Coronabesmettingen in Nederlandse nertsenbedrijven gaan verder

Covid 19

Het aantal met corona besmette nertsenbedrijven in Nederland lijkt niet te stoppen. Intussen zijn er 27 bedrijven besmet.

Het ILVO deed de voorbije jaren onderzoek naar huisvesting van voedsters.

Kweekkonijnen krijgen tot dubbel zoveel ruimte

kleinvee

Vlaams Dierenminister Ben Weyts geeft kweekkonijnen een meer natuurlijke omgeving en tot dubbel zoveel ruimte. Tegen 2025 moeten alle kweekkonijnen in professionele kwekerijen verhuizen naar ‘verrijkte parken’ die ruimer zijn en uitgerust zijn met tunnels en knaagmateriaal. Dat is nu vastgelegd in nieuwe minimumnormen.

Welkom Wolf zegt alle begrip te hebben voor mensen die onverwacht dieren verliezen aan een zwervende wolf en vindt dat deze mensen te allen tijde volledig moeten vergoed worden.

Welkom Wolf wil beperking van schadevergoeding in wolvengebied

Actueel

Welkom Wolf roept Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op om de schadevergoeding in wolvengebied te beperken in de tijd en volop in te zetten op de subsidies voor preventie.

Sinds enkele jaren heeft Vlaanderen voluit gekozen voor parkhuishouding.

Dierenwelzijn controleert voortaan ook professionele konijnenhouders met parkhuisvesting

kleinvee

Bedrijven met konijnen in parkhuisvesting zullen voortaan ook door de dienst Dierenwelzijn worden gecontroleerd. Dat zegt minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor dierenwelzijn.

Vlaanderen zet uiterlijk op 30 november 2023 een punt achter de pelsdierkweek en de productie van foie gras door middel van dwangvoeding.

Pelsdierkweek en dwangvoeding nog tot uiterlijk 30 november 2023

kleinvee

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werkte een financiële regeling uit voor de stopzetting van de pelsdierkweek en de productie van foie gras door dwangvoeding in Vlaanderen. Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten beëindigen. De Vlaamse Regering voorziet een compensatie voor onder meer het inkomensverlies, maar die vergoeding wordt wel steeds kleiner naarmate de eigenaars langer wachten met de stopzetting. "Zo nemen we eindelijk afscheid van een nog steeds winstgevende industrie, die niet meer van deze tijd is", zegt Weyts. "Vlaanderen maakt een duidelijke keuze vóór dierenwelzijn."

Konijnenvlees blijft kampen met dalend thuisverbruik

kleinvee

Het thuisverbruik van konijn nam verder af in 2019. Dit is in de eerste plaats te wijten aan een dalend aantal kopers maar ook aan een dalende aankoopfrequentie. Vooral gezinnen met kinderen en jongeren haken af.

In het Bolucap-project wil men een draadloos gezondheidsmonitoringsysteem voor geitenhouders ontwerpen.

Crevits steunt innovatief project rond monitoring van geiten

kleinvee

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits krijgen 5 baanbrekende onderzoeksprojecten in onder meer de gezondheidszorg, de bouwsector en de mediasector samen 7,6 miljoen euro. Ook een project omtrent draadloze gezondheidsmonitoring van geiten krijgt financiële steun.

Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting).

ILVO onderzoekt optimale huisvesting voedsters bij konijnen

kleinvee

De huisvesting van de Belgische konijnen is sterk verbeterd de afgelopen jaren, door de introductie van verrijkte parken. Momenteel wordt part-time groepshuisvesting voor voedsters onderzocht door ILVO. “In de praktijk is het namelijk haast onmogelijk om voedsters continu in groep te houden.”

Nieuw ’Wolf Fencing Team’ moet boeren helpen hun vee te beschermen tegen wolven

Schapen

Natuurpunt, Natagora en WWF roepen het ’Wolf Fencing Team Belgium’ in het leven. Dat moet veehouders tips geven over hoe ze hun vee kunnen beschermen tegen wolven. Natuurpunt laat woensdag in een mededeling weten dat het vrijwilligers zoekt om het netwerk verder uit te bouwen.

Filip Callemeyn zorgt ervoor dat de dieren van de Bekegemse foie gras in ideale  omstandigheden verzorgd worden, maar ziet zich toch omwille van dierenwelzijn  vanaf eind 2023 genekt.

