Tomatenbedrijf Tomco: 10 miljoen kilo op 10.000 vierkante meter

Agro-Expo

Voor de voorstelling van de 20ste Agro Expo trok de organiserende bestuursploeg naar het tomatenbedrijf Tomco. Dat is gelegen in de nieuwe glastuinbouwzone langs de rijksweg in Roeselare. Het is de derde vestiging van het tomatenbedrijf Tomco, na Ardooie en Pecq in Henegouwen.

Coöperatie Hoogstraten sloot 2019 af met een recordomzet van 242 miljoen euro en recordvolume van 153,5 miljoen kg.

Veiling Hoogstraten breekt records

Groenten

Coöperatie Hoogstraten sloot 2019 af met een omzet van 242 miljoen euro, een record. Ook het verkochte volume lag met een totaal van 153,5 miljoen kg nooit hoger. Toch spreekt de groente- en fruitveiling van een jaar vol verrassende wendingen.

Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen.

Spruitkoolstokken zijn een belangrijke reststroom: vezels en sap

Groenten

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardig te valoriseren. “We zetten in dit project in op het multifunctioneel landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf, naast voedselproductie, een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën”, zegt Veronique De Mey van Inagro.

Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig in de Vlaamse land- en tuinbouw.

Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS

Groenten

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast gps-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. Op de website www.groentenprecies.be zet kenniscentrum Inagro alles op een rijtje.

Bram Vanthoor bij een installatie met mobiele goten.

België, top in mobiele goten

Groenten

De marktleider wereldwijd in mobiele goten is een Belgisch bedrijf. Hortiplan heeft intussen mooie referenties in België, Nederland, de VS, Canada, Rusland en nog veel andere landen. Manager bij de firma Bram Vanthoor schetst de redenen van het succes. Hij ontwaart ook enkele trends met impact op het hydrocultuurgebeuren.

Marc D’hooghe : ‘Er is nog een boeiend leven na... het faillissement’

Groenten

Witloof: ons Belgisch, smaakvol topproduct was vele jaren het witte goud. Voor Marc D’Hooghe werd het zwarte sneeuw. Aanhoudende crisisjaren duwden zijn bedrijf in een diepe, financiële put. “Er zat niks anders op dan het faillissement aan te vragen.” Marc kromde de rug en vocht terug. “Ik had altijd aandacht voor mensen die het veel minder goed hebben. Zelf heb ik ook mijn deel van de tegenslagen gehad.” Een verhaal over hoop, vertrouwen en liefde in deze donkere kerstdagen.

In het regeerakkoord staat dat we de vrijheid willen laten aan een boer hoe hij zijn systeem ontwikkelt. Dat kan bio zijn, dat kan anders zijn , aldus landbouwminister Hilde Crevits in de commissie landbouw.

Derde cluster rond biolandbouw in Roeselare?

Groenten

Na het Pajottenland en Voeren-Haspengouw wordt de opstart van een derde piste voor een biocluster in Vlaanderen onderzocht. In de commissie landbouw antwoordde minister Hilde Crevits (CD&V) woendag op een vraag van Arnout Coel (N-VA) dat het “misschien interessant zou zijn om zo’n cluster rond het onderzoekscentrum voor biolandbouw in Beitem te voorzien.” Een beslissing is er nog niet.

Het centrum moet de kloof tussen de onderzoekswereld en de bedrijfswereld verkleinen.

Universiteit Gent campus Kortrijk start bouw VEG-i-TEC-campus

Groenten

Woensdag is de bouw van de nieuwe VEG-i-TEC-campus van de Universiteit Gent gestart in Kortrijk. De campus zal een onderzoekstuin worden waar onderzoek gebeurt naar groenten- en aardappelverwerking. Daarvoor zullen de onderzoekers nauw samenwerken met bedrijven om hun verwerkingsprocessen te optimaliseren. Het gebouw zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2020. De bouw van de campus zal 10 miljoen euro kosten.

Tijdens de Werktuigendagen legden het PCG en PCA samen met het departement Landbouw en Visserij, Ingro en Boerenbond een irrigatiedemo aan.

Druppelirrigatie, de toekomst in een steeds warmer wordend klimaat

Groenten

Op cruciale momenten moeten teelten voldoende water hebben. Met het warmer wordende klimaat is dat net echter het probleem en moet water enorm efficiënt worden ingezet. Daarom moet naar oplossingen worden gezocht. Druppelirrigatie is één van die oplossingen. Bij een juiste toepassing ervan kan elke druppel worden benut.

Alternatieven vinden voor de reststromen van witloof is ontzettend belangrijk voor onze telers”, benadrukt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Landbouw in Vlaams-Brabant.  De kweek van meelwormen biedt alvast mogelijkheden.»

Meelwormen bieden kansen voor witlooftelers

Actueel

Maandag 14 oktober werd het Platteland Plus-project omtrent insectenkweek met witloofwortels afgerond met een slotevent in de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent. Witloofwortels, een reststroom van de witloofteelt, vormen een goede voedingsbron voor de kweek van meelwormen. En die wormen vormen een valabele nieuwe eiwitbron.

De werkgroep gaat een serie uitdagingen voor de sector oppakken, zoals een onbalans in de keten.

