Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

Bieten

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

Photo 2: différence significative de comportement vis-à-vis de la rouille, fin septembre.

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Bieten

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

Het project voor een nieuwe suikerfabriek in Seneffe verloopt goed. Naar verwachting kunnen de eerste bieten verwerkt worden in 2021.

De nieuwe suikerfabriek van Seneffe verwerkt de eerste bieten vanaf 2021

Bieten

Het project om een nieuwe suikerfabriek te bouwen door en voor suikerbietplanters is goed op weg. Het wordt concreet en daarbij wordt momenteel rond vier aspecten gewerkt. Deze derde suikerspeler in België vat zijn eerste campagne aan in september 2021.

De wereld zucht onder een berg suiker.

Suikerprijs blijft maar dalen

Bieten

De suikernoteringen op de wereldmarkt blijven dalen. De prijs van witsuiker op de termijnmarkt in Londen, de belangrijkste graadmeter, is voor levering in augustus sinds 1 januari gedaald van 400 dollar naar dichtbij 360 dollar.

De suikerprijs stond de laatste tijd onder druk.

Suikerprijs onder druk

Bieten

De suikerprijs is op de termijnmarkt van Londen de afgelopen weken wat gedaald. Het contract voor levering in augustus 2018 leverde op 27 november nog ruim 400 euro per ton op. De prijs zakte 10 procent om vervolgens weer wat te stijgen, tot ruim 393 euro per ton halverwege deze week. Rabobank denkt dat volgend jaar een beperkte prijsstijging in het verschiet ligt.

Hoe de rassenkeuze voor bieten te maken?

Bieten

Om de rassenkeuze voor suikerbieten te maken voor komende uitzaai, is het vooreerst belangrijk om een goede kennis van de karakteristieken van zijn percelen te hebben. Zo geeft André Wauters van het Bieteninstituut aan.

Wat je wil doen met de bieten, bepaalt de instellingen van de rooier.

Voederbieten als derde teelt, makkelijker dan je denkt

Bieten

Hoewel voederbieten rond WOII een areaal bereikten van ongeveer 75.000 ha in België, daalde dat areaal door het succes van maïs, het vele handwerk, gebrek aan premies in het kader van GLB en de problemen door de Rhizoctoniaschimmel naar 2.600 hectare in 2007. De laatste jaren lijkt het tij gekeerd en worden voederbieten toch weer aanzien als een interessante derde teelt.

afdekking

De afdekking met Toptex verbetert de bewaring en de reiniging van de bieten

Bieten

Toptex dekzeilen die correct geplaatst zijn op een hoop met driehoekig vorm en goed aangespannen, verminderen de indringing van regenwater in de hoop met meer dan 90%.

rooien

Zelfs voor late leveringen, denk aan de rooi van uw suikerbieten

Bieten

Met de huidige weersomstandigheden moet men niet meer wachten op een opbrengstverhoging van de bieten. Neem dus geen onnodige risico’s en vermijd om de rooi uit te stellen tot na 25 november, zeker voor percelen met een zwaardere bodemsoort.

DSC_7225

Komt er een nieuwe suikerfabriek in Wallonië?

Bieten

Sinds enkele maanden gonst het van de geruchten en zijn er veel speculaties over een nieuwe suikerfabriek in Wallonië. Die zal komen voor, maar vooral ook door Waalse planters. Vorige week werd er door middel van een infovergadering, waar een 500-tal landbouwers waren, meer uitleg gegeven.

DSC09790

Rooi suikerbieten in functie van de omstandigheden

Bieten

Tot op dit moment zijn de weersomstandigheden redelijk gunstig, al zijn er plaatselijke verschillen. Vooral aan de kust moet er gerooid worden in nattere omstandigheden. Pas daarom de afstellingen van de rooier aan in functie van de noodzaak.

DSC_0349

Limagrain: Huidige evolutie richting ‘beren van maïs’

Maïs

Op het proefveld van Limagrain in Otegem, West-Vlaanderen proberen maïs, voederbieten en groenbedekkers ondanks het herfstige weer nog zo veel mogelijk droge stof op te bouwen. Naast het veld rapporteerde Limagrain nog over de biologische maïscoating TSSV-2, de verdiensten van veldbonen en de meest geschikte wintergranen voor komend seizoen.

foerageervelden

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen 25 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen deze winter.

Eén van de symptomen is de ontwikkeling van zones in het veld.

Bieten sterven af als gevolg van boorgebrek

Bieten

KBIVB bemerkt boorgebrek in verschillende percelen. Best is te letten op symptomen en zo nodig preventief te werken.

Ga in uw bietenpercelen om de schieters en onkruidbieten te verwijderen.

Verwijder schieters en onkruidbieten

Bieten

KBIVB waarschuwt voor schieters en ‘wilde’ onkruidbieten, en raadt aan om uw bietenpercelen hierop te inspecteren en ze te verwijderen.

cercospora

Meer dan 85% van de bietenpercelen aan de eerste behandelingsdrempel

Bieten

Door de vochtigere weersomstandigheden worden roest, cercospora en witziekte steeds vaker waargenomen. In meer dan 85% van de percelen wordt de eerste behandelingsdrempel bereikt voor één van deze ziekten. Ramularia werd nog steeds niet waargenomen in het netwerk.

DSC07600

Bieten: 68% van de percelen bereikt de behandelingsdrempel

Bieten

Roest, Cercospora en witziekte worden vaak waargenomen, in 68% van de percelen wordt de behandelingsdrempel bereikt voor één van deze ziekten. Cercospora ontwikkelt zich nu sterker ten opzichte van vorige weken. Ramularia werd nog steeds niet waargenomen in het netwerk.

DSC07597

25% van de bietenpercelen aan de behandelingsdrempel

Bieten

Roest, witziekte en cercospora worden in vele percelen waargenomen, maar evolueren traag. Roest is aanwezig in de meeste percelen maar bereikt zelden de drempel. De ontwikkeling van cercospora is duidelijk langzamer dan vorig jaar. Inspecteer elke week uw percelen en behandel als de drempel bereikt is voor één van de ziekten.

DSC07595

9% van de bietenpercelen bereikt de behandelingsdrempel

Bieten

De bladziekten in de bieten ontwikkelen zich langzaam. Deze week is de behandelingsdrempel voor cercospora in 2 van de 33 percelen bereikt en voor witziekte in één perceel. Roest is in vele percelen aanwezig, maar haalt de behandelingsdrempel niet. Ramularia werd dit jaar nog niet waargenomen in het netwerk.

Bijna alle opgevolgde percelen zijn vrij van ziekten.

Bijna geen ziekten in bieten: geen fungicide tussenkomst vereist

Bieten

De wekelijkse opvolging van de bladziekten in de bieten in ons waarnemingsveldennetwerk en in de proefvelden van het KBIVB is begonnen.

Meest recent

Meest recent