Naar een grotere taart

Edito

Edition numérique des abonnés

Vriendschap is soms vluchtig

Edito

Minister Schauvliege was vanzelfsprekend niet blij met de krimp in het landbouwbudget (GLB) die de Europese Commissie voorstelde. Die evidente open deur trapte ze in in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement (zie p. 4).

Mathijs Vandewalle, praktijkleraar en hoofd van de schoolhoeve, leidt de Koning rond.

Koninklijke nuchterheid

Edito

Koning Filip bezocht deze week de schoolhoeve in Torhout en groentegigant Greenyard. Hij toonde daarmee zijn waardering voor onze sector. De koning trof op de hoeve een respectvol maar tegelijk ontspannen publiek. Boeren en aankomende boeren staan letterlijk met de voeten in de aarde. Het was de koning snel duidelijk: de hoeve leidt jongeren op in een zeer bijzonder en belangrijk beroep.

Ggo’s: geen keuze geen optie

Edito

Sire, er zijn geen grenzen meer. Ons (export)land en onze economie zijn intens verweven met die van onze buurlanden. Bedrijven in de toelevering en de afzet zijn internationaal georganiseerd. Dat heeft als gevolg dat de thema’s waarmee zij in het ene land bezig zijn, ook in ons land op tafel komen.

Edition numérique des abonnés

Edito: Zelf de bocht in sturen

Edito

En de boer, hij ploegde voort. Dat beeld zag je vaak in tijden van crisis, of terwijl wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers verwoed debatteren over hoe het verder moet. Maar gewoon voortdoen zoals de laatste 50 jaar is nu geen optie meer.

Edition numérique des abonnés

Boer, beurs en buitenland

Edito

Je moet in Vlaanderen bij wijze van spreken bijna hopen op file, wil je niet na één of twee uur rijden al in het ‘buitenland’ vertoeven. Ook voor boeren, die doorgaans gespaard blijven van filezorgen, is het buitenland niet veraf. Een aantal Vlaamse, Waalse en Franse boeren vinden het dan ook logisch om de koppen bij elkaar te steken en te kijken waar ze van elkaar kunnen leren (p. 33).

Edition numérique des abonnés

Eerlijke handel

Edito

Landbouwers demonstreerden deze week voorafgaand aan de Europese Landbouwraad in Brussel onder meer tegen de import van vlees, wat prijzen zou ondermijnen en daarmee druk zou zetten op de hele vleesketen. De aanleiding: het vleesschandaal bij Veviba. Had Veviba fouten gemaakt als het niet elke dag, elke week, elke maand en elk jaar met de spijkerharde inkopers van de supermarkten het gevecht moest aangaan?

Edition numérique des abonnés

Edito: Prijsdruk is geen excuus

Edito

“We zijn wel bereid om honderden euro's te geven aan een smartphone of een Tomorrowland-ticket, maar voedsel kan niet goedkoop genoeg zijn”, klaagde Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker aan in de studio’s van Ter Zake. Ze nam daarmee het ongezonde streven naar de laagste prijs bij consument en retailer op de korrel, die een verstikkende prijsdruk leggen op de voorgaande schakels in de ketens tot ze uiteindelijk bij de veehouder terechtkomt.

Edition numérique des abonnés

Edito: Weerzin tegen weidegang

Edito

Weidemelk is in opkomst, in weerwil van de toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij. Vooral melkveebedrijven met veel dieren beschrijven weidegang vaak als een uitdaging. In de stal kunnen ze perfect omstandigheden, van rantsoen tot klimaat, controleren. Weidegang gaat volgens critici ten koste van de productiviteit. Het betekent bovendien een pak extra werk voor de landbouwer zelf. De argumentatie achter weidegang is bovendien van wetenschappelijk bedenkelijke aard, zo luidt het.

Suikerbieten leveren in België te weinig op.

Suikersolidariteit

Edito

Nederlandse bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die tijdens de campagne van 2017 zijn geleverd gemiddeld €45,62 per ton. Telers in België lijken op een prijs van rond €30 per ton uit te komen, aldus diverse bronnen. Vanuit Nederland wordt alvast gewaarschuwd dat door een moeilijke suikermarkt over dit jaar hooguit €40 betaald kan worden, met daarbij de opmerking dat in de omringende landen de klappen harder zullen zijn. In december zakte de suikerprijs in de EU al onder het referentieniveau van €404.

Edition numérique des abonnés

Waakzaamheid geboden

Edito

Sinds deze week is de Belgische politiek met DierAnimal een dierenpartij rijker. De partij heeft als belangrijkste doel dierrechten verankerd te zien worden in de Belgische grondwet.

Kurt Sannen (BioForum) en Stijn Bruers in gesprek op de landbouwstudiedag 2018 (UGent)

Bio: rationeel of religieus?

Edito

Dat de Gentse vakgroep landbouweconomie niet de lofzang van bio zou zingen tijdens haar jaarlijkse landbouwstudiedag hoeft niet te verbazen. Enige scepsis jegens bio is haar niet vreemd. Voorzitter van de studiedag Patric Buggenhout vroeg zich in zijn welkomstwoord bijvoorbeeld af of bio een religieus karakter heeft, vergelijkbaar met halal en koosjer.

Doordat het OCMW van Gent alle 72 percelen in hetzelfde lot verkocht, sloot het individuele landbouwers uit van de verkoop.

Boeren en speculanten

Edito

Hoeveel is een hectare landbouwgrond waard? De vraag stellen is makkelijk; het antwoord op de vraag formuleren is heel wat moeilijker. Het hangt onder meer af van de oppervlakte, de ligging, de grondsoort, de hoogte, kwaliteitsparameters... en in de eerste plaats van vraag en aanbod.

In West-Vlaanderen is de gevoeligheid voor nadelige effecten van het wonen in de buurt van een veehouderij groot. Maar er zijn weinig argumenten die grote onrust verantwoorden.

Geen ideale wereld

Edito

Een heel heterogeen publiek bij landbouwgerelateerde studiedagen; dat kom je niet zo vaak tegen. Het gebeurde echter wel op de presentatie van de studie ‘Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden’, die de provincie West-Vlaanderen besteld had. De ‘gewone’ mensen die aanwezig waren, hadden een divers profiel: van longartsen tot huisvrouwen. Eén ding hadden ze gemeenschappelijk: ze woonden dicht tegen een veeteeltbedrijf dat wou uitbreiden, en ze vonden dat idee helemaal niet leuk.

Bart Vergote weerlegt de klachten.

De big en het badwater

Edito

Landbouwers moeten open kaart spelen, zo klinkt het vaak. Het is een terecht pleidooi. Weinig beroepen zijn zo ingebed in een samenleving als de land- en tuinbouw, en dat zowel letterlijk (ruimtelijke ordening) als figuurlijk (aan de eettafel). Omdat de land- en tuinbouw steeds minder zichtbaar is, terwijl de samenleving wel steeds meer beslissingsrecht over wat de boer doet naar zich toe trekt, is het echter goed om de band met de burger kort en gezellig te houden.

Edition numérique des abonnés

Meer doen dan hoofden tellen

Edito

“Uiteinelijk zijn het niet de organisaties die wetten en regels bepalen, maar de politiek.” Het is een uitspraak van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege in een gesprek met ons blad (p. 4).

Boeren verdienen een eerlijk loon

Boeren verdienen eerlijk loon

Edito

Het moet voor burgers in Brussel een vreemd gezicht zijn geweest: melkveehouders die bij het gebouw waar de Europese Commissie zetelt demonstreren tegen wat ze een chronische crisis in hun sector noemen. Een prijzencrisis wel te verstaan.

Hogere directe kosten leidden tot lagere marges.

Welk verhaal wordt het?

Edito

Gemengde signalen op de voorstelling van de evaluatie van Boerenbond van het productiejaar (p.3-5). Het huidige jaar geeft na enkele moeilijke jaren voor het eerst weer wat meer ademruimte. Het beeld is uiteraard genuanceerd. Afhankelijk van de sector en de teelten zijn de rendementen sterk verschillend.

Meest recent

Meest recent