Startpagina Recht

Recht

Recht

Wat ondernemen als je overlast hebt van distels op naburige percelen?

Recht Een naburig perceel is enorm vervuild met akkerdistels, waardoor distelzaad overwaait naar onze landbouwgrond, met alle gevolgen van dien. Hoe kunnen wij hiertegen optreden en welke verplichtingen voorziet de wetgeving over de bestrijding van distels in de buurt van landbouwpercelen en tuinen?
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Wat als mijn vroegere verpachter toch niet zelf exploiteert?

Ik kreeg 6 jaar geleden opzeg van mijn verpachter, omdat deze de verpachte goederen zelf zou gaan gebruiken. Ik aanvaardde de opzeg tijdens een verzoeningsgesprek bij de vrederechter en liet 2 jaar later de verpachte goederen vrij liggen voor de verpachter. Nu stel ik vast dat mijn vroegere verpachter de gronden niet langer zelf bewerkt. Hij zegt dat dit niet moet, omdat zijn gezondheid het niet meer toelaat. Klopt dit? Kan ik hiertegen iets ondernemen, want een andere boer die gronden nu zien gebruiken vind ik niet correct.

Wijzigingen aan voorkooprecht van de pachter

Op 4 oktober 2023 werd het decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht in het Vlaams parlement aangenomen. Dit Vlaamse Pachtdecreet hervormt de tot nog toe bestaande pachtwetgeving en is in werking sinds 1 november 2023, hoewel dit Vlaamse Pachtdecreet nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.

Wie betaalt het gelag bij wildschade?

Verhalen van percelen die half verwoest zijn door een kudde everzwijnen, kaalgevreten percelen opkomende bieten, vertrappelde en leeg gegeten weides: het zijn stuk voor stuk geen uitzonderijke situaties meer. In dit artikel geven wij een overzicht van de Vlaamse regelgeving inzake de bestrijding van wildschade, en van wat het slachtoffer van schade door wild kan ondernemen om schadeloosstelling te bekomen.

De procedure na openbaar onderzoek rond ruimtelijk uitvoeringsplan

Een aantal maanden geleden diende ik een bezwaarschrift in tegen een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit plan voorzag onder meer in de omzetting van de agrarische bestemming van sommige van mijn weides naar natuurgebied. Momenteel hoor ik niets meer van dat RUP. Hoe verloopt deze procedure verder? En wat kan ik doen als de overheid mijn weides toch tot natuurgebied herbestemt?

Meest gelezen

Kan mijn pachtoverdracht na 2 jaar nog betwist worden?

Ik nam ruim 2 jaar geleden het landbouwbedrijf van mijn grootouders over. Op datzelfde moment werden ook de pachtrechten aan mij overgedragen en stuurden mijn grootouders een aangetekende brief aan de verpachters om hen in te lichten over de pachtoverdracht. Nu betwist een van de verpachters dat ik pachter ben, omdat een pachtoverdracht aan een kleinzoon niet zou kunnen. Is dit correct?