Hoog tijd om je maïsoogst voor te bereiden

Maïs

Op donderdag 5 september werden opnieuw stalen genomen op de verschillende locaties van het LCV-netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Het is nu stilaan aftellen naar de oogst.

De stijgingen in droge stof op weekbasis gaan van 2% tot 4%. Als dit tempo zich verder zet, zal er binnen twee weken al redelijk veel maïs hakselrijp zijn.

Inschatting afrijping van de maïs

Maïs

De stand van zaken rond de afrijping van maïs verandert continu. Hier een update.

Eerste cijfers afrijping kuilmais bekend

Maïs

LCV volgt al vele jaren de afrijping van maïs op. Hier vind je de eerste cijfers over de afrijping van dit jaar.

De velden lagen er prachtig bij onder het stralende zonnetje.

Proefhoeve Bottelare focust op rassen en onkruidbestrijding in het veld

Granen

De proefhoeve in Bottelare staat er ondertussen voor bekend een hele resem proeven aan te leggen met actuele waarde. Dit jaar stonden de onderzoekers stil bij verschillende graangewassen. Vezelhennep kan door de groeiende belangstelling echter niet ontbreken. De rode draad zijn de rassenproeven, die met het veranderende klimaat zeker op het programma blijven staan.

Normaal is het grootste gevaar op schade door bladluizen nu geweken.

Gevaar van bladluizen in maïs grotendeels geweken

Maïs

De bladluizendruk in de maïs blijft dit jaar zeer laag. Op de meeste telplaatsen in het netwerk van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) werden weinig of geen bladluizen gevonden.

Mycotoxines: de verborgen vijand van uw melkvee

Maïs

Mycotoxines zijn giftige stoffen die gemaakt worden door verschillende soorten schimmels. Landbouwmedia, zaadleveranciers en veeartsen berichtten er steeds vaker over. Met reden, want als deze stoffen via het voer worden opgenomen, kunnen ze ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken bij landbouwdieren, ook bij melkvee.

Een landbouwer die een perceel heeft met knolcyperus moet teelten vermijden  waarbij grond wordt afgevoerd.

Geen echte nieuwe middelen tegen doorlevende planten, maar ze werken wel

Maïs

Haagwinde, aardappelopslag, kweek en fioringras: voor al deze planten en meer bestaat er een oplossing. Hieronder geven we een overzicht.

De bestrijding van gierstgrassen vraag een voldoende bodemvochtigheid.

Aandacht voor onkruid in de naopkomst

Maïs

Niet alleen in de vooropkomst moet men alert zijn voor onkruiden, ook in de naopkomst is het nuttig bij de bestrijding de juiste middelen in de juiste dosis te gebruiken.

Onkruiden in vooropkomst succesvol aanpakken

Maïs

Het uitzaaien van maïs is weer erg actueel. Tijd om na te denken over de onkruidbestrijding, zowel in vooropkomst als in naopkomst.

VIB mag veldproeven met maïs van de federale overheid verder zetten.

VIB mag DNA-veldproeven op maïs verderzetten

Maïs

Het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, mag een reeks veldproeven op maïs verderzetten. De federale overheid heeft groen licht gegeven voor experimenten, nadat het Europese Hof van Justitie de proeven in juli 2018 liet stilleggen. Er was een vergunning nodig voor de gebruikte CRISPR-techniek, waarbij het DNA van de planten wordt verknipt.

ILVO: meer onderzoek naar sorghum nodig

Maïs

Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.

Blijf je fytokast de baas

Maïs

Bent u al geregistreerd als professionele gebruiker van biociden? Is uw fytokast in orde? Stond u al eens aan de kassa zonder fytolicentie? Weet u hoeveel opleidingen u volgde dit jaar? Blijf uw ‘chemische’ administratie de baas met deze vijf handige wenken van preventie-adviseur en vleesveehoudster Veerle Maertens.

