Aandachtspunten tijdens het geboorteseizoen

Schapen

In een vorige bijdrage hebben we de periode vóór de geboorten behandeld en de laatste voorbereidingen om het geboorteseizoen goed te kunnen starten. In dit artikel gaan we dieper in op het geboortemoment zelf en de eerste levensweek van de lammeren.

Glunderende blikken bij v.l.n.r. Joris Relaes (ILVO), minister Joke Schauvliege, Sonja De Becker (Boerenbond) en ILVO-onderzoeker Karen Goossens bij de voorstelling van de ammoniakreducerende maatregel voor vleesvee.

Flinke ammoniakreductie met voeder

Vleesvee

Wat moeten vleesveehouders met een oranje brief? Tot voor kort hadden ze buiten deweinig praktijkgerichte weidegang in combinatie met leegstand geen alternatief. ILVO-onderzoek heeft nu een nieuw alternatief gevonden: een iets lager eiwitgehalte maakt ammoniakreducties mogelijk tot -40 %.

De raad van bestuur van de nieuwe vzw AB Register.

Nieuwe vzw streeft naar minder gebruik van antibiotica

Melkvee

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om het gebruik van antibiotica in varkens, pluimvee en melkvee te registreren en verder in te perken.

De konijnensector in Vlaanderen speelt een voortrekkersrol op vlak van dierenwelzijn.

Vlaanderen zet in op parkhuisvesting voor konijnen

Veeteelt

Van 31 januari tot 7 februari 2018 zette VLAM het konijn in de kijker tijdens de jaarlijkse ‘week van het konijn’. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de evolutie van deze kleine sector in Vlaanderen.

biomilk (2)

Melkprijs Biomilk.be opnieuw conform

Melkvee

Gedurende enkele maanden ontvingen de leden van bio melkcoöperatie Biomilk.be, waartoe ook de dertien vorig jaar omgeschakelde melkveebedrijven behoren, een prijs lager dan de Europese bio melkprijs. Dit probleem is nu van de baan.

Onzekerheid rond melkophaler Bonimilch

Melkvee

Een kleine 60 melkveehouders weten niet zeker of het kleine bedrijfje Bonimilch uit Wommelgem nog melk zal ophalen. Eigenaar en ex-melkveehouder Koen Lambrechts wil om gezondheidsreden van het werk af. Dat bevestigt Lambrechts na berichtgeving in het Nederlandse Boerderij.

Nederland moet haar melkveestapel krimpen

Nederlandse melkveehouderij in de ban van omvangrijke fraudezaak

Melkvee

De Nederlandse melkveehouderij ligt onder vuur vanwege mogelijke grootschalige fraude. De overheid blokkeerde 2100 bedrijven vanwege onregelmatigheden in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & registratiesysteem. De blokkade betekent dat bedrijven geen dieren mochten aan- en afvoeren.

Luc Nouwen koppelt hoge melkproducties met een uitgebouwde verbredingstak.

Boeren is structureren en organiseren

Veeteelt

Een productie van meer dan 11.500 liter per koe, het organiseren van teambuildingactiviteiten en coaching, het geven van rondleidingen... het lijkt niet eenvouding om een gemeenschappelijke succesfactor te zoeken in het werk van melkveehouder Luc Nouwen uit Balen. Maar die is er zeker wel: “Ik onderzoek graag, en hou van structuur en organistie. En van getalletjes”, aldus Luc.

Sedert afgelopen oktober is Milcobel weer onder het gemiddelde terecht gekomen.

Belgische melkprijs hekkensluiter in Europa

Melkvee

Voor de afgelopen maand december bedroeg de gemiddelde Europese melkprijs 36,64 EUR/100 kg. Ons land (Milcobel) heeft met een melkprijs van 33,01€/100 kg de laagste melkprijsnotering van de vergeleken Europese landen. Andere melkerijen plannen wezenlijke verlagingen voor januari.

Aangekochte dieren kunnen infecties op het bedrijf binnenbrengen, ook als ze niet zichtbaar ziek zijn.

Tien gouden tips rond de aankoop van dieren

Veeteelt

De uitreiking van de Bioveiligheid Award zette het nut van bioveiligheid in het daglicht. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood. We komen graag nog eens terug op enkele belangrijke tips. Bij dezeverneemt u hoe u het risico op ziekte-insleep kunt beperken bij aankoop van dieren.

Er zijn meerdere types focusbedrijven die elk hun eigen maatregelen hebben.

Status focusbedrijf 2018 staat op het Mestbankloket

Wetgeving

We staan aan de vooravond van een nieuw bemestingsseizoen waarbij de Mestbank begin deze week bekend maakte dat landbouwers op het Mestbankloket kunnen nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting.

DSC04783

Rundertuberculose : Sterke inkorting van de duur van de blokkering van verdachte bedrijven

Melkvee

Dankzij de legalisering van de PCR-labotest op organen, kunnen bedrijven die geblokkeerd worden op een verdenking van rundertbc veel sneller vrijgegeven worden, zelfs indien deze verdenking niet in het labo door cultuur bevestigd is.

De vleesveehouderij vreest een handelsakkoord met de Zuid-Amerikanen.

EU stelt Mercosur groter rundvleesquotum voor

Vleesvee

De vleesveehouderij dreigt geslachtofferd te worden op het altaar van de vrijhandel. De Europese Commissie heeft Mercosur nieuwe handelsconcessies op landbouwgebied aangeboden. Onder de voorstellen is meer markttoegang voor rundvlees en kalfsvlees uit de Mercosur-landen, aldus Agra Presse.

Twaalf bedrijven  organiseren voor  de derde keer de Pig Rentability Day.  We willen dat het super is, en dat boeren  content naar  huis gaan , aldus woordvoerder Trees Loncke (aan de tafel, derde van links).

"Geen enkel excuus om er niet bij te zijn"

Varkens

Voor de derde keer vindt de Pig Rentability Day plaats, en deze editie is het West-Vlaamse Tielt voor één dag het centrum van varkenshoudend Vlaanderen. “We willen dat varkenshouders de volgende ochtend opstaan met het besef dat ze belangrijk en maatschappelijk relevant zijn”, aldus Trees Loncke namens de organisatoren.

Investeer ik in efficiëntere bulkproductie, of ga ik volledig voor niche?”, wilde de Schoonste Boerin van Vlaanderen weten.

Geen meerwaarde voor kwaliteit bij export

Varkens

Agro-Expo legde de organisatie van haar tweejaarlijkse varkensseminarie in de handen van de Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders (VPOV). Die trommelde vier specialisten op voor een debat over vleeskwaliteit. Voor de thuismarkt betekent dat iets helemaal anders dan voor buitenlandse groeimarkten zoals Azië. Waar kies je voor als varkenshouder?

lcvstudiedagen

Campagne LCV studiedagen draait op volle kracht

Veeteelt

Ook volgende week worden studiedagen voedergewassen georganiseerd.

In deze opslagplaats in Herstal ligt 12.577 ton magere  melkpoeder opgeslagen.  Dit zijn 8.385 paletten van 1.500 kg of nog 503.084 zakken van 25 kg. Indrukwekkende cijfers...

380.000 ton melkpoeder weegt op de Europese melkveehouders

Veeteelt

Vorige week nodigde EMB (European Milk Board) de pers uit in één van de meer dan tien opslagplaatsen voor melkpoeder die ons land rijk is, namelijk in Herstal. De verantwoordelijken van EMB maakten van de gelegenheid gebruik om hun zorgen omtrent de opslag van melkpoeder en de markt te uiten en om handvaten voor de toekomst te bieden aan de Europese vertegenwoordigers. “De voorraad melkpoeder hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de Europese melkveehouders”, stelt de EMB.

Volgens Voorbergen is de FrieslandCampina-prijs een goede graadmeter voor de markt.

‘Melkprijs kan 6 tot 10 cent zakken’

Melkvee

De melkprijs zal in het eerste kwartaal van 2018 4 tot 6 cent zakken ten opzichte van eind 2017. In het tweede kwartaal zakt de prijs nog eens met 2 tot 4 cent, waarna de markt stabiliseert. Dat zei onafhankelijk zuivelanalist Mark Voorbergen tijdens een melksymposium dat BNP Paribas Fortis organiseerde in de kantlijn van de Agro-Expo.

Corneel Martens werd in 2016 één van de winnaars van de innovatiecampagne.

Elfde innovatiecampagne voor land- en tuinbouwers gelanceerd

Voor ons gezin

Vandaag start de elfde innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland.

Met meer dan 180 man was het eerste provinciaal landbouwcongres een succes.

Provinciaal landbouwcongres biedt boeren inzichten

Akkerbouw

De primaire productie is belangrijk en zal dat in de toekomst ook nog steeds zijn. Op de hoogte zijn van de allernieuwste kennis en evoluties laat de landbouwer toe om zijn bedrijf ook te laten floreren in een markt die steeds competitiever wordt. Om de landbouwer kennis te laten maken met die inzichten werd een eerste provinciaal landbouwcongres georganiseerd in Genk.

Meest recent

Meest recent