Dossier

Waterverbruik in West-Vlaanderen versoepeld, maar spaarzaamheid is geboden

Droogte

Het sproeiverbod wordt in West-Vlaanderen opgeheven. Het captatieverbod op de bevaarbare waterlopen met blauwalgenbesmetting blijft. Dit probleem is immers nog steeds aanwezig in het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende, vanaf Beernem tot Oostende. Hier leest u het resultaat van het provinciaal overleg over het advies van de Droogtecommissie.

Edition numérique des abonnés

Zoetere peren en appels dankzij vele zonneschijn

Akkerbouw

De pluk van Conferenceperen, de populairste peer bij de Vlaamse telers, is vandaag gestart. Na verschillende tests op het fruit bepaalde het Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), onlangs dat Conferenceperen het best geplukt worden tussen 16 augustus en 31 augustus.

Edition numérique des abonnés

Droogtemaatregelen: groenbedekkers voor vergroening inzetten voor ruwvoederwinning

Wetgeving

Veel landbouwers hebben voor de aanleg van hun ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening gekozen om percelen met een mengsel van groenbedekkers in te zaaien. Deze groenbedekkers kunnen een oplossing bieden voor het tekort aan ruwvoeder.

Edition numérique des abonnés

Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Akkerbouw

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije weken, verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen.

Edition numérique des abonnés

NEPG luidt de noodklok!

Akkerbouw

Volgens de NEPG (North-West European Potato Growers) is het overduidelijk dat de opbrengsten van de komende West-Europese aardappeloogst zwaar zullen tegenvallen en dat kwaliteitsproblemen een grote uitdaging zullen vormen. Dit alles als gevolg van extreme recorddroogte en uitzonderlijke temperaturen in de belangrijkste aardappelteeltgebieden.

Bietenplanters willen dat Tiense en Iscal leveringsplicht laten varen

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) vragen de Tiense Suikerraffinaderij en ISCAL Sugar dit jaar niet rigide te handhaven op het verplichte leveringsquotum. Dat zegt de secretaris-generaal van de CBB, Peter Haegeman. “De droogte is uitzonderlijk geweest, en niet iedereen heeft kunnen beregenen.”

Edition numérique des abonnés

Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Akkerbouw

De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen is maandagavond samengekomen om de stand van zaken in verband met de droogte van deze zomer te bespreken.

Edition numérique des abonnés

Sproeiverbod blijft gelden

Akkerbouw

Hoewel het op veel plaatsen al goed geregend heeft, blijft het sproeiverbod in alle provincies gelden. Dat zegt Jan Dhaene, woordvoerder van de Droogtecommissie maandagmiddag 13 augustus 2018.

Weiden worden dor, dieren hebben extra water en voeder nodig, terwijl de plattelandsliefhebber extra stof doet opwaaien.

De legendarische zomer van 2018 in beeld

Akkerbouw

Niets zo veranderlijk als het weer en voor een landbouwer die werkt met levend materiaal is geen zomer hetzelfde, maar de zomer van 2018 zal vermoedelijk lang in ons geheugen gegrift blijven.

Edition numérique des abonnés

Geen versoepeling droogtemaatregelen, ondanks de regen

Droogte

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen blijven de droogtemaatregelen in Limburg en Oost-Vlaanderen onveranderd.

Het is zwoegen en zweten om de beregeningsinstallaties te verplaatsen en aan de gang te houden.

Zwoegen en zweten om alles op tijd beregend te krijgen

Akkerbouw

In Bocholt ontmoeten we op een zonnige vrijdagmiddag Marc Theuwissen tijdens het verplaatsen van zijn beregeningshaspels bij temperaturen die ondertussen de 30°C zijn gepasseerd en nog klimmen. De landbouwer is zichtbaar lichtelijk vermoeid en de zweetdruppels parelen op zijn voorhoofd. Al ruim 7 weken is de man aan het beregenen.

Dorre bladeren verwijdert hakselaarchauffeur Koen Theuwissen om brand te vermijden alvorens messen te slijpen;

De snijmaïsoogst ging extreem vroeg van start

Maïs

Vorige week werd op meerdere plaatsen in het land reeds maïs gehakseld. Nooit eerder zagen we bij ons zo vroeg de snijmaïs-oogst aanvangen. De reden hierachter hoeven we u niet te vertellen: de aanhoudende hoge temperaturen en extreme droogte. Landbouwleven trok naar de warmste regio van het land: Noord-Limburg.

Edition numérique des abonnés

Europese Commissie helpt landbouwers tijdens extreme droogte

Droogte

De Europese Commissie heeft op 2 augustus 2018 enkele maatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de extreme droogte voor de Europese landbouwers te verzachten. De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten door verhoogde voorschotten.

De droogte leidt tot lagere opbrengsten, producten van minder kwaliteit en in geval van beregening fiks hogere kosten.

Vlaamse landbouwers krijgen vroegere en hogere voorschotten op Europese premies

Droogte

De landbouwers in Vlaanderen krijgen dit najaar al hogere voorschotten op de verschillende Europese premies om de extra kosten die ze door de aanhoudende droogte zullen moeten maken, te betalen. Dat meldt het departement Landbouw en Visserij dinsdag. Ze mogen bovendien hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder.

De fruitoogst pakt dit jaar vroeger uit, en de vruchten zullen kleiner zijn.

Fruitoogst begint vroeger door aanhoudende warmte

Droogte

In Haspengouw zijn de fruittelers een week vroeger dan vorig jaar met de perenpluk begonnen, zoals Het Belang van Limburg maandag schrijft. De Belgische Fruitveiling geeft aan dat al het fruit door de aanhoudende warmte zo'n veertien dagen vroeger dan normaal wordt geoogst.

Edition numérique des abonnés

Oost-Vlaamse landbouw krijgt versoepelde maatregelen tegen waterschaarste

Droogte

Gisteren riep waarnemend gouverneur Didier Detollenaere opnieuw alle betrokken actoren samen om de situatie en de opgelegde maatregelen in de provincie te evalueren. Op basis van het advies van de experts werden de maatregelen, genomen door het politiebesluit van 27 juli 2018, lichtjes aangepast. De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 3 augustus 2018 en worden onmiddellijk van kracht .

Edition numérique des abonnés

Tiense Suikerraffinaderij en Olympia stellen water ter beschikking

Droogte

Na AB InBev eerder deze week kondigen ook de Tiense Suikerraffinaderij en het zuivelbedrijf Olympia uit Herfelingen (Herne) aan dat zij water ter beschikking stellen van derden. Tiense stelt het water ter beschikking van de groendienst van de stad Tienen en aan landbouwers, Olympia aan de technische dienst van de gemeente Herne.

Meest recent

Meest recent