Steeds minder blijvend grasland

Melkvee

Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) slaat donderdag in dagblad De Standaard alarm over de evolutie van het 'blijvend grasland' in Vlaanderen. In 2016 werden dubbel zoveel weides omgeploegd als in 2015. In 2017 is dat aantal nog eens verdubbeld.

De rups van de gamma-uil.

Pas op voor bladziekten en rupsen in bieten

Bieten

Op de waarnemingsvelden van het KBIVB worden verschillende zaken gespot. Landbouwer, inspecteer uw velden op cercospora en rupsen van de gamma-uil!

Impressiefoto van de vorige editie in 2016.

Precisielandbouw en bodem speerpunten Agrotechniek Holland

Mechanisatie

‘Precisielandbouw’ en ‘de optimale bodem’ staan volop in de aandacht op de vijfde, jubileumeditie van AgroTechniek Holland. De onderwerpen komen aan bod tijdens dagelijkse demonstraties aardappelen en bieten rooien, maïs oogsten en niet kerende grondbewerking. Daarnaast wordt een paviljoen ingericht gewijd aan sensoren, GPS, weertechnieken en drones en het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Supermarkten maken volgens De Castro misbruik van hun machtspositie.

De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Economie

De voorstellen van de Europese Commissie om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, zijn onvoldoende. Dat schrijft Europarlementariër Paolo De Castro in een rapport aan de leden van het landbouwcomité van het Europees Parlement. De Italiaanse sociaaldemocraat is namens het Parlement rapporteur op het onderwerp.

De granen zullen dit jaar vermoedelijk eerder worden binnengehaald door de droogte.

Vroegere en magere graanoogst verwacht

Granen

Het aanhoudende droge weer zorgt voor een vroegere en magere graanoogst. Het rendement zal lager liggen, met fors lagere rendementen voor de gerstoogst en amper betere vooruitzichten voor tarwe, meldt de Waalse landbouworganisatie FWA. "Als dit weer blijft duren, dan zal de schade stilaan duidelijk worden", voegt de Boerenbond toe.

Droogte zal grotere impact hebben op aardappeloogst dan areaaluitbreiding

Akkerbouw

Op basis van de nieuwste NEPG-berekeningen blijkt het aardappelareaal in de 5 Noordwest-Europese landen uit te komen op 595.587 ha. Een stijging van 1% ten opzichte van vorig seizoen. Maar de droogte zal voor de oogst een grotere impact hebben dan de areaaluitbreiding.

De ganse biologische aardappelketen ondertekende maandag jl. een convenant om naar een robuustere bio-aardappelteelt te gaan.

Bio-aardappelketen ondertekent convenant voor een robuustere teelt

Akkerbouw

Gisteren werd bij Inagro in Roeselare door diverse partners actief in de verschillende schakels van de biologische aardappelketen een convenant ondertekend om versneld over te schakelen naar een robuuste biologische aardappelteelt.

Een schapenboer is veroordeeld voor het illegaal slachten van zijn beesten.

Schapenboer krijgt drie maanden voor illegale slachting

Schapen

Een schapenboer uit Wielsbeke heeft een beroepsverbod en een celstraf gekregen voor illegale slachting. In zijn hoeve kweekte de boer schapen en geiten, die vervolgens illegaal geslacht werden. De ingewanden werden aan de honden gevoerd.

Thomas De Neve geeft uitleg bij de grassenbestrijding in wintertarwe.

Belchim onderzoekt en vindt alternatieven

Nieuws van maatschappijen

Zoals elk jaar loodst, naast de zaadbedrijven, ook gewasbeschermingsbedrijf Belchim de pers en verschillende andere geïnteresseerden doorheen de proefvelden. Naast de gekende middelen werd er gekeken naar alternatieve schema’s in groenten en werden een paar nieuwigheden voorgesteld.

Edition numérique des abonnés

Mycoplasma artritis bij vleesvarkens

Varkens

Tussen 10% en 30% van de vleesvarkens op het bedrijf kunnen mankheid vertonen. Tegenwoordig wordt manken bij vleesvarkens steeds meer en meer toegeschreven aan Mycoplasma hyosynoviae. Mycoplasma artritis wordt veroorzaakt door Mycoplasma hyosynoviae. Deze bacterie kan een ontsteking van de gewrichten veroorzaken en dit resulteert in het mank worden van het aangetaste dier.

Meest recent

Meest recent