Japanse runderen: rustig, slim en koppig

Veeteelt

Aan de rand van het Pajottenland en te midden van de Brabantse Kouters streeft het Hof van Ossel naar het allerbeste stukje rundvlees. Niet van de meer bekende Europese rassen, maar van een Japans ras waarvan het vlees zeer duur wordt verkocht: de Wagyu. De dieren vragen een zeer specifieke behandeling en de markt moet uit het niks ontwikkeld worden, legt eigenaar Filip Meysmans (44) uit.

Een voorafgaandelijke keuring van het voertuig is enkel nodig bij gebruik voor lang transport.

Transport landbouwdieren: wat heb ik nodig?

Veeteelt

De dienst Dierenwelzijn ontvangt geregeld vragen uit de landbouwsector over de vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van landbouwdieren. Via een eenvoudige beslissingsboom kan voor elk transport bekeken worden wat de vereisten zijn.

Temperaturen van ver boven de 30 graden Celsius kunnen dieren onnodig veel stress en leed bezorgen.

Weyts: weidedieren móeten kunnen schuilen tegen hitte

Veeteelt

Vlaams Dierenminister Ben Weyts herinnert veehouders aan het feit dat ook weidedieren komende dagen moeten kunnen ontsnappen aan de zon. Een aangepast schuilhok is een goede oplossing, maar ook de natuurlijke bescherming van bomen of struiken kan veel verschil maken. "Een wettelijke verplichting komt er hoe dan ook binnenkort aan”, zegt Weyts.

Annette Harberink: “Caring Farmers wil zich op termijn ook mengen in de lobby met Brussel. Vandaar dat ook Belgische agrariërs zich bij ons aan kunnen melden.”

‘Wellicht overstap van melk- naar vleesvee’

Veeteelt

Haar ouders vonden het in eerste instantie niks dat ze melkveehoudster wilde worden, maar Annette Harberink (41) zette door en is nu de trotse hoevepachter van Natuurderij Keizersrande dat langs de IJssel in Nederland ligt. Omdat het niet makkelijk is om biologisch dynamisch melkveehoudster te zijn, stapt ze wellicht over naar vleesvee. De natuur speelt een belangrijke rol voor het bedrijf.

Vanaf het moment dat de ram bij de ooien gebracht wordt, moet hij een dektuig omkrijgen, zodat men exact kan volgen, en noteren wanneer elke ooi gedekt (herdekt) wordt.

Volgende productieseizoen nu goed voorbereiden

Schapen

Het ‘schapenjaar’ op een klassiek Vlaams schapenbedrijf loopt van september tot augustus. Dit betekent dat we in augustus de nodige voorbereidingen moeten treffen om het volgende productieseizoen succesvol te laten verlopen.

Vijfsterrenboer Tom Cockx: “Vergroening zit in mijn natuur”

Vleesvee

In Tervuren baat Tom Cockx al 2 jaar een gemengd landbouwbedrijf uit, volledig naar zijn eigen filosofie: natuurlijk leven. “Mijn boerderij moet geïntegreerd worden in de groene omgeving”, vind hij. Hij investeerde in onder andere heggen en een boomgaard, en hij koos resoluut voor extensieve koeienrassen Bazadaise en Aubrac, die vrij kunnen rondlopen in stal en weide.

De maatregelen van het hitteplan hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd per transport, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden.

Hitteplan voor dierentransport treedt in werking

Veeteelt

Door de extreme weersomstandigheden treedt het hitteplan voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen in werking. Dat zijn Vlaams Dierenminister Ben Weyts en beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen. “Al het vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Als veehouder dien je extra alert te zijn wanneer er dode vogels worden aangetroffen in het grasperceel.

Botulisme is een sluipmoordenaar voor melkvee

Melkvee

Sinds het drama dat zich in 2018 afspeelde op een melkveebedrijf in Wuustwezel, is het duidelijk: botulisme is de sluipmoordenaar bij uitstek voor melkvee. Hoewel de ziekte weinig voorkomt, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

Op (extreem) warme dagen moet je zeker controleren of je dieren nog voldoende water ter beschikking hebben.

Dieren vergen extra aandacht bij hoge temperaturen

Veeteelt

De temperaturen lopen terug flink op. Boven de 30 °C graden wordt ons stellig aangeraden koelte op te zoeken, veel water te drinken en het rustig aan te doen. Zorg tijdens zo’n hittegolf ook voor het welzijn en comfort van je dieren. Het departement Landbouw en Visserij maakte een lijstje van de aandachtspunten per diersoort.

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram.

Hygiëne en reiniging in pluimveebedrijven op de rooster

Pluimvee

Uit de resultaten van de hygiënogramscores op pluimveebedrijven in 2019 en tijdens de eerste helft van 2020 blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met deze van de voorbije 2 jaar, zo meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bovendien waren er geen grote afwijkingen tussen de verschillende categorieën of maanden.

Universiteit Gent is op zoek naar varkenshouders die alternerend zogen willen toepassen bij een tiental tomen op hun bedrijf, om het concept ervan te verfijnen.

