Net niet als akkerbouw: Schotse zeewierbusiness

Nieuws van maatschappijen

Op het meest noordelijke eiland van de Buiten-Hebriden, eiland Lewis, bevindt zich het bedrijf Hebridean Seaweed. Het is een van de vele bedrijven die zich richt op de oogst van zeewier voor vooral landbouw- en cosmetische doeleinden. Hebridean Seaweed mag zich de grootste van het Verenigd Koninkrijk noemen. Directeur MacLeod stond ons te woord over het reilen en zeilen in het bedrijf.

De efficiëntie van een toepassing van gewasbeschermingsmiddelen hangt van verschillende factoren af, liet ILVO-medewerker Donald Dekeyser weten.

Goede spuittechniek start bij keuze van juiste dop

Akkerbouw

Een correcte toepassingstechniek bij het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen start met een goede doppenkeuze. “Wat voor toepassing je ook gebruikt, het doel staat altijd voorop”, zegt Donald Dekeyser van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Die lichtte de aandachtspunten op een demo van het departement Landbouw & Visserij, Inagro en ILVO toe.

Belgapom-prijs blijkt stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op 15 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

Dit jaar werd er meer geplant en de opbrengst was een stuk beter.

Aardappelprijs blijft op hoogste niveau in jaren

Aardappelen

De aardappelprijzen blijven steken op het hoogste niveau in jaren. De aardappelen zijn nu tegenover maart vorig jaar 122 procent duurder. Dat blijkt uit het derdekwartaalrapport van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie.

Het grootste probleem van de boeren is dat ze door hun geïsoleerde ligging op meer dan 3.000 meter hoogte geen vlotte toegang hebben tot krediet, pootgoed, meststoffen, gewasbescherming, mechanisatie en afzetmarkten.

Ondernemers temmen Regenboogberg ten voordele van Peruaanse boeren

Aardappelen

Onder begeleiding van Trias beklimmen acht Vlaamse ondernemers de Regenboogberg in Peru. De apotheose van hun avontuur is een bezoek aan aardappeltelers in het Andesgebergte.

Vlaamse pachtprijs stabiliseert in 2018

Akkerbouw

De Vlaamse pachtprijs is na jarenlang te zijn gestegen het afgelopen jaar gestabiliseerd. In Vlaanderen zijn beteelde gronden voor gemiddeld 381 euro per hectare te huur, en dat is 1 euro minder dan in 2017. De prijs voor grasland daalde van 327 euro naar 324 euro per hectare. Boeren betalen het meest in West-Vlaanderen en Vlaamse grond is fors duurder dan Waalse.

Rosebrae Farm in Schotland: Het loonwerk helpt ons de winter door

Granen

In het glooiende Schotse Elgin ligt Rosebrae Farm, een succesvol loonwerkerbedrijf dat gekoppeld is aan een gemengd landbouwbedrijf. Bill en Sarah Beaton startten het bedrijf op in 1991 met slechts één tractor en het groeide uit tot een bloeiend bedrijf met 11 tractoren en 10 man personeel. Toch is het niet altijd gemakkelijk. Het loonwerk is nodig, omdat de veehouderij niet altijd een goed inkomen genereert “Bovendien komt er een jongere generatie loonwerkers aan die ons werk afneemt door een lagere prijs te vragen.”

Belgapom: aanbod is groter dan vraag

Aardappelen

Belgapom deed op 8 november volgende prijsnotering voor Bintje, Fontane en Challenger.

De druk van bladluizen is momenteel hoog, aldus LCG.

Aantasting door bladluizen blijft zeer hoog

Granen

Wintergranen worden nog steeds in hoge mate aangetast door bladluizen en de druk breidde afgelopen week nog lichtjes verder uit, aldus het Landbouwcentrum Granen (LCG). Het is volgens de organisatie absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst en voor het ingaan van de winter op de aanwezigheid van bladluizen. Zeker wanneer het weer aanhoudend zacht blijft.

In oudere stallen en schuren zit nog veel asbest verscholen. Op de foto een willekeurig gebouw.

Veel asbest op landbouwbedrijven: wat te doen?

Akkerbouw

De laatste maanden is het onderwerp ‘asbest’ nauwelijks nog te vermijden. België is dan ook een rasecht asbestland. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat de totale hoeveelheid asbest in Vlaanderen op 2,3 miljoen ton. 20% daarvan ligt op daken in de vorm van golfplaten in asbestcement, zo ook op vele stallen en loodsen.

Op een demonamiddag in Beernem gaven Inagro en ILVO meer uitleg over mengsels van groenbedekkers.

