Edito: betrek landbouw bij dierenwelzijnsbeleid

Edito

Vlaams minister Ben Weyts presenteerde onlangs een lessenpakket voor scholen over dierenwelzijn. Weyts schrijft ook driftig aan een Codex dierenwelzijn. Daarbij lijkt de N-VA-minister zich weinig aan te trekken van de boerenorganisaties. Sterker, hij lijkt er uit principe niet mee te willen spreken, en dat is onterecht.

Vlaams  landbouwminister  Hilde Crevits.

Brief van Hilde Crevits aan een bezorgde boerin: landbouwers verdienen waardering

Uw stem

Twee weken geleden schreef boerin Elien Colpaert in een open brief aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits over de pijn die ze voelt steeds als de sector onheus bejegend wordt. Ze weet niet of haar 2 zoontjes straks nog wel boer kunnen worden, als ze dit willen. Crevits besloot om een brief terug te schrijven.

Voor Boelens is het nieuwe GLB niet de oplossing.

Opinie: Europees landbouwbeleid, reddingsboei of doodskist voor jonge boeren?

Uw stem

Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) kost tientallen miljarden per jaar. De hervorming ervan ligt deze week ter stemming voor in het Europees Parlement. Tijs Boelens, boer en kernlid bij het Boerenforum en actief binnen haar Europese koepel La Via Campesina is in onderstaande opinietekst duidelijk. “Dit GLB is geschreven door de agro-industrie. Deze droge zomer was er te veel aan ... ik zie de bui al hangen.”

Gouverneur Berx slaat de plank volgens sommige boeren volledig mis.

Opinie: kritisch over de gouverneur

Uw stem

Mijn vader ging vlak na de tweede wereldoorlog als prille twintiger, zoals zoveel boerenzonen in die tijd, wel eens een dag werken als uitzendkracht “avant la lettre”. Zoals dat toen in de Kempen de gewoonte was, bleven de boerenzonen, zelfs als ze niet de intentie hadden om boer te worden, tot hun huwelijk op de ouderlijke boerderij werken.

Vlees en groenten gaan goed samen, maar het één is niet het ander.

Opinie: een fiets is geen auto, een tijgerbrood wel een brood

Uw stem

Er is de laatste tijd veel te doen over de benamingen van producten, voornamelijk van vleesproducten en hun vermeende plantaardige varianten. Wat opvalt is dat veel deelnemers in deze discussie geen vrije sprekers zijn, schrijft Mark Wulfrancke in de hierop volgende opinietekst.

Edito: we hebben meer in plaats van minder jacht nodig

Edito

Everzwijnen mogen misschien wel prachtige beesten zijn, maar te veel is te veel. Everzwijnen veroorzaken meer schade aan landbouwpercelen dan ooit en nemen het risico op de insleep van Afrikaanse varkenspest met zich mee. Meer dan ooit moet in nauw overleg met de jacht werk gemaakt worden van een kleinere everzwijnenpopulatie.

Edito: regeerakkoord vooral een Belgisch compromis

Edito

Het nieuwe regeerakkoord is wat landbouw betreft vooral onduidelijk. Zinnen lijken zo ontworpen om ver uiteenlopende doelgroepen te bedienen. Hopelijk overwint uiteindelijk de realiteitszin

van de ideologie.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Open brief aan minister Hilde Crevits

Uw stem

Ik ben 33 jaar en mama van 2 lieve zoontjes, die 2 kleine ventjes zouden later niets liever worden “net zoals papa”. Maar de dag van vandaag... heb ik daar heel grote twijfels bij of dit wel haalbaar zal zijn in België. Door de misleidende of niet volledige informatie die de consument krijgt omtrent de impact van de Landbouw op het milieu.

Patricia leidt de landbouwadministratie.

Opinie: 'Is de tijd echt blijven stilstaan op de Vlaamse landbouwadministratie?'

Uw stem

Koeien in een Fries landschap.

Edito: een aparte status voor de landbouw

Edito

Colruyt Group gaat landbouwgrond exploiteren én aankopen. Het bedrijf zegt zo landbouwgrond veilig te stellen. Ze ondermijnt echter het vrije ondernemerschap dat de sector zo sterk maakt. Door voortdurende druk op de landbouw verliest dit vrij ondernemerschap toch al aan kracht.

