Onderwijs zoekt verbinding tussen praktijk en theorie

Edito

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen, en leerlingen werpen dus een blik op de toekomst. Niet alleen zij, maar ook mensen die al werken, maar in deze tijd van snelle verandering hun kennis op peil willen houden. We presenteren daarom een scholendossier met extra aandacht voor HBO5, een nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs.

Edito: melkpoederexport legaal, maar ook moreel in orde?

Edito

Actievoerders eisen een verbod op de ‘dumping’ van Europees melkpoeder in West-Afrika. Of er van dumping sprake is, is nog maar de vraag, maar we mogen niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen van export naar de Derde Wereld.

Edito: voor Vlaamse landbouw is export een zegen

Edito

Deze zondag denderen de koersmannen in Vlaanderens mooiste over de kasseien. Aan De Hoogmis doen duizenden amateurs en zowat 200 profrenners mee. De wielrensport heeft veel gemeen met de landbouw. Succes hangt af van de symbiose tussen mens en machine, geluk met het weer, instinct, lef en de bereidheid

door de pijngrens heen te stampen.

De ‘Super Monster Wolf’ robot houdt everzwijnen van Japanse akkers weg.

Edito: Wie is er bang voor de grote boze wolf?

Edito

Niemand, lijkt het. Deftig hekje om je vee, en klaar is Kees. De minister trekt subsidies uit, de milieu-organisaties richten het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ op, allemaal om je te helpen. Een wolf is niets om bang voor te zijn. Nee, de echte vijanden van de landbouw, dat zijn technologie en grootschaligheid. Qué?

Edito: terechte aandacht voor agrarische onderneemsters

Edito

Deze week ontving landbouwminister Koen Van den Heuvel een infogids voor vrouwen in de land- en tuinbouw: leven en ondernemen. Het boek onderstreept een vaak vergeten feit: dat vrouwen de ruggengraat zijn van het platteland.

Edito: belang van ketenbrede samenwerking

Edito

Begin volgende week richten de landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ een brancheorganisatie op. De sector reageert daarmee op een overheid die zich op verschillende beleidsniveaus terugtrekt, en op het toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen.

Edito: beter leiden dan volgen

Edito

VLOG, weidegang en andere initiatieven voor alternatieve melkstromen, bieden melkerijen de kans om zich te onderscheiden. Wie te lang wacht, loopt achter de feiten aan.

Edito: doet goed voorbeeld volgen?

Edito

Het is hoopgevend dat de supermarkt van de laagsteprijsgarantie landbouwers een contract aanbiedt voor 5 jaar. Natuurlijk is de deal beperkt in omvang en valt op de geboden prijs best wat af te dingen, maar de richting - een partnership gericht op de lange termijn - is alvast goed.

Edito: Hollandse prijzen, Belgische pijn

Opinie

Albert Heijn en Jumbo dreigen een oer-Hollands fenomeen te importeren: de supermarktoorlog. De consument kan zich verheugen op lagere prijzen, terwijl de duimschroeven voor leveranciers verder worden aangedraaid. Op de langere termijn is de tactiek van de mastodonten van de distributie voor niemand goed.

Edito: megastallen soms megagoed

Edito

België is te klein om de wereld te voeden en het klimaat in toom te houden. Tegelijk is België een ideale broedplaats voor nieuwe producten, nieuwe technologie en nieuwe methodes die het mogelijk maken om meer en beter voedsel te produceren tegen minder milieuschade. Of dat met ‘megastallen’ gebeurt, is irrelevant.

Joke Schauvliege op werkbezoek bij een varkensbedrijf in Nederland.

Edito: de erfenis van Joke

Edito

Joke Schauvliege bereikte best wat als landbouwminister, maar laat ook enkele grote dossiers achter. Voor de landbouw valt te hopen dat een serie grote, onafgewerkte dossiers met spoed en verstand worden opgepakt door haar opvolger en de nieuwe legislatuur. In het algemeen mogen we hopen dat in het debat over het klimaat

meer op de bal en minder op de man gespeeld wordt.

