De Breykenshoeve zet deuren open voor bezoekers

Melkvee

Dit weekend ontvangen verschillende landbouwbedrijven bezoekers tijdens Dag van de Landbouw. Een daarvan is de Breykenshoeve in Mol. Het melkveebedrijf met 70 koeien is gelegen op een prachtige locatie langs het kanaal Herentals-Bocholt. Door het vele fietsverkeer nam de familie Verschueren de beslissing om in 1998 te starten met ijsverkoop. Dat was een succes! Ondertussen groeide de Breykenshoeve uit tot een volwaardige horecazaak.

Op de terreinen van de Werktuigendagen is 23 ha maïs beschikbaar, hoofdzakelijk om te hakselen.

Gewassen keuren en machines bewonderen tijdens de Werktuigendagen

Werktuigendagen

Het 120 ha grote terrein zal tijdens de tweedaagse Werktuigendagen in Oudenaarde weer bruisen van de activiteiten. Naast de geleide demonstraties zullen immers ook de standhouders hun beste rassen en machines tonen. We kregen een overzicht van Tom Destoop, coördinator Landbouw, die enkele hoogtepunten eruit pikte.

Carrefour breidt haar assortiment uit met een in West-Vlaaderen geteelde quinoa.

West-Vlaamse quinoa in winkelrekken van Carrefour

Akkerbouw

Carrefour breidt haar assortiment uit met een in West-Vlaanderen geteelde quinoa in het kader van haar Kwaliteitsketen. Hiermee wordt quinoa toegevoegd aan een reeks exclusieve producten.

Door hoge gasprijzen wordt de productie van kunstmest terug geschroefd.

Kunstmestbedrijf sluit fabrieken vanwege hoge gasprijs

Akkerbouw

Kunstmestproducent CF Industries sluit tijdelijk 2 fabrieken in Groot-Brittannië vanwege de hoge gasprijs in Europa. Het is na tal van waarschuwingen van bedrijven een van de eerste signalen dat de hoge gasprijs het economische herstel kan hinderen. De prijs voor gas is dit jaar al meer dan verdrievoudigd en dan is het winterseizoen nog niet eens begonnen.

De Limburgse christen-democraten hadden ervoor gepleit de ‘probleemwolf’ te verplaatsen.

Vooruit hekelt ‘populisme’ CD&V Limburg over de wolf

Veeteelt

De Limburgse Vooruit-parlementsleden Ludwig Vandenhove en Kris Verduyckt verwijten hun collega’s van CD&V ‘populisme’. De Limburgse christen-democraten hadden ervoor gepleit de ‘probleemwolf’, die verantwoordelijk zou zijn voor verschillende recente aanvallen, te verplaatsen. Maar volgens Vooruit helpen dergelijke uitspraken niemand vooruit en zijn ze een smet op de vele natuurinvesteringen die van Limburg een aantrekkelijke en groene provincie heeft gemaakt.

Aan de schoolhoeve zal deze editie keer niet alleen het inkuilen te zien zijn. Tijdens een geleide demonstratie zullen voedermengwagens een gelijk rantsoen moeten mengen. De resultaten worden vergeleken.

Werktuigendagen: vergelijken van technieken en merken tijdens de geleide demo’s

Werktuigendagen

Er worden tijdens deze editie van de Werktuigendagen – op 25 en 26 september in Oudenaarde – 4 thema’s toegelicht: voedermengwagens, mechanische onkruidbestrijding, het thema bodem en de nieuwe teelt goudsbloem.

Boeren organiseren vrijdag 24 september een fakkeltocht tegen de wolf in Limburg, zo meldt de organisatie op Facebook.

Boeren organiseren fakkeltocht tegen wolf

Veeteelt

Boeren organiseren vrijdag 24 september een fakkeltocht tegen de wolf in Limburg, zo meldt de organisatie op Facebook. Op de Facebookpagina van 'De grote boze wolven fakkeltocht' is een opvallende foto van een brandende wolf te zien.

Belgapomprijs onveranderd op 110 euro/ton

Akkerbouw

Op 17 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 110 euro/ton (zonder btw) of 116,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is flauw, wat betekent dat het aanbod groter is dan de vraag. De prijszetting is hetzelfde als vorige week.

