Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Maïs

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers? Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!

Oogsten bij een gepast drogestofpercentage is noodzakelijk voor een goede conservering.

Opletten met mycotoxines in melkveerantsoenen

Melkvee

Schimmelvorming in ruwvoerkuilen is een veelvoorkomend probleem in de melkveesector. Schimmel in het voer haalt de smakelijkheid en de voederwaarde van het rantsoen sterk naar beneden. Erger wordt het probleem wanneer deze schimmels ook nog mycotoxinen produceren. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor een heleboel gezondheidsproblemen en productieverliezen wanneer ze via het voer bij de koeien terechtkomen.

Net als in de voorgaande jaren rijpte de maïs sneller af dan verwacht.

Afrijping maïs gaat te snel

Maïs

Zoals voorspeld zorgden de droge bodem in combinatie met extreem hoge temperaturen voor een – op sommige plaatsen ongeziene – afrijping van de maïs. Twee weken na elkaar zien we een stijging van het drogestofgehalte van gemiddeld 5%. Op de Kempense locaties zien we de snelste vooruitgang, met een ongeziene uitschieter van wel 10% per week in Hoogstraten.

De warme, zomerse week zal ongetwijfeld de afrijping nog in een stroomversnelling brengen. Er zal overal volop worden gehakseld.

Maïs op meeste locaties oogstklaar

Maïs

De afgelopen week liet de mais een stijging van 5% in drogestofgehalte zien.

In de praktijk zien we nog maar weinig hakselaars uitrijden terwijl er nu toch al heel wat percelen in een oogstrijp stadium zitten.

Maïs rijpt aan normaal tempo verder af

Maïs

Ook de afgelopen week werden in het LCV-netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde verhoging van 2,2% droge stof tijdens de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

Maïs

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid. Op 16 locaties werd van 4 maïsrassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het drogestofgehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de drogestofgehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

Om de opkomst van maïs zo efficiënt en uniform mogelijk te laten verlopen, zoekt het LCV in een project naar oplossingen voor het wegvallen van zaaizaadontsmettingen.

Zonder zaaizaadontsmettingsmiddelen in maïs: wat nu?

Maïs

Het is al enkele jaren een trend dat de landbouw het met minder fytomiddelen moet stellen. Dat is ook het geval in de maïsteelt. Mesurol (methiocarb) en TMTD (thiram) zijn weggevallen als het om zaaizaadontsmettingen gaat. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) zoekt naar alternatieven voor de weggevallen middelen. Bovendien zal er meer aandacht naar teelttechniek moeten gaan. Het LCV legde hieromtrent proefvelden aan en wist ons alvast enkele resultaten te melden.

In 2017 werd minder onkruid gespot waar vruchtwisseling werd toegepast.

Monocultuur maïs doorbreken loont

Maïs

Uit een vruchtwisselingsproef van de Hooibeekhoeve, die nog steeds loopt, blijken de resultaten positief. Het doorbreken van de monocultuur maïs levert minder onkruiden op, en de eerste resultaten duiden ook op een hogere opbrengst.

De maïsvariëteiten die in het proefveld worden uitgetest gaven veelbelovende resultaten in de serre, zegt het VIB.

VIB start veldproef met maïsvariëteit die beter bestand is tegen droogte

Maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) start donderdag in het Oost-Vlaamse Wetteren met een veldproef met een genetisch gewijzigde maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte. "De noodzakelijke transitie naar een klimaat-aangepaste landbouw omvat, naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste, meer droogtebestendige gewassen", zegt het VIB.

Aardappelopslag wordt goed bestreden in het ‘10 tot 15 cm stadium’ van de meest ontwikkelde aardappelplanten.

Tegen doorlevende onkruiden zijn er efficiënte oplossingen, maar geen innovaties

Maïs

Haagwinde, knolcyperus en aardappel-, witloof- en cichoreiopslag zijn zaken die je ook liever niet ziet in je maïsveld. Ook hiervoor zijn er oplossingen op de markt. Er zijn echter ook nieuwe uitdagingen. De komst van sulfonylurea-resistent raaigras in enkele percelen bezorgt landbouwers wat kopzorgen.

Laat je veld er proper en gezond bij staan met behulp van de juiste behandelingen, rekening houdend met de dosissen.

In maïs: een succesvolle naopkomstbehandeling door kennis van flora en middelen

Maïs

Als we echt goed voorbereid willen zijn en een goede maïsoogst willen bereiken, is een doordachte naopkomstbehandeling van belang. Weet welke onkruiden er in je veld staan, of je wil behandelen met terbutylazine of niet, en stel zo je schema’s samen met respect voor het ontwikkelingsstadium van de maïs.

