Nieuwe vzw streeft naar minder gebruik van antibiotica

Melkvee

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om het gebruik van antibiotica in varkens, pluimvee en melkvee te registreren en verder in te perken.

De basis van het rantsoen bestaat uit vijf enkelvoudige grondstoffen: tarwe, gerst, soja, tarwegries en  zonnebloempittenschroot. Daarnaast zijn er een aantal steekvaste producten en natte producten die in de  voerkeuken verwerkt worden.

Het makkelijkste is niet altijd economisch het meest rendabele

Varkens

Een goede infrastructuur, focus op bioveiligheid en het zoveel mogelijk in handen houden van belangrijke kostenposten, dat zijn de belangrijkste elementen op het varkensbedrijf van de groep Beck- Van Thillo. De technische prestaties zijn uitstekend, maar ze zijn voor Dries Beck niet het enige wat telt. “Het belangrijkste is dat het vlot werkt”, aldus Dries.

Twaalf bedrijven  organiseren voor  de derde keer de Pig Rentability Day.  We willen dat het super is, en dat boeren  content naar  huis gaan , aldus woordvoerder Trees Loncke (aan de tafel, derde van links).

"Geen enkel excuus om er niet bij te zijn"

Varkens

Voor de derde keer vindt de Pig Rentability Day plaats, en deze editie is het West-Vlaamse Tielt voor één dag het centrum van varkenshoudend Vlaanderen. “We willen dat varkenshouders de volgende ochtend opstaan met het besef dat ze belangrijk en maatschappelijk relevant zijn”, aldus Trees Loncke namens de organisatoren.

Investeer ik in efficiëntere bulkproductie, of ga ik volledig voor niche?”, wilde de Schoonste Boerin van Vlaanderen weten.

Geen meerwaarde voor kwaliteit bij export

Varkens

Agro-Expo legde de organisatie van haar tweejaarlijkse varkensseminarie in de handen van de Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders (VPOV). Die trommelde vier specialisten op voor een debat over vleeskwaliteit. Voor de thuismarkt betekent dat iets helemaal anders dan voor buitenlandse groeimarkten zoals Azië. Waar kies je voor als varkenshouder?

DSC_1486

ILVO en PVL slaan de handen in elkaar

Varkens

Het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Varkenshouders zoeken meer kennis rond diergezondheid

Varkens

“Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen”. Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders meest werd aangekruist in een enquête van het Varkensloket.

Varkenshouder Bart Vergote kreeg veel steunbetuigingen voor zijn deelname aan ‘Cathérine.’ Onder #iksteunboerbart nemen ook mensen het online voor hem op.

Sympathie is alleen maar groter geworden

Varkens

Het is wat geweest voor varkenshouder Bart Vergote uit het West-Vlaamse Zedelgem. Honderden bijna uitsluitend positieve reacties kreeg hij op zijn deelname in de reportage die ‘Cathérine’ over hem en de intensieve veeteelt maakte. “Te veel om te kunnen bijhouden. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan mijn deelname en geen spijt. Toch zou ik de volgende keer twee keer nadenken eer ik weer ‘ja’ zeg tegen een camera in de stal.”

Bart Vergote weerlegt de klachten.

Animal Rights klaagt varkensboer aan na VTM-uitzending

Varkens

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights klaagt de Zedelgemse varkensboer Bart Vergote aan na de uitzending van het VTM-programma "Cathérine". Dat meldt de organisatie maandagavond. Volgens hen zijn er wetsinbreuken te zien in de fokkerij van Vergote, ook woordvoerder van het Algemeen Boerensyndicaat.

Het kiezen voor een goede eindbeer kan de varkenshouders tot 10 euro extra per vleesvarken opleveren.

Financiering testwerking eindberen van start

Varkens

Eind 2017 hebben varkens(vlees)gerelateerde organisaties een akkoord gesloten over de onafhankelijke testwerking voor Belgische eindberen. De varkenshouders financieren vanaf dit jaar deze testwerking die voor hen is opgezet.

DSC06064

Dit jaar opnieuw (halve) factuur Sanitair Fonds varkenshouderij

Varkens

Binnenkort zal de FOD Volksgezondheid starten met de inning van de verplichte bijdragen aan het zogenaamde sanitair fonds varkenshouderij voor het jaar 2017.

Rusland moet van de WTO haar grens voor EU-varkens en varkensvlees weer openen.

EU wil 1,4 miljard compensatie van Rusland

Varkens

De EU wil de Russische export met sancties met een waarde van circa 1,39 miljard euro treffen. De sancties zijn een vergelding voor het Russische verbod op de import van varkens en varkensvlees uit de EU. Sancties instellen mag niet zomaar. De EU heeft dan ook de Wereldhandelsorganisatie (WTO) formeel toestemming gevraagd.

Gezondheidsgerelateerde zaken zoals onderzoek naar medicatiegebruik en alternatieven voor antibiotica, vaccinatieschema’s en ziektekiemen werden naar voor gebracht.

