Wolvenkoppel profiteert van jachtverbod

Actueel

Het wolvenkoppel Noëlla en August wordt tijdens de coronacrisis vaker gespot in Limburg, maar volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het om natuurlijk gedrag. De organisatie 'Welkom Wolf' hoopt dat het huidige jachtverbod nog wordt verlengd, zodat de verwachte welpen de komende maanden in alle rust kunnen opgroeien. Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen is een verlenging van het jachtverbod "het domste dat nu kan gebeuren".

Soms is er bij meerlingen onvoldoende melk of krijgen zwakke lammeren te weinig melk en moet er (tijdelijk) melk 
bijgegeven worden.

Lammeren: nazorg in de eerste levensweek

Schapen

We zitten middenin het geboorteseizoen van onze lammeren. Het moment van de geboorte en de eerste levensweek zijn op het vlak van lamsterfte quasi verantwoordelijk voor 90% van het verlies aan lammeren. In dit artikel gaat specialist André Calus dieper in op de nazorg onmiddellijk na de geboorte.

De komst van wolven is een rechtstreekse bedreiging voor de schapenhouderij.

Zes schapen doodgebeten in Pelt

Schapen

Er zijn aan de Herenthoek in Pelt in Noord-Limburg 6 schapen doodgebeten. Een zevende exemplaar is vermist. Mogelijk is die meegedreven in de nabijgelegen rivier de Dommel. De vondst van de dode schapen in Pelt gebeurde zaterdagochtend. "Wellicht het werk van een of meerdere wolven. Ik wil nogmaals alle veehouders oproepen om preventieve maatregelen te nemen," zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Een ooi met haar lammeren één dag na de keizersnede. Het is belangrijk dat de snede goed gecontroleerd kan worden de dagen na de keizersnede. Dit is evidenter bij een linkerflank incisie.

Keizersnede bij het schaap: Grijp tijdig en correct in bij moeilijkheden

Schapen

De lammerperiode is op de meeste bedrijven de belangrijkste tijd van het jaar. Zowel het management vóór als na de lammering zijn belangrijk, maar ook tijdens de partus zelf kunnen er problemen opduiken. In het geval van moeilijke geboorte of dystocie moet er tijdig en correct ingegrepen worden zodat er minimale risico’s worden genomen voor de ooi en de lammeren.

Moeder en kroost worden samen in een aflamhokje gebracht.

Geboortezorg om lamsterfte te voorkomen

Schapen

Momenteel is op veel bedrijven de aflamperiode in aantocht of al begonnen. In deze periode is bijzondere aandacht nodig om lamsterfte te voorkomen. Geboortemoeilijkheden zijn rasafhankelijk, maar ook bij rassen waarvan men in de volksmond zegt dat ze ‘alleen ‘ lammeren, gaat het toch soms verkeerd.

Aanwezigheid van wolf in Malmedy bevestigd

Schapen

Na een aanval op een schaap in Malmedy hebben analyses de aanwezigheid van een wolf bevestigd, zo heeft de Waalse minister van Natuur en Bos, Céline Tellier, woensdag meegedeeld. DNA-tests moeten nog uitwijzen of het om een mannelijk dan wel vrouwelijk dier gaat en of het bestaan van het dier al bekend was.

Het voorbije jaar kregen de eerste 30 vrijwilligers een professionele opleiding zodat de eerste werken uitgevoerd konden worden.

Wolf Fencing Team heeft meer vrijwilligers nodig

Schapen

Een jaar na de lancering van het Wolf Fencing Team Belgium kiezen steeds meer veehouders voor gepaste omheining om hun kleinvee tegen wolven te beschermen. Het Wolf Fencing Team, opgericht door Natuurpunt, Natagora en WWF, is nog op zoek naar vrijwilligers die willen deelnemen aan opleidingsmomenten in maart en mei. Het team blijft intussen eigenaars van middelgroot vee oproepen om hun omheiningen wolfbestendig te maken.

De inbeslaggenomen dieren zijn overgebracht naar de lokalen van Animaux en Péril in Meslin-l'Evêque maar zullen later verdeeld worden over andere dierenasielen.

Weer schapen en geiten in beslag genomen in Haren

Schapen

De Brusselse politie heeft woensdag 15 januari 13 schapen en geiten in beslag genomen bij een privé-persoon in Haren. Dat gebeurde in samenwerking met de vzw Animaux en Péril, zo melden de politie en de vzw. Bij dezelfde eigenaar waren in augustus 2018 al 65 schapen in beslag genomen.

De dieren die in conditie achteruitgaan of al mager zijn, dragen meestal een meerling. Deze worden het best wat intenser gevoederd.

Aandachtspunten einde dracht bij schapen

Schapen

De meeste ooien gaan nu het tweede deel van de dracht in. Straks komen de geboorten eraan. In deze fase loopt niet steeds alles naar wens. Met aandacht de dieren volgen, is dus aangewezen, volgens specialist André Calus.

De eerste foto van Wolvin Noëlla in Limburg is een feit. De regering roept iedereen op om de beschermde diersoort geen kwaad te doen.

Welkom Wolf over bescherming wolven: "gesprek met minister Demir was hoopgevend"

Schapen

Welkom Wolf, een campagne van natuurvereniging Landschap vzw, had donderdag een gesprek met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over mogelijke maatregelen om wolven beter te beschermen. "Dat gesprek was hoopgevend, de minister heeft goed en onbevooroordeeld geluisterd", zegt afgevaardigd bestuurder Jan Loos. Gerechtelijke stappen om een betere bescherming af te dwingen komen er voorlopig niet.

