Edito: ‘Natuurlijk gedrag’... hoe omschrijf je dat?

Edito

Eind mei werd een nieuwe wet omtrent dierenwelzijn goedgekeurd door het Nederlandse parlement. Heel wat dierenhouders – niet alleen professionele veehouders – verslikten zich vermoedelijk in hun koffie, want ook konijnen en vogels mogen mogelijk vanaf 2023 niet meer in een hok of kooi worden gehouden.

Uit de eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef blijkt dat de vleesveehouderij knappe inspanningen doet inzake duurzaamheid.

Edito: Vleesveehouders scoren ook inzake duurzame productie

Edito

Vleesproductie ligt vandaag snel onder vuur. Ook inzake duurzame productie staan de betreffende sectoren meestal niet bovenaan het lijstje. Nochtans gebeuren er heel wat inspanningen. De eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef bevestigt dit.

De landbouwsector blijft worstelen met het kunstmestregister.

“Stel kunstmestregister uit tot volgend jaar en ontwikkel een gebruiksvriendelijke tool”

Uw stem

Met het invullen van het ondertussen vervloekte kunstmestregister worstelen niet alleen de landbouwers, maar ook de landbouwadviseurs. Zo blijkt uit een schrijven dat één van hen richtte naar Bart Deschutter, hoofd van de Mestbank.

Op 1 juni, Wereldmelkdag, zijn we fier op een glaasje melk van hier!

Edito: Trots op de melk van hier!

Edito

Na meer dan een jaar coranapandemie zijn desinfecteren en hygiënischer werken alom bekend. In de veehouderij is men hier al veel langer mee vertrouwd… zonder gepaste hygiëne immers geen gezonde dieren, geen gunstige productieresultaten én… ook geen melk van topkwaliteit.

Voor het eerst sinds lang daalt het uitgeplant areaal  aardappelen.

3 à 5% is geen 15%

Edito

De coronacrisis is ondertussen geen nieuw gegeven meer, ook de gevolgen ervan niet. Eén pijnlijk gevolg is de gedaalde vraag naar aardappel(producten) en het effect ervan op de prijsvorming. Ook dit seizoen dragen we deze situatie mee.

Op de nieuwe website kun je onder meer een visueel overzicht van de arealen per teelt in Vlaanderen bekijken.

Edito: Alles wat je altijd al had willen weten over... landbouw

Uw stem

Het departement Landbouw en Visserij bundelde een massa informatie over de Vlaamse land- en tuinbouwsector in een uitgebreide digitale encyclopedie. De nieuwe cijferwebsite is een mooi en nuttig initiatief want, het stikstofdossier indachtig, weten we dat correcte cijfers hanteren ontzettend belangrijk is.

Bruno Degrande vergeleek de 78% stikstofdepositie door landbouw van minister Demir met de cijfers in het Milieurapport.

Lezersbrief: ‘Wanneer ik vergelijk met het Milieurapport...’

Uw stem

Lezer én veehouder Bruno De Grande uit De Haan schrijft zijn frustratie over de nieuwe stikstofregeling van zich af in een brief naar minister Demir.

In welk landschap vertoef jij het liefst: donker bos of rijkelijk gevarieerd open landbouw-natuurlandschap?

Edito: Smossen met belastinggeld

Edito

De voorbije maanden kwamen landbouwers uit de regio Halle-Brussel-Leuven meermaals naar buiten om hun zorgen en ongenoegen te uiten over het voornemen van de overheid om het natuurproject ‘Brabantse Wouden’ uit te voeren.

Duurzame landbouw en natuur moeten met elkaar verzoend worden volgens Francesco Vanderjeugd en Tineke Van Hooland.

Opinie: Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw

Uw stem

De voorbije weken uitten verschillende landbouwers hun bezorgdheid over het stikstofarrest en over de dwingende Europese natuurdoelen. Terecht rijst de vraag of we eigenlijk nog een levendige landbouwsector willen in Vlaanderen?

