Startpagina Covid 19

Boerenbond becijfert omzetverlies door coronacrisis in land- en tuinbouw op 25%

Begin april en begin mei kregen Boerenbondleden de kans om een enquête in te vullen over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf. Dat stelt Boerenbond op de website. De cijfers werden ook bekendgemaakt door Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Leestijd : 3 min

De land- en tuinbouwers tonen zich met 7,3 op tien uitermate bezorgd over de impact van de coronacrisis. Eén op vier noemt zich zelfs ‘10 – sterk bezorgd’, 69% duidt 7 of meer aan. Vóór de coronacrisis was dit amper 14% en scoorde de commerciële bezorgdheid maar 3 op tien”, stelt Boerenbond.

Negatieve prijseffecten

Op basis van de enquête ramen we het omzetverlies op 25%, waar dit in april nog 21,5% was. In april liet de sierteeltsector met meer dan 50% het grootste omzetverlies optekenen. De heropening van hun afzet, met name de tuincentra, zorgt voor enig herstel maar de verloren seizoenstart blijft zwaar doorwegen (-31%).

Intussen drukken negatieve prijseffecten op de omzet, vooral in de dierlijke sectoren en in de aardappelsector (akkerbouw -28%). Ook de varkenssector gaat er fors op achteruit (-35%) en de vertraagde zuivelmarkt laat zich voelen op de melkveebedrijven (-24%). Volume-effecten zijn gelukkig beperkt, met de sierteelt- en aardappelsector als uitzondering die een gedeelte onverkoopbaar product hebben moeten ruimen. In mindere mate lezen we in de cijfers de interventie in de GMO groenten en fruit, het doorschuiven van varkens en de moeilijkere afzet van kalveren.

Waarborgregelingen moeten worden verlengdHet enthousiasme rond de positieve impact van deze crisis op thuisverkoop moet genuanceerd worden. Maar 12% van de bedrijven met thuisverkoop laten een omzetstijging optekenen. De meeste kijken dus ook aan tegen een verlies, dat met 18% weliswaar iets lager ligt. Bedrijven met vorming en toerisme worden net extra hard getroffen en zien hun omzet wegzakken met 40%.

De helft van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar liquiditeitsproblemen, 18% daarvan al in het komende kwartaal. Het is dus cruciaal dat de verschillende waarborgregelingen worden verlengd. Het faillissementsrisico op korte termijn blijft relatief beperkt tot 4,2%.

In 78% van de bedrijven die plannen hadden voor investeringen, werden ze uitgesteld. Ruim de helft spreekt van uitstel zonder datum. Het is dus cruciaal dat de relance de investeringen weer vlot weet te trekken.

Overheidsmaatregelen

Drie op de 10 bedrijven heeft of zal een beroep doen op een of meerdere overheidsmaatregelen. Dit lijkt weinig, maar ze hebben de beoogde doelgroepen bereikt. 10% rekent op de Vlaamse compensatiepremie, nog eens 10% heeft een overbruggingskrediet opgenomen, 7% heeft uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen en/of belastingen aangevraagd, 6% de Vlaamse hinderpremie en 2% de VLIF-waarborg. Een derde van de sierteeltbedrijven rekent op het noodfonds.

7% van de bedrijven maakt gebruik van tijdelijke werkloosheid. Land- en tuinbouwbedrijven zijn typisch familiale bedrijven die relatief weinig vast personeel in dienst hebben. Op piekmomenten wordt de familie en tijdelijk personeel ingeschakeld. Dit gebeurt in zo’n 30% van de bedrijven. De groente- en fruitsector blijft bezorgd over de verdere beschikbaarheid van seizoenarbeiders. Dit is nu grotendeels onder controle. Maar zo’n 40% van de groente- en fruitbedrijven vreest een tekort later op het jaar. Dit blijft dus een belangrijk aandachtspunt met het oog op de pluk en de oogst van industriegroenten.

Boerenbond

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken