Melkveebedrijf Cerpentier - De Cock uit Stekene nam de stap naar bio in 2016

Melkvee

De twaalf kersverse biomelkveehouders stalen de show in het biorapport van 2016. Geen wonder dat de presentatie ervan plaatsvond bij één van hen. Welkom op het melkveebedrijf van de familie Cerpentier - De Cock te Stekene.

De ‘biologie’ is de standaard in mestverwerking, maar zal dat mogelijk niet blijven.

Toekomst mestverwerking: verbannen of passend in een circulaire economie?

Varkens

Valt mestverwerking wel te rijmen met de principes van de circulaire economie? Zowat 70% van alle mestverwerkingsinstallaties ‘blaast’ omgezette stikstof uit mest gewoon de lucht in. Dat moet en kan beter, beseft de mestverwerkingssector (verenigd in VCM) in een gezamenlijke visienota. De regelgever moet echter niet te snel willen gaan, zeker niet als ze het eigen regelgevend kader niet op orde heeft.

Na een stagnatie van vier maanden op een lager niveau, komt er nu weer een euro bij.

Melkprijs klimt weer een stapje hoger

Melkvee

Wie dacht dat de Milcobel-melkprijs na vier maanden dezelfde notering opnieuw richting afdaling zou gaan, heeft het verkeerd. De Raad van Bestuur van Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de juni-leveringen 2017 te verhogen tot een standaardprijs van 33,00 euro/100 l, hetzij 36,08 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Boeren mogen in 2018 alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Zij krijgen deze rechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015.

Duidelijkheid over fosfaatrechten Nederland

Melkvee

Nederlands Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders in Nederland wordt berekend.

Vooralsnog blijkt het bijgeloof te zijn dat koeien meer kalven bij volle maan.

Kalven koeien meer bij volle maan?

Melkvee

“Ik wist dat ze ging kalven, ’t is volle maan!” In de volksmond wordt weleens gezegd dat koeien vaker kalven bij volle maan. De vraag is echter of dit een mythe is, dan wel of het een betrouwbare manier is om een kalving te voorspellen.

Moet Milcobel op meer of beter mikken?

Nieuws van maatschappijen

Het afgelopen jaar is het aantal stoppers bij Milcobel verdubbeld, en de melkprijs was historisch laag. Toch heerst er zelfvertrouwen bij ‘s lands grootste melkerij. De coöperatie wist sterk te profiteren van de heropleving in de markt. Maar de volgende strategie-oefening is al begonnen. Is verder inzetten op groei noodzakelijk?

De prijs van boter is zonder twijfel een trekkende kracht aan de melkprijs. Toch is dat volgens Renaat Debergh geen reden tot vreugde.

Zuivelindustrie zag weer zon in 2016

Melkvee

“Hoe anders dan één jaar geleden is de sfeer en het sentiment in de melkveesector?” Met die woorden begon afscheidnemend voorzitter Jean-Marc Schevenels (Savencia) zijn begroeting op de algemene vergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). Zowat op alle vlakken ziet de melkveewereld er anders uit dan voorheen, van boer tot Brexit.

Arums Halloween (v. Snowman), kampioenkoe melkvee. Eig.: Lambrecht J., Ruiselede.

Gewestelijke veeprijskamp Tielt

Melkvee

In Tielt vond naar jaarlijkse goede gewoonte de gewestelijke prijskamp plaats voor de veefokkers van een achttal aangrenzende gemeenten. De familie David uit Tielt en Lambrechts J. uit Ruiselede wisten de hoogste titels binnen te rijven.

Sinds februari bleef de melkrijs van Milcobel constant.

Milcobel blijft prijsnotering vasthouden

Melkvee

De Raad van Bestuur van Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de mei-leveringen 2017 te handhaven op een standaardprijs van 32,00 euro/100 l, hetzij 35,05 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Voor de afschaffing van de quota in 2015 dacht men dat de melkproductie zonder probleem kon stijgen.

Maak Europese melk weer groot

Melkvee

Het zou een slogan kunnen zijn van Phil Hogan. In de plaats daarvan werd melk en de toekomst ervan besproken in klein Vlaanderen, Roeselare. “Melkveehouders zijn ondernemers”, hoorden we er zeggen. Ze zullen ook stevig in hun schoenen moeten staan, moest wereldwijd de concurrentie nog verder toenemen. Wat staat de melkveehouder dan te wachten? Wat doet Europa om de (Vlaamse) melkveehouderij te steunen?

Voor de vleeskippenhouderij waren er in 2013 Vlaanderen 93 bedrijven met 70.000 of meer vleeskippen.

