Toegang tot landbouwgrond belemmert nieuwkomers in uitbouw van CSA-bedrijven

Groenten

CSA-landbouw mag dan al een duurzaam model zijn, wie als nieuwkomer dit model verder wil uitbouwen, stuit vaak op een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is de toegang tot grond. Er zijn nog andere aandachtspunten, stellen De Landgenoten, CSA-Netwerk Vlaanderen, De Ideale Woning en VVSG in een rapport na een rondvraag eind 2018 bij CSA-bedrijven.

De aardappelen liggen gelijk verdeeld over Vlaanderen en Wallonië.

Bijna 60% van totale productie bewaaraardappelen ligt nog in stock

Aardappelen

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dit betekent dat 56% van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dit is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

Bij tomaten veroorzaakt het virus heel gelijkaardige symptomen als het Pepinomozaïekvirus (PepMV), namelijk mozaïekvorming op jonge bladeren en gele vlekken op vruchten, waardoor die vruchten onverkoopbaar worden.

Gevreesd tomatenvirus treft mogelijk ook Frankrijk, Belgische telers nemen maatregelen

Groenten

In Frankrijk is een landbouwbedrijf afgesloten omdat het mogelijk aangetast is door een nieuw tomatenvirus. Het virus, ongevaarlijk voor mensen maar destructief voor de oogst, dook eerder al op in onder meer Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn er nog geen gevallen gemeld, maar zijn wel preventieve maatregelen genomen om een besmetting te voorkomen.

Landbouwers sluiten beheerovereenkomsten met de VLM om natuur, landschap en milieu te helpen.

Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift

Economie

Ruim 3.800 landbouwers hebben dit jaar een beheerovereenkomst gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ze geven daarmee de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug. Samen zetten ze voor deze maatschappelijke doelen 12.754 hectare landbouwgrond in. Met name akkervogels profiteren.

Landbouwers worden opgeroepen om in hartje Brussel te demonstreren tegen het verminderen van landbouwsteun.

Landbouworganisaties roepen boeren op: kom donderdag actie voeren!

Akkerbouw

Landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA roepen hun leden op om donderdag massaal in Brussel te komen demonstreren. De aanleiding is de Europese top over de Europese meerjarenbegroting. Daarin staan forse kortingen voor de landbouw. Zo zou de directe inkomenssteun met 5% afnemen, en de subsidies voor plattelandsontwikkeling met 15%.

Tijd om alternatieven CIPC correct in te zetten

Aardappelen

Vorig jaar 17 juni viel het verdict: de Europese Commissie besloot de toestemming om CIPC te gebruiken niet langer te verlengen. Het product en zijn afbraakproducten bleek veel toxischer dan gedacht en het gebruik is verboden vanaf 1 juli dit jaar. Alternatieven zijn muntolie, ethyleen en 1,4 DMN. Ook die moeten correct worden ingezet, met het juiste toestel en in een luchtdichte loods.

Het originele ontwerp van het wiedbed van Alex Floré.

Bioboeren recycleren afgedankte rolstoelen tot wiedbedden

Groenten

Ooit gedacht dat elektrische rolstoelen een tweede leven kunnen krijgen in de landbouw? Deze week ging op biologisch tuinbouwbedrijf Rawijs een wel erg uitzonderlijke opleidingsweek door. Een serre werd getransformeerd tot tijdelijk atelier voor het ombouwen van elektrische rolstoelen tot tuinbouwmachines. Komend seizoen rijden er zo 7 nieuwe, milieuvriendelijke wiedbedden en schoffelmachines rond!

Pootgoedtelers Andreas en Dirk Ryckaert hopen dat er voldoende competentie blijft bij de keuringen van zowel gecertificeerd pootgoed als hoevepootgoed.

Vlaamse pootgoedtelers: ‘Een competente keuringsdienst is heel belangrijk’

Aardappelen

Hoewel in vergelijking met Nederland, Schotland en Denemarken het areaal aan Vlaamse gecertificeerd pootgoed vrij beperkt is, is de kwaliteit hoog. “Een gezonde start is de basis van een goede aardappelteelt”, zeggen Dirk en Andreas Ryckaert. Ze hopen dat de Vlaamse keuringsdienst verder uit competente medewerkers blijft bestaan. “Ook hoevepootgoed vereist een ver doorgedreven kennis en toegewijde discipline.” Een stand van zaken.

ABS en Boerenbond pleiten voor een boervriendelijk en goed gefinancierd Europees landbouwbeleid. Donderdag 20 februari wordt mogelijk de Europese meerjarenbegroting vastgesteld. Het is dus potentieel D-day.

Ook Vlaamse landbouworganisaties protesteren op 20 februari

Actueel

Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) gaan donderdag 20 februari actievoeren in Brussel. Ze sluiten zich daarmee aan bij een initiatief van de Waalse landbouwfederatie FWA. Op de betreffende dag vindt in Brussel een Europese top plaats met de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 op de agenda.

Pootgoedteler Kees van der Bos schat in dat binnen 5 jaar de  meeste chemische middelen  verboden zijn.

Pootgoedteler Van der Bos: Geef ons de tijd om te schakelen

Akkerbouw

Pootgoedteler Kees van der Bos (63) uit Holwerd heeft naast het akkerbouwbedrijf ook enkele toezichthoudende functies, onder andere vicevoorzitter van Coöperatie Agrifirm. Hij heeft onder architectuur een hypermoderne hangar laten bouwen voor zijn pootgoed met 4 bewaarregimes. Wat de Green Deal betreft is hij kraakhelder: niet versnellen, maar pootgoedtelers steun geven in de omschakeling naar een chemie-vrij tijdperk.

