Efficiënt scoren van het dierenwelzijn op een melkveebedrijf is mogelijk

Melkvee

Zijn mijn melkkoeien ‘blij’ en gezond? En hoe kan ik dat voor mijn klant en mijn omgeving in een score uitdrukken? De Welzijnsindex en Dierenwelzijnscan, recent ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), kunnen hierbij helpen.

Voor ecoregelingen wordt in Wallonië een bedrag van 345 miljoen euro voorzien.

Waalse regering zet kwart Europese landbouwmiddelen in op 'ecoschema's'

Actueel

De Waalse regering wil 26 % van de Europese landbouwmiddelen voor het Waals gewest inzetten op zogenaamde ecoschema's, zoals biologische teelt en andere vormen van groene landbouw.

In 2021 lag de gemiddelde temperatuur op onze planeet 1,11 °C hoger dan de pre-industriële waarde.

Zeven afgelopen jaren waren warmste ooit

Akkerbouw

De voorbije 7 jaren, 2015 tot en met 2021, waren de warmste ooit gemeten, al heeft het meteorologisch verschijnsel La Niña in 2021 de temperatuur tijdelijk wat doen zakken. Dat blijkt uit een overzicht van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN.

Uit de cijfers van FedNot blijkt dat de grondprijs op 5 jaar tijd (periode 2014-2018) gestegen is met meer dan 35%.

Landbouwgrond is steeds minder vaak écht landbouwgrond

Actueel

De Landgenoten, een stichting die landbouwgrond aankoopt voor bioboeren, rapporteerde onlangs welke beleidskeuzes – of juist gebrek aan keuzes – vandaag zorgen voor een enorme druk op grond. Die keuzes bemoeilijken en vertragen de nodige transitie naar een lokale duurzame voedselproductie met een nieuwe generatie boeren. Hieronder lichten we een deel van het rapport toe.

In Nederland zijn kuikens afgemaakt omwille van vogelgriep.

170.000 kuikens afgemaakt vanwege vogelgriep in Nederland

Pluimvee

Op een pluimveebedrijf in Grootschermer in de Nederlandse provincie Noord-Holland zijn alle 170.000 vleeskuikens afgemaakt omdat er vogelgriep was vastgesteld. Het gaat om een ernstig besmettelijke variant van het virus.

Vlaams minister Hilde Crevits is géén voorstander van de inperking van de vrije teeltkeuze. Wel wordt bijvoorbeeld met maatregelen positief gestuurd richting meer diversiteit, zoals eiwitrijke teelten.

Minister Crevits: ‘Géén voorstander van inperking van de vrijeteeltkeuze, wel positief sturend beleid voeren’

Actueel

Minister Hilde Crevits is géén voorstander van een inperking van de vrije teeltkeuze. “Ik voer wel een positief sturend beleid. Zonder de teeltvrijheid, die voor de sector cruciaal is, in het gedrang te brengen.” Ze reageert op een vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Veeteeltbedrijven doen omschakelen naar akkerbouw zou voor ons onaanvaardbaar zijn.”

Binnenkort zullen kwekerijen van pluimvee gebruik kunnen maken van kleine mobiele slachtunits.

Kleine mobiele slachtunits voor kippen op komst

Veeteelt

Binnenkort zullen kwekerijen van pluimvee gebruik kunnen maken van kleine mobiele slachtunits. Dat zei Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het parlement na een vraag van Chris Steenwegen (Groen). De oplossing moet tegemoet komen aan kleinere houders van pluimvee, in de korte keten.

Wrap met konijn en amandelpesto

Op 26 januari start de ‘Week van het Konijn’

kleinvee

Noteer het alvast in je agenda: van woensdag 26 januari tot en met woensdag 2 februari vindt voor de 6de keer de "Week van het Konijn" plaats. Dit jaar daagt VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing, Belgen uit om verrassende recepten te maken met konijn. En daarbij natuurlijk voluit te kiezen voor konijnenvlees van bij ons! Want als je zeker wilt zijn van je stukje konijn, dan kies je voor Belgisch parkkonijn.

Landbouwers krijgen voortaan de aanleg van een erosiedam volledig terugbetaald.

Landbouwers krijgen aanleg van erosiedam terugbetaald

Akkerbouw

Erosie zorgt voor heel wat schade aan akkers. Landbouwers die een plantaardige dam aanleggen om zo de vruchtbare grond op hun akkers te houden krijgen voortaan hun kosten volledig terugbetaald via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Als er nieuwe kalveren aankomen, of als er vertrekken, neemt An de tijd om de stallen tot in de perfectie te reinigen.

Boerin An, (landbouw)ster op de kuisvloer: “Het geeft me ontspanning, flexibiliteit en een financiële buffer”

Vleesvee

“Al 15 jaar verzorg ik samen met mijn man mestkalveren.” Het zou een zin kunnen zijn die veel landbouwsters kunnen zeggen. De 47-jarige An Kenis van het Loenhoutse Katiman zou dit bijvoorbeeld kunnen zeggen, maar omdat ze energie voor 10 heeft, besliste ze om een extra job erbij te nemen: ze springt bij als huishoudhulp bij 4 klanten.

Jaco Geurts koos bewust voor een etagestal:  Het levert meer vloeroppervlakte op en de dieren vinden het prettig.

Varkenshouders Geurts (Scherpenzeel, NL): “Een goede arbeid-opbrengstverhouding is belangrijker dan groei”

Varkens

De familie Geurts in het Nederlandse Scherpenzeel heeft een gesloten bedrijf met 400 zeugen en 3.300 vleesvarkens. Ze zijn bezig hun zeugenstal te verlengen. Sinds 2019 mengen ze zelf het voer voor de vleesvarkens. Jaco Geurts is politiek actief en maakt zich steeds meer zorgen over de maatschappelijke status van het dier. “Wij maken kwalitatief mooi en gezond varkensvlees met oog voor het dier, maar het moet wel werkbaar blijven.”

Onder het voorzitterschap van Frankrijk bezint Europa zich onder meer over de aanpak en preventie van de vogelgriep.

Frankrijk geeft uitleg over prioriteiten als voorzitter op Europese landbouwraad

Actueel

Sinds begin dit jaar is Frankrijk voorzitter van de EU. Op de jongste Europese landbouwraad werden de prioriteiten gepresenteerd: wederkerigheid van normen voor EU- en niet-EU-producten, koolstofarme landbouw en koolstofvastlegging in de grond én minder gebruik van pesticiden.

Testing4Ag zal de transformatieve ideeën van baanbrekende onderzoekers combineren met de kennis, experts en middelen van Bayer zonder eigenaar te worden van het intellectuele eigendom dat deelnemers bijdragen , stelt Bayer.

Bayer biedt programma aan onderzoekers om nieuwe samengestelde stoffen te laten testen

Actueel

Bayer lanceert Testing4Ag, een nieuw programma waarmee onderzoekswetenschappers van over de hele wereld nieuwe samengestelde stoffen bij Bayer kunnen indienen om ze te laten testen. Bayer hoopt zo potentiële nieuwe werkingsmechanismen te identificeren om schimmelziekten, insectenplagen of onkruid te bestrijden.

Publireportage

Korrelmaïs financieel zeer interessante teelt in 2022

KWS

Partner KWS - Van de grootste akkerbouwteelten is korrelmaïs een zeer interessant gewas. Zeker dit jaar. Het is namelijk steeds lastiger om bieten rendabel te telen, het huren van grond voor aardappelteelt is zeer problematisch en staan er veel graanpercelen slecht voor als gevolg van overmatige neerslag.
Kwekers zijn geschokt bij de plannen die het land heeft om preventief pluimvee te ruimen. Want ze hadden gehoopt een herhaling van de crisis van vorige winter te voorkomen.

Frankrijk zal miljoen stuks pluimvee ruimen om vogelgriep in te dammen

Veeteelt

Frankrijk is van plan om in het zuidwesten van het land meer dan een miljoen stuks pluimvee preventief te slachten om de snelle verspreiding van de vogelgriep in te dammen.

Bij melkkoeien kan het voorzien van schaduw een verminderde melkproductie ten gevolge van hittestress tegengaan.

