Startpagina Akkerbouw

Aardappelopbrengst bepaalt meer dan areaalomvang de aardappeloogst 2021

Het totale aardappelareaal in de NEPG-zone (Noordwest Europa: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk) is met 4,7% gedaald tot 497.700 ha of -24.600 ha minder.

Leestijd : 2 min

In België en Nederland, waar de areaaltoename de laatste jaren het hoogste was, ligt het areaal dit seizoen lager dan het 5-jaarsgemiddelde.

Dit is een historische gebeurtenis, omdat het areaal de laatste 2 decennia jaarlijks meestal een stijging liet zien. Toch zal de totale oogst 2021 veel meer afhangen van de opbrengst per hectare, dan van het areaal.

Belgapomnotering

De tweede helft van seizoen 2020-2021wordt gekenmerkt door sommige handelaren die tegen hogere prijzen kochten dan de Belgapomnotering. In sommige landen, voornamelijk Frankrijk en België, merken telers op dat verschillende handelaren de afgelopen 3 of 4 maanden tegen hogere prijzen kochten dan de Belgapomnotering om vervolgens verwerkers te leveren die niet op de markt waren.

Nog veel onduidelijk

Zowel voor de vroege als de hoofdoogst is er nog veel onduidelijk. Wat betreft de vroege oogst kan de hevige regenval van de laatste weken een snelle opbouw van droge stof in de knollen remmen. Dit kan leiden tot vertragingen bij de levering van contracten. En geeft wat lucht aan de laatste oude aardappelen van oogst 2020.

In alle landen hebben aardappelplanten veel bladeren ontwikkeld, maar knollen zijn veel kleiner dan gemiddeld. “Veel loof, geen knollen” is een opmerking die vaak wordt gehoord. Bij de rassen voor de hoofdoogst lijkt de knolzetting wat hoger dan de afgelopen 3 of 4 jaar het geval was. Een hoog aantal knollen is meestal een belofte van een potentiële goede oogst, maar natuurlijk heb je in augustus en september genoeg water en voedingstoffen nodig om alle knollen te laten groeien.

Mochten we een hittegolf en/of droogte krijgen, dan kunnen rassen voor de hoofdoogst veel sneller aangetast worden dan de afgelopen jaren het geval was, omdat planten niet veel wortels maakten en het loof sneller over zijn hoogtepunt kan zijn.

Hoewel de Covid-19-situatie zich min of meer gunstig ontwikkelt, kan dit nog steeds leiden tot verschillende soortenbeperkingen en zo de vraag naar diepvries- en andere aardappelproducten vertragen.

Hogere productiekosten en nieuwe uitdagingen

De productiekosten voor het seizoen 2021-2022 lopen al op: hogere kosten voor phytophtora (en andere) bespuitingen, hogere energieprijzen (diesel en elektriciteit), hogere prijzen voor meststoffen. Om nog maar te zwijgen van alle prijzen die met bouwen te maken hebben: isolatiemateriaal, beton, staal en hout zijn ook dramatisch duurder geworden. Telers zijn zich ook terdege bewust van nieuwe uitdagingen: er zijn duurzamere en meer robuuste rassen nodig, of het nu gaat om meer bacteriebestendigheid of hogere droogte- en hittetoleranties. Daarnaast zijn rassen nodig die minder meststoffen nodig hebben en meer N-efficiënt zijn!

NEPG (Noord-West-Europese aardappeltelers)

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken