Boerenbond vreest vertraging Map 6, ABS mordicus tegen

Wetgeving

Het is niet zeker of het nieuwe mestactieplan (MAP6) nog deze legislatuur door het Vlaams Parlement zal goedgekeurd worden. Boerenbond heeft inhoudelijke bezwaren maar hoopt dat het proces snel afgerond kan worden, omdat boeren baat hebben bij duidelijkheid. ABS is mordicus tegen het MAP6 zoals dat nu wordt voorgesteld, wat het liet blijken met diverse acties, ook langs de Ronde van Vlaanderen.

Maak de komende weken zeker werk van het invullen van je verzamelaanvraag via het e-loket. Uiterste datum is 22 april.

Deadline verzamelaanvraag 2019 nadert

Wetgeving

Zondag 21 april 2019, Pasen, is de uiterste datum om de verzamelaanvraag in te dienen via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Begin tijdig aan het invullen en indienen van de verzamelaanvraag, want in het weekend en op Paasmaandag wordt de infolijn niet bemand. Landbouwers kunnen dan dus niet terecht bij hun buitendienst voor hulp.

Het Rode Kruis lanceert de gratis app ‘Eerste Hulp - Rode Kruis’.

Download gratis app eerste hulp

Wetgeving

Weet jij wat te doen bij een ongeval of noodsituatie? Met de app 'Eerste hulp - Rode Kruis' heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerstehulptips op zak om basishulp te bieden bij vaak voorkomende situaties. Volgde je reeds een eerstehulpopleiding? Dan is de app een handig geheugensteuntje om zeker te zijn dat je op de juiste manier handelt.

In 2018 zijn veel oogsten door droogte mislukt, waardoor niet iedereen volledig de aflevercontracten kon nakomen.

Boete voor misnoegde leverancier die aardappelen op oprit opkoper Clarebout dumpte

Wetgeving

Een aardappelteler uit Zonnebeke is op maandag 1 april veroordeeld voor sluikstorten, nadat hij een grote lading rottende aardappelen dumpte op de oprit van een woning in Geluwe. Hij kreeg een boete van €800, waarvan de helft effectief.

Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar kan wel overslaan van everzwijnen op varkens.

Vlaams landbouwminister vindt openstellen bosgebieden in Wallonië onbegrijpelijk

Wetgeving

Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel (CD&V) vindt het onbegrijpelijk dat een gedeelte van bepaalde bosgebieden in de provincie Luxemburg vanaf 6 april weer worden opengesteld voor toeristen. Het gaat om een gebied binnen de zogeheten ‘afgebakende zone’. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. Van den Heuvel beraadt zich op verdere stappen.

Geen vegetarische ‘worst’ of ‘burger’ meer in de rekken

Wetgeving

Als het van de landbouwcommissie van het Europees Parlement afhangt zal er geen vegetarisch "vlees" onder de naam "burger" of "steak" in de winkel liggen. De meerderheid stemde voor een verbod, maar dat komt er pas als het voltallige parlement instemt

Peumans zelf heeft heel ernstige vragen bij de manier waarop het decreet vooruit  wordt geduwd.

MAP6 zonder bijkomend advies niet gesmaakt

Wetgeving

Het is niet zeker of het nieuwe mestactieplan (MAP6) nog deze legislatuur door het Vlaams Parlement zal goedgekeurd worden. Volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans verdient het decreet een "grondige behandeling in het parlement". Hij gaat daarom in op de vraag van oppositiepartijen Groen en sp.a om een advies te vragen bij de Raad van State en op de vraag van Hermes Sanctorum (onafhankelijke) om ook een advies van de bevoegde adviesraden te vragen.

Boeren worden soms schokkend laat betaald voor hun arbeid.

Kamer keurt kortere betalingstermijnen voor ondernemingen goed

Economie

De Kamercommissie voor het bedrijfsleven heeft deze ochtend een wetsvoorstel van N-VA goedgekeurd dat de betalingstermijnen tussen grote ondernemingen en kmo’s inkort. Betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen moeten zo verleden tijd worden. Dertig of zestig dagen moet de norm worden.

Omschakelen naar zomertijd!

Wetgeving

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Het Europees Parlement stelt voor om binnen twee jaar de zomertijd ook in de winter te behouden.

Ketenorganisaties engageren zich voor minder methaanuitstoot

Wetgeving

Vandaag, vrijdag, ondertekenden minister Koen Van den Heuvel en 16 verschillende landbouw- en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot van runderen aan banden te leggen.

