Dossier

Precisielandbouw

Edition numérique des abonnés

Smart Farming in de stal: Veel data die vooral gedeeld zullen worden

Precisielandbouw

Niet alleen op het veld winnen allerlei ‘slimme’ technologieën aan belang, maar ook in de stal. Een aantal technieken tonen aan dat ook hier de veranderingen nog lang niet gestopt zijn. Het staat vast dat schakels in de voedselketen nog meer zullen samenwerken.

De Crodeon-reporter is makkelijk te installeren op de haspel.

Spring precies om met veld en materiaal

Precisielandbouw

Gps, drones en de bodemscanner, dat is waar de meeste landbouwers aan denken bij precisielandbouw in het perceel, en waar Landbouwleven ook al wat aandacht aan besteedde. Toch zijn er meer en ook wel aparte toepassingen op de markt die met precisielandbouw te maken hebben. We lichten enkele toepassingen toe.

De landbouwer wordt erkend als eigenaar van de data en bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data.

Landbouwer krijgt centrale rol in ‘DataHub voor AgroFood’

Precisielandbouw

ILVO gaat de komende drie jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen € steun. Het startschot werd gegeven op 3 april 2018.

Tot zijn nieuwe schoffelmachine is  aangekomen, huurt Johan een basis schoffelmachine van een landbouwer.

Met of zonder camera,schoffelen doe je met boerenverstand

Precisielandbouw

12 jaar ervaring met schoffelen, goed zijn in je vak, en toch willen verbeteren. Johan Staelens, een loonwerker van 46 jaar, wil dat doen met een camera op zijn schoffelmachine.

Met de Veris-bodem-scanner kan men de bodem in kaart brengen en uiteindelijk variabel bekalken, bemesten,... Zo springt men duurzaam om met middelen.

Smart Farming voor duurzame voeding

Precisielandbouw

2018 werd door minister van Landbouw Joke Schauvliege uitgeroepen tot het jaar van de data in de land- en tuinbouw. Hiermee wil ze de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en de toepassing van het Smart- datasysteem in kaart brengen, maar ook het gebruik van data en op data genomen besluiten stimuleren. Waarom smart farming zo belangrijk is, schetst Boerenbondwoordvoerder Luc Vanoirbeek op de studieavond over Data & Digitaal Agrifood 4.0

Grote interesse in precisielandbouw

Akkerbouw

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar.

Het ILVO participeert in het Interreg project en focust op de landbouwsector.

ICAReS wil drempel naar UAV-toepassingen verkleinen

Mechanisatie

Via demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer.

Precision Makers draagt de verkoop- en serviceactiviteiten over aan Agrometius.

Agrometius wordt distributeur van Precision Makers

Actueel

Precision Makers draagt de verkoop- en serviceactiviteiten over aan Agrometius. Precision Makers heeft grote bekendheid verkregen met de Greenbot en hun oplossingen voor volledig autonome tractoren en maaiers.

Louis Mahy, Ulrich Adam, Luc Vernet, Jurgen Tack en Tiffanie Stéphani  hielden een panelgesprek over de integratie van precisielandbouw in  de Europese landbouw.

Precisielandbouw: van strategie naar praktijk

Nieuws van maatschappijen

Precisielandbouw is geen nieuw gegeven. In verschillende bedrijven, verspreid over heel de wereld, onderzocht menig wetenschapper diverse technieken en hoe die het best geïmplementeerd konden worden. Om dit succesvol te laten verlopen is er nood aan een goede strategie, beleid en veel motivatie.

Jean-Marie Savalle, voorzitter-directeur van Isagri:  “De technologische ontwikkelingen in de landbouw gaan zeer snel. Het komt er op aan die nieuwigheden die van nut kunnen zijn voor onze klanten, op de markt te brengen.”

Isagri, specialist in agrosoftware en Gps-geleiding,stelt zich voor

Actueel

De Franse firma Isagri stelde onlangs Geofolia voor, een nieuw programma waarmee akkerbouwers hun teeltbewerkingen op het veld digitaal kunnen registreren. Onlangs had Landbouwleven, in de zetel van het bedrijf in het Franse Beauvais, de gelegenheid nader kennis te maken met dit programma.

Edition numérique des abonnés

Burgemeester geeft startschot tot poten aardappelen PotatoEurope 2017

Actueel

De aardappelen voor de rooidemonstraties van de vakbeurs PotatoEurope, die op 13 en 14 september te Emmeloord, plaatsvindt zijn gepoot.

Afgelopen winter organiseerde  New Holland in België een  gebruikerstraining  AutoCommand en gps.

