U bent hier : 

Landbouwleven

De Belgapomprijs voor Bintje van vrijdag 9 oktober 2015 bedraagt 11,00 euro/100 kg (BTW excl.) of 11,60 euro/100 kg (BTW incl.) Dat is dezelfde notering als van vorige week. Belgapom spreekt van een rustige marktstemming, waarbij het aanbod groter is of gelijk aan de vraag. De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddel ...
Zoals elk jaar moet ook dit najaar, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november, het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij maakt de informatie over de percelen die geselecteerd werden voor een nitraatresidubepaling dit jaar voor het eerst bekend via het Mestbankloket i.p.v. per brief. Voor de zogenaamde controlestalen gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. In alle andere gevallen moet de landbo ...
  De economische prestaties van de Vlaamse koeien zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In een jaar waarin het melkquotum is weggevallen, nam de melkproductie per koe toe en daalde de tussenkalftijd.  Dat meldt CRV. Het economisch jaarresultaat, maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2059. Deze stijging komt vooral door een toename van de melkproductie en het vetgehalte in de melk. Hierdoor steeg het aantal kilogrammen vet en ...
Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. De meeste in april gezaaide maïs is nu meer dan rijp genoeg om te hakselen. Dat blijkt uit de stalen die eind vorige week werden genomen op de proefvelden in het netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. De staalnames op de proeflocaties lopen stilaan naar hun einde toe, want op een aantal locaties werd de maïs in de afgelopen week geoogst. In d ...
Het Departement Landbouw en Visserij deelt mee dat op 7 oktober 2015 de inhoudingen voor financiële discipline worden terugbetaald. Voor de campagne 2013 werd in het kader van de financiële discipline, die Europees opgelegd wordt, 2,453658% op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro afgehouden. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2014 niet ingezet waardoor de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw kunnen verdelen over de betrokken l ...