Dirk Mertens en Chill : “Wij startten een nieuw pluimveebedrijf toen we 50 jaar oud waren”

Actueel

Dirk Mertens (62) en Chill Van Looveren (63) uit Wuustwezel plannen binnen 3 jaar met pensioen te gaan. Het opfokbedrijf dat ze nu uitbaten, neemt hun dochter Mieke over. Het vermeerderingsbedrijf dat ze tot 2009 uitbaatten, nam hun zoon Thomas al over. Dochter Sofie werkt bij Ferm. “Open communiceren met heel het gezin is belangrijk bij zo’n overnames.”

Wie tijdens de veldfase in goede omstandigheden een bespuiting met maleïnehydrazide (MH) uitvoert, kan een groot voordeel hebben tijdens de aardappelbewaring.

Tijd voor maleïnehydrazide (MH)?

Akkerbouw

In zijn nieuwsbrief van begin deze week boog het Proefcentrum voor de Aardappelteelt PCA en Inagro zich over de vraag of het al tijd is om maleïnehydrazide (MH) in te zetten in de aardappelteelt. Dit vooral om de komende aardappelbewaring te vergemakkelijken.

Door de steeds vaker voorkomende drogere perioden wordt gezocht naar manieren om de vochthoudende capaciteit van de bodem te verhogen.

Hydrogels toevoegen aan de bodem: werkt het?

Akkerbouw

Door de klimaatopwarming en de steeds vaker voorkomende drogere perioden, zoeken onderzoeksinstituten en universiteiten, maar ook bedrijven naar manieren om zo efficiënt mogelijk te beregenen en om de vochthoudende capaciteit van de bodem te verhogen. De laatste jaren rees de vraag of hydrogels, waaronder kaliumpolyacrylamides en kaliumpolyacrilaten, soelaas kunnen bieden. Over de efficiëntie ervan in Vlaamse bodems is echter nog weinig geweten.

Belgapom: Seizoen Bintje en Challenger afgesloten, seizoen vroege aardappelen gestart

Aardappelen

Belgapom deed op 23 juli geen notering voor Bintje en Challenger wegens een gebrek aan transacties. Het seizoen voor beide rassen 2020/2021wordt afgesloten. Er is wel een Belgapomnotering voor Fontane, en een eerste notering voor vroege aardappelen.

Pauline kan altijd rekenen op haar man, Jean-Christophe, om haar te helpen met de zorg voor haar bloemen.

Lokale, zorgvuldig gekozen seizoensbloemen

Akkerbouw

Vorige zomer ontmoetten we in Rêves Pauline Wattiez, Paulette voor de vrienden. Het was een bloemrijk en kleurrijk intermezzo in deze uitzonderlijke periode. De jonge vrouw is gepassioneerd door bloemen en haar project dat geduld en planning vereist, maar de resultaten zijn de moeite waard.

Concreet werden 3 verschillende types gezuiverd afvalwater getest en vergeleken  met regenwater onder de irrigatiekoepels.

Gezuiverd afvalwater, druppelirrigatie, organische mulch,... Inagro ijvert voor efficiënt watergebruik in groente

Groenten

Goed watergebruik vereist dat we het wateraanbod proberen te vergroten en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten. Maar zijn alternatieve waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater wel zo goed voor de teelt? En hoe leg je druppelirrigatie aan voor een goede werking? En in hoeverre kan een mulchlaag soelaas brengen? Inagro testte het uit door middel van proeven.

Als dezelfde wolf opnieuw een rund doodt, komen er maatregelen.

Actie als dezelfde wolf voor tweede keer rund aanvalt

Actueel

Eind mei werd een volwassen koe in een weide doodgebeten door een wolf. DNA-onderzoek heeft de ‘dader’ geïdentificeerd. “Als bij een nieuw incident zou blijken dat, na DNA-onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van UGent, het dezelfde wolf is, dan zullen we maatregelen nemen”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

De waterschade heeft grote invloed op de groentesector.

Vegebe: “Wateroverlast heeft ook grote impact op groenteteelt”

Actueel

De gevolgen van de watersnood laten zich ook voelen in de landbouw. Vegebe, de federatie van de Belgische groenteverwerkers, is heel bezorgd. “Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoeveel hectaren groenten verloren gingen maar de schade is aanzienlijk. Vooral erwten, tuin- en sperziebonen zijn zwaar getroffen. De verwerkende industrie plant maatregelen om de verliezen te compenseren”, zegt Christophe Vermeulen, waarnemend secretaris van Vegebe.

