KI Cobbaert en varkensfokkerijorganisatie Genesus slaan de handen in elkaar

Nieuws van maatschappijen

Eind december 2020 zijn de eerste Genesus-beren in de PRRS-vrije quarantainestal van KI Cobbaert aangekomen. Deze beren zullen na hun quarantaineperiode van 6 weken ingezet worden op de Belgische markt. De genetica zal vrij van licentie beschikbaar zijn.

De rundveeslachtsector toonde in 2020 een divers beeld.

België slachtte meer varkens, maar minder rundvee in 2020

Economie

De Belgische slachtsector kijkt terug op een enerverend 2020. Werd het voorgaande jaar nog gekenmerkt door een gedaalde productie over de hele lijn, dit jaar was er duidelijk onderscheid tussen de ontwikkelingen van de afzonderlijke sectoren, zo blijkt uit de cijfers van Statbel.

Zinko van fokker/eigenaar Luk Vermeiren uit Rijkevorsel behaalde de hoogste index.

Grondige update van de fokwaardeschatting na het invoeren van ssGBLUP-techniek

Varkens

De traditionele berekening van de fokwaardeschatting van Piétrainberen door de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd grondig herbekeken. VPF geeft de nodige duiding bij deze update.

Aankomst van een lading fokzeugen van Choice in China.

Het Jaar van het Varken wordt voortgezet

Varkens

Volgens de Chinese astronomische kalender eindigde op 24 januari 2020 het Jaar van het Varken. Voor de Chinese varkenshouderij stopte het echter niet die dag. Het afgelopen jaar waren de varkensprijzen er ontzettend hoog door de problemen in de voorgaande jaren. Door een tekort aan varkensvlees profiteerde eigenlijk heel de wereld mee. Europa, Amerika en Brazilië pikten hun graantje mee. Nu de Chinezen terug op kruissnelheid zijn om hun varkensvlees zelf te produceren, kunnen deze vleesexporterende landen zich maar beter focussen op de eigen markten of uitkijken naar andere afzetmogelijkheden.

De varkenshouderij in Rusland is zelfvoorzienend. Nu wordt meer op de export gericht.

Expansie van varkenshouderij in Rusland schakelt versnelling hoger

Actueel

Tegen 2025 zou Rusland de varkensstapel met maar liefst 50 % willen verhogen. Dat heeft een toppoliticus in Rusland verteld. Hoge investeringen in supermoderne varkensstallen zijn gepland.

Na hulpmiddel voor melkvee werkt ILVO aan Routeplanner Varkens

Actueel

ILVO, Boerenbond, Hooibeekhove en Inagro stelden enkele jaren geleden de rekentool Routeplanner Melkvee voor. Een handig instrument voor melkveehouders om belangrijke keuzes op het bedrijf te maken. ILVO werkt aan een soortgelijke tool voor varkenshouders.

De AVP-vrije status is zeer belangrijk voor de Belgische export van varkensvlees.

Belgian Meat Office wil snel exportkansen voor varkensvlees verzilveren

Actueel

Op 21 december werd de Afrikaanse varkenspest-vrij status van alle Belgische varkens bevestigd door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). De AVP-vrije status is zeer belangrijk voor de Belgische export van varkensvlees. Deze kan nu, mede onder impuls van het Belgian Meat Office van VLAM, heropgestart worden in een aantal landen. Dat is vooral belangrijk voor de handel naar landen buiten de EU, maar beïnvloedt ook de Europese handel.

De goedkeuring van de AVP-vrije status bij de OIE is in deze moeilijke tijden een opsteker voor onze varkenshouderij. De handel naar derde landen kan in de nabije toekomst hervatten.

Landbouworganisaties verheugd over herwonnen AVP-vrij statuut

Actueel

Gisteren werd ons land op internationaal niveau officeel vrij van Afrikaanse varkenspest verklaard. De landbouworganisaties, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zijn weliswaar verheugd en kijken uit naar een snel herstel van de handel met derde landen. ABS pleit bovendien voor een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele AVP-uitbraak in Vlaanderen.

Ook voor de Wereldorganisatie diergezondheid is varkenspest uitgeroeid in België.

België nu ook varkenspest-vrij verklaard door Wereldorganisatie voor dierengezondheid

Varkens

Nadat op Europees niveau ons land het label kreeg van vrij te zijn van de Afrikaanse varkenspest (AVP), heeft België op 21 december hetzelfde label gekregen van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Deze status laat toe om de internationale handel in varkensproducten weer op gang te brengen.

De bouw van de RTTC een belangrijke stap naar een duurzaam verdienmodel voor zowel China als Nederland.

Nederlands consortium werkt aan verantwoorde varkenshouderij in China

Nieuws van maatschappijen

Een consortium van 12 Nederlandse bedrijven is gestart met de ontwikkeling van een innovatief, verantwoord en diervriendelijk groeimodel voor varkenshouderijen in China. Het eerste wapenfeit is de bouw van een Research Test & Training Center (RTTC) in Anping, waar Nederlandse kennis en expertise wordt ingezet om betere leefomstandigheden te creëren voor mensen en dieren in en rond Chinese varkenshouderijen.

