Hoogleraar: inkrimping veestapel levert belangrijke bijdrage aan daling uitstoot broeikasgassen

Veeteelt

Een afbouw van de veestapel in Vlaanderen heeft een positieve impact op de uitstoot van broeikasgassen, en dus het klimaat, én creëert extra ruimte. De Leuvense emeritus hoogleraar Wannes Keulemans berekende verschillende scenario's waarover het wetenschappelijk tijdschrift EOS bericht. Hij pleit ervoor het debat te voeren, net als in Nederland. Boerenbond wil dat het debat niet gaat over dieraantallen, maar uitstoot.

Het nieuw gebouwde KI-station voor één van de kern- en vermeerderingsbedrijven van Choice in het zuidwesten van China. Het ligt erg geïsoleerd en hanteert een zeer strenge biosecurity. De Chinese overheid rekent op dze bedrijven om voldoende varkensvlees te blijven voorzien.

Afrikaanse varkenspest, of hoe één ziekte de wereldhandel in varkens op zijn kop zet

Varkens

De Afrikaanse varkenspest woedt volop in Azië en Oost-Europa. Hoewel de toestand daar oncontroleerbaar lijkt, levert dit op korte termijn voor de Vlaamse varkenshouder betere prijzen op. Maar hoe lang nog?

Het project werd voorgesteld bij ILVO, met administrateur-generaal Joris Relaes.

55.000 boeren kunnen gegevens delen met nieuwe app

Economie

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO lanceert donderdag 'DjustConnect! ', een platform dat boeren uitnodigt om op grote schaal gegevens te delen. Het gaat bijvoorbeeld om metingen van de kwaliteit en hoeveelheid melk die koeien produceren, drone-data over de kwaliteit van gewassen of informatie over grondstalen. Door databanken te bouwen en beschikbaar te maken kunnen boeren hun oogst verbeteren.

De fipronilaffaire leidde tot de vernietiging van talloze eieren en dus miljoenenschade voor de legpluimveehouderij.

Nederlandse pluimveesector in hoger beroep in fipronilzaak

Pluimvee

De Nederlandse pluimveesector spant een hoger beroep aan in de rechtszaak over de fipronilcrisis, melden landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

CRV: levensproductie per Nederlandse koe fors toegenomen

Melkvee

In Nederland is de gerealiseerde levensproductie bij afvoer in boekjaar 2018/2019 toegenomen met ruim 1.200 kg melk en bijna 100 kg vet en eiwit. Dat meldt fokkerijorganisatie CRV. Nog niet eerder was het verschil tussen twee opeenvolgende boekjaren zo groot.

FrieslandCampina laat mozzarella maken bij A-Ware

Melkvee

FrieslandCampina laat mozzarella maken bij A-Ware. FrieslandCampina levert daarbij haar melk, kennis en recepten en zal ook de verkoop van de kaas voor zijn rekening nemen. A-ware verwerkt de melk tot mozzarellakaas in de nieuwe mozzarella-productielocatie in Heerenveen, in het hoge Noorden van Nederland. FrieslandCampina sloot haar enige eigen mozzarella-fabriek in Bree in het begin van dit jaar.

Materiaal dat gebruikt wordt om klauwen te kappen (mesjes, bakken…) vormt een besmettingsrisico.

Bioveiligheid tip: Gebruik bedrijfseigen materiaal

Melkvee

Materiaal kan zorgen voor de indirecte overdracht van ziektekiemen tussen dieren of bedrijven. Gebruik bij voorkeur steeds bedrijfseigen materiaal.

Uitlaatgassen en geluid zijn taboe bij elektrisch voeren.

Honderdste elektrische voermengwagen verkocht

Nieuws van maatschappijen

Na drie jaar in productie te zijn verkoop Siloking nu zijn 100ste elektrisch aangedreven voermengwagen. De belangrijkste afzetlanden voor deze machine zijn Duitsland en Oostenrijk.

Eerdere studies toonden de ernstige dierenwelzijnsproblemen in scharrelstallen en systemen met vrije uitloop (twee alternatieven voor legbatterijen).

Stress bij legkippen: Europa mikt op combinatie productiviteit én dierenwelzijn

Pluimvee

16 Europese onderzoekscentra, waaronder ILVO, starten de komende 4 jaar een grootscheeps onderzoek om de fundamentele en de meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij legkippen, in al hun levensfasen, in kaart te brengen. Uitgangspunt is het EU verbod op legbatterijen in 2012, dat zijn doel - dierenwelzijn verhogen - gedeeltelijk voorbijschoot. “Men mikt op vernieuwde productiesystemen die haalbaar zijn en optimaal voor het dierenwelzijn.”

Relaes staat aan het hoofd van ILVO en wil de vele kennisinstellingen van Vlaanderen meer en beter laten samenwerken.

Joris Relaes nieuwe voorzitter Agrolink Vlaanderen: “Focus op samenwerking”

Actueel

Administrateur-generaal Joris Relaes van ILVO, is benoemd tot voorzitter van Agrolink Vlaanderen. Relaes volgt daarmee Nadine Buys op, voormalig decaan van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van KU Leuven. Anne-Rose Gustin wordt de nieuwe coördinator en staat in voor de dagelijkse werking. Agrolink Vlaanderen is een unieke samenwerking tussen 16 Vlaamse kennisinstellingen.

