SPACE 2018 trekt ruim 100.000 bezoekers

Pluimvee

108.347 bezoekers mocht het internationale salon voor de veeteelt SPACE dit jaar ontvangen van 11 tot 14 september. De vloer in de Frans-Bretoense stad Rennes voelde inderdaad een beetje leger aan dan vorig jaar, toen er 114.653 bezoekers opdaagden. De organisatie is niettemin tevreden.

Lieve en Johan met de eerste kleine windmolen in West-Vlaanderen.

Wind als perfecte aanvulling op zonne-energie

Vleesvee

Wat hebben het Rode ras van West-Vlaanderen, de teelt van veldbonen en een kleine windmolen met elkaar gemeen? Het zijn drie strategische keuzes van Johan en Lieve Debruyne-Taveirne om als ‘Hof Ter Wilgen’ zoveel mogelijk op eigen benen te staan. De windmolen maakte van Johan een trotse windenergie-pionier, maar wel één met een nuchtere kijk. “Rijk word je er niet mee, maar het kan wel goed passen op het bedrijf.”

Met meer Amerikaans rundvlees op de EU-markt, neemt de prijsdruk toe.

Deur verder open voor hormonenvrij Amerikaans rundvlees

Economie

Om "de letter en de geest" te respecteren van het akkoord dat Jean-Claude Juncker en Donald Trump op 25 juli sloten, wil de Europese Commmissie een discussie met de Verenigde Staten over de export van Amerikaanse rundvlees die al jaren aansleept, eindelijk beslechten. De Commissie stelt voor om meer Amerikaans hormonenvrij rundvlees op de Europese markt toe te laten, zonder evenwel te raken aan het plafond van 45.000 ton rundvlees dat elk jaar in de EU mag worden geïmporteerd.

De behandeling van pensdrinkers is moeilijk, daarom wordt de focus gelegd op preventie en controle.

Hygiëne en controle voorkomen pensdrinken bij kalveren

Vleesvee

Wanneer kalveren een episode van diarree doormaken, denken we onmiddellijk aan tal van infectieuze agentia die hiervoor verantwoordelijk zouden kunnen zijn. Voederfouten kunnen echter ook een belangrijke oorzaak zijn van diarreeproblemen op jonge leeftijd, maar deze worden zelden gediagnosticeerd.

Edition numérique des abonnés

Droogte en Turkse crisis doen veeprijs dalen

Vleesvee

Sinds de heropening van de veemarkt van Ciney begin augustus is de runderprijs gedaald met 10 tot 20  %. Dat meldt de Fédération nationale du commerce de bétail (FNCBV). Voor de Waalse boeren betekent dat een verlies dat kan gaan van 100 tot 400 euro per rund, afhankelijk van de soort.

“Een oneerlijke strijd, maar we gaan door”

Vleesvee

De strijdlust is zeker nog niet verdwenen bij slachthuis Adriaens in Velzeke (Zottegem), maar het ongenoegen is er wel. “Iedere schakel in de keten moet Belbeef zijn; boeren en slachthuis moeten daartoe aan extra eisen voldoen. Maar Delhaize kan daar blijkbaar zomaar rond fietsen.”

Cagnotte de Centfontaine (Tatayet X Kimono), reekswinnaar jonge vaarzen. Eig.: Ma Houx S.A. (Benoît), Pailhe.

Nationale witblauwprijskamp van Libramont

Vleesvee

De speciale witblauwprijskamp van Libramont was aan zijn 30ste editie toe. In de grote ring namen meer dan 200 dieren deel (2 stieren, 8 vaarzen, 6 gekalfde vaarzen en 6 koeien was de Vlaamse inzending) en werden gejureerd door een opvallend jonge zeskoppige jury.

Adriaens werd zwaar geraakt door het Veviba-schandaal, al had het slachthuis met de vermeende misstanden niks te maken.

Delhaize mag leveranciers niet verbieden om samen te werken met slachthuis Adriaens

Economie

Delhaize mag zijn leveranciers niet verbieden om samen te werken met het slachthuis Adriaens, dat deel uitmaakt van de Groep Verbist, die in maart 2018 in opspraak kwam door voedselfraude bij het slachthuis Veviba in Bastenaken. Dat heeft de rechtbank van koophandel van Gent woensdag gezegd. Volgens Delhaize zelf is er nooit een algemeen verbod geweest voor leveranciers om samen te werken met Adriaens.

De droogte zorgt voor een tekort aan voeders.

ABS: Vlaamse maatregelen in verband met droogte ontoereikend

Melkvee

De verschillende maatregelen die de Vlaamse overheid gisteren heeft aangekondigd ter compensatie van de schade als gevolg van de droogte zijn voor het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) welkom, maar onvoldoende. De boerenorganisatie pleit ervoor dat niet alleen op braakgronden maar ook andere percelen die normaliter ‘off-limits’ zijn voedergewassen geteeld mogen worden.

36 tot 38
% van het geheel aan cultuuropppervlakte in Vlaanderen is grasland. Gras blijft dus een belangrijke teelt in ons land.

Warm pleidooi voor grasteelt

Vleesvee

Het verschil tussen de gras- en maïsteelt deze dagen is duidelijk: waar het gras er dor en dood bijstaat, bezwijkt de maïs (voorlopig) iets minder onder de droge omstandigheden. Ondanks dat gras echter de laatste decennia vaak plaats moest ruimen voor de maïsteelt, is de grasteelt nog lang niet uitgeteld, wel integendeel.

Edition numérique des abonnés

Beperk beslommeringen: bewaak biestkwaliteit!

Vleesvee

Goed begonnen is half gewonnen, zo gaat het spreekwoord. Maar voor dikbillen is het meer dan half gewonnen. Een suboptimaal biestbeleid zorgt voor meer kalversterfte. Zelfs voor zij die het op dat vlak behoorlijk (menen te) doen, is het aangewezen om om de zoveel tijd het eigen biestmanagement nog eens onder de loep te nemen.

Edition numérique des abonnés

Hittegolf: bescherm uw rundvee

Melkvee

Deze week schakelt de zomer nog een versnelling hoger. De hitte is nefast voor zowel het welzijn als de productieresultaten van de dieren. Daarom herhalen we graag wat u kan doen om de negatieve gevolgen van hittestress bij uw rundvee zoveel mogelijk te beperken.

Landbouwminister van Vlaanderen Joke Schauvliege (rechts) en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker klimmen samen in het geweer tegen zwerfafval.

Boerenorganisaties teleurgesteld: geen statiegeld

Melkvee

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is teleurgesteld dat een nieuw Afvalplan van de Vlaamse regering geen statiegeldregeling bevat. Het is volgens voorzitter Hendrik Vandamme ‘een gemiste kans’ die slecht uitpakt voor veehouders, koeien en dierenartsen. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat jaarlijks duizenden koeien sterven door verhakselde blikjes. Ook onder meer milieuorganisatie Recycling Netwerk en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld.

Edition numérique des abonnés

“Vooral Vlaanderen zou factuur voor reductie veestapel betalen”

Vleesvee

Wie pleit voor de afbouw van de veestapel, moet ook de factuur voor de Vlaamse economie durven benoemen, aldus Francesco Vanderjeugd (Open VLD) in een reactie op het voorstel van Jelle Engelbosch (N-VA) om de veestapel te reduceren. Vanderjeugd pleit voor een genuanceerde benadering.

Het scheuren van blijvend grasland wordt ontmoedigd.

Cijfers Groen over blijvend grasland onder vuur

Vleesvee

De cijfers over verdwijnend blijvend grasland die Groen-politicus Bart Caron recent in De Standaard noemde, wekken een verkeerde indruk. Dat stelt een woordvoerder van landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V). Zo werden geen duizenden hectares ecologisch waardevolle of erosiegevoelige weiden omgeploegd, zoals Caron suggereert, maar eerder tientallen hectares.

Edition numérique des abonnés

Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten

Vleesvee

Belbeef, de interprofessionele organisatie die de schakels uit de rundvleesketen verenigt, heeft maandag bekendgemaakt dat haar lastenboek verdoofd slachten voortaan verplicht voor gebruikers van de Belbeef-standaard. De sector wil zo structurele stappen nemen naar een hogere standaard voor meer dierenwelzijn en meer transparantie naar de slachtmethode. Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, komen niet langer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard.

Diverse inwoners van Holsbeek hebben geklaagd over overlast door een kalverhouderij. Op de foto een willekeurige kalverhouderij.

Holsbeek vraagt schorsing milieuvergunning veebedrijf dat aan basis ligt van vliegenplaag

Vleesvee

De gemeente Holsbeek heeft de deputatie van Vlaams-Brabant gevraagd om de milieuvergunning te schorsen van het veebedrijf uit Sint-Pieters-Rode dat aan de basis ligt van een grote vliegenplaag in de omgeving. "Samen met de milieu-inspectie zijn we van oordeel dat er geen sprake kan zijn van een heropstart zolang er geen garanties zijn dat aan alle exploitatievoorwaarden voldaan is", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

Op Tullamore Farm grazen koeien en schapen samen.

Ierland: vleesvee en schapen, melkvee zonder stal

Melkvee

Het Irish Farmers Journal schrijft niet alleen over boeren, maar is als eigenaar van een bedrijf met vleesvee en schapen en mede-eigenaar van een melkveebedrijf ook een landbouwbedrijf. Het ene bedrijf moet bewijzen dat je economisch effectief vleesvee en schapen kunt houden, terwijl in het tweede bedrijf volledig zonder jongvee en stallen wordt gewerkt.

Volgens Bart Caron van Groen worden teveel weides omgeploegd.

Steeds minder blijvend grasland

Melkvee

Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) slaat donderdag in dagblad De Standaard alarm over de evolutie van het 'blijvend grasland' in Vlaanderen. In 2016 werden dubbel zoveel weides omgeploegd als in 2015. In 2017 is dat aantal nog eens verdubbeld.

Koninginne van de Paddenhoeve  (Or x Panache), kampioen gekalfde vaarzen. Eig.: Van Liedekerke Fr., Herzele.

Beter beenwerk op Sint-Lievens-Houtem

Vleesvee

Het volledig nieuw aangelegde marktplein van St-Lievens-Houtem was terug de vaste locatie van de jaarlijkse provinciale prijskamp voor het Belgisch Witblauw. Na een paar magere deelnemersjaren konden de organisatoren ditmaal ruim een 100-tal dieren verwelkomen.

Meest recent

Meest recent