Belgapom: aanbod kleiner of gelijk aan vraag

Aardappelen

De Belgapomnotering op 22 januari voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt nog altijd 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor Bintje stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Voor Fontane en Challenger is die prijshoudend, wat wil zeggen dat het aanbod kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Op de weg naar minder gewasbescherming speelt de landbouwer de sleutelrol: een goed landbouwer zal goede landbouwpraktijken inzetten in de bedrijfsvoering.

Debat rond gewasbescherming blijft, maar: “We willen hetzelfde, maar op een ander tempo”

Akkerbouw

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn, en wil alvast het gebruik en de risico’s van gewasbescherming met 50% gereduceerd zien tegen 2030. Gewasbeschermingsmiddelen zijn op dit moment voor veel landbouwers nog belangrijk in de bedrijfsvoering. Sommigen vinden die 50 % reductie haalbaar, anderen zien het iets negatiever in. Er is nog veel onderzoek en innovatie nodig. Duidelijk is dat iedereen de schadelijkste producten liever ziet verdwijnen.

Geulvorming en sedimentatie op een grote akker veroorzaken water- en modderoverlast in Linter

741.000 euro Vlaams geld voor erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

Actueel

De Vlaamse regering investeert 1.203.380 euro in 19 Vlaamse erosiebestrijdingsprojecten. Acht projecten werden voorbereid door de Vlaams-Brabantse erosiecoördinatoren, goed voor een totaalbedrag van 741.335,31 euro. Deze projecten zijn gelegen in Beersel, Diest, Grimbergen, Liedekerke, Linter, Roosdaal en Scherpenheuvel-Zichem.

Een bodemonderzoek geeft een goede indicatie van de stikstofbehoefte van de tarwe.

10 ton/ha tarwe zonder stikstofbemesting?

Akkerbouw

Met de eerste staalnames in de wintergranen is de N-indexcampagne 2021 op de Bodemkundige Dienst van start gegaan. Vorig jaar deden ze een opmerkelijke vaststelling: “het is mogelijk om 10 ton/ha tarwe te dorsen zonder bijkomende stikstofbemesting”.

Bekijk de certificering voor je afbreekbare folie aankoopt.

Wageningse studie over biologisch afbreekbare folie irrelevant voor België

Akkerbouw

Recent onderzoek aan de universiteit Wageningen (NL) toont aan dat niet alleen landbouwplastic een negatief effect heeft op de bodem, maar ook biologisch afbreekbare folie niet zo onschadelijk is als gedacht. In de communicatie werd niet vermeld dat de veronderstelling is dat biologisch afbreekbaar plastic niet afbreekt en in hoge percentages in de bodem aanwezig is. Echter, biologisch afbreekbare folie die in België wordt verkocht is wel degelijk biologisch afbreekbaar in de bodem en heeft het certificaat OK Soil. De uitgangspunten van de studie zijn dus irrelevant voor de hedendaagse landbouwpraktijken en bijhorende afbreekbare folies.

Haal het maximale van je eigen bodem

Nieuws van maatschappijen

Zaadveredelingsbedrijf KWS wil de veehouder meer en meer ook na de zaadkeuze en de maïsteelt begeleiden. “De boer moet het maximale uit het beste genetische product kunnen halen. We verleggen onze focus daarom deels richting het voeder. Op die manier streven we samen naar een economisch en ecologisch haalbare voerkost van 10 cent/l melk”, aldus Jan Bakker, directeur KWS Benelux.

De aardappelmarkt blijft momenteel stabiel.

Belgapom-notering blijft op hetzelfde niveau

Aardappelen

De Belgapomnotering van 15 januari voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt net als vorige week 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). De marktstemming is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er heerst dus evenwicht.

Door de bijzondere weersomstandigheden in 2020,  lag de korrelmaïsopbrengst lager.

Lagere korrelmaïsopbrengsten in 2020

Akkerbouw

Het Centre indépendant de promotion fourragère (CIPF) en Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV) legden in het kader van het VarMaBel netwerk samen de post-inscriptie rassenproeven van het normaal netwerk korrelmaïs aan in 2020.

Volgens sectororganisaties Fegra, Vegrom en BelFertil loopt de VLM vooruit op een definitieve goedkeuring van wetgevend kader betreffende de kunstmestregisters.

Kunstmestsector: Digitaal kunstmestregister is zinloos, een overbodige last en een bedreiging

Actueel

Fegra, Vegrom en BelFertil, sectororganisaties uit en verwant met de kunstmestsector, vinden dat de VLM vooruit loopt op een definitieve goedkeuring van het wetgevend kader van het digitaal kunstmestregister. Meer nog. “Die registerplicht is zinloos, zorgt voor extra administratie en is vooral een bedreiging voor de hele sector”, stelt Renaat Van Leuven.

“Doorheen heel mijn carrière probeer ik de milieu-impact van gangbare landbouw te verbeteren”, vertelt agro-ecoloog Alain Peeters.

Agro-ecoloog Alain Peeters: “Iedereen kan agro-ecologisch boeren”

Akkerbouw

Voor Alain Peeters is agro-ecologie niet alleen een manier van boeren: “Het is een reis waar geen eindpunt te zien is, het is eigenlijk een soort levensvisie.” De functie van secretaris-generaal van Agro-Ecology Europe (de Europese vereniging voor agro-ecologie) is hem dus op het lijf geschreven. Zelf bezit hij geen boerderij, maar hij managet er wel verschillende. Andere landbouwers geeft hij dan weer advies.