Biocidenregistratie in orde? Controleer zo

Maïs

Krachtige desinfecteermiddelen, effectief rattenvergif... Zonder biocidenregistratie mag je ze binnenkort niet meer gebruiken. Is uw bedrijf geregistreerd? En weet u zeker dat u niet halverwege bent blijven steken, zoals vele andere landbouwers? Experte Veerle Maertens gidst u door de valkuilen.

Dit jaar telt de Belgische rassenlijst negen nieuwe kuilmaïsrassen en drie nieuwe korrelmaïsrassen.

Nieuwe maïsrassen op de Belgische rassenlijst

Maïs

Dit jaar telt de Belgische rassenlijst negen nieuwe kuilmaïsrassen en drie nieuwe korrelmaïsrassen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de officiële proeven van deze nieuwe rassen.

‘Streef naar een totale voederkost van 10 cent per liter melk’

Maïs

Correcte informatie is belangrijk om goede bedrijfsresultaten te behalen. Dat geldt voor alle sectoren, ook voor de landbouw. Jan Bakker, directeur van KWS Benelux, vroeg zich tijdens de jaarlijkse persbabbel af hoe veehouders daardoor hun resultaten kunnen opkrikken.

Meer maïs gezaaid, maar tegenvallende resultaten

Economie

Uit de voorlopige cijfers van het NIS van de FOD Economie blijkt dat er in 2018 in België 233.450 hectare maïs gezaaid werd, waarvan 23,1% bestemd was als korrelmaïs. Ten opzichte van 2017 was er een stijging van 1% van de oppervlakte voedermaïs en een stijging van 10% voor de korrelmaïs.

Samen betekent dit een stijging van 6% voor het totale maïs-areaal. Helaas zorgde het weer voor tegenvallende resultaten.

Nieuwe maïsrassen 2019 zijn gekend

Maïs

Het begin van het nieuwe jaar brengt weer een nieuwe ILVO-rassenlijst met zich mee. Deze jaarlijkse publicatie omvat een overzicht van alle rassen van voedergewassen tot groenbedekkers die op de Belgische rassenlijst te vinden zijn. In dit uniek document worden de rassen met een gunstige beoordeling voor de belangrijkste landbouwkundige kenmerken weergegeven. De combinatie van de rasbeschrijving en de teelttechnische informatie maakt van de ILVO-rassenlijst een handige tool voor de landbouwer om te streven naar een optimale teelt. De ILVO-rassenlijst staat ook digitaal ter beschikking.

Jan Bakker hamert steeds weer op het belang van de kolf voor de melkproductie van de koe.

KWS is overtuigd: 'dit jaar zullen boeren de waarde van de kolf zien'

Nieuws van maatschappijen

Het was afgelopen jaar een extreem maïsseizoen. Slechte maïs zonder kolf is niet leuk voor boeren of veredelaar. Maar Jan Bakker (KWS) ziet ook lessen die geleerd kunnen worden. “Dit jaar gaan boeren zien wat de waarde is van de maïskolf voor de melkproductie.”

De komende week zullen heel wat percelen in een oogstrijp stadium komen. Bereid u voor!

Inschatting afrijping maïs: een eerste stand van zaken

Maïs

Nadat we in 2017 al een droog voorjaar gekend hadden dachten de optimisten onder ons dat we het ergste op dat vlak nu wel gezien hadden. De ongeziene droogte van 2018 deed er helaas nog een serieuze schep bij. Heel wat percelen hebben erg geleden onder de droogte en de rendementen zullen zeker lager liggen.

Onderzoeker voedergewassen van de Hooibeekhoeve Gert Van de Ven loodste de geïnteresseerden door de verschillende maïspercelen.

Hooibeekhoeve test teelttechniek in maïs

Maïs

Opbrengstverhogingen in maïs kan enkel met de optimale teelttechniek. Met een juiste zaaibedbereiding, bemesting en voldoende afstand tussen de rijen garandeer je een goede start. Deze worden dan ook meegenomen in de proefvelden in Tongerlo. Verder wordt bijbemesting onderzocht, wat misschien nodig wordt aangezien de bemestingsnormen aangescherpt zijn.