U bent hier : 

Vlaamse regering keurt vereenvoudiging jachtwetgeving goed

Vlaamse regering keurt vereenvoudiging jachtwetgeving goed

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 27 september jl. een ingrijpende vereenvoudiging van de Vlaamse jachtwetgeving goed. “In de loop der jaren was die wetgeving vergroeid tot een kluwen van uitvoeringsbesluiten en droeg daardoor onvoldoende bij tot het verstandig beheer van wildsoorten en hun leefgebieden”, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Daarom gaf ze het Agentschap voor Natuur en Bos de opdracht om de jachtwetgeving te moderniseren, te integreren en te vereenvoudigen. En die vereenvoudiging werd vrijdag principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De jachtregelgeving bestond tot nog toe uit 106 pagina’s wetteksten verspreid over 17 verschillende uitvoeringsbesluiten, daterend uit de periode tussen 1963 en 2009. Dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering wordt de jachtregelgeving vandaag herleid tot nog 62 bladzijden en slechts 4 uitvoeringsbesluiten.

De 17 vroegere uitvoeringsbesluiten zijn nu geïntegreerd in 4 uitvoeringsbesluiten:

  • het Jachtopeningsbesluit regelt de data van de opening en de sluiting van de jacht in Vlaanderen;
  • het Jachtadministratiebesluit bundelt alle administratieve plichten waaraan een jager moet voldoen om in Vlaanderen te mogen jagen;
  • het Jachtvoorwaardenbesluit omschrijft de voorwaarden om te mogen jagen op het terrein;
  • het Soortenschadebesluit ten slotte regelt het vergoeden van schade door jachtwild in bepaalde omstandigheden.

Het ging vrijdag jl. nog maar om een principiële goedkeuring van de voorontwerpen van besluit. Deze worden nu voor advies voorgelegd aan de Minaraad en de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij).