Fokkerijdag: in actie voor genetische vooruitgang

Praktische details

Op woe 7 november van 13 tot 17u 10e Fokkerijdag in het Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts, Diestsepoort 6 te Leuven. Programma: 13u: ontvangst, 13u30: inleiding, 13u35: overheid: beleid, subsidies, toezicht ; 13u55: onderzoek: selectietools voor het behoud van genetische diversiteit voorbeelden voor het Kempens Roodbont, hondenrassen, Piétrain, Melkschaap, Westvlaams rood; fokkerij en verduurzaming van dierlijke productie; 15u25: organisaties: dataverzameling fokkerij in het kader van genomische selectie en smart farming gebruik voor bedrijfsmanagement; structurele aanpassingen/partnerships in functie van consumentgerichte productie van varkensvlees, dataverzameling bij de varkensfokkerij, dataverzameling bij de hondenfokkerij, basis voor genetische verbetering, afsluiter. Einde om 17u. Meer info op www.vlaanderen.be/landbouw

Meest recent

Meest recent