Fedagrim en Preventagri waarschuwen voor mestgasgevaar

Melkvee

Mestgassen dreigen landbouwers steeds meer voor problemen te stellen. Prevent Agri ziet hoe langer hoe meer ongevallen, en wijt dat aan de toenemende schaalvergroting en strengere milieuwetgeving. Samen met Fedagrim ontwierp het een praktische en overzichtelijke brochure.

gras2

Behoud van blijvend grasland ook in 2017 een verplichting

Melkvee

Via het nieuwe GLB werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de manier waarop Vlaamse landbouwers moeten voldoen aan de Europese verplichting voor het behoud van het areaal blijvend grasland. Als alle landbouwers een normale economisch optimale bedrijfsvoering hanteren, kan deze collectieve verantwoordelijkheid van de landbouwsector slagen.

De voorbije stijgingen vallen te nuanceren.

Belgische melkproductie januari omhoog

Melkvee

De Belgische melkproductie voor afgelopen januari bedroeg 311,9 miljoen liter. Daarmee herstelt de binnenlandse melkproductie zich verder van de dip van afgelopen november 2016.

“We zijn groot binnen Vlaanderen, maar naar volume gaan we de wedstrijd verliezen op het Europese vlak. We willen dan ook niet de grootste zijn, maar wel de standaard zetten op het vlak van kwaliteit”, aldus Dirk Ryckaert.

“Het moment van oogsten is gekomen“

Melkvee

Huidig Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert is nog geen vol jaar de opvolger van Guido Veys, maar kreeg toch al een flinke portie discussies voor de voeten geworpen. Het diepe prijsdal van halverwege 2016 is daar niet vreemd aan. Maar de nieuwe voorzitter kijkt vol vertrouwen vooruit: “Ik ben ervan overtuigd dat de tijden waarin Milcobel prijsdalingen extra hard voelt niet meer zullen weerkeren”, zo maakt hij zich sterk.

Milcobel-notering voor januari moet stapje achteruit zetten

Melkvee

De Raad van Bestuur heeft - in vergadering van 14 februari 2017 – beslist om de melkprijs voor de voorbije januarileveringen vast te stellen op een standaardprijs van 33,00 €/100 l, hetzij 36,08 €/100 reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Milcobel bleef in december bovenaan in Europa

Melkvee

Afgelopen december gingen de Europese melkprijzen gemiddeld 1,23 euro per 100l. omhoog. De Belgische referentie Milcobel steeg met 2,5 euro per 100l. Dat blijkt uit de Europese LTO-melkprijsvergelijking.

Bespreek al je vragen en bedenkingen met je boekhouder: die kent je geschiedenis, je sterktes en je uitdagingen.

Schulden aflossen met betere melkprijzen

Melkvee

De betere melkprijs geeft weer moed. In de melkveesector zijn er in de vorige jaren grote verliezen geleden. ‘Boeren op een Kruispunt’ geeft in zijn nieuwsbrief tips aan melkveehouders om weer snel financieel gezond te worden.

Fotolia_50168862_Subscription_XXL_1392283439

100 melkveehouders ruilen Milcobel voor Laiterie des Ardennes (LDA)

IDC

Melkvee

Zo’n 100 coöperant-melkveehouders zijn zinnens Milcobel te verlaten en vanaf april over te stappen naar het Waalse LDA. “Een gevolg van het misprijzen ten opzichte van de boeren”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in het eigen ledenblad vorige week. “Instroom en uitstroom zijn fenomenen die niet abnormaal zijn en niet uitvergroot moeten worden”, suste Milcobel-woordvoerder Eddy Leloup.

De afstand tussen de hoogste melkprijs (groene streepje) en de laagste melkprijs (oranje streepje) is duidelijk het grootst bij Milcobel voor 2016.

Van alle EU-melkprijzen, had België de meest volatiele

Melkvee

In geen enkel Europees land kregen de melkveehouders in 2016 zo sterk te maken met de schommelingen van de vrije markt dan in België. Dat blijkt uit de internationale LTO-melkprijsvergelijking.

Op de foto (v.l.n.r.): Benoit Rouille (IDELE), Eric Froidmont (CRA-W), Simon Fourdin (IDELE), Eddy Decaesteker (Inagro), Leen Vandaele (ILVO), Benoit Verriele (ACE) en Sylvain Hennart (CRA-W).

Melkvee-experts steken internationaal de koppen bij elkaar

Melkvee

Boeren uit België en Frankrijk samengebracht

Voorzitter Bemefa Frank Decadt en minister Joke Schauvliege ondertekenden het convenant.

Veevoedersector en overheid werken samen

Vleesvee

Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege ondertekende op 13 januari tijdens de landbouwbeurs Agriflanders een overeenkomst met Bemefa, de Vereniging van Mengvoederfabrikanten, en de Vereniging van Zelfmengers, over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee.

Een geïnteresseerde Herman Diricks van het FAVV helpt de DGZ Bioveiligheid Award lanceren.

De DGZ Bioveiligheid Award

Melkvee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen, kortweg DGZ, drukt van oudsher op een goede bioveiligheid. Veehouders leveren al veel inspanningen, en dat wil de vereniging belonen. Daarom deelt DGZ een Bioveiligheid Award uit aan de best presterende veehouder in de categorieën vleesvee, melkvee en vleeskalveren.

1

Melkprijs stijgt opnieuw

Melkvee

Decemberleveringen Milcobel

Meest recent

Meest recent