Edito: GePASte barsten in het stikstofakkoord

Edito

De stikstofsage blijft duren. Vorige week berichtten we reeds over de verkeerde data waarmee gerekend is en die niet stroken met de realiteit van vandaag. Hiermee zijn de funderingspalen onder het stikstofakkoord kapot geslagen, nu komen er ook barsten in de overige dunne funderingslaag bovenop.

Het is spijtig dat de landbouw enkel maar gezien wordt als vervuilend, terwijl ook andere sectoren zoals verkeer, zware industrie etc. stikstof uitstoten , stelt auteur Benedikt Sas.

Opinie: Stikstof, voeding en de Rechten van de Mens, het is maar hoe je alles bekijkt

Uw stem

De kranten staan er vol van en de gemoederen lopen op in de debatten: stikstof brengt onze gezondheid in gevaar en de hoofdbeklaagde zou de landbouw zijn. Maar is dit wel zo? En worden wel alle gegevens meegenomen en in een ruimere context geplaatst?

Het PAS-verhaal was al waanzinnig, maar het kan blijkbaar nog erger...

Edito: De ongePASte berekening

Edito

We schreven in het editoriaal reeds eerder over ongePASte toestanden of over het feit dat de ene stikstof de andere niet is. Het PAS-verhaal was al waanzinnig, maar het kan blijkbaar nog erger...

Stofwolken tonen de droogte die met de huidige veldwerkzaamheden gepaard gaat.

Edito: Duimen voor een ‘gewone’ Belgische zomer

Edito

In heel wat regio’s zag je de veldwerkzaamheden al van ver uitvoeren. Een grote stofwolk toonde de droogte die ermee gepaard gaat. De voorbije jaren werden de land- en tuinbouw veelal als eerste geconfronteerd met de gevolgen van een tekort en een teveel aan water. Intussen startten diverse beloftevolle initiatieven, maar opnieuw een ‘abnormale’ zomer willen we toch liever niet.

Het is onwezenlijk om te zien dat het stikstofbad blijkbaar niet voor iedereen vol is , benadrukt Phille Renders.

Opinie: ‘Niet iedereen draait zijn stikstofkraan toe’

Uw stem

De mokerslag die het stikstofakkoord voor de landbouwsector is, kwam het hardst van al aan bij de landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied. Door de voorgestelde beperkingen wordt het quasi onmogelijk om hier nog een landbouwbedrijf uit te baten. De schok was dan ook immens toen werd opgemerkt dat natuurbeheerders hier wel naar hartenlust met kunstmest strooiden.

Foto: TD

Edito: De droge stikstofdoos

Edito

De voorbije weken was er weer heel wat te doen rond het stikstofakkoord en rond de gevolgen hiervan. Minister Crevits wil ieder dossier individueel bekijken, maar minister Demir wil niet aan de ‘rode lijst’ raken. Dat zou volgens haar het openen van de doos van Pandora betekenen.

Het ABS wijst op enkele fundamentele vragen waarop gereageerd kan worden tijdens het openbaar onderzoek rond de PAS.

De focus van het stikstofbeleid staat volgens ABS op de helling

Veeteelt

Sinds meer dan een jaar verwachten we van de Vlaamse Regering en haar administratieve diensten duidelijkheid rond de definitieve programmatorische aanpak stikstof (PAS). Na veel discussies, die te lang hebben aangesleept, is er op 23 februari een politiek akkoord uit de bus gekomen.

De gestegen voeder- en energieprijzen zetten biologische leghennenhouders onder druk.

Biologische leghennenhouders trekken aan de alarmbel

Uw stem

Deze brief is een noodkreet van de Belgische biologische leghennenhoud(st)ers.

Alle milieu-inspanningen ten spijt moet het landbouwbedrijf van de adbij van Averbode al binnen 3 jaar ophoepelen

Edito: De ene stikstofuitstoot is de andere niet

Edito

Er blijven waanzinnige verhalen opduiken over stikstof. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) haalt het levenswerk van menig boerenfamilie overhoop. Tegelijkertijd strooien de groene jongens (en meisjes) kwistig met kunstmeststoffen – mét stikstof – in natuurzones om er de gewenste begroeiing te krijgen. Begrijpe wie begrijpen kan!

De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten.

Edito: De melkboer versus de mazoutboer

Edito

De brandstoffenmarkt vertoont verrassende gelijkenissen met de land- en tuinbouwmarkten. Weliswaar zijn er ook belangrijke verschillen. Ook in de brandstoffensector vergt het immers politieke moed om vastgeroeste systemen aan te passen.

Kostenstijgingen staan de rendabiliteit van de cichoreiteelt in de weg.

Handelt Beneo-Orafti correct met haar telers?

Uw stem

De cichoreitelers maken zich zorgen over de rendabiliteit van hun teelt. Ze kunnen niet rekenen op begrip van hun afnemer.

Er zijn gelijkenissen tussen de landbouwsector en de textielsector...

Lezersbrief: Een hart onder de riem

Uw stem

De landbouwsector zit in zwaar weer. Dat raakt ook lezeres Eleonor. Ze ziet veel gelijkenissen met de textielsector.

Edito: Kruip in je pen

Edito

Landbouwer, het is tijd om in je pen te kruipen, als je iets wil veranderen. Tot en met 17 juni krijg je de kans om je bezorgdheden te uiten en om adviezen te geven omtrent het ontwerp-PAS én het ontwerp-plan-MER. Doe dit doordacht, het gaat om je toekomst.

