We keren niet terug naar dieet dat gericht is op zelfvoorziening

Landbouweconoom Guido Van Huylenbroeck:  Grote vraag blijft of we onze exportposities kunnen blijven behouden.
Landbouweconoom Guido Van Huylenbroeck: Grote vraag blijft of we onze exportposities kunnen blijven behouden. - Foto: Belga

D e 61-jarige Guido Van Huylenbroeck is een gewaardeerde landbouweconoom, die met Landbouwleven graag zijn visie deelt op de (internationale) landbouw in tijden van corona.

Positief en negatief

Dit is natuurlijk in de eerste plaats een gezondheidscrisis zonder voorgaande die de wereld in haar greep heeft genomen en daardoor ook invloed heeft op de landbouwsector, zowel in positieve als in negatieve zin. Wat zeker is dat de markt- en aanvoerlijnen worden verstoord en hierdoor ook de prijsmechanismes niet volledig kunnen werken.”

Hoe schat u de gevolgen op korte termijn in?

Er is onder meer de verstoring van de aanvoerketens, ook internationaal. Bepaalde sectoren krijgen te maken met arbeidskrapte en er is de verstoring van de werkingscapaciteit met gevolgen voor de prijzen (te veel aanbod). Er is een daling van de vraag, bijvoorbeeld in de sierteeltsector, en in sectoren die van de catering afhankelijk zijn. Asperges en andere groenten kennen bijvoorbeeld lage prijzen, wegens de sterk gedaalde vraag. Anderzijds is er ook een positieve kant: lagere energieprijzen én wat minder concurrentie uit het buitenland.

En op langere termijn?

Vraag is of en hoe deze coronacrisis de wereldhandel zal beïnvloeden. Het zou wel kunnen dat landen zich weer wat meer realiseren dat voedselvoorziening een strategische zaak is en zich dus weer meer op de eigen markt gaan richten met grensbeperkingen tot gevolg. De eerste tekenen zijn er bijvoorbeeld al in de rijstmarkt. Maar landbouw en voeding zullen toch bij de minst beïnvloede sectoren zijn, denk ik. Er is het primaire karakter en het feit dat de consument toch wel sterk gewoon is aan een grote diversiteit als gevolg van de globalisering van de voedingsmarkt. Ik denk dus niet dat we zullen terugkeren naar een dieet volledig op zelfvoorziening gericht.

Verkoop via de korte keten is nu bijzonder populair. Zal dit zo blijven?

De vraag is of ze nu zo ontzettend populair is. Ik heb de indruk dat er eerder haperingen zijn omdat boerenmarkten, boerenwinkels en zo, toch ook beperkingen ondervinden. Wel zal de bevoorrading van supermarkten wat meer lokaal zijn, hoewel dit in normale tijden ook rond de 70 % schommelt. Zoveel zal er dus niet veranderen. Persoonlijk zie ik dit niet als een groot gevolg van de coronacrisis. Dat is misschien wel omgekeerd zo voor onze export: we exporteren veel producten die ook elders kunnen worden geteeld of geproduceerd, ik denk aan varkensvlees of afgeleide melkproducten... Er zal misschien wat meer concurrentie op die markten komen omdat ze meer zelfvoorzienend zullen willen worden.

Hoe meer land- en tuinbouwers inzetten op 1 teelt op product, hoe kwetsbaarder?

Dit komt nu inderdaad wel nog wat meer bloot te liggen: dat de landbouw eigenlijk veel meer dan vroeger bijvoorbeeld nood heeft aan externe arbeidskrachten. Op zich is dat tekort wel vreemd want anderzijds zijn er veel tijdelijke werklozen, alleen is onze arbeidsmarkt niet voldoende soepel, of te beschermend, om op korte tijd een verschuiving te krijgen naar die sectoren die nood hebben aan arbeidskrachten. De overheid moet dit op korte termijn aanpakken. En doet dat ook. Op lange termijn denk ik dat dit zich wel zal oplossen, met misschien wel hogere arbeidslonen tot gevolg.

Wat moet Europa doen?

De meerwaarde van Europees beleid moet zijn om op te vangen in tijden van crisis, eerder dan de structurele ondersteuning te voorzien, vaak waar het niet nodig is. Ik zie wel dat dit bij de hervorming van het landbouwbeleid een invloed zal hebben in de zin dat marktondersteuning, maar dan wel met soepele instrumenten, weer aan belang zal winnen.

Is deze crisis het momentum voor een omslag?

Er zal op de wereldmarkt wel een aanpassing komen, waarbij de vraag zich stelt of verschuivingen die zich nu voordoen, blijvend zullen zijn. Maar in het algemeen denk ik dat de landbouw- en voedingssector tot de minst getroffen sectoren zullen behoren en dus ook tot de sectoren die op lange termijn het minst invloed gaan ondervinden. Door het primaire karakter enerzijds én de grote diversiteit in consumptie anderzijds. Dat zal niet wijzigen als gevolg van de crisis. Ook bij de financiële crisis is gebleken dat landbouw en voeding sectoren zijn die tot de meest stabiele sectoren van de economie behoren. Zoals met alles komen markten altijd weer in evenwicht, waarbij er zowel verschuivingen aan aanbodzijde als aan vraagzijde kunnen optreden, die eventueel elkaar kunnen opheffen. Men mag zich bijvoorbeeld niet blindstaren op problemen aan de aanbodzijde omdat die gepaard gaan met hogere prijzen indien de vraag constant blijft. Die vraag staat onder druk. Dat moet per sector worden bekeken.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent