Eerste schip geladen met Oekraïense maïs vertrokken uit Roemenië

Maïs

Een eerste schip geladen met mais uit Oekraïne heeft vrijdag 29 april de Roemeense haven Constanta verlaten, waarmee de graanexport uit het oorlogsland opnieuw op gang is gekomen. Dat meldt operator Comvex. Oekraïense zeehavens zijn geblokkeerd sinds de Russische invasie op 24 februari begon. "Het schip heeft 70.000 ton maïs aan boord (01.20 uur GMT)", verklaarde de CEO van het bedrijf, Viorel Panait.

Een onderbladbehandeling kan knolcyperus goed bestrijden.

Moeilijke onkruiden in maïs bestrijden (deel 2)

Maïs

In een vorig artikel belichtten we de basisaanpak van een geïntegreerde onkruidbeheersing in maïs en gaven we belangrijke aandachtspunten mee.

Behandel onkruiden in maïs steeds in een jong stadium en combineer werkzame stoffen met een verschillend  werkingsspectrum.

Adviezen voor onkruidbestrijding in maïs (deel 1)

Maïs

Onkruidbestrijding is een belangrijk aandachtspunt in de teelttechniek van maïs. Wat onkruidbestrijding betreft, staat men voor tal van uitdagingen.

Met een speciale 'bek' voor op de hakselaar wordt de MKS geoogst Publireportage

Bespaar op uw voerkosten met MKS

KWS

Partner content - Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.
Verschillende gewassen binnen de vruchtwisselingsproef (2019) van de Hooibeekhoeve.

Werk met CSLIM om langetermijneffecten in te schatten

Maïs

De applicatie CSLIM is nuttig om de langetermijneffecten van teelten en organische bemesting op de organischestofdynamiek in de bodem te schatten. Dit is nuttig bij het werken aan een verbeterde bodemkwaliteit en aan een duurzame bedrijfsvoering.

De schoffelmachine met zaaibak.

Roterende schoffelmachine voor onkruidbestrijding en grasonderzaai in maïs

Maïs

Raf Goris uit de Zuiderkempen heeft een machine ontwikkeld met een roterende schoffel, waarbij gras onder kniehoge maïs gezaaid kan worden. De roterende schoffelwerking zorgt voor mineralisatie van de meststoffen in de bodem, waardoor de maïs extra nutriënten kan opnemen.

Rietzwenkgras gezaaid met pijpenzaaimachine aan 15 kg/ha, net vóór de maïszaai  (juni 2015).

Bezint eer ge begint met onderzaai van gras

Teelttechniek maïs

De vakgroep Plant en Gewas van de Universiteit Gent onderzocht 7 opeenvolgende proefjaren of de onderzaai van rietzwenkgras in maïs voordelen oplevert. Dit blijkt niet zo evident. Het slagen van de onderzaai is immers wisselvallig en redelijk onvoorspelbaar.

De graanprijzen hebben donderdag na de Russische inval in Oekraïne recordniveaus bereikt op de Europese markt.

Na inval Oekraïne bereikt tarweprijs record

Granen

De graanprijzen hebben donderdag na de Russische inval in Oekraïne recordniveaus bereikt op de Europese markt. Op Euronext werd tarwe verhandeld aan 344 euro per ton: een absoluut Europees record.

Gewasstand op 5 juli 2021. Foto links object KAS, foto rechts object mineralenconcentraat.

Nitroman-veldproeven in Bocholt: Bemestingsproeven met diverse stikstofmeststoffen in maïs

Maïs

Binnen het Nitroman-project werden op 4 proeftuincentra in Vlaanderen en Nederland proeven uitgevoerd op voedergewassen en groenten waarbij bemest werd met de Renure-producten ammoniumzouten en mineralenconcentraat. In dit artikel belichten we de maïsproeven van het PVL te Bocholt.

Ritnaalden op het wortelstel van jonge maïs.

Monitoring helpt bij de aanpak van ritnaalden

Maïs

De laatste jaren zorgen ritnaalden voor meer en meer problemen op maïspercelen. Afhankelijk van de weers- en groeiomstandigheden zijn er heel wat aangetaste planten te zien, met zelfs plaatselijk grote plantuitval en herinzaai tot gevolg. In het project ‘Mesurolvrije maïs’ zoekt men naar een efficiënte aanpak tegen dit lastig bodembeestje.

Het LCV geeft enkele richtlijnen mee voor de maïsrassenkeuze.

Keuzestress verhelpen bij maïsrassenkeuze

Maïs

Vele landbouwers zijn deze periode bezig met het kiezen van welke maïsrassen ze gaan uitzaaien. Het is best begrijpelijk dat hierbij enige keuzestress optreedt. Om dit te verhelpen gingen we te rade bij Sander Palmans, coördinator PVL Bocholt.

Een goed rendement gecombineerd met een laag vochtgehalte van de korrel vormen de basiscriteria om rassen te kiezen.

Hoe presteerden de korrelmaïsrassen in 2021?

Maïs

Na een eerder artikel over de opbrengst van de kuilmaïsrassen, snijden we in dit artikel de rassenkeuze voor de korrelmaïsrassen aan.

Naast een goed opbrengstpotentieel is het ook belangrijk dat het opbrengstniveau van jaar tot jaar van het ras regelmatig is.

