U bent hier : 

Landbouwleven

  De handelscommissie van het Europees Parlement heeft donderdag 28 mei haar krijtlijnen uitgezet voor de goedkeuring van een nieuw vrijhandels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Met een resolutie proberen de Europarlementsleden te wegen op de onderhandelingen die de Europese Commissie nu bijna twee jaar met de VS voert over een grootschalig handelsakkoord. Achtentwintig conservatieven, liberalen en sociaaldemocraten schaarden zich donderdag in de bevoegde commissie achte ...
  De Vlaamse Regering keurde vrijdag 29 mei, op voorstel van minister Joke Schauvliege principieel het besluit goed met de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties (PO) in de landbouwsector. Dit is de verdere uitwerking van één van de maatregelen uit het Vlaams Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO). Deze maatregel moet de onderhandelingsmacht van de primaire producenten in de agrovoedingsketen en de relatie tussen producenten en andere schakels in de keten versterke ...
Op 28 mei organiseerde Groene Kring, de organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, voor het 16de jaar op rij een pop-up boerderij in een Vlaamse stad. Voor deze editie werd de Grote Markt van Mechelen omgebouwd tot een tijdelijke boerderij. Ruim 1.300 schoolkinderen uit Mechelen en omstreken brachten een bezoek aan de pop-up boerderij, en maakten kennis met de verschillende land- en tuinbouwsectoren. Tijdens de ludieke rondleiding maakten de kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs kenn ...
De Belgapomprijs van vrijdag 29 mei bedraagt 5 euro/100 kg (BTW excl.) of 5,3 euro/100kg (BTW incl.). Dat is dezelfde prijs als vorige week, die toen wel verdubbeld was ten opzichte van de week voordien. Deze week spreekt Belgapom van een vaste markt met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op w ...
De website Foodwe.be heeft woensdag 27 mei de Europese prijs voor de beperking van afval voor niet-gouvernementele organisaties gewonnen. De website geeft sinds september aan bedrijven in de voedingsmiddelensector de gelegenheid om hun onverkochte maar nog bruikbare voedingswaren aan te bieden aan liefdadigheidsinstellingen. Het thema van de prijs voor 2014 ging dan ook over het voorkomen van voedselverspilling. In totaal waren er 12.000 projecten uit de EU die hadden meegedongen in de prijsk ...

Actualiteit - Dossiers