Millenials dol op kaas, roomijs en yoghurt

Melkvee

Naar aanleiding van Wereldmelkdag vandaag liet VLAM een omvangrijke enquête uitvoeren naar het zuivelgebruik van jongvolwassenen. Duizend ‘millennials’, jongeren die op dit moment tussen 18 en 30 jaar oud zijn, namen deel. Uit de resultaten blijkt dat ze zuivelproducten vanzelfsprekend, gezond, kwaliteitsvol en lekker vinden.

Graslandvernieuwing moet een weloverwogen keuze zijn. Vernieuwing betekent immers een dure investering en opbrengstverlies in het jaar van aanleg.

Houd grasmat en spuitlokaal gesloten

Melkvee

Gras vormt een belangrijk aandeel in de ruwvoederwinning (zowel in de vorm van tijdelijk als van blijvend grasland) bij de Vlaamse veehouders. Men mag niet denken dat dit een gemakkelijke teelt is. Sommige landbouwers oogsten wel vijf, zes tot zeven keer gras per jaar. Er moet met andere woorden veel zorg en aandacht besteed worden aan de teelt van gras, die voor landbouwers een grote economische meerwaarde biedt.

Op 1 juni, Wereldmelkdag, plast Manneken Pis melk.

Manneken Pis plast Fairebelmelk op Wereldmelkdag

Melkvee

Dierenartsen Zonder Grenzen kleedde traditiegetrouw Manneken Pis ter gelegenheid van Wereldmelkdag als Nigeriaanse boer. Fairebel leverde de melk die hij uitplast, en laat voorbijgangers proeven. Samen met koepelorganisatie European Milk Board legt de coöperatie uit wat de link is tussen faire melk in Europa en in Afrika.

Dit is het voorlopige ontwerp van  de verpakkingen  met uitsluitend  Belgische biomelk  die Delhaize vanaf 1 juli aanbiedt.

Biomilk.be levert voor huismerk Delhaize Bio

Melkvee

Vanaf 1 juli treedt Delhaize naar buiten met biologische melk, room en yoghurt die voor 100  % gegarandeerd Belgisch is. Dat gebeurt onder het merk ‘Delhaize Bio’. Biomilk.be zal minstens 5 miljoen liter melk leveren op jaarbasis. Het is voor ons land zeldzaam dat een supermarkt zo nauw samenwerkt met een coöperatie.

De runderstapel is in 2017 gekrompen.

Aantal runderen gedaald

Actueel

Er waren in de recente geschiedenis nog nooit zo weinig runderen in België als vorig jaar. Het ging in 2017 om 2.385.988 runderen, dat is 4,7 % minder dan in 2016. Daarnaast verkleinde de landbouwoppervlakte van de granen sterk, terwijl die van de groenten steeg. Dat blijkt uit de nieuwste landbouwcijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

FrieslandCampina verhoogt garantieprijs

Actueel

FrieslandCampina heeft haar garantieprijs voor juni 2018 met 25 cent verhoogd tot €34,25 per 100 kilo melk. De coöperatieve zuivelonderneming verwacht dat alle referentiebedrijven waarop het haar garantieprijs baseert hun melkprijzen zullen laten stijgen.

De opfok van jongvee ter vervanging van de reforme koeien is - na voeder - de grootste kostenpost op het melkveebedrijf.

Van ideaal opgevolgd vaarskalf naar een fittere, productievere en efficiëntere koe?

Melkvee

In de melkveehouderij moet een jonge vaars - als alles goed gaat - in theorie op 24 maanden niet alleen fit en volgroeid zijn, maar ook al een eerste keer afkalven. In de praktijk blijkt die termijn niet te worden gehaald. Onderzoekers van ILVO, Inagro en Hooibeekhoeve zijn daarom gestart met het VLAIO-traject JongLeven.

Andere melkerijen betaalden in maart minder dan FrieslandCampina had verwacht.

FrieslandCampina verlaagt melkprijs

Actueel

FrieslandCampina heeft de melkprijs licht verlaagd in de verwachting dat belangrijke concurrenten dat ook doen. Het Duitse DMK hield de melkprijs gelijk. Ondertussen lijkt de mondiale zuivelveiling GDT te wijzen op meer prijsdruk.

Edition numérique des abonnés

Politie moet in Diepenbeek twintigtal loslopende koeien vangen

Melkvee

Een vijftal ploegen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad had woensdagochtend de handen vol met het vangen van een kudde koeien.

De Milcobel-melkprijs voor de afgelopen maand maart blijft gelijk.

Milcobel houdt melkprijs gelijk

Melkvee

Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de maart-leveringen 2018 te handhaven op een standaardprijs van 28,75 euro/100 l, hetzij 31,04 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

FrieslandCampina vertrouwt op ruim 400 Belgische leveranciers, maar gunt ze vooralsnog geen lidmaatschap.

