Ontwerpordonnantie over verdoofd slachten als voorstel ingediend in Brussels Parlement

Schapen

Jonathan de Patoul (DéFI) heeft in het Brussels Parlement het ontwerp van ordonnantie dat verdoofd slachten oplegt ingediend als voorstel van ordonnantie. Binnen de Brusselse regering kon geen consensus gevonden worden over het ontwerp van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI).

Volgens Welkom Wolf gaat het meer dan waarschijnlijk om het dier dat vorige week werd gefilmd in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Wolf die opdook in Antwerpse haven doodde mogelijk 2 schapen

Schapen

De wolf die dit weekend op beeld werd vastgelegd in het Antwerpse havengebied, heeft vervolgens mogelijk een schaap gedood en een ander dodelijk verwond in het naburige Stabroek. DNA-onderzoek zal uitsluitsel moeten leveren.

Mocht de wolf nog in het havengebied aanwezig zijn, dan zal hij in deze dichtbebouwde omgeving niet lang onder de radar kunnen blijven.

Wolf gespot in Antwerpse haven

Schapen

In de Antwerpse haven is een wolf gespot. Welkom Wolf ontving zaterdagnacht rond 3u30 een filmpje van een wolf die over de Noorderlaan draaft. Bijna 2 uur later werd hetzelfde dier opnieuw opgemerkt in de haven. De wolf kreeg de roepnaam Asterix mee, omdat hij opdook bij Tabaknatie Asterix.

De ‘klassieke’ zalmkleurige oormerken zullen straks verdwijnen.

Diverse (nieuwe) regelgevingen uitgelegd

Schapen

Enkele weken terug gingen de traditionele najaarsstudieavonden voor schapenhouders op 3 plaatsen in Vlaanderen door. Dit jaar werden deze gekoppeld aan een bedrijfsbezoek met demo’s. Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met het departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (PCKH). We mochten er meer dan 250 geïnteresseerden verwelkomen. Er werden 4 onderwerpen behandeld.

Wie toch schade zou ondervinden door de wolf, kan naar de dienst Natuurinspectie van het ANB.

Gemeente Essen waarschuwt voor rondzwervende wolf

Schapen

De gemeente Essen waarschuwt haar inwoners voor een rondzwervende wolf die dinsdagochtend is gezien aan Essen-Hoek in de Achterstehoevestraat. De gemeente vraagt om rustig te blijven als je de wolf ziet en adviseert veehouders om hun dieren binnen te houden of te beschermen met schrikdraad rond het terrein.

Bert Driessen gaf toelichting over hoe klauwen bijgeknipt moeten worden.

Veel interesse voor demo’s schapenhouderij

Schapen

In het kader van het demonstratieproject ‘Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers’ werden de afgelopen weken op 3 bedrijven, verspreid in Vlaanderen, demo-workshops gehouden. We mochten ruim 225 aanwezigen verwelkomen.

De ram moet vrij zijn van erfelijke gebreken, een goed beenwerk hebben en het voortplantingsstelsel moet optimaal functioneren.

De start van het dekseizoen is het begin van een optimaal bedrijfsresultaat

Schapen

Het dekseizoen op een schapenbedrijf is de bron van de bedrijfsvoering. In het voorjaar of de zomer zullen schapen minder geslachtsactiviteit hebben: dit zijn dieren die zich seizoensgebonden voortplanten, waardoor de ooien niet in bronst komen en de rammen geen deklust en slechte spermakwaliteit hebben wanneer de dagen lang zijn. Meestal worden rammen de eerste – of tweede – week van oktober bij de ooien gelaten.

De schapen hebben voldoende gras nodig, een goede afsluiting en bomen als beschutting.

Afspraken tussen particulier en schapenhouder zijn een must

Schapen

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) is vele jaren geleden in het kader van een Europees Leaderproject gestart met een deelproject ‘Rent a sheep’. Dat is een project voor mensen die te veel gras hebben en aan een schapenhouder de kans willen bieden om bij hen schapen te laten grazen. Geregeld komen in dit verband nog vragen binnen. We belichten pro en contra.

Binnenkort start de schadeloosstelling van de getroffen schapenhouders.

Dertigtal schapen slachtoffer van wolf in Wallonië

Actueel

Sinds 23 juli zijn een 30-tal schapen slachtoffer geworden van aanvallen van een wolf in de regio rond het Luikse Jalhay. Dat heeft Violaine Fichefet, bioloog verantwoordelijk voor het monitoren van wilde dieren bij de Waalse openbare dienst (SPW), gezegd.

Deze schapen staan in te hoog gras.

