2020: het jaar van warmte- en neerslagrecords

Klimaat

Vorige maand publiceerde de Copernicusdienst voor klimaatverandering zijn jaarlijkse Europese klimaatrapport. En dat is niet fraai, niet op wereldvlak, maar ook niet voor Europa. Wereldwijd was 2020 een van de warmste jaren ooit gemeten, en voor Europa was 2020 het warmste jaar ooit. Er was ook sprake van een recordhoeveelheid regen, maar die is vooral te wijten aan storm Alex.

Bij hittestress nemen koeien minder voer op.

Hittestress (slot): Een gepast rantsoen en voldoende water zijn noodzakelijk

Melkvee

In onze regio ervaren runderen sneller hittestress dan vaak gedacht. Zeker bij runderen met een hoog metabolisme worden melkproductie en vruchtbaarheid al snel nadelig beïnvloed. Deze artikelreeks leert hittestress bij rundvee voorkomen, herkennen en ermee omgaan. Dit artikel focust op het management van voer en water bij hittestress.

Nadat men zich over de aanpak van de bladziekten in wintertarwe heeft gebogen,  kan men stilstaan bij de aanpak van aarziekten.

Hoe de aarziektenbehandeling aanpakken?

Akkerbouw

In een vorig artikel stonden we stil bij de aanpak van bladziekten in wintertarwe. Hier bekijken we hoe we de aarziekten kunnen behandelen.

Insect Pilot Plant beschikt onder meer over een flexibele en breed inzetbare kweekinstallatie voor insecten op pilootschaal en de installaties om deze insecten te oogsten en te stabiliseren.

Insecten als duurzame grondstof weer een stap dichterbij met de ‘Insect Pilot Plant’

Actueel

Na 4 jaar is de Insect Pilot Plant volledig operationeel. Deze pilootinfrastructuur voor de kweek, oogst en verwerking van insecten in Geel en Mol overstijgt de laboschaal. De installatie zal gebruikt worden voor onderzoek en demonstratieprojecten waarbij de opgebouwde expertise wordt overgedragen naar geïnteresseerde bedrijven, de overheid en het brede publiek.

Aardvlooien kunnen schade veroorzaken in cichoreivelden.

Volg cichoreipercelen zorgvuldig op

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er in enkele cichoreipercelen schade wordt waargenomen veroorzaakt door aardvlooien.

Op de nieuwe website kun je onder meer een visueel overzicht van de arealen per teelt in Vlaanderen bekijken.

Edito: Alles wat je altijd al had willen weten over... landbouw

Uw stem

Het departement Landbouw en Visserij bundelde een massa informatie over de Vlaamse land- en tuinbouwsector in een uitgebreide digitale encyclopedie. De nieuwe cijferwebsite is een mooi en nuttig initiatief want, het stikstofdossier indachtig, weten we dat correcte cijfers hanteren ontzettend belangrijk is.

April was redelijk droog. Daardoor is op vele plaatsen de grondwaterstand laag. VMM ziet ook lage debieten op heel wat onbevaarbare waterlopen.

Grondwaterstanden in Vlaanderen vaak nog laag voor tijd van het jaar

Milieu

In meer dan de helft van de meetplaatsen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begin mei lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar opgetekend. Bij net geen 4 op de 10 van de waterlopen stelde ze bovendien lage of zeer lage debieten vast.

Inloggen op de website van het Mestbankloket blijkt niet altijd mogelijk. Daarom verlengde de Mestbank de termijn voor het invullen van bepaalde gegevens naar 31 mei.

Uitstel voor invullen kunstmestregister tot 31 mei

Akkerbouw

Het Mestbankloket kampt met technische problemen. Daardoor wordt het invullen van het kunstmestregister verlengd van 15 mei naar 31 mei.

Hilde Crevits: “We blijven inzetten op autonome eiwitvoorziening van Vlaamse bodem.”

Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie

Akkerbouw

Het tweede actieplan alternatieve eiwitten heeft bijgedragen tot de verduurzaming van veevoeders in Vlaanderen. Het Departement Landbouw en Visserij en Belgian Feed Association (BFA) kijken terug op een vruchtbare samenwerking. De onlangs gelanceerde eiwitstrategie bouwt voort op het actieplan. Tegen 2030 moet de eiwitvoorziening duurzamer en diverser zijn en moet de Europese zelfvoorziening in eiwitten omhoog.

Professionele houders hoeven hun pluimvee en vogels niet meer op te hokken.

Vogelgriepmaatregelen versoepelen vanaf 12 mei

Pluimvee

De laatste preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het vogelgriepvirus H5 in ons land vervallen op woensdag 12 mei. Dat maakten minister van Landbouw David Clarinval (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bekend.

Wachten op maaiweer

Veeteelt

Vol ongeduld wordt er naar de weerberichten gekeken. Daar waar nog niet (tussen de regenbuien door) gemaaid en ingekuild werd staat een 3 tot 3,5 ton droge stof op het veld te wachten om te maaien, zo meldt het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) in zijn recentste graslandupdate.

Koploper onder de groenten was witloof, dat in 2020 een sterke prestatie leverde met een omzetstijging van 22%.

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties sluit 2020 af met een recordomzet

Actueel

Met een omzet van boven 1 miljard euro beleefde het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties in 2020 een recordjaar. De omzet groeide met bijna 10 % ten opzichte van 2019. Koploper onder de groenten is witloof. Bij het fruit steeg de omzet van peren met ruim een derde.

Met deze nieuwe prijsverhoging krijgen de Milcobel-leden nu een standaardprijs van 33 euro per 100 l melk.

Milcobel verhoogt melkprijs nogmaals met 1 euro per 100 l melk

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende mei-leveringen verhoogd met 1 euro, zo meldt de raad van bestuur. Met deze vijfde prijsverhoging op rij krijgen de leden nu een standaardprijs van 33 euro per 100 l melk

Betonrot aan roosters in varkensstallen is meestal aan de bovenkant niet te merken.

Minister Weyts in overleg met landbouworganisaties over incidenten met stalvloeren

Actueel

Op een overleg met Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat gaat Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn, kijken wat mogelijk is om stijgende incidenten met door betonrot aangetaste roosters te beperken. De voorbije weken en maanden zijn meerdere ongevallen gemeld en zijn ook varkens als gevolg van wegzakkende stalvloeren gestorven.

In het nieuwe GLB zal het productief kruidenrijk grasland nog meer worden ondersteund.

Agromilieumaatregelen en ecoregelingen zullen extra aandacht krijgen

Actueel

De Vlaams overheid is druk bezig met de opmaak van het Strategisch Vlaams GLB-plan. Extra aandacht gaat daarin onder meer naar het stimuleren van agromilieumaatregelen en ecoregelingen. “Landbouwers die de principes van agro-ecologie toepassen, zullen extra ondersteund worden”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) in de commissie Landbouw. Een aantal tipjes van de sluier werden even opgelicht.

Vanaf deze week kunnen reizigers en buurtbewoners online een selectie lokaal geproduceerde groenten, fruit en andere producten bestellen en die vervolgens een keer per week gaan afhalen.

NMBS start afhaaldienst voor voedingsproducten in stations

Actueel

In 4 stations, waaronder Gent-Sint-Pieters in Vlaanderen, zullen binnenkort op voorhand bestelde voedingsproducten uit de korte keten afgehaald kunnen worden. De NMBS start het proefproject voor een jaar, meldt ze in een persbericht.

In 1 maand tijd is het prijsindexcijfer van tuinbouwproducten echter met 15,0% gestegen, vooral door de prijsstijging van prei (+20,4%) en witloof (+23,0%).

Producentenprijzen landbouw licht gedaald ten opzichte van maart 2020

Actueel

Zoals in de afgelopen 3 jaar stijgt de algemene landbouwindex tussen februari en maart. In 2021 is de index met 11,3% gestegen, terwijl de stijging in 2020 beperkt is gebleven tot 4,5%. Dat blijkt uit cijfers van StatBel.

