Lezersbrief: Stikstof en de varkenshouderij

Uw stem

Landbouwingenieur Albert Coppejans uit in deze lezersbrief zijn bedenkingen bij de invoering van een varkensquotum per bedrijf.

Onze exportlandbouw is gestoeld op import uit overzeese gebieden, onder meer van soja. Het overzeese veevoer wordt deels vlees, maar vooral mest, dus stikstof.

Opinie: Geïmporteerde stikstof

Uw stem

De Vlaamse regering tilde het gevoelige stikstofdebat over het kerstverlof. Ondertussen verschenen er de laatste weken heel wat interessante opinies over deze kwestie. Ook Luc Vankrunkelsven wil graag zijn mening kwijt.

De akkerbouwers zullen hun kunstmest grotendeels proberen te vervangen door dierlijke mest.

Lezersbrief: Dierlijke mest, het vloeibare goud!

Uw stem

Deze lezer benadrukt de onschatbare waarde van dierlijke mest, zeker nu kunstmeststoffen ontzettend duur zijn.

Boerenforum wil geen dolgedraaid, maar een eerlijk en duurzaam landbouwmodel.

Grond voor Voedsel!

Uw stem

De boeren en de boerinnen staan deze decembermaand weer op straat. Ronkende tractoren en boze blikken. De zwaailichten flikkeren als hooivorken op in het winterlicht.

De titel van dit opiniestuk van Dirk Draulans trok de aandacht...

Lezersbrief: Er moet mij toch iets van het hart…

Uw stem

Deze landbouwerszoon voelde zich in het hart getroffen bij het lezen van een artikel van Dirk Draulans in Knack. Hij reageert met zijn pen.

Donkere wolken boven de sector deden een niet-landbouwer in de pen kruipen.

Lezersbrief: Over boeren en boeren...

Uw stem

Ook niet-boeren hebben een hart voor de landbouwsector. Deze lezer speelt cynisch met het woord ‘boeren’ om zijn frustraties weer te geven.

Wat met het afval dat je verzamelt? Alles moet in een papiertje of plastic zakje en dan daarover nog een papiertje of plastic zakje.

Lezersbrief: Spuug et eruit

Uw stem

Met mijn pen in de hand schrijf ik ook eens een brief.

De schrijvers van deze lezersbrief roepen op om de eenzijdigheid van de Siamese tweeling soja-maïs te overstijgen.

Exportlandbouw en klimaat

Uw stem

De Vlaamse regering gaat met haar klimaatplan in een bocht om de aanzwellende veestapel heen. Het wordt hopelijk meegenomen in het hoognodige stikstofdebat eind dit jaar.

Moeten we er niet over waken dat we een kritisch minimum van onze voeding zelf blijven telen, in eigen land of minstens in de Europese Unie?

Opinie: Vruchten van het land

Uw stem

De Landbouwadviesraad van Ravels bezorgde ons onderstaande lezersbrief verschenen in ‘Kerk en Leven’. Ze vonden er de hedendaagse landbouw mooi in verwoord.

Een gezonde bodem is het fundament onder een duurzaam voedselsysteem.

De grond van de zaak

Uw stem

Eco-ondernemer Louis De Jaeger stelt in een recent interview met Landbouwleven (dd. 21 oktober) dat als de bodem gezond is, landbouwgewassen geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Volgens dezelfde redenering hebben mensen bij een gezonde levensstijl (dieet, beweging, niet roken…) geen medicijnen nodig. We weten dat een gezonde levensstijl helpt, maar uiteindelijk geen garantie biedt op een goede gezondheid.

Op een dag rijdt een geruisloze elektrische bus met een meute 3D-geprinte klonen de boerderij op...

Lezersbrief: De landbouwer wordt een museumstuk

Uw stem

Een lezer maakt bedenkingen over de toekomst. Wordt een landbouwer dan zo uitzonderlijk? Wordt hij als het ware een museumstuk dat men komt bezoeken?

Agrotopia in Roeselare werd recent geopend en focust volop op glastuinbouw en stadslandbouw.

Opinie: Agrotopia of utopia: een festival van de toekomst of van het verleden?

Uw stem

In de laatste West-Vlaamse provincieraad werd unaniem een motie goedgekeurd naar de Vlaamse regering omtrent de stikstofproblematiek in de landbouw. De initiatiefnemer Wim Aernoudt (N-VA) schreef er naar aanleiding van Agrotopia in Roeselare het volgende opiniestuk over.

Een gedicht van Camiel Adriaens.

Lezersbrief: Agrarische werkelijkheid

Uw stem

Camiel Adriaens stuurde ons een lezersbrief in de vorm van een gedicht.

Voor Boerenbond is het aan de overheid om met volwaardige oplossingen te komen in verband met de wolf.

Boerenbond reageert: ‘Het is onze verdomde plicht om de ernst van de situatie te duiden’

Uw stem

Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker weerlegt in dit opiniestuk dat de belangenorganisatie geen voorstel deed tijdens het wolvenplatform.

