Geen reden om duidelijk te omschrijven wat een ‘megastal’ precies is

Actueel

Wat is een ‘megastal’? Niemand die de juiste definitie kent en volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits is er ook geen reden om wel een duidelijke omschrijving te voorzien. “De klasse-indeling van een bedrijf gebeurt op basis van de aard en de omvang van de activiteiten die er plaats hebben.”

Naast naam en inhoud veranderen ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut.

Naam en inhoud Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma wijzigt in overeenstemming met EU-wetgeving

Actueel

Op 21 april gaat het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start en dat heeft ook gevolgen voor het Belgisch IBR-bestrijdingsprogramma. Naast naam en inhoud veranderen ook de regels voor het behalen en het behoud van een vrij IBR-statuut.

De halsband bevat een gps en wordt opgeladen met zonnepanelen.

Project ‘Loslopend Vee’ kent succesvolle start

Vleesvee

In Balen en Mol startte in juli 2020 het project ‘Loslopend Vee’. Koeien, schapen en geiten staan daar niet meer binnen in fysieke, maar binnen virtuele omheiningen. De grenzen van het gebied worden voorgeprogrammeerd via gps-coördinaten. Via een halsband die de dieren krijgen, klinkt een geluidssignaal als ze de virtuele grens naderen. Als ze daarna nog verder richting de grens lopen, ontvangen ze een kleine elektrische schok. De grenzen kunnen bij dit systeem gemakkelijk verlegd worden via nieuwe gps-coördinaten.

Dierenarts Stan Jourquin (links) en dierenarts Thomas Lowie (rechts), beide onderzoekers van het project, verzamelen gegevens en voeren een snelscan echo uit.

PneumoNEE-project van start

Melkvee

PneumoNEE is een 4 jaar durend Vlaio-landbouwtraject van DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). Het project zorgt voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking (of pneumonie) bij kalveren op te sporen en gericht te behandelen, op maat van het individuele dier.

Voorlopig is er bij de 'Vlaamse' wolven nog geen probleemgedrag vastgesteld.

Wat met ‘probleemwolven’? Vlaanderen heeft afspraken klaar

Veeteelt

Wanneer een wolf echt problematisch gedrag vertoont, wanneer het dier bijvoorbeeld meermaals actief mensen benadert of meermaals goed beschermd vee aanvalt, dan kan die wolf 'verwijderd' worden. Dat staat volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een wolvenprotocol.

Wolf duikt op in Friesland, veehouders vragen hek rond provincie

Actueel

In het nationaal park De Alde Feanen, in de provincie Friesland in het noorden van Nederland, heeft dinsdag een wolf rondgelopen. Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft beelden van het dier gemaakt.

Vlaanderen werkt aan een protocol rond probleemwolven. Boerenbond vraagt dringend overleg.

Boerenbond vraagt dringend overleg over protocol rond probleemwolven

Actueel

Boerenbond is vanuit haar mandaat in het wolvenplatform betrokken bij de opmaak van dit protocol rond probleemwolven. “Na het doorsturen van onze opmerkingen was er geen verder overleg. We zijn verbaasd en ongerust over deze manier van werken”, zegt Vanessa Saenen, woordvoerder Boerenbond.

Zinko van fokker/eigenaar Luk Vermeiren uit Rijkevorsel behaalde de hoogste index.

Grondige update van de fokwaardeschatting na het invoeren van ssGBLUP-techniek

Varkens

De traditionele berekening van de fokwaardeschatting van Piétrainberen door de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd grondig herbekeken. VPF geeft de nodige duiding bij deze update.

Aankomst van een lading fokzeugen van Choice in China.

Het Jaar van het Varken wordt voortgezet

Varkens

Volgens de Chinese astronomische kalender eindigde op 24 januari 2020 het Jaar van het Varken. Voor de Chinese varkenshouderij stopte het echter niet die dag. Het afgelopen jaar waren de varkensprijzen er ontzettend hoog door de problemen in de voorgaande jaren. Door een tekort aan varkensvlees profiteerde eigenlijk heel de wereld mee. Europa, Amerika en Brazilië pikten hun graantje mee. Nu de Chinezen terug op kruissnelheid zijn om hun varkensvlees zelf te produceren, kunnen deze vleesexporterende landen zich maar beter focussen op de eigen markten of uitkijken naar andere afzetmogelijkheden.

Demir wil naar eigen zeggen vermijden dat Vlaanderen in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen als Nederland, waar de stikstofregeling werd vernietigd.

Vlaams minister Demir wil voor de zomer met definitief stikstofplan komen

Actueel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil voor het zomerreces met een definitief stikstofplan komen. Dat zei ze in het Vlaams Parlement na vragen van Annick De Ridder (N-VA) en Maurits Vande Reyde (Open Vld).

