Geen extra keuring of rijbewijs voor tractors van carnavalswagens

Wetgeving

Landbouwers die met hun tractors praalwagens trekken tijdens carnaval, moeten daarvoor geen extra keuring doorlopen of een speciaal rijbewijs hebben. De strenge interpretatie van regels die sommige politiediensten hanteren, klopt niet. Dat vernam CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh van minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Zowel naar de chemische als de mechanische onkruidbestrijding in cichorei voerde de Pibo-Campus onderzoek.

Chemische onkruidbestrijding in cichorei beproefd

Akkerbouw

Het voorbije teeltjaar werd er een demonstratieve onkruidbestrijdingsproef aangelegd aan de Pibo-campus waarbij verschillende gangbare chemische onkruidschema’s met elkaar vergeleken werden.

Witdouck8

Belgapomnotering ongewijzigd

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 2 februari volgende prijsnoteringen:

In deze opslagplaats in Herstal ligt 12.577 ton magere  melkpoeder opgeslagen.  Dit zijn 8.385 paletten van 1.500 kg of nog 503.084 zakken van 25 kg. Indrukwekkende cijfers...

380.000 ton melkpoeder weegt op de Europese melkveehouders

Veeteelt

Vorige week nodigde EMB (European Milk Board) de pers uit in één van de meer dan tien opslagplaatsen voor melkpoeder die ons land rijk is, namelijk in Herstal. De verantwoordelijken van EMB maakten van de gelegenheid gebruik om hun zorgen omtrent de opslag van melkpoeder en de markt te uiten en om handvaten voor de toekomst te bieden aan de Europese vertegenwoordigers. “De voorraad melkpoeder hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de Europese melkveehouders”, stelt de EMB.

Volgens Voorbergen is de FrieslandCampina-prijs een goede graadmeter voor de markt.

‘Melkprijs kan 6 tot 10 cent zakken’

Melkvee

De melkprijs zal in het eerste kwartaal van 2018 4 tot 6 cent zakken ten opzichte van eind 2017. In het tweede kwartaal zakt de prijs nog eens met 2 tot 4 cent, waarna de markt stabiliseert. Dat zei onafhankelijk zuivelanalist Mark Voorbergen tijdens een melksymposium dat BNP Paribas Fortis organiseerde in de kantlijn van de Agro-Expo.

Stedelijk beleid rond stadslandbouw maakt het verschil

Economie

Initiatieven voor stadslandbouw hebben een grotere slaagkans als er structurele steun is door de stad of gemeente, én als er een balans is tussen het streven naar economische haalbaarheid en het vergroten van de sociale gelijkheid in de stad. Dat concludeerde ILVO-UGent onderzoekster Charlotte Prové na een vergelijkende studie over stadslandbouw in Gent, Philadelphia en Warschau.

Door schaalvergroting is de vraag naar grond groot, maar door het grote aantal stoppers is het aanbod dat ook.

Grondprijs vlakt af in de toekomst

Akkerbouw

De toename van de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen gaat afvlakken en de grondprijs zal daarnaast meer volatiliteit gaan vertonen. Dat komt omdat het rendement van ondernemers in de sector steeds meer de prijs bepaalt. Dat zei directeur agrarische bedrijven Jan de Keyser van BNP Paribas Fortis tijdens een symposium van de bank. Hij benadrukte tevens dat het aantal stoppers toch groot is en dat het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië groter is geworden.

Corneel Martens werd in 2016 één van de winnaars van de innovatiecampagne.

Elfde innovatiecampagne voor land- en tuinbouwers gelanceerd

Voor ons gezin

Vandaag start de elfde innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland.

Ook deze editie was de beurs goed gevuld met standhouders  en publiek.

Agro-Expo lost de verwachtingen in

Agro-Expo

Al bij de opening kon de nieuwe beursvoorzitter Rik Vanwildemeersch tevreden de genodigden ontvangen. De recepten voor een geslaagde beurs waren toen al aanwezig: een uitverkochte beurshal en voor het tijdstip ook aardig wat volk. Dat volk mocht van Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere een warm pleidooi horen voor vrijhandel, zij het onder voorwaarden.

Met meer dan 180 man was het eerste provinciaal landbouwcongres een succes.

Provinciaal landbouwcongres biedt boeren inzichten

Akkerbouw

De primaire productie is belangrijk en zal dat in de toekomst ook nog steeds zijn. Op de hoogte zijn van de allernieuwste kennis en evoluties laat de landbouwer toe om zijn bedrijf ook te laten floreren in een markt die steeds competitiever wordt. Om de landbouwer kennis te laten maken met die inzichten werd een eerste provinciaal landbouwcongres georganiseerd in Genk.

Meest recent

Meest recent