Lezersbrief: Wat met de suikerprijs?

Uw stem

Op Kanaal Z meldt een Vlaamse koekjesproducent dat er schaarste aan suiker is op de wereldmarkt en de stijging van zijn suikerkostprijs met 30%.

Waarom is er een verschil tussen stikstofuitstoot in industrie en transport en stikstofuitstoot in de landbouw?, vraagt Lieve D’Haene, gemeenteraadslid in Heuvelland, zich af.

Lezersbrief: ‘We hopen op een eerlijke regeling over de sectoren heen’

Uw stem

Lieve D’Haene (Gemeentebelangen) gemeenteraadslid en toekomstig schepen van Landbouw in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland schreef een motie om de stikstofproblematiek aan te kaarten en steun te bieden aan de sector. De motie werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Ze hoopt navolging te krijgen in andere gemeenten.

De landbouwsector blijft worstelen met het kunstmestregister.

“Stel kunstmestregister uit tot volgend jaar en ontwikkel een gebruiksvriendelijke tool”

Uw stem

Met het invullen van het ondertussen vervloekte kunstmestregister worstelen niet alleen de landbouwers, maar ook de landbouwadviseurs. Zo blijkt uit een schrijven dat één van hen richtte naar Bart Deschutter, hoofd van de Mestbank.

Op de nieuwe website kun je onder meer een visueel overzicht van de arealen per teelt in Vlaanderen bekijken.

Edito: Alles wat je altijd al had willen weten over... landbouw

Uw stem

Het departement Landbouw en Visserij bundelde een massa informatie over de Vlaamse land- en tuinbouwsector in een uitgebreide digitale encyclopedie. De nieuwe cijferwebsite is een mooi en nuttig initiatief want, het stikstofdossier indachtig, weten we dat correcte cijfers hanteren ontzettend belangrijk is.

Bruno Degrande vergeleek de 78% stikstofdepositie door landbouw van minister Demir met de cijfers in het Milieurapport.

Lezersbrief: ‘Wanneer ik vergelijk met het Milieurapport...’

Uw stem

Lezer én veehouder Bruno De Grande uit De Haan schrijft zijn frustratie over de nieuwe stikstofregeling van zich af in een brief naar minister Demir.

Duurzame landbouw en natuur moeten met elkaar verzoend worden volgens Francesco Vanderjeugd en Tineke Van Hooland.

Opinie: Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw

Uw stem

De voorbije weken uitten verschillende landbouwers hun bezorgdheid over het stikstofarrest en over de dwingende Europese natuurdoelen. Terecht rijst de vraag of we eigenlijk nog een levendige landbouwsector willen in Vlaanderen?

Elk landbouwbedrijf zou op zich financieel voldoende gezond en economisch krachtig moeten zijn, op zichzelf kunnen overleven zonder premies of andere vormen van overheidssteun.

Lezersbrief: Iemand moet de sector wakker schudden...

Uw stem

Een trouwe lezer uit haar kritische mening over de huidige gang van zaken in de landbouwsector. Zij wijst niet naar minister Demir, maar naar de sector zelf.

In het kader van de drinkwaterkwaliteit is het aangewezen om eerst werk te maken van die 400.000 gezinnen die niet aangesloten zijn op de riolering.

Lezersbrief: Wat doet Zuhal zoal?

Uw stem

Zuhal Demir, een 40-jarige ambitieuze politica voor NV-A, werd op 2 oktober 2019, onder de regering Jambon, Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Voorheen was ze staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Personen met een Beperking, Gelijke kansen, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Een dame die dus blijkbaar van vele verschillende markten thuis is...

Quinte Jochems:  Zonder vergunning zal ik niet meer in het bedrijf kunnen stappen en kan ik mijn droom niet waarmaken.

Lezersbrief: Wat doen wij als boeren verkeerd?

