Urinewegstenen bij geiten: beter voorkomen dan genezen

kleinvee

Doorheen de jaren is er een opvallende stijging te zien in populariteit van geiten als huisdier. Eigenaars verwennen de dieren vaak het liefst met zoveel mogelijk lekkernijen. Helaas betekent dit echter een groot risico voor een aandoening die bij deze diersoort zeer vaak voorkomt, namelijk ‘urolithiasis’.

Wanneer melkgeiten voldoende eten, zullen de Body Condition Score en ook het lichaamsgewicht goed zitten. Dat heeft dan weer effect hebben op de voortplanting en de productie.

Elke productiegroep vergt zijn eigen aanpak bij melkgeiten

kleinvee

Het rantsoen bij melkgeiten is voornamelijk gebaseerd op ruwvoer van een goede kwaliteit. Zo zal de krachtvoergift geen onnodig grote kostenpost vormen. Dit is echter niet tijdens elk levensstadium van de geit hetzelfde. De voeding heeft ook een effect op de voortplanting, wat bijdraagt tot de rendabiliteit van een bedrijf.

Anne Delbeke heeft een kudde van 80 geiten. Ze produceren ongeveer 240 l melk per dag, die Anne volledig zelf verwerkt.

Geitenhouderij in Wallonië: Op bezoek bij geitenboerderij ‘Cent Pieds’

Libramont

In het mooie Buvrinnes, op een steenworp afstand van Binche, vinden we Rue de Cent Pieds. Geitenboerin Anne Delbeke vernoemde haar geitenboerderij naar de pittoreske straat.

87% van het volume aan konijnenvlees werd vorig jaar gekocht door 50-plussers.

Thuisverbruik van konijnenvlees terug op hoger niveau

kleinvee

Het coronavirus heeft een grote maar tijdelijke impact op waar we eten en kopen.Het thuisverbruik van konijn steeg in 2020 en ook in 2021 kwam er een percentje bij. 19% van de Belgische gezinnen kocht in 2021 konijnenvlees, met een groot onderscheid qua leeftijd: 2% bij <30-jarigen versus 32% bij >65-jarigen.

De nieuwe KB Transport geeft een wijziging in de sector konijnen.

Nieuw KB transport brengt wijziging met zich mee voor de konijnenhouderij

kleinvee

Vanaf 13 juni 2022 treedt een nieuwe KB Transport in voege. Voor de sector konijnen zorgt dit slechts voor één aanpassing. Voor de konijnenhouderij zal bij import en export de verantwoordelijkheid voor registratie in bepaalde gevallen bij de vervoerder gelegd worden.

Hans en Petra maakten in 2008 een omschakeling van melkkoeien naar melkgeiten.

“Sociale media en corona zorgden mee voor het succes van onze hoeveverkoop”

kleinvee

In het Kempense Retie melken Hans Dierckx en Petra Appelen samen met hun zoon Fons 1.300 geiten. In 2007 schakelde het koppel over van melkkoeien naar melkgeiten, en sinds 2020 verwerken ze ook hun eigen melkproducten. Om die in de kijker te zetten, maakten ze een Facebookpagina aan en gaven ze hun bedrijf een naam: Melktap Kleinigeitje.

Pasgeboren lammetjes worden meestal individueel gehuisvest totdat de biest gegeven is.

Geitenlammeren: goed begonnen is half gewonnen

Schapen

Het lammerseizoen is volop aan de gang. Deze periode is een cruciale stap in de bedrijfsvoering, omdat er uit een gezond lam een hoogproductieve melkgeit groeit. Een vast protocol en goede afspraken zullen het succes bepalen.

De vette dieren brengen 90% van hun leven door in open lucht, waar zij vrij kunnen groeien, omringd door hun soortgenoten.

Het Europees Parlement stemt voor de productie van foie gras

kleinvee

Euro Foie Gras en Copa-Cogeca zijn verheugd over de positieve stemming van het Europees Parlement over het "Uitvoeringsverslag inzake het welzijn van dieren op landbouwbedrijven" van Jérémy Decerle. Leden van het Europees Parlement (MEP's) erkenden dat, "Foie gras productie is gebaseerd op landbouwprocedures die dierenwelzijnscriteria respecteren" en verwierpen de oproep om het geassisteerd voederen van eenden en ganzen te verbieden.

Een konijn komt piepen uit zijn verrijkte kooi.

