Pastorale, het kwaliteitskeurmerk voor lamsvlees, is 30 jaar jong!

Schapen

Op zondag 11 september kwamen Pastorale-kwekers en uitbaters van verkooppunten die onder het Pastorale-label werken samen op ‘t Zwarthof te Zoersel voor een terugblik op 30 jaar Pastorale-werking. De viering werd gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.

Eerst werd het oude riet gemaaid en schapen kunnen nieuw groeiend riet afgrazen.

Schapen begrazen Schor Ouden Doel om zeldzame vegetatie meer kansen te geven

Schapen

In het Schor Ouden Doel, een natuurgebied in de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland, zijn een honderdtal schapen begonnen met het begrazen van het aanwezige riet om meer ruimte te creëren voor zeldzame en kwetsbare schorrenvegetatie.

Anne Delbeke heeft een kudde van 80 geiten. Ze produceren ongeveer 240 l melk per dag, die Anne volledig zelf verwerkt.

Geitenhouderij in Wallonië: Op bezoek bij geitenboerderij ‘Cent Pieds’

Libramont

In het mooie Buvrinnes, op een steenworp afstand van Binche, vinden we Rue de Cent Pieds. Geitenboerin Anne Delbeke vernoemde haar geitenboerderij naar de pittoreske straat.

De afgelopen weken gingen er verschillende presentaties door binnen het project ‘De wolf, wees op je hoede’.

Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?

Schapen

De afgelopen weken werden in het eerste afgebakende Limburgse/Antwerpse wolvenrisicogebied op 5 plaatsen vergaderingen georganiseerd omtrent schade, wolfproof omheiningen en subsidiesystemen. Die vergaderingen kaderden in het demonstratieproject ‘De wolf, wees op je hoede’ met als projectpartners de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium.

Er was veel interesse voor de Praktijkdagen Preventieve Gezondheidszorg.

Preventieve gezondheidszorg bij schapen: Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte) (deel 2)

Schapen

De afgelopen weken waren er in Oudenaarde en Geel 2 praktijkdagen voor houders van kleine herkauwers, kaderend in het demo-project Preventieve Gezondheidszorg : Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte).

Het is aan te raden om regelmatig mestonderzoek te laten uitvoeren, zodat je de evolutie in de wormbesmetting kan volgen.

Wormbesmetting voorkomen: monitor je schapen in de wei

Schapen

Nu de meeste schapen weer op de weide lopen, liggen wormbesmettingen opnieuw op de loer. DGZ stelde al de eerste besmettingen met de rode lebmaagworm vast. Ook andere wormsoorten kunnen gedurende het weideseizoen voor problemen zorgen.

Abortus komt op elk bedrijf wel eens voor. Men spreekt van abortus bij diverse situaties: bij embryonale resorptie (vroeg in de dracht), bij dode foetussen of bij de geboorte van zwakke en premature lammeren.

Preventieve gezondheidszorg (deel 1): ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte)

Schapen

De voorbije weken waren er in Oudenaarde en Geel 2 praktijkdagen voor houders van kleine herkauwers, kaderend in het demoproject Preventieve Gezondheidszorg: Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte). De talrijke aanwezigen werden per dag in 3 groepen ingedeeld om volgens beurtrol het hele programma te doorlopen

Zoon Kijn en vader Bart van Doorn. Bart: “Onze oudste wil de melkschapenhouderij zeker overnemen en daar zijn mijn vrouw Tea  en ik heel blij mee.”

Bart van Doorn: Ik wil diervriendelijk werken

Schapen

Melkschapenhouders Wubbo de Jong en Bart van Doorn trokken in de zomer van 2017 met een volle portemonnee naar Spanje om 500 jonge ooien te kopen. Momenteel hebben ze 400 melkschapen aan de melk met een rollend jaargemiddelde van 550 l per melkschaap.

De dracht loopt niet altijd goed af. Wanneer de foetus wordt verworpen, moet je het  abortusprotocol toepassen.

Grijp snel in met het abortusprotocol!

