ILVO gaat van start met de veredeling van kikkererwt

Actueel

Voor humane consumptie geschikte eiwitgewassen is vooral kikkererwt, na soja, beloftevol om ook in Vlaanderen te worden geteeld en als lokaal product te worden verwerkt. ILVO start met Vlaamse middelen de veredeling van kikkererwt met het oog op geschikt, performant zaaigoed.

Jongeren halen hun neus op voor witloof. Gepensioneerden zijn de grootste fans.

Belg koopt kwart minder witloof dan 20 jaar geleden

Akkerbouw

De gemiddelde Belg koopt nog nipt 3 kg witloof per jaar. Twintig jaar geleden was dat nog ruim 4 kg. Vooral mensen jonger dan 40 jaar laten de groente links liggen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK Belgium. BelOrta start een campagne om de dalende trend te keren.

Natuurpunt vraagt de Vlaamse regering om landbouwers te ondersteunen voor ecologische initiatieven.

Natuurpunt vraagt regering om ‘leefbare landbouw’ te stimuleren

Akkerbouw

Natuurpunt heeft de resultaten van de ‘Levend Land-campagne’ bekendgemaakt. De organisatie verzamelde meer dan 12.750 handtekeningen van mensen die bezorgd zijn over de dalende biodiversiteit in het Vlaamse landbouwgebied.

Op 14 januari was er geen Belgapomprijs voor Bintje.

Geen Belgapomnotering voor Bintje

Akkerbouw

De Belgapomprijs van vrijdag 14 januari bedraagt voor Fontane en Challenger 150 euro/ton (zonder btw). Voor Bintje is er geen notering wegens een gebrek aan transacties.

Naast een goed opbrengstpotentieel is het ook belangrijk dat het opbrengstniveau van jaar tot jaar van het ras regelmatig is.

Hoe presteerden de zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten in 2021?

Maïs

Zoals elk jaar is de winterperiode het gebruikelijke moment voor de maïsrassenkeuze voor het komende groeiseizoen. In dit eerste artikel starten we met de rapportering en bespreking van de resultaten van het Varmabel-proefnetwerk kuilmaïs.

Vijf nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen werden toegevoegd aan de ILVO-rassenlijst.

Nieuwe ILVO-rassenlijst voederbieten en maïs

Akkerbouw

De nieuwe ILVO-rassenlijst 2022 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden via https://rassenlijst.ilvo.vlaanderen.be/nl/. De website bevat naast een rassenoverzicht ook teeltinformatie en een lijst met kwekers en vertegenwoordigers van de vermelde rassen.

Zo’n 29% van de land- en tuinbouwbedrijven is gespecialiseerd in akkerbouw.

14 organisaties zetten troeven Vlaamse plantaardige sector in de verf

Akkerbouw

Op dinsdag 11 en dinsdag 18 januari zal Boerenbond, samen met een delegatie uit 14 plantaardige sectorfederaties, een position paper en een mand met lokale, plantaardige producten overhandigen aan minister-president Jan Jambon en aan ministers Hilde Crevits en David Clarinval. Met die position paper willen de organisaties de belangrijkste troeven, kansen en uitdagingen van de Vlaamse plantaardige sector toelichten.

Plaats zitstokken voor roofvogels

Bieten

Het Bieteninstituut herinnert er aan om preventief zitstokken te plaatsen in open zones om de natuurlijke predatie van bosmuizen door roofvogels te bevorderen.

Door gebruik te maken van een wingsprayer kan de drift aanzienlijk gereduceerd worden.

Complexe wetgeving rond gewasbescherming in de grensstreek

Akkerbouw

Wetgeving rond gewasbescherming is complex. Grenslandbouwers moeten op de hoogte zijn van de wetgeving in 2 verschillende landen, wat het nog veel ingewikkelder maakt. In het kader van het Euregio-Scheldemondproject ‘Gewasbescherming op de grens’ werd over dit onderwerp onderzoek uitgevoerd door de projectpartners Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG) en Inagro.

Ten opzichte van de voorbije jaren, werd in 2021 later gestart om de snijmaïs in te kuilen.

Koud en nat: kenmerkende begrippen in maïsseizoen 2021

Akkerbouw

Koud en nat zijn begrippen die de maïsteelt in 2021 perfect omschrijven. Dit geldt zowel voor het voorjaar, de zomer als het najaar.

Foto: Jeroen Morel

Belgapom: hogere prijzen begin 2022 dan eind 2021

Aardappelen

Vandaag, 7 januari, communiceert Belgapom de eerste notering van het nieuwe jaar. Zo bedraagt de Belgapom-prijs voor Fontane en Challenger 150 euro/ton (zonder btw). Voor Bintje bedraagt de prijs zonder btw 155 euro/ton. Deze prijzen zijn hoger dan eind vorig jaar.

Alsmaar meer landbouwers leveren inspanningen voor meer biodiversiteit via beheersovereenkomsten.

Sterke stijging van aantal beheersovereenkomsten

Actueel

Momenteel hebben 3.749 landbouwers 1 of meerdere beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij, goed voor ruim 12.000 ha onder beheer. Deze cijfers zijn de voorbije jaren sterk gestegen. “Ik wil die ingeslagen weg in het nieuwe GLB vanaf 2023 verder bewandelen”, antwoordt Vlaams minister Zuhal Demir op een vraag van Joris Nachtergaele.

In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt.

Het stikstofdebat: Zoeken naar werkbare oplossing waaruit niét blijkt dat industrie alles mag en landbouw niets

Akkerbouw

De Vlaamse regering heeft eind verleden jaar geen overeenstemming bereikt over een definitief stikstofkader. “ De doelstelling en het traject tegen 2030 zijn heel duidelijk, maar we moeten tot een werkbare oplossing komen die de landbouw en de industrie leefbaar houdt. Géén akkoord waarin de industrie alles mag en de landbouw niets”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

BelOrta haalde met een productomzet van 497 miljoen euro in 2021 haar hoogste omzet ooit.

2021 recordjaar voor groente- en fruitcoöperatie BelOrta

Groenten

Jammer genoeg is Covid alomtegenwoordig geworden en bepaalt die mee het reilen en zeilen in heel wat sectoren. Zo ook in de groente- en fruitsector. BelOrta haalde met een productomzet van 497 miljoen euro in 2021 haar hoogste omzet ooit, al ging dit gepaard met alweer een onzeker jaar voor producenten, handel, toeleveranciers en consumenten. Naast Covid hadden ook de extreem natte zomer, de grondstoffenschaarste en de hoge energiekosten hun impact op het verloop en resultaat van 2021.

Dertien projecten werden geselecteerd, waaronder een innovatieve verwerkingslijn voor bloemkool.

Departement steunt 13 innovatieve agrovoedingsprojecten die inzetten op valorisatie reststromen en relance

Groenten

Begin oktober lanceerde het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar projecten in de agrovoedingssector die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verhogen en reststromen valoriseren. Het thema dit jaar was circulaire economie en relance. Dertien projecten werden geselecteerd, waaronder een innovatieve verwerkingslijn voor bloemkool, een optische sorteermachine voor allerlei soorten groente en een project rond het versnijden, verpakken en afzetten van in Vlaanderen geteelde uien.

2021 was een erg nat jaar.

2021: een nat jaar met extreme neerslag

Akkerbouw

2021 was het jaar van neerslagextremen en, in tegenstelling tot 2020, een jaar zonder hitterecords. Het voorbije jaar kan voor het weerstation van de KMI in Ukkel samengevat worden als een erg nat jaar.

HoGent zoekt 500 burgerwetenschappers die in eigen tuin een stukje gazon willen omvormen tot een levend laboratorium.

Een bloemenweide voor de wetenschap

Akkerbouw

HoGent zoekt 500 burgerwetenschappers die in eigen tuin een stukje gazon willen omvormen tot een levend laboratorium.

De vereniging van Agro-experten is 20 jaar jong.

Vereniging voor Agro-experten viert 20ste verjaardag

Akkerbouw

Tussen 2 coronagolven in kon de vzw Vereniging voor Agro-experten afgelopen najaar haar 20ste verjaardag vieren tijdens een academische zitting. Tijdens deze viering kwamen 4 sprekers aan het woord.

Sierra Mixe maïs is een soort die zichzelf kan bemesten door stikstof direct uit de lucht op te nemen.

Mexicaanse wondermaïs of biopiraterij?

Maïs

Het magazine EOS brengt deze maand een uniek verhaal uit het Mexicaanse bergdorp Totontepec. Daar zou een maïssoort groeien die stikstof uit de lucht kan capteren. Een oplossing voor de stikstofcrisis voor wetenschappers, boerenorganisaties vinden het biopiraterij.

De heropleving van de textielindustrie in de eerste jaarhelft van 2021, wordt terug geïmpacteerd door de coronacrisis.

Verkoopprijzen voor lange vezel blijven beter dan de korte vezel op de vlasmarkt

Akkerbouw

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) meldt in zijn marktbericht van eind december dat ze merken dat de 4de Corona-golf momenteel in alle hevigheid woedt. Dat heeft (zeker ook in Europa) terug een belangrijke impact op onze economische structuren en de diverse waardeketens.

De brochure zet land- en tuinbouwers op weg om na te gaan wat haalbaar is aan bedrijfsbezoeken voor hun onderneming.

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’

Akkerbouw

Voor land- en tuinbouwers die overwegen om te starten met landbouweducatie op hun bedrijf bundelde de Provincie Oost-Vlaanderen tips in de nieuwe brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’.

Ook in 2022 is het thema 'Lokaal kopen en genieten'.

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan innovatieve landbouwprojecten

Akkerbouw

De provincie Oost-Vlaanderen kende in 2021 in totaal 98.750 euro subsidies toe aan 4 innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. “De projecten stimuleren lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met lokaal voedsel en kringloopdenken als uitgangspunt”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

In het najaar van 2022 zou ILVO een digitale toepassing van het bodempaspoort voorstellen.

Invoering bodempaspoort als digitale toepassing

Actueel

In het najaar van 2022 zal het bodempaspoort als digitale toepassing van start gaan. Het is bedoeld om de landbouwers te ondersteunen en te stimuleren om te werken aan een duurzaam bodembeheer. “Het wordt een vrijwillig instrument maar niet om te handhaven”, zegt minister Crevits.

Als de perceelsgebruiker wijzigt in de loop van een jaar, zijn transparante regels nodig over wie aanspraak maakt op de betalingsrechten.

De gebruiker van een perceel wijzigt in de loop van 2022: wat verandert er voor de betalingsrechten?

Akkerbouw

Het gros van het Vlaams landbouwareaal is het hele jaar in gebruik door eenzelfde landbouwer. Als de gebruiker echter wijzigt in de loop van een jaar, zijn transparante regels nodig over wie aanspraak maakt op de rechstreekse steun.

Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten uit zones in Vlaanderen waar geen historische verontreiniging met PFAS is bekend.

PFAS: geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten

Akkerbouw

Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten uit zones in Vlaanderen waar geen historische verontreiniging met PFAS is bekend. Dat is de conclusie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).