Edito: Crevits maakt de juiste analyse

Edito

Al sinds de zomer van 2004 maakt CD&V het Vlaamse landbouwbeleid. Het beleid kon niet voorkomen dat te veel landbouwers stoppen en te veel landbouwgrond verloren gaat. De nieuwe afgezant van de partij, Hilde Crevits, maakt net als haar voorgangers de juiste analyse. Hopelijk vindt ze de creativiteit en durf om beleid te maken dat het verschil maakt.

De wolf wordt te veel beschermd, vindt schapenhoudster Boudoin.

Opinie: wolf bedreigt in veel gebieden boer en burger

Uw stem

Edito: gaat Jumbo als een olifant door de porseleinkast?

Edito

Met de komst van Jumbo wordt het Belgische supermarktlandschap weer een beetje drukker. In het gevecht om een paar procent marge dreigen landbouwers uiteindelijk aan het kortste eind te trekken. Voor hen valt te hopen dat de supermarkten niet in een prijzenoorlog geraken, maar met boeren en verwerkers de

koek groter gaan maken.

Edito: klimaatproblematiek verdient volwassen aanpak

Edito

De roep om dwingende maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt steeds luider. De problematiek is echter te complex voor eenvoudige oplossingen en de wereld minder maakbaar dan we zouden willen. De landbouw verdient de kans en tijd om tot een volwassen antwoord te komen.

Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn

Edito

De Belgische landbouw verdient het om te worden aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. De Nederlandse acties leggen een probleem bloot dat ook bij ons speelt: de politiek heeft een fundamenteel verkeerde visie op de sector, en boerenbestuurders passen beter op niet te salonfähig te worden, of ze staan ook buitenspel.

Edito: bewaren Boerenbond en CD&V beter wat meer afstand?

Edito

Op de Nazomerontmoeting van Boerenbond bleek maar weer dat de boerenorganisatie een bijzonder hechte band heeft met CD&V. Je kunt je afvragen of de historische band voor beide partijen anno 2019 niet beter wat losser wordt. Ze hebben allebei wellicht baat bij een meer onafhankelijk imago.

Onlangs nog herdachten boeren de melkcrisis van 2009.

Opinie: respect als basis van een gezonde samenleving

Uw stem

De gezonde basis voor elke vorm van samenleven is volgens mij respect. Dat geldt zowel in een gezinsrelatie tussen twee partners en eventuele kinderen als in de bredere familie- leef- woon-en werkrelaties. Dat houdt in mijn aanvoelen ook in dat men de levenswijze en het gedachtegoed van anderen beroeps- en bevolkingsgroepen accepteert en respecteert zolang zij dat ook doen in de omgekeerde richting.

Edito: duurzaamheid en innovatie hopelijk meer dan woorden

Edito

Het jaar 2019 is voor de Vlaamse land- en tuinbouw een ‘gemiddeld jaar’, concludeert Boerenbond in haar jaarlijkse analyse van het financiële wel en wee van de sector. Daarbij benadrukt ze terecht dat er grote verschillen zijn tussen en binnen sectoren. De rentabiliteit blijft in veel sectoren onder de maat, en verdient ver

dere politieke opvolging van de nieuwe Vlaamse regering.

Edito: Beleidsmakers, neem gas terug

Edito

Vanuit de overheid worden steeds strengere normen opgelegd voor landbouwproductie en milieu. Dat dwingt de sector tot voortdurende vooruitgang. De hoge snelheid waarmee het bepaalde beleid wordt ingevoerd, duwt echter bedrijven richting de afgrond en hindert innovatie.

De Vlaamse koe is inzake het klimaat eerder onderdeel van de oplossing, dan het probleem, betoogt de heer Van Bockstaele.

Opinie: die arme koe, een miskende recyclagemachine

Uw stem

Is onze koe het arme schaap of het kind van de rekening nu ze met alle zonden wordt beladen? Zij die dacht dat ze het goed had - haar baasje zorgde voor goede voeding, verzorging, gezondheid en welzijn op zo veel mogelijk vlakken - krijgt bakken kritiek te verwerken.

Edito: melkcrisis ging nooit echt voorbij

Edito

Deze week werd de ongekende malaise op de melkmarkt in 2009 herdacht. Hoewel een terugkeer naar marktregulering onrealistisch lijkt, doen zowel landbouwers als beleidsmakers er goed aan te denken aan mogelijkheden om een structureel beter inkomen

te bekomen.

Edito: nieuwe landbouwcommissaris lijkt geen goed nieuws

Edito

De Pool Janusz Wojciechowski wordt de nieuwe eurocommissaris voor Landbouw. Hij heeft de zware taak om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te vergroenen, te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken. Wat het laatste betreft, zal de Pool mogelijk inzetten op het verder verschuiven van budget naar Oost-Europa.

Edito: Voor wie is die (landbouw)grond?

Edito

Vorige week kwam uit het PDPO-project “Hergebruik hoeves, een uitdaging” een opmerkelijke conclusie. In Oost-Vlaanderen zou bijna 40% van de vrijgekomen hoeves worden omgebouwd tot villa’s. Met andere woorden, het platteland ‘verstedelijkt’. De omliggende landbouwgronden ‘vertuinen’ en met het toenemend

aantal paarden wordt ook de term ‘verpaarding’ gebruikt.

Repareer het dak nu de zon schijnt

Edito

Op 4 en 5 september is PotatoEurope in het land. De internationale aardappelwereld werpt zijn blik op België. Niet onterecht want de Belgische aardappelteelt groeit richting de magische grens van 100.000 hectare. Het is nu tijd dat de sector en de

politiek de groei bestendigen.

Edito: wat we kunnen leren van het Fonterra-fiasco

Edito

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra zal in het lopende boekjaar een verlies lijden van omgerekend 342 tot 390 miljoen euro. Voor het eerst in Fonterra’s geschiedenis krijgen de boeren-aandeelhouders geen dividend. Van de opkomst en neergang van

Fonterra kunnen ook Belgische coöperaties leren.

Alle erkende gewasbeschermingsmiddelen hebben een zeer streng en jarenlang (11-14 jaar!) registratieproces doorstaan in Europa, benadrukt Phytofar.

Opinie: fake news over gewasbeschermingsmiddelen

Uw stem

Wat een prachtig idee, twintig non-profitorganisaties die dingen naar De Standaard Solidariteitsprijs. Maar wat als er fake news in deze advertenties staat? In de advertentie van VELT van 16 juli 2019 wordt op ongenuanceerde manier aan het publiek de boodschap gegeven: "enkel biologische landbouwers doen het zonder". Zonder pesticiden dus, of gewasbeschermingsmiddelen. Fake news.

Libramont, festival van politiek opportunisme

Edito

De Beurs van Libramont was zoals elk jaar een plek voor verkopen, prijskampen, een dagje uit en discussies over waar het met de landbouw naartoe gaat, of zou moeten gaan. De Waalse politiek maakte er mooie sier, terwijl het de landbouw in werkelijkheid sterk beknopt. De goeddeels afwezige Vlaamse politiek zou de volgende editie wellicht beter niet links laten liggen.

Een reus op lemen voeten?

Edito

De Beurs van Libramont staat voor de deur, met haar honderden machines, meer dan 3.000 dieren, en talloze presentaties. Het is een plek voor vertier, debat, het inwinnen van informatie en gewoonweg zaken doen. Politici grijpen de beurs aan om goede sier te maken bij de boeren. Ze doen er goed aan eens buiten de EU te kijken om te begrijpen waarom de sector echt meer respect verdient dan nu het geval is.