Definitieve gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater met de gemeentegrenzen.

Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu?

Akkerbouw

Sinds dit jaar, 2021, is er in het MAP 6 een nieuwe gebiedsindeling van kracht. Bij verschillende landbouwers verandert het gebiedstype van hun landbouwpercelen. De landbouwer zelf moet dan rekening houden met andere maatregelen. Via Geopunt.be, het Mestbankloket en het departement Landbouw en Visserij kan je nagaan welke gebiedstypes voor jou van toepassing zijn.

Bruno toont de producten uit zijn korteketenwinkel.

Je moet vertrouwen hebben in de kwaliteit van je eigen ruwvoeder

Melkvee

Met het project Protecow wil men door middel van een betere voederefficiëntie de rentabiliteit van melkveebedrijven verbeteren. Dat doen ze via rechtstreekse uitwisseling van kennis en ervaring tussen 5 partners en 18 melkveehouders. Ook de stikstofinput en de import van sojaschroot wil men doen dalen.

De agro-robot doseert zowel voer als stro in de stal.

Nieuwe agro-robot doseert stro én voer in stal

Mechanisatie

V.D. Brink Techniek heeft een robot ontwikkeld die zowel stallen kan instrooien als ruwvoer en brokken kan doseren. De volledig elektrische combirobot levert daarmee een flinke arbeids- en kostenbesparing op.

Europa plant mogelijk de herziening van transport van levende dieren.

Europa onderzoekt het dierenwelzijn bij transporten op lange afstand

Actueel

In een eerdere brief aan de voorzitter van de Europese Commissie vroeg Ben Weyts aandacht voor het transport van dieren op lange afstand. “In die brief werd specifiek gewezen dat veetransporten vaak voorbijgaan aan het feit dat dieren levende wezens zijn”, aldus Sofie Joosen.

Correcte manier om de voorpoot met de optakelkoord in de klauwbox vast te leggen.

Opgelet bij het optakelen van de voorpoten bij klauwverzorging

Melkvee

Op een melkveebedrijf in Frankrijk gingen tientallen melkkoeien verloren door het foutief optakelen van voorpoten na preventieve klauwverzorging van het hele koppel. Het is dus belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de manier waarop het optakelen gebeurt.

Zowel qua opbrengst als qua kwaliteit van de maïsoogst in 2020 kon er een sterke variatie bestaan tussen regio’s en percelen.

Het was weer een bijzonder jaar om maïs te telen

Akkerbouw

Ook dit jaar werd weer een bijzonder jaar om maïs te telen. Na een natte winter kwamen regelmatig droge, hete perioden voor. Gelukkig viel hier en daar nog net op tijd de broodnodige regen. Zo droog het seizoen echter startte, zo nat en verzopen eindigde de oogstwerkzaamheden in sommige regio’s.

Over de oorzaak en het verloop van HBS zijn er nog steeds veel vragen.

Antwoorden zoeken over het Hemorrhagic Bowel Syndrome

Melkvee

Er bestaan heel wat vragen over het ontstaan van het Hemorrhagic Bowel Syndrome (HBS). Zoek mee naar antwoorden met Veepeiler Rund en de faculteit Diergeneeskunde (UGent).

Het is de eerste rundertuberculosehaard sinds 2 jaar in ons land.

Tuberculosehaard vastgesteld in provincie Luik

Melkvee

Op 18 december meldde het nationale referentielaboratorium (Sciensano) een geval van tuberculose bij een rund afkomstig uit een melkveebedrijf met 278 runderen in de provincie Luik. Dit is de eerste rundertuberculosehaard sinds 2 jaar.

Zowel de varkens- als pluimvee en melkveesector krijgen enkele kwartalen uitstel van betaling van hun sociale bijdragen.

Clarinval erkent varkens-, pluimvee- en melkveesector als sectoren in crisis

Veeteelt

David Clarinval, federaal minister van Zelfstandigen en Landbouw stuurde op 22 december een nota naar de sociale verzekeringsfondsen waarin 3 landbouwsectoren worden erkend als zijnde in crisis. De pluimvee-, melkvee- en varkenssector krijgen vrijstelling of uitstel van betalingen.

Ten laatste op 21 april 2027 moeten alle rundveebedrijven in ons land officieel vrij zijn van IBR volgens de criteria van de AHL. Vooral I2-bedrijven moeten een tandje bijsteken.

Europese Diergezondheidswet legt vanaf april 2021 nieuwe regels op voor IBR-bestrijding

Melkvee

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe Europese dierengezondsheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL) in voege. Deze regelgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee voor de aanpak van IBR in België. In essentie krijgen we op nationaal niveau nog maximaal 6 jaar de tijd om officieel vrij te worden van IBR.