U bent hier : 

Landbouwleven

Rusland verbiedt vanaf zaterdag de invoer van nagenoeg alle soorten groenten en fruit uit Polen. De beslissing werd volgens de Russische voedselautoriteiten genomen omwille van "herhaaldelijke schendingen" rond certificaten en quarantaineprocedures. Het is opvallend dat het verbod er komt net na de beslissing over nieuwe Europese sancties tegen Rusland. De Belgische telers, die vorig jaar voor 200 miljoen euro groenten en fruit uitvoerden naar Rusland, blijven buiten schot. Moskou had maandag ...
Er wordt in België steeds meer melk geproduceerd (+22,5 procent tussen 2006 en 2013) met steeds minder koeien (-18,3 procent melkkoeien tussen 2000 en 2012). Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie die woensdag 30 juli werd gepubliceerd. Een melkkoe leverde in 2006 jaarlijks ongeveer 5.903 liter, waar dat in 2012 uitkwam op 6.829 liter, een stijging met 15,7 procent. De sector wordt gekenmerkt door een steeds toenemende productiviteitsstijging en een sterke concentratietendens, met 46 p ...
Recent waren er meerdere klachten over het laattijdig ophalen van kadavers op de hoeve door Rendac. Vooral in het verlengde weekend van 21 juli zijn er 3 dagen geen kadavers opgehaald. Door de hitte was er bovendien meer sterfte onder de dieren. Het Algemeen Boeren Syndicaat heeft dit probleem aangekaart bij de directie van Rendac om dit in de toekomst te vermijden. Er werden toen een aantal maatregelen genomen om de achterstand weg te werken. Naar de toekomst zal er een actieplan uitgewerkt ...
Landbouwers die subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2014-voorjaar 2015, moeten zich van 28 juli tot en met 19 september 2014 inschrijven via het e-loket van het Agentschap voor Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be Deze subsidie en de subsidievoorwaarden zijn nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Europese Commissie en de Vlaamse regering. De subsidie maakt immers deel uit van het nieuwe Programma voor Plattelandsontwi ...
Bij de routinemonitoring, die het FAVV organiseert voor de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte), zijn op een perceel in de omgeving van de luchthaven van Zaventem volwassen kevers aangetroffen. De larven van deze kever kunnen aanzienlijke schade veroorzaken bij de maïsteelt.   Het FAVV heeft rond het getroffen perceel een focuszone met een straal van 1 km en een veiligheidszone met een straal van 6 km afgebakend. Binnen deze zones zijn maatregelen van kracht, die de verspreiding ...

Actualiteit - Dossiers