U bent hier : 

Landbouwleven

Tijdens de maand september 2014 werd aan de melkerijen 279.380.776 liter melk geleverd. Dat is ongeveer 20 miljoen liter (7,7 %) meer dan in september 2013.
De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, is nu formeel goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen . Zij begint met haar termijn van vijf jaar op 1 november.
Het FAVV publiceerde op 22 oktober een omzendbrief betreffende de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en heet gebruik van autocontrolegidsen. Deze omzendbrief heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden die bepalen of een hoevezuivelproducent over een toelating of een erkenning dient te beschikken. Tevens wordt het toepassingsgebied van de autocontrolegidsen voor de zuivelsector kort toegelicht.
Uit een enquête bij 750 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen blijkt dat 43% van de bedrijfsleiders de voorbije twee jaar een innovatie of vernieuwing doorvoerde op het bedrijf. Innovatie blijkt dus voor de sector geen ijdel woord.
In het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2014  verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting. Het geeft uitvoering aan het decreet betreffende de landinrichting dat op 20 december 2013 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

Actualiteit - Dossiers