Aandachtspunten op een schapenbedrijf in augustus

Schapen

Gezien de geslachtsactiviteit van de ooien voor de meeste van onze rassen daglengte-afhankelijk is, vormt de langste dag, 21 juni, eigenlijk, zij het met enkele weken tot maanden vertraging, de start van een nieuw productieseizoen. In deze periode moet de aandacht gaan naar de gezondheid van onze opgroeiende lammeren en tegelijk naar de planning voor het komende productiejaar.

Veel schapenhouders moeten nu op zoek naar een nieuw slachthuis dat waarschijnlijk een pak verder gelegen is.

Sluiting laatste schapen- en geitenslachterij in provincie Antwerpen

Schapen

In alle stilte ging op 21 juli de laatste schapen- en geitenslachterij Salembier in de provincie Antwerpen dicht. De exploitatievergunning van het bedrijf op de Slachthuislaan werd niet verlengd. De gebouwen worden onteigend voor een herontwikkeling van de slachthuissite.

Het doel van het project ‘Van A(bortus) tot Z(woegerziekte): Preventieve gezondheidszorg voor Kleine Herkauwers’ is om houders van kleine herkauwers (geiten, herten en schapen) betreffende diergezondheidsproblematieken te sensibiliseren.

Vlaanderen en Europa steunen projecten in de schapenhouderij

Actueel

De vorige 2 maanden bespraken we een reeks projecten die momenteel in Frankrijk lopen voor onderzoek op diverse aspecten van de schapenhouderij. Het is dus hoog tijd om ook aandacht te schenken aan enkele projecten die momenteel bij ons lopen en financieel gesteund worden door Vlaanderen en Europa.

Onder meer het Belgisch melkschaap is volgens het FAO kritisch bedreigd.

Subsidies lokale schapenrassen: hoog bovenaan staat het Vlaams schaap

Actueel

Voor het behoud van lokale schapenrassen voorziet Vlaanderen subsidies, gekoppeld aan een verbintenis. In aantal verbintenissen en aantallen steekt het Vlaams schaap er bovenuit. Dit jaar zijn er 40 lopende verbintenissen voor het behoud van lokale schapenrassen, blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw & Visserij.

Op de studiedag ‘Grand Angle Ovin’ werd een project voorgesteld gericht op eigen eiwitproductie op de schapenbedrijven.

Franse onderzoeksaccenten in de schapenhouderij belicht

Schapen

Op 4 mei presenteerde Idele, het Institut de l’élevage in Parijs zijn tweejaarlijkse ‘Grand Angle Ovin’. Die studiedag, waar al het Franse onderzoek op schapenhouderij de revue passeert, verliep, gezien corona, dit keer via videoconferentie. Er werden 12 verschillende onderwerpen toegelicht met een breed spectrum. In dit artikel brengen we verslag van het tweede deel van deze studiedag met 6 diverse onderwerpen.

Momenteel start een kudde van ca. 300 dieren met begrazen. Dit seizoen wordt via Natuur en Bos en haar partners op het terrein gewerkt aan aanvulling tot ca. 1.000 schapen.

Eén maand na natuurbrand Brecht: schapenbegrazing cruciaal voor herstel heidegebieden

Actueel

Intussen is de zware natuurbrand op het militair domein van Brecht in de provincie Antwerpen bijna een maand geleden. “De biodiversiteit in Brecht kreeg een zware klap, dat staat buiten kijf. Door het te veel aan stikstofneerslag in het gebied dreigt wat ooit heide was plaats te maken voor eenvoudige, minder waardevolle vegetaties. Om dat te voorkomen wordt de schapenbegrazing in de komende periode cruciaal”, zegt Vlaams minister Demir.

In Frankrijk is de schapenhouderij nog altijd belangrijk, zowel op productievlak als voor de instandhouding van het platteland.

Een blik op de Franse schapenhouderij

Schapen

Op 4 mei presenteerde Idele, het Institut de l’élevage in Parijs, zijn tweejaarlijkse Grand Angle Ovin. Deze studiedag, waar al het Franse onderzoek naar schapenhouderij de revue passeert, verliep door corona via videoconferentie. Gezien onderzoek op het vlak van schapenhouderij in eigen land quasi onbestaande is, kunnen we als sector van Frankrijk wel één en ander leren. Er werden 12 verschillende onderwerpen toegelicht met een breed spectrum. In dit artikel brengen we verslag uit van het eerste deel van de studiedag, maar eerst geven we kort een beeld van het belang van de schapenhouderij in Frankrijk.

Jonge lammeren op de wei zullen al snel gras beginnen te eten.

Ook de jonge lammeren vragen aandacht!

