Edito: Jo(b)skin zoekt werknemers

Edito

Vorige week trok de firma Joskin aan de alarmbel omdat het moeilijk personeel vindt. Het is moedig om aan de alarmbel te trekken. De noodklok luiden, lijkt ons één van de laatste stappen die je als onderneming kan nemen. Wie heeft de oplossing? De fabrikant alvast niet meer. Wie dan wel: onderwijs, politiek of moeten we toch kijken naar het buitenland?

Packo Agri verdeelt machines van het Oostenrijkse Einböck op onze markt.

Packo Agri importeert Einböck

Nieuws van maatschappijen

Packo Agri heeft een overeenkomst gesloten voor de distributie van het merk Einböck op de Belgische markt.

Een gedicht van Camiel Adriaens.

Lezersbrief: Agrarische werkelijkheid

Uw stem

Camiel Adriaens stuurde ons een lezersbrief in de vorm van een gedicht.

De manier van irrigeren maar ook het bewerken van de bodem is bepalend voor de vochtopname van landbouwgewassen.

Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen

Droogte

Water is een onmisbare productiefactor binnen landbouw. Om droge seizoenen te overbruggen en de waterbevoorrading niet in het gedrang te brengen zal ons agrarisch watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer moeten worden. In provincie Limburg zijn alvast 3 projecten goedgekeurd om de landbouwer van voldoende water te voorzien.

In november wordt in het Europees parlement vervolgens gestemd over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Ruime meerderheid in Europees parlement keurt Farm-to-Forkstrategie goed

Actueel

Met een ruime meerderheid werd de Farm-to-Forkstrategie door de leden van het Europees parlement goedgekeurd. Met het op tafel liggend voorstel moet Europa voedsel en landbouw duurzamer maken. De voorbije dagen kwamen rapporten aan het licht dat net het tegenovergestelde zou worden bereikt.

Tijdens de maïsoogst worden door de inzet van drones everzwijnen opgespoord.

Everzwijnenplaag bestrijden met drones

Actueel

Het inzetten van drones bij de groeiende plaag van everzwijnen, die voor veel vernielingen zorgen, wordt verder onderzocht in samenspraak met de jachtsector. Door drones te gebruiken worden nu al veel maaislachtoffers voorkomen.

Voor Boerenbond is het aan de overheid om met volwaardige oplossingen te komen in verband met de wolf.

Boerenbond reageert: ‘Het is onze verdomde plicht om de ernst van de situatie te duiden’

Uw stem

Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker weerlegt in dit opiniestuk dat de belangenorganisatie geen voorstel deed tijdens het wolvenplatform.

De melkkartons zijn 100% recycleerbaar.

Fairebel lanceert nieuwe, duurzamere verpakking voor melk

Nieuws van maatschappijen

Fairebel, de coöperatieve van het merk, lanceerde dinsdag 19 oktober een nieuwe verpakking voor zijn melkproducten. De productie van de nieuwe melkkartons stoot 36% minder CO2 uit. De melkkartons bestaan voornamelijk uit karton en plastic op basis van rietsuiker. De verpakking is voor 87% plantaardig, bij de vorige verpakkingen was dat nog 65%. "We willen melk verkopen, maar ook een filosofie", zegt voorzitter Erwin Schöpges op een persconferentie.

’Fairtrade’ is voor de retail niets meer dan een hol begrip, dat ze enkel in hun marketing gebruiken wanneer het hun belangen dient.

Lezersbrief: Landbouwers krijgen weinig respect van de retail

Uw stem

Deze week (n.v.d.r.: van 6-16 oktober) is het de week van de fairtrade. Je weet wel, over respect voor de producent, eerlijke prijzen en handelspraktijken. Dat is een mooi initiatief, lovenswaardig en broodnodig, maar blijkbaar geldt dit niet overal en niet voor iedereen...

Tractor of the year is de John Deere 7R 350 AutoPowr .

Tractor of the year 2022 awards uitgereikt

Mechanisatie

Bij de opening van de Italiaanse landbouwbeurs Eima in Bologna op 19 oktober werden ook de Tractor of the year awards uitgereikt. Maar liefst 14 verschillende tractoren van 11 merken namen deel in de 4 categorieën.

Sinds de lancering in maart 2020 werd de online applicatie al bijna 10.000 keer bezocht.

Online educatief pakket ‘Wat komt er op je bord’ nu ook voor de 2de graad.

Actueel

Anderhalf jaar na de succesvolle lancering van www.watkomteropjebord.be werd het pakket in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) uitgebreid met educatief materiaal voor de 2de graad lager onderwijs. Zowel leerlingen van de 2de als de 3de graad kunnen nu op een creatieve en interactieve manier meer leren over de herkomst van hun dagelijkse voeding.

Het intentieakkoord door de stichtende leden Boerenbond, ABS, BFA en FEBEV, werd getekend op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits.

Brancheorganisatie moet Vlaamse varkenssector uit het slop trekken

Actueel

Na uitgebreid overleg op het kabinet van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits hebben Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, BFA en FEBEV een intentieverklaring ondertekend om samen de crisis in de varkenshouderij aan te gaan. De Brancheorganisatie Varken wordt hiervoor een belangrijk instrument

Opvallend is dat de maïsafrijping in 2021 zeer geleidelijk ging, maar ver achterliep op voorgaande jaren.

Einde van de wekelijkse drogestofmetingen van kuilmaïs

Maïs

Tijdens de afgelopen week werden in het LCV-netwerk zowat alle proefvelden geoogst. Het is dus tijd voor een eindoverzicht.

Heb jij een bietenperceel dat voldoet aan de vraag van het KBIVB?

