FAVV gaat overtreders vaker controleren

Edition numérique des abonnés

Een opgemerkte aanwezige op de voorstelling van het jaarverslag - al was hij even snel weer vertrokken - was federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. De relatie tussen voedselveiligheidswaakhond FAVV en de bevoegde minister Ducarme leek vertroebeld na kritiek van de minister op het FAVV, maar de minister sprak op de voorstelling verzoenende taal.

Eén van de beste

Het globale rapport was immers positief, excellent zelfs volgens de minister. “Ja, er zijn audits bij het FAVV, en we willen nog performanter worden, maar het Belgische voedselagentschap is één van de beste van Europa”, aldus Ducarme.

De minister beklemtoonde de rol die het FAVV speelt in de exportmogelijkheden van Belgische producenten en verwerkers. “In 2017 zijn er mede dankzij de rol die het FAVV gespeeld heeft 34 bilaterale akkoorden afgesloten of certificaten opgesteld met 22 derde landen”, illustreerde Ducarme.

Maar het FAVV doet ook controles, veel controles. In 2017 waren het er 116.285. “En het zijn de landbouwers die de beste leerlingen zijn op vlak van conformiteiten en gunstige verslagen”, beklemtoonde de minister.

Fipronil-vragen

Het afgelopen jaar kreeg het call center van het FAVV een kwart meer vragen binnen (8.870). Het aantal vragen piekte vooral rond de periode van de fipronil-crisis. Van de 3.800 klachten van consumenten op het meldpunt, ging bijna een vierde over hygiëne van lokalen en personen. Het agentschap ontving ook bijna 40 % meer klachten bij de ombudsdienst over het FAVV zelf. Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV, schreef die stijging toe aan een publiciteitscampagne rond de ombudsdienst van het FAVV. Via foodweb.be kunnen ondernemingen ook hun analyseresultaten en controlechecklists bekijken.

Belangrijk voor boeren is ook het werk van de begeleidingscel, waarbij kleine producenten zoals hoeveproducenten informatie en opleidingen kunnen volgen, rond bijvoorbeeld etikettering. Vorig jaar volgden zo’n 8.800 mensen een dergelijke opleiding, 500 meer dan in 2016.

Vaker hercontrole

Het FAVV voerde in 2017 een kwart meer controles uit dan in 2010. 87,5 % van de controles kreeg een gunstige beoordeling, in lijn met vorig jaar. De conclusie is ook dit jaar weer dat bedrijven die gebruik maken van een gevalideerd autocontrolesysteem het beter doen dan bedrijven zonder.

Van zij die een autocontrolesysteem gebruiken, kreeg maar 11 % een waarschuwing of PV tegenover 33 % van die zonder. “Maar het is klaar en duidelijk: de producten op onze markt bereiken een heel hoog niveau van conformiteiten”, concludeerde Diricks. Bijna 80 % van de bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem is overigens een bedrijf uit de land- en tuinbouwsector.

Op het eerste zicht onrustwekkend is het feit dat het aantal gunstige hercontroles na een eerste negatieve controle, gedaald is van 86,1 % in 2016 naar 81,4 % een jaar later. “Het is een aandachtspunt, maar de verklaring is dat we meer dan ooit blijven terugkeren tot als het zeker helemaal in orde is. Operatoren die minder goed scoren, krijgen sneller dan anderen opnieuw controle.”

Dat het het FAVV menens is op dat vlak bewijst onder andere de sluiting van slachthuizen in Geel en Heist op den Berg. Maar ook het aantal inbeslagnemingen en tijdelijke sluitingen steeg significant. Het aantal procedures die het FAVV inzette om een toelating/erkenning in te trekken of te schorsen verdubbelde zelfs van 35 naar 76.

Extra aandachtspunt afgelopen jaar was de communicatie naar de consument over allergenen. Gebreken op dat vlak werden zwaarder gewogen, en leidden sneller tot een waarschuwing of PV.

De resultaten van inspecties op land- en tuinbouwbedrijven zijn zoals gezegd erg gunstig. Op veeteeltbedrijven scoort bijna één op vijf evenwel niet gunstig voor traceerbaarheid. Vallen hieronder: het ontbreken van een oormerk en paspoorten die te laat werden teruggezonden. Voor varkensbedrijven waren er vaak nonconformiteiten bij het bezoekerregister en het verplaatsingsdocument.

IDC

Meest recent

Meest recent