Telers dupe van fraude met pootgoedcertificaten; schuldigen gepakt

Belgische telers van consumptieaardappelen zijn ernstig gedupeerd door de fraude met NAK-certificaten.
Belgische telers van consumptieaardappelen zijn ernstig gedupeerd door de fraude met NAK-certificaten. - LBL

De boetes kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s. Breeders Trust roept consumptietelers maar ook tussenhandelaren op in hun administratie na te gaan welke rassen met welke certificaten ze de afgelopen 3 jaar in bulk hebben ontvangen via het handelsbedrijf Zeeland Trade en zich te melden. Mocht blijken dat er over de afgelopen jaren naast het ras Fontane nog meer partijen en rassen met een vervalst certificaat (met nummer 549.495.787) zijn verhandeld, dan zet Breeders Trust het onderzoek voort. Consumptietelers en tussenhandelaren kunnen zich melden bij Breeders Trust of de NAK. Meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Halverwege April merkte NAK op een onderzoek te starten vanwege de vondst van nepcertificaten. Eerst werd onderzoek gedaan met de Nederlandse variant van de FAVV, en later met Breeders Trust. Breeders Trust is een samenwerkingsverband van veredelingsbedrijven gericht op de correcte naleving van het kwekersrecht, oftewel het bestijden van piraterij. Bij Breeders Trust zijn tien aardappelveredelingsbedrijven en zes grasveredelingsbedrijven uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Denemarken aangesloten. NAK staat voor Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.

Mogelijk schade voor telers

“De fraude met de NAK-certificaten heeft grote consequenties voor de betrokken pootgoedteler en handelaar, maar gevreesd moet ook worden voor de enorme schade die Belgische consumptietelers, dreigen op te lopen indien de autoriteiten besluiten dat dit net uitgeplante materiaal zo snel mogelijk gerooid en vernietigd moet worden”, aldus Geert Staring, directeur van Breeders Trust.

Het betrokken pootgoedbedrijf is met ruim 350 hectare pootaardappelen in de keuring het grootste Nederlandse pootgoedteeltbedrijf betrokken. Dat wil wat zeggen, want Nederland is de grootste pootgoedproducent van Europa. Het bedrijf heeft inmiddels toegegeven het ras Fontane bij herhaling deels aan de pootgoedpoule te hebben onttrokken. Hiermee heeft het bedrijf willens en wetens contractbreuk gepleegd en daarmee het betrokken handelshuis ernstig gedupeerd, stelt Breeders Trust.

Alleen al over het afgelopen teeltjaar is tenminste 250 ton pootgoed zonder officiële certificaten onderhands verkocht aan het handelsbedrijf Zeeland Trade B.V. gevestigd te Vogelwaarde, vlakbij de Belgische grens. Met de door dit handelsbedrijf aangebrachte vervalste certificaten vond dit materiaal over een reeks van jaren uiteindelijk zijn weg, al dan niet via betrouwbare tussenhandelaren, naar met name de onwetende Belgische consumptietelers. “Het is een schandelijke zaak”, zegt Staring.

“Niet alleen het vertrouwen in het NAK-certificaat is internationaal geschaad, ook is de afgelopen jaren een groot aantal Nederlandse en Belgische consumptieaardappeltelers misleid en ongewild betrokken geraakt bij illegale handel in uitgangsmateriaal.”

Strafmaatregelen

Gezien de ernst en omvang van de fraudezaak hangt het betrokken pootgoedteeltbedrijf en de handelaar hoge boetes en claims boven het hoofd, aldus Breeders Trust. Het is te verwachten dat de handelaar, in verband met het bij herhaling vervalsen van het NAK-certificaat en daarmee het plegen van merkinbreuk, hard wordt aangepakt door de NAK. Dit geldt eveneens voor het betrokken pootgoedteeltbedrijf vanwege het verhandelen van ongecertificeerd pootgoed.

Het plegen van contractbeuk met het betrokken pootgoedhandelshuis door het onttrekken van pootgoed aan de poule zal ook niet zonder consequenties blijven. Het is nog onduidelijk wat er met het uitgeplante pootgoed gebeurt. Dat is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Breeders Trust meldt nog dat het telers vrij staat om zelf ook nog een civiele procedure op te starten tegen hun Zeeuwse leverancier.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent