Open brief Hubertus Vereniging Vlaanderen aan minister Demir

Opinie

Geachte minister van Omgeving

Beste mevrouw Demir

Het is duidelijk: u moet de jacht niet. Tenzij voor het terugdringen van de everzwijnen in Limburg kunt u weinig belangstelling opbrengen voor de tienduizend wildbeheerders actief in Vlaanderen.

Zoals de wet vandaag geformuleerd werd, kan iedereen zomaar braakliggende akkers betreden.

Edito: Landbouw is toch geen publiek domein, of wel...?

Edito

De landbouw is zonder meer bepalend voor het platteland. De sector kleurt het landschap met zijn dieren en gewassen. Die gewassen zijn letterlijk de broodwinning van de boer. En dat wordt wel eens vergeten! Het nodige respect voor andermans goed is soms ver te zoeken... en de wet werkt daar niet altijd aan mee.

Was het echt teveel gevraagd om ietwat meer dagen uitstel te geven wetende dat enkele dagen noodzakelijke zon er aankwamen?

Edito: Na grillen van het weer, grillen van de minister

Edito

Voor heel wat landbouwers is het opnieuw een rotseizoen. Na jaren van droogte, gooide nu een natte zomer roet in het eten. Het weekje drogend weer kwam voor velen te laat om nog te bemesten. Een paar dagen extra uitstel had op zijn minst een goede start kunnen betekenen voor het volgende teeltjaar...

TS heeft nu nog enkele maanden de tijd om de planters duidelijk te maken dat ook zij het verloren vertrouwen willen terugwinnen.

Opinie: #zijdiedesuikermaken… kan het vertrouwen in TS hersteld worden?

Uw stem

De voorgaande jaren waren niet gemakkelijk: niet voor Tiense Suikerraffinaderij (TS)/Südzucker (SZ), maar zeker niet voor de planters, de grondstofleveranciers. Kan het tij gekeerd worden?

Een (aangepaste) dieselmotor zullen we ons inziens nog lang nodig hebben.

Edito: Stop met de verkettering van de dieselmotor!

Opinie

De laatste jaren staat het gebruik van de dieselmotor onder druk. Misschien niet helemaal onterecht als we naar de uitstoot kijken. Dat het niet slecht is om over te schakelen op alternatieve – lees propere – aandrijvingen dan de brandstofmotor van vandaag, zal iedereen wel erkennen. Maar stop alsjeblieft met de dieselmotor te verketteren. Vooralsnog biedt hij op de dag van vandaag oplossingen en voordelen voor meerdere sectoren.

Het Vlaamse eiwittendieet bestaat voor 2/3 uit dierlijke en 1/3 uit plantaardige eiwitten. Een evenwichtiger dieet helpt volgens de opinieschrijver voedselverspilling voorkomen.

Opinie: Van voedselverspilling naar voedselverlies

Uw stem

Kunnen we niet nog op een andere manier de voedselverspilling in Vlaanderen verminderen? Bijvoorbeeld door een transitie naar meer plantaardige eiwitten, stelt de schrijver van dit opiniestuk.

In heel wat Nederlandse steden waren billboards te vinden met de antizuivelcampagne.

Edito: Imago van melkproductie weer eens onderuitgehaald

Edito

Sinds vorige week worden onze noorderburen weer geconfronteerd met een giftige antizuivelcampagne van een dierenrechtenorganisatie. Tegen zo’n actie opboksen blijft moeilijk. De imagoschade voor de veehouderij is weer gebeurd...

De overstromingen zorgden mogelijk voor contaminatie van velden en weiden. Dat moet geanalyseerd worden.

Edito: Blijvende ravage en leed door vuur en water

Edito

Het nieuws stond er de voorbije weken bol van... Vuur en water vernietigden het hebben en houden van heel burgers. Eens de items weer uit het actuele nieuws zijn verdwenen, blijven de slachtoffers – ook heel wat land- en tuinbouwers – achter met de naweeën ervan.

Het varkensbedrijf in Diest kreeg code rood en kon niet hervergund worden. Binnenkort wordt de bedrijfszone ingepalmd door natuur.

Edito: Wanneer ‘rood’ je toekomst bepaalt

Edito

De voorbije maanden worden we meer dan ooit om de oren geslagen met kleurcoderingen. Groen, oranje en rood kleuren immers nog volop de coronakaarten. In de landbouw kennen we die kleurtjes ook al lang. In het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kregen – sinds de invoering ervan in 2015 – immers 58 veebedrijven en 2 mestverwerkers de terminale stempel rood.

Basilicum kan nat weer absoluut niet verdragen.

Opinie: De verzekering lijkt een loterij

Uw stem

Vele landbouwers zijn misnoegd door de werking van de brede weersverzekering. Ook Dirk Heurckmans uit Mol. Hij schreef zijn ervaringen neer na 2 jaar brede weersverzekering.

Veel landbouwers zagen door het rampweer hun teeltplanning overhoop gegooid.

Edito: Na regen komt… wat flexibiliteit van bovenaf?

Edito

De hevige regenval midden juli verraste heel België. Of klimaatopwarming de oorzaak is, is even bijzaak. Hoofdzaak is dat veel Belgen hun hebben en houden plots zagen verdwijnen in de waterstroom. Onder hen vele landbouwers die hun inkomen zagen dalen, en hun teeltplanning letterlijk in het water zagen vallen.

De prijs van  suikerbieten moet omhoog, als de teelt aantrekkelijk wil blijven.

Lezersbrief: Wat met de suikerprijs?

Uw stem

Op Kanaal Z meldt een Vlaamse koekjesproducent dat er schaarste aan suiker is op de wereldmarkt en de stijging van zijn suikerkostprijs met 30%.

Edito: Bijkomende regelgeving of werkbaar instrument?

Edito

Een nieuwe Pachtwet komt met vertraging op ons af. We lezen in de voorstellen heel wat goede zaken. Tegelijk kan de vernieuwing een valkuil met zich meebrengen door bijkomende ‘voorwaarden’ op te leggen. Boeren wachten op een werkbaar instrument dat hun toekomst verankert, niet op meer regelgeving en rompslomp!

Voor sommige teelten is een brede weersverzekering afsluiten financieel moeilijk haalbaar.

Edito: Overgeleverd aan de weergoden en... verzekeringen

Edito

Een blik naar buiten zegt alweer genoeg, het weer heb je niet in de hand. De ene week zijn er onverwacht hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, de andere week te veel nattigheid. Zo werden we in 2020 ook geconfronteerd met een genadeloze droogte. Deze uitzonderlijke periode werd zopas erkend als ramp... maar daarmee is niet iedereen zijn seizoen gered.

De Europese landbouw moet alsmaar duurzamer en groener worden.

Edito: EU bepaalt hoe boeren groener moeten boeren

Edito

Landbouw is altijd al een belangrijk thema geweest voor de Europese Unie. De sector krijgt al jaren een erg grote hap van de EU-begroting. De EU beïnvloedt dan ook het doen en laten van alle land- en tuinbouwers. Door de Green Deal moet dat steeds duurzamer en groener...

Waarom is er een verschil tussen stikstofuitstoot in industrie en transport en stikstofuitstoot in de landbouw?, vraagt Lieve D’Haene, gemeenteraadslid in Heuvelland, zich af.

Lezersbrief: ‘We hopen op een eerlijke regeling over de sectoren heen’

Uw stem

Lieve D’Haene (Gemeentebelangen) gemeenteraadslid en toekomstig schepen van Landbouw in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland schreef een motie om de stikstofproblematiek aan te kaarten en steun te bieden aan de sector. De motie werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Ze hoopt navolging te krijgen in andere gemeenten.

Opnames van proefveldwerking voor een webinar.