Het KBIVB is op zoek naar een bietenperceel naast een haag of een heg

Akkerbouw

Voor het demoproject “Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid” is het bieteninstituut voor het volgende seizoen op zoek naar een suikerbietenperceel naast een haag, heg of bomenrij in Vlaams-Brabant.

De producenten in Duitsland komen 9,51 cent/kg tekort om hun kosten te dekken.

21% van melkproductiekosten niet gedekt in Duitsland

Melkvee

Volgens de kwartaalcijfers van het Bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies - actuele cijfers van juli 2021 – blijft ook in Duitsland de melkprijs te laag.

Gedeputeerde Jan De Haes (links) met enkele geinteresseerde landbouwers, partners en beleidsmakers.

Veel belangstelling op demo-markt Klimaatboeren in vallei van de Kleine Nete

Actueel

Met de droogte van de afgelopen jaren, en met de zware overstromingen van deze zomer, is het absoluut noodzakelijk om aan verstandig waterbeheer te doen. Met gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} zetten we al enkele jaren volop in op klimaatrobuuste maatregelen in de vallei van de Aa. Tijdens de demomarkt ‘Klimaatboeren’ brengen provincie Antwerpen en partners al die opgebouwde ervaring nu naar de hele vallei van de Kleine Nete.

Om stand te houden moeten boerinnen ook pauze kunnen nemen van werk en bedrijf en voor zichzelf zorgen, vindt Ferm.

Ferm moedigt boerinnen aan om tijd te maken voor 'appelbabbels'

Actueel

Ferm, de voormalige boerinnenbond, moedigt boerinnen aan om tijd te maken voor een 'appelbabbel' met collega's. De landbouwsector staat onder druk door lage prijzen en dure uitdagingen als de klimaatverandering. "Om stand te houden moeten boerinnen ook pauze kunnen nemen van werk en bedrijf en voor zichzelf zorgen", vindt Ferm.

Tijdens het debat in Straatsburg bleken verschillende parlementsleden te struikelen over een studie die werd opgesteld door het Joint Research Center.

‘Schandalig’ en ‘onaanvaardbaar’: EU-Parlement hekelt ‘achtergehouden’ landbouwstudie

Economie

In het Europees Parlement werd maandag boos gereageerd op het nieuws dat een studie van de door de Commissie voorgestelde nieuwe landbouwstrategie maandenlang achtergehouden zou zijn. "Dat is niets minder dan schandalig", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V). Hilde Vautmans (Open Vld) heeft het over een "onaanvaardbare" demarche van de Commissie.

Er is weinig voortuigang geboekt inzake de nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater de voorbije jaren.

Bijna 15 % van Europees grondwater bevat te veel nitraten

Akkerbouw

In 14,1  % van het grondwater in de Europese Unie wordt nog steeds de voor drinkwater vastgestelde grenswaarde voor de nitraatconcentratie overschreden, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie over de periode van 2016 tot 2019. Ook Vlaanderen blijft worstelen met de grenswaarde.

Michiel Thomas en Jean-Paul Hauwe van Thomas Hoogwerkers.

Zwitsers leger is klant bij Thomas Hoogwerkers

Actueel

Naast onder meer tractoren en andere werktuigen staan ook hoogwerkers te kijk op Space in Rennes. Michiel Thomas en Jean-Paul Hauwe vertegenwoordigen Thomas Hoogwerkers uit Merchtem.

In Vlaanderen wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro over 16.877 landbouwers verdeeld.

Terugbetaling van de inhouding voor financiële discipline

Economie

Op 14 oktober 2021 heeft het Departement Landbouw en Visserij de terugbetaling uitgevoerd van de inhouding voor financiële discipline. In totaal werd een bedrag van 2,5 miljoen euro verdeeld over 16.877 landbouwers.

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende oktober-leveringen verhoogd met 1,50 euro per 100 l.

Milcobelprijs stijgt met 1,5 euro per 100 l

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende oktober-leveringen verhoogd met 1,50 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 36 euro per 100 l melk voor leden die niet in opzeg zijn.

De Farm to Fork-strategie vormt de basis van de groene transitie binnen de landbouw- en voedselproducerende sector.

Bijsturing Farm to Fork-strategie door Europees Parlement: “Grotere betrokkenheid van landbouwsector nodig”

Economie

De plenaire sessie van het Europees Parlement wordt vandaag geopend met een debat over de Farm to Fork-strategie. Deze strategie vormt de basis van de groene transitie binnen de landbouw- en voedselproducerende sector en heeft als doel de voedselsystemen van de EU eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. Woensdag kennen we de resultaten over de stemming van het rapport.

Het VIB doet onder andere onderzoek naar het telen van van klimaatbestendige gewassen.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie viert 25ste verjaardag

Actueel

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft  op 13 oktober in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) zijn 25ste verjaardag gevierd. De feestelijkheden op de site van Tour & Taxis in Brussel stonden in het teken van de verwezenlijkingen waarmee het VIB bijdroeg aan de maatschappij van nu en van de toekomst.

Luc Verspreet (foto) van Belgian Pork Group volgt Philippe Van Damme op als voorzitter.

Luc Verspreet nieuwe voorzitter van Febev

Actueel

Op de raad van bestuur van 7 oktober laatstleden werd beslist om een vernieuwing door te voeren van het dagelijks bestuur. Philippe Van Damme (d’Argifral), die gedurende 5 jaar met glans het voorzitterschap heeft opgenomen van de federatie, wordt opgevolgd door Luc Verspreet van Belgian Pork Group.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans was erbij op Domein Zangerheide

Werken aan wereldwijde erkenning voor Belgische paardensector

Paarden

De Belgische paardensector gaat een hoofdrol spelen tijdens de Vlaamse week op Expo 2020 Dubai.