Europese biologische groenteserres met meer agro-ecologische praktijken

Groenten

Glastuinbouw is een zeer intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het zopas gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project ‘Greenresilient’ gaan acht landen zoeken naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw.

Edition numérique des abonnés

Hard discount en buurtsupermarkt winnen, speciaalzaken verliezen

Actueel

Belgische gezinnen gaven in 2017 gemiddeld minder geld uit aan voeding en dranken en evenveel aan verse voeding als in 2016. De Belg sprong namelijk bewuster om met voedsel en verminderde het aantal winkelbezoeken.

Edition numérique des abonnés

Bacteriën als eiwitbron in veevoeder

Veeteelt

Door microbieel eiwit in veevoeder te verwerken zou 6 procent minder landbouwgrond nodig zijn en zou de uitstoot van stikstof en CO2 dalen met respectievelijk 8 en 7 procent.

Edition numérique des abonnés

Extreme droogte voorspeld

Akkerbouw

De Vlaamse overheid verwacht tegen het einde van de maand extreme droogte. Toch zal dat er, zoals vorig jaar, niet meteen voor zorgen dat er geen water meer beschikbaar is en er gerantsoeneerd zal moeten worden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij vrijdag.

Edition numérique des abonnés

Investeringssteun voor wie kleine of middelgrote windmolen plaatst

Actueel

Wie een kleine of middelgrote windmolen plaatst, maakt binnenkort kans op investeringssteun van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) heeft daarvoor een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt. De steun zal worden toegekend via een biedprocedure.

Zo houdt intensieve melkveehouder Rob zijn koeien gezond

Melkvee

Rob houdt samen met z’n vader en broer 350 melkkoeien, die gemiddeld zo’n 9.800 kg melk per jaar geven. Terwijl vader Arie hoort uit te bollen en broer Jeroen zich in hoofdzaak bezighoudt met de akkerbouwtak, werkt Rob nauw samen met veearts Wilco om alle dieren gezond en productief te houden.

Gezelligheid en boeiende sprekers op de derde Pig Rentability Day in Tielt.

PRD werpt blik op varkensvleesmarkt

Varkens

Varkensboeren van bij ons zijn doorgaans erg goed in het produceren van kwaliteitsvol varkensvlees. Maar met wat er met het varken gebeurt eens dit het bedrijf verlaten heeft, is men veel minder mee bezig. Op de derde Pig Rentability Day (PRD) kregen varkenshouders hier meer zicht op.

Edition numérique des abonnés

Krone en Joskin DistriTECH beëindigen hun samenwerking

Mechanisatie

Deze middag kregen we wel een heel kort persbericht van Krone, wel geteld één zin lang. Dit om te zeggen dat op 31 juli hun samenwerking met Joskin DistriTech wordt beëindigd.

Edition numérique des abonnés

Belgische vleessector keurt nieuw charter goed

Vleesvee

De Belgische federatie voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vers vlees, Febev, keurt unaniem het charter “Vlees voor de toekomst” goed. Zo engageert de sector zich om een aantal grote stappen te ondernemen voor een duurzame, integere en veilige vleesketen. Wie het charter niet ondertekent, is vanaf 1 september 2018 niet langer welkom bij de federatie.

Over de jaren heen zijn de bemestingsnormen voor stikstof en voor fosfor een heel eind teruggeschroefd.

Plaatsspecifiek bemesten in aardappel voor een gezonder milieu

Aardappelen

Inspelend op het dossier precisielandbouw en de artikels over aardappelen, aanhoorden we Bart Debussche over de bemestingsproblematiek. Over de jaren heen zijn de bemestingsnormen voor stikstof en voor fosfor een heel eind teruggeschroefd. Daarnaast blijven pH, organische stof, en kalium cruciaal voor een goede oogst. Precisielandbouw kan soelaas brengen.

Meest recent

Meest recent