Lage tarwevoorraden leiden tot hoge prijzen

Economie

De ongunstige weerscondities in de diverse productieregio’s en de oorlog in Oekraïne blijven de voedermarkt parten spelen. Daardoor zijn er momenteel ook historisch lage tarwevoorraden.

PCA verwacht geen infectiekansen voor aardappelziekte

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) bracht op 24 mei in de nieuwsbrief de actua. Naast het waarschuwingsbericht aardappelziekte, wordt geadviseerd rond bemesting en info gegeven rond prijzen.

Na de bekendmaking van de nieuwe naam volgde een debat over de actualiteit rond gewasbescherming.

Belplant gaat toekomst vol uitdaging tegemoet

Akkerbouw

Op 12 mei vond de algemene vergadering van Phytofar plaats. Het thema van dit jaar was ‘Diversiteit – Disruptie – Transitie: De evolutie van de gereedschapskist voor plantenbescherming’. Er volgde een interessant debat, maar hét nieuwigheidje van de avond was dat Phytofar van naam verandert. Voortaan gaat de de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming door het leven als Belplant.

In een groot aantal percelen worden misvormde bieten waargenomen.

Meerkoppige bieten waargenomen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) laat weten dat in een groot aantal percelen meerkoppige bieten met een ontwikkeling van meerdere kleine bladeren worden waargenomen.

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten.

Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen

Aardappelen

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. Deze veldcontroles worden opgelegd door het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

Zie dat je als landbouwer al je zaken op orde hebt voor de verzamelaanvraag voor 31 mei.

Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022

Akkerbouw

Tijdens en na het invullen van de verzamelaanvraag informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders individueel over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag. Los deze nu op, want deze worden aanvaard tot en met dinsdag 31 mei 2022 zonder korting van de steunbedragen.

Grasbufferstroken moeten een breedte hebben tussen 9 en 12 m. De haalbaarheid van deze maatregel hangt af van de vorm van het perceel.

Erosiemaatregelen leveren sowieso voordelen op

Akkerbouw

Landbouwpercelen op hellingen zijn erosiegevoeliger. De schade voor de landbouwer kan in dit geval heel groot zijn. Niet alleen de vruchtbare grond, maar ook de broodnodige en ondertussen dure meststoffen met nutriënten worden niet door de planten gebruikt en gaan verloren. Met de juiste maatregelen kan dit nadeel echter omgevormd worden tot een voordeel.

Over het stikstofakkoord is lang nog niet alles gezegd in de regering.

Fundament stikstofakkoord houdt stand, bijsturen kan nog

Veeteelt

In verschillende interviews zaterdag stemmen de verschillende partijen uit de Vlaamse regering de violen. Het stikstofakkoord blijft overeind, luidt het bij cd&v, Open Vld en N-VA. Het openbaar onderzoek loopt nog, en er moet nog worden geëvalueerd.

Bodemschimmels kunnen goed omgaan met stresssituaties als klimaatverandering, de hedendaagse landbouw of bodemvervuiling.

Bodemschimmels kunnen bomen helpen bij klimaatverandering of vervuiling

Akkerbouw

Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel naar de weerbaarheid van bodemschimmels heeft aangetoond dat zij goed kunnen omgaan met stresssituaties als klimaatverandering, de hedendaagse landbouw of bodemvervuiling. Die vaststelling is positief voor planten en bomen, want zij halen voordeel uit hun verbinding met deze schimmels.

Bodemvruchtbaarheid is de sleutel van een goed groeiend gewas. “Kunstmest is uiteraard verboden”, benadrukt Inagro-expert biologische landbouw Lieven Delanote.

Proefbedrijf biologische landbouw: “Door te werken als een proefbedrijf, staan we meer in de realiteit”

Akkerbouw

De biologische productie in België is onderworpen aan heel wat beperkingen inzake gewasbescherming, bemesting, zaaizaad en plantmateriaal. Toch eist de handel een kwalitatief product. Daarom wil onderzoeksinstelling Inagro de landbouwer ondersteunen met gericht onderzoek en advies. Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw lopen heel wat onderzoeken naar rassenkeuze, bodemvruchtbaarheid, de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden en teelttechniek in een breed gamma groenten, akkerbouwgewassen en voederteelten onder biologische teeltomstandigheden.

Het is belangrijk je graangewassen goed te monitoren.

Blijf je wintergranen monitoren

Granen

In het stadium van de wintergranen nu is het aangeraden velden te blijven opvolgen. Er is lichte uitbreiding van gele roest en bladseptoria, en ook voor bladluizen werd op sommige plaatsen een hogere druk waargenomen.

Rusland moet de veilige export toestaan van graan dat in de Oekraïense havens ligt opgeslagen.

VN-chef roept Rusland op Oekraïense graanexport vrij te geven

Granen

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft Rusland woensdag opgeroepen de blokkade van de graanexport uit Oekraïne op te heffen. Aan het Westen vroeg hij om Russische meststoffen toe te laten op de wereldmarkten. Zo kan de wereldwijde voedselcrisis doeltreffend worden aangepakt.

Volg de nieuwsbrieven van PCA voor gedetailleerd aardappelnieuws.

PCA waarschuwt voor de onkruidbestrijding

Aardappelen

Via de PCA-nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het meest actuele aardappelnieuws. Deze week geeft PCA een prognose voor aardappelziekte, en wordt advies gegeven rond onkruidbestrijding.

Een goede visie voor onkruidbestrijding is cruciaal om bio tijdens en na omschakeling te doen slagen.

