Hoe was de gezondheid van de veestapel op onze Vlaamse bedrijven?

Veeteelt

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de herkauwersgezondheid in 2019?

China wil slachten en verkoop van levend pluimvee van marken bannen

Veeteelt

China heeft toegezegd om het slachten en de verkoop van levend pluimvee op voedselmarkten geleidelijk af te schaffen. De maatregel wordt genomen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, maar wordt ook toegejuicht door dierenrechtenactivisten.

In Oostenrijk zijn in 3 grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd.

Coronavirus nu ook in vleesfabrieken in Oostenrijk

Covid 19

Ook in Oostenrijk zijn in 3 grote vleesverwerkende bedrijven coronagevallen geconstateerd. Twee van de bedrijven liggen niet ver van de Duitse grens.

Steven Van der Looven en Isabelle Baekelandt op het Hof ter Galeien

Isabelle en Steven zoeken economisch optimum op hun melkveebedrijf

Melkvee

Na een sterke groeispurt ligt de focus nu op het zoeken naar het economisch optimum. De meeste aandacht gaat naar het zo fijn mogelijk afstemmen van de radertjes, zodat de geoliede bedrijfsmachine niet vastloopt en op een nog efficiëntere manier gaat draaien. Dat koppelen Steven Van Der Looven (40) en Isabelle Baekelandt (35) op het mooie Hof ter Galeien in Nazareth aan hun diepgewortelde liefde voor de landbouw. “We geloven voluit in een sterke, Vlaamse landbouw.”

Zijn homozygoot stressnegatieve eindbeerlijnen de toekomst?

Varkens

Het stressgen en het type eindbeerlijn beïnvloeden de technologische en sensorische vleeskwaliteit. Het inzetten van een stressnegatieve Belgische Piétrain lijkt een interessante piste te zijn om een goede karkaskwaliteit te combineren met een verbeterende vleeskwaliteit. Varkenshouders die toch voor de Canadese Duroc kiezen, moeten op zoek naar valorisatie van de betere vleeskwaliteit. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Instituut voor Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en UGent (Lanupro).

Mini-KB IBR: Wat zijn de uitdagingen voor de resterende I2-bedrijven?

Melkvee

Met het mini-KB IBR neemt de sector verdere stappen die noodzakelijk zijn om het IBR-virus volledig uit te roeien en maatregelen om het verlies van het IBR-vrije statuut te beperken. Maar welke uitdagingen staan de resterende I2-bedrijven nog te wachten? En wat zijn de aandachtspunten voor rundveebedrijven waar nog heel wat IBR-dragers aanwezig zijn?

De Nederlandse boeren gaan met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen stikstofmaatregelen.

Opnieuw boerenprotest Nederland vanwege stikstofmaatregelen

Veeteelt

In Nederland gaan boeren vandaag opnieuw de straat op om te protesteren. Donderdagavond zetten al zo’n 30 boeren hun trekkers bij het Binnenhof in Den Haag, waar het Nederlandse parlement gevestigd is. Vandaag wordt de groep aangevuld. De boeren zijn tegen de verplichte verlaging van het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee.

Net als in 2018 bleven ook in 2019 de commerciële varkensbedrijven vrij van Afrikaanse Varkenspest.

Hoe was de gezondheid van de varkens op onze Vlaamse bedrijven in 2019?

Varkens

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de varkensgezondheid in 2019?

Door de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar kunnen bio-landbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder, afkomstig van het eerste jaar van omschakeling.

Versoepeling voor biolandbouwers voor gebruik veevoeder uit eerste jaar van omschakeling

Veeteelt

Door de uitzonderlijke droogte tijdens het voorjaar kunnen bio-landbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder, afkomstig van het eerste jaar van omschakeling.

MCC telde 4.107 melkveehouders, die samen in 2019 ruim 2,6
% meer produceerden dan in 2018.

Vlaamse melk is van uitstekende kwaliteit

Melkvee

De kwaliteit die de Vlaamse melkveehouders leveren, is top. Dat blijkt uit het jaarverslag van MCC, het Melkcontrolecentrum Vlaanderen. “De hoge bacteriologische kwaliteit van de Vlaamse melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 9.600 per ml en een gemiddeld coligetal van 11,9 per ml”, zegt Mich Gillis, woordvoerder-MCC.

Samenwerken en strategische partnerships worden een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers die het bedrijf vaart. “We willen ons omringen door een ecosysteem van strategische partners, die onze coöperatie versterken,” zegt Nils van Dam.

Milcobel herschikt management en snijdt gevoelig in de vaste kosten

Melkvee

Na 6 weken aan het roer van zuivelcoöperatie Milcobel, geeft CEO Nils van Dam Milcobel een nieuwe wending. Hij snijdt in het management, bespaart dit jaar 5 % op vaste kosten en wil in 2021 maar liefst 10 % gaan besparen.

