Lezersbrief: Groene bedenkingen

Uw stem

Het is jammer hoeveel van onze energie als negatief wordt ervaren. Op zulke wijze ontstaat een voedingsbodem die nefast is voor de evolutie van ons landelijk leven... En moeten wij hier zo nodig omgevormd worden tot voorstadsmensen?

Waarom wordt de klimaatopwarming zo hard in de schoenen van de Vlaamse landbouwer geduwd?

Lezersbrief: Nog 1 keer wil ik mijn hart luchten...

Uw stem

Een trouwe lezer kroop in haar pen om haar hart te luchten. Ze schreef een brief naar minister van Omgeving Demir.

Sinds mensenheugenis dient een omheining niet om er alle mogelijke dieren mee   buiten te houden.

Lezersbrief: De omgekeerde wereld van... de boze wolf en de brave natuurjongens

Uw stem

De aanwezigheid van de wolf in onze contreien blijft reacties uitlokken. Een lezer stelt zich de vraag waarom de burger zich moet aanpassen.

Het onevenwicht in de besluitvorming moet hersteld worden.

Lezersbrief: Korte keten! Koop lokaal! Verklein je ecologische voetafdruk!

Uw stem

Het zijn vandaag slogans waarmee meerdere partijen graag uitpakken. Gelukkig maar, want het is inderdaad belangrijk om producten te kopen die lokaal geproduceerd worden om tegemoet te komen aan het verkleinen van die ecologische voetafdruk. Een belangrijke speler in het hele verhaal is echter de land- en tuinbouwsector.

‘Een kleine roedel dieren hypothekeertde vrijheid van verschillende honderdduizenden grazers, hun eigenaars, en de passant.’

Lezersbrief: Milieuterrorist, het alias voor de wolf

Uw stem

Een lezer richtte zich via onze krant naar de vzw Landschap en zodoende naar de Heer Loos van Welkom Wolf.

TS heeft nu nog enkele maanden de tijd om de planters duidelijk te maken dat ook zij het verloren vertrouwen willen terugwinnen.

Opinie: #zijdiedesuikermaken… kan het vertrouwen in TS hersteld worden?

Uw stem

De voorgaande jaren waren niet gemakkelijk: niet voor Tiense Suikerraffinaderij (TS)/Südzucker (SZ), maar zeker niet voor de planters, de grondstofleveranciers. Kan het tij gekeerd worden?

Waar is Minister Hilde Crevits (CD&V) met een noodfonds?, vragen land- en tuinbouwers zich af rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Landbouw rond Zwijndrecht tussen hangen en wurgen

Actueel

Tijs Boelens (Boerenforum) en Katrin Van den Troost (Climaxi), namens korte-keten boeren en -boerinnen van rond 3M, bezorgde een opinie over de situatie van de land- en tuinbouw rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Het Vlaamse eiwittendieet bestaat voor 2/3 uit dierlijke en 1/3 uit plantaardige eiwitten. Een evenwichtiger dieet helpt volgens de opinieschrijver voedselverspilling voorkomen.

Opinie: Van voedselverspilling naar voedselverlies

Uw stem

Kunnen we niet nog op een andere manier de voedselverspilling in Vlaanderen verminderen? Bijvoorbeeld door een transitie naar meer plantaardige eiwitten, stelt de schrijver van dit opiniestuk.

Er blijven niet veel lokale slachthuizen meer over.

Opinie: Geen lokaal vlees zonder nabije slachtinfrastructuur

Uw stem

Op 21 juli ging het laatste schapenslachthuis van de provincie Antwerpen dicht. Het stadsbestuur verlengde de exploitatievergunning van het slachthuis niet. Dat is na de sluiting van het slachthuis in Kortenaken niet alleen een nieuwe klap voor de sector van de Vlaamse schapenhouderij, ook waar het met de geitenbokjes uit de regio naartoe moet, is koffiedik kijken.

Basilicum kan nat weer absoluut niet verdragen.

Opinie: De verzekering lijkt een loterij

Uw stem

Vele landbouwers zijn misnoegd door de werking van de brede weersverzekering. Ook Dirk Heurckmans uit Mol. Hij schreef zijn ervaringen neer na 2 jaar brede weersverzekering.

De prijs van  suikerbieten moet omhoog, als de teelt aantrekkelijk wil blijven.

Lezersbrief: Wat met de suikerprijs?

Uw stem

Op Kanaal Z meldt een Vlaamse koekjesproducent dat er schaarste aan suiker is op de wereldmarkt en de stijging van zijn suikerkostprijs met 30%.

Waarom is er een verschil tussen stikstofuitstoot in industrie en transport en stikstofuitstoot in de landbouw?, vraagt Lieve D’Haene, gemeenteraadslid in Heuvelland, zich af.

Lezersbrief: ‘We hopen op een eerlijke regeling over de sectoren heen’

Uw stem

Lieve D’Haene (Gemeentebelangen) gemeenteraadslid en toekomstig schepen van Landbouw in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland schreef een motie om de stikstofproblematiek aan te kaarten en steun te bieden aan de sector. De motie werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Ze hoopt navolging te krijgen in andere gemeenten.

De landbouwsector blijft worstelen met het kunstmestregister.

“Stel kunstmestregister uit tot volgend jaar en ontwikkel een gebruiksvriendelijke tool”

Uw stem

Met het invullen van het ondertussen vervloekte kunstmestregister worstelen niet alleen de landbouwers, maar ook de landbouwadviseurs. Zo blijkt uit een schrijven dat één van hen richtte naar Bart Deschutter, hoofd van de Mestbank.

