter dat het nuttig is om in preventie te investeren , denkt Geert Opsomer.

Veearts zal meer en meer preventief werken

Veeteelt

“Vlaamse dierenartsen zijn de beste chirurgen ter wereld”, aldus prof. Opsomer van de Faculteit Diergeneeskunde. De praktijkgerichte opleiding tot dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zit daar volgens hem voor iets tussen. Maar de dierenarts van de toekomst zal naast het mes ook steeds meer het advies hanteren als werkmiddel.

De school kreeg van PreventAgri een prijs voor veilig werken.

College Ten Doorn opnieuw naar finale beloftevolle hovenier

Onderwijs

Op de Broederschool staat de praktijk voorop.

Broederschool Hiëronymus wil meer dan een school zijn

Onderwijs

In de Broederschool Hiëronymus Biotechnische & Sport te Sint-Niklaas kunnen leerlingen kiezen voor een opleiding Land- en Tuinbouw. De school investeert fors en wil meer dan een school zijn.

Katrien De Jaeger en Gaétan Minne trokken naar Ecuador.

LTI Oedelem naar Ecuador en omgekeerd!

Onderwijs

Het land- en tuinbouwinstituut in Oedelem stuurde Katrien De Jaeger en Gaétan Minne, twee leerkrachten van de school, op uitwisseling naar Ecuador.

“De laatstejaars-studenten  bachelor agro en biotechnologie afstudeerrichting Landbouw en Agro-industrie van VIVES Campus Roeselare  vertrekken  binnenkort op studiereis naar Canada !

Klaarstomen voor toekomst in agrosector

Onderwijs

Veviba, Animal rights, de almacht van de supermarkten... Is er nog wel toekomst in de brede agrosector? Een ouder zou er moedeloos van worden. Als ouders hebben we immers het beste voor met (de toekomst van) onze zoon / dochter.

Sobere stallen in Oost-Duitsland.

Op stage in Duitsland

Onderwijs

Mathieu De Brabandere, nu in het zevende jaar veehouderij landbouwteelten en Stijn Van de Sompele zesde bso Landbouw trokken op buitenlandse stage in Duitsland. Tijd voor enkele vraagjes.

De afstudeerrichting bepaalt de aard en de opbouw van de stage.  Studenten Landbouw en Tuinbouw komen op een productiebedrijf terecht.

Unieke stage op maat

Onderwijs

Agro- en Biotechnologie studeren aan Thomas More in Geel is kiezen voor een brede opleiding met heel veel specialisatiemogelijkheden. Deze driejarige professionele bacheloropleiding telt vijf afstudeerrichtingen, met per afstudeerrichting nog een aantal specialisaties. Die doorgedreven specialisatie laat toe om de sectorspecifieke kennis nog dieper te doorgronden. Een unieke stage op maat is voor elke student het orgelpunt van zijn opleiding.

Veel diversiteit in Woudlucht, of het nu gaat om een leerling met leerproblemen of om iemand met een  grotere zorgvraag.

Tuinbouw in Woudlucht te Heverlee

Onderwijs

De tuinbouwschool van Woudlucht in Heverlee tegen Leuven kende als school in het bijzonder onderwijs een sterke ontwikkeling. Iedereen met een liefde voor de tuin en de natuur heeft de mogelijkheid zich daarin te ontplooien.

Leerlingen van het VLTI bezoeken heel wat bedrijven, bijvoorbeeld de firma Frans Vervaet BV uit Biervliet.

75 jaar land- en tuinbouwonderwijs in Torhout

Onderwijs

De school startte in de woelige naoorlogse jaren als ‘Vrije middelbare tuinbouwschool’ met 31 leerlingen in de A3-opleiding Tuinbouw. Voordien waren er uit de toenmalige normaalschool een aantal initiatieven ontstaan om een opleiding in landbouw te voorzien.

Edition numérique des abonnés

VABI verovert Europa met z’n 4 afdelingen

Onderwijs

Reeds meer dan 20 jaar doet VABI aan internationalisering met de afdeling landbouw, maar sinds dit schooljaar krijgen ook alle andere afdelingen de kans om op buitenlandse stage te gaan, dus ook dierenzorg, biotechniek en tuinbouw. Dit schooljaar sturen we meer dan 50 laatstejaars naar diverse Europese bestemmingen.

Leerlingen oefenen het verzorgen van klauwen eerst op dode klauwen.

Klauwverzorging en KI praktijktoppers in landbouwopleiding

Onderwijs

Zoals de landbouwsector steeds in beweging is, wordt ook de landbouwopleiding van het Sint Jozefinstituut te Geel (Kogeka) voortdurend herbekeken zodat die aansluit bij de huidige behoeften van de sector.

Drie meisjes, één passie: landbouwmechanisatie.

Ymke, Gina en Jolien studeren af als landbouwmechanieker

Mechanisatie

Ze groeiden op tussen de machines en spenderen elke vrije dag aan meewerken op het loon- of grondwerkbedrijf van hun ouders. Hun passie leidde hen naar een opleiding landbouwmechanisatie. Dat ze daar ook hun job van zullen maken, is evident, toch? Ymke, Gina en Jolien twijfelen geen moment: “Ik blijf in de sector waar ik van hou.”

Meest recent

Meest recent