Meelwormen bieden kansen voor witlooftelers

Actueel

Maandag 14 oktober werd het Platteland Plus-project omtrent insectenkweek met witloofwortels afgerond met een slotevent in de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent. Witloofwortels, een reststroom van de witloofteelt, vormen een goede voedingsbron voor de kweek van meelwormen. En die wormen vormen een valabele nieuwe eiwitbron.

De werkgroep gaat een serie uitdagingen voor de sector oppakken, zoals een onbalans in de keten.

Luc Vanoirbeek nieuwe voorzitter groenten en fruit Copa-Cogeca

Groenten

De Europese werkgroep voor de groenten en fruit-sector van Copa-Cogeca heeft Luc Vanoirbeek verkozen tot voorzitter. Vanoirbeek is algemeen secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en was voorheen onder meer woordvoerder van Boerenbond.

Proef waarbij kolen in mulch van veldbonen werden aangeplant.

Mulch en bodemverbeteraars in groenteteelt

Groenten

In het grensoverschrijdende Interregproject ‘Leve(n)de Bodem’ werkten Vlaamse en Zuid-Nederlandse praktijkcentra drie jaar lang samen rond het thema bodemkwaliteit. Het project informeert en sensibiliseert over de noodzaak om onze vruchtbare bodems niet te hypothekeren en over de mogelijkheden om de bodemkwaliteit te versterken. Er werden in het kader van het project talrijke praktijkgerichte proeven aangelegd inzake het bevorderen van de bodemkwaliteit in combinatie met een goede gewasopbrengst, ook in bosui en asperge.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, afkomstig uit de fruitstreek, is fel tegen patenten op groenten en fruit. Op de foto links federaal landbouwminister Denis Ducarme.

Europees Parlement zegt nee tegen patenten groenten en fruit

Groenten

Patenten op groenten en fruit moeten verboden worden, zo oordeelt het Europees Parlement in een resolutie die vandaag werd aangenomen. De resolutie is niet bindend maar wordt gezien als een belangrijk statement aan het Europees Octrooibureau, dat over de kwestie zal beslissen. Europees Parlementslid Hilde Vautmans stemde voor de resolutie en vindt dat het Europees Octrooibureau voor eens en voor altijd duidelijkheid moet geven.

Werktuigendagen: irrigatie in de groente- en aardappelteelt in de kijker

Werktuigendagen

Op het groenteveld, waar eveneens aardappelen staan, is irrigatie het centrale thema van deze editie. Daarnaast zijn er demonstraties met plant- en rooimachines in prei en ui. Spuittechniek met specifieke toepassingen komt eveneens aan bod. Luc De Reycke, coördinator tuinbouw, licht toe.

Nieuw onlineplatform Frutova veilt overschotten van groenten en fruit

Groenten

Met de nieuwe veilingwebsite Frutova willen de twee oprichters overproductie en overstocks van groenten en fruit tegengaan. “Het is onze missie om te gaan voor 'zero-waste' van groenten en fruit in de wereld”, zeggen ze.

Als de toezichthouders van de Mestbank een overtreding vaststellen, zullen ze een proces-verbaal opmaken.

Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar

Groenten

De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest In de vollegrondsgroenteteelt. Tijdens terreincontroles stellen de toezichthouders vast dat de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest niet altijd worden nageleefd en ook het toepassen van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus beter kan. Door nauwgezet te bemesten kunnen de land- en tuinbouwers bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Minister Koen Van den Heuvel, Europarlementariër Hilde Vautmans en burgemeester Stefaan Devos luisteren naar fruitteler Luc Borgugnons.

Perenpluk startte met kopzorgen

Actueel

Vrijdag bracht minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) een bezoek aan het fruitbedrijf van Luc en Griet Borgugnons in Kersbeek-Miskom, een deelgemeente van Kortenaken. “Wij hebben het ellendigste jaar ooit achter de rug”, stelde Borgugnons. De regio werd het voorbije seizoen getroffen door een windhoos zowel als door hagel en zonnebrand.

Inwoners van Kampenhout en Haacht kunnen tegen 30 september een recept indienen met witloof in de hoofdrol.

Haacht en Kampenhout promoten witloofconsumptie met receptenwedstrijd

Groenten

Haacht en Kampenhout, die in 2017 nog strijd voerden om de titel van "Witloofgemeente", hebben de handen in mekaar geslagen om dit "witte goud" te promoten. Een eerste project is een receptenwedstrijd die in het teken staat van lokaal geteeld witloof.

De Nederlandse Gabriele Kalkwijk wordt vanaf oktober de nieuwe CEO van de Belgische diepvriesgigant Ardo, Europees marktleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden.

Diepvriesgroentenbedrijf Ardo krijgt Nederlandse CEO

Nieuws van maatschappijen

De Belgische diepvriesgigant Ardo, Europees marktleider in vriesverse groenten, fruit en kruiden, krijgt een nieuwe CEO. De Nederlandse Gabriele Kalkwijk neemt vanaf 1 oktober het roer over, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Chloorpyrifos is sinds 2006 toegelaten in de EU en wordt onder meer gebruikt om kolen te beschermen tegen bodeminsecten.