Edito: Aandacht en moed gevraagd

Edito

Persoonlijk heb ik het niet zo op aandachtsvragers. Komt het door mijn introverte persoonlijkheid en het feit dat ikzelf niet graag in de belangstelling sta, of komt het door misplaatste aandachtsvragers tijdens de puberteitsperiode... Ik weet het niet, maar herzie alvast mijn mening. Afgelopen zondagnamiddag zag ik landbouwers volkomen terecht aandacht vragen.

Voorzitter Betty Eeckhaut ging tijdens de  protestactie het gesprek aan met  boze melkveehouders.

Opinie: ‘Boeren werden gered door Milcobel’

Uw stem

Boeren protesteren ten onrechte bij Milcobel, vindt een melkveehouder in het Heuvelland. Ze betalen volgens hem een behoorlijke prijs en namen melkveehouders op die elders gedumpt werden.

Edito: Beurzen roeren zich, maar wie denkt aan de boer?

Edito

We trappen een open deur in als we zeggen dat de evenementensector lijdt onder de coronacrisis. Dit geldt ook voor de landbouwbeurzen: een resem evenementen zijn geannuleerd of verplaatst. Volgend jaar dreigt een overvol beursjaar te worden.

Edito: Europees dierenwelzijnslabel geen slecht idee

Edito

De Duitse plannen voor een Europees dierenwelzijnslabel lijken zo slecht nog niet. Het kan orde scheppen in een wirwar van keurmerken, en het onderwerp aankaarten in landen waar dit nog niet gebeurde. Het plan kan zo de Vlaamse sector helpen ook in deze landen een meerprijs te vragen.

Zonder ‘neonics’ kunnen bieten niet afdoende beschermd worden, aldus Haegeman.

Edito: bieten op drijfzand

Edito

De bietenvlieg en groene bladluizen zetten druk op de bietenteelt. Ondertussen dienen ook de eerste symptomen van vergelingsziekte zich aan. Veredeling op virusresistentie kan ons op korte termijn nog niet helpen, maar een noodtoelating voor neonicotinoïden en versoepeling van de regels rond het gebruik wel.

Edito: digitalisering is goed, maar boer moet centraal staan

Edito

De digitalisering en robotisering van de landbouw zet in rap tempo door. Het is belangrijk dat het landbouwonderwijs deze technologie voldoende aan bod laat komen. Tegelijk moeten techbedrijven de boer niet reduceren tot een passieve gebruiker, maar centraal stellen als ze oplossingen bedenken.

Diverse initiatieven moeten vleesveehouders helpen een faire prijs te bekomen.

Edito: samen op weg naar een betere prijs

Edito

Vleesveehouders gaan bijna structureel gebukt onder ondermaatse prijzen. Om een harde, koude sanering te stoppen, moet de sector misschien meer durven investeren in marketing, en moet de markt transparant worden.

Edito: cijfers tonen alles en niets

Edito

Tegenstanders proberen met cijfers aan te tonen dat de conventionele landbouw een doodlopende weg is. De landbouw houdt echter ondanks een dalend aantal boeren haar productie goeddeels op peil, terwijl ze steeds minder druk zet op het milieu. Ze staat bovendien aan de basis van één van de weinige overgebleven maakindustrieën van ons land.

Edito: Laat de natuur zich niet keren

Edito

Over het debat rond natuur en landbouw is al veel gezegd. Het topic ligt niet te verstoffen, het blijft actueel. We merken bij landbouwers duidelijk een draagvlak om aan ‘natuur’ te doen. Tegelijk merken we hun ongerustheid en vragen. Natuur en landbouw, het evenwicht vinden is een werk van lange adem. Dit wordt zeker gevonden als er respectvol wordt gehandeld, financiële zekerheid is

en een langetermijnvisie blijft.

Edito: ons landbouwmodel verdient navolging, geen veroordeling

Edito

‘Ons’ hoogtechnologische en intensieve landbouwmodel ligt voortdurend onder vuur. Zelfs toen de landbouw tijdens de Covid-19-pandemie als bijna de enige sector door bleef buffelen, werd toch gepleit voor een structurele verandering. Als we kijken naar het mondiale plaatje, is onze sector eerder een zegen dan een vloek.