Beter met gps en cvt aan de slag dankzij gebruikerstraining van New Holland

Actueel

Eind vorige maand en eerder deze maand organiseerde New Holland in België een gebruikerstraining voor zijn GPS-toepassingen en het gebruik van een AutoCommand cvt-versnellingsbak. Die bestond uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Het platform is vanaf nu toegankelijk via <a href=http://www.watchitgrow.be>www.watchitgrow.be</a>. Het gebruik ervan is het eerste jaar gratis. Daartegenover zal de volgende jaren wel een bijdrage worden gevraagd, maar de voorwaarden hiervoor worden nog besproken tussen de verschillende partners in de industrie.

Naar een optimale en duurzame productie in de Belgische aardappel

Actueel

Vorige week lanceerden Belspo, VITO, CRA-W, ULG en Belgapom officieel een nieuw geo-informatieplatform voor de aardappelsector. Het doel? Een betere inschatting maken en op een duurzame manier de Belgische productie van de aardappel in België verhogen. Met deze tool kunnen Belgische aardappeltelers, net als handelaars en organisaties van de sector snel profiteren van blijvende en begrijpbare informatie over de groei van drie aardappelvariëteiten: Bintje, Nicola en Fontane.

Edition numérique des abonnés

Syrisch-Belgische wetenschapper start onderzoeksproject over precisielandbouw aan UGent

Precisielandbouw

Aan de Universiteit Gent wordt op 15 maart het startschot gegeven voor de uitbouw van een onderzoekscentrum voor precisielandbouw. Via het Odysseusprogramma werd daarvoor de Syrisch-Belgische topwetenschapper Abdul Mouazen aangetrokken, meldt de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent).

Het gebruik van sensortechnologie is al voor een stuk ingeburgerd in de melkveehouderij. Deze koeien dragen een activiteitsmeter om hun hals die de tochtigheid detecteert.

Precisieveeteelt: Waar staan we nu?

Veeteelt

De rendabiliteit van de veehouderij staat de laatste jaren sterk onder druk. Daarom moet men het potentieel van ieder dier maximaal benutten en efficiënt omspringen met grondstoffen. Kunnen geavanceerde technologieën hier een meerwaarde bieden?

Van links naar rechts ziet u Marc Sneyders (Bayer), Jürgen Vangeyte (ILVO), Stef Mertens (Crelan), professor Buysse (UGent), Pieter Callens (Eubelius) en Miel Hostens (UGent) in debat.

Overleeft de landbouwer de vierde industriële revolutie?

Mechanisatie

Om een onderwerp als gegevensverwerking deftig aan de man te brengen heb je een dramatische titel nodig, moet de vakgroep Landbouweconomie van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent (UGent) hebben gedacht. Het onderwerp bleek eerder deze maand, op de jaarlijkse landbouwstudiedag zelf, nochtans boeiend genoeg, en bood veel stof tot discussie.

Edition numérique des abonnés

Project ‘Internet of Food & Farm’ officieel van start

Mechanisatie

Dinsdag en woensdag ging het Europese H2020-project ‘Internet of Food & Farm’ officieel van start in Amsterdam. Meer dan 140 betrokkenen uit de Europese instellingen, lidstaten, kenniscentra en industrie waren aanwezig.

Olivier Van Look bij kalfjes van minder dan een maand oud.

Technologie vergemakkelijkt het leven

Actueel

De tijd dat landbouwers nog alles met de hand doen, is bijna voorbij. Hoewel die landbouwers dichter bij hun dieren staan, kan de moderne veeteler dat ook, maar dan met wat meer technologie. In zijn hoeve ‘Ter Schriek’ in Ekeren, woont Olivier Van Look, die enkele technologische snufjes in de werking van zijn bedrijf heeft geïmplementeerd, zijn schuur renoveerde en een hoevewinkel uitbaat.

Voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht worden vooruit geschoven omdat gelijkaardige precisielandbouwtechnieken en -principes hier van nut zijn.

Demonstratieproject: Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Precisielandbouw

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. In maart 2017 start het demonstratieproject ‘Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops) waarbinnen innovatieve technieken worden gedemonstreerd voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Naast de demonstratie op pioniersbedrijven en proefcentra komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod.

De VERIS MSP3 bodemscanner brengt de variatie van verschillende bodemeigenschappen (pH, organisch koolstofgehalte en geleidbaarheid) in kaart.

Slimme landbouw via “SMART-Bodem”

Precisielandbouw

Op 15 februari gaat het nieuwe demonstratieproject “SMART-Bodem” van start. Dit project tracht Vlaamse landbouwers kennis te laten maken met een nieuwe “slimme” techniek om de variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel in kaart te brengen. Bovendien wordt gedemonstreerd hoe de landbouwer op deze variatie kan inspelen met een plaatsspecifiek beheer.

Meest recent

Meest recent