In Vlaanderen is het biologisch landbouwareaal 1,4% groot. Europa zet een ambitieuze doelstelling met 25% voorop. Dat streefdoel is niet voor elke lidstaat.

Biolandbouw krijgt in nieuw Vlaams GLB-plan een prominentere plaats

Actueel

De regering buigt zich over de omzetting van de EU-bioverordening in Vlaams beleid. “Het gaat onder meer over controles, maar we willen binnen het EU-kader de administratieve lasten voor onze boeren zo laag mogelijk houden. Als Europa dat niet verplicht, zullen we geen extra barrières voorzien. Ik wil maximale souplesse bieden”, aldus minister Hilde Crevits op een vraag van Stijn De Roo in de commissie Landbouw

Om aan de positionering van het premiummerk ‘Steyr’ te werken, trok een demotour door België en Nederland.

Steyr (nog) meer als premiummerk op de kaart zetten

Nieuws van maatschappijen

In 2019 werd de ‘Transform to win’ strategie bij CNH aangekondigd, waarvan we vandaag de eerste resultaten beginnen zien. Het doel hiervan is om voor meer differentiatie te zorgen tussen de merken Case IH, Steyr en New Holland.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits zet meer middelen in op de realisatie van de Vlaamse eiwitstrategie.

4 miljoen euro Vlaamse steun voor realisatie eiwitstrategie

Actueel

In het relanceplan Vlaamse Veerkracht omvat het project ‘Realisatie Eiwitstrategie’ een enveloppe van 4 miljoen euro voor samenwerkingsprojecten om het eiwitaanbod in Vlaanderen te verduurzamen. Onder andere water- en klimaatvriendelijker maken en te verbreden.

Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter.

Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter

Akkerbouw

Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) volgen dit jaar de groei en ontwikkeling van 2 (half)vroege rassen, namelijk Amora en Anosta, op via percelen die hoofdzakelijk in het centrum van West-Vlaanderen liggen. Eerder deze week maakten ze via hun nieuwsbrief een eerste stand van zaken op.

v.l.n.r.: Philippe Appeltans, David Clarinval, Dirk Bertels, Herman Diricks, Anton Refalo

Belgische en Maltese ministers van landbouw bezoeken Belgische coöperatie BelOrta

Actueel

In het kader van de Europese Landbouwraad heeft David Clarinval, federaal minister van landbouw, een bezoek gebracht aan de groenten- en fruitcoöperatie BelOrta. Samen met de Maltese minister van Landbouw Anton Refalo werd onder meer over duurzame teelt en innovatieve verpakkingsoplossingen van gedachten gewisseld.

Het doel van dit project is onder meer vette levercellen op industriële schaal te verwerken tot een paté van foie gras.

Vooruitgang in labokweek van eendenlevercellen

Actueel

De partners van het project ‘Foieture’ boeken vooruitgang in de kweek en opschaling van eendenlevercellen. “Ik wil van Vlaanderen echt een hotspot maken op het gebied van kennis, productie en verwerking van nieuwe eiwitbronnen, zoals de kweek van dierlijk cellen”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Nederland is onze belangrijkste afzetmarkt, gevolgd door Frankrijk.

Vlaamse agrohandel heeft coronacrisis relatief goed doorstaan, aldus minister Crevits

Economie

Vlaanderen voert meer agrarisch producten uit, dan het invoert. De invoer bedroeg in 2020 32,6 miljard euro en de uitvoer 38,9 miljard euro. Het handelssaldo ligt daarmee op +6,3 miljard euro. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische in- en uitvoer van agrarische producten bedraagt telkens 85%.

De Europese commissie verwacht dat de productie van suikerbieten in 2021-22 ongeveer 110 miljoen ton zal bedragen, een stijging ten opzichte van de 99 miljoen ton van het vorige teeltseizoen.

EU bevestigt positieve vooruitzichten van landbouw

Actueel

De Europese commissie heeft de vooruitzichten op korte termijn voor de EU-landbouw gepubliceerd. En die zijn positief. Dat heeft deels te maken met de vooruitgang in de vaccinatiecampagne, de opening van de horeca en het opheffen van reisbeperkingen. We geven hier een overzicht van de laatste trends en verdere vooruitzichten in de agrovoedingsector.

De 2de generatie van de Steyr Terrus CVT is nu gelanceerd.