Uw stem

De 17-jarige landbouwerszoon Quinte Jochems maakt zich terecht zorgen over zijn toekomst op het landbouwbedrijf van zijn ouders en nonkel. Hij kroop in zijn pen en rictte zich met een brief naar de ministers Demir en Jambon en alle parlementsleden.

‘Waardevolle’ natuur: distels, bramen, netels, akkerwinde...

Opinie: Rechteloosheid

Uw stem

Geregeld zijn er van die gebeurtenissen, verplichtingen of situaties die, wanneer ze zich afzonderlijk voordoen, bij mij de bedenking ontlokken: “Hiervoor ben ik geen boer geworden, maar ach ja, het hoort erbij!” Soms komen een aantal van die dingen echter samen en dan maak ik me behoorlijk boos en vraag ik mij af: “Hebben wij als boer enkel maar plichten en geen rechten?”

Wervel doet ook een pleidooi voor meer eigen plantaardige eiwitproductie, maar dan wel binnen een kader van grondgebonden landbouw zonder mestoverschot.

Burgersoja voor sojaburger?

Uw stem

Het is een aangename verrassing dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met ‘Soja in 1000 tuinen’ burgers wil betrekken op de bodembiologie!

Renaat Devreese vraagt zich af waarom niet tegen mond-en klauwzeer mag worden  gevaccineerd bij een MKZ-dreiging of -uitbraak.

Opinie: Het verband tussen corona en mond- en klauwzeer

Uw stem

Maart 2021 coronapandemie en 8 maart 2001 mond- en klauwzeer: is er een verband? Jazeker!

Hoe lang zullen er nog boeren zijn in Vlaanderen?, stelt een ongeruste lezer.

Lezersbrief: Geef toch meer waardering aan de inspanningen van de landbouwers

Uw stem

Een lezer maakt zich zorgen over de grote onwetendheid van media en burgers over landbouw en over de toenemende polarisering door de ‘groene’ bewegingen.

Een pact tussen Natuurpunt en de windlobby verhoogt de druk op agrarisch gebied!

Opinie: De perverse rol van Natuurpunt in windturbinedossier Beernem - Oostkamp

Uw stem

De hele maand februari loopt een openbaar onderzoek naar de plaatsing van een windturbinepark op grondgebied van de gemeentes Beernem en Oostkamp (West-Vlaanderen). Zes turbines van 200 m tiphoogte worden ingepland in ‘agrarisch gebied’. Twee van de windturbines zouden in het recent erkende natuurreservaat van de Merlebeek terechtkomen, op percelen in eigendom van Natuurpunt vzw. Opvallend in dit dossier is de dubbelzinnige rol van Natuurpunt, dat onder het mom van natuurbescherming grote sommen geld incasseert.

Er moet een discussie gevoerd worden, maar mét de sector en niet óver de sector heen.

Lezersbrief: Er wordt bestuurd met 2 snelheden: landbouw versus niet-landbouw

Uw stem

Een lezer reageert op het vergunningenbeleid van minister Demir en op de uitlatingen in de artikelreeks ‘De veefabrieken’ van journalist Ine Renson in ‘De Standaard’.

Boeren die stoppen, verkopen hun eigen gronden aan abnormale prijzen.

Lezersbrief: Paal en perk stellen aan misbruiken van de Pachtwet

Uw stem

Een lezer wenst te reageren op het artikel ‘Sociale verhuurkantoren kunnen heel inspirerend werken voor herziening van de pachtwetgeving’ dat in Landbouwleven van 10 december verscheen.

Welkom Wolf adviseert enkel stroomdraden als omheining. Er is echter veel meer nodig om een wolf tegen te houden.

Lezersbrief: hoe omheinen tegen die ‘schuwe’ wolf... ?

Actueel

Normaal ben ik niet iemand die reageert op iets wat zich afspeelt in de (sociale) media. Ik laat de dingen aan mij voorbij gaan en denk er het mijne van. Maar is er één onderwerp dat toch in mijn hoofd blijft, met name de terugkeer van de wolf. Ik wil daar even collega-paardenfokker Johan Thijs (in Landbouwleven van 3 december), in bijtreden en schrijven over mijn ervaringen en/of gedachten.

Vlaams  landbouwminister  Hilde Crevits.

Brief van Hilde Crevits aan een bezorgde boerin: landbouwers verdienen waardering

Uw stem

Twee weken geleden schreef boerin Elien Colpaert in een open brief aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits over de pijn die ze voelt steeds als de sector onheus bejegend wordt. Ze weet niet of haar 2 zoontjes straks nog wel boer kunnen worden, als ze dit willen. Crevits besloot om een brief terug te schrijven.

Voor Boelens is het nieuwe GLB niet de oplossing.

Opinie: Europees landbouwbeleid, reddingsboei of doodskist voor jonge boeren?

Uw stem

Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) kost tientallen miljarden per jaar. De hervorming ervan ligt deze week ter stemming voor in het Europees Parlement. Tijs Boelens, boer en kernlid bij het Boerenforum en actief binnen haar Europese koepel La Via Campesina is in onderstaande opinietekst duidelijk. “Dit GLB is geschreven door de agro-industrie. Deze droge zomer was er te veel aan ... ik zie de bui al hangen.”

Gouverneur Berx slaat de plank volgens sommige boeren volledig mis.

Opinie: kritisch over de gouverneur

Uw stem

Mijn vader ging vlak na de tweede wereldoorlog als prille twintiger, zoals zoveel boerenzonen in die tijd, wel eens een dag werken als uitzendkracht “avant la lettre”. Zoals dat toen in de Kempen de gewoonte was, bleven de boerenzonen, zelfs als ze niet de intentie hadden om boer te worden, tot hun huwelijk op de ouderlijke boerderij werken.

Vlees en groenten gaan goed samen, maar het één is niet het ander.

Opinie: een fiets is geen auto, een tijgerbrood wel een brood

Uw stem

Er is de laatste tijd veel te doen over de benamingen van producten, voornamelijk van vleesproducten en hun vermeende plantaardige varianten. Wat opvalt is dat veel deelnemers in deze discussie geen vrije sprekers zijn, schrijft Mark Wulfrancke in de hierop volgende opinietekst.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Open brief aan minister Hilde Crevits

Uw stem

Ik ben 33 jaar en mama van 2 lieve zoontjes, die 2 kleine ventjes zouden later niets liever worden “net zoals papa”. Maar de dag van vandaag... heb ik daar heel grote twijfels bij of dit wel haalbaar zal zijn in België. Door de misleidende of niet volledige informatie die de consument krijgt omtrent de impact van de Landbouw op het milieu.

Patricia leidt de landbouwadministratie.

Opinie: 'Is de tijd echt blijven stilstaan op de Vlaamse landbouwadministratie?'

Uw stem

Voorzitter Betty Eeckhaut ging tijdens de  protestactie het gesprek aan met  boze melkveehouders.

Opinie: ‘Boeren werden gered door Milcobel’

Uw stem

Boeren protesteren ten onrechte bij Milcobel, vindt een melkveehouder in het Heuvelland. Ze betalen volgens hem een behoorlijke prijs en namen melkveehouders op die elders gedumpt werden.

Groei is noodzakelijk, beargumenteert  professor Gellynck, en de voedingssector en de achterliggende landbouw zijn daarvoor  cruciaal.

Opinie: welvaart, economische groei en het belang van onze agrovoedingssector

Uw stem

Van de huidige humanitaire coronacrisis maken sommige drukkingsgroepen misbruik om hun ideologische standpunten inzake ons voedselsysteem aan menig onder ons op te dringen. Het is in hoofdzaak gericht op de afbouw van internationale handel en het terugvallen op lokale productie en consumptie. In dit opiniestuk wil ik één en ander duiden en in een breder perspectief plaatsen zodat de lezer zich een beter onderbouwde mening kan vormen.