U bent hier : 

Landbouwleven

Op het proefstation te Sint-Katelijne-Waver stelde het Departement Landbouw en Visserij haar Voorlichtingsplan 2015 voor. Daarbij wordt sterker ingezet op digitalisering. Het voorlichtingsplan geeft een overzicht van al geplande acties zoals studiedagen, bedrijfsbezoeken, voordrachten, cursussen, publicaties en lopende demonstratieprojecten. Voor het eerst wordt deze brochure enkel online aangeboden. Met het aanbieden van brochures in digitale vorm, themagerichte filmpjes op het internet, en ...
Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering vrijdag 30 januari definitief het besluit met de regels rond het nutriëntenbalansstelsel uit het Mestdecreet. Het gaat om een bijsturing van de uitscheidingscijfers voor varkens. Aangezien kweekmethodes, voederconversie, productiviteit, voederverbruik en dergelijke in de loop der tijd wijzigen, wordt regelmatig nagegaan of de variabelen op basis waarvan de uitscheiding wordt bepaald, nog actueel zijn. Bij het laatste nazicht bleek d ...
Wat eerder niet lukte, lukte nu wel. De Vlaamse regering keurde vrijdag 30 januari het flankerend beleid goed voor de landbouwbedrijven die het zwaarst getroffen worden door de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD). "Die goedkeuring is een stap vooruit en moet perspectief bieden aan de getroffen landbouwers en hun gezinnen. Boerenbond wil hieraan verder meewerken binnen het kader dat nu door de Vlaamse Regering wordt uitgetekend. Het voorzien van het nodige budget blijft een belangrijk aandachtspunt", zo luidt het bij Boerenbond.
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vanochtend een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde "rode" landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak (PAS). Er zijn vijf maatregelen in voorzien. Over hoeveel geld daarvoor nodig zal zijn, wordt voorlopg nog niet gesproken.
De Belgapomprijs van vrijdag 30 januari 2014 bedraagt, 2,50 euro/100 kg (BTW excl.) of 2,65 euro/100 kg (BTW incl). Dit is opnieuw een verderzetting van de lichte stijging van afgelopen weken, zij het nog altijd op een extreem laag niveau. Belgapom spreekt van een vaste markt met een aanbod dat kleiner is aan de vraag. De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor Bintje, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschi ...

Actualiteit - Dossiers