Van ideaal opgevolgd vaarskalf naar een fittere, productievere en efficiëntere koe?

Melkvee

In de melkveehouderij moet een jonge vaars - als alles goed gaat - in theorie op 24 maanden niet alleen fit en volgroeid zijn, maar ook al een eerste keer afkalven. In de praktijk blijkt die termijn niet te worden gehaald. Onderzoekers van ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve zijn daarom gestart met het VLAIO-traject JongLeven.

Andere melkerijen betaalden in maart minder dan FrieslandCampina had verwacht.

FrieslandCampina verlaagt melkprijs

Actueel

FrieslandCampina heeft de melkprijs licht verlaagd in de verwachting dat belangrijke concurrenten dat ook doen. Het Duitse DMK hield de melkprijs gelijk. Ondertussen lijkt de mondiale zuivelveiling GDT te wijzen op meer prijsdruk.

Edition numérique des abonnés

Politie moet in Diepenbeek twintigtal loslopende koeien vangen

Melkvee

Een vijftal ploegen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad had woensdagochtend de handen vol met het vangen van een kudde koeien.

De Milcobel-melkprijs voor de afgelopen maand maart blijft gelijk.

Milcobel houdt melkprijs gelijk

Melkvee

Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de maart-leveringen 2018 te handhaven op een standaardprijs van 28,75 euro/100 l, hetzij 31,04 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

FrieslandCampina vertrouwt op ruim 400 Belgische leveranciers, maar gunt ze vooralsnog geen lidmaatschap.

‘Belgische leveranciers willen lidmaatschap FrieslandCampina’

Actueel

Het plan van FrieslandCampina om haar leden aan te zetten tot productiebeperking, maakt de ruim 400 Belgische leveranciers uitzonderlijk bezorgd. Ze vrezen straks door het Nederlandse bedrijf buiten te worden gezet, aldus Hans De Ruyter, die de Belgische leveranciersvereniging voorzit. Na 26 jaar actief te zijn in België zouden de leveranciers lid moeten kunnen worden, aldus de melkveehouder.

Belgische onrust over plannen voor volumebeperkingen FrieslandCampina

Melkvee

FrieslandCampina Nederland wil bij te veel melk in haar fabrieken de grote groeiers onder haar leden tien cent per liter minder betalen. Voor de Belgische leveraars - die doorgaans geen lid zijn - bestaan er dergelijke plannen niet, maar wil men ‘afspraken maken.’ De zenuwachtigheid bij de Belgische leveraars over de richting van die ‘afspraken’ is groot.

Erwin Schöpges bij een betoging in Brussel.

Belg aan het hoofd van European Milk Board

Actueel

De Belg Erwin Schöpges is de nieuwe voorzitter van de European Milk Board, een organisatie van melkveehouders. Dat meldt de organisatie, nadat de beslissing dinsdag genomen werd tijdens de algemene vergadering.

Faircoop-voorzitter Erwin Schöpges toont de nieuwe boter.

Faircoop lanceert ‘eerlijke’ boter

Economie

Faircoop heeft onder de merknaam Fairebel het naar eigen zeggen eerste 'eerlijk' boterproduct in ons land gelanceerd. Deze boter is volgens de coöperatieve 'fair' omwille van de lokale melkproductie, de eerlijke prijzen voor de producenten en het respect voor dierenwelzijn. Faircoop werkt voor de productie van boter samen met het zuivelbedrijf Olympia in Herfelingen, een plaats niet ver van Halle.

In de laatste jaren, dankzij de opkomst van betere laboratoriumtechnieken, is men erachter gekomen dat sommige CNS-soorten toch niet zo onschuldig blijken  te zijn.

Het belang van (niet-aureus) stafylokokken voor uiergezondheid

Melkvee

Mastitis (uierontsteking) ondermijnt niet alleen de melkproductie en het welzijn van koeien, maar leidt ook tot zware economische verliezen. In dit artikel nemen we de coagulase-negatieve stafylokokken, de meest voorkomende mastitisverwekkers in Vlaanderen, onder de loep.

Het aantal melkveehouders daalde in 2017 met 5
%, het aantal opgehaalde liters melk steeg dan weer met 5
%.

Vlaamse melkkwaliteit scheert opnieuw hoge toppen

Melkvee

Afgelopen jaar is de Vlaamse melkkwaliteit - na een kleine dip in 2016 - terug op het hoge niveau van de jaren ervoor beland. Zowel het cel- als kiemgetal evolueerde gunstig. Meer melkers dan ooit haalden een uitzonderlijk goede melkkwaliteit.