‘Belgische leveranciers willen lidmaatschap FrieslandCampina’

Actueel

Het plan van FrieslandCampina om haar leden aan te zetten tot productiebeperking, maakt de ruim 400 Belgische leveranciers uitzonderlijk bezorgd. Ze vrezen straks door het Nederlandse bedrijf buiten te worden gezet, aldus Hans De Ruyter, die de Belgische leveranciersvereniging voorzit. Na 26 jaar actief te zijn in België zouden de leveranciers lid moeten kunnen worden, aldus de melkveehouder.

FrieslandCampina ziet in België een toenemende vraag naar weidemelk en AA-melk.

Belgische onrust over plannen voor volumebeperkingen FrieslandCampina

Melkvee

FrieslandCampina Nederland wil bij te veel melk in haar fabrieken de grote groeiers onder haar leden tien cent per liter minder betalen. Voor de Belgische leveraars - die doorgaans geen lid zijn - bestaan er dergelijke plannen niet, maar wil men ‘afspraken maken.’ De zenuwachtigheid bij de Belgische leveraars over de richting van die ‘afspraken’ is groot.

Erwin Schöpges bij een betoging in Brussel.

Belg aan het hoofd van European Milk Board

Actueel

De Belg Erwin Schöpges is de nieuwe voorzitter van de European Milk Board, een organisatie van melkveehouders. Dat meldt de organisatie, nadat de beslissing dinsdag genomen werd tijdens de algemene vergadering.

Faircoop-voorzitter Erwin Schöpges toont de nieuwe boter.

Faircoop lanceert ‘eerlijke’ boter

Economie

Faircoop heeft onder de merknaam Fairebel het naar eigen zeggen eerste 'eerlijk' boterproduct in ons land gelanceerd. Deze boter is volgens de coöperatieve 'fair' omwille van de lokale melkproductie, de eerlijke prijzen voor de producenten en het respect voor dierenwelzijn. Faircoop werkt voor de productie van boter samen met het zuivelbedrijf Olympia in Herfelingen, een plaats niet ver van Halle.

In de laatste jaren, dankzij de opkomst van betere laboratoriumtechnieken, is men erachter gekomen dat sommige CNS-soorten toch niet zo onschuldig blijken  te zijn.

Het belang van (niet-aureus) stafylokokken voor uiergezondheid

Melkvee

Mastitis (uierontsteking) ondermijnt niet alleen de melkproductie en het welzijn van koeien, maar leidt ook tot zware economische verliezen. In dit artikel nemen we de coagulase-negatieve stafylokokken, de meest voorkomende mastitisverwekkers in Vlaanderen, onder de loep.

Het aantal melkveehouders daalde in 2017 met 5
%, het aantal opgehaalde liters melk steeg dan weer met 5
%.

Vlaamse melkkwaliteit scheert opnieuw hoge toppen

Melkvee

Afgelopen jaar is de Vlaamse melkkwaliteit - na een kleine dip in 2016 - terug op het hoge niveau van de jaren ervoor beland. Zowel het cel- als kiemgetal evolueerde gunstig. Meer melkers dan ooit haalden een uitzonderlijk goede melkkwaliteit.

Melkveehouders zien hun marges de komende maanden slinken, vreest Rabobank.

Rabobank: marges voor melkveehouders onder druk

Actueel

De Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 zal blijven toenemen, hoewel een koudefront in februari de productie wat tempert. Ondanks de daling van de gemiddelde Europese melkprijs opereren veel bedrijven nog met een positieve cashflow en is het ruwvoeraanbod ruim. De bank voorspelt dat de marges die melkveehouders in de EU maken de komende maanden smaller gaan worden.

Edition numérique des abonnés

IKM gaat melkveehouders een hygiënescore geven

Melkvee

Om een breder beeld te schetsen op vlak van hygiëne tijdens een IKM-audit, heeft het IKM-secretariaat een algemene hygiënescore ontwikkeld. Deze hygiënescore zal in 2018 verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden binnen een volgende versie van het IKM-lastenboek.

Edition numérique des abonnés

Milcobel-melkprijs duikt als eerste in Europa onder de 30 euro

Melkvee

De notering van de Milcobel-melkprijs duikt in de LTO-melkprijsvergelijking voor de maand febuari als enigste referentie in Europa onder de 30 euro per 100 kg standaardmelk. De gemiddelde melkprijs in Europa ligt nu op  €34,39 per 100 kg.

Edition numérique des abonnés

1.000 melkkoeien? “Elke boer bepaalt zelf zijn business- en verdienmodel”

Melkvee

In een vrije markteconomie bepaalt elke melkveehouder binnen het reglementair kader zelf zijn schaalgrootte. Dat antwoordde Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Bart Caron (Groen).

Meest recent

Meest recent