Het was verwarrend dat de verkoop nog wel mocht, maar het gebruik niet.

Waalse overheid mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden

Akkerbouw

In april 2017 publiceerde de Waalse overheid een uitvoeringsbesluit dat het gebruik van glyfosaathoudende producten op haar grondgebied tijdelijk verbood. Producten met glyfosaat mochten toen in Wallonië dus nog wel verkocht worden, maar niet gebruikt. Met die reden kaartte Phytofar aan dat ook de regio’s de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren. De zaak kwam voor de Raad van State. Die geeft Phytofar nu gelijk en annuleert het Waalse besluit.

2020 is het warmste jaar ooit in Europa gemeten.

2020 warmste jaar ooit in Europa

Akkerbouw

De meest recente gegevens van de Copernicus dienst voor klimaatverandering laten zien dat 2020 wereldwijd op gelijke hoogte komt met het warmste jaar ooit gemeten, en daarmee het warmste decennium ooit afsluit. Ook in 2020 zijn de CO2 -concentraties blijven stijgen.

Eerste Belgapom-notering duidt op evenwicht in de markt

Aardappelen

De eerste Belgapomnotering van het jaar voor Bintje, Fontane en Challenger bedraagt 50,00 euro/ton (zonder btw) of 53,00 euro/ton (met btw). Dat is zonder btw toch 30 euro hoger dan de laatste notering van 2020. De marktstemming is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er heerst dus evenwicht.

Suikerrijke en ziektetolerantere bieten worden steeds belangrijker in de toekomst, volgens Marc Ballekens.

Inzet op nematoden en ziektetolerante suikerbieten bij Betaseed

Akkerbouw

Ook Limagrain en Betaseed moeten andere manieren zoeken om te communiceren over hun activiteiten en productgamma, gezien de coronabeperkingen die gelden voor fysieke bijeenkomsten. Net voor het jaareinde trapten ze hun wintercampagne af via een online persbriefing.

Ipomoea batatas is de wetenschappelijke naam van de zoete aardappel.

Wetenschappers willen wetenschappelijke naam zoete aardappel behouden: "De impact op de sector zou enorm zijn."

Akkerbouw

Veertig internationale wetenschappers, onder wie een wetenschapper van de Plantentuin van Meise, hebben een artikel in het tijdschrift Taxon gepubliceerd, waarin ze pleiten voor het behoud van de wetenschappelijke naam van de zoete aardappel. Recente DNA-ontdekkingen toonden aan dat de zoete aardappel eigenlijk buiten het geslacht valt waartoe het nu behoort, en dus zou een naamsverandering voor de aardappel nodig zijn.

Door de selectie hebben de meeste van de huidige rassen een vrij goed stay-green karakter. Dit maakt het zeer moeilijk om zich enkel te baseren op de uitwendige visuele kenmerken van de gehele plant voor het bepalen van het optimale oogsttijdstip.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten

Akkerbouw

Het CIPF, LCV, Carah en CPL-Vegemar voerden ook in 2020 uitgebreide post-inscriptie rassenproeven met zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten voor het VarMaBel normaal netwerk. Het maïsteeltseizoen 2020 werd echter gekenmerkt door aparte weersomstandigheden die hun invloed hadden op het verloop van de rassenproeven.

Definitieve gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater met de gemeentegrenzen.

Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu?

Akkerbouw

Sinds dit jaar, 2021, is er in het MAP 6 een nieuwe gebiedsindeling van kracht. Bij verschillende landbouwers verandert het gebiedstype van hun landbouwpercelen. De landbouwer zelf moet dan rekening houden met andere maatregelen. Via Geopunt.be, het Mestbankloket en het departement Landbouw en Visserij kan je nagaan welke gebiedstypes voor jou van toepassing zijn.

Biochemicus aan de Universiteit Gent, Babette Lamote, won vorig jaar de Eosprijs 2020 voor exact-wetenschappelijke scripties, met haar methode om brandstof te maken van landbouwafval.

Eosprijswinnares 2020 focust op landbouwafval voor de productie van bio-ethanol

Akkerbouw

Voor biochemicus Babette Lamote eindigde 2020 nog best positief. Uit 82 inzendingen koos de jury van de Eosprijs haar masterthesis uit als de beste exact-wetenschappelijke scriptie. Ze ontwikkelde een methode om brandstof te maken van landbouwafval. Lamote draagt hiermee haar steentje bij aan de strijd tegen verspilling.

Op de ILVO-rassenlijst 2021 staan enkele nieuwe maïs- en suikerbietenrassen.

ILVO voegt enkele nieuwe rassen voederbieten en maïs toe aan lijst 2021

Actueel

De nieuwe rassenlijst van ILVO is bekend en kan digitaal worden geraadpleegd. De ILVO-rassenlijst 2021 telt 1 nieuw voederbietras, 4 nieuwe kuilmaïsrassen en 1 nieuw korrelmaïsras.

Voorzichtige tekenen van vraagnormalisering en licht prijsherstel op de vlasmarkt

Akkerbouw

Binnen de hele hectiek van de nog steeds sterk heersende Covid-19 pandemie vertellen de cijfers over de vlasmarkt (t.e.m.de maand oktober 2020 = eerste 4 maanden verkoopcampagne 2020-2021) ons toch een verhaal van schoorvoetend herstel van onze vlas/linnen-markt.