Lezersbrief: Overconsumptie is het probleem

Uw stem

Lezer Linda Vermeulen uitte enkele bedenkingen over de huidige consumptiemaatschappij. “We botsen tegen alle grenzen van ons systeem aan.”

Is er een keuze gemaakt om het landelijk leven zachtjes te laten leegbloeden, zodat de brede, algemene verstedelijking er zich verderzet?

Lezersbrief: Ik houd mijn hart vast voor de toekomst

Uw stem

Heel wat lezers kropen al in hun pen om de huidige toestand in de sector aan de kaak te stellen. Ook Sylvain Heyman heeft hierbij vele bedenkingen. Hij formuleert adviezen en een waarschuwing...

De effectiviteit en stabiliteit van de werking en innovatie bij de groene middelen zijn nog op een te laag niveau om synthetisch te vervangen (?).

Snelle registratie groene middelen geen wondermiddel

Uw stem

Jolanda Wijsmuller, manager biologische gewasbescherming, waardeketen en kleine teelten bij de firma Bayer, reageert op de recente evoluties bij gewasbeschermingsmiddelen.

Hugo De Nil vraagt zich in zijn lezersbrief af of landbouw echt zo slecht is.

Lezersbrief: Hoelang gaat het stikstofvat nog overlopen?

Uw stem

Sinds 23 februari 2022 heeft de Vlaamse regering het stikstofakkoord goedgekeurd. Het is alsof de landbouw en de veeteelt de grote vervuilers zijn van het milieu. Zeker met de minister van omgeving en leefmilieu valt niet te praten.

Justine droomde over een ontmoeting met de minister.

Lezersbrief: Kwestie van toekomstperspectief

Uw stem

Lezeres Justine Poppe deed in haar droom een ritje met de tractor met de minister van Landbouw langs haar zijde. Er werden prangende vragen gesteld... maar Justine blijft geloven in de landbouw!

Het is spijtig dat de landbouw enkel maar gezien wordt als vervuilend, terwijl ook andere sectoren zoals verkeer, zware industrie etc. stikstof uitstoten , stelt auteur Benedikt Sas.

Opinie: Stikstof, voeding en de Rechten van de Mens, het is maar hoe je alles bekijkt

Uw stem

De kranten staan er vol van en de gemoederen lopen op in de debatten: stikstof brengt onze gezondheid in gevaar en de hoofdbeklaagde zou de landbouw zijn. Maar is dit wel zo? En worden wel alle gegevens meegenomen en in een ruimere context geplaatst?

Het is onwezenlijk om te zien dat het stikstofbad blijkbaar niet voor iedereen vol is , benadrukt Phille Renders.

Opinie: ‘Niet iedereen draait zijn stikstofkraan toe’

Uw stem

De mokerslag die het stikstofakkoord voor de landbouwsector is, kwam het hardst van al aan bij de landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied. Door de voorgestelde beperkingen wordt het quasi onmogelijk om hier nog een landbouwbedrijf uit te baten. De schok was dan ook immens toen werd opgemerkt dat natuurbeheerders hier wel naar hartenlust met kunstmest strooiden.

De gestegen voeder- en energieprijzen zetten biologische leghennenhouders onder druk.

Biologische leghennenhouders trekken aan de alarmbel

Uw stem

Deze brief is een noodkreet van de Belgische biologische leghennenhoud(st)ers.

Kostenstijgingen staan de rendabiliteit van de cichoreiteelt in de weg.

Handelt Beneo-Orafti correct met haar telers?

Uw stem

De cichoreitelers maken zich zorgen over de rendabiliteit van hun teelt. Ze kunnen niet rekenen op begrip van hun afnemer.

Er zijn gelijkenissen tussen de landbouwsector en de textielsector...

Lezersbrief: Een hart onder de riem

Uw stem

De landbouwsector zit in zwaar weer. Dat raakt ook lezeres Eleonor. Ze ziet veel gelijkenissen met de textielsector.

Voedselbos ‘De Woudezel’ in Houthulst

Opinie: Een noodvoedselplan voor Vlaanderen dankzij voedselbossen

Uw stem

België heeft geen langetermijnnoodvoedselplan en dat is gevaarlijk. Mensen panikeren nu hun autoritje dubbel zo duur wordt, wat zal men doen als voedselprijzen maal 4 gaan? Of als er voedselschaarste is? De oplossing ligt in het voedselbos. Zo stelt voedselbosontwerper Louis De Jaeger in dit opiniestuk.

Zeldzaam of niet, het groeit op landbouwgrond!

Lezersbrief: Demoniseren

Uw stem

“De laatste tijd is nog maar eens duidelijk geworden hoe politieke leiders er op basis van ideologische denkbeelden in slagen om een maatschappelijk draagvlak te creëren om hun soms waanzinnige plannen te kunnen verantwoorden door te demoniseren wat in hun ogen verkeerd is”, stelt lezer Marcel Heylen.