Varkenshouders zoeken naar meer kennis rond diergezondheid

Varkens

“Graag meer onderzoek en praktische kennis rond alternatieven voor antibiotica, rond vaccinatiestrategieën en rond varkensgerelateerde ziektekiemen.” Diergezondheid was hét antwoord dat door de Vlaamse varkenshouders het meest werd aangekruist in een grootscheepse enquête van het Varkensloket.

DSC_0294

Stopzetting chirurgische castratie nog niet mogelijk, wel pijnbestrijding

Varkens

In 2013 heeft de Belgische varkensketen zich geëngageerd om tegen 2018 de chirurgische castratie bij biggen stop te zetten, mits aan begeleidende voorwaarden voldaan werd. Boerenorganisaties (Boerenbond, ABS), mengvoederindustrie (BFA, vroeger Bemefa), vleesindustrie (Febev, Fenavian) en distributie (Comeos) komen aan de vooravond van 2018 gezamenlijk tot de conclusie dat aan de begeleidende voorwaarden nog niet voldaan is.

Het ‘toppen’ van de zwaarste vleesvarkens blijkt van weinig invloed op de technische prestaties van de achterblijvers.

De juiste keuzes maken bij het afmesten

Varkens

Het ‘toppen’ van de snelst groeiende vleesvarkens moet je niet doen om de andere varkens efficiënter te laten omgaan met hun voeder. Ook het verschil tussen brijvoeder en droogvoeder in technische prestaties is niet zomaar aan te tonen. Dat bleek op de voorstelling van ILVO-onderzoek in Melle.

Hoe reduceren we de ecologische voetafdruk van varkens? Een goede voederconversie blijkt zowat de belangrijkste factor. Pellets zouden het ecologisch beter doen dan meel.

Ecologische en economische efficiëntie varkenshouderij gaan hand in hand

Varkens

Wie milieu-efficiënter wil produceren, moet vooral aan de voederconversie werken. Het verschil in voederconversie is ook de reden waarom beren op milieutechnisch vlak beter scoren dan bargen. Dat bleek op de voorstelling van een aantal onderzoeksprojecten in de varkenshouder waarbij het ILVO betrokken was.

De MaxiPig verbetert de prestaties van het varkenssperma via  een infrarood- behandeling.

Infrarood licht helpt het afbigpercentage te verhogen

Varkens

Zoals elk jaar neemt innovatie een belangrijke plaats in op de internationale veeteeltbeurs Space in Rennes (Frankrijk). Space is de vitrine van wat de topfokkerij te bieden kan en/of zal hebben. Opvallend dit jaar was dat een Belgisch bedrijf beloond werd met de fel begeerde drie sterren, zij het met Spaanse technologie.

De investeringen in Lier (foto) en Torhout bevestigen de rol van beide  locaties: labo MCC in Lier, en labo DGZ meer westwaarts in Torhout.

DGZ en MCC intensifiëren samenwerking

Veeteelt

In Lier en Torhout werden via teleconferencing de vernieuwde gebouwen van DGZ en MCC tegelijkertijd feestelijk ingehuldigd. Het was het moment voor beide organisaties om samen naar buiten te treden. De samenwerking wordt waar mogelijk geïntensifieerd, maar tot een echte fusie komt het niet.

De 37-jarige Mika Vuorinen vormt de vierde generatie die werkt op  het bedrijf.

100 jaar Finland: Varkens houden op het scherp van de snede

Varkens

“Alleen de beste 5  % van de Finse varkenshouders verdient genoeg. Het is een moeilijke markt”, zucht de Finse Hannu Koivisto, die enkele jaren geleden na 25 jaar varkens produceren zelf zijn bedrijf moest sluiten. In 1995 telde Finland 6.249 varkenshouderijen, nu zijn dat er nog maar 680. Hoe blijven zij rendabel, en (hoe) draagt de rest van de Finse varkensketen daartoe bij? In het kader van 100 jaar Finland kon Landbouwleven een Fins varkensbedrijf bezoeken.

Varkenskarkas

Provincie keurt uitbreiding slachthuis Tielt goed

Varkens

Het slachthuis van de Debra Group in Tielt zal zijn capaciteit mogen optrekken van 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen varkens. De provincie West-Vlaanderen zal het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) binnen een week definitief vaststellen. Dat moest eigenlijk donderdag gebeuren, maar de zitting werd geschorst.

DSC_0541

'Nederlandse regering verzweeg in 2002 omvang hormoonschandaal'

Varkens

De Nederlandse overheid heeft in 2002 de omvang van een schandaal met gevaarlijke hormonen in de varkenssector in 2002 verzwegen. Daarbij is de Europese wetgeving overtreden en zijn mogelijk grote gevaren voor de volksgezondheid genegeerd, meldt het journalistiek platform De Correspondent op basis van eigen onderzoek.

Meest recent

Meest recent