Inagro stelt nieuwe functies gewasbeschermingsapp voor op Agro Expo in Roeselare

Akkerbouw

Door de verdwijning van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende extralegale residu-eisen zoeken land- en tuinbouwers meer naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen. Voortaan vinden ze biologische bestrijders in Inagro’s gewasbeschermingsapp. De app bevat ook de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten. “De aanpassingen kwamen tot stand op vraag van en in overleg met de sector”, vertelt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

Mark en Jan van der Veen. Jan: “Een punt waar wij als familie op gefocust zijn, is om producten op het juiste moment te verkopen als de prijzen het hoogst zijn.”

Bedrijfsreportage: minder hectares kan ook voordelen hebben

Akkerbouw

Groot, groter, grootst: soms lijkt schaalvergroting in de akkerbouw de enige weg. Toch zijn er akkerbouwbedrijven die daar bewust niet voor kiezen. Vader Jan (59) en zoon Mark (30) van der Veen stootten in 2012 negen hectare huurgrond af en besloten volledig biologisch te worden. “Uiteindelijk gaat het erom dat je een goede boterham van je grond kunt halen,” zegt Jan.

Belgapom merkt stabiele markt op

Aardappelen

Deze week blijven de Belgapom-prijzen voor de rassen Bintje, Challenger en Fontante dezelfde als vorige week: Bintje en Challenger met een prijs van 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton), en Fontane met een prijs van van 14,84 euro incl. BTW per ton (14,00 euro excl. BTW per ton). Het aanbod ten opzichte van de vraag is voor de drie rassen gelijk, waardoor Belgapom spreekt van een stabiele markt.

Het gewas kan drie jaar na elkaar op dezelfde plaats staan met een goede opbrengst.

Luzerne: het nieuwe ‘gras’ in tijden van klimaatopwarming?

Akkerbouw

Met de droogte in het achterhoofd is het nodig om na te denken over alternatieve gewassen, gewassen die beter kunnen tegen droogte. Luzerne blijkt het goed te doen bij hoge temperaturen en biedt een gans gamma aan producten. Ook Frankrijk had te kampen met hogere temperaturen de laatste jaren en zetten in op luzerne. Landbouwleven sprak met Luzeal, de eerste dehydratatiecoöperatie in Frankrijk.

Door irrigatie verkleint de kans op extreme hitte.

Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen

Akkerbouw

Een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel Wim Thiery, heeft kunnen aantonen dat grootschalige irrigatie, een veelgebruikte landbouwpraktijk, een verkoelend effect heeft tijdens periodes van extreme hitte door klimaatopwarming.

Veiling Hoogstraten breekt records

Groenten

Coöperatie Hoogstraten sloot 2019 af met een omzet van 242 miljoen euro, een record. Ook het verkochte volume lag met een totaal van 153,5 miljoen kg nooit hoger. Toch spreekt de groente- en fruitveiling van een jaar vol verrassende wendingen.

Bocholt wordt door het FAVV toegevoegd aan de beschermingszone waarin voor aardappelpercelen bepaalde wettelijke voorschriften gelden tegen bruinrot. Elke aardappelproducent in de beschermingszone moet vóór 30 april al zijn aardappelpercelen in deze zone aangeven

Maatregelen tegen bruinrot in Bocholt

Akkerbouw

In de gemeente Bocholt werden bitterzoetplanten, besmet met de bacterie verantwoordelijk voor bruinrot, gevonden in een waterloop. Het FAVV neemt daarom bijkomende maatregelen.

De droogte van 2018 hakte er op veel bedrijven flink in.

Bijna 100 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp droogte 2018 uitbetaald

Akkerbouw

Half januari zal het Departement Landbouw en Visserij voor de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 een bedrag van 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen hebben uitgekeerd aan 7.527 landbouwers. Daarmee zijn ruim 6 op de 10 van de 12.007 ingediende dossiers voor de droogte 2018 behandeld en betaald in een tijdspanne van 10 maanden. Dat heeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) bekend gemaakt.

CoBT zoekt nog ruim 200 miljoen euro aan externe financiering.

CoBT: voldoende bieten, nu nog bankfinanciering

Bieten

De Belgische bietentelerscoöperatie CoBT heeft haar doelen wat betreft de aanvoer van bieten en het eigen vermogen gehaald. De vergunningen om een suikerfabriek te bouwen in Seneffe zijn ook binnen. Wat rest is een behoefte van 210 miljoen euro aan externe financiering. De onderhandelingen met banken lopen.

Chloorprofam-resten moeten worden verwijders uit de loodsen, benadrukt Belgapom.

Belgapom hamert op nieuw beleid chloorprofam

Aardappelen

Belgapom benadrukt nog eens dat aardappelen vanaf oogst 2020 en later niet behandeld mogen worden met middelen op basis van de actieve stof chloorprofam. Wat aardappelen betreft die voor uitlevering zijn opgeslagen in bewaarschuren, dienen deze aardappelen afkomstig te zijn uit een voor consumptieaardappelen geschikte bewaring waarin voorheen nooit chloorprofam werd toegepast of welke gereinigd werd.

