ODYC en ILVO versnellen digitalisering en innovatie in landbouw

Akkerbouw

Welke technologie kan ik gebruiken om te achterhalen hoeveel percent van mijn aardappelen is zijn voor de productie van lange frieten? Hoe kan ik mijn machines autonoom beslissingen laten nemen om rendement te verhogen? Kan artificiële intelligentie helpen om mijn veestapel in optimale gezondheid te houden? Met dit soort vragen over IT en innovatie kunnen actoren uit de agrovoeding terecht bij ODYC.

Opvallend is dat de maïsafrijping in 2021 zeer geleidelijk ging, maar ver achterliep op voorgaande jaren.

Einde van de wekelijkse drogestofmetingen van kuilmaïs

Maïs

Tijdens de afgelopen week werden in het LCV-netwerk zowat alle proefvelden geoogst. Het is dus tijd voor een eindoverzicht.

Heb jij een bietenperceel dat voldoet aan de vraag van het KBIVB?

Het KBIVB is op zoek naar een bietenperceel naast een haag of een heg

Akkerbouw

Voor het demoproject “Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid” is het bieteninstituut voor het volgende seizoen op zoek naar een suikerbietenperceel naast een haag, heg of bomenrij in Vlaams-Brabant.

Er is weinig voortuigang geboekt inzake de nitraatconcentratie in grond- en oppervlaktewater de voorbije jaren.

Bijna 15 % van Europees grondwater bevat te veel nitraten

Akkerbouw

In 14,1  % van het grondwater in de Europese Unie wordt nog steeds de voor drinkwater vastgestelde grenswaarde voor de nitraatconcentratie overschreden, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie over de periode van 2016 tot 2019. Ook Vlaanderen blijft worstelen met de grenswaarde.

Figuur 1. Voorstelling van de nutriëntenkringloop.

Eerste fysieke bijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen smaakt naar meer

Akkerbouw

Nutriëntrecuperatie is een belangrijke uitdaging. Nutricycle Vlaanderen bekijkt hoe Vlaanderen in de komende jaren de transitie moet inzetten naar meer recuperatie van nutriënten en hoe ook de verliezen naar het milieu kunnen worden gereduceerd.

De Kunming-verklaring stelt dat veel landen oproepen om 30 % land en zee tegen 2030 te beschermen.

Tweehonderdtal landen beloven om verlies aan biodiversiteit terug te draaien

Akkerbouw

De internationale gemeenschap heeft een principeakkoord bereikt om de strijd tegen het grootschalige en bedreigende uitsterven van dieren- en plantensoorten op te voeren.

Voor Fontane en Challenger wijzigde de Belgapomnotering niet op 15 oktober 2021; voor Bintje wel.

Enkel Belgapomprijs voor Bintje stijgt

Akkerbouw

Op 15 oktober noteerde Belgapom een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger. We zitten hiermee op hetzelfde prijsniveau als de voorbije weken.

Jef Cleiren is de nieuwe voorzitter van CBB

Jef Cleiren nieuwe voorzitter van CBB

Bieten

Het CBB-Bureau (het bestuursorgaan van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters) heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Jef Cleiren. Hij neemt de taak over van Marcel Jehaes, wiens mandaat, na 4 jaar, statutair beëindigd is.

Applicaties helpen landbouwers overal ter wereld om correct te bemesten.

BELFertil op weg naar 2050

Akkerbouw

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten van minerale meststoffen en biostimulantia, is als vennootschap 50 jaar jong. Dat vierden ze op woensdag 13 oktober 2021, net de Global Fertilizer Day, met een academische zitting op de site van EuroChem Antwerpen, de grootste meststoffenproductiesite van België.

Rot inschuren is geen optie, benadrukt het PCA.

Let op voor rot bij het inschuren van aardappelen

Aardappelen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) laat weten dat het oppassen is geblazen omwille van rot bij gerooide aardappelen. Hun voornaamste advies is om goed te communiceren bij het rooien en inschuren.

Boer Steven is de derde en laatste winnaar van de Newbie Award.

Boer Steven wint de derde Newbie Award

Actueel

Het Europese project Newbie zet succesvolle starters en hun bedrijfsmodellen in de kijker. De editie van 2021 was tevens de laatste. De jonge akkerbouwer Steven van Hyfte – beter bekend als Boer Steven – uit Sint-Jan-in-Eremo werd als winnaar uitgeroepen.

Om in 2022 nog méér ruimte te maken voor de bioboeren van de toekomst, rekent De Landgenoten op de hulp van 3.000 mensen die een gift van 100 euro willen doen.

De Landgenoten zoekt 3.000 schenkers om biogrond te beschermen

Akkerbouw

Landbouwgrond is een schaars goed. Voor Vlaamse boeren is het zeer moeilijk om betaalbare en beschikbare landbouwgrond te vinden. Daarom koopt coöperatie en stichting De Landgenoten landbouwgrond aan om voor altijd ruimte te geven aan bioboeren die gezonde, lokale voeding produceren met aandacht voor natuur, biodiversiteit en klimaat.

BFA waarschuwt voor de toename van mycotoxines, giftige stoffen, in granen tijdens de bewaring.

Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaring

Akkerbouw

De beroepsvereniging van kern- en diervoederfabrikanten (BFA) waarschuwt voor de toename van mycotoxines, giftige stoffen, in granen tijdens de bewaring. De toename is te verklaren door de natte weersomstandigheden tijdens de voorbije zomer, meldt BFA.

Geschat wordt dat in Vlaanderen de snijmaïsoogst over de helft zit.

Maïsoogst stilaan over de helft

Akkerbouw

Afgelopen week werden in het LCV-netwerk heel wat proefvelden geoogst. Van nog slechts 8 van de 16 locaties publiceren we vandaag de drogestofcijfers van 7 oktober. Hiervan zit de helft gemiddeld boven de 35 of zelfs 40% droge stof.

Frankrijk verbiedt vanaf volgend jaar plastic rond fruit en groenten.

Frankrijk verbiedt plastic rond fruit en groenten

Akkerbouw

Zowat dertig soorten gruit en groente mogen in Frankrijk vanaf volgend jaar niet langer in een plastic verpakking verkocht worden. Dat hebben de bevoegde Franse ministeries aangekondigd.

Het Vlaams Ruraal Netwerk publiceert een nieuwe brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand’ met getuigenissen van 16 landbouwers en projectpromotoren die vrijwillige maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen.

Vlaams Ruraal Netwerk publiceert getuigenissen van landbouwers die inzetten op biodiversiteit

Akkerbouw

Het Vlaams Ruraal Netwerk publiceert een nieuwe brochure ‘Landbouw en natuur, hand in hand’ met getuigenissen van 16 landbouwers en projectpromotoren die vrijwillige maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen.

Via pre-ecoregelingen wordt de inzaai van éénjarige hoofdteelten met een positief effect op milieu, klimaat en biodiversiteit gestimuleerd.

Pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten toegelicht

Akkerbouw

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022, 5 pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit.

Claude Henricot is pionier op het gebied van agro-ecologie.

Carrefour Foundation steunt Farming For Climate om agro-ecologie te promoten

Nieuws van maatschappijen

Steun bieden aan alternatieve landbouwpraktijken is één van de belangrijkste verbintenissen van de 3 interventieprogramma's van de Carrefour Foundation. Dit jaar steunt de Carrefour Foundation in België Farming for Climate. Zij helpen landbouwers over te schakelen op agro-ecologische landbouw.

De meeste maïsvelden zijn nu hakselrijp.

De maïs is op vele velden hakselrijp

Maïs

Op donderdag 30 september werden opnieuw maïsmonsters genomen in het kader van het proefveldnetwerk van het LCV voor de opvolging van de afrijping van de snijmaïs.

Er is een ruim aanbod groenbedekkers die na maïs gezaaid kunnen worden. Maak in functie van uw bedrijfsvoering de juiste keuze.

Wat zaaien na de maïsoogst?

Akkerbouw

Nu we aan de maïsoogst zijn beland, dient zich ook de keuze van de groenbedekker aan. Zeker bij percelen waarop al meerdere jaren kuilmaïs geteeld wordt, is het zaaien van een groenbedekker een must. Hierbij zijn groenbedekkers een noodzakelijke bron van organische stof. Ook de regelgeving vraagt echter meer inzet van groenbedekkers.

Plantenweefsel in vitro samengebracht met Rhizobium. rhizogenes. Het weefsel vormt onder invloed van het T-DNA (afkomstig van de bacteriën) de zogenaamde hairy roots.

Wetenschappers onderzoeken of ze planten klimaatrobuuster kunnen maken

Akkerbouw

Kan je planten beter bestand maken tegen droogte door hun weefsel in het lab bloot te stellen aan specifieke bodembacteriën? Plantenwetenschappers weten al langer dat ze met deze ‘bacteriële veredeling’ de wortelkenmerken van een plant kunnen wijzigen.

Philippe Fleurbaey:  De gelatenheid bij sommige boeren is heel groot.

Philip Fleurbaey na de briefschrijfactie: ‘Van heel emotionele reacties tot veel steun uit onverwachte hoek’

Actueel

Philip Fleurbaey (50) gaat misschien zelf de noodlijdende situatie niet veranderen, maar de reacties op zijn briefschrijfactie zijn naast vaak hoopgevend ook heel schrijnend. “Onze landbouw verkeert in een diepe crisis. De boeren zijn moe(getergd) en het moet nu anders. Ik ga de tanker niet keren. Iedereen in de sector moet dringend in de spiegel kijken, ook de boeren.”

Rond Pasen vernielde enkele vorstdagen een deel van de productie in de wijngaarden.

Wijnoogst in Bourgognestreek gehalveerd door vorst in lente

Akkerbouw

De wijnboeren in de Franse Bourgognestreek hebben dit seizoen ongeveer de helft van hun oogst zien verloren gaan door vorst in de lente. Verwacht wordt dat hierdoor minder wijn zal worden uitgevoerd naar het buitenland.

Naar schatting 5% van de 756 MAP-meetpunten oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de voeding van nitraatrijk grondwater dat afkomstig is van jarenlange uitspoeling van nitraat vanuit landbouwpercelen.

Nitraatrijke bronnen vragen verdergaande maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren

Akkerbouw

Naar schatting 5% van de 756 MAP-meetpunten oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de voeding van nitraatrijk grondwater dat afkomstig is van jarenlange uitspoeling van nitraat vanuit landbouwpercelen. In de betrokken afstroomgebieden zijn op korte termijn verdergaande maatregelen nodig om op middellange en lange termijn de waterkwaliteit te verbeteren.

Hergebruik restwater is één van de projecten die kunnen in het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

Vlaamse Regering wil groene investeringen stimuleren

Akkerbouw

In het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wil de Vlaamse Regering ook groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.