In 2019 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen.

Hoe was de gezondheid van het pluimvee op onze Vlaamse bedrijven in 2019?

Pluimvee

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen in 2019?

De vermoedelijke wolf liep ook de volgende nacht, van maandag 29 juni op dinsdag 30 juni, verschillende stallen binnen, zoals ook vastgesteld werd door de landbouwer zelf op dat ogenblik. Dat stelt Boerenbond.

Boerenbond vraagt dat er snel werk wordt gemaakt van ‘probleemwolven’

Actueel

In de nacht van zondag 28 juni op maandag 29 juni werd een kalf van 9 maanden oud doodgebeten in een stal op een melkveebedrijf in Retie. Dat stelt Boerenbond, die dringend maatregelen van de bevoegde minister Zuhal Demir vraagt.

Het zogenaamde nieuwe virus is een mengvorm tussen een varkensinfluenzavirus dat al tientallen jaren in Europa en Azië circuleert en het virus van de Mexicaanse griep, dat zich heeft aangepast aan de mens , zegt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde van UGent.

‘Nieuwe pandemie op komst? Dringend meer geld nodig voor onderzoek naar varkensinfluenza!’

Varkens

Een nieuw virus dat aangetroffen is bij varkens in China heeft ‘pandemie-potentie’, zeggen onderzoekers. Is het zo schrikwekkend als het wordt voorgesteld? “Eigenlijk is het virus niet helemaal nieuw”, stelt professor-viroloog Kristien Van Reeth van de faculteit Diergeneeskunde UGent in een reactie aan Landbouwleven. “Maar er is wel dringend behoefte aan meer financiële middelen voor onderzoek.”

China heeft een tekort aan eigen varkensvlees, in verband met de Afrikaanse varkenspest (AVP).

China blokkeert varkensvlees uit Nederland

Varkens

China laat tijdelijk geen varkensvlees meer toe uit een aantal Nederlandse slachterijen. De importban heeft te maken met COVID19-besmettingen in slachterijen van onder meer Vion en Van Rooi. Eerder sloot China al de grenzen voor varkensvlees van de Duitse slachterij Tönnies, uit de Verenigde Staten en uit een aantal andere Europese landen. Dat staat te lezen op Pigbusiness.nl.

Strobalen werden gegeven als extra verrijkingsmateriaal in de stal bij beide concepten.

Prijs voor ‘milieu-kip’ bijna 2% en voor ‘welzijns-kip’ bijna 35% meer dan reguliere kip

Pluimvee

Zowel op ILVO als op Proefbedrijf Pluimveehouderij werd het demonstratieproject De Andere Kip uitgevoerd. Bedoeling was om 2 verschillende vleeskuikenconcepten te testen, het ene had meer aandacht voor dierenwelzijn, het andere voor milieu.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met de ophaling van VLOG-melk en met de daaraan verbonden premie.

Zuivelverwerker Milcobel stopt met VLOG-melk

Melkvee

Na de aanstelling van de nieuwe CEO Nils van Dam en een nieuwe algemene vergadering stopt zuivelverwerker Milcobel met de VLOG-melk. En betaalt de daaraan verbonden premie van 1 euro per 100 liter na eind september niet meer uit. “Het concept van de CPS-melkdeelstroom geeft aan de melkprijsvorming geen toegevoegde waarde”, zegt directeur Eddy Leloup. Aangesloten melkveehouders reageren ontgoocheld en missen een gebrek aan visie op lange termijn.

De vrees voor het everzwijn maakt dat gemeenten steeds meer gebieden voor de jacht aanwijzen, aldus HVV.

Iets meer jachtgebied in Vlaanderen

Veeteelt

Vlaanderen telt in vergelijking met vorig jaar 238 hectare meer jachtgebied dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een analyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen, dat jagers vertegenwoordigt. Volgens de organisatie stelt de overheid massaal openbare domeinen open voor de jacht omdat deze helpt de biodiversiteit bewaken. Veel akkerbouwgrond werd voor de jacht opengesteld.

In die zogenaamde “Focus Farms” zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf.

CowForme zet in op minder werklast en meer levenskwaliteit voor melkveehouders

Melkvee

Door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit staan de melkveehouders alsmaar meer onder druk. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

Enkel met een correcte diagnose van de kreupelheid bij vleesvarkens kan er gericht gezocht worden naar een preventieve aanpak van het probleem.

Welke factoren spelen een rol bij kreupelheid bij vleesvarkens?

Varkens

Onderzoek van Veepeiler Varken leidde tot een paar interessante conclusies omtrent kreupelheid bij vleesvarkens. Nu is het dus zoeken naar een passend plan van aanpak.