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de industriële productie en  de logistiek.

Edito: (Toe)leveringsproblemen steken de kop op

Edito

Sinds meer dan één jaar zitten we in een onbekende, wereldwijde gezondheidscrisis. Buiten het menselijke en economische leed beginnen er ook op een ander vlak onaangename gevolgen van deze crisis zichtbaar te worden. Talrijke (toe)leveringsproblemen steken namelijk de kop op.

Elk landbouwbedrijf zou op zich financieel voldoende gezond en economisch krachtig moeten zijn, op zichzelf kunnen overleven zonder premies of andere vormen van overheidssteun.

Lezersbrief: Iemand moet de sector wakker schudden...

Uw stem

Een trouwe lezer uit haar kritische mening over de huidige gang van zaken in de landbouwsector. Zij wijst niet naar minister Demir, maar naar de sector zelf.

Ondanks ‘corona’ blijft de landbouwsector draaien. Dat merken ook machineverdelers en -importeurs.

Het valt wel mee, ondanks...

Edito

Vorige week presenteerde Fedagrim zijn economisch rapport over 2020. Het was een jaartje dat velen zich zullen herinneren als het jaar waarin de coronacrisis losbarstte. Het valt ondertussen wel mee met het economisch resultaat van de Fedagrimleden, is de voornaamste conclusie nu. Nochtans had men daar een jaar geleden grote zorgen over.

In het kader van de drinkwaterkwaliteit is het aangewezen om eerst werk te maken van die 400.000 gezinnen die niet aangesloten zijn op de riolering.

Lezersbrief: Wat doet Zuhal zoal?

Uw stem

Zuhal Demir, een 40-jarige ambitieuze politica voor NV-A, werd op 2 oktober 2019, onder de regering Jambon, Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Voorheen was ze staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Personen met een Beperking, Gelijke kansen, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Een dame die dus blijkbaar van vele verschillende markten thuis is...

De innovatiespiraal maakt je wegwijs in ondersteuningsmogeljkheden.

Edito: Innoveren met een financieel zetje

Edito

Volgens een artikel in de weekendeditie van De Tijd wil de Vlaamse regering dit jaar 13,3 miljard euro subsidies uitkeren, dit is zowat een derde van de Vlaamse begroting. Onderaan het lijstje staat het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Voor L&V is er 86,3 miljoen euro, zo’n 0,65% van het totaal, beschikbaar. Net nu stelt het departement Landbouw en Visserij ook de ‘innovatiespiraal’ voor.

Quinte Jochems:  Zonder vergunning zal ik niet meer in het bedrijf kunnen stappen en kan ik mijn droom niet waarmaken.

Lezersbrief: Wat doen wij als boeren verkeerd?

Uw stem

De 17-jarige landbouwerszoon Quinte Jochems maakt zich terecht zorgen over zijn toekomst op het landbouwbedrijf van zijn ouders en nonkel. Hij kroop in zijn pen en rictte zich met een brief naar de ministers Demir en Jambon en alle parlementsleden.

De perelaars komen nu volop tot bloei. Het is zaak om de bloesems optimaal te beschermen tegen vorst.

Edito: Fragiele bloesempracht passend beschermen

Edito

Maartse buien en aprilse grillen: ze zijn er weer. De laatste week van maart kregen we ongezien warme temperaturen, begin april werd opnieuw getekend door koude met sneeuw en vorst. Voor de fruittelers breken er weer spannende weken aan. In de bloesemperiode zijn de talrijke boomgaarden in Vlaanderen dan wel op hun mooist, maar tevens op hun kwetsbaarst.

‘Waardevolle’ natuur: distels, bramen, netels, akkerwinde...

