Dieren vergen extra aandacht bij hoge temperaturen

Veeteelt

De temperaturen lopen terug flink op. Boven de 30 °C graden wordt ons stellig aangeraden koelte op te zoeken, veel water te drinken en het rustig aan te doen. Zorg tijdens zo’n hittegolf ook voor het welzijn en comfort van je dieren. Het departement Landbouw en Visserij maakte een lijstje van de aandachtspunten per diersoort.

Net als in de gerstteelt spreken we nu ook in de tarwe van wisselende rendementen.

Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Granen

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram.

Hygiëne en reiniging in pluimveebedrijven op de rooster

Pluimvee

Uit de resultaten van de hygiënogramscores op pluimveebedrijven in 2019 en tijdens de eerste helft van 2020 blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met deze van de voorbije 2 jaar, zo meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bovendien waren er geen grote afwijkingen tussen de verschillende categorieën of maanden.

Zowel in Frankrijk aks in het VK valt de tarweoogst tegen.

Oogst in de EU bepaalt tarweprijs

Economie

De wereldwijde tarweoogst blijkt groter dan initieel voorspeld. Daarentegen vallen de EU-resultaten tegen, vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft effect op de tarwemarkt.

De Demo Days 2020 werden zopas geannuleerd. De volgende editie is gepland in september 2022.

Tweejaarlijkse Demo Days nu ook afgelast

Nieuws van maatschappijen

Het rijtje beurzen en evenementen dat dit jaar wordt afgelast, wordt alsmaar langer. De organisatoren van de tweejaarlijkse Demo Days hakten uiteindelijk ook de knoop door. De nakende editie van 5 en 6 septembern dit jaar in Péruwelz-Beloeil, werd geannuleerd.

De EU ziet het vrijhandelsakkoord met Vietnam als een opstapje naar een breder verdrag met de ASEAN-regio.

Handelsakkoord EU-Vietnam in werking

Actueel

Het handelsakkoord dat de Europese Unie en Vietnam eerder dit jaar hebben afgeklopt, trad op 1 augustus in werking. In de komende 10 jaar moet 99 % van de handel tussen Vietnam en de EU tariefvrij worden, wat het akkoord volgens Brussel ‘het meest ambitieuze handelsverdrag met een ontwikkelingsland’ ooit maakt.

De transactie van Bayer naar Elanco leidt tot de oprichting van het op één na grootste dierengeneesmiddelenbedrijf ter wereld.

Dierengeneesmiddelentak van Bayer naar Elanco

Nieuws van maatschappijen

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft de verkoop van zijn diergeneeskundige tak aan de Amerikaanse dierengeneesmiddelenproducent Elanco afgerond.

Danish Crown werd minder dan een week geleden op de hoogte gebracht van een eerste coronageval onder werknemers in hun slachthuis in Ringsted.

Bijna 80 werknemers coronapositief in Deens slachthuis Danish Crown

Nieuws van maatschappijen

Na de corona-uitbraak in een slachthuis in Denemarken hebben 79 werknemers nu positief getest. Dat maakte de Deense vleesverwerker Danish Crown op 3 augustus bekend.

Universiteit Gent is op zoek naar varkenshouders die alternerend zogen willen toepassen bij een tiental tomen op hun bedrijf, om het concept ervan te verfijnen.

Oproep: Varkenshouders die alternerend zogen willen toepassen in de kraamstal

Varkens

UGent zoekt varkenshouders die het systeem van alternerend zogen willen toepassen in de kraamstal. Alternerend zogen – of het tijdelijk afzonderen van de sterkere biggen om de zoogkansen van de zwakkere biggen te stimuleren – toepassen is een mogelijkheid om de biestopname van ieder big te verzekeren.

Niet alleen het totaal aantal geboren IPI’s maar ook het aantal bedrijven waar IPI’s geboren worden, daalde. Toch is blijvende aandacht nodig.

5 jaar BVD-bestrijding: we zijn goed op weg!

Melkvee

Vandaag heeft maar liefst 99,2% van de Vlaamse rundveebeslagen het BVD-vrij bedrijfsstatuut. Zolang we alert blijven voor het virus en insleep ervan voorkomen, zijn we dus goed op weg om BVD-vrij te worden.

Het departement Landbouw en Visserij wijst op de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als ecologisch aandachtsgebied. Voor bepaalde gebieden is dit al op 19 augustus!

Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in

Akkerbouw

Veel landbouwers hebben ervoor gekozen om een mengsel van groenbedekkers in te zaaien als ecologisch aandachtsgebied. Eén van de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekkers. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert de uiterste inzaaidatum van 19 augustus.

De voorbije dagen werden enkele illegale schapenslachterijen stilgelegd.

Schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten

Schapen

Op diverse plaatsen werden schapen in beslag genomen en ook illegale slachterijen stilgelegd. De schapen zouden worden geslacht in kader van het Offerfeest.

ASA-LIFT volledig in handen van Grimme

Nieuws van maatschappijen

De Dammer familie-onderneming Grimme heeft de Deense specialist voor groentetechniek ASA-LIFT volledig overgenomen. In 2013 verwierf de Grimme-groep reeds 70% van de aandelen van de in 1936 opgerichte onderneming uit Sorö in de buurt van Kopenhagen.

Inagro trekt reeds meerdere jaren de kaart van het onderzoek naar professionele insectenkweek. Vandaag kan je het centrum enkel virtueel bezoeken.

Virtueel toeren tussen insecten

Veeteelt

De coronaperikelen laten nog steeds niet toe om het praktijkcentrum insectenkweek te bezoeken. Inagro organiseert daarom op 7 augustus een virtuele rondleiding. Laat je alvast inspireren door de recente handleidingen over de kweek van meelwormen en zwarte soldatenvlieglarven.

Belgische landbouwers (niet deze op foto) werden vorig jaar slachtoffer van illegale Nederlandse pootgoedzwendel.

Pootgoedfraude blijft slecht smaken

Akkerbouw

Binnen de aardappelpootgoedsector is er al enige tijd commotie nadat in het voorjaar van 2019 een Nederlands handelsbedrijf illegaal pootgoed verkocht aan Belgische boeren. Dit verhaal krijgt een nieuw hoofdstuk nu blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), gelijkaardig als het FAVV bij ons, het strafrechtelijk onderzoek naar de pootgoedfraude stop zet.

De provincie Limburg kondigt samen met Vlaams-Brabant nieuwe regels af voor seizoenarbeiders, in de strijd tegen het coronavirus.

Coronamaatregelen voor seizoenarbeiders in volledige provincies Limburg en Vlaams-Brabant

Covid 19

De voorbije week kondigden enkele gemeenten in Limburg en nadien ook in Vlaams-Brabant coronamaatregelen af voor seizoensarbeiders. Deze worden nu uitgebreid naar de hele provincies.

Wanneer de schadedrempel voor één ziekte overschreden is, wordt geadviseerd om een bespuiting uit te voeren.

Opletten voor roest

Bieten

Er wordt meer roest waargenomen in de suikerbietenpercelen die opgevolgd worden door het Bieteninstituut (KBIVB). Controleer dus je velden op ziekten en behandel waar nodig. Verwijder nu ook resterende schieters.

Getroffen aardappeltelers moeten hun aanvraag bij hetCovid-steunfonds uiterlijk indienen tegen 28 augustus.

Dien je aanvraag voor aardappelen of sierteelt tijdig in bij het Covid-steunfonds

Covid 19

De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de Covid-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Ondertussen zijn ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend.

Landbouwgrond in ons land kost gemiddeld 46.778 euro/ha. West-Vlaanderen is de duurste provincie.

Prijs landbouwgrond steeg in 2019 voor het vierde jaar op rij

Actueel

De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, dat is 0,6 % meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Op de IJzer gelden deze momenteel niet.

Droogte is niet verdwenen

Droogte

Alhoewel juli wat wisselvalliger en minder warm was, krijgen we op de laatste dag van de maand nog een hittedag. Bovendien is het nog steeds structureel droog. Op heel wat plaatsen geldt nog steeds een captatieverbod, bovendien is er ook gevaar op blauwalgen. Inagro zet de huidige situatie in West-Vlaanderen op een rijtje.

De onderzoekers van ValgOrize zijn overtuigd van het potentieel van het algen in pluimveevoer. De reststromen kunnen echter niet zonder verdere verwerking aan het kippenvoeder worden toegevoegd.

Veelbelovende voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Pluimvee

Zijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekeken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van een zero waste aanpak ook hoe de afvalstromen van deze productie kunnen worden gevaloriseerd in kippenvoeder. De eerste resultaten zijn veelbelovend.