U bent hier : 

Landbouwleven

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, deelde de voorlopige planning mee van de uitbetaling van de verschillende premieregelingen voor de campagne 2015. Deze planning werd door de landbouwadministratie, in overleg met de landbouworganisaties, opgesteld rekening houdend met de Europese wetgeving. De geplande betaaldata zijn als volgt: - Basisbetaling en jonge landbouwerspremie: betaling van 90% van de premie eind december 2015 en betaling van het resterende saldo ( ...
Naar jaarlijkse gewoonte is er tussen de graanhandel en de molenfederaties een overleg om een standaardcontract op te stellen voor de leveringen nieuwe oogst aan de maalderij. Voor de oogst 2015 worden de van oudsher bestaande bonificaties omtrent Hl-gewicht afgeschaft en worden geen premies verstrekt voor hogere kwaliteitscriteria zoals eiwit en Zeleny, die de bakwaarde bepalen. Daarom heeft Synagra als vertegenwoordiger van de Belgische graanhandel het voorstel verworpen op basis van volgen ...
De Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen vzw heeft beslist een verregaande samenwerking aan te gaan met MCC-Vlaanderen voor de toekomstige organisatie van het IKM-Kwaliteitssysteem.  Hierdoor zal het beheer van het IKM-lastenboek en de IKM-certificering van de melkveebedrijven nog efficiënter kunnen verlopen.  De samenwerking kadert in de sectorevolutie en draagt bij tot een versterking van het IKM-systeem. De Raad van Bestuur heeft de opdracht gegeven om samen met MCC-Vlaanderen de synergieën ...
Voor de campagne 2014 is er een overschrijding van het regionaal budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun. Door deze overschrijding werd bij de saldobetalingen van de bedrijfstoeslag, de speciale toeslagrechten, de zoogkoeienpremie, de premie voor de inzaai van groenbedekkers en de premie voor de instandhouding van het Piétrainras een extra verlaging van 1,14% toegepast. Deze verlaging, samen met de verlaging voor de financiële discipline, betekende concreet een verlaging ...
“Met onze Land- en Tuinbouwdag willen wij promotie voeren voor onze sector en het positieve imago van de land- en tuinbouw extra in de verf zetten.” Dat zei voorzitter Guido Cleuren zondag 5 juli bij de opening van de 31ste editie van deze dag. In die opzet zijn ze zeker geslaagd, mede dankzij het prachtige (maar draaglijke) weer van zondag. We publiceren hierbij een aantal foto’s die de sfeer op deze land- en tuinbouwdag illustreren. Een uitgebreider verslag leest u in Landbouwleven van 10 j ...

Actualiteit - Dossiers