Aanleiding van de open brief vormt de sluiting van de jacht op patrijs in 59 wildbeheereenheden. Maar meer algemeen vormt vooral haar manier van werken een probleem.

Open brief Hubertus Vereniging Vlaanderen aan minister Demir

Opinie

Geachte minister van Omgeving

Beste mevrouw Demir

Het is duidelijk: u moet de jacht niet. Tenzij voor het terugdringen van de everzwijnen in Limburg kunt u weinig belangstelling opbrengen voor de tienduizend wildbeheerders actief in Vlaanderen.

Europa stuurt erop aan om vanaf 2027 de kooihuisvesting van landbouwdieren te verbieden.

Welke houderijsystemen voor leghennen gebruikt Europa vandaag?

Pluimvee

Europa stuurt aan om vanaf 2027 de kooihuisvesting van landbouwdieren te verbieden. Tegen 2023 zou er een voorstel van regelgeving komen waarbij het gebruik wordt uitgefaseerd en op termijn verboden. In de pluimveesector, die al heel veel stappen heeft gezet de voorbije jaren, wordt deze kwestie van dichtbij bekeken. Hoe zit het vandaag met de huisvesting voor leghennen in ons land, en bij uitbreiding in heel Europa?

De telefoon bij Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team staat roodgloeiend met vragen over de enige echte en bovendien legale oplossing: wolfproof rasters.

Welkom Wolf en Wolf Fencing Team overspoeld door vragen

Veeteelt

Veehouders in het Limburgse wolvengebied wenden zich massaal tot Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team met vragen over de plaatsing van wolfproof rasters, zo meldt Welkom Wolf. Landschap vzw, de natuurvereniging achter Welkom Wolf, dreigt met gerechtelijke stappen als de wolf iets wordt aangedaan. Volgens Boerenbond doet Welkom Wolf aan ‘ongegronde stemmingmakerij’.

We moeten voorzichtig blijven omspringen met antiobioticagebruik, zeker ook bij dieren.

Europees Parlement verwerpt groen bezwaar tegen antibioticagebruik dieren

Veeteelt

Het Europees Parlement heeft een voorstel van de groene fractie voor een verbod op het gebruik van bepaalde antibiotica bij dieren verworpen.

De Milcobel-melkprijs stijgt in september met 25 cent.

Milcobelprijs stijgt met 25 cent

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende september-leveringen verhoogd met 0,25 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 34,20 euro per 100 l melk. Leden die niet in opzeg zijn, krijgen net als vorige maand een getrouwheidspremie van 30 cent/100 l.

De nieuwe MF 7S- reeks biedt vermogens aan van 175 tot 220 pk (met EPM-boost).

Massey Ferguson vernieuwt 3 tractorseries

Nieuws van maatschappijen

Massey Ferguson organiseerde onder de noemer ‘Born to Farm’ begin september een online merkbeleving voor klanten, invoerders, dealers en vakpers om iedereen die actief is in de landbouw te vieren, maar ook om enkele nieuwe producten voor te stellen.

Situering nationale parken en landschapsparken.

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

Actueel

Op 15 september om middernacht werd de oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken afgesloten. 13 gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en 10 tot Nationaal Park Vlaanderen.

Dankzij een grote hoeveelheid gegevens kon men de groeicurves voor jongvee  actualiseren.

Nieuwe groeicurves voor jongvee

Veeteelt

Om de groei van zijn jongvee te beoordelen vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. Deze groeicurves waren aan een update toe.

In de versafdeling van de Aveve-winkels zal je voortaan ook de verhalen achter de producten kunnen ontdekken.

Boeren achter versaanbod krijgen gezicht in Aveve-winkels

Actueel

De Aveve-winkels zetten hun schouders mee onder #Boerentrots, een beweging die de Vlaamse consument dichter bij onze boeren brengt. Want het zijn zij die er elke dag opnieuw voor zorgen dat er lokaal geteelde, verse voeding op ons bord belandt.

Boerenbond en enkele andere organisaties stellen zich grote vragen bij de aanpak van het wolvenbeleid in Vlaanderen.