Culicoides imicola, een vector van blauwtong bij schapen en vee.

Uitbraak blauwtong in provincie Luxemburg

Wetgeving

Het agentschap voor voedselveiligheid FAVV monitorde de afgelopen twee weken de omgeving rond een verdacht rundveebedrijf in Paliseul. Nu blijkt dat op minstens drie andere rundveebedrijven dieren zijn besmet, is er sprake van een uitbraak van blauwtong. Vanaf 28 maart past het FAVV alle wettelijke maatregelen toe. België wordt dan één beperkingsgebied.

Elke belanghebbende beschikt derde weer over de mogelijkheid om zelfs zonder het indienen van bezwaren op het einde van de rit een toegekende omgevingsvergunning aan te vechten.

Recht: Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse decreetgever terug

Recht

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 wordt opnieuw een deel van de regelgeving rond de omgevingsvergunning vernietigd. Meer in het bijzonder wordt de beperking van de beroepsmogelijkheid voor het betrokken publiek tenietgedaan. Wij situeren het arrest en geven tekst en uitleg over de gevolgen van dit arrest.

Gemeenten gaan beslissen wanneer en waar vuurwerk mag

Wetgeving

Op dit moment mag iedereen in Vlaanderen overal vuurwerk afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod heeft uitgevaardigd. Het gevolg is dat er heel wat ongelukken gebeuren, dat er geluidsoverlast ontstaat en dat talloze dieren doodsbang zijn. Een aantal Vlaamse parlementsleden bereikten woensdag een akkoord over nieuwe regelgeving.

Rechtbankjury: Roundup droeg bij aan kanker Amerikaan

Wetgeving

De onkruidverdelger Roundup heeft kanker veroorzaakt bij een man uit de staat Californië. Dat heeft de jury in de federale rechtbank in San Francisco dinsdag geoordeeld. Daarmee is de eerste fase van het nieuwe proces tegen het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto afgerond. In de tweede fase zal de jury zich uitspreken over de verantwoordelijkheid van de producent van Roundup.

Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Wetgeving

Wie een stuk grond in eigendom heeft en die grond wil bebossen kan voortaan rekenen op een extra vergoeding. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. “Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing, nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde”, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het verbod op de kweek van pelsdieren en op dwangvoederen werd nu ook unaniem door het Vlaamse Parlement goedgekeurd.

Verbod op pelsdierkweek en dwangvoederen unaniem goedgekeurd in Vlaams Parlement

Wetgeving

Het Vlaams Parlement keurde het decreet goed dat verbiedt om pelsdieren te houden en te kweken. Daarnaast geldt een verbod op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering.

Glyfosaat behoort tot de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

EFSA verplicht om studies rond glyfosaat openbaar te maken

Akkerbouw

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet de studies rond toxiciteit en carcinogeniteit van onkruidverdelger glyfosaat openbaar maken. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist. De zaak werd aanhangig gemaakt door een aantal leden van het Europees Parlement, onder wie Bart Staes (Groen).

Omdat er op veel meetplaatsen in Vlaanderen nog te hoge concentraties aan nitraat in het rivierwater zitten, is het volgens minister Van den Heuvel cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving.

Van den Heuvel hoopt nieuw mestactieplan deze legislatuur nog goedgekeurd te krijgen

Wetgeving

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) hoopt het zesde mestactieplan nog deze legislatuur goedgekeurd te krijgen. De komende weken wil hij ‘het laatste stukje van de puzzel leggen, namelijk een politiek akkoord’.

Het percentage MAP-meetpunten voor oppervlaktewater met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter bedroeg in winterjaar 2017-2018 28
%.

‘Teveel mest in Vlaamse beken en rivieren’

Wetgeving

De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren boert steeds verder achteruit, schrijft De Morgen. De krant baseert zich op cijfers die de West-Vlaamse Milieufederatie presenteert en die bevestigd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ondertussen dreigt een nieuw mestactieplan (MAP6) uitgesteld te worden.

Het Grondwettelijk Hof streeft naar eenduidigheid in wetgeving rond gewasbescherming

Wetgeving

In twee arresten van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof duidelijke bakens uitgezet wat betreft de interactie tussen de bevoegdheid van de federale overheid over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en de bevoegdheden van de gewesten over milieu anderzijds.