U bent hier : 

Landbouwleven

Momenteel is er geen advies voor (bijkomende) afdekking tegen strenge vorst. Wel is er een verplichte Toptex afdekking voor alle hopen geleverd aan de Tiense Suikerraffinaderij tegen 1 december. Dat meldt het KBIVB vrijdag 28 november.
Agromek, het grootste landbouwsalon in het noorden van Europa, dat doorgaat in het Deense Herning, sluit vandaag 28 november zijn deuren. Veel Deense en ook buitenlandse bezoekers konden er zich vergapen aan de 292 nieuwigheden die door de 550 exposanten op deze beurs werden tentoongesteld.
De provincie West-Vlaanderen en het kenniscentrum Inagro hebben vrijdag 28 november de VarkensAcademie opgericht. Dat werkplatform wil ervoor zorgen dat de varkenssector versterkt wordt en er kennis en informatie kan uitgewisseld worden tussen de varkenshouders. De lancering gaat gepaard met een studiedag in Rumbeke.
De federale Regering heeft donderdag 27 november de programmawet goedgekeurd.  Deze programmawet bevat een belangrijke bepaling voor land- en tuinbouw, met name een verdere defiscalisering van de steun voor investeringen en de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).  De teksten die gisteren werden goedgekeurd hebben tot gevolg dat deze maatregelen nu structureel worden. Boerenbond is daar zeer tevreden over, zo meldt de organisatie.
In het Belgisch Staatsblad van 28 november 2014 verscheen een  Ministerieel besluit van 12 november 2014 tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 juli 2014 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte. De monitoring van de maïswortelboorder wordt voortaan uitgevoerd door het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de bestrijding wordt opgenomen in IPM-richtlijnen. 

Actualiteit - Dossiers