Opinie: Rechteloosheid

Uw stem

Geregeld zijn er van die gebeurtenissen, verplichtingen of situaties die, wanneer ze zich afzonderlijk voordoen, bij mij de bedenking ontlokken: “Hiervoor ben ik geen boer geworden, maar ach ja, het hoort erbij!” Soms komen een aantal van die dingen echter samen en dan maak ik me behoorlijk boos en vraag ik mij af: “Hebben wij als boer enkel maar plichten en geen rechten?”

De onrust bij Milcobel deed ondertussen heel wat melkleveraars vertrekken naar lucratievere afnemers.

Edito: 600 miljoen l minder is geen 1 aprilgrap

Edito

Half maart kondigde de Raad van Bestuur van Milcobel een melkprijsverhoging met 2,10 euro per 100 l voor levering in maart aan. Mooi, maar was dit wel een hoerabericht? Heel wat melkleveraars verlaten immers de komende weken het front… Kan de coöperatie dan nog wel rendabel functioneren?

Boerderijdemo’s zijn belangrijk voor kennisopbouw.

Edito: Natuurlijk leren boeren (liefst) van boeren

Edito

Demonstraties voor en met landbouwers worden al decennialang met succes toegepast in de sector, zowel door overheidsinstanties als door onderzoeksinstellingen en bedrijven. Een studie bevestigt gelukkig dat dit een uitstekende manier van kennisopbouw is. Resultaten of technieken met je eigen ogen aanschouwen - liefst bij of door een collega – of zelf ondervinden, werkt nog steeds best.

Wervel doet ook een pleidooi voor meer eigen plantaardige eiwitproductie, maar dan wel binnen een kader van grondgebonden landbouw zonder mestoverschot.

Burgersoja voor sojaburger?

Uw stem

Het is een aangename verrassing dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met ‘Soja in 1000 tuinen’ burgers wil betrekken op de bodembiologie!

Renaat Devreese vraagt zich af waarom niet tegen mond-en klauwzeer mag worden  gevaccineerd bij een MKZ-dreiging of -uitbraak.

Opinie: Het verband tussen corona en mond- en klauwzeer

Uw stem

Maart 2021 coronapandemie en 8 maart 2001 mond- en klauwzeer: is er een verband? Jazeker!

Covid-19 schudde eerder de beurzenkalender door elkaar, nu beginnen ook steeds meer exposerende firma’s af te haken.

Edito: Corona nekt het internationale beursverloop

Edito

Nadat eerder John Deere en onderdelenleverancier Kramp te kennen gaven dit jaar aan geen enkele internationale beurs deel te nemen, liet eind vorige week ook Same-Deutz-Fahr (SDF) een gelijkaardig bericht horen. De reden ligt natuurlijk voor de hand: Covid-19.

Landbouwvelden in de Hertogin Hedwigepolder in 2014, dit beeld is intussen voltooid verleden tijd.

Edito: De strijd om kostbare landbouwgrond

Edito

De polders nabij het havengebied van Antwerpen waren ooit zowat de vruchtbaarste gronden die men zich kan indenken. Vandaag liggen ze er desolaat bij… geen boeren aan het werk, geen weelderige akkers, zelfs geen boom of grasland meer. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is intussen al enige tijd aan de gang.

Ook milieu-effecten van minder dan 5% worden door het arrest als mogelijk significant beoordeeld.

Edito: Wanneer groen toch plots rood kleurt

Edito

Momenteel ligt de landbouwsector wel elke week onder vuur in de algemene media. Er liggen dan ook belangrijke dossiers op de tafel. Stikstof is zo’n heikel thema waarbij de pijlen opnieuw naar de landbouw zijn gericht.

Hoe lang zullen er nog boeren zijn in Vlaanderen?, stelt een ongeruste lezer.

Lezersbrief: Geef toch meer waardering aan de inspanningen van de landbouwers

Uw stem

Een lezer maakt zich zorgen over de grote onwetendheid van media en burgers over landbouw en over de toenemende polarisering door de ‘groene’ bewegingen.