Is het de schuld van de consument, die weigert extra te betalen? Of is het de schuld van het beleid, dat er maar niet in slaagt de echte ‘klimaatzondaars’ en ‘dierenbeulen’ te onderscheiden van de landbouwers?

Edito: de kip of het ei?

Edito

Kinderen komen op straat om de regering te dwingen een samenhangend klimaatbeleid uit te schrijven. Minister van Landbouw en Natuur, Joke Schauvliege, wijst naar de maatschappij, die meer moed en draagvlak voor het klimaat moet tonen. Wie blijft in gebreke? De politiek, of de samenleving? Intussen bloeden de landbouwers: ze kunnen niets goed doen, maar betalen het gelag van zowel klimaatactivisten als klimaatzondaars.

Edito: groene revolutie moet economisch haalbaar zijn

Edito

Vorige week trokken vele duizenden scholieren naar Brussel om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het idealisme is aanstekelijk en hun zorgen over de gevolgen van klimaatopwarming zijn waarschijnlijk terecht. We moeten echter niet vergeten dat groene oplossingen ook betaalbaar moeten blijven, en een positie

ve benadering van de wetenschap vergen.

FAVV heeft vanwege de Brexit meer mensen nodig.

Edito: Brexit vraagt om buitengewone maatregelen

Edito

Een chaotische Brexit dreigt nu de Britse politiek het oneens lijkt te blijven over de vertrekvoorwaarden. Voor de landbouw is het belangrijk dat de politiek de ernst van de zaak erkent, en noodmaatregelen treft. Het spijtige vertrek van de Britten uit de EU kan ook als les dienen voor populistische politici die gemakkelijk willen scoren door naar het Schuman-plein te verwijzen.

Edito: het recht om te produceren is niet vanzelfsprekend

Edito

Op de Agriflanders-beurs viert de landbouw en dan vooral de veeteelt haar veelzijdigheid en kracht. Aan de zijlijn worden nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld en discussies gevoerd over hoe de markt het best te benaderen. Dat laatste is broodnodig, want de Vlaamse regering besloot de pelsdierhouderij en het dwangvoederen te verbieden.

Edito: een tijd van warmte, reflectie en optimisme

Edito

Het einde van het jaar komt snel dichterbij. 2018 was voor veel landbouwers een moeilijk jaar. Tijdens de feestdagen kunnen we proberen de zorgen even van ons af te zetten, onze keuzes te over

lopen en met optimisme ons voorbereiden op het nieuwe jaar.

Edito: er is een verschil tussen recht en rechtvaardigheid

Edito

Eén boer vecht gesteund door landbouworganisaties en burgerbewegingen de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan de industrieel Fernand Huts aan. Of zij het recht aan hun zijde hebben, zal nog moeten blijken. Rechtvaardig is de handelswijze

van de verkopende partij, een OCMW, alvast niet.

Edito: vertrouwen in de aardappelmarkt

Edito

Droogte zette dit jaar de verhoudingen in de aardappelketen op scherp. Dat de stemming op de Interpom Primeurs beurs deze week toch ontspannen was, heeft te maken met de veerkracht van de sector, maar ook met het perspectief op betere prijzen voor het aankomend

seizoen én een deal die de schade voor dit jaar beperkt.

Tijd om aan de oren te trekken

Edito

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat mogen ze nu ook bij Belbeef ondervinden. En dat als gevolg van een interne oefening. Een bron van trots werd (tijdelijk) een bron van schaamte.

Edito: een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Edito

Van 25 tot en met 27 november gaat het grootste indoorevenement voor de mondiale aardappelsector door. Op de Interpom/Primeurs-beurs worden tal van innovatieve machines, rassen, teeltmethoden en softwaresystemen voorgesteld. De aardappelketen is gezegend met zoveel innovatie, maar voor duurzame groei zijn ook samenwerkingsverbanden binnen de keten noodzakelijk.