Een zelfde Belgapomprijs voor de drie variëteiten

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 14 september volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Edition numérique des abonnés

Terug notering van Bintje, Challenger en Fontane

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 7 september volgende prijsnotering voor vroege aardappelen, Bintje, Challenger en Fontane.

Edition numérique des abonnés

Belgapom-prijs voor vroege aardappelen blijft stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 17 augustus prijsnoteringen voor vroege aardappelen.

Edition numérique des abonnés

Agrofront en Belgapom erkennen extreme weersomstandigheden

Aardappelen

Vandaag werd overlegd tussen Agrofront (ABS/BB/FWA) en Belgapom om de toestand in de aardappelsector te bespreken. De weersomstandigheden in 2018 speelde de aardappelsector namelijk duidelijk parten, en daar moet iets aan worden gedaan.

Edition numérique des abonnés

Hoge Belgapom-prijs voor vroege aardappelen houdt aan

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 10 augustus prijsnoteringen voor vroege aardappelen.

Droogte vergroot kans op doorwas in aardappelen

Aardappelen

De droogte laat ook zijn sporen na in de aardappel. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) bemerkt doorwas en vreest verlaagde opbrengsten over de hele lijn. Dan blijft de vraag: in hoeverre heeft beregening nog nut?

Edition numérique des abonnés

Vroege aardappelen starten met hoge Belgapom-notering

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 3 augustus prijsnoteringen voor Bintje, Fontane, Challenger en vroege aardappelen.

Edition numérique des abonnés

Stapje omhoog in Belgapom-noteringen

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 27 juli prijsnoteringen voor Bintje, Fontane en Challenger.

De droogte lijkt de oogst te decimeren (archiefplaat)

Financiële strop dreigt voor contracttelers, Belgapom wijst op eigen verantwoordelijkheid

Aardappelen

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vreest dat de aanhoudende droogte contracttelers van aardappelen ernstig in de problemen brengen. In contracten is vastgelegd dat extreme klimatologische omstandigheden niet tellen als overmacht. Ook mogen de telers niet zelf de volumes die ze niet kunnen leveren aankopen, en moeten ze dus een mogelijk hoge factuur van de fabriek afwachten. De handel en verwerking kaatsen de bal: het is aan de teler tijdig te beregenen en voldoende hectares te reserveren.

Edition numérique des abonnés

Hoge Belgapomnotering voor Fontane

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 20 juli volgende prijsnoteringen:

Snelle groei van vlekken kan zelfs leiden tot een vervroegd afsterven van het gewas.

Alternaria beredeneerd aanpakken

Aardappelen

In de teelt van aardappelen wordt het leeuwendeel van de fungiciden ingezet om twee ziekten onder controle te houden: in de eerste plaats Phythopthora infestans, dé aardappelziekte en zeer te duchten als vijand van het gewas, en daarnaast ook Alternaria - een schimmel die eerder in de fase van afrijping kan toeslaan.

Edition numérique des abonnés

Geen Belgapomnotering vandaag

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 6 juli geen prijsnoteringen wegens een gebrek aan transacties voor Bintje, Fontane en Challenger

Over de jaren heen zijn de bemestingsnormen voor stikstof en voor fosfor een heel eind teruggeschroefd.

Plaatsspecifiek bemesten in aardappel voor een gezonder milieu

Aardappelen

Inspelend op het dossier precisielandbouw en de artikels over aardappelen, aanhoorden we Bart Debussche over de bemestingsproblematiek. Over de jaren heen zijn de bemestingsnormen voor stikstof en voor fosfor een heel eind teruggeschroefd. Daarnaast blijven pH, organische stof, en kalium cruciaal voor een goede oogst. Precisielandbouw kan soelaas brengen.

Edition numérique des abonnés

Zonder transacties, geen Belgapomnotering

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 22 juni geen prijsnoteringen wegens een gebrek aan transacties voor Bintje, Fontane en Challenger

Edition numérique des abonnés

Terug Belgapomprijs voor Fontane

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 15 juni volgende prijsnoteringen:

Edition numérique des abonnés

Belgapomprijs Bintje daalt

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 8 juni volgende prijsnoteringen:

Naast de befaamde Macchu Picchu, staat Peru bekend als de oorsprong van de aardappel.

Naar de oorsprong van de aardappel

Aardappelen

Van 27 tot 31 mei gaat het tiende aardappelcongres door in Cusco in Peru. Over de locatie is duidelijk nagedacht. Het is namelijk de bakermat van de aardappel. Peru wordt dan ook aanzien als de hoofdleverancier van de knol.

Aan de VUB ontwikkelde Lien Smeesters een toestel dat kankerverwekkende stoffen kan detecteren en uitsorteren.

Met lasers kankerverwekkende stoffen uit aardappelen en granen halen

Aardappelen

Eos selecteert elk jaar vijf jonge wetenschappers die de maatschappij een enorme gunst bewijzen. En dat voor de Eos pipet prijs. Eén van hen is Lien Smeesters, een studente fysica die met haar doctoraatswerk een toestel ontwikkelde dat frieten of maïskorrels screent op kankerverwekkende stoffen en die uitsorteert. En daar heeft licht alles mee te maken.

Het prijsverschil tussen goede en minder goede kwaliteit van aardappelen die nog in stock liggen zal verder toenemen.

Aardappelkwaliteit bepalend in markt met ruime voorraad

Aardappelen

Net als bij andere voorraadinventarisaties blijkt ook bij de peiling onder de Nederlandse VTA-leden (Verenigde Telers Akkerbouw), dat er een relatief grote voorraad consumptie aardappelen is.

Edition numérique des abonnés

Terug Belgapomnotering voor Fontane

Aardappelen

Belgapom deed op vrijdag 18 mei volgende prijsnoteringen:

Meest recent

Meest recent