Onderzoekscentra buigen zich reeds meerdere jaren over de bestrijding van knolcyperus, die sterk bemoeilijkt wordt door het snelle vermeerderingsvermogen en algemene gesteldheid van de plant.

Knolcyperus correct aanpakken

Maïs

Knolcyperus is sinds de jaren 80 Vlaanderen binnengeslopen en bezorgt vele telers, onderzoekers en fytoadviseurs kopzorgen omdat de plant erg gemakkelijk vermeerdert. Bestrijden kan chemisch, maar ook mechanisch. Hieronder geven we een overzicht.

Vorig jaar startte de zaai rond 18 april en duurde die tot 1 mei onder goede  omstandigheden.

Onkruid bestrijden in maïs in 2020: weinig nieuwigheden, strengere toepassingsvoorwaarden

Maïs

De eerste percelen maïs zijn dit jaar alweer ingezaaid, de vooropkomstbehandelingen volgen dus ook. Hiervoor zijn verschillende schema’s mogelijk, met of zonder terbutylazine.

Voor het zaaien was er een evolutie merkbaar van ‘maïsplanter’ naar ‘maïszaaimachine’.

Een coating kiezen, een cruciale bezigheid

Maïs

Tijdens de teelt vraagt maïs een bepaalde zorg. Voor een goede start is zaad met een efficiënte coating echter een must om het rendement wat te verhogen. Thiram is voor uitzaai in 2020 verboden, maar er zijn heel wat alternatieven. Een overzicht.

Momenteel is kuilmais met zo’n 176.000 ha één van de belangrijkste voedergewassen in België, maar we botsen tegen de limieten aan van wat op het veld mogelijk is.

Maïs, soja en sorghum: voedergewassen voor de toekomst?

Maïs

Al jarenlang staat de monocultuur maïs onder druk: de bodem raakt uitgeput en de opbrengsten maïs blijven uit. Nochtans ligt de oplossing bij de landbouwer. Door elk jaar een nieuw ras te kiezen garandeert die zich van het beste van de genetica op dat moment. Door rotatie kunnen de opbrengsten worden opgekrikt. Soja is een mogelijk gewas in de rotatie, sorghum zou ook kunnen, maar naar deze teelt is nog heel wat onderzoek nodig.

Thomas Truyen voorziet wat betreft de zaadontsmettingen een bijzonder jaar.

Thomas Truyen (Limagrain) : ‘Geïntegreerde aanpak van zaadontsmettingen’

Maïs

“Door het beperkt beschikbaar zijn van Mesurol en het verbod op het gebruik van Thiram wordt 2020 een bijzonder jaar op het vlak van zaadontsmettingen in de maïsteelt. Meer dan ooit is een geïntegreerde aanpak nodig”, stelt Limagrain-topman Thomas Truyen. Korit en Starcover Force bieden antwoorden.

Een hoge korrelopbrengst is voor elk korrelmaïsras uiteraard van groot belang. De financiële impact van de droogkosten moeten zo veel mogelijk beperkt blijven.

Varmabel rassenproeven 2019: enkel nieuwe maïsrassen in de top 4 korrelopbrengst

Maïs

In het normaal netwerk van 2019 werden 55 korrelmaïsrassen getest, waaronder 20 nieuwe variëteiten. Verschillende parameters werden getest, maar korrelopbrengst gecombineerd met een laag vochtgehalte van de korrel blijft de belangrijkste. En dan blijken Farmoritz, LG 31245, LG 31238 en MAS 23.M de besten van de klas.

Maïsoogst van start

Maïs

De hakselaars en hakselkarren verschijnen in het verkeer en op het veld, vooral in de Kempen. Vanaf begin volgende week verwachten we een sterke toename in oogstactiviteit.

Afhankelijk van het rastype en de zaaidatum komen de eerste percelen momenteel in een hakselrijp stadium van boven de 33% DS.

Hoog tijd om je maïsoogst voor te bereiden

Maïs

Op donderdag 5 september werden opnieuw stalen genomen op de verschillende locaties van het LCV-netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Het is nu stilaan aftellen naar de oogst.

De stijgingen in droge stof op weekbasis gaan van 2% tot 4%. Als dit tempo zich verder zet, zal er binnen twee weken al redelijk veel maïs hakselrijp zijn.

Inschatting afrijping van de maïs

Maïs

De stand van zaken rond de afrijping van maïs verandert continu. Hier een update.