Zin en onzin van voederschuivers

Melkvee

Wat kan de automatische voederschuiver betekenen voor de melkveehouderij in Limburg? Om die vraag beantwoord te zien sponsorde provincie Limburg een onderzoeksproject van het Proef- en Vormingscentrum Landbouw (PVL) in de Schoolhoeve van het Biotechnicum in Bocholt. Op de voorstelling van de resultaten demonstreerden verschillende firma’s hun systemen.

Een borden- en affichecampagne moet recreanten en passanten op het platteland bewuster doen omgaan met afval. Zwerfvuil hoort in de vuilbak!

Afval in vuilbak is koeienlevens sparen

Melkvee

Zwerfvuil hoort niet in het milieu. Het is de puurste vorm van milieuvervuiling. Maar het hoort nog minder in de ingewanden van koeien. Jaarlijks sterven honderden koeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil, zo schat het ABS in. Met een affiche- en bordencampagne wil het ABS passanten en toeristen sensibiliseren.

Melkproductie gaat weer omhoog.

Melkleveringen maart weer gezwind de hoogte in

Melkvee

Afgelopen maart haalden Belgische melkophalers 328,8 miljoen liter op bij boeren. Dat is 13,3% (of 38,5 miljoen liter) meer dan in februari.

koeien worden gemolken 1

27 april uitbetaling van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ (2e periode)

Melkvee

De steun voor de melkveehouders die ingeschreven hebben voor de tweede verminderingsperiode van de crisismaatregel ‘Vermindering van de melkproductie’ en een geldige betalingsaanvraag hebben ingediend, wordt op 27 april 2017 uitbetaald.

Hoe meer meetpunten in een stal, hoe accurater, maar ook hoe duurder en hoe tijdrovender. Dat weegt ook op de ontwikkeling van nieuwe ammoniakemissiearme technieken.

Emissies melkveestallen niet eenvoudig in beeld te brengen

Melkvee

Natuurlijke ventilatie in melkveestallen laat zich niet zo makkelijk modelleren. Accurate metingen van ventilatiedebiet en dus van de uitstoot aan CO2 en ammoniak, vergen nog steeds veel tijd en geld. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan UGent.

Bacteriologisch onderzoek: onmisbaar om mastitis aan te pakken!

Melkvee

Hoewel het nemen van stalen voor bacteriologisch onderzoek enige inspanning vergt en het resultaat enkele dagen op zich laat wachten, is het regelmatig uitvoeren van dit onderzoek een meerwaarde voor zowel het individuele dier als het volledige melkveebedrijf. Het correct selecteren van koeien is een eerste cruciale stap.

Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg.

Verzorg uw zieke dieren in de ziekenboeg

Melkvee

Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg. Zorg dat de zieke dieren geen rechtstreeks contact hebben met de groep en gebruik de ziekenboeg ook enkel voor het afzonderen van zieke dieren. Reinig en ontsmet de ziekenboeg na elk gebruik om ook daar de besmettingsdruk te beperken.

De stagnering komt na twee opeenvolgende dalingen (telkens met een euro) van afgelopen januari en februari.

Milcobel houdt notering vast

Melkvee

De Raad van Bestuur van Milcobel heeft - in vergadering van 11 april 2017 – beslist om de melkprijs voor de voorbije maart-leveringen te handhaven op een standaardprijs van 32,00 €/100 l, hetzij 35,05 €/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering. De stagnering komt na twee opeenvolgende dalingen (telkens met een euro) van afgelopen januari en februari.

Ondanks de piek in melkveehouders die er eind vorig jaar mee ophielden, lijkt de stijging in aantal liters niet te stuiten, gelukkig zonder  noemenswaardig verlies van kwaliteit.

MCC jaarverslag: Groei in hoeveelheid, behoud in kwaliteit

Melkvee

U als Vlaamse melkveehouder was vorig jaar alweer fantastisch in het afleveren van een kwalitatief hoogstaand product. Dat is de conclusie van het jaarverslag van het MCC dat vorige week voorgesteld wordt. “Het zijn resultaten die gerust naast die van de ons omliggende landen mogen gelegd worden”, zo klonk het. Het kleine percentage dat voortdurend lijkt te worstelen met melkkwaliteit, zal echter toch een tandje moeten bijsteken.

Milcobel zit met een berekende melkprijs van 34,01
€/100 kg nog steeds iets boven het Europese gemiddelde, al wordt het verschil kleiner.

Europese melkprijs stijgt nog

Melkvee

De Europese melkprijs voor februari komt uit op gemiddelde 33,44 euro per 100 kg. Dat is nog een stijging met 0,34 euro ten opzichte van afgelopen janauri. De meeste grote Europese melkerijen hebben hun melkprijs in februari gelijk gehouden of nog iets verhoogd, met de Belgische referentie Milcobel als een van de uitzonderingen.

Wanneer jongveeopfokker en de uitbesteder aparte beslagen blijven, wordt de opfokker sanitair verantwoordelijke van de dieren. De paspoorten komen dan op zijn naam bij verhuis van de dieren.