Extreme koude en hitte verstoren energiebalans in veehouderij

Actueel

Het eindrapport project Weidescherm van het departement Omgeving, ILVO en Bos+ biedt een interessante kijk op het bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten worden gehouden. In dit artikel focussen we op het effect van extreme weersomstandigheden op runderen, schapen en paarden. En daarbij staat de energiebalans voorop.

Bij het dierenvervoer zijn de lange wachttijden aan de Europese buitengrenzen en de export naar derde landen vaak problematisch.

Europarlementsleden vragen meer respect voor dierenwelzijn tijdens transport

Veeteelt

De Europese Commissie en de lidstaten moeten meer doen om de regels over dierenwelzijn te doen naleven bij het transport van levende dieren. Dat concludeert het Europees Parlement, donderdag 20 januari, na anderhalf jaar onderzoek.

Belgapomnotering maakt een sprongetje

Aardappelen

De Belgapomprijs van vrijdag 21 januari bedraagt voor Bintje, Fontane en Challenger 170 euro/ton zonder btw. Voor Fontane en Challenger betekent dit een sprong van 20 euro/ton ten opzichte van vorige week.

Professor Haesaert houdt duidelijk een pleidooi voor perceelsgebonden landbouw.

Duurzaamheid door perceelsgebonden landbouw

Akkerbouw

Langjarige veldproeven door de UGent en HoGent in proefstation Bottelare tonen aan dat met ‘perceelsgebonden landbouw’ de grootste winst op gebied van duurzaamheid behaald kan worden.

De kweek van zwarte soldatenvlieg op kippenmest

kleinvee

Dierenarts Carl-Victor Deweer gelooft in de kweek van insecten op mest, en verdiepte zich daarom voor zijn masterproef in het onderzoek naar de kweek van de zwarte soldatenvlieg op kippenmest. Zijn doel is om op nieuwe innovatieve manieren duurzame eiwitbronnen te produceren.

Er is een initiatief van het World Potato Congress om elk jaar op 30 mei de Internationale Aardappeldag te vieren.

Minister van Landbouw Clarinval steunt invoering Internationale Aardappeldag

Aardappelen

Als het van federaal minister van Landbouw David Clarinval afhangt, wordt 30 mei vanaf dit jaar Internationale Aardappeldag. Hij heeft daarover een brief gestuurd naar de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Er worden 9 nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijst.

Nieuwe variëteiten op officiële rassenlijsten van departement Landbouw

Akkerbouw

Het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid voegt ook dit jaar enkele nieuwe rassen toe aan zijn officiële rassenlijsten.

In Heverlee bij Leuven is eind vorig jaar een wolf gespot.

Eerste wolf in 200 jaar duikt op in Vlaams-Brabant

Veeteelt

In Heverlee bij Leuven is eind vorig jaar een wolf gespot. Dat meldt Jan Loos van Welkom Wolf donderdag 20 januari. Het is de eerste keer in 200 jaar dat er een wolf in Vlaams-Brabant wordt opgemerkt.

Een goed rendement gecombineerd met een laag vochtgehalte van de korrel vormen de basiscriteria om rassen te kiezen.

Hoe presteerden de korrelmaïsrassen in 2021?

Maïs

Na een eerder artikel over de opbrengst van de kuilmaïsrassen, snijden we in dit artikel de rassenkeuze voor de korrelmaïsrassen aan.

Slachthuis Debra-Meat in Tielt is erg geschrokken van de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om in beroep de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis te weigeren.

Geweigerde vergunning slachthuis Tielt: Geschrokken van beslissing

Veeteelt

Slachthuis Debra-Meat in Tielt is naar eigen zeggen erg geschrokken van de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om in beroep de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis te weigeren. “Dit hadden we niet verwacht”, klinkt het. “Wij blijven geloven in ons project en beraden ons over volgende stappen.”

Alle 14 nertsenhouderijen in Vlaanderen stoppen.

Landcommissie bepaalt vergoeding van stopzetting door pelsdierhouderijen

Actueel

Tegen november 2023 moeten alle pelsdierhouderijen en houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering dicht zijn. Alle 14 nertsfokkerijen zullen stoppen. Op de bezochte bedrijven zitten geen nertsen meer. Nu wordt de grootte van de vergoeding bepaald.