Oproep: Varkenshouders die alternerend zogen willen toepassen in de kraamstal

Varkens

UGent zoekt varkenshouders die het systeem van alternerend zogen willen toepassen in de kraamstal. Alternerend zogen – of het tijdelijk afzonderen van de sterkere biggen om de zoogkansen van de zwakkere biggen te stimuleren – toepassen is een mogelijkheid om de biestopname van ieder big te verzekeren.

Niet alleen het totaal aantal geboren IPI’s maar ook het aantal bedrijven waar IPI’s geboren worden, daalde. Toch is blijvende aandacht nodig.

5 jaar BVD-bestrijding: we zijn goed op weg!

Melkvee

Vandaag heeft maar liefst 99,2% van de Vlaamse rundveebeslagen het BVD-vrij bedrijfsstatuut. Zolang we alert blijven voor het virus en insleep ervan voorkomen, zijn we dus goed op weg om BVD-vrij te worden.

De voorbije dagen werden enkele illegale schapenslachterijen stilgelegd.

Schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten

Schapen

Op diverse plaatsen werden schapen in beslag genomen en ook illegale slachterijen stilgelegd. De schapen zouden worden geslacht in kader van het Offerfeest.

Inagro trekt reeds meerdere jaren de kaart van het onderzoek naar professionele insectenkweek. Vandaag kan je het centrum enkel virtueel bezoeken.

Virtueel toeren tussen insecten

Veeteelt

De coronaperikelen laten nog steeds niet toe om het praktijkcentrum insectenkweek te bezoeken. Inagro organiseert daarom op 7 augustus een virtuele rondleiding. Laat je alvast inspireren door de recente handleidingen over de kweek van meelwormen en zwarte soldatenvlieglarven.

De onderzoekers van ValgOrize zijn overtuigd van het potentieel van het algen in pluimveevoer. De reststromen kunnen echter niet zonder verdere verwerking aan het kippenvoeder worden toegevoegd.

Veelbelovende voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Pluimvee

Zijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekeken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van een zero waste aanpak ook hoe de afvalstromen van deze productie kunnen worden gevaloriseerd in kippenvoeder. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Vlaams minister Benjamin Dalle (links) en de schepen van Landbouw van Lennik Heidi Elpers (tweede van links) werden ontvangen door de familie Lemaire -Taelemans.

“Boeren, het is een manier van leven”, aldus minister Dalle

Veeteelt

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media ging deze voormiddag op zomerstage bij het melkveebedrijf van de familie Lemaire-Taelemans in Lennik. Het initiatief van deze stages komt van landbouworganisatie Boerenbond. Na zijn stage besloot minister Dalle dat boeren een manier van leven is én vooral keihard werken. De stagebegeleider, landbouwer Guido Lemaire, gaf ons al lachend te kennen de minister nog niet direct een tractorrijbewijs te geven.

SP.A wil een duurzaam alternatief voor de zoogkoeienpremie en wil de mogelijkheid van een graslandpremie laten bekijken.

SP.A is voorstander van een duurzaam alternatief (eventueel graslandpremie) voor zoogkoeienpremie

Vleesvee

In een schriftelijk vraag aan landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) heeft Ludwig Vandenhove (SP.A) nogmaals gehamerd op een duurzaam alternatief voor de bestaande zoogkoeienpremie. Eventueel wordt dan gedacht aan een graslandpremie. Daar laat de bevoegde minister zich voorlopig echter niet over uit. “Het is wachten op meer duidelijkheid van Europa.”

De prijs voor boter gaat verder omhoog, maar ligt nog beduidend lager dan in 2019.

Alleen prijs van magere melkpoeder ligt hoger dan die van verleden jaar

Melkvee

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie maakte weer de prijsnoteringen bekend. Die wijzigen heel licht. Alleen de prijs van magere melkpoeder ligt hoger dan de prijs van verleden jaar.

In verband met de nieuwe uitbraak moeten vee-vrachtwagens die uit Letland komen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

Weer nieuwe meldingen van Afrikaanse varkenspest in Polen, Letland en Slowakije

Varkens

In het noordoosten van Polen hebben zich in anderhalve week tijd op vijf varkenshouderijen nieuwe gevallen van de Afrikaanse varkenspest (AVP) voorgedaan. Daarmee is het aantal officieel geregistreerde AVP-uitbraken in Polen dit jaar opgelopen van 7 naar 12. Dat schrijft Pigbusiness.nl.

Circulaire mestverwerking wordt een alsmaar belangrijker wordend verhaal.

Nutricycle Vlaanderen ondersteunt en connecteert alle initiatieven rond nutriëntenrecyclage

Veeteelt

Het nieuwe nutriëntenplatform Nutricycle Vlaanderen, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van Vlaanderen, heeft tot doel alle bestaande Vlaamse initiatieven inzake nutriëntrecyclage te ondersteunen en te connecteren. Daarin speelt ook de landbouw een vooraanstaande rol.