Gras onderzaaien in maïs krijgt meer en meer interesse

Maïs

Op 25 en 26 september was B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, aanwezig op de Werktuigendagen in Oudenaarde. Er werd een demoveld getoond met gras ondergezaaid bij maïs.

Snelle lente rogge – hier speciaal ingezaaid voor de Werktuigendagen – biedt nog tot eind oktober mogelijkheden als vanggewas.

Bij late zaai van een vanggewas groeit snelle lente rogge nog het best!

Nieuws van maatschappijen

Het was een moeilijk maïsseizoen. De uiterste datum van de inzaai van vanggewassen werd dan wel uitgesteld, maar ook die datum nadert. De mogelijkheden worden beperkt. “Met snelle lente rogge (SLR) maak je nog de beste keuze”, stelt Jan Bakker, directeur KWS Benelux.

Partner

Ook krachtvoermaïs geoogst?

Partner KWS

KWS

Partner KWS

Opvallend is dat de maïsafrijping in 2021 zeer geleidelijk ging, maar ver achterliep op voorgaande jaren.

Einde van de wekelijkse drogestofmetingen van kuilmaïs

Maïs

Tijdens de afgelopen week werden in het LCV-netwerk zowat alle proefvelden geoogst. Het is dus tijd voor een eindoverzicht.

Geschat wordt dat in Vlaanderen de snijmaïsoogst over de helft zit.

Maïsoogst stilaan over de helft

Akkerbouw

Afgelopen week werden in het LCV-netwerk heel wat proefvelden geoogst. Van nog slechts 8 van de 16 locaties publiceren we vandaag de drogestofcijfers van 7 oktober. Hiervan zit de helft gemiddeld boven de 35 of zelfs 40% droge stof.

De meeste maïsvelden zijn nu hakselrijp.

De maïs is op vele velden hakselrijp

Maïs

Op donderdag 30 september werden opnieuw maïsmonsters genomen in het kader van het proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs.

Dunne lagen gehakselde maïs aanbrengen en goed aanrijden is de basis bij het inkuilen.

Maïs: wanneer oogsten en hoe inkuilen?

Maïs

Het hakselen en inkuilen van maïs is begonnen of komt er weldra voor velen aan. Bij die activiteit moeten we rekening houden met verschillende factoren, zoals het juiste oogstmoment en het voorkomen van broei. Nick Rutten, onderzoeker bij Hooibeekhoeve, geeft ons daarover graag meer uitleg en tips.

Omgebouwde spuitboom voor toepassing van onderzaai.

Demonstratie tijdens Werktuigendagen: Waarmee rekening houden bij onderzaai van gras bij maïs?

Maïs

Op 9 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment rond de onderzaai van gras bij maïs. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het best toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen.

Staalname geeft aan dat we nog (minstens) een tweetal weken verwijderd zijn van de eerste hakselrijpe percelen.

Eerste versnelling in de afrijping van de maïs

Maïs

De afgelopen week werden opnieuw maïsmonsters genomen in kader van het proefveldnetwerk van het LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen) voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs. De zachte temperaturen en de droge weersomstandigheden van de periode in de aanloop naar de bemonstering op donderdag waren gunstig voor de ontwikkeling van de maïsplanten.

Op heel wat plaatsen in ons land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe geoogst.

Graankwaliteit sterk beïnvloed door weersomstandigheden

Granen

Er werd dit jaarin ons land duidelijk meer voor granen geopteerd en minder voor bieten, lijnzaad en koolzaad. Maar het weer was een grote spelbreker voor de kwaliteit van de granen. Ook elders in Europa en de wereld speelde het weer een grote rol op de opbrengst. De federatie van de Belgische graanhandel, Fegra, maakte een seizoensoverzicht.

Welk effect hadden droogte en hoge temperaturen op kuilmaïs? Help mee informatie vergaren en vul de enquête in.

Enquête: Hittestress bij maïskuilen

Maïs

Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur? Dan kan je meewerken aan het verbeteren van de bewaring van kuilmaïs, door een enquête in te vullen.

Publireportage

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs!

KWS

KWS

Groenbedekkers uitzaaien na maïs zorgt niet per se voor een nitraatresidu binnen de normen.