Luc Vanoirbeek nieuwe voorzitter groenten en fruit Copa-Cogeca

Groenten

De Europese werkgroep voor de groenten en fruit-sector van Copa-Cogeca heeft Luc Vanoirbeek verkozen tot voorzitter. Vanoirbeek is algemeen secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en was voorheen onder meer woordvoerder van Boerenbond.

Proef waarbij kolen in mulch van veldbonen werden aangeplant.

Mulch en bodemverbeteraars in groenteteelt

Groenten

In het grensoverschrijdende Interregproject ‘Leve(n)de Bodem’ werkten Vlaamse en Zuid-Nederlandse praktijkcentra drie jaar lang samen rond het thema bodemkwaliteit. Het project informeert en sensibiliseert over de noodzaak om onze vruchtbare bodems niet te hypothekeren en over de mogelijkheden om de bodemkwaliteit te versterken. Er werden in het kader van het project talrijke praktijkgerichte proeven aangelegd inzake het bevorderen van de bodemkwaliteit in combinatie met een goede gewasopbrengst, ook in bosui en asperge.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, afkomstig uit de fruitstreek, is fel tegen patenten op groenten en fruit. Op de foto links federaal landbouwminister Denis Ducarme.

Europees Parlement zegt nee tegen patenten groenten en fruit

Groenten

Patenten op groenten en fruit moeten verboden worden, zo oordeelt het Europees Parlement in een resolutie die vandaag werd aangenomen. De resolutie is niet bindend maar wordt gezien als een belangrijk statement aan het Europees Octrooibureau, dat over de kwestie zal beslissen. Europees Parlementslid Hilde Vautmans stemde voor de resolutie en vindt dat het Europees Octrooibureau voor eens en voor altijd duidelijkheid moet geven.

Werktuigendagen: irrigatie in de groente- en aardappelteelt in de kijker

Werktuigendagen

Op het groenteveld, waar eveneens aardappelen staan, is irrigatie het centrale thema van deze editie. Daarnaast zijn er demonstraties met plant- en rooimachines in prei en ui. Spuittechniek met specifieke toepassingen komt eveneens aan bod. Luc De Reycke, coördinator tuinbouw, licht toe.

Frutova brengt verkopers en eindklanten rechtstreeks met elkaar in contact om zo de overstocks en overproductie weg te werken

Nieuw onlineplatform Frutova veilt overschotten van groenten en fruit

Groenten

Met de nieuwe veilingwebsite Frutova willen de twee oprichters overproductie en overstocks van groenten en fruit tegengaan. “Het is onze missie om te gaan voor 'zero-waste' van groenten en fruit in de wereld”, zeggen ze.

Als de toezichthouders van de Mestbank een overtreding vaststellen, zullen ze een proces-verbaal opmaken.

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar

Groenten

De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest In de vollegrondsgroenteteelt. Tijdens terreincontroles stellen de toezichthouders vast dat de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest niet altijd worden nageleefd en ook het toepassen van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus beter kan. Door nauwgezet te bemesten kunnen de land- en tuinbouwers bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Minister Koen Van den Heuvel, Europarlementariër Hilde Vautmans en burgemeester Stefaan Devos luisteren naar fruitteler Luc Borgugnons.

Perenpluk startte met kopzorgen

Actueel

Vrijdag bracht minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) een bezoek aan het fruitbedrijf van Luc en Griet Borgugnons in Kersbeek-Miskom, een deelgemeente van Kortenaken. “Wij hebben het ellendigste jaar ooit achter de rug”, stelde Borgugnons. De regio werd het voorbije seizoen getroffen door een windhoos zowel als door hagel en zonnebrand.

Inwoners van Kampenhout en Haacht kunnen tegen 30 september een recept indienen met witloof in de hoofdrol.

Haacht en Kampenhout promoten witloofconsumptie met receptenwedstrijd

Groenten

Haacht en Kampenhout, die in 2017 nog strijd voerden om de titel van "Witloofgemeente", hebben de handen in mekaar geslagen om dit "witte goud" te promoten. Een eerste project is een receptenwedstrijd die in het teken staat van lokaal geteeld witloof.

De Nederlandse Gabriele Kalkwijk wordt vanaf oktober de nieuwe CEO van de Belgische diepvriesgigant Ardo, Europees marktleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden.

Diepvriesgroentenbedrijf Ardo krijgt Nederlandse CEO

Nieuws van maatschappijen

De Belgische diepvriesgigant Ardo, Europees marktleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden, krijgt een nieuwe CEO. De Nederlandse Gabriele Kalkwijk neemt vanaf 1 oktober het roer over, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Chloorpyrifos is sinds 2006 toegelaten in de EU en wordt onder meer gebruikt om kolen te beschermen tegen bodeminsecten.

Europese Commissie wil insecticide chloorpyrifos verbieden

Groenten

De Europese Commissie wil de al jaren gebruikte insecticides chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl vanwege de gezondheidsrisico's verbieden. De vergunning voor het pesticide loopt eind januari volgend jaar af, en het dagelijks bestuur van de EU gaat voorstellen om die markttoelating niet te verlengen. De Commissie bevestigde maandagavond een bericht in de Duitse krant 'taz'.