Schapen

Heel wat oorzaken van het verwerpen bij schapen en geiten zijn besmettelijk en kunnen voor veel schade op het bedrijf zorgen. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) roept op om steeds het abortusprotocol te volgen.

Deze lammeren staan op een goed verzorgd grasland, met een goede graskwaliteit.

Aandachtspunten bij weidegang van ooien met lammeren

Schapen

Op dit ogenblik zijn quasi alle oudere ooien gelammerd en de meeste gedekte ooilammeren ook. De klimaatopwarming laat zich ook in de voorjaarsgrasgroei voelen, en concreet betekent dit dat onze ooien met lammeren al vroeg de wei in kunnen.

De praktijkdagen schapenhouderij worden binnenkort georganiseerd in schoolhoeve  Axelwalle te Oudenaarde en in de Hooibeekhoeve te Geel

Preventieve gezondheidszorg bij schapen, geiten en herten

Schapen

Het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte) – preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ legt de focus op rotkreupel, zwoegerziekte, listeria en blauwtong. Dat zijn ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën of virussen en die bij kleine herkauwers heel wat problemen en schade kunnen veroorzaken. Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen en Europa.

Het is niet aangewezen om bij de overgang naar de weide (met energierijk gras) nog grote hoeveelheden krachtvoeder  toe te dienen aan de ooien.

Ooien en lammeren de wei in

Schapen

In vorige artikelen hadden we het over voeding van hoogdrachtige ooien en zogende ooien op stal. In functie van het aantal verwachte of zogende lammeren was vooral de krachtvoedergift hier een aandachtspunt. Nu de lente in het land is, komen we in een totaal andere voedingssituatie voor onze dieren.

Pasgeboren lammetjes worden meestal individueel gehuisvest totdat de biest gegeven is.

Geitenlammeren: goed begonnen is half gewonnen

Schapen

Het lammerseizoen is volop aan de gang. Deze periode is een cruciale stap in de bedrijfsvoering, omdat er uit een gezond lam een hoogproductieve melkgeit groeit. Een vast protocol en goede afspraken zullen het succes bepalen.

Een 70-jarige man uit Hechtel is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld voor illegale stroperij in het leefgebied van de wolven in Midden-Limburg.

Werkstraf en boete voor stropers in wolvenleefgebied Hechtel-Eksel

Schapen

Een 70-jarige man uit Hechtel is dinsdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld voor illegale stroperij in het leefgebied van de wolven in Midden-Limburg. Hij moet een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Als de werkstraf niet tijdig is uitgevoerd, wacht een boete van 8.000 euro. Een tachtiger die in beeld kwam met een vuurwapen in zijn bezit kreeg een boete van 8.000 euro.

Het dier vertoonde een halsbeet, die mogelijk van een wolf afkomstig zou kunnen zijn.

Extra bewijs aangeleverd voor eerste wolf in Vlaams-Brabant

Schapen

De eerste wolf in Vlaams-Brabant heeft in de gemeente Tielt-Winge eind vorig jaar een ree doodgebeten. Dat heeft nader DNA-onderzoek aangetoond, zo meldt de vzw Welkom Wolf.

Rantsoenen voor zogende ooien op stal

Schapen

Het geboorteseizoen is in aantocht of al bezig. De voeding van onze lacterende ooien, vooraleer ze op de wei kunnen, verdient nu onze bijzondere aandacht.

De verplichting van verdoofd slachten ligt gevoelig in het Brussels Gewest.

Ontwerpordonnantie over verdoofd slachten als voorstel ingediend in Brussels Parlement

Schapen

Jonathan de Patoul (DéFI) heeft in het Brussels Parlement het ontwerp van ordonnantie dat verdoofd slachten oplegt ingediend als voorstel van ordonnantie. Binnen de Brusselse regering kon geen consensus gevonden worden over het ontwerp van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI).

Volgens Welkom Wolf gaat het meer dan waarschijnlijk om het dier dat vorige week werd gefilmd in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Wolf die opdook in Antwerpse haven doodde mogelijk 2 schapen

Schapen

De wolf die dit weekend op beeld werd vastgelegd in het Antwerpse havengebied, heeft vervolgens mogelijk een schaap gedood en een ander dodelijk verwond in het naburige Stabroek. DNA-onderzoek zal uitsluitsel moeten leveren.

Mocht de wolf nog in het havengebied aanwezig zijn, dan zal hij in deze dichtbebouwde omgeving niet lang onder de radar kunnen blijven.

Wolf gespot in Antwerpse haven

Schapen

In de Antwerpse haven is een wolf gespot. Welkom Wolf ontving zaterdagnacht rond 3u30 een filmpje van een wolf die over de Noorderlaan draaft. Bijna 2 uur later werd hetzelfde dier opnieuw opgemerkt in de haven. De wolf kreeg de roepnaam Asterix mee, omdat hij opdook bij Tabaknatie Asterix.

De ‘klassieke’ zalmkleurige oormerken zullen straks verdwijnen.

Diverse (nieuwe) regelgevingen uitgelegd

Schapen

Enkele weken terug gingen de traditionele najaarsstudieavonden voor schapenhouders op 3 plaatsen in Vlaanderen door. Dit jaar werden deze gekoppeld aan een bedrijfsbezoek met demo’s. Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met het departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (PCKH). We mochten er meer dan 250 geïnteresseerden verwelkomen. Er werden 4 onderwerpen behandeld.

Wie toch schade zou ondervinden door de wolf, kan naar de dienst Natuurinspectie van het ANB.

Gemeente Essen waarschuwt voor rondzwervende wolf

Schapen

De gemeente Essen waarschuwt haar inwoners voor een rondzwervende wolf die dinsdagochtend is gezien aan Essen-Hoek in de Achterstehoevestraat. De gemeente vraagt om rustig te blijven als je de wolf ziet en adviseert veehouders om hun dieren binnen te houden of te beschermen met schrikdraad rond het terrein.

Bert Driessen gaf toelichting over hoe klauwen bijgeknipt moeten worden.

Veel interesse voor demo’s schapenhouderij

Schapen

In het kader van het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ werden de afgelopen weken op 3 bedrijven, verspreid in Vlaanderen, demo-workshops gehouden. We mochten ruim 225 aanwezigen verwelkomen.

De ram moet vrij zijn van erfelijke gebreken, een goed beenwerk hebben en het voortplantingsstelsel moet optimaal functioneren.

De start van het dekseizoen is het begin van een optimaal bedrijfsresultaat

Schapen

Het dekseizoen op een schapenbedrijf is de bron van de bedrijfsvoering. In het voorjaar of de zomer zullen schapen minder geslachtsactiviteit hebben: dit zijn dieren die zich seizoensgebonden voortplanten, waardoor de ooien niet in bronst komen en de rammen geen deklust en slechte spermakwaliteit hebben wanneer de dagen lang zijn. Meestal worden rammen de eerste – of tweede – week van oktober bij de ooien gelaten.

De schapen hebben voldoende gras nodig, een goede afsluiting en bomen als beschutting.

Afspraken tussen particulier en schapenhouder zijn een must

Schapen

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) is vele jaren geleden in het kader van een Europees Leaderproject gestart met een deelproject ‘Rent a sheep’. Dat is een project voor mensen die te veel gras hebben en aan een schapenhouder de kans willen bieden om bij hen schapen te laten grazen. Geregeld komen in dit verband nog vragen binnen. We belichten pro en contra.

Binnenkort start de schadeloosstelling van de getroffen schapenhouders.

Dertigtal schapen slachtoffer van wolf in Wallonië

Actueel

Sinds 23 juli zijn een 30-tal schapen slachtoffer geworden van aanvallen van een wolf in de regio rond het Luikse Jalhay. Dat heeft Violaine Fichefet, bioloog verantwoordelijk voor het monitoren van wilde dieren bij de Waalse openbare dienst (SPW), gezegd.