ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Wetgeving

Om de eis tot statiegeld die het zwerfvuil kan verminderen extra te beklemtonen en om het effectieve zwerfvuil-gevaar voor runderen, en dus ook voor de veeboeren, te verminderen, lanceert het Algemeen Boerensyndicaat een ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne. Met het beeld van een bloedende koe wil het ABS haar eis voor de invoering van statiegeld herhalen en benadrukken.

Supermarkten en landbouwers zoeken elkaar steeds vaker op.

Naar een grotere taart

Edito

Edition numérique des abonnés

Vriendschap is soms vluchtig

Edito

Minister Schauvliege was vanzelfsprekend niet blij met de krimp in het landbouwbudget (GLB) die de Europese Commissie voorstelde. Die evidente open deur trapte ze in in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement (zie p. 4).

Mathijs Vandewalle, praktijkleraar en hoofd van de schoolhoeve, leidt de Koning rond.

Koninklijke nuchterheid

Edito

Koning Filip bezocht deze week de schoolhoeve in Torhout en groentegigant Greenyard. Hij toonde daarmee zijn waardering voor onze sector. De koning trof op de hoeve een respectvol maar tegelijk ontspannen publiek. Boeren en aankomende boeren staan letterlijk met de voeten in de aarde. Het was de koning snel duidelijk: de hoeve leidt jongeren op in een zeer bijzonder en belangrijk beroep.

“De enige reden voor dit soort verdragen is dat er een paar mensen veel geld mee verdienen”, vindt Hollands.

Melkveehouder strijdt tegen CETA

Veeteelt

Limburger Luc Hollands is geen zwijger. Zijn temperament en engagement maakten van hem hét gezicht van het boerenverzet tegen het vrijhandelsakkoord met Canada. Ook nu het verdrag al deels in uitvoering is, geeft hij de strijd niet op. “Het stopt als één van de lidstaten of regio’s nee zegt. We hebben nog hoop.”

Streng maar rechtvaardig

Edito

Federaal landbouwminister Denis Ducarme stemde tegen noch voor het verbod op het gebruik van de ‘neonics’ in open teelt.

Schrijnende politieke apathie

Edito

Stijn Bruers legt uit waarom hij veganist is.

Poll van de week: Slimme varkens

Varkens

Het gesprek met Bruers deed veel stof opwaaien op de redactie. Hij sprak argumenten uit tegen biolandbouw, vóór ggo’s maar ook vóór veganisme. Graag horen we wat u denkt over één van die argumenten: dat varkens slimmer zijn dan peuters.

Edition numérique des abonnés

In het hoofd van veganist Stijn Bruers

Varkens

Stijn Bruers viel op met zijn betoog tégen bio, op een studiedag gewijd aan bio. Ook als dierenrechtenactivist schuwt hij de controverse niet. In een video-interview polste Landbouwleven naar zijn argumenten rond beide kwesties.

Edition numérique des abonnés

Ggo’s: geen keuze geen optie

Edito

Sire, er zijn geen grenzen meer. Ons (export)land en onze economie zijn intens verweven met die van onze buurlanden. Bedrijven in de toelevering en de afzet zijn internationaal georganiseerd. Dat heeft als gevolg dat de thema’s waarmee zij in het ene land bezig zijn, ook in ons land op tafel komen.

Hogan wil landbouwers en KMO’s beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen.

Poll van de week: Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken

Wetgeving

Landbouwcommissaris Phil Hogan lanceerde een voorstel voor een nieuwe Europese richtlijn. Die maakt mogelijk dat afnemers die te laat betalen, bestellingen op het laatste moment annuleren of contracten eenzijdig aanpassen een boete krijgen. Krijgt de landbouwer hierdoor meer macht in de agrovoedingsketen, denkt u? Stem hier!

Edition numérique des abonnés

Edito: Zelf de bocht in sturen

Edito

En de boer, hij ploegde voort. Dat beeld zag je vaak in tijden van crisis, of terwijl wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers verwoed debatteren over hoe het verder moet. Maar gewoon voortdoen zoals de laatste 50 jaar is nu geen optie meer.