Melkveehouders zien hun marges de komende maanden slinken, vreest Rabobank.

Rabobank: marges voor melkveehouders onder druk

Actueel

De Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 zal blijven toenemen, hoewel een koudefront in februari de productie wat tempert. Ondanks de daling van de gemiddelde Europese melkprijs opereren veel bedrijven nog met een positieve cashflow en is het ruwvoeraanbod ruim. De bank voorspelt dat de marges die melkveehouders in de EU maken de komende maanden smaller gaan worden.

Edition numérique des abonnés

IKM gaat melkveehouders een hygiënescore geven

Melkvee

Om een breder beeld te schetsen op vlak van hygiëne tijdens een IKM-audit, heeft het IKM-secretariaat een algemene hygiënescore ontwikkeld. Deze hygiënescore zal in 2018 verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden binnen een volgende versie van het IKM-lastenboek.

Edition numérique des abonnés

Milcobel-melkprijs duikt als eerste in Europa onder de 30 euro

Melkvee

De notering van de Milcobel-melkprijs duikt in de LTO-melkprijsvergelijking voor de maand febuari als enigste referentie in Europa onder de 30 euro per 100 kg standaardmelk. De gemiddelde melkprijs in Europa ligt nu op  €34,39 per 100 kg.

Edition numérique des abonnés

1.000 melkkoeien? “Elke boer bepaalt zelf zijn business- en verdienmodel”

Melkvee

In een vrije markteconomie bepaalt elke melkveehouder binnen het reglementair kader zelf zijn schaalgrootte. Dat antwoordde Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Bart Caron (Groen).

Zowel Delhaize als Veviba proberen via de rechter hun gelijk te halen. Op de foto een bedrijf van Verviba-eigenaar Verbist.

Delhaize en Veviba stappen naar de rechter

Actueel

Zowel Delhaize als Veviba zijn in de nasleep van het vleesschandaal bij de slachthuisgroep naar de rechtbank gestapt. Dat schrijft L'Echo.

Edition numérique des abonnés

Loeren bij boeren aan de andere kant van de grens

Melkvee

Boeren uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk kwamen eens samen. Het klinkt als het begin van een grap, maar het is wat boeren in het Protecow-project doen. Vorige week donderdag kwam het gezelschap voor de eerste keer samen en bezochten ze het bedrijf van Thibault en vader Francis Lamérand in Le Bizet, net over de taalgrens.

Edition numérique des abonnés

Melkprijs FrieslandCampina voor april bedraagt 34 euro

Melkvee

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk voor april 2018 bedraagt 34,50 euro per 100 kilo melk voor leden. De garantieprijs daalt met 1,00 euro ten opzichte van maart 2018 (35,50 euro). Voor Belgische leveraars, die bijna nooit lid zijn van de coöperatie, betekent dat een melkrpijs van 34 euro per 100 kg melk.

Edition numérique des abonnés

Milcobel-notering veert iets omhoog

Melkvee

Milcobel heeft de melkprijs voor de februari-leveringen 2018 vastgelegd op een standaardprijs van 28,75 euro/100 l, hetzij 31,04 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering. Het gaat om de eerste stijging (+0,75 standaardprijs) sedert september vorig jaar.

Jelle Goossens (links, Rikolto) en Luc Nouwen (rechts) luisteren naar hoe Antoon Vissers (midden), zijn bedrijfsaanpak uitlegt.

Hoe zich staande houden in de melkveehouderij van de toekomst

Melkvee

De maatschappij evolueert snel, en daar is de melkveehouderij geen uitzondering op. Niet alleen veranderen de koeien nog steeds met een stijgende melkproductie, maar ook de markt en maatschappij veranderen. Moet de melkveehouderij zich aanpassen aan de markt, of moet de markt zich maar eens aanpassen aan de melkveehouderij?

Vanlommel is een grote producent van kalfsvlees.

FAVV: menselijke fout bij Vanlommel

Actueel

Het voedselagentschap FAVV bevestigt in een persbericht dat er in het geval van Vanlommel "geen aanwijzingen waren voor een intentionele fraude". Eerder had ook dat bedrijf al verklaard dat door een menselijke fout vervallen vlees was meegestuurd naar Kosovo.

Meest recent

Meest recent