Tweede generatie Steyr Terrus voorgesteld

Nieuws van maatschappijen

De 3 modellen uit de Steyr Terrus reeks (250-300 pk) hebben een grondige, nieuwe vormgeving gekregen. Vooral de cabine met talrijke detailvernieuwingen valt op. Hiernaast zijn er connectiviteitsinspanningen geleverd om nog meer de machineprestaties op te volgen en om aan agronomisch management (precisielandbouw) te doen.

De prijs van  suikerbieten moet omhoog, als de teelt aantrekkelijk wil blijven.

Lezersbrief: Wat met de suikerprijs?

Uw stem

Op Kanaal Z meldt een Vlaamse koekjesproducent dat er schaarste aan suiker is op de wereldmarkt en de stijging van zijn suikerkostprijs met 30%.

Een deel van de aardappelen voor PotatoEurope werden gepoot met de autonome Robotti. Het oogsten zal dan toch geen publiekelijk gebeuren worden.

PotatoEurope 2021 dan toch nog geannuleerd

Akkerbouw

Vanwege de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus in Nederland en de daarmee gepaarde huidige beperkingen en onzekerheid, is PotatoEurope 2021, dat gepland stond voor 1-2 september, geannuleerd. De beslissing om het evenement, dat eens in de vier jaar in Nederland plaatsvindt, te annuleren, is genomen na diepgaande gesprekken tussen de organisator DLG Benelux en exposanten.

Elke werkdag is anders voor Steve, maar elke dag begint steevast met aardbeien eten.  “Als ze niet smaken, is er iets aan de hand.”

Aardbeienbedrijf Schrijvers: ‘We willen heerlijke én betaalbare aardbeien aanbieden’

Fruit

Al 4 generaties lang worden bij Aardbeienbedrijf Schrijvers in Hoogstraten aardbeien met veel kunde én smaak geteeld. In de lente hangen de rode aardbeien te rijpen tot ze geplukt kunnen worden en via Coöperatie Hoogstraten verkocht worden. “Maar ook via een automaat willen we passanten een heerlijk zoete en betaalbare aardbei bieden”, vertelt Steve Schrijvers.

De analyses zijn ook enkel geldig wanneer ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Elk analyseresultaat is 5 jaar geldig waarbij de dag van staalname als referentiedatum geldt.

Belangrijk om geldige analyseresultaten van organisch koolstofgehalte en zuurtegraad te kunnen voorleggen

Actueel

Landbouwers die in het kader van het GLB steun ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Volgens 1 van deze randvoorwaarden moeten landbouwers geldige analyseresultaten van het organisch koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) van een aantal percelen, bij controle kunnen voorleggen.

Voor de vermeerdering van pootaardappelen worden loofvernietigingsdata opgesteld.

Loofvernietigingsdata van pootaardappelen voor oogst 2021 bekend

Actueel

Het departement Landbouw en Visserij is verplicht om de loofvernietingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen, te communiceren.

De droogteproblematiek die zich de voorbije jaren heeft voorgedaan in Vlaanderen noopt ook tot wijzigingen in het telen van landbouwproducten.

2 miljoen euro voor project dat inzet op combinatie van teeltkeuze en technologie voor klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Actueel

In het kader van het plan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse regering 1,99 miljoen euro subsidie goed aan het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant voor het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw in Vlaanderen

Oostenrijk heeft vandaag een biologische productie van meer dan 25%.

EU-landen akkoord om aandeel biolandbouw sterk uit te breiden

Actueel

De lidstaten van de Europese Unie willen een forse uitbreiding van de biolandbouw stimuleren. De ministers van Landbouw van de EU hebben maandag een akkoord goedgekeurd waarin onder meer is vastgelegd dat tegen 2030 een kwart van het landbouwareaal in de EU gebruikt moet worden voor biologische landbouw.

Landbouwers slaan koolstof op in de bodem.

Premie van 40 euro per ha voor het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte

Actueel

De Vlaamse regering maakt 925.000 euro vrij uit het Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel ‘verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan’.

In 2020 blijft varkensvlees op de eerste plaats staan als het meest geconsumeerde vlees in België (51,8%), gevolgd door gevogelte (18,7%) en rundvlees (18,6%).

De helft van het in België geconsumeerde vlees is varkensvlees

Actueel

In 2020 is de totale netto-vleesproductie in België met 2,8% gestegen, tot een niveau dat bijna gelijk is aan dat van 2018. Deze stijging was grotendeels te wijten aan de stijging van de netto-productie van varkensvlees (+5,8%). Het slachten van varkens is zelfs toegenomen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van StatBel.