Edito: Ja, de beurzen gaan door!

Edito

Eerder deze maand kregen we dikwijls de vraag of de landbouwbeurzen Interpom en Agribex door gaan. Reden achter de vraag is de twijfel naar aanleiding van de groeiende coronacijfers. Vorige week kwam het overlegcomite vervroegd samen en trof extra maatregelen. Daags erna lieten beide beursorganisatoren weten dat hun event zeker kon plaats vinden, mits een extra verplichting van de mondmaskerdracht bovenop het Covid Safe Ticket.

Wat met het afval dat je verzamelt? Alles moet in een papiertje of plastic zakje en dan daarover nog een papiertje of plastic zakje.

Lezersbrief: Spuug et eruit

Uw stem

Met mijn pen in de hand schrijf ik ook eens een brief.

De schrijvers van deze lezersbrief roepen op om de eenzijdigheid van de Siamese tweeling soja-maïs te overstijgen.

Exportlandbouw en klimaat

Uw stem

De Vlaamse regering gaat met haar klimaatplan in een bocht om de aanzwellende veestapel heen. Het wordt hopelijk meegenomen in het hoognodige stikstofdebat eind dit jaar.

Pizza met aardappelen en blauwe kaas, toont aan dat aardappelen minder traditioneel zijn dan we wel denken.

Patatjes... verrassend lekker voor oud én jong!

Edito

Ons land ligt midden in de ‘aardappelgordel’, de meest productieve regio voor de aardappelteelt in Europa. Daarrond ontstond de voorbij decennia een hele gespecialiseerde en performante keten. Onze efficiënt geteelde patatjes worden blijkbaar echter minder en minder gesmaakt bij de jongere generaties. Tijd dus voor een VLAM-actie, want onze patatjes zijn wél verrassend lekker!

Het klimaatplan lijkt meer op een kluchtje.

Edito: Het klimaatkluchtje

Edito

Wat een klimaatplan had moeten worden, lijkt ons uitgedraaid op een klimaatkluchtje. Ter info ‘kluchtje’ is een West-Vlaamse uitdrukking voor ‘moppeke of grapje’. Als we onszelf na de recente klimaatplannen geen depressie willen aanpraten, moeten we het

onderwerp met enige humor benaderen.

Moeten we er niet over waken dat we een kritisch minimum van onze voeding zelf blijven telen, in eigen land of minstens in de Europese Unie?

Opinie: Vruchten van het land

Uw stem

De Landbouwadviesraad van Ravels bezorgde ons onderstaande lezersbrief verschenen in ‘Kerk en Leven’. Ze vonden er de hedendaagse landbouw mooi in verwoord.

Een gezonde bodem is het fundament onder een duurzaam voedselsysteem.

De grond van de zaak

Uw stem

Eco-ondernemer Louis De Jaeger stelt in een recent interview met Landbouwleven (dd. 21 oktober) dat als de bodem gezond is, landbouwgewassen geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Volgens dezelfde redenering hebben mensen bij een gezonde levensstijl (dieet, beweging, niet roken…) geen medicijnen nodig. We weten dat een gezonde levensstijl helpt, maar uiteindelijk geen garantie biedt op een goede gezondheid.

Op een dag rijdt een geruisloze elektrische bus met een meute 3D-geprinte klonen de boerderij op...

Lezersbrief: De landbouwer wordt een museumstuk

Uw stem

Een lezer maakt bedenkingen over de toekomst. Wordt een landbouwer dan zo uitzonderlijk? Wordt hij als het ware een museumstuk dat men komt bezoeken?

De klimaatopwarming beperken, vergt een sectoroverschrijdende én mondiale aanpak.

Edito: Klimaatmaatregelen lukken enkel op wereldschaal

Edito

Op 31 oktober startte in het Schotse Glasgow de 26ste internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26). Twee weken lang vergaderen en overleggen wereldleiders, klimaatspecialisten en belanghebbenden hoe we de klimaatopwarming binnen de perken kunnen houden. Vraag is of de grootmachten aan hetzelfde zeel zullen trekken.

Consumenten hechten volgens Vandamme te weinig waarde aan landbouwproducten en de prijzen laten niet toe om stevige investeringen te doen om de gevolgen voor het milieu in te perken.

Met rode cijfers, kan er niet aan vergroening gedaan worden

Akkerbouw

De kritiek op Vlaamse landbouwers als zouden ze vasthouden aan vertrouwde productiemethodes en te weinig inzetten op innovatie, is onterecht. Dat heeft Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, donderdagavond 28 oktober gezegd tijdens het De Standaard-klimaatdebat over de voedingsindustrie. “Als de cijfers in het rood staan, komt de vergroening niet.”

Agrotopia in Roeselare werd recent geopend en focust volop op glastuinbouw en stadslandbouw.

Opinie: Agrotopia of utopia: een festival van de toekomst of van het verleden?

Uw stem

In de laatste West-Vlaamse provincieraad werd unaniem een motie goedgekeurd naar de Vlaamse regering omtrent de stikstofproblematiek in de landbouw. De initiatiefnemer Wim Aernoudt (N-VA) schreef er naar aanleiding van Agrotopia in Roeselare het volgende opiniestuk over.

De afbouw van de veehouderij lijkt hét wondermiddel voor heel wat problemen.

Edito: Afbouw van de veestapel lijkt een wondermiddel

Edito

Dé oplossing voor het klimaatprobleem lijkt volgens sommige experts vooral te vinden in de land- en tuinbouw. Nieuwe voorstellen bepleiten vooral een forse afbouw van onze veestapel. Dat lijkt goed te passen in het totaalpakket van nijpende problemen van het departement Omgeving.

Joskin heeft talrijke vacatures, een gebrek aan lassers is het meest nijpende.

Edito: Jo(b)skin zoekt werknemers

Edito

Vorige week trok de firma Joskin aan de alarmbel omdat het moeilijk personeel vindt. Het is moedig om aan de alarmbel te trekken. De noodklok luiden, lijkt ons één van de laatste stappen die je als onderneming kan nemen. Wie heeft de oplossing? De fabrikant alvast niet meer. Wie dan wel: onderwijs, politiek of moeten we toch kijken naar het buitenland?

Een gedicht van Camiel Adriaens.

Lezersbrief: Agrarische werkelijkheid

Uw stem

Camiel Adriaens stuurde ons een lezersbrief in de vorm van een gedicht.

Voor Boerenbond is het aan de overheid om met volwaardige oplossingen te komen in verband met de wolf.

Boerenbond reageert: ‘Het is onze verdomde plicht om de ernst van de situatie te duiden’

Uw stem

Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker weerlegt in dit opiniestuk dat de belangenorganisatie geen voorstel deed tijdens het wolvenplatform.

’Fairtrade’ is voor de retail niets meer dan een hol begrip, dat ze enkel in hun marketing gebruiken wanneer het hun belangen dient.

Lezersbrief: Landbouwers krijgen weinig respect van de retail

Uw stem

Deze week (n.v.d.r.: van 6-16 oktober) is het de week van de fairtrade. Je weet wel, over respect voor de producent, eerlijke prijzen en handelspraktijken. Dat is een mooi initiatief, lovenswaardig en broodnodig, maar blijkbaar geldt dit niet overal en niet voor iedereen...

Sylvain Heyrman vreest dat eigenheid van het landelijk gebied dreigt verloren te gaan door infiltratie van mondige burgers.

Lezersbrief: Groene bedenkingen

Uw stem

Het is jammer hoeveel van onze energie als negatief wordt ervaren. Op zulke wijze ontstaat een voedingsbodem die nefast is voor de evolutie van ons landelijk leven... En moeten wij hier zo nodig omgevormd worden tot voorstadsmensen?

De hoge gasprijzen zijn een gevolg van diverse internationale situaties.

Edito: Stijgende energiefactuur is mogelijk de druppel te veel

Edito

Terwijl we langzaamaan richting winter gaan, swingen de energieprijzen de pan uit. Dat is alweer een stijgende kost voor een belangrijke productiefactor waar de individuele land- en tuinbouwer weinig vat op heeft.

Waarom wordt de klimaatopwarming zo hard in de schoenen van de Vlaamse landbouwer geduwd?

Lezersbrief: Nog 1 keer wil ik mijn hart luchten...

Uw stem

Een trouwe lezer kroop in haar pen om haar hart te luchten. Ze schreef een brief naar minister van Omgeving Demir.

Sinds mensenheugenis dient een omheining niet om er alle mogelijke dieren mee   buiten te houden.

Lezersbrief: De omgekeerde wereld van... de boze wolf en de brave natuurjongens

Uw stem

De aanwezigheid van de wolf in onze contreien blijft reacties uitlokken. Een lezer stelt zich de vraag waarom de burger zich moet aanpassen.

In het dichtbevolkte Vlaanderen is samenleven met de wolf niet evident.

Edito: Het is niet of, maar wanneer een nieuw slachtoffer valt

Edito

De Vlaamse wolvenroedel in het noorden van Limburg blijft de gemoederen beroeren. Er gaat geen week meer voorbij zonder meldingen van nieuwe wolvenslachtoffers: schapen, pony’s, vaarzen, herten... Velen vrezen dan ook dat er in het dichtbevolkte Vlaanderen binnenkort een menselijk slachtoffer te betreuren valt.

Edito: De minister tegen...

Edito

Minister Demir was de voorbije weken weer eens kop van Jut. Ditmaal werd ze niet bekritiseerd vanuit de landbouwsector, maar vanuit de jacht via Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV). Zij publiceerde een open brief om de manier van werken van de minister aan te klagen (zie ook Landbouwleven van 23 september).

Het onevenwicht in de besluitvorming moet hersteld worden.

Lezersbrief: Korte keten! Koop lokaal! Verklein je ecologische voetafdruk!

Uw stem

Het zijn vandaag slogans waarmee meerdere partijen graag uitpakken. Gelukkig maar, want het is inderdaad belangrijk om producten te kopen die lokaal geproduceerd worden om tegemoet te komen aan het verkleinen van die ecologische voetafdruk. Een belangrijke speler in het hele verhaal is echter de land- en tuinbouwsector.

‘Een kleine roedel dieren hypothekeertde vrijheid van verschillende honderdduizenden grazers, hun eigenaars, en de passant.’

Lezersbrief: Milieuterrorist, het alias voor de wolf

Uw stem

Een lezer richtte zich via onze krant naar de vzw Landschap en zodoende naar de Heer Loos van Welkom Wolf.

Vlaams minister Hilde Crevits op de officiële opening van de Dag van de Landbouw.

Edito: Dubbel gevoel

Edito

Zondag 19 september vond de 39ste editie van de Dag van de Landbouw plaats. We luisterden op de officiële opening naar de toespraak van Vlaams minister Hilde Crevits. Wat ons vooral bij blijft, is dat ze met een dubbel gevoel zit als ze naar de landbouw kijkt.