’Fairtrade’ is voor de retail niets meer dan een hol begrip, dat ze enkel in hun marketing gebruiken wanneer het hun belangen dient.

Lezersbrief: Landbouwers krijgen weinig respect van de retail

Uw stem

Deze week (n.v.d.r.: van 6-16 oktober) is het de week van de fairtrade. Je weet wel, over respect voor de producent, eerlijke prijzen en handelspraktijken. Dat is een mooi initiatief, lovenswaardig en broodnodig, maar blijkbaar geldt dit niet overal en niet voor iedereen...

Sylvain Heyrman vreest dat eigenheid van het landelijk gebied dreigt verloren te gaan door infiltratie van mondige burgers.

Lezersbrief: Groene bedenkingen

Uw stem

Het is jammer hoeveel van onze energie als negatief wordt ervaren. Op zulke wijze ontstaat een voedingsbodem die nefast is voor de evolutie van ons landelijk leven... En moeten wij hier zo nodig omgevormd worden tot voorstadsmensen?

Waarom wordt de klimaatopwarming zo hard in de schoenen van de Vlaamse landbouwer geduwd?

Lezersbrief: Nog 1 keer wil ik mijn hart luchten...

Uw stem

Een trouwe lezer kroop in haar pen om haar hart te luchten. Ze schreef een brief naar minister van Omgeving Demir.

Sinds mensenheugenis dient een omheining niet om er alle mogelijke dieren mee   buiten te houden.

Lezersbrief: De omgekeerde wereld van... de boze wolf en de brave natuurjongens

Uw stem

De aanwezigheid van de wolf in onze contreien blijft reacties uitlokken. Een lezer stelt zich de vraag waarom de burger zich moet aanpassen.

Het onevenwicht in de besluitvorming moet hersteld worden.

Lezersbrief: Korte keten! Koop lokaal! Verklein je ecologische voetafdruk!

Uw stem

Het zijn vandaag slogans waarmee meerdere partijen graag uitpakken. Gelukkig maar, want het is inderdaad belangrijk om producten te kopen die lokaal geproduceerd worden om tegemoet te komen aan het verkleinen van die ecologische voetafdruk. Een belangrijke speler in het hele verhaal is echter de land- en tuinbouwsector.

‘Een kleine roedel dieren hypothekeertde vrijheid van verschillende honderdduizenden grazers, hun eigenaars, en de passant.’

Lezersbrief: Milieuterrorist, het alias voor de wolf

Uw stem

Een lezer richtte zich via onze krant naar de vzw Landschap en zodoende naar de Heer Loos van Welkom Wolf.

TS heeft nu nog enkele maanden de tijd om de planters duidelijk te maken dat ook zij het verloren vertrouwen willen terugwinnen.

Opinie: #zijdiedesuikermaken… kan het vertrouwen in TS hersteld worden?

Uw stem

De voorgaande jaren waren niet gemakkelijk: niet voor Tiense Suikerraffinaderij (TS)/Südzucker (SZ), maar zeker niet voor de planters, de grondstofleveranciers. Kan het tij gekeerd worden?

Waar is Minister Hilde Crevits (CD&V) met een noodfonds?, vragen land- en tuinbouwers zich af rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Landbouw rond Zwijndrecht tussen hangen en wurgen

Actueel

Tijs Boelens (Boerenforum) en Katrin Van den Troost (Climaxi), namens korte-keten boeren en -boerinnen van rond 3M, bezorgde een opinie over de situatie van de land- en tuinbouw rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Het Vlaamse eiwittendieet bestaat voor 2/3 uit dierlijke en 1/3 uit plantaardige eiwitten. Een evenwichtiger dieet helpt volgens de opinieschrijver voedselverspilling voorkomen.

Opinie: Van voedselverspilling naar voedselverlies

Uw stem

Kunnen we niet nog op een andere manier de voedselverspilling in Vlaanderen verminderen? Bijvoorbeeld door een transitie naar meer plantaardige eiwitten, stelt de schrijver van dit opiniestuk.

Er blijven niet veel lokale slachthuizen meer over.

Opinie: Geen lokaal vlees zonder nabije slachtinfrastructuur

Uw stem

Op 21 juli ging het laatste schapenslachthuis van de provincie Antwerpen dicht. Het stadsbestuur verlengde de exploitatievergunning van het slachthuis niet. Dat is na de sluiting van het slachthuis in Kortenaken niet alleen een nieuwe klap voor de sector van de Vlaamse schapenhouderij, ook waar het met de geitenbokjes uit de regio naartoe moet, is koffiedik kijken.

Basilicum kan nat weer absoluut niet verdragen.

Opinie: De verzekering lijkt een loterij

Uw stem

Vele landbouwers zijn misnoegd door de werking van de brede weersverzekering. Ook Dirk Heurckmans uit Mol. Hij schreef zijn ervaringen neer na 2 jaar brede weersverzekering.