Goed groeiende bieten, maar met occasionele schade

Bieten

Door de hoge temperaturen sluiten de bieten van de eerste zaai de lijnen. Sommige percelen werden herhaaldelijk getroffen door hevige regens die gepaard gingen met hagel, wat soms schade toebracht aan de bieten en modderstromen veroorzaakte.

Schoffelen kan helpen bij moeilijk te bestrijden onkruiden.

Overweeg schoffelen in bieten

Bieten

Op nationaal niveau is op 6 mei 99% van de bieten gezaaid. Nu de eerst gezaaide bieten richting 4 – 6 blad stadium evolueren, is het ook het moment om een schoffeldoorgang te overwegen.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of  wilde bijen.

Verbod op neonics ramp voor bieten

Bieten

De 28 EU-lidstaten hebben vrijdag het licht op groen gezet voor een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de openlucht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de Belgische bietentelers. Ons land onthield zich en wil een uitzondering vragen voor de teelt van bieten en cichorei.

Op zondag was 7,5% van het suikerbietenareaal in België  ingezaaid.

Zaai bieten ging echt van start dit weekend

Bieten

Op zondagavond was 7,5% van het totale areaal aan suikerbieten in België ingezaaid. Deze cijfers komen voort uit schattingen uitgevoerd door Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij.

Edition numérique des abonnés

Start uitzaai suikerbieten op juiste moment

Bieten

Op dit moment is er minder dan 1% van de nationale oppervlakte suikerbiet uitgezaaid. Hoewel de voorspellingen nog onzeker zijn, zal de drogere periode in het vooruitzicht de zaai stilaan doen starten.

Tiense betaalt bietenprijs van €22,50

Actueel

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt telers een voorlopige bietenprijs van €22,50 per ton. De prijs ligt veel lager dan de toch al lage verwachtingen en op de helft van wat het Nederlandse Cosun net over de grens uitkeert. Waar de Tiense Suikerraffinaderij spreekt van een succesvolle campagne met een hoge opbrengst, is het Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense dat de fabriek belevert vooral teleurgesteld.

Edition numérique des abonnés

Suikerbieten 2018: normale stikstofvoorraad aanwezig

Bieten

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Gemiddeld bevatten de suikerbietenpercelen een normale hoeveelheid stikstof in het profiel, in tegenstelling tot de hoge voorraden in 2017.

Glucose kan onder meer uit mais en suikerriet worden gewonnen.

Wasverzachter van suiker

Bieten

Wetenschappers van de KU Leuven hebben een proces ontwikkeld om wasverzachter te maken van suiker. Dat is veiliger en milieuvriendelijker dan hoe dat nu gebeurt. Ze gaven woensdag tekst en uitleg in een persbericht.

Jarenlang heeft de suikersector te hoge heffingen berekend.

Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

Bieten

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

Photo 2: différence significative de comportement vis-à-vis de la rouille, fin septembre.

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Bieten

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

Het project voor een nieuwe suikerfabriek in Seneffe verloopt goed. Naar verwachting kunnen de eerste bieten verwerkt worden in 2021.

De nieuwe suikerfabriek van Seneffe verwerkt de eerste bieten vanaf 2021

Bieten

Het project om een nieuwe suikerfabriek te bouwen door en voor suikerbietplanters is goed op weg. Het wordt concreet en daarbij wordt momenteel rond vier aspecten gewerkt. Deze derde suikerspeler in België vat zijn eerste campagne aan in september 2021.

De wereld zucht onder een berg suiker.

Suikerprijs blijft maar dalen

Bieten

De suikernoteringen op de wereldmarkt blijven dalen. De prijs van witsuiker op de termijnmarkt in Londen, de belangrijkste graadmeter, is voor levering in augustus sinds 1 januari gedaald van 400 dollar naar dichtbij 360 dollar.

De suikerprijs stond de laatste tijd onder druk.

Suikerprijs onder druk

Bieten

De suikerprijs is op de termijnmarkt van Londen de afgelopen weken wat gedaald. Het contract voor levering in augustus 2018 leverde op 27 november nog ruim 400 euro per ton op. De prijs zakte 10 procent om vervolgens weer wat te stijgen, tot ruim 393 euro per ton halverwege deze week. Rabobank denkt dat volgend jaar een beperkte prijsstijging in het verschiet ligt.

Edition numérique des abonnés

Hoe de rassenkeuze voor bieten te maken?

Bieten

Om de rassenkeuze voor suikerbieten te maken voor komende uitzaai, is het vooreerst belangrijk om een goede kennis van de karakteristieken van zijn percelen te hebben. Zo geeft André Wauters van het Bieteninstituut aan.

Wat je wil doen met de bieten, bepaalt de instellingen van de rooier.

Voederbieten als derde teelt, makkelijker dan je denkt

Bieten

Hoewel voederbieten rond WOII een areaal bereikten van ongeveer 75.000 ha in België, daalde dat areaal door het succes van maïs, het vele handwerk, gebrek aan premies in het kader van GLB en de problemen door de Rhizoctoniaschimmel naar 2.600 hectare in 2007. De laatste jaren lijkt het tij gekeerd en worden voederbieten toch weer aanzien als een interessante derde teelt.

Edition numérique des abonnés

De afdekking met Toptex verbetert de bewaring en de reiniging van de bieten

Bieten

Toptex dekzeilen die correct geplaatst zijn op een hoop met driehoekig vorm en goed aangespannen, verminderen de indringing van regenwater in de hoop met meer dan 90%.

Edition numérique des abonnés

Zelfs voor late leveringen, denk aan de rooi van uw suikerbieten

Bieten

Met de huidige weersomstandigheden moet men niet meer wachten op een opbrengstverhoging van de bieten. Neem dus geen onnodige risico’s en vermijd om de rooi uit te stellen tot na 25 november, zeker voor percelen met een zwaardere bodemsoort.

Edition numérique des abonnés

Komt er een nieuwe suikerfabriek in Wallonië?

Bieten

Sinds enkele maanden gonst het van de geruchten en zijn er veel speculaties over een nieuwe suikerfabriek in Wallonië. Die zal komen voor, maar vooral ook door Waalse planters. Vorige week werd er door middel van een infovergadering, waar een 500-tal landbouwers waren, meer uitleg gegeven.

Edition numérique des abonnés

Rooi suikerbieten in functie van de omstandigheden

Bieten

Tot op dit moment zijn de weersomstandigheden redelijk gunstig, al zijn er plaatselijke verschillen. Vooral aan de kust moet er gerooid worden in nattere omstandigheden. Pas daarom de afstellingen van de rooier aan in functie van de noodzaak.

Edition numérique des abonnés

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

Meest recent

Meest recent