Resultaten van mengsels van groenbedekkers onder de loep

Akkerbouw

Of het nu Engels raaigras, Japanse haver of facelia is: groenbedekkers bewijzen hun nut in een gezonde teeltrotatie. Boeiend om weten is ook wat de resultaten van mengsels van groenbedekkers zijn. Inagro en ILVO gaven in Beernem meer toelichting.

Momenteel zijn er in ons land 136 wijnbouwbedrijven geregistreerd.

Areaal voor wijnbouw in ons land vervijfvoudigd op 10 jaar tijd

Akkerbouw

Het areaal dat in ons land gebruikt wordt voor wijnbouw is het voorbije decennium gestegen van 76 ha in 2007 tot 384 ha in 2018. De afgelopen jaren kwamen er telkens zo'n 50 ha bij. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister Denis Ducarme, onder meer bevoegd voor landbouw, op een schriftelijke vraag van Kamerlid Kattrin Jadin (MR).

Mike Martin runt het bedrijf met zijn 2 zonen, waaronder Ali.

Garguston Fam in Schotland: Prebasispootgoed, granen en vleesvee zorgen voor evenwichtig bedrijf

Akkerbouw

Schotse kwaliteit, daar gaan Mike Martin en zonen Ali en Johnnie voor. In hun bedrijf, Garguston Farm, telen ze aardappelen van prebasispootgoed, hebben ze een mooi areaal granen en zorgt vee voor een aangename variatie. “Als de ene tak in het bedrijf het laat afweten, dan kan het andere die wel opvangen”, is de redenering van Ali. “Je moet je handen vuil willen maken, anders begin je niet aan landbouw.”

Landbouwers mogen wel nog meststoffen van type 1 rond de stam van fruitbomen aanbrengen na 1 november, als ze dat op voorhand melden via het Mestbankloket.

Vanaf 1 november: uitrijverbod voor alle meststoffen

Akkerbouw

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

Met het aangekondigde regenweer mogen de aardappelen nu dringend uit de grond.

De aardappelen moeten er uit!

Akkerbouw

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) stelt bij monde van Ilse Eeckhout in zijn nieuwsbrief van deze week duidelijk dat de nog niet gerooide aardappelen dringend uit de grond moeten.

De nieuwe zaaicombinatie helpt de Hooibeekhoeve om nieuwe inzichten in de praktijk  om te zetten.

Nieuwe zaaicombinatie helpt verbreden in teelten

Mechanisatie

De Hooibeekhoeve in Geel nam vorige week een nieuwe rotoreg en pneumatische zaaimachine in gebruik. Deze machinecombinatie moet het praktijk- en vormingscentrum helpen om een voortrekkersrol te spelen bij de verbreding van teelten.

Ten opzichte van vorig seizoen zal er nu zo’n 10
% meer aardappelopbrengst zijn.

Aardappelopbrengst EU-5 net geen 27 miljoen ton

Akkerbouw

De NEPG (vereniging van Noord-West-Europese aardappeltelers) heeft een nieuwe oogstraming gemaakt voor consumptieaardappelen in de 5 belangrijkste EU-aardappellanden (België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland).

De witlooftelers die leandenken toepasten zijn alle actief in de provincie Vlaams-Brabant.

Lean werken, ook met witloof

Akkerbouw

Talloze managers overal ter wereld deden hun voordeel met Lean-denken. Ook land- en tuinbouwers kunnen er hun voordeel mee doen. Een voorbeeld kwam er met project Lean with Love, waar de methode is toegepast bij witlooftelers. Ze gebruikten daarvoor de Brown Paper-methode. Die is ook voor andere boeren en tuinders bruikbaar.

Het Belgisch ploegkampioenschap ging onder redelijke omstandigheden door,  en leverde diverse topprestaties op.

Tom Smits pakt bij ploegkampioenschap ticket voor Sint-Petersburg

Akkerbouw

Bij het nationaal ploegkampioenschap behaalden voor het eerst drie mannen evenveel punten bij het rondgaand ploegen. Uiteindelijk werd beslist om de belangrijkste onderdelen apart op te tellen en zo kreeg Tom Smits uit Sint-Katelijne-Waver de ploegtrofee, een effectieve eerste plaats en een ticket voor de wereldkampioenschappen in het Russische Sint-Petersburg.

Veel landbouwgewassen worden vernield door everzwijnen, waardoor boeren vroegen voor maatregelen om de populatie terug te dringen.

Waals landbouwminister Borsus neemt maatregelen tegen everzwijnen

Akkerbouw

Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en de Waalse jagersverenigingen hebben een akkoord bereikt om de everzwijnpopulatie in het gewest gevoelig te verkleinen. Dat kondigt de minister maandagmiddag aan na een onderhoud in Namen met het Waalse Agentschap Natuur en Bos. De dieren worden wel eerst aan een grondige telling onderworpen.