Vlaamse Schapenhouderij misnoegd over het Vlaams wolvenbeleid

Actueel

De vzw Vlaamse Schapenhouderij vraagt meer respect en is zwaar ontstemd over het Vlaams wolvenbeleid. “De afgelopen periode zijn er stappen gezet via het wolvenplan en het protocol voor probleemwolven, maar deze stappen zijn absoluut onvoldoende om in de toekomst de relatie veehouderij-wolf op een serene manier te laten evolueren” ”, zegt André Calus, voorzitter van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Zonder handelsakkoord volgen invoer- en uitvoerheffingen.

Britse schapenboeren trekken aan alarmbel nu no-dealbrexit dichterbij komt

Actueel

De Britse schapenboeren trekken aan de alarmbel nu een no-dealbrexit steeds dichterbij komt. Indien de EU en het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord afsluiten, dan worden er vanaf 1 januari import- en exportheffingen ingevoerd.

Bij hitte is voldoende beschutting een absolute noodzaak.

Hoe hittestress voorkomen?

Schapen

Het PCKH, het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (schaap, geit, hert), organiseert elk najaar voorlichtingsvergaderingen. Omwille van Covid-19 werd dit jaar de traditie echter onderbroken en werd recent een webinar georganiseerd omtrent hittestress. Dit onderwerp werd uitvoerig toegelicht door dr. Bert Driessen, docent aan KU Leuven en onderzoeker gespecialiseerd in dierenwelzijn. De figuur en de foto’s bij dit artikel zijn ook genomen uit zijn presentatie.

Onder meer schapen kunnen het slachtoffer zijn van loslopende honden.

Natuur en Bos houdt strengere controles op loslopende honden

Actueel

Doodgebeten schapen en pony’s, opgejaagde paarden die in prikkeldraad belanden en wandelaars die aangevallen worden. Loslopende honden veroorzaakten het voorbije weekend tal van incidenten in onze natuurgebieden. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid kondigt verscherpte controleacties aan.

Witte (ongewassen) wol.

Moet er nog wol zijn? De diverse aspecten van wol

Actueel

Schapen worden gehouden voor de vlees-, melk- of wolproductie. In het vorige artikel hebben we de lamsvleesproductie in eigen land, in de EU en in de wereld onder de loep genomen. In deze bijdrage gaan we dieper in op diverse aspecten van wol. Elke schapenhouder heeft al zelf ervaren dat de wolprijzen erg wisselvallig zijn. Hoe dit komt zullen we verder zien.

Schapenhouderij in België en Europa in cijfers

Schapen

Als het over schapenhouderij gaat, dan is België een klein broertje in de Europese familie. Gezien de zelfvoorzieningsgraad aan lamsvlees in ons land schommelt tussen 15 en 20%, zou dit theoretisch kunnen betekenen dat schapen houden een lucratieve bezigheid is. Bij tekort verwachten we immers hoge prijzen aan producent. De realiteit is echter minder rooskleurig, omdat we in één groot Europa leven en omdat ook de deur voor import uit het verre buitenland openstaat. Daar willen we het in dit artikel over hebben.

Vanaf het moment dat de ram bij de ooien gebracht wordt, moet hij een dektuig omkrijgen, zodat men exact kan volgen, en noteren wanneer elke ooi gedekt (herdekt) wordt.

Volgende productieseizoen nu goed voorbereiden

Schapen

Het ‘schapenjaar’ op een klassiek Vlaams schapenbedrijf loopt van september tot augustus. Dit betekent dat we in augustus de nodige voorbereidingen moeten treffen om het volgende productieseizoen succesvol te laten verlopen.

De voorbije dagen werden enkele illegale schapenslachterijen stilgelegd.

Schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten

Schapen

Op diverse plaatsen werden schapen in beslag genomen en ook illegale slachterijen stilgelegd. De schapen zouden worden geslacht in kader van het Offerfeest.

Agentschap Natuur en Bos heeft in 2019 13 dossiers voor compensatie van wildschade door wolven goedgekeurd.

De wolf: voor schapenhouders een bron van dierenleed en bijkomende kosten

Schapen

Deze maand geen technisch artikel voor onze schapenhouders, maar een bezinning over wat elke nacht in ondertussen half Vlaanderen aan het gebeuren is. Ik wil het met name hebben over de wolf/wolven, maar specifiek over alle leed dat deze dieren veroorzaken. Er zijn namelijk de jongste maanden niet alleen schapen of alpaca’s verwond en gedood, maar ook meerdere koeien en er zijn ook paarden aangevallen.

Schapengezondheid: voorkomen is beter dan genezen.

Preventieve zorg schapen: demobedrijven gezocht

Schapen

Recent werd voor de sector van de kleine herkauwers een nieuw demonstratie-project goedgekeurd omtrent preventieve gezondheidszorg met als roepnaam: Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte). Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen en de EU. De looptijd is 2 jaar. In de opstartfase zullen op 3 plaatsen in Vlaanderen discussieavonden omtrent deze problematieken doorgaan in de week van 12 oktober 2020.

In het maag-darmstelsel van schapen produceren volwassen rondwormen eieren, die met de mest op de weide terechtkomen.

Wormen, een permanente bedreiging voor onze lammeren

Schapen

In ons artikel van vorige maand hadden we het over graslandbeheer op een schapenbedrijf. Eén van de aspecten betrof het trachten managen van de wormbesmettingen op de weide. In dit artikel gaan we nog dieper in op de wormproblematiek, want nu de ooien met hun lammeren al 2 à 3 maanden op de wei lopen, kan de wormdruk hoog oplopen.

INBO bevestigde al voor afronding van het onderzoek dat de koe het slachtoffer werd van de ‘wolf van Duffel’.

Boerenbond vraagt overheid maatregelen te nemen omtrent wolf

Schapen

Uit DNA-onderzoek bleek dat de koe in Berlaar wel degelijk aangevallen werd door de wolf. Daarom vraagt Boerenbond aan de overheid dat er maatregelen worden genomen om het samenleven van de wolf met andere dieren en mensen mogelijk te maken. “Ook onze landbouwdieren verdienen bescherming”, aldus voorzitter Sonja De Becker.

Een beschermde diersoort als de wolf mag slechts worden gevangen en vervoerd wanneer de bevoegde nationale instantie een expliciete afwijking heeft toegestaan.

Wolf ook buiten natuurlijke habitat Europees beschermd

Schapen

De Europese habitatrichtlijn beschermt de wolf ook wanneer het dier zijn natuurlijke leefomgeving verlaat en terechtkomt in gebieden waar mensen wonen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie donderdag geoordeeld in een Roemeense zaak.

Wolven beten in 2019 tientallen schapen dood.

Open brief aan het Welkom Wolf-comité: tellen dierenleed en mensenverdriet nog?

Schapen

De komst van de wolf in ons land leidt tot een scherpe tweedeling. Enerzijds zijn er veel boeren voor wie de wolf een rechtstreeks gevaar vormt voor vee. Anderzijds zijn er activisten die de wolf juist een warm welkom willen bezorgen. In een open brief roept een schapenhouder op het leed dat de wolf veroorzaakt te onderkennen.

De waarneming in Duffel is al de vijfde in minder dan een half jaar tijd in de provincie Antwerpen.

Welkom Wolf: "Wolf in Duffel is jonge zwerver die verder zal trekken"

Schapen

Ook Landschap vzw, de natuurvereniging achter de campagne Welkom Wolf, is ervan overtuigd dat de twee dode schapen in een weide in Duffel zaterdag het werk zijn van een wolf. Volgens bestuurder Jan Loos is het zonneklaar dat het gaat om een jonge zwerver, die uiteindelijk zal doortrekken naar een geschikter leefgebied.

Naarmate het weideseizoen vordert, neemt de mate waarin schapen in aanraking komen met wormen alsmaar toe.

Blijf alert voor wormbesmetting bij de schapen op de wei

Schapen

Na een drukke periode kan de schapenhouder weer rustig ademhalen: het lammerseizoen is voorbij en de schapen lopen buiten. Toch blijf je best alert want voor je het weet, wordt de rust van de schapen verstoord door een wormbesmetting. Dierengezondheidzorg Vlaanderen (DGZ) helpt je graag op weg met een aantal tips.

Bij omweiden creëert men een rotatie-systeem waarbij de schapen een beperkte periode (2 tot 3 weken ) op een  perceel grazen.

Weidebeheer op een schapenbedrijf verbeteren

Schapen

Officieel is in de volksmond april de ‘Grasmaand’. Het is de maand waar de grasgroei echt op gang komt, maar gras groeit grosso modo van maart tot november/december, zolang de dagtemperatuur een tiental graden bedraagt. Gras kan een prima voedermiddel zijn , maar bij goed weidebeheer komen heel wat aspecten kijken.

Lissy Steegmans tussen haar geliefde schapen en lammeren.

Lissy Steegmans: ‘Het is plezierig om te doen, maar we halen niet de verhoopte omzet’

Schapen

Coronacrisis of niet, in de stal van het Sint-Annahof mekkeren de ooien en lammeren naar hartenlust. Guido Steegmans, Martine Pot en dochter Lissy versnijden het vlees van de lammeren die zijn opgegroeid in de eigen stal en verkopen het lamsvlees in hun eigen hoevewinkel. In een tijdperk waar duurzaamheid centraal staat, zou het concept van de korte keten vlot moeten aanslaan bij de consument, zou je denken. Maar zo eenvoudig blijkt dit niet te zijn. “Nee, totaal niet.”

Vaccineer nu je runderen en schapen tegen blauwtong om volgend winterseizoen afwijkingen bij nakomelingen te voorkomen.

Voorkom problemen volgende winter door nu te vaccineren tegen blauwtong

Melkvee

Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. DGZ adviseert om nu vaccinaties uit te voeren.

Het wolvenkoppel wordt de laatste tijd vaker gespot.

Wolvenkoppel profiteert van jachtverbod

Actueel

Het wolvenkoppel Noëlla en August wordt tijdens de coronacrisis vaker gespot in Limburg, maar volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het om natuurlijk gedrag. De organisatie 'Welkom Wolf' hoopt dat het huidige jachtverbod nog wordt verlengd, zodat de verwachte welpen de komende maanden in alle rust kunnen opgroeien. Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen is een verlenging van het jachtverbod "het domste dat nu kan gebeuren".