‘Wolvenmanifest’ voor een onmiddellijke aanpak

Edition numérique des abonnés

Een duidelijk en kordaat beleid moet vermijden dat de zaken uit de hand lopen en de dieren dienen afgeschoten te worden.

De organisaties spiegelen zich hierbij aan het Duitse voorbeeld dat van meet af aan werk heeft gemaakt van een duidelijke aanpak. Ons buurland werkt met een breed gamma aan maatregelen waarbij enerzijds wolven beschermd worden en hun aanwezigheid aanvaard wordt, maar anderzijds een aantal preventieve maatregelen genomen werden.

Zo werden de dieren bestudeerd en hun aanwezigheid zeer grondig gemonitord. Voor gevallen van bewezen schade werd een schaderegeling uitgewerkt. Bij individuele gevallen waar onverantwoord grote schade optreedt wordt werk gemaakt van de eliminatie van de roedel.

Ons land moet volgens de drie organisaties vooreerst inzetten op studie en goede informatieverstrekking. Nu er maar enkele wolven in ons land verblijven is dit hét moment om het vee doeltreffend af te schermen, zodat voorkomen wordt dat wolven zoals in de Franse Alpen gespecialiseerd raken in schapen en zelfs runderen. "De dieren moeten in hoofdzaak het fenomeen schrikdraad kennen en mijden", klinkt het.

Naast steunmaatregelen voor uitvoering van preventieve maatregelen bij potentiële schadelijders eisen de organisaties een afdoende schaderegeling. Deze moet ook gelden voor schapen en geiten die ingezet worden voor ecologisch begrazen in natuurgebied. De franchise in de bestaande regeling voor schade door beschermde soorten van 250 euro per schadegeval dient verminderd tot 50 euro.

Belga

Meest recent

Meest recent