Wees aandachtig bij keuze antibioticum bij mastitis

Melkvee

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat voorkómen beter is dan genezen! Krijgt de koe ondanks preventieve maatregelen tóch mastitis (uierontsteking), dan is behandeling met antibiotica meestal aangewezen. Hou er rekening mee dat bepaalde antibiotica echter niet meer zomaar gebruikt mogen worden.

DSC03385

FrieslandCampina voelt concurrentie in China

Melkvee

FrieslandCampina heeft het door sterke prijsconcurrentie momenteel even zwaar in China. Het Nederlandse zuivelconcern, met ook vestigingen in België, bracht in het eerste halfjaar fors minder kindervoeding aan de man in China en zag de omzet in het Aziatische land stabiliseren. Over de gehele linie namen de opbrengsten van het bedrijf wel toe.

Vandaag zijn er maar liefst 135 trotse ambassadeurs, dat zijn er maar liefst 105 meer dan bij de start.

Melk4Kids bestaat 10 jaar

Melkvee

Melk4Kids viert dit jaar zijn 10de verjaardag. Het voorbije decennium is het project flink gegroeid. Vandaag zijn er maar liefst 135 trotse ambassadeurs, dat zijn er maar liefst 105 meer dan bij de start.

De te verwachten melkdip bleek alvast voor juni en juli minder uitgesproken.

Beperkte melkproductiedip juni en juli

Melkvee

Afgelopen juni produceerden Belgische melkveehouders 322,5 miljoen liter en in juli 321,4 miljoen liter. Dat blijkt uit de officiële statistieken voor deze maanden. De officiële melkprijs stijgt.

Bij de keuze van de stieren geeft Sophie Merlant de voorkeur aan  melkproductie, gehalten en het functioneren.

Zoektocht naar heterosis blijkt voor melkvee een geslaagde uitdaging

Melkvee

Gebreken corrigeren in de functionaliteit van dieren, de vruchtbaarheid verbeteren, de gehaltes in de melk verhogen... Daar zijn Sophie en Yoann Merlant, van de landbouwvennootschap ‘Des 3 Peupliers’ te Grand Fayt, dicht bij Maubeuge in Frankrijk, zeker in geslaagd. Daarvoor hebben ze de Pro Cross-methode gebruikt, een praktijk die bestaat uit het kruisen van drie rassen: Holstein, Montbéliarde en Zweeds roodbont. We kijken terug op een geslaagd experiment dat sinds 2007 uitgevoerd werd.

Levensduur van melkvee verlengen biedt veehouder heel wat voordelen!

Melkvee

De levensduur van melkvee verlengen is goed voor boer en klimaat. Koeien die langer op het melkveebedrijf blijven, renderen immers het meest op vlak van melkproductie en efficiëntie. Evenveel melk met minder dieren betekent ook een lagere methaanuitstoot per liter melk. Dat komt het milieu ten goede. Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging bij hun dieren, slaan Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve de handen in elkaar. In lerende netwerken kunnen veehouders hun licht opsteken over jongvee- en droogstandsmanagement.

DSC_1164

Inagro zoekt melkveehouders voor monitoring van ventilatie

Melkvee

In het project “PAS GeRUND” gaan Inagro, Innovatiesteunpunt, ILVO en Hooibeekhoeve samen met veehouders op zoek naar bijkomende efficiënte en betaalbare technieken voor ammoniakemissiereductie. Daarom willen ze de ventilatie op praktijkbedrijven opvolgen.

Het aantal boeren-leveranciers uit België of het Belgische personeelsbestand ligt echter niet op tafel.

Interne reorganisatie FrieslandCampina

Melkvee

De Nederlandse zuivelreus FrieslandCampina gaat intern reorganiseren. Dat kondigde CEO Roelof Joosten aan in een interview met NRC. Het aantal boeren-leveranciers uit België of het Belgische personeelsbestand ligt echter niet op tafel.

De zuivelmarkt blijft gekenmerkt door uitersten.

Milcobel verhoogt notering

Melkvee

De Raad van Bestuur heeft vorige week beslist om de melkprijs voor de juli-leveringen te verhogen tot een standaardprijs van 34,00 euro/100 l, hetzij37,10 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Winnend bedrijfslot. Eig.: Lieven en Frederik Ryckewaert, Harelbeke.

