U bent hier : 

Landbouwleven

Op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een representatieve steekproef van een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen. publiceerde de studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij recent drie focusrapporten. 
In het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014 verscheen een Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Op 20 en 21 oktober werden door het LCG voor de tweede week op rij bladluistellingen in wintergerst en wintertarwe uitgevoerd. De tellingen werden uitgevoerd op graanpercelen zonder insecticidenbehandeling (hetzij specifieke zaaizaadbehandeling, hetzij gewasbespuiting). Uit deze tellingen bleek dat de aanwezigheid van bladluizen zeer hoog is dit jaar en dat er relatief veel virulente bladluizen voorkomen.
Tijdens de maand september 2014 werd aan de melkerijen 279.380.776 liter melk geleverd. Dat is ongeveer 20 miljoen liter (7,7 %) meer dan in september 2013.
De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, is nu formeel goedgekeurd door het Europees Parlement in Straatsburg met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen . Zij begint met haar termijn van vijf jaar op 1 november.

Actualiteit - Dossiers