Kritiek op handelsakkoord EU-Mercosur: negatieve gevolgen voor de kleinschalige, landbouw en impact op antibiotica en pesticiden

Economie

Europees commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis kwam woensdag 24 februari in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken het handelsakkoord verdedigen dat de EU met de Mercosur-landen heeft afgesloten, maar stootte op een kritisch parlement. Zowel bij de meerderheid als bij de oppositie roept het akkoord heel wat vragen en zelfs tegenkantingen op.

Op de 2 velden werd al bij al een mooie opbrengst gehaald van 44 ton/ha met weinig knollen in de bovenmaten.

Rassenproeven LCA: Meeste rassen voor thuisverkoop geschikt als friet, buiten enkele vastkokende rassen

Aardappelen

In 2020 werden op 5 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. Op 2 locaties werden 10 rassen aangelegd voor thuisverkoop.

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van Landschap vzw, is de kostprijs van de genomen maatregelen maar een peulschil vergeleken met het niet nemen van maatregelen.

Kostenplaatje Vlaams wolvenbeleid bedraagt ruim 150.000 euro

Schapen

De totale kostprijs van het Vlaamse wolvenbeleid is opgelopen tot 152.207 euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) heeft opgevraagd.

Bij de 243 deelnemers van de groepsaankoop waren er 203 landbouwers.

Oost-Vlaamse landbouwers bestelden opnieuw massaal plantgoed, bloemenzaad en nestkasten

Actueel

De negende editie van de groepsaankoop plantgoed, bloemenzaad en nestkasten van de provincie Oost-Vlaanderen leverde 255 bestellingen op.

DjustConnect is een uitstekend voorbeeld van hoe data al belangrijk zijn in de land- en tuinbouw.

Pionierswerk van DjustConnect en de koppeling aan datanutsbedrijf biedt veel kansen

Precisielandbouw

In het kader van de relance en het plan Vlaamse Veerkracht wordt een nieuw datanutsbedrijf opgericht. Voor de verdere innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw wordt nauw samengewerkt met DjustConnect. Onze Vlaams land- en tuinbouwsector zag als een van de eerste sectoren het belang in om data te gaan delen.

Landbouwers leveren ook mooie diensten voor het landschap, de open ruimte en het platteland.

Open brief Groene Kring: “Moeilijke tijden vragen om sterke mensen”

Actueel

Het Nationaal Bestuur van Groene Kring steekt met een open brief jonge boeren een hart onder de riem. Ze doen tegelijk ook een oproep aan de overheid voor meer ruimte en perspectief.

Jos Raymaekers ziet de veestapel in België graag verkleinen.

Heeft de intensieve veehouderij een toekomst in Vlaanderen?

Veeteelt

Dinsdagavond organiseerde de UGent een online debat over intensieve veehouderij in Vlaanderen. Een panel van experten discussieerde over de verdiensten en beperkingen van de veehouderij in Vlaanderen en de mogelijkheden en uitdagingen voor de toekomst.

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik.

Steeds meer landbouwers hergebruiken hun water

Actueel

Steeds meer land- en tuinbouwers investeren in circulair watergebruik. Dat zei Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het parlement na een vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a).

Net als CVBB zal B3W, samen met de sector, werken aan een betere waterkwaliteit.

Edito: Nieuwe bezems vegen schoon…

Edito

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, bij land- en tuinbouwers beter bekend onder de afkorting CVBB, was jarenlang dé begeleidende overheidsinstantie als het over bemesting ging. Vanaf nu wordt het wennen aan het nieuwe letterwoord B3W. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit heeft dan wel een andere naam, maar heeft uiteindelijk hetzelfde doel: de waterkwaliteit verbeteren!

De H5N8-variant van het vogelgriepvirus heeft in Rusland voor het eerst ook mensen besmet.

Variant van vogelgriepvirus overgesprongen op mensen in Rusland

Pluimvee

Een variant van het vogelgriepvirus heeft in Rusland voor het eerst ook mensen besmet. Rusland bracht eind vorige week de Wereldgezondheidsorgasanitie (WHO) op de hoogte van de ‘belangrijke ontdekking’.

Nieuwe 35-serie armmaaier van McConnel

Nieuws van maatschappijen

McConnel machines worden veelal gebruikt voor het professioneel snoeien van hagen en het maaien van bermen. Voor wie slechts sporadisch een armmaaier gebruikt komt de fabrikant nu met de nieuwe, eenvoudigere 35-serie.

In 2020 werden 2.500.000 stuks bio-komkommers verkocht bij BelOrta.

BelOrta bio-komkommers brengen 2.000 euro op voor het goede doel

Groenten

De eerste Belgische bio-komkommers van het nieuwe seizoen zijn vanmorgen verkocht bij BelOrta. Deze brachten €1000 op waarna BelOrta dit verdubbelde en het bedrag schonk aan vzw B-asiel uit Vrasene.

Door Covid-19 beperkingen kunnen er geen fysieke beurzen door gaan en zet New Holland in op enkele digitale alternatieven.

New Holland zet bakens voor de toekomst uit

Nieuws van maatschappijen

Via een grootschalige virtuele persconferentie die 23 februari doorging, zette New Holland Agriculture haar strategie voor komend jaar uiteen. Dit is 1 van de 3 digitale evenementen die ze organiseren om de communicatie met medewerkers, dealers en journalisten te onderhouden. Op deze manier spelen ze bovendien in op de Covid-19 beperkingen.

Eric Barchman plantte bijna 3 km heggen op zijn velden in Overijse.

Landbouwer uit Overijse plant bijna 3 km heggen

Akkerbouw

In het voorjaar van 2020 plantte Eric Barchman, een landbouwer met gronden in Overijse, maar liefst 2,9 km heggen, in combinatie met bloemrijke beheerovereenkomsten die hij sloot met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Hilde Crevits kreeg in rondleiding binnen het bedrijf ‘La Vie Est Belle’.

Hilde Crevits stelt nieuwe eiwitstrategie 2030 voor in Oostkamp

Actueel

Hilde Crevits, minister van Landbouw en Voeding, stelde gisteren de nieuwe Vlaamse eiwitstrategie 2030 voor tijdens een bezoek aan het bedrijf La Vie Est Belle in Oostkamp. Het bedrijf produceert vegetarische voeding en werkt al jaren samen met lokale boeren die inzetten op teelten als veldbonen, quinoa en kikkererwten. La Vie Est Belle ondersteunt zo mee het onderzoek naar het potentieel van peulvruchten.

51% van de bekende vissoorten leeft in zoetwater.

WWF: ‘Een derde zoetwatervissen met uitsterven bedreigd door onder andere landbouw en industrie’

Actueel

Een derde van de vissoorten die leven in zoetwater wordt met uitsterven bedreigd. Daardoor waarschuwen natuurorganisaties in een gezamenlijk rapport. Het gaat volgens het WWF onder meer om klimaatverandering, vervuiling door landbouw en industrie en vernietiging van de leefomgeving.

Danone verwijst naar de intensieve samenwerking tussen haar #foodheroes en haar partners.

Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst

Nieuws van maatschappijen

Vlaamse voedingsbedrijven transformeren hun fabrieken tot hoogtechnologische sites die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Dat bevestigen de ‘Factory of the Future Awards’, waar met Danone Rotselaar en Cargill Izegem opnieuw twee voedingsbedrijven in de prijzen vallen. Ook de specialist in diervoederadditieven Nuscience (Royal Agrifirm Group), die in 2017 al laureaat was, zag zijn award herbevestigd. Opvallend: de drie laureaten verwijzen naar de centrale rol van de medewerkers in dat transformatieproces.

De projecten zullen aan tal van habitats en soorten ten goede komen (onder meer bossen, rivieren, landbouwgronden, graslanden, veengebieden, in het water levende soorten en vogels).

EU investeert 121 miljoen euro in milieu-, natuur- en klimaatactieprojecten

Economie

Europa zal 121 miljoen euro investeren voor nieuwe geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma voor milieu en klimaatactie. De aangekondigde LIFE-investering zal aanzienlijke extra financiële middelen mobiliseren uit andere EU-bronnen (onder meer de landbouw-, regionale en structuurfondsen en Horizon 2020), evenals van nationale en regionale actoren en particuliere investeerders.

Kiemremmer Argos nu ook toegelaten in bioteelt

Nieuws van maatschappijen

In september 2020 is Argos erkend als kiemremmer in aardappelen. Nu is het middel ook toegevoegd aan de lijst van gewasbeschermingsmiddelen waarmee mag gewerkt worden in de biologische landbouw in België.

De afgelopen 5 jaar werd de grens - een temperatuursom 250 à 300 - bereikt tussen 9/2 en 9/3.

Temperatuurshift zet grasgroei in gang

Akkerbouw

Vorige week hinkte de temperatuursom nog achter op de voorgaande jaren. Een ongeziene temperatuurshift maakt dat we vermoedelijk eind van deze week de kaap van 250 bereiken. De eerste kunstmestgift geef je best vanaf een temperatuursom 250 à 300.

Zitstokken bevordert de aanwezigheid van roofvogels die dan een predator zijn voor bosmuizen.

Plaats zitstokken voor roofvogels

Akkerbouw

Het Bieteninstituut (KBIVB) raadt aan om preventief zitstokken te plaatsen in open zones langsheen veldranden. Dit om de natuurlijke predatie van bosmuizen door roofvogels te bevorderen.

Helaas worden er nog runderen IBR-drager tijdens het verhandelen.

Hoe groot is het risico op insleep van IBR?

Veeteelt

In deze fase van de bestrijding zijn er nog steeds IBR-dragers aanwezig in de veestapel en die dragers vormen ook voor onze vrije bedrijven een reëel risico op IBR-insleep. Blijf dus alert bij aankoop van dieren!

Nieuw is dat aan de equivalente maatregelen een gewicht toegekend wordt.

Equivalente maatregelen krijgen gewicht toegekend

Akkerbouw

Landbouwers kunnen ook dit jaar equivalente maatregelen toepassen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3.

Alpro, ENSA en 92 andere organisaties roepen de Europese instanties op om zich uit te spreken tegen beperkingen voor plantaardige producten.

Alpro roept Europa op om zich uit te spreken tegen beperkingen plantaardige producten

Opinie

Alpro, de European Plant-based Foods Association (ENSA) en 92 andere organisaties roepen de Europese instanties op om zich uit te spreken tegen beperkingen voor plantaardige producten.

B3W is de opvolger van het CVBB.

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) van start

Akkerbouw

De nieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W), is de opvolger van het CVBB en zal landbouwers helpen bij een betere nutriëntenbenutting en waterkwaliteit.

De figuur vergelijkt het percentage IBR-besmette bedrijven en het percentage IBR-dragerdieren van vandaag (9 jaar na de start van de gemeenschappelijke aanpak) met de situatie in 1997 (toen er nog geen sprake was van een programma).

Waar staan we met IBR in Vlaanderen?

Veeteelt

Het nieuwe Europese gezondheidsbeleid dat van start gaat vanaf 21 april 2021 brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor het Belgische IBR-bestrijdingsprogramma.