Bietencampagne start in crisissfeer

Bieten

7300 Belgische bietentelers zijn klaar om de nieuwe campagne aan te vatten. Het is pas de tweede sinds het wegvallen van de quota en de minimumprijzen eind september vorig jaar. De bietenplanters kijken met een bang hart naar de nabije toekomst, meldt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB).

De mondiale suikerprijs daalde in augustus naar een dieptepunt.

Graanprijs in augustus weer gestegen, suiker omlaag

Bieten

Mondiale graanprijzen zijn in augustus met 4% gestegen ten opzichte van juli. De suikerprijs daalde daarentegen met ruim 5% tot het laagste niveau in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit de FAO Voedselprijsindex die de VN publiceert.

De provincie Oost-Vlaanderen aast op bietenpercelen.

Gezocht: percelen met oogstresten bieten voor komst zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen. De provincie is daarom op zoek naar percelen met oogstresten van suikerbieten. Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 20 oktober, een offerte met de gevraagde prijs per hectare indienen.

De Tiense Suikerraffinaderij verwerkt samen met Iscal het grootste deel van de Belgische bieten.

Tiense Suikerraffinaderij moet van Voedselagentschap silo's in Wanze renoveren

Economie

Tiense Suikerraffinaderij moet van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de suikersilo's in de vestiging in Wanze renoveren vooraleer het de productie kan hervatten. Dat is gebleken na een onderhoud tussen het bedrijf en het Voedselagentschap, nadat het FAVV de toelating van het bedrijf in Wanze (bij Hoei) had ingetrokken.

Edition numérique des abonnés

Door de recente regen ontwikkelt cercospora in de bieten

Bieten

In de niet-behandelde percelen of de percelen die eind juli behandeld werden, wordt momenteel de ontwikkeling van cercospora waargenomen. Dit houdt verband met de nattere weersomstandigheden (regen en dauw) en gunstige temperaturen.

Bietenplanters willen dat Tiense en Iscal leveringsplicht laten varen

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) vragen de Tiense Suikerraffinaderij en ISCAL Sugar dit jaar niet rigide te handhaven op het verplichte leveringsquotum. Dat zegt de secretaris-generaal van de CBB, Peter Haegeman. “De droogte is uitzonderlijk geweest, en niet iedereen heeft kunnen beregenen.”

Edition numérique des abonnés

Tiense Suikerraffinaderij doet eerste staalname op suikerbieten

Bieten

De resultaten van de bemonsteringen van de Tiense Suikerraffinaderij op 30 juli zijn bekend.

Precisielandbouwtechnieken toepassen in de bietenteelt loont volgens onderzoek van het KBIVB

Proefveldwerking inzake mechanisatie en onkruidbestrijding in suikerbieten

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) was de voorbije weken op meerdere proefvelden, o.a. dit van de Pibo-Campus in Tongeren of bij het Vlaams ministerie in Huldenberg en Nieuwenhove aanwezig om hun proefveldwerking in suikerbieten toe te lichten.

De rups van de gamma-uil.

Pas op voor bladziekten en rupsen in bieten

Bieten

Op de waarnemingsvelden van het KBIVB worden verschillende zaken gespot. Landbouwer, inspecteer uw velden op cercospora en rupsen van de gamma-uil!

De suikerbiet is een plant die met name gevoelig is voor boorgebrek.

Goed groeiende bieten, maar met occasionele schade

Bieten

Door de hoge temperaturen sluiten de bieten van de eerste zaai de lijnen. Sommige percelen werden herhaaldelijk getroffen door hevige regens die gepaard gingen met hagel, wat soms schade toebracht aan de bieten en modderstromen veroorzaakte.

Schoffelen kan helpen bij moeilijk te bestrijden onkruiden.

Overweeg schoffelen in bieten

Bieten

Op nationaal niveau is op 6 mei 99% van de bieten gezaaid. Nu de eerst gezaaide bieten richting 4 – 6 blad stadium evolueren, is het ook het moment om een schoffeldoorgang te overwegen.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of  wilde bijen.

Verbod op neonics ramp voor bieten

Bieten

De 28 EU-lidstaten hebben vrijdag het licht op groen gezet voor een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de openlucht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de Belgische bietentelers. Ons land onthield zich en wil een uitzondering vragen voor de teelt van bieten en cichorei.

Op zondag was 7,5% van het suikerbietenareaal in België  ingezaaid.

Zaai bieten ging echt van start dit weekend

Bieten

Op zondagavond was 7,5% van het totale areaal aan suikerbieten in België ingezaaid. Deze cijfers komen voort uit schattingen uitgevoerd door Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij.

Edition numérique des abonnés

Start uitzaai suikerbieten op juiste moment

Bieten

Op dit moment is er minder dan 1% van de nationale oppervlakte suikerbiet uitgezaaid. Hoewel de voorspellingen nog onzeker zijn, zal de drogere periode in het vooruitzicht de zaai stilaan doen starten.

De bietenopbrengst was groot in volume, maar de bietenprijs is slecht.

Tiense betaalt bietenprijs van €22,50

Actueel

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt telers een voorlopige bietenprijs van €22,50 per ton. De prijs ligt veel lager dan de toch al lage verwachtingen en op de helft van wat het Nederlandse Cosun net over de grens uitkeert. Waar de Tiense Suikerraffinaderij spreekt van een succesvolle campagne met een hoge opbrengst, is het Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense dat de fabriek belevert vooral teleurgesteld.

Edition numérique des abonnés

Suikerbieten 2018: normale stikstofvoorraad aanwezig

Bieten

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Gemiddeld bevatten de suikerbietenpercelen een normale hoeveelheid stikstof in het profiel, in tegenstelling tot de hoge voorraden in 2017.

Glucose kan onder meer uit mais en suikerriet worden gewonnen.

Wasverzachter van suiker

Bieten

Wetenschappers van de KU Leuven hebben een proces ontwikkeld om wasverzachter te maken van suiker. Dat is veiliger en milieuvriendelijker dan hoe dat nu gebeurt. Ze gaven woensdag tekst en uitleg in een persbericht.

Jarenlang heeft de suikersector te hoge heffingen berekend.

Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

Bieten

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

Photo 2: différence significative de comportement vis-à-vis de la rouille, fin septembre.

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Bieten

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

Het project voor een nieuwe suikerfabriek in Seneffe verloopt goed. Naar verwachting kunnen de eerste bieten verwerkt worden in 2021.

De nieuwe suikerfabriek van Seneffe verwerkt de eerste bieten vanaf 2021

Bieten

Het project om een nieuwe suikerfabriek te bouwen door en voor suikerbietplanters is goed op weg. Het wordt concreet en daarbij wordt momenteel rond vier aspecten gewerkt. Deze derde suikerspeler in België vat zijn eerste campagne aan in september 2021.

Meest recent

Meest recent