Inagro investeert fors in proefveldwerking

Actueel

West-Vlaams parktijkonderzoekcentrum Inagro heeft met de aankoop van 12 ha extra grond een duidelijke investering gemaakt in haar proefveldwerking. Op de nieuwe gronden zullen er onder meer proeven rond precisielandbouw plaatsvinden. Maar er staan ook proeven op het programma rond het zuiveren van drainagewater van stikstof en fosfor, en proeven rond functionele agrobiodiversiteit.

Edition numérique des abonnés

Momenteel geen ontwikkeling van bladziekten in bieten

Akkerbouw

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden zijn deze week begonnen door het Bieteninstituut.

Edition numérique des abonnés

Aantal allergiepatiënten blijft stijgen

Actueel

Het aantal allergiepatiënten stijgt elk jaar, en elke generatie wordt ook een beetje meer allergisch. Dat concludeert online-apotheek Viata woensdag uit haar verkoopcijfers van antiallergische medicatie vrij van voorschrift. Prof. dr. Philippe Gevaert (UZ Gent) ziet de oplossing in meer blootstelling aan allergenen, bijvoorbeeld op de boerderij. “Train het immuunsysteem van je kind.”

Edition numérique des abonnés

Boeren met Klasse in de lift

Akkerbouw

‘Boeren met Klasse’ zit in de lift. Dit provinciaal netwerk bundelt momenteel 98 Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwbedrijven die hun deuren openzetten voor groeps- en klasbezoeken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de start. Ook het aantal bezoekers zit in een stijgende lijn. Vorig jaar waren er dat 22.000, wat het totaal aantal brengt op 160.000 bezoekers.

Olivier Couery wees erop dat nieuwe actieve stoffen in de aardappelplaagbestrijding schaars zijn.

Zorvec Enicade NTec: nieuw middel tegen aardappelplaag

Duizendknoop breidt uit door verplaatsen grond

Akkerbouw

Japanse, Boheemse en Sachalinse duizendknoop zijn woekerende invasieve exoten die zich zeer sterk uitbreiden, in die mate dat de opmars niet meer lijkt gestopt te kunnen worden.

Edition numérique des abonnés

Gevaar bladluizen in maïs grotendeels geweken

Akkerbouw

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen vinden we nog steeds weinig of geen bladluizen.

Edition numérique des abonnés

“Nederlandse overheid faalde bij aanpak fipronilcrisis”

Pluimvee

Niet alleen de eiersector, maar ook de Nederlandse overheid heeft voedselveiligheid niet hoog genoeg in het vaandel staan. Dat concludeert een Nederlandse commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager uit een onderzoek naar de fipronilcrisis van vorig jaar.

De dikke ronde doppen waaronder de eitjes van de gewone dopluis zich bevinden. Hier op de twijgen van Taxus.

Dopluizen kan je nú bestrijden

Liefhebberstuin

Op school hebben ze ons geleerd dat de zomer begint op 21 juni. Het is het jaargetijde met langere droge periodes, hoge temperaturen en ’s avonds kans op onweders. Als je het ons vraagt, is de zomer dit jaar al half mei begonnen. Als gevolg hiervan draait de natuur op volle toeren. Waar er voldoende vocht is, groeien de gewassen nu maximaal.

In de wintertarwe werd op het proefplatform toelichting gegeven bij de variëteiten en de teelttechniek.

Teelttechniek ervaren en rassen beproeven in granen

Akkerbouw

Begin deze maand ging het bezoek door aan het proefplatform van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw in Huldenberg en Nieuwenhove. Een verslag over de proefveldwerking in aardappelen brachten we vorige week. In dit artikel staan we stil bij de ervaringen in granen.

Meest recent

Meest recent