Politici begrijpen de noodsignalen niet die landbouwers vandaag uitzenden.

Lezersbrief: Geef de boeren een toekomst

Uw stem

Ook pensioenboeren zijn bekommerd over de huidige gang van zaken... De heer Cools kroop daarom in zijn pen.

Nicky Van Otten (tweede van rechts) met haar gezin en ouders op het familiale melkveebedrijf.

Lezersbrief: Hopelijk kunnen wij ons levenswerk hier voortzetten...

Uw stem

Het nieuwe stikstofakkoord beroert veel landbouwersgezinnen. Melkveehoudster Nicky Van Otten uit Turnhout haalde haar pen boven en schreef een brief naar Vlaams minister-president Jan Jambon.

Boerenforum is niet akkoord met de visie die de Europese Commissie heeft op koolstoflandbouw.

De visie van de Europese Commissie op koolstoflandbouw is ontoereikend, volgens Boerenforum

Uw stem

ECVC, European Coordination Via Campesina, waar ook Boerenforum lid van is, blijft erbij: de richting die de Europese Commissie aangeeft over duurzame koolstofcycli (SCC) is misplaatst en onvoldoende om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken.

Brengt de invoering van een varkensquotum per bedrijf soelaas?

Lezersbrief: Stikstof en de varkenshouderij

Uw stem

Landbouwingenieur Albert Coppejans uit in deze lezersbrief zijn bedenkingen bij de invoering van een varkensquotum per bedrijf.

Onze exportlandbouw is gestoeld op import uit overzeese gebieden, onder meer van soja. Het overzeese veevoer wordt deels vlees, maar vooral mest, dus stikstof.

Opinie: Geïmporteerde stikstof

Uw stem

De Vlaamse regering tilde het gevoelige stikstofdebat over het kerstverlof. Ondertussen verschenen er de laatste weken heel wat interessante opinies over deze kwestie. Ook Luc Vankrunkelsven wil graag zijn mening kwijt.

De akkerbouwers zullen hun kunstmest grotendeels proberen te vervangen door dierlijke mest.

Lezersbrief: Dierlijke mest, het vloeibare goud!

Uw stem

Deze lezer benadrukt de onschatbare waarde van dierlijke mest, zeker nu kunstmeststoffen ontzettend duur zijn.

Boerenforum wil geen dolgedraaid, maar een eerlijk en duurzaam landbouwmodel.

Grond voor Voedsel!

Uw stem

De boeren en de boerinnen staan deze decembermaand weer op straat. Ronkende tractoren en boze blikken. De zwaailichten flikkeren als hooivorken op in het winterlicht.

De titel van dit opiniestuk van Dirk Draulans trok de aandacht...

Lezersbrief: Er moet mij toch iets van het hart…

Uw stem

Deze landbouwerszoon voelde zich in het hart getroffen bij het lezen van een artikel van Dirk Draulans in Knack. Hij reageert met zijn pen.

Donkere wolken boven de sector deden een niet-landbouwer in de pen kruipen.

Lezersbrief: Over boeren en boeren...

Uw stem

Ook niet-boeren hebben een hart voor de landbouwsector. Deze lezer speelt cynisch met het woord ‘boeren’ om zijn frustraties weer te geven.

Wat met het afval dat je verzamelt? Alles moet in een papiertje of plastic zakje en dan daarover nog een papiertje of plastic zakje.

Lezersbrief: Spuug et eruit

Uw stem

Met mijn pen in de hand schrijf ik ook eens een brief.

De schrijvers van deze lezersbrief roepen op om de eenzijdigheid van de Siamese tweeling soja-maïs te overstijgen.

Exportlandbouw en klimaat

Uw stem

De Vlaamse regering gaat met haar klimaatplan in een bocht om de aanzwellende veestapel heen. Het wordt hopelijk meegenomen in het hoognodige stikstofdebat eind dit jaar.

Moeten we er niet over waken dat we een kritisch minimum van onze voeding zelf blijven telen, in eigen land of minstens in de Europese Unie?

Opinie: Vruchten van het land

Uw stem

De Landbouwadviesraad van Ravels bezorgde ons onderstaande lezersbrief verschenen in ‘Kerk en Leven’. Ze vonden er de hedendaagse landbouw mooi in verwoord.

Een gezonde bodem is het fundament onder een duurzaam voedselsysteem.

De grond van de zaak

Uw stem

Eco-ondernemer Louis De Jaeger stelt in een recent interview met Landbouwleven (dd. 21 oktober) dat als de bodem gezond is, landbouwgewassen geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Volgens dezelfde redenering hebben mensen bij een gezonde levensstijl (dieet, beweging, niet roken…) geen medicijnen nodig. We weten dat een gezonde levensstijl helpt, maar uiteindelijk geen garantie biedt op een goede gezondheid.