Op de nieuwe website kun je onder meer een visueel overzicht van de arealen per teelt in Vlaanderen bekijken.

Edito: Alles wat je altijd al had willen weten over... landbouw

Uw stem

Het departement Landbouw en Visserij bundelde een massa informatie over de Vlaamse land- en tuinbouwsector in een uitgebreide digitale encyclopedie. De nieuwe cijferwebsite is een mooi en nuttig initiatief want, het stikstofdossier indachtig, weten we dat correcte cijfers hanteren ontzettend belangrijk is.

Bruno Degrande vergeleek de 78% stikstofdepositie door landbouw van minister Demir met de cijfers in het Milieurapport.

Lezersbrief: ‘Wanneer ik vergelijk met het Milieurapport...’

Uw stem

Lezer én veehouder Bruno De Grande uit De Haan schrijft zijn frustratie over de nieuwe stikstofregeling van zich af in een brief naar minister Demir.

Duurzame landbouw en natuur moeten met elkaar verzoend worden volgens Francesco Vanderjeugd en Tineke Van Hooland.

Opinie: Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw

Uw stem

De voorbije weken uitten verschillende landbouwers hun bezorgdheid over het stikstofarrest en over de dwingende Europese natuurdoelen. Terecht rijst de vraag of we eigenlijk nog een levendige landbouwsector willen in Vlaanderen?

Elk landbouwbedrijf zou op zich financieel voldoende gezond en economisch krachtig moeten zijn, op zichzelf kunnen overleven zonder premies of andere vormen van overheidssteun.

Lezersbrief: Iemand moet de sector wakker schudden...

Uw stem

Een trouwe lezer uit haar kritische mening over de huidige gang van zaken in de landbouwsector. Zij wijst niet naar minister Demir, maar naar de sector zelf.

In het kader van de drinkwaterkwaliteit is het aangewezen om eerst werk te maken van die 400.000 gezinnen die niet aangesloten zijn op de riolering.

Lezersbrief: Wat doet Zuhal zoal?

Uw stem

Zuhal Demir, een 40-jarige ambitieuze politica voor NV-A, werd op 2 oktober 2019, onder de regering Jambon, Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Voorheen was ze staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Personen met een Beperking, Gelijke kansen, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. Een dame die dus blijkbaar van vele verschillende markten thuis is...

Quinte Jochems:  Zonder vergunning zal ik niet meer in het bedrijf kunnen stappen en kan ik mijn droom niet waarmaken.

Lezersbrief: Wat doen wij als boeren verkeerd?

Uw stem

De 17-jarige landbouwerszoon Quinte Jochems maakt zich terecht zorgen over zijn toekomst op het landbouwbedrijf van zijn ouders en nonkel. Hij kroop in zijn pen en rictte zich met een brief naar de ministers Demir en Jambon en alle parlementsleden.

‘Waardevolle’ natuur: distels, bramen, netels, akkerwinde...

Opinie: Rechteloosheid

Uw stem

Geregeld zijn er van die gebeurtenissen, verplichtingen of situaties die, wanneer ze zich afzonderlijk voordoen, bij mij de bedenking ontlokken: “Hiervoor ben ik geen boer geworden, maar ach ja, het hoort erbij!” Soms komen een aantal van die dingen echter samen en dan maak ik me behoorlijk boos en vraag ik mij af: “Hebben wij als boer enkel maar plichten en geen rechten?”

Wervel doet ook een pleidooi voor meer eigen plantaardige eiwitproductie, maar dan wel binnen een kader van grondgebonden landbouw zonder mestoverschot.

Burgersoja voor sojaburger?

Uw stem

Het is een aangename verrassing dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met ‘Soja in 1000 tuinen’ burgers wil betrekken op de bodembiologie!

Renaat Devreese vraagt zich af waarom niet tegen mond-en klauwzeer mag worden  gevaccineerd bij een MKZ-dreiging of -uitbraak.

Opinie: Het verband tussen corona en mond- en klauwzeer

Uw stem

Maart 2021 coronapandemie en 8 maart 2001 mond- en klauwzeer: is er een verband? Jazeker!

Hoe lang zullen er nog boeren zijn in Vlaanderen?, stelt een ongeruste lezer.

Lezersbrief: Geef toch meer waardering aan de inspanningen van de landbouwers

Uw stem

Een lezer maakt zich zorgen over de grote onwetendheid van media en burgers over landbouw en over de toenemende polarisering door de ‘groene’ bewegingen.

Een pact tussen Natuurpunt en de windlobby verhoogt de druk op agrarisch gebied!

Opinie: De perverse rol van Natuurpunt in windturbinedossier Beernem - Oostkamp

Uw stem

De hele maand februari loopt een openbaar onderzoek naar de plaatsing van een windturbinepark op grondgebied van de gemeentes Beernem en Oostkamp (West-Vlaanderen). Zes turbines van 200 m tiphoogte worden ingepland in ‘agrarisch gebied’. Twee van de windturbines zouden in het recent erkende natuurreservaat van de Merlebeek terechtkomen, op percelen in eigendom van Natuurpunt vzw. Opvallend in dit dossier is de dubbelzinnige rol van Natuurpunt, dat onder het mom van natuurbescherming grote sommen geld incasseert.

Er moet een discussie gevoerd worden, maar mét de sector en niet óver de sector heen.

Lezersbrief: Er wordt bestuurd met 2 snelheden: landbouw versus niet-landbouw

Uw stem

Een lezer reageert op het vergunningenbeleid van minister Demir en op de uitlatingen in de artikelreeks ‘De veefabrieken’ van journalist Ine Renson in ‘De Standaard’.