Ook vleesindustrie laat Verbist vallen

Edition numérique des abonnés

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. Ze telt 130 leden die meer dan 90 % van de Belgische omzet in de vleesindustrie vertegenwordigen. Febev laat weten, dat ze transparantie centraalt stelt, waarbij het nauw naleven van de Belgische regelgeving inzake voedselveiligheid een basisvereiste is.

“Als sectorfederatie maken wij er dan ook een punt van dat tegen intentionele fraude hard moet opgetreden worden en een nultolerantie geldt. De sector distantieert zich dan ook volledig van de feiten die zijn vastgesteld”, klinkt het bij Febev.

Febev verleent zijn volledige medewerking met de betrokken overheidsinstanties en toezichthouders om het lopend onderzoek te faciliteren en te ondersteunen waar mogelijk. “De gedane vaststellingen tonen alvast aan dat de werkzaamheden door de bevoegde diensten resultaat hebben opgeleverd.”

Meest recent

Meest recent