Opbrengstresultaten wintergerst 2020 ligt gemiddeld ruim 1.000 kg achter op 2019

Akkerbouw

Tijdens het seizoen 2019-2020 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen in het Vlaams Gewest 5 rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd. Twee bemerkingen die onze redactie bij een eerste aanblik maakt, is het achterblijven van de opbrengst ten opzichte van vorig jaar en het feit dat hybriderassen stevig scoren.

Slechts in 11,4
% van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt.

Weinig mycotoxines in granen door droge zomer

Granen

Onderzoek wijst uit dat ook dit jaar het mycotoxinegehalte in granen laag ligt. Dat was ook de voorbije jaren zo. Een van de redenen is de droge zomer. Slechts in 11,4 % van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt. Dat percentage is nog lager dan in 2019 en 2018.

Belgapom-prijzen bewegen niet

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nog steeds 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). De marktstemming is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €50,00 (ex. BTW) in een vaste markt.

EAPR is een wetenschappelijk platform dat in Europa alle aspecten van de aardappelketen bestrijkt.

Internationale conferentie rond aardappelonderzoek uitgesteld naar zomer 2021

Aardappelen

Na eerder uitstel werd een nieuwe datum vastgelegd voor de driejaarlijkse conferentie van het Europees aardappelonderzoek. Die grote aardappelconferentie verhuist naar juli 2021 en zal worden gehouden in Krakau (Polen).

Wereldreis opent ogen jonge Limburgse akkerbouwer

Akkerbouw

Akkerbouwer Willem Voncken (27) uit het Limburgse Eys heeft een uitgesproken mening over zijn eigen toekomst en die van de agrarische sector als geheel. “In dit gebied wordt al duizenden jaren lang op deze vruchtbare lössgronden akkerbouw bedreven en ik ga mijn grond niet opgeven om ergens anders in de wereld een groot akkerbouw bedrijf te beginnen.”

Triticale toont opbrengstpotentieel ook in 2020

Akkerbouw

Tijdens het groeiseizoen 2019-2020 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) op 3 locaties rassenproeven in de triticale voorzien. Er werden relatief hoge korrelopbrengsten genoteerd. Die kan bekomen worden mits goede rassenkeuze en teelttechniek.

Koeien in een Fries landschap.

Rabobank: verdedig landbouwareaal en milieugebruiksruimte landbouw

Economie

Nederland moet de milieugebruiksruimte en het grondgebruik van de landbouw afschermen van de rest van de economie. Dat stelt de Rabobank in haar Visie Land- en Tuinbouw 2030. De milieugebruiksruimte moet volgens de bank binnen de landbouw gericht verdeeld worden, waarbij de grondgebonden landbouw voorrang krijgt.

Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.

Europa zet licht op groen voor steunpakket van 10 miljoen euro voor Waalse aardappeltelers

Aardappelen

De Europese Commissie heeft donderdag het licht op groen gezet voor een steunpakket van 10 miljoen euro voor de Waalse aardappelindustrie. Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.

De Uienkijkdag in Poeke had coronaproof plaats.

De teelt van uien is in Vlaanderen aan een sterke opmars bezig

Akkerbouw

De uienteelt biedt heel wat kansen en is in ons land aan een sterke opmars bezig. “Het is relatief de sterkst groeiende groenteteelt”, weet Bart Debussche, sectoradviseur openluchtgroenten van het departement Landbouw & Visserij. Telers woonden een boeiende demodag over uien in Poeke bij.

Boekweit heeft potentieel, maar nog weinig afzetmogelijkheden

Akkerbouw

De teelt van boekweit zou interessant zijn voor Belgische telers. Teelttechnisch is het een gemakkelijk te onderhouden gewas, en het is een product dat wel in populariteit kan toenemen vanwege het glutenvrije karakter. Probleem in België is de afzetmarkt, en de keten die nog in kinderschoenen staat.

Net als in de voorgaande jaren rijpte de maïs sneller af dan verwacht.

Afrijping maïs gaat te snel

Maïs

Zoals voorspeld zorgden de droge bodem in combinatie met extreem hoge temperaturen voor een – op sommige plaatsen ongeziene – afrijping van de maïs. Twee weken na elkaar zien we een stijging van het drogestofgehalte van gemiddeld 5%. Op de Kempense locaties zien we de snelste vooruitgang, met een ongeziene uitschieter van wel 10% per week in Hoogstraten.

Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan.

Landbouwers uit Beernem slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

Akkerbouw

Een vijftal Beernemse landbouwers werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden koolstof in de bodem op te slaan. De gemeente wordt in dit project bijgestaan door Inagro. Hiermee wil de gemeente de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gaan compenseren.

Het gebruik van druppelirrigatie in uien zorgt voor een gevoelige meeropbrengst.

Druppelirrigatie doet opbrengst van uien sterk stijgen

Akkerbouw

Na een eerdere proef in Oudenaarde is het ook in Poeke bewezen: door toepassing van druppelirrigatie stijgt de productie van uien bijzonder sterk. “Een duidelijke win-win”, stelt Luc De Reycke van het Proefcentrum voor de Groenteteelt.

Efficiënt spoelen van de veldspuit op het veld

Akkerbouw

Het wordt aangeraden om de sproeier goed te spoelen op het veld, met zo min mogelijk water. Daar horen wel enkele technische aanbevelingen bij. Als de landbouwer deze goed opvolgt, vermindert hij de benodigde hoeveelheid schoon water en verbetert hij de prestaties van het veld.

Op een charmerende wijze gaven de landbouwers hun onrusten te kennen aan minister van Natuur Zuhal Demir.

Boeren vragen aandacht voor landbouw, aan minister van Natuur Demir

Akkerbouw

Zondagnamiddag 20 september opende minister van Natuur Zuhal Demir onthaalpoort De Torenvalk aan het Meerdaalwoud. Enkele Vlaams-Brabantse landbouwers maakten van deze gelegenheid gebruik om aan de minister ook aandacht te vragen voor de land- en tuinbouw in de regio. De landbouwers voelen er zich machteloos, niet gehoord en worden geconfronteerd met een agressief aankoopbeleid van landbouwgronden door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.

Voor Jasper is de granenteelt voor het granennetwerk rendabel.

Granenteler Jasper Van Opstal: “Ik ben een onderzoeker in landbouwersplunje”

Granen

Jong, vastberaden en gebeten door de onderzoekersmicrobe: zo kan je de 22-jarige Jasper Van Opstal omschrijven. Als landbouwer in het graannetwerk test hij elk jaar traditionele tarwerassen voor Brouwerij 3 Fonteinen. “Ik kwam van de schoolbanken toen ik als landbouwer startte. Het gaf me de kans om bij te leren, en onderzoek naar oude granen interesseerde me ook gewoon. Ik moest niet lang nadenken om mee in te stappen”, lacht hij.

Vandaag importeert ons land het overgrote deel van het gebruikte pootgoed uit Nederland.

HZPC en Sanac zetten samen in op Belgisch pootgoed

Aardappelen

HZPC en Sanac gaan nauwer samenwerken om de productie van kwalitatief pootgoed op Belgische bodem te garanderen. Door de teeltexpertise van Sanac en de internationale ervaring van HZPC te combineren willen beiden partijen op middellange termijn de pootgoedproductie op Belgische bodem verhogen.

Het feit dat Brouwerij 3 Fonteinen voor biologisch kiest, juicht hij toe.

Vermeerderaar Tijs Boelens:“Ik wil de Pajotse boeren meer perspectief geven!”

Granen

Nog voor het project rond het granennetwerk van start ging, was Pajottenaar en biologisch teler Tijs Boelens geïnteresseerd in landrassen. “Ik ben nog altijd voortdurend op zoek naar oude rassen, en vermeerder ze op mijn bedrijf”, legt hij uit. “In dit project wil ik de boeren in het Pajottenland echt vooruit helpen. Samenwerken in het netwerk is echt cruciaal.”

Tijdens het project is het de bedoeling om zo veel mogelijk rassen uit te testen bij de 15 Pajotse landbouwers die nu in het granennetwerk betrokken zijn.

15 boeren telen traditionele granen voor Geuze en Lambik

Granen

Het Pajottenland stond ooit bekend voor zijn brouwgerst en de originele tarwelandrassen. Deze streek is perfect voor het brouwen van de terroirbieren Lambik, Geuze en Kriek. Door de industrialisering van de landbouw, verdween die traditie stilaan. Brouwerij 3 Fonteinen blaast die traditie weer leven in en zoekt nu samen met 15 landbouwers in het granennetwerk naar de lokale tarwe en gerst, die hun bier groots heeft gemaakt. Santé!