Edition numérique des abonnés

Boer, beurs en buitenland

Edito

Je moet in Vlaanderen bij wijze van spreken bijna hopen op file, wil je niet na één of twee uur rijden al in het ‘buitenland’ vertoeven. Ook voor boeren, die doorgaans gespaard blijven van filezorgen, is het buitenland niet veraf. Een aantal Vlaamse, Waalse en Franse boeren vinden het dan ook logisch om de koppen bij elkaar te steken en te kijken waar ze van elkaar kunnen leren (p. 33).

Edition numérique des abonnés

Eerlijke handel

Edito

Landbouwers demonstreerden deze week voorafgaand aan de Europese Landbouwraad in Brussel onder meer tegen de import van vlees, wat prijzen zou ondermijnen en daarmee druk zou zetten op de hele vleesketen. De aanleiding: het vleesschandaal bij Veviba. Had Veviba fouten gemaakt als het niet elke dag, elke week, elke maand en elk jaar met de spijkerharde inkopers van de supermarkten het gevecht moest aangaan?

Edition numérique des abonnés

Edito: Prijsdruk is geen excuus

Edito

“We zijn wel bereid om honderden euro's te geven aan een smartphone of een Tomorrowland-ticket, maar voedsel kan niet goedkoop genoeg zijn”, klaagde Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker aan in de studio’s van Ter Zake. Ze nam daarmee het ongezonde streven naar de laagste prijs bij consument en retailer op de korrel, die een verstikkende prijsdruk leggen op de voorgaande schakels in de ketens tot ze uiteindelijk bij de veehouder terechtkomt.

Edition numérique des abonnés

Edito: Weerzin tegen weidegang

Edito

Weidemelk is in opkomst, in weerwil van de toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij. Vooral melkveebedrijven met veel dieren beschrijven weidegang vaak als een uitdaging. In de stal kunnen ze perfect omstandigheden, van rantsoen tot klimaat, controleren. Weidegang gaat volgens critici ten koste van de productiviteit. Het betekent bovendien een pak extra werk voor de landbouwer zelf. De argumentatie achter weidegang is bovendien van wetenschappelijk bedenkelijke aard, zo luidt het.

Suikerbieten leveren in België te weinig op.

Suikersolidariteit

Edito

Nederlandse bietentelers ontvangen voor de suikerbieten die tijdens de campagne van 2017 zijn geleverd gemiddeld €45,62 per ton. Telers in België lijken op een prijs van rond €30 per ton uit te komen, aldus diverse bronnen. Vanuit Nederland wordt alvast gewaarschuwd dat door een moeilijke suikermarkt over dit jaar hooguit €40 betaald kan worden, met daarbij de opmerking dat in de omringende landen de klappen harder zullen zijn. In december zakte de suikerprijs in de EU al onder het referentieniveau van €404.

Edition numérique des abonnés

Waakzaamheid geboden

Edito

Sinds deze week is de Belgische politiek met DierAnimal een dierenpartij rijker. De partij heeft als belangrijkste doel dierrechten verankerd te zien worden in de Belgische grondwet.

Kurt Sannen (BioForum) en Stijn Bruers in gesprek op de landbouwstudiedag 2018 (UGent)

Bio: rationeel of religieus?

Edito

Dat de Gentse vakgroep landbouweconomie niet de lofzang van bio zou zingen tijdens haar jaarlijkse landbouwstudiedag hoeft niet te verbazen. Enige scepsis jegens bio is haar niet vreemd. Voorzitter van de studiedag Patric Buggenhout vroeg zich in zijn welkomstwoord bijvoorbeeld af of bio een religieus karakter heeft, vergelijkbaar met halal en koosjer.

Doordat het OCMW van Gent alle 72 percelen in hetzelfde lot verkocht, sloot het individuele landbouwers uit van de verkoop.

Boeren en speculanten

Edito

Hoeveel is een hectare landbouwgrond waard? De vraag stellen is makkelijk; het antwoord op de vraag formuleren is heel wat moeilijker. Het hangt onder meer af van de oppervlakte, de ligging, de grondsoort, de hoogte, kwaliteitsparameters... en in de eerste plaats van vraag en aanbod.

Meest recent

Meest recent