Artan van de Janshoek van Jan Gorssen wint Gouden Piétrain-award

Agridagen

De Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) bekroont jaarlijks een uitmuntende beer. Artan van de Janshoek, van fokker en tevens eigenaar Jan Gorssen, krijgt de titel van Gouden Piétrain 2021.

Bij mobiel slachten ervaren de dieren geen transportsress.

‘Bij mobiel slachten zijn welzijn en hygiëne moeilijker te controleren’

Actueel

Is mobiel slachten (bij de veehouder) inzake dierenwelzijn beter dan in het slachthuis? Dat was de inzet van een discussie in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaamse parlement. Positief is dat de dieren dan niet de stress van het transport ervaren. De rendabiliteit is een eerste kanttekening. De sector vraagt zich ook af hoe je bij mobiel slachten de voedselhygiëne en het dierenwelzijn kan garanderen.

Dit jaar heeft Bart Lageschaar de varkenstak van het ouderlijke bedrijf overgenomen. Zijn jongere broer verzorgt het melkvee.

Varkenshouder Lageschaar uit Vragender (NL): Neem een voorbeeld aan Frankrijk

Varkens

Door een biologische luchtwasser achter hun stal te zetten kon de familie Lageschaar uit het Nederlandse Vragender toch uitbreiden met vleesvarkens. Ze hebben momenteel 5.800 vleesvarkens volgens het Nederlandse 1 ster Beter Leven-concept. Volgens Bernard Lageschaar moeten Europese landen maar eens een voorbeeld nemen aan Frankrijk: “Die sturen nu eindelijk aan op voedselzekerheid en gaan 300.000 ha braak terug in productie brengen.”

Drie generaties van KI De Wispelaere uit Evergem (v.l.n.r. Sofie, Quinten, Chris) en uiterst rechts Hans Dejonckhere uit Ardooie, de fokker van de beren Bassie en Berlingo.

Fokken op voederconversie: meerdere wegen leiden naar Rome!

Varkens

De resultaten van de meest recente fokwaardeschatting van Piétrainberen van de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) tonen een opvallende prestatie. De broers Bassie van het Lindenerf en Berlingo van het Lindenerf van KI De Wispelaere staan beiden aan de top.

Joris Coenen van BMO coördineert de exportpromotie van varkens- en rundvlees, hier op een recente vakbeurs in Londen.

Joris Coenen (BMO): ‘Tendensen opvolgen is belangrijker dan de marktprijs zelf’

Actueel

Als individuele veehouder heb je geen impact op de marktevoluties. Dat wil niet zeggen dat je de markt zomaar moet ondergaan. “Volg zeker de markttendensen op”, adviseert Joris Coenen, manager van Belgian Meat Office (BMO). “Neem ook het heft in eigen handen en maak duidelijke afspraken met je afnemers.”

KI Cobbaert wordt verdeler Topigs Norsvin Sperma

KI Cobbaert wordt verdeler Topigs Norsvin Sperma

Nieuws van maatschappijen

Vanaf 1 mei krijgt KI Cobbaert de toelating om het volledige gamma van Topigs Norsvin genetica te verdelen in West- en Oost - Vlaanderen. AIM Waasland (voorheen KI Daelman) zal zijn productie vanaf dan bij KI Cobbaert onderbrengen.

Volgens de bevindingen werden positieve gevoelens uitgedrukt in korte klanken, terwijl negatieve gevoelens vaak via lange knorren worden geuit.

Gevoelens van varkens begrijpen op basis van hun geluiden

Varkens

Europese onderzoekers hebben een instrument ontwikkeld om de gevoelens te decoderen die varkens in hun geknor en gepiep tot uiting brengen. Op die manier zou het welzijn van de dieren op termijn verbeterd kunnen worden.

Een beer moet vandaag ook voldoen aan het statuut ‘klimaatbeer’, stelt VPF.

Het vleesvarken van de toekomst moet ook rekening houden met het klimaat

Varkens

De tweede editie van de roadshow ‘Hamvragen’ van de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd een digitale versie. Tijdens een webinar werd het Vlaamse vleesvarken van de toekomst belicht.

Immunocastratie blijft een heikel punt voor exportmarkten.

Vlaanderen wil af van chirurgische castratie

Varkens

Van de jaarlijks 11 miljoen varkens die in Vlaanderen worden geslacht, zijn de helft beren. Uit cijfers die volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (N-VA) van GAIA ontleent, blijkt dat 80% van deze beren chirurgisch wordt gecastreerd. Dat strookt niet met de voortrekkersrol die Vlaanderen opneemt ten voordele van het welzijn van dieren.

Met de de vrijstelling van de bijdrage aan het Sanitair Fonds wil men de sector opnieuw wat zuurstof geven.

Varkenssector voor 2022 vrijgesteld van Sanitair Fonds-bijdrage

Varkens

De Ministerraad besliste op 1 april een belangrijke steunmaatregel voor de varkenssector. De sector zal in 2022, zoals in 2021, vrijgesteld worden van de betaling van de bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, ten belope van 3 miljoen euro.

Varkensvlees is niet langer verboden in het Midden-Oosten.

Belgisch varkensvlees op het bord in het Midden-Oosten?

Varkens

Varkensvlees is niet langer officieel verboden in het Midden-Oosten al blijft het er voorlopig nog vruchteloos zoeken naar een restaurant waar je een varkenslapje op je bord krijgt. Het zorgt wel voor nieuwe exportkansen voor ons varkensvlees.

Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen het varkensslachthuis Debra in Tielt

Animal Rights dient nieuwe klacht in tegen varkensslachthuis Tielt

Varkens

De dierenrechtenorganisatie Animal Rights zal een nieuwe klacht indienen tegen het varkensslachthuis Debra in Tielt wegens dierenmishandeling.

Het AVP-virus blijft zich verspreiden via wilde zwijnen.

AVP blijkt moeilijk te stoppen

Varkens

Duitsland heeft intussen al sinds september 2020 te maken met Afrikaanse varkenspest (AVP). Het virus blijft duidelijk zijn weg vinden in de everzwijnpopulaties. Begin dit jaar werden ook besmettingshaarden gevonden in het noorden van Italië.

Het dierenwelzijnslabel zou eerst starten voor varkens en pluimvee.

‘Beter voor Dieren’ wordt het nieuwe keurmerk

Varkens

Een dierenwelzijnslabel kan een grote stap vooruit betekenen voor het dierenwelzijn in de Vlaamse veeteeltindustrie. Daarover lijkt iedereen het eens te zijn. Met zo’n label kan de consument zelf kiezen voor vlees(waren) die onder meer met strengere dierenwelzijnsnormen worden geproduceerd.

In Nederland startte men jaren geleden al met de afbouw van de varkensstapel in kwetsbare gebieden.

Nederland trok 455 miljoen euro uit voor sanering varkenssector

Actueel

Vlaanderen wil de varkensstapel tegen 2030 met 30% verminderen. Voor die uitkoopregeling varkenshouderij is tot 2024 een provisie van 136 miljoen euro voorzien. Later zullen die bedragen verder worden aangevuld, afhankelijk van de nood die er is. Elke vergelijking loopt uiteraard wat mank, maar in Nederland voorziet de regering 455 miljoen euro. 503 varkenshouders willen er met subsidies stoppen.

Het slachthuis investeerde in opleidingen dierenwelzijn voor medewerkers, in extra cameratoezicht en aanpassingen aan de infrastructuur.

Slachthuis Ryckaert heropent onder voorwaarden en onder toezicht

Varkens

Slachthuis Ryckaert in het Oost-Vlaamse Eeklo mag onder voorwaarden en onder toezicht de activiteiten hervatten, bijna een maand nadat Dierenminister Ben Weyts de deuren sloot. De sluiting kwam er nadat er herhaaldelijk ernstige overtredingen vastgesteld werden.

Aan de hand van het sociaal gedrag en de veranderingen in drink- en eetgedrag, zullen de onderzoekers binnenkort staartbijtgedrag kunnen voorspellen.

KU Leuven ontwerpt tool die bijtgedrag van varkens kan voorspellen

Varkens

Onderzoekers van KU Leuven werken aan een tool die staartbijten automatisch detecteert via camera’s in de vleesvarkensstal. Staartbijten vormt een belangrijke welzijns-, economische en ethische uitdaging voor de moderne varkenshouderij en heeft een hoge prioriteit binnen de Europese Unie.

Heel wat varkenshouders hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in nieuwe (ammoniakemissiearme, vrijloop) stallen.

Varkenscrisis: Europa doet niets, Vlaanderen ook (nog) niet

Actueel

Boerenbond en ABS stelden in hun actieplan samen voor de Vlaamse varkenshouderij een snelle uitkoopregeling voor. “Het is goed om afspraken te maken. Maar elke regeling heeft tijd nodig”, zegt minister Hilde Crevits. Ook op bijkomende liquiditeit voor onze varkenshouders blijft het (voorlopig) wachten. En Europa? Die doet niets.

Piétrainbeer Benny van het Loonderhof, de laatste afgeteste zoon van Vladimir van het Loonderhof. Fokker: Stijn Coenen, Borgloon. Eigenaar: KI Clincke, Ruiselede.

Fokwaardeschatting: Benny van het Loonderhof winnaar van dit seizoen

Varkens

Benny van het Loonderhof wint het seizoen 2021.4 als laatste zoon van de Vladimir-dynastie. VPF geeft duiding bij de winnaar.

Het was de eerste keer dat er varkensvlees geserveerd werd op de Wereldexpo in Dubai.

Op zoek naar mogelijkheden voor Belgisch varkensvlees in het Midden-Oosten

Varkens

Deze week vindt in Dubai een van de grootste voedingsbeurzen ter wereld plaats: Gulfood. Op dit commerciële kruispunt in het Midden-Oosten, treffen exporteurs en handelaren uit Europa, Azië en Afrika elkaar.

De National Pig Association roept de Britse regering op om de toegang tot de sector voor gekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten te vereenvoudigen.

Tienduizenden varkens in het Verenigd Koninkrijk afgemaakt wegens ... tekort aan slagers

Actueel

Tienduizenden varkens zijn in het Verenigd Koninkrijk afgemaakt wegens een acuut tekort aan slagers. Dat heeft de National Pig Association, die de Britse varkensindustrie vertegenwoordigt, meegedeeld op een crisisvergadering met het Britse ministerie van Landbouw.

Nooit eerder beleefde de Vlaamse varkenshouderij zo’n grote crisis. Het verlies op bedrijven loopt op tienduizenden euro’s per maand.

Crisis in varkenshouderij: ‘Snelle uitkoopregeling moet blijvers in de sector een toekomst geven’

Actueel

Nog voor het nieuwe stikstofkader van kracht wordt, moeten stappen worden gezet voor een snelle uitkoopregeling. Lees: het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vlaamse land- en tuinbouw dat luidop wordt gepraat over een versnelde afbouw van de varkenssector. Maar extra liquiditeit is ook heel dringend nodig om die ‘blijvers’ te ondersteunen.

Boze varkensboeren protesteerden recent nog in Brussel tegen het uitblijven van voldoende steun.

Europese lidstaten sterk verdeeld in varkenscrisis

Actueel

13 lidstaten, onder meer ons land, vragen van Europa dringend maatregelen en steun voor de varkenscrisis. 7 lidstaten steunen die oproep echter niet. Die 7 lidstaten zouden in de Europese Raad een blokkerende minderheid kunnen hebben als het tot een stemming over de landbouwcrisisreserve komt.

Door acute liquiditeitsproblemen en zonder zicht op beterschap worden binnenkort financieel gezonde bedrijven in de Vlaamse varkenshouderij bedreigd met faillissementen.

Boerenbond en ABS stellen actieplan voor aanpak crisis in de varkenshouderij op

Actueel

Maatregelen die de liquiditeit op korte termijn ondersteunen, een snelle opkoopregeling in functie van de stikstofproblematiek én structurele acties om het onevenwicht in de markt aan te pakken: het zijn maar enkele voorstellen die Boerenbond en ABS lanceren in een gezamenlijk actieplan voor de crisis in de varkenshouderij. “Nooit eerder werd de toekomst zo gehypothekeerd.”

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski beweerde dat er geen vraag en draagvlak zou bestaan voor steunmaatregelen voor varkenshouders. Boerenbond gaat niet akkoord.

Boerenbond roept minister Clarinval op om Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bij de les te brengen

Varkens

De uitspraak van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat er geen vraag en draagvlak zou bestaan voor steunmaatregelen voor varkenshouders is volgens Boerenbond volledig onterecht en is een slag in het gezicht van de varkenshouders die nu al maandenlang door een zeer ernstige crisis gaan.