De varkenspest is tot nu toe beperkt tot wilde everzwijnen, maar indirect wordt de varkenssector wel geraakt.

Varkenspest kost sector half miljard

Varkens

De Afrikaanse varkenspest is op weg om de sector een half miljard te kosten. Elke maand die voorbijgaat zonder dat de Belgische varkenssector normaal kan exporteren, kost gemiddeld 22,42 miljoen euro. Dat zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van de Federatie van het Belgische Vlees (Febev), zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Vaak zien we dat de afkalfbox gebruikt wordt als ziekenboeg. Dat is geen goed idee.

Zieke dieren horen thuis in de ziekenboeg

Melkvee

Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet je de zieke dieren apart in een ziekenboeg.

De CD&V-top was bij de Boerenbond Nazomerontmoeting goed vertegenwoordigd.

Crevits: natuurdoelstellingen nieuwe regering niet zomaar ten koste van landbouwgrond

Actueel

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) heeft bij de nazomerontmoeting van Boerenbond de natuurdoelstellingen van de nieuwe regering genuanceerd. De 20.000 hectare bijkomende natuur die genoemd wordt in het regeerakkoord hoeft volgens haar niet allemaal nieuwe natuur te zijn. Het kan ook natuur zijn die bijkomend onder natuurbeheer gebracht wordt. Landbouwgrond zou dus niet direct bedreigd worden.

FAVV raadt aan om gevoelige dieren (runderen en schapen) te vaccineren tegen BTV8.

Nieuw geval van blauwtong (BTV8) bevestigd in Neufchâteau, vaccineren blijft aangeraden

Veeteelt

In de gemeente Neufchâteau (provincie Luxemburg) werd bij een Belgisch rund, dat bemonsterd werd in het kader van intracommunautaire handel, het blauwtongvirus serotype 8 (BTV8) bevestigd. Bij het dier werden geen klinische symptomen waargenomen. Het blijft ten sterkste aangeraden om gevoelige dieren (runderen en schapen) te vaccineren tegen BTV8.

Het Altez van Johan Colpaert zet nu minder projecten neer dan pakweg 10 jaar geleden, maar waar vroeger een project van 1 miljoen Belgische frank groot was, is dat nu eerder 1 miljoen euro...

Bouwen? Het administratieve luik maakt al vlug 5 tot 10% uit van de totale kost

Economie

Dit jaar viert Johan Colpaert zijn 40-jarig jubileum in de agrarische bouw. Hij zag de sector en niet in de laatste plaats de veehouderij hand in hand met de bouw grote stappen vooruit zetten. Nu verkeert de veehouderij vaak in troebele wateren en lopen investeringen terug. Voor zowel de rendabiliteit als vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn en milieu is dat volgens de West-Vlaamse rasondernemer slecht nieuws.

De campagne van BE Vegan heeft de toorn gewekt van de boerenorganisaties.

Antimelkreclame op Antwerpse en Gentse trams stopgezet

Melkvee

De reclamecampagne met de slogan 'Melk is Dodelijk' op trams in Antwerpen en Gent is stopgezet. Na onderling overleg zetten adverteerder Be Vegan, de Belgische veganismevereniging, en Lijncom, de dochter van de De Lijn die de reclameruimte op de trams en bussen verkoopt, er een punt achter omdat de campagne als kwetsend werd ervaren, meldt Lijncom.

De ammoniakuitstoot verlagen is vooral een uitdaging bij rundveebedrijven, omdat de technieken daarvoor vaak nieuw zijn in Vlaanderen.

PAS: eind goed, al goed?

Melkvee

PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof, zorgde een vijftal jaren geleden voor een ware schokgolf onder rundveebedrijven die zich dichtbij natuurgebieden bevinden en een code oranje of rood kregen toebedeeld. Er volgde een reeks projecten die mee zorgde voor meer duidelijkheid en inzicht wat dat betreft. Die nadert nu zijn einde. Maar dat betekent niet dat de PAS-kwestie nu definitief van de baan is.

De landbouworganisaties vinden een harde aanval van BE Vegan er ver over.

Boeren dienen klacht in tegen antimelkreclame op trams

Melkvee

De landbouworganisaties zijn misnoegd over een reclamecampagne tegen melk op trams van de Lijn in Antwerpen en Gent. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) diende een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen de campagne met slogan 'Melk is Dodelijk'. Bij Lijncom, de dochter van de De Lijn die de reclameruimte op de trams en bussen verkoopt, is er inmiddels overleg met de klant in kwestie, de Belgische veganismevereniging Be Vegan.

De melkaanvoer is in juli licht gestegen.

Europees gemiddelde melkprijs omlaag

Melkvee

Droogzetten is een belangrijk moment voor de uiergezondheid. Er wordt desondanks vaak te weinig aandacht en tijd aan besteed. Een goede hygiëne (propere melkstal, uier en handen) en de juiste techniek helpen nieuwe infecties te vermijden en zijn cruciaal om selectief droogzetten succesvol toe te passen.

Selectief droogzetten is een haalbare kaart in Vlaanderen

Melkvee

Aangezien de droogstand onmiskenbaar de uiergezondheid in de daaropvolgende lactatie beïnvloedt, aarzelen melkveehouders om een selectieve droogzettherapie (SDZT) toe te passen. Nochtans wijst onderzoek op Vlaamse bedrijven uit dat selectief droogzetten een haalbare kaart is mits een goede voorbereiding.