Vlaams Parlement keurt nieuw mestactieplan goed in 'bonusplenaire'

Aan de vooravond van de stemming over MAP6 kwam mestfraude door een kleine groep ‘cowboys’ aan het licht.
Aan de vooravond van de stemming over MAP6 kwam mestfraude door een kleine groep ‘cowboys’ aan het licht. - Twan Wiermans

Het nieuwe mestactieplan, het zesde al in zijn soort (MAP6), wil de hoeveelheid van stoffen zoals nitraat en fosfaat in de Vlaamse wateren terugdringen. Dat is nodig, want uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in 28 procent van de gevallen werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden. In het zesde MAP wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang van de nitraatconcentraties. Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven.

De berichten over mestfraude van de afgelopen dagen bewijzen dat zo'n betere controle ook nodig is, aldus critici. Dat het plan pas op vier dagen voor de verkiezingen in de plenaire wordt gestemd, heeft te maken met het feit dat de meerderheid pas in maart een akkoord bereikte over de kwestie en met het feit dat de oppositie alles uit de kast heeft gehaald om het MAP6 tegen te houden. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum biedt MAP6 geen garanties voor een betere waterkwaliteit en een strengere controle op de mestverwerking.

De oppositie vindt dat er een debat moet komen over de afbouw van de veestapel. Met de stemming in het Vlaams Parlement is de discussie over het MAP6 trouwens niet afgelopen. Milieuorganisatie Greenpeace heeft namelijk al aangekondigd dat het zijn bezwaren wil aankaarten bij de Europese Commissie en ook wil bekijken welke juridische stappen ze nog kan zetten om het plan aan te vechten. Groen benadrukt dat volgens jaar juli een eerste evaluatie van MAP6 op tafel zal liggen. Als de conclusies van een speciale onderzoekscommissie naar mestfraude daar aanleiding toe geeft, kan dan worden gekozen voor een verstrenging.

Belga-Landbouwleven

Meest recent

Meest recent