Belgische export zuivelproducten evolueert positief

Melkvee

Sinds 2014 voert VLAM, met steun van de Europese Unie, actief promotie in landen buiten de EU (derde landen). In wat volgt bekijken we de evolutie van onze Belgische export. Aan de hand van de Belgische exportcijfers beschrijft VLAM de export naar de EU-28 en naar derde landen. Vervolgens zoomen we specifiek in op de regio’s waar VLAM met de Europese campagne ‘White Gold, from the heart of Europe’ aanwezig is.

Mestrobot Delaval RS450(S) van Hooibeekhoeve .

Stalknechten: ervaring met de mestschuif en mestrobots op de Hooibeekhoeve

Melkvee

Het ‘mestvrij’ maken van de stalvloeren is een erg belangrijke hygiënemaatregel in de melkveestal. Er bestaan verschillende systemen voor het verwijderen van de mest op stalvloeren. Dit gaat van een ‘eenvoudige mestschraper’ waarmee je manueel de mest gaat wegschuiven een aantal keer per dag, tot een mestrobot die automatisch de ingestelde routes in de stal een aantal keer gaat afleggen met eventuele extra opties zoals bijvoorbeeld een watersproeier of liftfunctie.

Het team van Thomas De Brabander met de ZB kampioene jonge koeien Joria de l' Herbagère.

Prijskamp Holstein zwartbont en roodbont op fokveedag van Eeklo

Melkvee

De landbouwschool van Eeklo, aangevuurd door het geweldige enthousiasme van bedrijfsleider Jules Van De Velde, zorgde opnieuw in samenwerking met de Stad Eeklo voor een schitterend kader om een bruisend evenement ‘De Open Landbouwdag’ te organiseren op en rond hun praktijkhoeve.

Bij van Asten Group in Horst (NL) kijken ze naar mogelijkheden om de kringloop te sluiten.

Varkenshouder fermenteert voeder én mest

Varkens

Roland van Asten gelooft sterk dat varkens houden duurzaam kan, ecologisch maar vooral economisch. Hij ziet oplossingen voor kostenreductie in kringloopdenken. Intensief en circulair, dat is de strategie. Belangrijke elementen daarin zijn de biogasinstallatie en de fermentor voor varkensvoer op het bedrijf in Horst, aan de Duits-Nederlandse grens.

Edition numérique des abonnés

Rabobank: omslag varkenshouderij nodig

Varkens

De varkenshouderij in Nederland gaat de komende vijf jaar drastisch veranderen, met minder bedrijven en minder dieren tot gevolg. Van de circa 3.500 varkenshouders op dit moment blijven er in 2030 nog 1.000 over die veelal werken met meerdere locaties. Alleen integrale samenwerking van alle betrokken partijen in de keten kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse en in diens verlengde de Belgische varkenshouderij ook in de toekomst verzekeren.

Het consortium Agrofront – BFA – FEBEV stelt zich burgerlijke partij bij de Afrikaanse varkenspest

Veeteelt

Aangezien de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor grote en langdurige schade zorgt binnen de Belgische varkenssector, stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij in het dossier.

De helft van de Belgische productiecapaciteit van minerale meststoffen zit in Antwerpen.

Minerale meststoffenindustrie zet in op verduurzaming

Akkerbouw

De Belgische minerale meststoffenindustrie onderschrijft de grondslagen van steeds strenger EU-beleid op het gebied van milieu en klimaat. De industrie vreest wel dat de grote stappen die zij zelf op het gebied van duurzaamheid in de toekomst worden ondermijnd door importstromen. Dat zegt voorzitter Jean-Paul Beens van BELFertil.

Edition numérique des abonnés

Aantal met AVP besmette everzwijnen loopt op tot 70

Veeteelt

Het aantal everzwijnen dat met Afrikaanse varkenspest is besmet is opgelopen tot 70. Dat meldt de Waalse minister van Landbouw René Collin.

Edition numérique des abonnés

Jager speelt rol bij verspreiding van Afrikaanse Varkenspest

Veeteelt

De Europese Commissie stelt dat de jager een sleutelrol speelt bij de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Zij kunnen zowel in goede als in slechte zin een verschil maken in de verspreiding van de ziekte of het tegengaan.

Sinds 1 oktober moeten individuele melkveebedrijven hun antibioticagebruik registreren.

Melkveesector start met registratie antibiotica

Melkvee

Sinds 1 oktober 2018 zijn melkveehouders aangesloten bij het IKM-QFL-QMK-lastenboek verplicht het antibioticagebruik op hun bedrijven te laten registreren in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en Bigame (voor QFL-QMK). De melkveesector treedt hiermee in de voetsporen van de varkens-, pluimvee- en vleeskalversectoren, waar het antibioticagebruik al langer op bedrijfsniveau wordt geregistreerd.

In Veurne bouwde de familie Dewicke deze stal voor 120 melkkoeien. Twee brede lichtstraten zorgen voor de lichtinval.

Comfort voor koe en kaas

Melkvee

Je komt niet elke dag een melkveebedrijf tegen met drie melkkoeltanks. De fors uit de kluiten gewassen kaasmakerij ‘De Moerenaar’ van de familie Dewicke zit daar uiteraard voor veel tussen. De nieuwe stal werd er naadloos met de oude stal geïntegreerd, met melkrobots, en een bijzondere aandacht voor koeverkeer en koecomfort.

Edition numérique des abonnés

Augustus-melkprijzen stegen licht in Europa

Melkvee

De berekende voorschotmelkprijzen komen in augustus 2018 uit op gemiddeld € 34,37 per 100 kg standaardmelk bij een levering van 1.000.000 kg per jaar. Een stijging van € 0,47 ten opzichte van de vorige maand. De Milcobel-prijs steeg voor die maand met € 0,8.

Edition numérique des abonnés

Biggenprijzen zakken nog verder

Varkens

De Vlaamse biggenprijs zakte voor week 40 op 3 oktober tot 13 euro. De vleesvarkensprijzen bleven onveranderd op een laag niveau.

Edition numérique des abonnés

Teller staat op 44 everzwijnen positief aan AVP

Afrikaanse varkenspest’

Waals minister van landbouw, natuur en bos, René Collin, deelde pas een nieuwe staat mee over de Afrikaanse Varkenspest.

Als de Afrikaanse varkenspest mijn dieren bereikt, maak ik mij ernstig zorgen over het voortbestaan van mijn beenhouwerij , getuigt een verontruste André Magerotte.

“4.000 gezonde varkens doden? Pak eerst de everzwijnen aan!”

Veeteelt

Geconfronteerd met de dreiging, organiseert André Magerotte zich om zo goed mogelijk zijn varkens, die in open lucht worden gehouden, te beschermen tegen de Afrikaanse varkenspest. De veehouder vraagt zich echter ook af wat de efficiëntie is van de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Edition numérique des abonnés

Ministerraad wapent landbouwers tegen fiscale gevolgen van extreem weer

Wetgeving

Landbouwers die getroffen zijn door extreme weersomstandigheden of erg lage prijzen, zullen hun fiscale verliezen kunnen verrekenen met de winsten van vorige jaren, in plaats van met toekomstige winsten. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag 5 oktober beslist.

Milcobel is de grootste zuivelverwerker  in België.

Milcobel verhoogt de melkprijs opnieuw, loopt Europees behoorlijk in de pas

Melkvee

Milcobel heeft opnieuw de melkprijs verhoogd. De coöperatie betaalt voor de augustus-leveringen een standaardprijs van €32,25 per 100 liter. Dit leidt tot een reëel uitbetaalde melkprijs van €34,63 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat is 77 cent meer dan een maand eerder. Ook bij FrieslandCampina staan de seinen op groen.

Edition numérique des abonnés

Mondiale daling graan- en zuivelprijzen

Economie

Mondiaal zijn prijzen voor granen en zuivel in september gedaald, vooral omdat een grote voorraad boven de markt hangt. De suikerprijs herstelde enigszins na in augustus te zijn gedaald - maar ze blijft nog ver achter bij een jaar geleden. Dat blijkt uit de FAO-voedselprijsindex.

Edition numérique des abonnés

Belgen jureren op SPACE

Melkvee

Het moet wel tien jaar geleden zijn dat er nog eens een Belgische jury optrad op de internationale veeteeltbeurs SPACE. Dit jaar brachten Bruno Toussaint en collega Jonas Pussemier daar verandering in. Hun optreden moest de Franse melkveehouders warm maken voor de ‘Confrontation Européenne’ in Libramont op 12 en 13 april.

De droogte raakt de landbouw in 2018 hard.

Landbouwomzet daalt over bijna hele linie; rendabiliteit onder druk

Akkerbouw

Boerenbond verwacht dat de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2018 uitkomt op €5,2 miljard. Daarmee komt de omzet 6% onder het niveau van 2017 en 5% onder het vijfjarige gemiddelde (2013-2017). Opvallend is dat de rentabiliteit in nagenoeg alle sectoren krimpt. Boerenbond stelt dan ook dat de prijs die de boer ontvangt voor zijn producten te laag is, en bovendien onderhevig aan sterke schommelingen.

Meest recent

Meest recent