Voedselbossen - hier ‘De Woudezel’ in Houthulst - zijn niet dé sleutel tot het oplossen van al onze problemen, wel een zeer belangrijk missing ingredient.

Opinie: Een noodvoedselplan voor Vlaanderen dankzij voedselbossen

Uw stem

België heeft geen langetermijnnoodvoedselplan en dat is gevaarlijk. Mensen panikeren nu hun autoritje dubbel zo duur wordt, wat zal men doen als voedselprijzen maal 4 gaan? Of als er voedselschaarste is? De oplossing ligt in het voedselbos. Zo stelt voedselbosontwerper Louis De Jaeger in dit opiniestuk.

Het seizoen van 2022 kent een echte jacht op mest.

Edito: Jacht op mest

Edito

Wat een voorjaar beleven we toch: een stikstofakkoord, hoge kunstmest- en energieprijzen en een droge maand maart. Al was dit laatste een meevaller en kon er zo veel drijfmest (op granen) toegediend worden. De jacht op (goedkope) mest is echt open in 2022.

De herwaardering van onze landbouw is dringend nodig, net als een toekomstperspectief.

Opinie: Landbouw (terug) waarderen

Edito

Dag op dag bijna 5 jaar terug zei landbouwer Philippe Janssens uit Corroy-le-Grand: “Er zou nog eens oorlog moeten komen opdat mensen de landbouw terug gaan waarderen.” We dachten toen dat we nooit meer in zo’n situatie zouden verzeilen.” De realiteit van vandaag geeft aan dat we hier misschien wel in zijn beland.

Zeldzaam of niet, het groeit op landbouwgrond!

Lezersbrief: Demoniseren

Uw stem

“De laatste tijd is nog maar eens duidelijk geworden hoe politieke leiders er op basis van ideologische denkbeelden in slagen om een maatschappelijk draagvlak te creëren om hun soms waanzinnige plannen te kunnen verantwoorden door te demoniseren wat in hun ogen verkeerd is”, stelt lezer Marcel Heylen.

10 cent extra per pakje van 100 g vleeswaren, maakt een groot verschil voor de vleesverwerker.

Edito: Een nieuw pleidooi voor ‘lekker én fair van bij ons’

Edito

De Belgische vleesverwerking is een voorbeeld van topkwaliteit en duurzame productie. Net als de primaire productie staat ook deze sector onder zware druk. De machtige positie van de retail is daarbij stuitend.

De getrokken veldspuiten gaan uit het gamma van Fendt.

Edito: Opnieuw een spuitmachinefabrikant minder

Edito

Fendt/Agco gaat geen getrokken spuitmachines meer produceren. Ze namen deze beslissing na een grondige evaluatie van de Europese én wereldmarkt. Wel blijven ze inzetten op zelfrijdende spuit

machines. Is de trend gezet dat na het verdwijnen van middelen ook fabrikanten verdwijnen?

Politici begrijpen de noodsignalen niet die landbouwers vandaag uitzenden.

Lezersbrief: Geef de boeren een toekomst

Uw stem

Ook pensioenboeren zijn bekommerd over de huidige gang van zaken... De heer Cools kroop daarom in zijn pen.

Rusland en Oekraïne zijn niet alleen de graanschuur van Europa, maar ook van heel wat andere regio’s. De oorlog zal dus zeker zijn impact hebben op de voedselzekerheid.

Edito: Oorlog raakt de boer weer hard in zijn portemonnee

Edito

Het menselijk leed van de onwezenlijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne is enorm. Ook de impact ervan op de (landbouw)markten is aanzienlijk. Zelfs al stopt het conflict vandaag, de handel met deze landen zal voor lange tijd verstoord blijven.

Noch de oorlog, nog de omgang met het stikstofprobleem lijkt ons anno 2022 gepast.

Edito: OngePASte toestanden

Edito

Wat een tijden beleven we: oorlog en een stikstofakkoord. Zoals beide zich bij een eerste aanblik uiten, hebben we er maar één woord voor anno 2022: ongePASt! Het druist in tegen de voornemens van ‘nooit meer oorlog’ en ‘nooit meer honger’ die we in de puinhoop vlak na de Tweede Wereldoorlog hoorden.

Nicky Van Otten (tweede van rechts) met haar gezin en ouders op het familiale melkveebedrijf.

Lezersbrief: Hopelijk kunnen wij ons levenswerk hier voortzetten...

Uw stem

Het nieuwe stikstofakkoord beroert veel landbouwersgezinnen. Melkveehoudster Nicky Van Otten uit Turnhout haalde haar pen boven en schreef een brief naar Vlaams minister-president Jan Jambon.

De wereld van de landbouwproducten is een nieuw label rijker.

Edito: Nog een label rijker

Edito

Sinds vorige week zijn we met ‘Bleu Vallon’ een label rijker. Daar is op zich niets mis mee, maar ziet de consument door het bos aan labels nog de bomen?

Boerenforum is niet akkoord met de visie die de Europese Commissie heeft op koolstoflandbouw.

De visie van de Europese Commissie op koolstoflandbouw is ontoereikend, volgens Boerenforum

Uw stem

ECVC, European Coordination Via Campesina, waar ook Boerenforum lid van is, blijft erbij: de richting die de Europese Commissie aangeeft over duurzame koolstofcycli (SCC) is misplaatst en onvoldoende om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.