Week van de Korte Keten: 15 tot 23 mei 2021

Actueel

De 5 Vlaamse provincies, de Vlaamse overheid, VLAM en het Steunpunt Korte Keten lanceren de vierde Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits en gedeputeerde Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene gaven het startschot van deze feestweek op het familiebedrijf Van Haesendonck in Weerde (Zemst).

In vergelijking met het aantal landbouwers met een polis in 2020 (3.075) ligt het aantal landbouwers met een subsidie aanvraag in 2021 wat hoger.

Opnieuw grote belangstelling voor brede weersverzekering

Akkerbouw

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal landbouwers dat dit jaar een brede weersverzekering zal afsluiten, licht is gestegen. In totaal vroegen 3.377 landbouwers de subsidieregeling brede weersverzekering aan, tegenover 3.075 ingediende polissen vorig jaar. De definitieve cijfers zullen pas in januari 2022 bekend zijn.

De prijs van suiker was de grootste stijger.

Internationale voedselprijzen blijven stijgen in april

Actueel

De internationale voedselprijzen zijn in april voor de 11de achtereenvolgende maand gestegen, waarbij suiker de belangrijkste stijger was en granen hun opwaartse trend hervatten, meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

De ontwikkeling van gele roest en bladseptoria moet nu goed in de wintertarwepercelen opgevolgd worden.

Vooral gele roest en bladseptoria opvolgen

Akkerbouw

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) meldde vorige week dat vooral gele roest en bladseptoria in wintertarwepercelen goed opgevolgd moet worden.

De VLM sprak met enkele landbouwers om inzicht te krijgen in hun bemestingsstrategie.

Droge zomers en toch een laag nitraatresidu?

Akkerbouw

Waarom blijft bij sommige landbouwers veel stikstof achter in de bodem op het einde van het groeiseizoen en bij anderen niet? Bestaat er een geheim achter een laag nitraatresidu? De VLM legde haar oor te luisteren bij twee landbouwers die er de laatste jaren in slagen om een goed nitraatresidu neer te zetten op hun bedrijf en zo mee zorgen voor een goede waterkwaliteit.

De voorbije maand april was opmerkelijk kouder.

Koudste aprilmaand in Europa sinds 2003

Actueel

De Copernicus dienst voor klimaatverandering geeft te kennen dat de voorbije maand april de koudste in Europa was sinds 2003. Echter lag de temperatuur 0,2°C hoger dan het gemiddelde voor april van 1991-2020.

Het Durakarb rotorkopegmes heeft een veel langere levensduur.

Kuhn ontwikkelt Durakarb rotorkopegmes

Nieuws van maatschappijen

Kuhn heeft een nieuw Durakarb-rotorkopegmes op de markt gebracht. Dit is uitgerust met plaatjes uit wolfraamcarbide en biedt een langere levensduur, vooral op stenige grond.

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het  jaar alweer bezig:  het aspergeseizoen.

De Pleynhoeve: “Je moet de asperge soigneren en dan krijg je er een topproduct voor terug”

Groenten

Voor De Pleynhoeve in Noorderwijk is hét hoogtepunt van het jaar alweer bezig: het aspergeseizoen. Mensen lopen op en van het veld voor de oogst van asperges, en binnen de hoeve staat iedereen paraat aan de machines om dat witte goud te sorteren en te verpakken. “Hier zie je de hele familie samenwerken aan één doel”, vertelt eigenaar Ben Van Olmen. “We soigneren het aspergegewas een heel jaar door, het is heel arbeidsintensief, maar het product dat je ervoor krijgt is van topkwaliteit.”

Herman heeft Kathleen altijd gesteund in wat ze graag doet.

Met de kinderfeestjes en kampen heb ik gevonden wat ik echt graag doe

Melkvee

Kathleen Janssen (46) is boerin, mama van 2 en zeer gedreven. Zij en haar man Herman Moons baten een melkveebedrijf uit in Hove, op een prachtig stukje groen in de Zuidrand van Antwerpen. Kathleen heeft altijd nood gehad aan een extra job buitenshuis, maar dat combineren met de boerderij en het huishouden was niet altijd even gemakkelijk. Op 9 mei is het moederdag, dus zetten we haar verhaal graag in de kijker.