Van varkenshouderij naar... konijnenkwekerij

Actueel

Biedt de slechte conjunctuur in de varkenshouderij een kans voor een omschakeling naar konijnenkwekerij? “Wie interesse heeft, kunnen we op alle vlakken helpen”, aldus Wouter Van Assche.

Wouter Van Assche, zaakvoerder van Konijnenslachterij Van Assche:  We kunnen varkenshouders die willen omschakelen naar konijnenhouderij op alle vlakken begeleiding en advies bieden.

Onduidelijkheid over stikstofkader en regelgeving huisvesting legt strop rond hals van konijnensector

Actueel

Van 26 januari tot en met 2 februari loopt de Week van het Konijn, een initiatief van VLAM en de sector zelf. In dat kader gingen we langs bij de Konijnenslachterij Van Assche in Deinze. “Er moet heel dringend duidelijkheid komen over het nieuwe stikstofkader én de regelgeving rond huisvesting voor voedsters”, zegt zaakvoerder Wouter Van Assche.

Bij Inagro kweekt men de larven van de zwarte soldatenvlieg op gewasresten en reststromen uit de voedingsindustrie.

Insecten als eiwitvervanger in diervoeder

kleinvee

Grootschalige insectenkweek krijgt wereldwijd steeds meer interesse, zeker nu de EU deze zomer groen licht gaf voor het gebruik van insecten in kippen- en varkensvoer. Insecten zorgen voor duurzame eiwitbronnen en alternatieve voeding. Enkele voorbeelden zijn meelwormen, krekels, sprinkhanen en zwarte soldatenvliegen.

Wrap met konijn en amandelpesto

Op 26 januari start de ‘Week van het Konijn’

kleinvee

Noteer het alvast in je agenda: van woensdag 26 januari tot en met woensdag 2 februari vindt voor de 6de keer de "Week van het Konijn" plaats. Dit jaar daagt VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing, Belgen uit om verrassende recepten te maken met konijn. En daarbij natuurlijk voluit te kiezen voor konijnenvlees van bij ons! Want als je zeker wilt zijn van je stukje konijn, dan kies je voor Belgisch parkkonijn.

De kweek van zwarte soldatenvlieg op kippenmest

kleinvee

Dierenarts Carl-Victor Deweer gelooft in de kweek van insecten op mest, en verdiepte zich daarom voor zijn masterproef in het onderzoek naar de kweek van de zwarte soldatenvlieg op kippenmest. Zijn doel is om op nieuwe innovatieve manieren duurzame eiwitbronnen te produceren.

In een illegale kwekerij werden 250 dieren in beslag genomen.

Arrestaties na inbeslagname van 250 knaagdieren in illegale kwekerij

kleinvee

Twee personen zijn gearresteerd en één van hen werd opgesloten na de inbeslagname vorige week van 250 knaagdieren in een illegale kwekerij in Loyers (provincie Namen). Dat hebben procureur Vincent Macq van Namen en korpschef Olivier Libois maandag 17 januari bekendgemaakt.

Ger Entjes en Ayla Groenveld: “Als je als boer werkelijk je verantwoordelijkheid neemt als autonoom mens, heb je niet al die inmenging van de overheid nodig.”

Voor de crisis lag onze kaas zelfs in New York

kleinvee

De Kruidenwei, de geitenhouderij van Ger Entjes en Ayla Groenveld, doet haar naam eer aan. Als je het gedroogde gras ruikt dat voor de geiten ligt, dan ruik je ook een kruidenboeket. Dat dit werkt, blijkt wel. Voor de coronacrisis verkochten ze hun rauwmelkse biologische geitenkazen tot in Antwerpen, Berlijn en zelfs New York aan toe. Volgens Ayla staan Brusselse en ook Nederlandse beleidsmakers momenteel te ver af van de sector en zouden Brusselse ambtenaren verplicht een werkstage moeten lopen bij Europese boeren.

Walter en Lief startten bijna 40 jaar geleden als pioniers in de konijnenhouderij in België.

Konijnenhouders op pensioen: “Ik zal het verzorgen van de konijnen nooit kunnen loslaten”

kleinvee

Walter Segers (66) en Lief Proost (65) gingen onlangs met pensioen na een lange carrière als konijnenhouders. Bijna 40 jaar geleden sprongen ze in het diepe toen ze hun konijnenkwekerij opstartten. Er waren in België nog niet echt voorbeeldbedrijven, waardoor ze hun eigen research moesten doen. In 2005 richtten ze samen met hun dochter Nele en schoonzoon Yves het vennootschap Konzo (Konijnen Zondereigen) op.

