Eierbedrijven in Nederland nog steeds geblokkeerd

Actueel

Tien eierbedrijven in Nederland zijn nog steeds geblokkeerd omdat ze het verboden middel fipronil gebruikt hebben om stallen schoon te maken. De bedrijven zitten al sinds de zomer van 2017 op slot. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA dinsdag gezegd. In België is vandaag geen enkel bedrijf meer geblokkeerd, zo is vernomen bij het federaal voedselagentschap (FAVV).

Misschien wel de meest eenvoudige preventiemaatregel is het dragen  van handschoenen tijdens het melken.

Meer verdienen door minder kiemen

Veeteelt

Om het aantal klinische uierontstekingen te verminderen kunnen er verschillende maatregelen genomen worden, maar welke zijn nu de meest effectieve maatregelen?

Zowel Nieuw-Zeeland als Australië zijn grote zuivelproducenten. Op de foto koeien die grazen vlakbij de berg Taranaka in Nieuw-Zeeland.

EU wil vrijhandelsverdrag met Australië en Nieuw-Zeeland

Actueel

De Europese Commissie mag onderhandelingen aanvatten met Australië en Nieuw-Zeeland over nieuwe vrijhandelsakkoorden. Dat hebben de Europese ministers van Handel dinsdag beslist op een bijeenkomst in Brussel. Australië en Nieuw-Zeeland hebben wat betreft de landbouw vooral offensieve belangen, en specifiek op het gebied van fruit, vlees en zuivel. Eerder kondigde Nieuw-Zeeland aan vooral meer boter te willen exporteren naar de EU.

Edition numérique des abonnés

Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Wetgeving

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Edition numérique des abonnés

Steriele stierkikkers ingezet om opruk invasieve soortgenoten te stoppen

Voor ons gezin

De Amerikaanse stierkikker rukt steeds verder op in de vallei van de Grote Nete. Door deze invasieve exoot krijgen onze inheemse kikkers en salamanders geen kansen meer. Omdat de traditionele bestrijding met fuiken en het leeglaten van vijvers het kikkergeweld niet kan stoppen, zijn onderzoekers gestart met het testen van een innovatieve techniek namelijk het uitzetten van steriele kikkers.

Pompoenen: niet te vroeg begonnen is vaak half gewonnen

Liefhebberstuin

De vroege tuiniers zijn er als de kippen bij om te spitten en te harken van zodra het eerste lentezonnetje de temperaturen wat doet oplopen. Vaak zijn deze vroege vogels vogels voor de kat, maar niet dit jaar. Dankzij de hoge gemiddelde temperaturen in april en de eerste helft van mei hebben de vroege starters dit jaar de wind in de zeilen.

De arealen aardappelen, bieten, graan, groenten lijken erop achteruit te gaan. Het areaal maïs (vooral korrelmaïs) en oliehoudende zaden neemt dan weer toe.

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2018

Akkerbouw

De indiening van de verzamelaanvragen voor de campagne 2018 is opnieuw vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten.

Geiten met schijndracht hebben (meestal) een sterk opgezette buik en een gezwollen uier.

Schijndracht bij geiten op 85% van de bedrijven

kleinvee

Schijndracht, of ook wel pseudodracht of hydrometra, is een veel voorkomende aandoening bij geiten. In het geval van een schijndracht gaat de geit er (meestal) drachtig uitzien en zich ook zo gedragen, ze wordt namelijk niet meer bronstig.

Edition numérique des abonnés

Sprekers op Pig Rentability Day

Varkens

Op 25 mei wordt op de site van het slachthuis van de Debra-group in Tielt de Pig Rentability Day (PRD) georganiseerd. Eén week voor het groots opgezette evenement plaatsvindt, is het definitieve programma bekend.

Door de ondergrondse uitlopers en de vele gevormde knolletjes, kan de uitbreiding van het woekeronkruid zeer snel gaan.

Knolcyperus:bestrijden steeds moeilijker, voorkomen steeds belangrijker

Akkerbouw

In een eerder artikel werd de onkruidsoort al voorgesteld. Hier werd duidelijk dat knolcyperus door zijn snelle vermeerdering, snelle groei, groot concurrentievermogen en lage gevoeligheid aan bestrijdingsmiddelen een te duchten onkruid is. In de toekomst zal de bestrijding enkel nog bemoeilijkt worden door de genetische variantie binnen de knolcyperussoort.

Meest recent

Meest recent