De bietencampagne duurt 120 dagen

Tiense Suiker kijkt hoopvol naar suikermarkt

Bieten

De suikersector ging de voorbije jaren door een diep dal. Erwin Boonen, directeur Ruwe grondstoffen en verantwoordelijk voor de landbouwkundige dienst binnen de Tiense Suikerraffinaderij (TS), ziet de prijzen voor suiker op korte termijn echter terug verbeteren. TS nam dan ook drastische maatregelen.

Eens onze vroege aardappelen zijn afgeleverd, komt ruimte vrij voor het stockeren van suikerbieten. Deze bieten blijven dus niet op hoop op het veld en zullen geen extra tarra krijgen bij het laden , tonen Eric (rechts) en Philippe Avermaete.

Twijfels over rendabiliteit van de bietenteelt

Bieten

Eric Avermaete en zijn zoon Philippe zijn de derde en vierde generatie Avermaete op de Beinshoeve in Linter. Suikerbieten zijn er van oudsher een belangrijke teelt. Sinds het wegvallen van het quotum staat het financieel rendement wel onder druk.

De proeven werden redelijk laat geoogst, met een start op 3 oktober in zeer goede  rooiomstandigheden.

Rastolerantie wordt steeds belangrijker

Bieten

Om een goede rassenkeuze te maken, zijn proeven in meerdere seizoenen nodig. Voor de uitzaai in 2019 worden hieronder de resultaten weergegeven. Cercospora, nematoden en rhizoctonia hadden een meetbare impact. Een juiste rassenkeuze kan hier soelaas brengen.

Een hoge korrelopbrengst is voor elk korrelmaïsras uiteraard van groot belang. De financiële impact van de droogkosten moeten zo veel mogelijk beperkt blijven.

Varmabel rassenproeven 2019: enkel nieuwe maïsrassen in de top 4 korrelopbrengst

Maïs

In het normaal netwerk van 2019 werden 55 korrelmaïsrassen getest, waaronder 20 nieuwe variëteiten. Verschillende parameters werden getest, maar korrelopbrengst gecombineerd met een laag vochtgehalte van de korrel blijft de belangrijkste. En dan blijken Farmoritz, LG 31245, LG 31238 en MAS 23.M de besten van de klas.

In Beespoke wil men bloemenmengsels ontwikkelen om de bestuiving van teelten te verhogen en de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen. Inagro zoekt in dat kader telers van veldbonen.

Inagro zoekt telers voor onderzoek naar verbeterde bestuiving van veldbonen

Akkerbouw

Zes landen willen samen teeltspecifieke bloemenmengsels ontwikkelen om de bestuiving van teelten te verhogen en de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar in het internationale consortium rond het Interreg-project Beespoke. Inagro zoekt naar telers die hieraan willen meewerken!

Belgapom-notering voor Fontane stijgt

Aardappelen

De Belgapom-notering voor Bintje en Challenger blijft al geruime tijd op 13,25 euro incl. BTW per ton staan (12,50 euro excl. BTW per ton). De marktstemming voor Bintje respectievelijk Challenger is vast (aanbod is kleiner dan de vraag) en prijshoudend (aanbod is kleiner of gelijk aan de vraag). Voor Fontane ziet de organisatie een stijging in prijs, tot 14,84 euro incl. BTW per ton (14,00 euro excl. BTW per ton). Hier is de markt stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag.

De discussie over contracten is elk jaar levendig. De fabrieken willen zo min mogelijk betalen, maar toch genoeg om de aardappelen niet naar de concurrent te zien gaan.

Kostprijs consumptieaardappelen met 15% omhoog, contracten volgen niet volledig

Aardappelen

De kostprijs van het telen van consumptieaardappelen stijgt in 2020 volgens een Nederlandse berekening met gemiddeld circa 15%. De oorzaak ligt vooral in het verbod op het bewaarmiddel chloorprofam en in mindere mate loofdodingsmiddel Reglone. De eerste contractprijzen van Clarebout en Vervaeke duiden nog niet op volledige compensatie van de hogere kostprijs. Volgens Belgapom is volledige compensatie niet vanzelfsprekend.

Precisielandbouw is volgens Vantage Agrometius en AgroVision een revolutie voor de landbouw.

Vantage Agrometius en AgroVision integreren precisielandbouw en teeltregistratie

Akkerbouw

Vantage Agrometius en AgroVision hebben de handen ineen geslagen: door teeltregistratie, gewasbeschermingsadvies en precisielandbouw bij elkaar te brengen, krijgt de teler volgens de bedrijven meer kansen, inzicht en gemak. Precisielandbouw wormoet zo voor een grotere groep telers toegankelijk worden.

Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen.

Spruitkoolstokken zijn een belangrijke reststroom: vezels en sap

Groenten

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardig te valoriseren. “We zetten in dit project in op het multifunctioneel landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf, naast voedselproductie, een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën”, zegt Veronique De Mey van Inagro.

Elk jaar groeit de wereldwijde vraag naar friet met enkele procenten.

Nieuwe frietfabriek Farm Frites in Kazachstan

Akkerbouw

De Nederlandse frietproducent Farm Frites investeert circa 130 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Kazachstan. De fabriek krijgt een productiecapaciteit van 70.000 ton friet per jaar. De fabriek moet in 2022 ‘online’ gaan. Het overgrote deel van de friet zal worden uitgevoerd naar de buurlanden Rusland en China.