Schapen

Op de meeste bedrijven is het zwaartepunt van de geboortepiek achter de rug. De grasgroei herneemt ondanks de koude periode langzaam maar zeker. De ooien kunnen met hun jonge lammeren terug de wei in. Ook in deze periode kan er soms echter nog iets verkeerd lopen, ook al is de kans op uitval na de eerste levensweek minder groot.

Bij wolven is de dracht kort, wat betekent dat Noëlla de komende weken al zal bevallen.

Wolvin Noëlla verwacht komende weken nieuwe welpen

Schapen

Het wolvenbestand in ons land zal de komende weken opnieuw groter worden. Wolvin Noëlla verwacht, net als vorig jaar, opnieuw welpen. Dat blijkt uit nieuwe camerabeelden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Natuur en Bos. “De zwangerschap op zich is geen verrassing, maar het zal spannend worden hoe de drie andere welpen gaan reageren”, klinkt het bij Jan Loos van Welkom Wolf.

Ooien die een prolaps krijgen net voor of na het lammeren kunnen beter niet meer drachtig worden.

Problemen rond de lammering bij de ooi: beter voorkomen dan genezen

Actueel

Op de meeste schapenbedrijven is de lammerperiode de belangrijkste tijd van het jaar. Deze periode gaat vooraf aan verschillende bedrijfsspecifieke maatregelen en ook tijdens de lammering zelf kan hulp nodig zijn.

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van Landschap vzw, is de kostprijs van de genomen maatregelen maar een peulschil vergeleken met het niet nemen van maatregelen.

Kostenplaatje Vlaams wolvenbeleid bedraagt ruim 150.000 euro

Schapen

De totale kostprijs van het Vlaamse wolvenbeleid is opgelopen tot 152.207 euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) heeft opgevraagd.

De voederbehoefte (= energie- en eiwitbehoefte) van de drachtige ooi hangt af van haar gewicht, van het drachtstadium en van de te verwachten worpgrootte.

Ooien voorbereiden op het geboorteseizoen

Schapen

Op sommige bedrijven zijn de eerste lammeren al geboren, voor de meeste bedrijven vinden de geboorten evenwel plaats tussen half februari en eind april. In de schapenhouderij is de aflamperiode de oogsttijd. Het komt erop aan dat de ooien gezond en wel de werpdatum bereiken en dat de lammeren die geboren worden de eerste weken levend doorkomen. In dit artikel hebben we het over de voorbereiding van de aflamperiode.

Eilidh MacPherson en Richard Nixon.

Brexit door de ogen van de Brit - Eilidh MacPherson, schapenhouder ‘Dit is rampzalig voor de schapenhouderij’

Economie

Eilidh MacPherson en haar man Richard Nixon baten een bedrijf uit van 1.000 ha. Ze hebben 1.100 ooien, voornamelijk van het ras Scottish Blackface. Zij stemden pro brexit, maar zien het zwartgallig in voor de schapenhouderij.

De schapenhouder draait nu op voor de lasten en de kosten , stelt André Calus, voorzitter van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Vlaamse Schapenhouderij misnoegd over het Vlaams wolvenbeleid

Actueel

De vzw Vlaamse Schapenhouderij vraagt meer respect en is zwaar ontstemd over het Vlaams wolvenbeleid. “De afgelopen periode zijn er stappen gezet via het wolvenplan en het protocol voor probleemwolven, maar deze stappen zijn absoluut onvoldoende om in de toekomst de relatie veehouderij-wolf op een serene manier te laten evolueren” ”, zegt André Calus, voorzitter van de vzw Vlaamse Schapenhouderij.

Zonder handelsakkoord volgen invoer- en uitvoerheffingen.

Britse schapenboeren trekken aan alarmbel nu no-dealbrexit dichterbij komt

Actueel

De Britse schapenboeren trekken aan de alarmbel nu een no-dealbrexit steeds dichterbij komt. Indien de EU en het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord afsluiten, dan worden er vanaf 1 januari import- en exportheffingen ingevoerd.

Bij hitte is voldoende beschutting een absolute noodzaak.

Hoe hittestress voorkomen?

Schapen

Het PCKH, het Praktijkcentrum voor Kleine Herkauwers (schaap, geit, hert), organiseert elk najaar voorlichtingsvergaderingen. Omwille van Covid-19 werd dit jaar de traditie echter onderbroken en werd recent een webinar georganiseerd omtrent hittestress. Dit onderwerp werd uitvoerig toegelicht door dr. Bert Driessen, docent aan KU Leuven en onderzoeker gespecialiseerd in dierenwelzijn. De figuur en de foto’s bij dit artikel zijn ook genomen uit zijn presentatie.