Syngenta ambieert 20 ton wintertarwe in nieuw project

Nieuws van maatschappijen

2020 wordt een ambitieus jaar voor Syngenta. Het bedrijf startte dit jaar namelijk een 20 ton wintertarweproject op. Samen met de partners Lemken, ICL, CNH en Inagro tracht Syngenta de opbrengst te verhogen door in elke stap van het productieproces te optimaliseren, op een duurzame en rendabele manier. “We stellen 20 ton per ha op als doelstelling. Onhaalbaar? Ooit was 6 meter polsstokspringen onhaalbaar, en dat wordt nu ook bereikt”, enthousiasmeert Edward Vander Linden van Syngenta Benelux.

Slechts in 11,4
% van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt.

Weinig mycotoxines in granen door droge zomer

Granen

Onderzoek wijst uit dat ook dit jaar het mycotoxinegehalte in granen laag ligt. Dat was ook de voorbije jaren zo. Een van de redenen is de droge zomer. Slechts in 11,4 % van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt. Dat percentage is nog lager dan in 2019 en 2018.

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.

Voor Jasper is de granenteelt voor het granennetwerk rendabel.

Granenteler Jasper Van Opstal: “Ik ben een onderzoeker in landbouwersplunje”

Granen

Jong, vastberaden en gebeten door de onderzoekersmicrobe: zo kan je de 22-jarige Jasper Van Opstal omschrijven. Als landbouwer in het graannetwerk test hij elk jaar traditionele tarwerassen voor Brouwerij 3 Fonteinen. “Ik kwam van de schoolbanken toen ik als landbouwer startte. Het gaf me de kans om bij te leren, en onderzoek naar oude granen interesseerde me ook gewoon. Ik moest niet lang nadenken om mee in te stappen”, lacht hij.

Het feit dat Brouwerij 3 Fonteinen voor biologisch kiest, juicht hij toe.

Vermeerderaar Tijs Boelens:“Ik wil de Pajotse boeren meer perspectief geven!”

Granen

Nog voor het project rond het granennetwerk van start ging, was Pajottenaar en biologisch teler Tijs Boelens geïnteresseerd in landrassen. “Ik ben nog altijd voortdurend op zoek naar oude rassen, en vermeerder ze op mijn bedrijf”, legt hij uit. “In dit project wil ik de boeren in het Pajottenland echt vooruit helpen. Samenwerken in het netwerk is echt cruciaal.”

15 boeren telen traditionele granen voor Geuze en Lambik

Granen

Het Pajottenland stond ooit bekend voor zijn brouwgerst en de originele tarwelandrassen. Deze streek is perfect voor het brouwen van de terroirbieren Lambik, Geuze en Kriek. Door de industrialisering van de landbouw, verdween die traditie stilaan. Brouwerij 3 Fonteinen blaast die traditie weer leven in en zoekt nu samen met 15 landbouwers in het granennetwerk naar de lokale tarwe en gerst, die hun bier groots heeft gemaakt. Santé!

Algemeen waren de graanopbrengsten in 2020 gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel behoorlijk goed mee.

Graanoogst 2020 gekenmerkt door grote heterogeniteit

Granen

De teeltomstandigheden waren dit jaar niet evident. Dat maakt dat de oogstresultaten – kwantitatief en kwalitatief – erg verschillend waren naargelang de regio. Algemeen waren de graanopbrengsten wel gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel goed mee. Fegra, de federatie van de Belgische graanhandel, maakte een overzicht.

4 mei (maaisnede op 16 april)

Overweeg granen in het teeltplan

Granen

Verschillende partners van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) voeren al verschillende jaren onderzoek naar vruchtwisseling. Granen hebben binnen een teeltrotatie een belangrijke functie en hebben ook een potentieel als voedergewassen. Dit omdat landbouwers steeds meer beperkt worden in het voorzien van ruwvoeder. Een nieuwe techniek waarbij men eerst het graan maait, dan verder laat ontwikkelen en uiteindelijk droog of als gehele plant silage (GPS) oogst zou soelaas kunnen bieden. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven staat ons te woord over de vorderingen in de proef rond valorisatie van granen voor ruwvoeder.

Net als in de gerstteelt spreken we nu ook in de tarwe van wisselende rendementen.

Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Granen

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

De graanmarkt verloopt wisselend. De tarweprijs stijgt, terwijl andere granen stabiel of dalend noteren.

Tarweprijs stijgt fors op de wereldmarkt, gerst pas op de plaats en de maïsprijs daalt

Economie

Tarwenoteringen zijn flink gestegen nu de oogstramingen voor de EU, het Zwarte Zeegebied en de VS duidelijk omlaag zijn gegaan. Grote stijgingen werden getemperd door onzekerheid over de vraag en de gevolgen van het zich verder verspreidende coronavirus. In Hamburg en Rotterdam werd voor voertarwe vorige week ruim 190 euro per ton betaald. De gerstmarkt is stabiel en de maïsmarkt is dalende.