Europese Commissie wil insecticide chloorpyrifos verbieden

Groenten

De Europese Commissie wil de al jaren gebruikte insecticides chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl vanwege de gezondheidsrisico's verbieden. De vergunning voor het pesticide loopt eind januari volgend jaar af, en het dagelijks bestuur van de EU gaat voorstellen om die markttoelating niet te verlengen. De Commissie bevestigde maandagavond een bericht in de Duitse krant 'taz'.

Op vraag van en in samenwerking met Bingenheimer Saatgut en Biosano legde Jen Nold  dit jaar meer dan 20 rassenvergelijkingsproeven aan.

Variëteit aan rassenproeven zaadvaste rassen inspireert 130 groentetelers

Groenten

Meer dan 130 Vlaamse, Waalse en Nederlandse biologische groentetelers kwamen op woensdag 7 augustus samen op CSA De Witte Beek (Bierbeek) tijdens de eerste Bingenheimer Saatgut Rassendag in België.

Het project BioBoost wil - via een enquête - te weten komen wat de houding is van tuinbouwers tegenover (niet-eetbare) reststromen.

Doe mee aan de enquête over reststromen en win een ballonvaart

Groenten

Ben je tuinbouwer? Wil je kans maken op een ballonvaart boven je eigen streek en tegelijk het onderzoek rond biogebaseerde economie steunen? Neem dan deel aan de enquête van BioBoost over de productie en valorisatie van reststromen uit de tuinbouw. Met jouw inbreng wil het project de kennis en noden van de sector beter in kaart brengen.

Concreet streeft het INNO-VEG-project ernaar om luchtbeelden en gegevens van gewassensoren te gebruiken in het proefveldonderzoek.

INNO-VEG wil via gewassensing de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen

Groenten

Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen te verduurzamen. Inagro zal samen met partners ADAS, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Zo kan remote sensing technologie de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen.

Dronebeeld waarbij de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) van verschillende percelen wordt weergegeven voor vier verschillende tijdstippen. De index geeft  een indicatie van de biomassa aanwezig.

Preciezer groenten telen met sensoren

Groenten

Langzaam maar zeker doen technieken voor precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Nu bemesten we percelen meestal nog uniform. We stellen echter zelfs op kleine percelen (< 1 ha) vaak een aanzienlijke variatie vast in de voedingstoestand en de gewasontwikkeling. In het project 'WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw' willen we telers de meerwaarde tonen van een plaatsspecifieke bemesting.

Groot richtte East-West Seeds 33 jaar geleden op in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen.

Nederlandse zaadveredelaar wint World Food Prize

Actueel

De World Food Prize gaat dit jaar naar Simon Groot, een Nederlandse zaadveredelaar die actief is in Zuidoost-Azië. Groot krijgt de prijs omdat hij met zijn bedrijf East-West Seeds de positie van kleinschalig werkende boeren in meer dan 60 landen versterkt door ze meer te laten verdienen met verbeterde groenteproductie. Groot krijgt naast de eer 250.000 dollar.

Met een gps-systeem voor mechanisch wieden beperkt Frank de doorgang tot vaste rijpaden. Op de oogstgangen heeft hij een meerjarig bloemenmengsel gezaaid.

Bio moet je bio houden, waarschuwt tuinbouwer

Groenten

Klein-Brabant was ooit dé tuinbouwregio van Vlaanderen. Teler van vollegrondsgroenten Frank Schelfhout zag de ene na de andere collega ermee ophouden. “Dit is echt een schone job. Maar als ’t niet gaat, dan stopt het”, verklaart hij. Op het familiale tuinbouwbedrijf Agrico in Bornem gaat het nog, vrij goed zelfs. Dat heeft te maken met een beslissing uit 2008. “Als ik niet naar bio was omgeschakeld, was ik waarschijnlijk geen tuinbouwer meer.”

Als de wortel, pastinaak of knolselder gezaaid of geplant zijn, plaatst Inagro de vallen op de ‘gevoelige’ plaatsen in het veld.

Extra alert zijn voor wortelvlieg en bladluizen

Groenten

De laatste dagen werd er heel wat knolselder uitgeplant. Op andere percelen beginnen de wortelen nu uit te komen. Door de koude temperaturen verliep de opkomst van de wortelen wat trager. Wees alert voor de eerste vlucht van de wortelvlieg.

Landbouwminister Koen Van den Heuvel kondigde het afgelopen weekend een subsidie voor een onderzoeksserre aan.

Subsidie voor nieuwe onderzoeksserre voor tuinders

Actueel

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel voerde in het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver de eerste boring van een funderingsput uit voor de bouw van een nieuwe onderzoeksserre. “De investering in de serre zal toelaten de onderzoeksvragen van de glasgroentesector aan te pakken, en dus verder te investeren in de toekomst van deze dynamische en innovatieve sector”, aldus minister Van den Heuvel.

Aardappelen, groenten en fruit maken 12,4 procent uit van de totale omzet van een gemiddelde buurtsuper.

Verkoop groenten en fruit in de lift

Groenten

We kopen meer groenten en fruit, en minder vlees. Dat blijkt ook uit cijfers van Buurtsuper.be. Het omzetaandeel van aardappelen, groenten en fruit binnen de versproducten steeg de voorbije jaren 7 procent.