Wolvenplatform: een maat voor niets

Veeteelt

Boerenbond, Landelijke Gilden, BWP, Landelijke Rijverenigingen (LRV) en Paardensport Vlaanderen noemen de voorstellen die tijdens het wolvenplatform van overheidswege voorgesteld werden teleurstellend. De zoveelste dodelijke aanval op kleine en grote landbouw- en huisdieren, de groeiende ongerustheid bij plattelandsbewoners en het afwijkend gedrag van een aantal wolven baart de organisaties grote zorgen.

Goed nieuws voor kwekers van asperges, sierplanten en andere soorten

Akkerbouw

In het Europees Parlement werd op 14 september ingestemd met de verlenging van het kwekersrecht voor aspergesoorten en bepaalde soorten bloembollen, houtig kleinfruit zoals frambozen en blauwe bessen, en houtige sierplanten van 25 naar 30 jaar.

Kverneland Group gaat landbouwers helpen die getroffen zijn door de overstromingen van afgelopen zomer.

Kverneland helpt landbouwers uit overstromingsgebied

Nieuws van maatschappijen

Agrarisch ondernemers woonachtig in het overstromingsgebied van Limburg en België kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij de Kverneland Group voor het schoonmaken, zaaiklaar maken en inzaaien van landbouwgrond.

Claas heeft de Vredestein VF Traxion Optimall-band gehomologeerd voor hun Xerion-tractor.

Vredestein VF Traxion Optimall gehomologeerd op Claas Xerion

Nieuws van maatschappijen

Claas heeft de Vredestein VF Traxion Optimall-band gehomologeerd voor hun Xerion-tractor.

Het uitgestrekte beursterrein wordt doorsneden met enkele straten waarlangs de bijna 200 standhouders een plekje krijgen.

35ste Werktuigendagen: Uitkijken naar hét grootste landbouwspektakel in openlucht

Werktuigendagen 2021

Op zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 is Oudenaarde opnieuw het middelpunt van de Vlaamse landbouwwereld. Dan vindt immers de 35ste editie van de Werktuigendagen plaats. Met bijna 200 exposanten en 60.000 bezoekers is dit evenement een niet te missen afspraak voor iedereen die affiniteit heeft met landbouw.

Staalname geeft aan dat we nog (minstens) een tweetal weken verwijderd zijn van de eerste hakselrijpe percelen.

Eerste versnelling in de afrijping van de maïs

Maïs

De afgelopen week werden opnieuw maïsmonsters genomen in kader van het proefveldnetwerk van het LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen) voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. De zachte temperaturen en de droge weersomstandigheden van de periode in de aanloop naar de bemonstering op donderdag waren gunstig voor de ontwikkeling van de maïsplanten.

Als we het Amazonewoud verliezen, raken we een van de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld kwijt, waarschuwt Dirk Ember van WWF.

10.000 vierkante kilometer Amazonewoud verdwenen in 1 jaar tijd

Actueel

Van augustus 2020 tot juli 2021 is er 10.476 vierkante kilometer Amazonewoud verdwenen. Dat heeft natuurorganisatie WWF berekend.

Op een rundveebedrijf is de opfok van kalveren ontzettend belangrijk.

Project KALfit: brochure in de maak voor efficiënte opfokvan gezonde kalveren

Actueel

Plan, Do, Check en Act: de PDCA-aanpak staat centraal in het demoproject KALFIT voor Vlaamse rundveehouders. De initiatiefnemers leggen de laatste hand aan een informatieve brochure, die een glashelder overzicht zal bieden van alle aandachtspunten voor een efficiënte opfok van kalveren. Veehouders kunnen er onmiddellijk op hun bedrijf mee aan de slag.

ANB koopt landbouwgrond op voor  bebossing.

Op 4 jaar tijd 215 ha landbouwgrond bebost

Actueel

Er bestaat grote bezorgdheid over de bebossing van landbouwgrond, voornamelijk over de bebossing van herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Sinds het plantseizoen 2017-2018 houdt het ANB de uitgevoerde bebossingen bij in een GIS-laag.