In 25 jaar opgebouwd, in 5 minuten de doodsteek

kleinvee

De feestdagen verlopen dit jaar in mineur voor Filip Callemeyn, de enige Vlaamse producent van foie gras. De normale euforie van het piekseizoen gaat dit eindejaar gebukt onder gelatenheid, onbegrip en onzekerheid. De eendenboer - want dat is hij - waarschuwt ook zijn collega’s: “Mijn geval is een gevaarlijk precedent. Met dezelfde filosofie kunnen ze de kweek van alle landbouwhuisdieren aan banden leggen.”

Mobiele slachthuizen voor pluimvee op til?

kleinvee

Het is niet altijd gemakkelijk voor kleinschalige (pluim)veehouderijen om een slachthuis te vinden. Zo vormt de te lange afstand tot aan het slachthuis wel eens een probleem en zijn grotere slachthuizen vaak niet uitgerust om een kleiner aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. In Duitsland en Zweden lossen ze dat deels op door een beroep te doen op mobiele slachthuizen. Ook in Vlaanderen wordt er bekeken of er voldoende draagvlak is om mobiele slachthuizen in gebruik te nemen.

Kleine beestjes, grote plannen

kleinvee

Lies Hackelbracht uit Bavikhove komt uit een nest van zelfstandigen. Zelf droomde ze van een leven als boerin. Nu, op haar 42ste, houdt ze miljoenen productiedieren. Geen varkens of koeien, maar meelwormen. “Dit is een echte insectenboerderij”, knikt Lies. “Boeren is de basis van alles. Gelukkig ziet de maatschappij dat meer en meer in.”

Wat betekent het nieuw KB identificatie en registratie voor u als pluimvee- of konijnenhouder?

kleinvee

De wetgeving rond indentificatie- en registratie van pluimvee en konijnen is veranderd. DGZ legt uit wat het voor u als pluimvee- of konijnenhouder betekent en geeft ook meer uitleg op studieavonden doorheen heel het land.

De versoepeling voor hobbykwekers om opnieuw te mogen deelnemen aan niet-commerciële verzamelingen is uitsluitend toegelaten wanneer aan volgende strikte voorwaarden is voldaan.

Versoepeling maatregelen Newcastle Disease pluimvee

kleinvee

Pluimveehobbykwekers mogen vanaf 1 september weer deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen. De maatregelen in verband met de ziekte van Newcastle zijn dus versoepeld.

Einde aan pelsdierkweek en dwangvoeding

kleinvee

Er komt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen. De 17 bestaande pelsdierkwekerijen – waar jaarlijks nog meer dan 200.000 pelsdieren gedood worden – zullen allemaal de deuren sluiten. Ook de productiemethode van dwangvoeding, het best gekend van de foie gras, zal niet meer mogelijk zijn in Vlaanderen.

In de zones van 3 km en van 10 km is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren.

NCD bij opfokbedrijf in Zulte gevonden

kleinvee

Er is een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle (NCD) vastgesteld bij een opfokbedrijf (zonder buitenbeloop) van legkippen in Zulte (Oost-Vlaanderen). Ook rond dit bedrijf worden beschermingszones afgebakend.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte.

Beperkingen hobbypluimveehouderij wegens Newcastle Disease (NCD)

kleinvee

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België. Dit als gevolg van tien bevestigde gevallen van de ziekte van Newcastle bij dit soort houders tijdens de voorbije twee maanden.

Newcastle disease (NCD) bij hobbyhouders in Luik, Soignies en Kessel

kleinvee

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierkippen van hobbyhouders in de gemeenten Kessel (provincie Antwerpen), Verviers (provincie Luik) en Soignies (provincie Henegouwen).

Export kippenvlees naar Zuid-Afrika nog niet gevrijwaard

kleinvee

In 2016 exporteerde Vlaanderen net geen 26.000 ton pluimveevlees naar Zuid-Afrika geëxporteerd. Die export dreigt echter slachtoffer te worden en blijven van protectionistische Zuid-Afrikaanse maatregelen.

Biokippen houden is dieren houden zoals het in de buik aanvoelt

kleinvee

“Biovleeskippen houden zal altijd een neventak zijn”, stelt Stefan D’Hulster uit Watou (Poperinge). Hij houdt 4.800 biologische vleeskippen, heeft daarnaast 900 vleesvarkens, enkele West-Vlaams rode dieren én werkt nog buitenshuis als biovoederadviseur buitenshuis. Onder de stress bezwijken bij zoveel activiteiten doet hij echter niet. “Biologisch dieren houden is relaxter”, zegt hij overtuigd.