Hoe presteerden de zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten in 2021?

Maïs

Zoals elk jaar is de winterperiode het gebruikelijke moment voor de maïsrassenkeuze voor het komende groeiseizoen. In dit eerste artikel starten we met de rapportering en bespreking van de resultaten van het Varmabel-proefnetwerk kuilmaïs.

Sierra Mixe maïs is een soort die zichzelf kan bemesten door stikstof direct uit de lucht op te nemen.

Mexicaanse wondermaïs of biopiraterij?

Maïs

Het magazine EOS brengt deze maand een uniek verhaal uit het Mexicaanse bergdorp Totontepec. Daar zou een maïssoort groeien die stikstof uit de lucht kan capteren. Een oplossing voor de stikstofcrisis voor wetenschappers, boerenorganisaties vinden het biopiraterij.

Jonas Vandicke won zilver in de Vlaamse PhD Cup met zijn doctoraat over  mycotoxines in maïs.

Jonas wint zilver in de Vlaamse PhD Cup: “Door klimaatopwarming moeten we meer opletten voor exotische schimmels”

Maïs

Voor Jonas Vandicke is het verdict duidelijk: mycotoxines zijn nog lang de wereld niet uit. Sterker nog, we zullen moeten oppassen voor de exoten onder de mycotoxines, als de klimaatopwarming op dit elan voortgaat. En dat is geen goed nieuws voor de landbouw en de gezondheid van mens en dier.

Onderzaai van gras bij maïs.

Gras onderzaaien in maïs krijgt meer en meer interesse

Maïs

Op 25 en 26 september was B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, aanwezig op de Werktuigendagen in Oudenaarde. Er werd een demoveld getoond met gras ondergezaaid bij maïs.

Snelle lente rogge – hier speciaal ingezaaid voor de Werktuigendagen – biedt nog tot eind oktober mogelijkheden als vanggewas.

Bij late zaai van een vanggewas groeit snelle lente rogge nog het best!

Nieuws van maatschappijen

Het was een moeilijk maïsseizoen. De uiterste datum van de inzaai van vanggewassen werd dan wel uitgesteld, maar ook die datum nadert. De mogelijkheden worden beperkt. “Met snelle lente rogge (SLR) maak je nog de beste keuze”, stelt Jan Bakker, directeur KWS Benelux.

Publireportage

Ook krachtvoermaïs geoogst?

Partner KWS

KWS

Partner KWS

Opvallend is dat de maïsafrijping in 2021 zeer geleidelijk ging, maar ver achterliep op voorgaande jaren.

Einde van de wekelijkse drogestofmetingen van kuilmaïs

Maïs

Tijdens de afgelopen week werden in het LCV-netwerk zowat alle proefvelden geoogst. Het is dus tijd voor een eindoverzicht.

Geschat wordt dat in Vlaanderen de snijmaïsoogst over de helft zit.

Maïsoogst stilaan over de helft

Akkerbouw

Afgelopen week werden in het LCV-netwerk heel wat proefvelden geoogst. Van nog slechts 8 van de 16 locaties publiceren we vandaag de drogestofcijfers van 7 oktober. Hiervan zit de helft gemiddeld boven de 35 of zelfs 40% droge stof.

De meeste maïsvelden zijn nu hakselrijp.

De maïs is op vele velden hakselrijp

Maïs

Op donderdag 30 september werden opnieuw maïsmonsters genomen in het kader van het proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs.

Dunne lagen gehakselde maïs aanbrengen en goed aanrijden is de basis bij het inkuilen.

Maïs: wanneer oogsten en hoe inkuilen?

Maïs

Het hakselen en inkuilen van maïs is begonnen of komt er weldra voor velen aan. Bij die activiteit moeten we rekening houden met verschillende factoren, zoals het juiste oogstmoment en het voorkomen van broei. Nick Rutten, onderzoeker bij Hooibeekhoeve, geeft ons daarover graag meer uitleg en tips.

Omgebouwde spuitboom voor toepassing van onderzaai.

Demonstratie tijdens Werktuigendagen: Waarmee rekening houden bij onderzaai van gras bij maïs?

Maïs

Op 9 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment rond de onderzaai van gras bij maïs. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het best toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen.

Staalname geeft aan dat we nog (minstens) een tweetal weken verwijderd zijn van de eerste hakselrijpe percelen.

Eerste versnelling in de afrijping van de maïs

Maïs

De afgelopen week werden opnieuw maïsmonsters genomen in kader van het proefveldnetwerk van het LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen) voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. De zachte temperaturen en de droge weersomstandigheden van de periode in de aanloop naar de bemonstering op donderdag waren gunstig voor de ontwikkeling van de maïsplanten.

Op heel wat plaatsen in ons land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe geoogst.

Graankwaliteit sterk beïnvloed door weersomstandigheden

Granen

Er werd dit jaarin ons land duidelijk meer voor granen geopteerd en minder voor bieten, lijnzaad en koolzaad. Maar het weer was een grote spelbreker voor de kwaliteit van de granen. Ook elders in Europa en de wereld speelde het weer een grote rol op de opbrengst. De federatie van de Belgische graanhandel, Fegra, maakte een seizoensoverzicht.