Hoeveel grote landbouwbedrijven telt Vlaanderen ?

Actueel

Her en der wordt er naar de grootschaligheid van de conventionele landbouw verwezen. Maar hoeveel grote landbouwbedrijven zijn er nu eigenlijk in Vlaanderen?

Edition numérique des abonnés

Europees hof wil niet weten van 'sojamelk' of 'tofoeboter'

Melkvee

Sojamelk of tofoeboter verkopen? Mag niet, zegt het Europees Hof van Justitie woensdag. Of toch niet onder die naam. De Europese Unie heeft immers strikte regels rond benamingen met melk, room, boter, kaas of yoghurt. Zij mogen enkel gebruikt worden voor producten die voortkomen uit melk. Al zijn er wel uitzonderingen, zoals pindakaas, cacaoboter en kokosmelk.

Edition numérique des abonnés

‘Het ontwerp van melkveestallen’ online beschikbaar

Melkvee

Het departement Landbouw en Visserij publiceert een Nederlandse vertaling van het CIGR-rapport ‘Het ontwerp van melkveestallen’ op haar website.

Ondanks het huidig optimisme, blijft de evolutie van de zuivelsector op korte en middellange termijn onzeker.

Positieve melkmarkt, met enkele wolken aan de horizon

Melkvee

Melkophaling in de EU naar beneden, prijs naar omhoog, consumptie en export positief: de vooruitzichten waren positief op de Europese zuivelmarkt. In de komende maanden zouden echter enkele negatieve elementen kunnen wegen op de sector.

Luc Van Impe (links) volgt Jean-Marc Schevenels op (centraal) als BCZ-voorzitter. Gedelegeerd bestuurden Renaat Debergh (rechts) lichtte de melkconjunctuur toe.

Zuivelindustrie groeit sterk maar vreest Brexit

Melkvee

De zuivelindustrie zette het voorbije decennium een sterke prestatie neer. In 2016 werd 4,5 miljard liter melk verwerkt terwijl dit in 2006 slechts 3,1 miljard liter bedroeg. Dit is een groei met 45% op 10 jaar tijd. De toename met 1,4 miljard liter is grotendeels afkomstig van de Belgische melkveehouders.

In de VS, net zoals elders, laat het dynamisme in de melkmarkt zich voelen in de statistieken over de melkophaling, die de niveaus van 2016  bereiken.

EU-melkophaling bereikt niveau 2016

Melkvee

Na de plotse rembeweging in de Europese melkproductie van eind vorig jaar, heeft de productie voor maart bijna opnieuw het niveau van 2016 behaald. Dit niveau zal in deze lente zeker gehaald worden. De melkophaling van de belangrijkste exportlanden heeft ook het niveau van 2016 bereikt. Als gevolg van het herstel in aanbod, blijft de melkprijs op hetzelfde niveau, tussen een tekort in de vette fractie en een overaanbod in de eiwitcomponent.

LTO merkt op dat de prijzen op de zuivelmarkt momenteel een sterk opgaande lijn laten zien.

Europese melkprijzen april daalden beetje in gunstige markt

Melkvee

De berekende voorschotmelkprijzen komen in april 2017 uit op gemiddeld € 33,03 per 100 kg standaardmelk. Een daling van € 0,24 ten opzichte van de vorige maand. Dat blijkt uit de Europese LTO-melkprijsvergelijking van milkprices.nl.

Frontaanzicht; twee zadeldaken  met kiel.

Melken tegen 300 per uur

Melkvee

De familie Van Overbeek uit het Flevolandse Zeewolde (NL) heeft een van de meest moderne ligboxenstallen van de Benelux gebouwd. Over vrijwel elk stal- of apparatuuronderdeel is wel nagedacht, waardoor een zeer goed werkbare stal ontstaan is. De diepstrooiselboxen voor het melkvee worden gevuld met de droge fractie van de mest.

Edition numérique des abonnés

1 juni: Wereldmelkdag

Melkvee

Morgen is het Wereldmelkdag, en dat voor de 17de keer. In Brussel zal Manneken Pis de hele dag melk plassen. Dat initiatief gaat uit van Dierenartsen Zonder Grenzen. Verder lanceren vijf landen gelijktijdig een eigen promovideo: 24 uur uit het leven van iemand die gek is op melk.

Edition numérique des abonnés

Nederlandse melkveesector moet minder inkrimpen

Melkvee

Door de goede voortgang van het fosfaatreductieplan hoeft de Nederlandse melkveehouderij in de derde periode van dit jaar minder in te krimpen dan eerder was voorzien.

Meest recent

Meest recent