Groenbedekkers inzaaien na maïs: zelfs dan moeilijk binnen normen nitraatresidu te blijven

Maïs

In het kader van het CVBB werden in 2020 op 3 locaties verschillende groenbedekkers gezaaid na de maïsoogst. Hierbij zijn er een aantal zaken die bevestigd worden door proeven in het verleden. Zo is er niet één groenbedekker of mengsel van groenbedekkers dat in alle situaties kan zorgen voor een nitraatresidu dat binnen de normen ligt.

Een gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers kan je doen omdat er geen invloed is van de rassenkeuze van maïs.

Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs

Maïs

Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.”

Publireportage

Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

KWS

KWS

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Publireportage

Waarom stoppen met het telen van maïs?

KWS

KWS

In deze tijd van het jaar wordt er altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas.

Er wordt 1 nieuw korrelmaïsras aan de Belgische rassenlijst toegevoegd.

Nieuw korrelmaïsras op de Belgische rassenlijst

Actueel

Aan de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw korrelmaïsras toegevoegd.

De proeven werden aangelegd in 6 centra met verschillende bodemtypes

Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst

Actueel

Dit jaar worden 4 nieuwe kuilmaïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijst.

KWS wil de veehouder niet alleen verder helpen met de rassenkeuze en teelt, maar ook met de optimalisatei van het voeder.

Haal het maximale van je eigen bodem

Nieuws van maatschappijen

Zaadveredelingsbedrijf KWS wil de veehouder meer en meer ook na de zaadkeuze en de maïsteelt begeleiden. “De boer moet het maximale uit het beste genetische product kunnen halen. We verleggen onze focus daarom deels richting het voeder. Op die manier streven we samen naar een economisch en ecologisch haalbare voerkost van 10 cent/l melk”, aldus Jan Bakker, directeur KWS Benelux.

Maïs is het derde belangrijkste exportproduct van Argentinië.

Argentijnse boeren protesteren tegen exportbeperkingen op maïs

Actueel

Uit protest tegen de exportbeperkingen op maïs leggen de Argentijnse boeren drie dagen lang het werk neer. Van maandag tot en met woensdag weigeren de boeren graan te verkopen.

Mycotoxines zijn natuurlijke toxines, reeds aanwezig vóór de oogsttijd.

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2020

Actueel

Het mycotoxinegehalte in de maïsoogst is dit jaar weer laag. Fegra en BFA, de Belgische federaties van respectievelijk de graanhandel en diervoeders, voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in maïs na de oogst te bepalen.

Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3.

Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Maïs

Hooibeekhoeve en de andere partners van het demoproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij maïs’ zoeken nog extra deelnemers in de provincie Antwerpen. Zie jij het zitten om op jouw percelen de vergelijking te maken tussen 2 groenbedekkers? Reageer dan voor 10 oktober op deze oproep!

Oogsten bij een gepast drogestofpercentage is noodzakelijk voor een goede conservering.

Opletten met mycotoxines in melkveerantsoenen

Melkvee

Schimmelvorming in ruwvoerkuilen is een veelvoorkomend probleem in de melkveesector. Schimmel in het voer haalt de smakelijkheid en de voederwaarde van het rantsoen sterk naar beneden. Erger wordt het probleem wanneer deze schimmels ook nog mycotoxinen produceren. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor een heleboel gezondheidsproblemen en productieverliezen wanneer ze via het voer bij de koeien terechtkomen.

Net als in de voorgaande jaren rijpte de maïs sneller af dan verwacht.

Afrijping maïs gaat te snel

Maïs

Zoals voorspeld zorgden de droge bodem in combinatie met extreem hoge temperaturen voor een – op sommige plaatsen ongeziene – afrijping van de maïs. Twee weken na elkaar zien we een stijging van het drogestofgehalte van gemiddeld 5%. Op de Kempense locaties zien we de snelste vooruitgang, met een ongeziene uitschieter van wel 10% per week in Hoogstraten.

De warme, zomerse week zal ongetwijfeld de afrijping nog in een stroomversnelling brengen. Er zal overal volop worden gehakseld.

Maïs op meeste locaties oogstklaar

Maïs

De afgelopen week liet de mais een stijging van 5% in drogestofgehalte zien.