Omschakeling naar bio-akkerbouw: slagen door 3 succesfactoren

Akkerbouw

Omschakelen in akkerbouw is geen sinecure. Op het vlak van bemesting, gewasbescherming en zaaizaad of plantmateriaal wordt de vrijheid heel wat ingeperkt.

Er is deze week enkel een notering voor Fontane en Challenger.

Belgapomprijs blijft al enkele weken hangen

Aardappelen

Op 20 mei veranderde de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger niet. Net als de vorige 2 weken bedraagt die 250 euro/ton zonder btw.

Voor biogroenten en -fruit kan je terecht bij de lokale hoevewinkel, maar vooral supermarkten en speciaalzaken blijven de belangrijkste distributiekanalen.

Keten voor biogroenten, -granen en -aardappelen is uitgebouwd

Akkerbouw

De vraag naar bio bestaat en is nog steeds aan het stijgen. De landbouwer wil hierin wel mee, maar moet ondersteund worden, zowel financieel, als met kennis. Bij Inagro is het duidelijk: vraag advies vooraleer je omschakelt. En technisch? Kijk naar de bodem, en denk na over de onkruidbestrijding en over het afzetkanaal dat het best past bij jouw bedrijf.

Er heerst onenigheid rond het stikstofakkoord in Vlaanderen.

Lachaert over stikstofakkoord: ‘te maken met fouten en ongerijmdheden’

Wetgeving

In het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten zitten "fouten en ongerijmdheden". Die moeten rechtgezet worden om de rechtszekerheid van het akkoord te garanderen. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdag gezegd bij Villa Politica. "We moeten bijsturen waar er problemen zijn", aldus Lachaert.

Gerard Govers, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie aan de KU Leuven (links) en Wouter Merckx, directeur van het centrum zijn trots op TRANSfarm.

Innovatieve onderzoeksboerderij TRANSfarm maakt omslag van laboratorium naar de praktijk mogelijk

Actueel

De omslag van laboratoriumproeven naar praktijkklare systemen vergt een aangepaste omgeving en opschaling. In dat kader werd TRANSfarm, op de site van voormalige Zoötechnisch centrum van de KU Leuven, gerealiseerd. Op 20 mei wordt de site officieel geopend.

Onkruid en onkruidbeheersing was moeilijk in een kletsnat seizoen als 2021. Schoffelen was nog het meest effectief.

Demo quinoa telen onder lokale omstandigheden

Akkerbouw

Quinoa is een relatief nieuwe teelt in Vlaanderen. Het gewas kan goed om met droogte en is zo goed bestand tegen een veranderend klimaat. Voor onkruidbestrijding zijn telers aangewezen op wiedeggen en/of schoffelen. Op 24 mei demonstreerde Inagro in samenwerking met partners ILVO en Praktijkpunt Landbouw een handvol wiedeggen en schoffelmachines van de nieuwste generatie.

Waar 3 weken terug de T1-bespuiting is gezet, mag nu gedacht worden aan het inplannen van de T2.

Gele roest breidt uit in wintertarwe

Granen

Op basis van wat het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) begin deze week had aan waarnemingen zien ze een lichte uitbreiding van gele roest in wintertarwe. Dit gebeurde weer vooral op de gevoelige rassen die al zwaar aangetast waren.

Er wordt nu slechts 1,5 mio Mt tarwe per maand geëxporteerd uit Oekraïne. Er is een corridor naar de zeehavens gewenst om de voorraden te verspreiden over de wereld

Beperkt graantransport mogelijk volgens Indiase regering

Granen

De regering van India laat dan toch de export van tarwe in beperkte mate toe. Dat raakte dinsdag 17 mei bekend. Vrijdag 13 mei had de regering nog beslist dat alle export van tarwe verboden zou worden door de beperkte productie door de aanhoudende hittegolf en prijsstijgingen in het land.

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen.

Verdere verduurzaming van gewasbescherming vraagt integraal beleid en betere onderbouwing, aldus SALV

Akkerbouw

Om gewasbescherming verder te verduurzamen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen, moet de overheid in het kader van het NAPAN 2023-2027 gestalte geven aan een meer integraal beleid ten aanzien van gewasbescherming. Dat staat te lezen in de nieuwsbrief van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)

Op de Europese markten moet 435 euro per ton worden betaald voor tarwe.

Tarwe is nog nooit zo duur geweest

Granen

Op de Europese markten moet 435 euro per ton worden betaald voor tarwe. De nieuwe recordprijs volgt op de aankondiging door India om de uitvoer van tarwe te verbieden.

De G7 gaat helpen om graan en maïs uit Oekraïne te exporteren.

G7 wil Oekraïne helpen bij uitvoer van oogst

Granen

De ministers van Landbouw van de G7 willen Oekraïne helpen landbouwproducten te exporteren. Het land zit namelijk met enorme hoeveelheden aan onder meer graan en maïs die wegens de Russische invasie het land niet uit kunnen. “De Russische president Vladimir Poetin gebruikt honger als oorlogswapen”, klinkt het bij de G7.

India gaat de export van tarwe nu toch verbieden.

India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen

Akkerbouw

De regering van India heeft de export van tarwe verboden. Door een aanhoudende hittegolf is de productie beperkt en zijn de binnenlandse prijzen fors gestegen. Daardoor komt de voedselzekerheid in India in gevaar, volgens de autoriteiten. Het besluit zou de prijs van tarwe op de wereldmarkt verder kunnen opdrijven.