Brecht Ruysschaert beschrijft namens Jorion Philip-Seeds de gerstrassen.

Jorion Philip-Seeds verhoogt aandeel op zaaigraanmarkt

Nieuws van maatschappijen

Hoewel de coronacrisis een serieuze impact heeft op het dagelijkse leven, gaat de business in zaaigraan wel door. Elk jaar stelt zaadbedrijf Jorion Philip-Seeds hun nieuwigheden in tarwe, gerst, tricitale en spelt voor tijdens een proefveld. Dit jaar leggen de vertegenwoordigers ook graag de nadruk op de energierogge Protector en de kuilvoermengsels Meteil.

Bij 3 percelen van de 23 werd de schadedrempel bereikt wat betreft bladluis.

Bladluizen op 78% van de tarwepercelen

Granen

Deze week werden 23 waarnemingspercelen geobserveerd naar plagen toe. 78 % van de percelen bevat bladluizen, maar er is wel een grote variatie qua aantal op de halmen. Geen enkel perceel bereikte de schadedrempel als het om graanhaantje gaat.

Lagere energieprijzen duwen de droogkosten van graan omlaag.

Indicatieve droogkosten voor granen vallen lager uit

Granen

De droogkosten voor granen zijn voor oogst 2020 duidelijk lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd. Bij de hoge vochtpercentages is het verschil zo’n 3 euro per ton, en bij lagere percentages circa 1 euro.

Deze week werden op 25 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas. (archieffoto)

LCG ziet risico’s in wintertarwe toenemen

Granen

De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich tussen het stadium “eerste pakjes van de aar zichtbaar” en het stadium “aar is volledig verschenen”. Bij 8% van de wintertarwe is de aar nog niet zichtbaar terwijl bij 12% de tarwe al in bloei staat. Dat meldt het Landbouwcentrum Granen (LCG), dat ook ziet dat ziekte- en plagendruk toeneemt.

Het LCG stelde meer en meer roesten vast op de waarnemingsvelden wintergranen.

Opletten voor roest in wintertarwe

Granen

Deze week stelde het Landbouwcentrum Granen meer en meer roest vast op de waarnemeningsvelden wintertarwe. Behandel tijdig indien dit nog niet gebeurde!

De EU haalt het komend seizoen naar verwachting minder tarwe binnen.

Mondiale tarwevoorraad stijgt in 2020/21 met 5%

Economie

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA denkt dat de mondiale tarwevoorraad in het seizoen 2020/21 met 5% stijgt. De stijging is gevolg van een grotere oogst in onder meer Rusland, Australië, Argentinië en Canada. Wereldwijd wordt naar verwachting 768 miljoen ton binnengehaald, tegenover 764 miljoen ton in 2019/2020.

Behandelen tegen gele roest is voorlopig niet nodig.

Eerste gele roest gespot in granen

Granen

Via FMC Belgium krijgen we de mededeling dat de eerste symptomen van gele roest in granen te zien zijn. Op je hoede zijn is de boodschap.

Het uiteindelijke brood zal een zuurdesembrood zijn, dat ook op onze planeet in de winkels komt te liggen.

Met aardse visie tarwe telen op Mars

Granen

“Waar staan we binnen 100 jaar? Op Mars”, was het antwoord toen Puratos stilstond bij zijn 100-jarige jubileum. Door Mars als doel te nemen, legt het ingrediëntenbedrijf direct de lat hoog voor het brood op aarde. Met het SpaceBakery-project zetten 7 Belgische organisaties zich in om een brood te kunnen maken in de meest moeilijke omstandigheden van het heelal, en dus met weinig middelen. Op korte termijn moet het brood wel verkocht worden op aarde.

Fractioneren van de stikstofbemesting in de granen heeft als doelstelling maximaal in te spelen op het N-opnamepatroon.

Wintergranen: minder percelen met extreem lage bemestingsadviezen

Granen

De gemiddelde stikstofbemestingsadviezen voor 2020 voor de wintertarwe zitten op een gelijkaardig niveau of net iets hoger als in het voorjaar 2019. De vaak belangrijke reserves resulteren in adviezen die de laatste 2 jaar zeker op een lager niveau gelegen zijn in vergelijking met de jaren voordien. Toch zijn er vaak grote verschillen.

Ook dit jaar speelt de voorteelt een belangrijke rol bij de minerale stikstofvoorraad in het bodemprofiel.

Wintergranen: vooral na aardappelen hoge stikstofreserves

Granen

De regen van de afgelopen weken zorgt ervoor dat we, voorlopig althans, nog enige rust kunnen behouden bij de start van het bemestingsseizoen. Dit laat toe om het bemestingsjaar 2020 goed te plannen en nog eens extra stil te staan bij de aangescherpte maatregelen die sinds vorig jaar onder het nieuwe mestactieplan van kracht zijn.