Startpagina Recht

Recht

Recht

Ernstige problemen na aankoop tweedehandstractor

Recht Ik kocht bij een officiële dealer van een bekend merk een tweedehandstractor. Na enkele weken begon ik problemen te ondervinden. Intussen heeft de tractor meer bij de dealer gestaan voor herstelling dan dat ik hem kon gebruiken. Ik heb de indruk dat er echt iets grondig mis is met de tractor die ik kocht. Wat zijn mijn rechten ?
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Ondernemingsrechtbank beslist over uittredingen uit Milcobel

Vorig jaar spanden enkele coöperanten van Milcobel een gerechtelijke procedure aan tegen Milcobel. Nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde op 20 juli 2021 in kortgeding een voorlopige beslissing nam, volgde op 3 juni laatstleden de beslissing ten gronde.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 (slot)

De afgelopen weken kwamen we nog verschillende keren terug op onze eerste webinar en deden een greep uit de vele tientallen vragen van onze kijkers. Om de komende weken ook andere onderwerpen aan bod te laten komen, beantwoorden we vandaag nog een laatste keer een aantal interessante vragen die werden gesteld.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 - deel 4

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. Ook deze week doen we terug een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving - deel 3

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze webinar over de pachtwetgeving. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. Ook deze week doen we terug een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022 - deel 2

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen van onze kijkers te beantwoorden. We doen opnieuw een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Meest gelezen

Vraagbaak webinar pachtwetgeving anno 2022

Zoals beloofd komen we in de rechtskundige kroniek terug op onze eerste webinar. Tijdens deze webinar was er onvoldoende tijd om de vele tientallen vragen te beantwoorden. De komende weken doen we een greep uit de vragen die onbeantwoord bleven.

Terugblik op de webinar over de Pachtwet

Op 16 februari 2022 organiseerde Landbouwleven voor het eerst een webinar voor haar lezers. Met ruim 750 inschrijvingen en tot 600 gelijktijdige aanwezigen, werd dit eerste webinar zeer druk bijgewoond. Wij blikken even terug voor zij die er niet bij konden zijn.

Onteigening landbouwgrond: Planologische neutraliteit en toekomstwaarde

Wij zijn betrokken in een onteigeningsprocedure waarbij onze landbouwgrond wordt onteigend voor industrie. In de onteigening wil men ons enkel de waarde van de landbouwgrond vergoeden, terwijl men deze later wel als industriezone zal verkopen. Hiervoor beroept de onteigenaar zich op planologische neutraliteit. Wat houdt dat in? Is hier werkelijk niets aan te doen?

Naar een betere bescherming voor de producent van landbouwproducten

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2021 verscheen de wet van 28 november 2021 tot omzetting van de richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken en de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van Economisch recht. Dat is een hele mond vol voor de wet die de producenten en leveranciers van agrovoedingsproducten beter moet beschermen.

Overdracht van recht van voorkoop

Als jonge landbouwers worden wij geconfronteerd met een vervelend probleem. Een paar jaar terug namen wij het bedrijf van mijn ouders over en nu willen de erfgenamen van een recent overleden verpachter zijn gronden verkopen. Wij zijn niet in staat om deze gronden zelf te kopen, maar zonder deze gronden wordt het moeilijk om ons bedrijf rendabel te houden. Kunnen wij op één of andere manier deze verkoop tegenhouden?