Een bedrijf is verplicht om uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023, het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding te beëindigen.

14 van de 17 pelsdierhouderijen zitten nu in procedure van uitdoving

Actueel

Tegen eind 2023 moeten alle pelsdierhouderijen in Vlaanderen én een producent van foie gras dicht. Er wordt hiervoor door Vlaanderen een vergoeding voorzien. Intussen zitten 14 van de bestaande 17 bedrijven in deze procedure.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts lag aan de basis van het uitdoofscenario voor de pelsdierkweek en de foie grasproductie waarbij dwangvoeding gebruikt wordt.

Eerste pelsdierkwekerijen sluiten de deuren

Actueel

11 van de 16 pelsdierkwekerijen en de enige foie grasproducent in Vlaanderen hebben een aanvraag tot stopzetting ingediend. Eind 2023 moeten alle deuren sowieso dicht.

Aan de promotie neemt onder meer Lonki, een grote konijnenslachterij - en verwerker, deel.

VLAM zet een week lang ‘konijn’ extra in de kijker

Actueel

Van 27 januari tot 3 februari is er ook dit jaar de Week van het Konijn. In samenwerking met de slachthuizen Lonki en Van Assche, supermarkten en zelfstandige slagers, vestigt VLAM de aandacht op de veelzijdigheid van bereidingen met konijn.

Dierenminister Weyts wil dat ook alle kweekkonijnen tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken.

Tegen 2025 ook alle kweekkonijnen verhuizen naar verrijkte parken

Actueel

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil dat tegen 2025 alle kweekkonijnen in professionele kwekerijen verhuizen naar zogenaamde ‘verrijkte parken’. Verrijkte parken bieden meer plaats en zijn beter uitgerust met bijvoorbeeld tunnels en knaagmateriaal. Dat is nu vastgelegd in nieuwe minimumnormen.

De daling van de PPR-uitbraken wordt toegeschreven aan het effect van de vaccinatiecampagnes in meer dan 50 landen.

Wereldwijde uitroeiing van heel besmettelijke dierziekte PPR in zicht

Actueel

Wereldwijd is het aantal uitbraken van PPR (Pest van Kleine Herkauwers), ook wel bekend als de schapen- en geitenplaag, de voorbije jaren met twee derde gedaald. Dat blijkt uit gegevens van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Het gaat om 100.000 dieren uit kwekerijen waar een besmettingshaard werd vastgesteld en om 104.000 die in de omgeving van die haarden preventief werden geruimd.

Al meer dan 200.000 eenden geruimd door vogelgriep in Frankrijk

Actueel

In Frankrijk zijn inmiddels al meer dan 200.000 eenden geruimd in een poging om de verdere verspreiding van de vogelgriep op boerderijen tegen te gaan.

De 18.000 dieren worden geruimd om verspreiding van de ziekte te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw.

Vogelgriep vastgesteld op kalkoenbedrijf in Nederlandse provincie Noord-Brabant

Actueel

Op een kalkoenbedrijf in het Brabantse Moergestel, op een 20-tal kilometer van de Belgische grens, is vogelgriep vastgesteld. De 18.000 dieren worden geruimd om verspreiding van de ziekte te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw.

De eenden verblijven het grootste deel van hun leven in een zone met vrije uitloop , vertelt Valérie van Wynsberghe.

Eendenlever van La Sauvenière: Stap voor stap groeien, met respect voor de dieren, het product en de consument

RULA Kleinvee

Meer dan 20 jaar geleden startte Valérie Van Wyzenberghe met de productie van eendenlever of foie gras. Deze stiel verdedigt ze met veel overgave. Met de hulp van haar man, François Vandenbulcke, kweekt ze iets meer dan 8.000 eenden per jaar, die ze dan verwerkt in het slachthuis op de boerderij.

Na het wolvenplan in Vlaanderen komt er tegen eind dit jaar een protocol rond (probleem)wolven.

Onrustwekkende tendens van aanvallen van wolven op kleinvee

Actueel

Tegen eind dit jaar presenteert Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een protocol rond ‘wolven’. “Hierin wordt beschreven wat normaal wolvengedrag is, welk gedrag kan worden gedefinieerd als van een ‘probleemwolf’ en welke maatregelen daaraan kunnen worden gekoppeld.”