Uitbesteden van jongveeopfok

Melkvee

De Vlaamse melkveebedrijven groeien, waardoor arbeid of/en stallen soms beperkende factoren worden. Externe arbeid inhuren en bijbouwen zijn mogelijke oplossingen. Een ander alternatief is het uitbesteden van de jongveeopfok. Stoppende melkveehouders met stalplaats, arbeid en kennis van jongveeopfok zijn dan de ideale partner. Gaan samenwerken kan een win-win betekenen voor beide partijen. Maar hoe begin je daaraan?

De BCZ-notering zakte van 36,02 €/100 l naar 35,12 
€/100 l.

BCZ-notering februari naar beneden

Melkvee

De officiële prijs van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie voor zowat alle melkophalers zakte van 36,02 €/100 l voor afgelopen januari naar 35,12 voor afgelopen februari. Dat is zowat een euro minder. Tegenover dezelfde februarimaand in 2016 is er een meerprijs van 8,53 euro. De melk werd in februari geleverd met een gemiddelde vetgehalte van 42,99 g vet/l en 35,58 g eiwit/l. Dat is iets minder dan afgelopen januari.

Minder melk in februari, allicht ook door de kortere maand.

Melkleveringen België kenden dip in februari

Melkvee

Afgelopen februari haalden Belgische melkophalers 290,3 miljoen liter op. Dat is bijna 7% (goed voor 21,6 mln. liter) minder dan afgelopen januari. Dat blijkt uit de officiële gegevens van de Vlaamse overheid.

Mineralen, vliegenbestrijding,  ontworming en watervoorziening: het zijn allemaal onderwerpen waar u best even over nadenkt bij de start van het weideseizoen.

Het is weer voorjaar: Wat te doen?

Melkvee

Binnenkort staat het weideseizoen weer voor de deur. Nu is reeds het moment om even stil te blijven staan bij enkele belangrijke aandachtspunten die u in acht moet nemen bij de start van het weideseizoen. Voornamelijk voor het jongvee is het eerste seizoen op de weide erg belangrijk, denk maar aan ontworming en mineralenvoorziening.

Fullwood is na meer dan 30 jaar synoniem geworden met aan de poot geregistreerde activiteit, aldus John Baines, technisch directeur van Fullwood.

Nieuw activiteitsregistratiesysteem bij Fullwood

Melkvee

Fullwood heeft een nieuw vruchtbaarheidmonitoringssysteem op basis van stappentellers gelanceerd. Deze biedt een uiterst nauwkeurige tochtdetectie maar attendeert de veehouder ook op onderliggende metabolische aandoeningen zoals cysten op eierstokken, embryonale verliezen en koeien met een onregelmatige cyclus.

Milcobel wijt de daling aan het feit dat de daling van de zuivelprijzen na nieuwjaar - en vooral van melkpoeder en room - leidt tot een iets mindere valorisatie van de melk.

Milcobel-notering doet tweede stapje achteruit

Melkvee

De Raad van Bestuur van Milcobel heeft - in vergadering van 14 maart 2017 – beslist om de melkprijs voor de voorbije februari-leveringen vast te stellen op een standaardprijs van 32,00 €/100 l, hetzij 35,05 €/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

De uitbreiding van het toepassingsgebied van grensbeweiding vergemakkelijkt schaalvergroting om bedrijven efficiënter te maken.

Meer mogelijkheden om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

Actueel

De Benelux-landen ondertekenden een Benelux-Besluit dat de bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseert en aanpast aan de noden op het terrein. Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van – in dit geval runderen – in een weide over de grens en komt vaak voor in de grensstreken die de drie Benelux-landen rijk zijn. Tot voor kort kon enkel de landbouwer van wie het bedrijf zelf ook in een grensgemeente lag, een aanvraag tot grensbeweiding indienen. Met dit nieuwe Besluit wordende regels verruimd.

De EU melkaanvoer bleef over het gehele kalenderjaar 2016 nog net boven het niveau van 2015.

Belgische melkprijs januari stapje terug, maar blijft prima in Europa

Melkvee

Dat de Milcobel-notering in januari een stapje terug zette, bleef ook niet ongemerkt in de officiële BCZ-melkprijs voor heel het land voor januari. Uit de meest recente LTO melkprijsvergelijking blijkt dat in Europa naast Milcobel enkel FrieslandCampina daalde in januari. De notering blijft echter top in Europa.

DSC08897

Luchtvervuiling veroorzaakt hogere koeiensterfte

Melkvee

Milieu-epidemioloog Bianca Cox van de UHasselt heeft ondervonden dat er meer koeien sterven als de waarde van ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de lucht hoger is. "Dat bevestigt de bevindingen die aangetoond zijn bij onderzoeken met luchtvervuiling bij mensen", zegt ze.

DSC04783

Vergoeding melkveehouders bij FrieslandCampina daalt

Melkvee

De melkprijs voor de boeren die zijn aangesloten bij de coöperatie FrieslandCampina daalde het afgelopen jaar met 6,9 procent naar 32,26 euro per 100 kilo melk. Dit kwam door de lagere zogenaamde garantieprijs voor boerderijmelk.

Meest recent

Meest recent