Prachtige koeien te bewonderen

Melkvee

De fokveedag van Bogaarden op de nationale feestdag is een traditie. Wie aan traditie denkt, denkt aan een organisatie met mensen op een respectabele leeftijd. Maar niets is minder waar in Bogaarden. Een erg jonge generatie draagt nu deze mooie organisatie.

Beste bedrijfslot melkvee. Eig.: Vandewalle-Deraedt LV, Boezinge.

Provinciale fokveedag vleesvee West-Vlaanderen

Melkvee

Dat er in het West-Vlaamse Wulpen gemiddeld 18 minuten nodig waren om met een driekoppige jury één van de dertien reeksen te keuren zegt heel wat over de kwaliteit van het voorgesteld vleesvee. Het werd snel al heel duidelijk dat bij de 30 aanwezige stieren verdeeld over 5 reeksen de ereplaatsen fel zouden betwist worden.

DSC05599

Juni-melkprijs liet lichte stijging zien

Melkvee

De officiële BCZ-melkprijs voor juni, de meest recente maand waarvoor er officiële gegevens bekend zijn, bedroeg 34,19€ per 100l. Dat is de reële prijs: een gewogen gemiddelde, inclusief maandelijkse premies, exclusief premies op jaarbasis, jaarlijkse nabetalingen en BTW.

De voorbije melkveecrisis heeft de investeringen in de melkveehouderij doen dalen, zodanig dat uitbreidingen in de melkveehouderij met moeite de stoppers compenseren. Het aantal stoppers is zonder twijfel nu groter  geweest dan toen de melkquota ten einde liepen.

Europese melkophaling: geleidelijk herstel

Melkvee

De Europese melkproductie herstelt zich gestaag. Het is de optelsom van soms tegenovergestelde tendenzen in de afzonderlijke lidstaten.

06april

Zuivel moet duurzaamheid uitspelen

Melkvee

Hoe staat het nu eigenlijk met het imago van zuivelproducten? Zuivel is bijna in alle huishoudens aanwezig. Toch vindt slechts een minderheid dat zuivel aan hun noden beantwoordt en slechts een klein percentage vindt zuivel trendy.

vademecum

Vademecum voor de veehouder

Pluimvee

Het FAVV heeft een nieuwe brochure gepubliceerd, bestemd voor veehouders, met betrekking tot hun verplichtingen inzake diergeneesmiddelen: ‘vademecum voor de veehouder: modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer.’

De Belgische melkveehouders lieten de voorjaarsdroogte dus niet doorwegen op hun productie.

Belgische melkophaling kende piek in mei

Melkvee

Nog nooit haalden de Belgische melkophalers zoveel melk op als in afgelopen mei-maand. Dat blijkt uit officiële cijfers van het Departement Landbouw en Visserij.

In september levert de familie  Cerpentier - De Cock de eerste biomelk.

Melkveebedrijf Cerpentier - De Cock uit Stekene nam de stap naar bio in 2016

Melkvee

De twaalf kersverse biomelkveehouders stalen de show in het biorapport van 2016. Geen wonder dat de presentatie ervan plaatsvond bij één van hen. Welkom op het melkveebedrijf van de familie Cerpentier - De Cock te Stekene.

De ‘biologie’ is de standaard in mestverwerking, maar zal dat mogelijk niet blijven.

Toekomst mestverwerking: verbannen of passend in een circulaire economie?

Varkens

Valt mestverwerking wel te rijmen met de principes van de circulaire economie? Zowat 70% van alle mestverwerkingsinstallaties ‘blaast’ omgezette stikstof uit mest gewoon de lucht in. Dat moet en kan beter, beseft de mestverwerkingssector (verenigd in VCM) in een gezamenlijke visienota. De regelgever moet echter niet te snel willen gaan, zeker niet als ze het eigen regelgevend kader niet op orde heeft.

Na een stagnatie van vier maanden op een lager niveau, komt er nu weer een euro bij.

Melkprijs klimt weer een stapje hoger

Melkvee

Wie dacht dat de Milcobel-melkprijs na vier maanden dezelfde notering opnieuw richting afdaling zou gaan, heeft het verkeerd. De Raad van Bestuur van Milcobel heeft beslist om de melkprijs voor de juni-leveringen 2017 te verhogen tot een standaardprijs van 33,00 euro/100 l, hetzij 36,08 euro/100 l reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Boeren mogen in 2018 alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Zij krijgen deze rechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015.

Duidelijkheid over fosfaatrechten Nederland

Melkvee

Nederlands Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders in Nederland wordt berekend.

Meest recent

Meest recent