Een goede ventilatie in de varkensstal is belangrijk voor de luchtcirculatie en -verversing en voor de juiste temperatuurregeling.

Klimaat in de varkensstallen: vaak te warm en te weinig ventilatie

Varkens

Er wordt in varkensstallen in Vlaanderen vaak te weinig geventileerd en het is er ook dikwijls te warm. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse klimaatexpert Peter van der Voorst, die tijdens een virtueel webinar van de Varkensacademie praktische tips gaf voor een betere ventilatie in varkensstallen.

Dit varken geniet van het propere drinkwater.

Is kiezen voor leidingwater echt duurder?

Varkens

Is leidingwater echt duurder dan een alternatieve waterbron? Dominique Huits, onderzoeksleider bodem, water en bemesting bij Inagro, deed daar onderzoek naar. Na 4 droge zomers vond ze het relevant om te kijken naar waterbevoorrading en naar de meest kostenefficiënte manieren van omgaan met beschikbaar water. Ze vertelde er meer over tijdens een webinar van de Varkensacademie.

BePork wordt in eerste instantie handelsgericht ingezet en is als zodanig nog niet zichtbaar voor de consument in de vleestoog van de slager of supermarkt.

BePork is nieuw kwaliteitslabel voor Belgisch varkensvlees

Actueel

Belpork vzw lanceert vanaf 1 januari 2021 BePork. Dit nieuwe kwaliteitssysteem is een samengaan van Certus en Codiplan Plus. Het speelt in op de actuele noden in de sector en verenigt alle spelers binnen de varkenskolom.

Een goede ventilatie in de varkensstal is belangrijk voor de luchtcirculatie en -verversing en voor de juiste temperatuurregeling.

Vzw Boeren op een Kruispunt slaat alarm: ‘Heel veel hulpvraag vanuit varkenshouderijen’

Actueel

De vzw Boeren op een Kruispunt slaat alarm. “Het water staat bij velen niet meer aan de lippen, maar er al boven”, stelt de organisatie op de website.

Het demonstratie- en productiebedrijf met geïntegreerde faciliteiten voor het geven van trainingen en uitvoeren van proeven en demonstraties zal in 2021 geopend worden.

Groep van Nederlandse bedrijven werkt aan verantwoorde varkenshouderij in China

Actueel

Een consortium van 12 Nederlandse bedrijven is gestart met de ontwikkeling van een innovatief, verantwoord en diervriendelijk groeimodel voor varkenshouderijen in China. Het eerste wapenfeit is de bouw van een Research Test & Training Center.

VLAM voert lokaal en wereldwijd promotie voor ons varkensvlees.

VLAM zet in binnen- en buitenland extra in op de promotie van varkensvlees

Actueel

Via de Belgian Meat Office wereldwijd en meerdere acties op de lokale markt zet VLAM extra in op de promotie van varkensvlees. Voor de eindejaarsfeesten wordt de nadruk gelegd op de veelzijdigheid van varkensvlees.

De sector hoopt op Vlaamse steunmaatregelen.

België vraagt steun voor varkenssector

Actueel

Op de Europese vergadering van landbouwministers heeft ons land onder meer gepleit voor vlugge ondersteuning van de Europese varkenssector door het activeren van uitzonderlijke marktmaatregelen. “Onze vraag werd gesteund door heel wat andere lidstaten”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits in de commissie Landbouw.

Vlaanderen werkt naar het einde van de chemische castratie van biggen. Maar voor die toepassing staan nog heel wat hinderpalen in de weg.

Voederaanpassingen en immunocastratie zijn het meest beloftevol om berengeur te reduceren

Actueel

Tijdens zijn doctoraatsonderzoek focuste ILVO-onderzoeker Evert Heyrman op het detecteren en reduceren van berengeur en de effectiviteit van zowel maatregelen om berengeur te reduceren als van immunocastratie in de praktijk. Hij somt 5 voorwaarden op om te kunnen evolueren naar een succesvolle chirurgisch-vrije varkenshouderij.

Geen fysieke trefdag van de Varkensacademie dit jaar, wel webinars via digitale weg.

Digitale Varkensacademie bereikt 450 varkenhouders

Actueel

De provincie West-Vlaanderen en Inagro zetten al 7 jaar in op de opbouw van praktische en technische kennis in de varkenssector. Het was door de coronacrisis dit jaar niet mogelijk om een fysieke trefdag te organiseren. 450 varkenshouders namen deel aan 1 of meerdere digitale infoavonden

Duroc-varkens zijn robuust, maar erg rustig. De staarten worden hier niet geknipt. Ze worden afgemest tot een gewicht van 120 kg.

Ras in de kijker: “Tegen het lekkere Duroc-vlees kan niets op”

Varkens

Te midden van de Hagelandse fruitstreek, in Kortenaken, ligt varkensbedrijf ‘De Riegel’. Als fervente Piétrain-producent schakelde Yvan Schurmans zo’n 15 jaar geleden bewust over naar het Duroc-ras. Dat ras heeft niet alleen een totaal andere look dan de typische varkensrassen, ook het vlees is uitzonderlijk lekker.