Een voorgelicht landbouwer is er 2 waard

Edito

Deze maand is er traditioneel eentje van proefveldbezoeken. Omwille van het bekende virus gaan er ook dit jaar webinars, of online studiemomenten, door. Benut als landbouwer deze kans! Er is een spreekwoord dat zegt: een gewaarschuwd man is er 2 waard. Wel een goed geïnformeerde landbouwer is er misschien nog meer waard.

Wat zal gebeuren met de land- en tuinbouwproducten uit de regio rondom de 3M-site?

Edito: Landbouwers zijn weer de pineut

Edito

De voorbije week werd de land- en tuinbouwsector weer ondergedompeld in een weinig opbeurend verhaal. Door PFOS-verontreiniging wordt de afzet van producten van land- en tuinbouwers in de regio rondom Zwijndrecht immers mogelijk geblokkeerd.

In Nederland mogen vanaf 2023 mogelijk geen dieren meer in een hok gehouden worden.

Edito: ‘Natuurlijk gedrag’... hoe omschrijf je dat?

Edito

Eind mei werd een nieuwe wet omtrent dierenwelzijn goedgekeurd door het Nederlandse parlement. Heel wat dierenhouders – niet alleen professionele veehouders – verslikten zich vermoedelijk in hun koffie, want ook konijnen en vogels mogen mogelijk vanaf 2023 niet meer in een hok of kooi worden gehouden.

Uit de eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef blijkt dat de vleesveehouderij knappe inspanningen doet inzake duurzaamheid.

Edito: Vleesveehouders scoren ook inzake duurzame productie

Edito

Vleesproductie ligt vandaag snel onder vuur. Ook inzake duurzame productie staan de betreffende sectoren meestal niet bovenaan het lijstje. Nochtans gebeuren er heel wat inspanningen. De eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef bevestigt dit.

De landbouwsector blijft worstelen met het kunstmestregister.

“Stel kunstmestregister uit tot volgend jaar en ontwikkel een gebruiksvriendelijke tool”

Uw stem

Met het invullen van het ondertussen vervloekte kunstmestregister worstelen niet alleen de landbouwers, maar ook de landbouwadviseurs. Zo blijkt uit een schrijven dat één van hen richtte naar Bart Deschutter, hoofd van de Mestbank.

Op 1 juni, Wereldmelkdag, zijn we fier op een glaasje melk van hier!

Edito: Trots op de melk van hier!

Edito

Na meer dan een jaar coranapandemie zijn desinfecteren en hygiënischer werken alom bekend. In de veehouderij is men hier al veel langer mee vertrouwd… zonder gepaste hygiëne immers geen gezonde dieren, geen gunstige productieresultaten én… ook geen melk van topkwaliteit.

Voor het eerst sinds lang daalt het uitgeplant areaal  aardappelen.

3 à 5% is geen 15%

Edito

De coronacrisis is ondertussen geen nieuw gegeven meer, ook de gevolgen ervan niet. Eén pijnlijk gevolg is de gedaalde vraag naar aardappel(producten) en het effect ervan op de prijsvorming. Ook dit seizoen dragen we deze situatie mee.

Op de nieuwe website kun je onder meer een visueel overzicht van de arealen per teelt in Vlaanderen bekijken.

Edito: Alles wat je altijd al had willen weten over... landbouw

Uw stem

Het departement Landbouw en Visserij bundelde een massa informatie over de Vlaamse land- en tuinbouwsector in een uitgebreide digitale encyclopedie. De nieuwe cijferwebsite is een mooi en nuttig initiatief want, het stikstofdossier indachtig, weten we dat correcte cijfers hanteren ontzettend belangrijk is.

Bruno Degrande vergeleek de 78% stikstofdepositie door landbouw van minister Demir met de cijfers in het Milieurapport.

Lezersbrief: ‘Wanneer ik vergelijk met het Milieurapport...’

Uw stem

Lezer én veehouder Bruno De Grande uit De Haan schrijft zijn frustratie over de nieuwe stikstofregeling van zich af in een brief naar minister Demir.