Chemiereus Bayer heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt.

Bayer dicht bij alternatief voor omstreden onkruidmiddel glyfosaat

Nieuws van maatschappijen

Chemiereus Bayer is dicht bij de ontwikkeling van een onkruidverdelger die als alternatief voor het omstreden middel glyfosaat dient. Het bedrijf heeft een nieuw molecuul voor het bestrijden van onkruid ontdekt. Het is volgens Bayer voor het eerst in 30 jaar dat zo'n nieuwe stof voor de akkerbouw is gevonden.

Belgapom: kleine veranderingen in marktstemming

Aardappelen

De Belgapom-prijs voor Bintje, Challenger en Fontane bedraagt net als vorige week 14,84 euro incl. BTW per ton staan (14,00 euro excl. BTW per ton). Die prijs is al geruime tijd dezelfde.

Voor Bintje is de vraag gelijk aan het aanbod en heerst er een evenwicht. Belgapom spreekt van een stabiele marktstemming. Voor Fontane en Challenger is de marktstemming rustig, met een aanbod dat groter is dan of gelijk aan de vraag.

De frietkleur op de percelen in Poperinge en Tongeren was minder goed in vergelijking met de 4 locaties met nieuwe frietrassen. Dit kan te wijten zijn aan de locatie en/of aan het feit dat de nieuwere rassen toch beter scoren op vlak van de frietkleur.

In proef geven nieuwere rassen betere frieten

Aardappelen

In 2019 werden op 8 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. De top 10 bestaande rassen werden met elkaar vergeleken, alsook 6 nieuwe variëteiten. De 6 nieuwe frietrassen komen sterk naar voor qua frietkleur.

Het aantal Vlaamse bloemenkolentelers daalt verder, in Spanje is broccoli aan een opmars bezig.

Telersverening Ingro haalt record en rondt kaap van 100 miljoen euro omzet

Groenten

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Ingro, de erkende coöperatieve vennootschap van telers van groenten bestemd voor de verwerking, in 2019 de kaap van 100 miljoen euro omzet overschreden. Tien jaar geleden haalde de telersvereniging van industriegroenten nog geen 60 miljoen euro omzet.

Vanaf 2020 is het echter verplicht in gebiedstypes 2 en 3, dat diegene die de teelt verbouwt (hier de huurder), ook de registratie doet voor de mestwetgeving.

MAP6 heeft ook impact op de pachtwet: wie moet registratie van bemesting doen?

Akkerbouw

Er is heel wat te doen over het nieuwe MAP6. Nu blijkt ook dat MAP6 een onmiskenbare impact heeft op de pachtwet. Hierover stelde Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) enkele vragen in de commissie Landbouw, aan landbouwminister en partijgenote Hilde Crevits. “Het is belangrijk dat er voor dit neveneffect een oplossing komt.” De administraties van de departementen milieu en landbouw gaan overleggen.

Het areaal gecertificeerd pootgoed is  gestabiliseerd.

Fontane is in Vlaamse pootgoedteelt het belangrijkste ras

Aardappelen

Het areaal gecertificeerd pootgoed steeg na 2000 sterk, sinds 2013 is er een stagnatie. In Vlaanderen is het 1.281 ha groot.

De coaches geloven in de heilzame werking van buiten zijn en met dieren werken.

Kempische landbouwers stellen erf open voor mensen met burn-out

Akkerbouw

Via het project Boerenrustpunt kunnen mensen met burn-out-klachten voortaan een coachingstraject volgen bij 4 Kempische boerderijen. De open ruimte brengt rust en op boerderijen zijn heel wat elementen aanwezig waar gespecialiseerde coaches mee aan de slag kunnen gaan, aldus initiatiefnemer Rurant vzw.

82
% van de Vlaamse landbouwers kwam de verplichtingen rond het inzaaien van vanggewassen in het kader van MAP6 perfect na.

Mestbank deelt 700.000 euro boetes uit in nasleep van nieuwe regelgeving rond vanggewassen

Actueel

Voor de verbetering van de waterkwaliteit is er een groot draagvlak in de landbouwsector. Dat vertelde Zuhal Demir (N-VA) in de commissie leefmilieu op een vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD) over boetes door de Mestbank. Maar in de nasleep van de commotie rond de vanggewassen legde de Mestbank 1.490 boetes op voor een totaal bedrag van 684.677 euro. De helft van de boetes is lager dan 250 euro. Boeren kunnen nog een bezwaar bij de Mestbank indienen.

Voor de korte bewaring (periode november – december) zijn de Agristo-prijzen iets naar beneden bijgesteld. Contractprijzen voor de lange bewaring zijn wat hoger dan vorig jaar.

Agristo verhoogt contractprijs voor langere bewaring

Aardappelen

De Belgisch-Nederlandse aardappelverwerker Agristo bevestigt dat de contractprijzen voor oogst 2020 grotendeels stabiliseren. Contractprijzen voor lange bewaring gaan wat naar omhoog, deze voor korte bewaring werden iets naar beneden bijgesteld.

In het binnenland zal zware regenval leiden tot meer overstromingen.

Europees Milieuagentschap waarschuwt voor overstromingen, droogtes en bosbranden

Akkerbouw

In een nieuw rapport komt het Europees Milieuagentschap (EEA), een EU-agentschap, opnieuw met een duidelijke waarschuwing: de komende decennia krijgt ook Europa te maken met meer overstromingen, droogtes en bosbranden. De landen zullen zich moeten aanpassen.