Peter De Cock en Barbara Vissenaekers.

Vlaamse schapenboer Peter De Cock in Wallonië :’Kwaliteit en passie zijn hier rode draad in alles’

Schapen

Passie en kwaliteit, het is de rode draad in alles: in het schapenras, in het voeder, in de verwerking van de melk, het vlees én de wol. Peter De Cock en Barbara Vissenaekens. hebben Belgische bloed in de aderen. Wat ze in Vlaanderen niet vonden, verkopen ze in Wallonië: hun liefde voor het vak en de passie voor de boerenstiel. Gekruid met onnoemelijk veel solidariteit, levenswijsheid en naastenliefde. “We willen het gewoon goed doen en hiervoor een eerlijke prijs ontvangen.”

De voedingssituatie in de winter is erg verschillend van bedrijf tot bedrijf,  maar er zijn basisprincipes.

Aandacht voor de voeding van de drachtige ooien

Schapen

Het jaareinde nadert: alle ooien zijn gedekt en hopelijk drachtig. Voor sommige bedrijven is het geboorteseizoen reeds dichtbij. Voor de meeste andere bedrijven komt het geboorteseizoen er pas tegen februari-maart aan. Een aangepaste voeding van de drachtige ooien is nu een prioritair aandachtspunt.

Verschillende dieren zijn uit het water gehaald, maar gevreesd wordt dat de dodentol onder de schapen heel erg groot is.

Vrachtschip met 14.000 schapen is gekapseisd door de kust van Roemenië

Schapen

De VRT meldt dat een vrachtschip met 14.000 schapen zondag is gekapseisd voor de kust van Roemenië.

In bepaalde provincies zijn er momenteel geen slachthuizen meer die schapen willen of kunnen slachten.

Slachtperikelen, actuele gezondheidsaspecten en een nieuw fokkerijbesluit

Veeteelt

Traditioneel organiseert het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (PCKH) in het najaar in elke Vlaamse provincie een voorlichtingsvergadering voor schapenhouders. De bijeenkomsten trokken circa 300 aanwezigen, die geïnformeerd werden omtrent drie thema’s: de slachtproblematiek voor schapen en lammeren, enkele actuele aspecten van schapengezondheid en het nieuwe fokkerijbesluit.

Vaccinatie leidt meestal snel tot een verbetering van het dierenwelzijn in de kudde,  maar de aantasting kan wel (latent) aanwezig blijven.

Rotkreupel beter voorkomen dan genezen

Schapen

Rotkreupel is binnen de schapenhouderij een vrij frequent voorkomend probleem, maar het is een probleem waar niemand graag over spreekt. Eenmaal een bedrijf ermee te maken krijgt, is het bijzonder moeilijk om er vanaf te geraken. De leuze ‘beter voorkomen dan genezen’ is hier dan ook bijzonder op haar plaats.

Nederlanders eten weer (licht) meer vlees

Schapen

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland bedraagt in 2018 iets meer dan 77 kg. Deze hoeveelheid ligt ruim een halve kilo boven het verbruik in 2017. Hiermee is er voor het eerst na tien jaar weer een lichte stijging in de vleesverbruik-cijfers.

Korte keten kan ook met schapenzuivel

Schapen

De laatste jaren is er nogal wat aandacht gegaan naar afzet van lamsvlees via de korte keten. Er zijn echter in Vlaanderen ook enkele schapenhouders die van de afzet van schapenmelkproducten hun «core business» maken. We gingen op bezoek bij Matthias Lefebvre en Leen Vynckier te Oostrozebeke. Zij zijn een schapenmelkerij aan het opstarten.

Vanaf 1 september zal ook in Wallonië mogen enkel in Brussel nog dieren worden geslacht zonder eerst verdoofd te worden.

Helft minder dieren geslacht tijdens Offerfeest

Schapen

Er zijn dit jaar tijdens het Offerfeest, dat plaatsvond van 10 tot 14 augustus, de helft minder dieren geslacht in de slachtplaatsen in Vlaanderen. In totaal werden 2.613 dieren geslacht. Vorig jaar waren dat er 5.913, een daling van 56%.

Slechts 0,5 % van de bedrijven heeft meer dan 100 herten.

Praktische tips voor het opzetten van een korte keten voor lams-, geiten- en hertenvlees

Schapen

Vorige maand brachten we een verslag omtrent de mogelijkheden en knelpunten van de afzet via de korte keten. In dit tweede deel gaan we verder in op het aspect gezondheidsplanning en reglementering, op de specifieke situatie van de hertenhouderij en op de mogelijkheid om geitenbokjes af te mesten.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch vindt het van essentieel belang dat de Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers bewijzen dat ze de wetenschappelijke kennis van het dierenleed en het welzijn van de dieren ernstig nemen.

Dierenartsen en Gaia willen ook in Brussel een verbod op onverdoofd slachten

Actueel

Zeventien verenigingen, waaronder de beroepsvereniging voor dierenartsen (IV-DB) en Gaia, roepen vrijdag in een open brief de nieuwe Brusselse regering en het parlement op om ook in Brussel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. “Verplichte verdoving is de enige manier om dieren te behoeden voor ernstig en langdurig lijden dat zowel onnodig als technisch vermijdbaar is”, zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia.