U bent hier : 

Landbouwleven

De bemesting na de hoofdteelt van onder meer graangewassen is beperkt tot 60 kg stikstof per hectare op voorwaarde dat een vanggewas wordt ingezaaid vóór 1 september. De aanhoudende regen zorgt echter voor een vertraging van de oogstwerkzaamheden en de nodige bodembewerkingen voor het inzaaien van dit vanggewas. Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Joke Schauvliege verleent de landbouwers uitstel voor het inzaaien van een vanggewas tot 10 september. Sinds 2011 verbiedt het Mestdecreet h ...
De perentelers hebben het zwaar te verduren door de beslissing van de Russische Federatie om verschillende landbouwproducten, waaronder groenten en fruit, niet langer in te voeren. De oogst van peren is reeds volop aan de gang, maar de prijzen zijn door het overaanbod extreem laag. Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft daarom beslist om de perentelers extra ondersteuning te bieden door de maatregel ‘niet oogsten’ toe te staan. Niet oogsten Om overbelasting van het handelskanaal te ve ...
Dinsdag 26 augustus kwamen Poolse boeren in Brussel betogen om bijkomende steun te eisen voor de land- en tuinbouwsector die zwaar is getroffen door het Russische invoerverbod voor land- en tuinbouwproducten. Die eis wordt ondersteund door COPA-Cogeca, de koepel van Europese landbouworganisaties en landbouwcoöperaties. Copa wijst er op dat ongeveer 10 % van onze uitvoer naar Rusland gaat, voor een totale jaarlijkse waarde van 11 miljard euro. “De tot hiertoe door Europa beloofde steun is vee ...
De Algemene Directie Statistiek publiceerde begin deze week de voorlopige resultaten van de landbouwgegevens 2014. Het betreft niet meer het resultaat van een telling, maar gegevens gebaseerd op de perceelsaangiften voor wat de oppervlakten betreft en de Sanitelgegevens voor wat de dieren aangaat. Uit die resultaten zou een forse toename blijken van het aantal fokvaarzen, wat er kan op wijzen dat melkveehouders volop het post-quotumtijdperk aan het voorbereiden zijn. Foto: Tussen 2013 en 2014 ...
250 km op twee dagen, dat was de uitdaging die de Agravrouwen van KVLV zich ter harte namen in het begin van deze week. Daarmee wilde KVLV duidelijk stellen dat de organisatie er er ook voor haar leden wil zijn in minder goede tijden. Met de fietstocht werd er tevens geld ingezameld voor Boeren op een Kruispunt.   De sierlijke KVLV-wielerpakjes zaten diep verpakt onder allerlei regenpakken toen ze dinsdagmiddag halt hielden voor het middageten in Zaffelare, op het melkveebedrijf van Tineke D’ ...

Actualiteit - Dossiers