U bent hier : 

Landbouwleven

In het Oost-Vlaamse Sint-Margriete (Sint-Laureins) zijn zes vrijwilligers woensdag 17 september gestart met het oogsten van 2.000 spitskolen die anders verloren zouden gaan. 11.11.11. Oost-Vlaanderen en "Feeding the 5.000", waarbij zaterdag op het Gentse "Niets Is Verloren Festival" gekookt wordt met overschotten, slaan daarvoor de handen in elkaar. De oogst van spitskolen, aardappelen en uien gebeurt op de velden van Bioboerderij 't Liviniushof in Sint-Margriete. "De groenten dreigen verlore ...
Volgens het Nationaal Syndicaat van de Zelfstandigen zijn de inkomens van de zelfstandigen de jongste vijf jaar gedaald met 7,5 %. “Gemiddeld verdiende een zelfstandige in 2013 20.528 euro, hetzij 1.710 euro netto per maand, zonder vakantiegeld noch dertiende maand”, zo berekende het NSZ. “Die daling van de inkomsten is toe te schrijven aan de economische crisis, maar ook aan de afwezigheid van een gunstig politiek ondernemersklimaat”, zo vervolgt het syndicaat. De organisatie dringt er bij ...
Nitraatstikstof die uitspoelt uit de bodem, komt terecht in het oppervlaktewater en grondwater. De hoeveelheid nitraatstikstof in het bodemprofiel moet op het einde van het groeiseizoen dan ook zo klein mogelijk zijn. Vanaf 1 oktober tot en met 15 november voeren erkende laboratoria op heel wat percelen in Vlaanderen staalnames uit, om te bepalen hoeveel nitraat nog in de bodem zit. Een deel van die nitraatresidubepalingen wordt uitgevoerd in opdracht van de Mestbank. Daarnaast zijn bepaalde ...
De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2012 ten laatste op 30 september 2014 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. Die uiterste datum geldt zowel voor het uitvoeren van overdrachten via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) als voor het indienen van papieren overdrachtsformulieren bij de Mestbank. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden. Mestverwerkingscertificaten voor he ...
Omdat er teveel aanvragen voor steun binnenkwamen, heeft de Europese Commissie op 11 september de steunmaatregelen voor bederfbare groenten en fruit, ter waarde van 125 miljoen euro opgeschort. De maatregelen omhelsden o.m. het uit de markt nemen voor uitdeling of andere bestemmingen, groen oogsten of niet oogsten. 82 miljoen euro was bestemd voor de sector van de appelen en peren en 43 miljoen euro voor ander fruit en groenten. Dat betreft o.m. tomaten, komkommers, kolen, zoete pepers, blo ...

Actualiteit - Dossiers