Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Granen

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

De graanmarkt verloopt wisselend. De tarweprijs stijgt, terwijl andere granen stabiel of dalend noteren.

Tarweprijs stijgt fors op de wereldmarkt, gerst pas op de plaats en de maïsprijs daalt

Economie

Tarwenoteringen zijn flink gestegen nu de oogstramingen voor de EU, het Zwarte Zeegebied en de VS duidelijk omlaag zijn gegaan. Grote stijgingen werden getemperd door onzekerheid over de vraag en de gevolgen van het zich verder verspreidende coronavirus. In Hamburg en Rotterdam werd voor voertarwe vorige week ruim 190 euro per ton betaald. De gerstmarkt is stabiel en de maïsmarkt is dalende.

Brecht Ruysschaert beschrijft namens Jorion Philip-Seeds de gerstrassen.

Jorion Philip-Seeds verhoogt aandeel op zaaigraanmarkt

Nieuws van maatschappijen

Hoewel de coronacrisis een serieuze impact heeft op het dagelijkse leven, gaat de business in zaaigraan wel door. Elk jaar stelt zaadbedrijf Jorion Philip-Seeds hun nieuwigheden in tarwe, gerst, tricitale en spelt voor tijdens een proefveld. Dit jaar leggen de vertegenwoordigers ook graag de nadruk op de energierogge Protector en de kuilvoermengsels Meteil.

Bij 3 percelen van de 23 werd de schadedrempel bereikt wat betreft bladluis.

Bladluizen op 78% van de tarwepercelen

Granen

Deze week werden 23 waarnemingspercelen geobserveerd naar plagen toe. 78 % van de percelen bevat bladluizen, maar er is wel een grote variatie qua aantal op de halmen. Geen enkel perceel bereikte de schadedrempel als het om graanhaantje gaat.

Lagere energieprijzen duwen de droogkosten van graan omlaag.

Indicatieve droogkosten voor granen vallen lager uit

Granen

De droogkosten voor granen zijn voor oogst 2020 duidelijk lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd. Bij de hoge vochtpercentages is het verschil zo’n 3 euro per ton, en bij lagere percentages circa 1 euro.

LCG ziet risico’s in wintertarwe toenemen

Granen

De meerderheid van de wintertarwe (80%) bevindt zich tussen het stadium “eerste pakjes van de aar zichtbaar” en het stadium “aar is volledig verschenen”. Bij 8% van de wintertarwe is de aar nog niet zichtbaar terwijl bij 12% de tarwe al in bloei staat. Dat meldt het Landbouwcentrum Granen (LCG), dat ook ziet dat ziekte- en plagendruk toeneemt.

Het LCG stelde meer en meer roesten vast op de waarnemingsvelden wintergranen.

Opletten voor roest in wintertarwe

Granen

Deze week stelde het Landbouwcentrum Granen meer en meer roest vast op de waarnemeningsvelden wintertarwe. Behandel tijdig indien dit nog niet gebeurde!

De EU haalt het komend seizoen naar verwachting minder tarwe binnen.

Mondiale tarwevoorraad stijgt in 2020/21 met 5%

Economie

Het Amerikaanse landbouwministerie USDA denkt dat de mondiale tarwevoorraad in het seizoen 2020/21 met 5% stijgt. De stijging is gevolg van een grotere oogst in onder meer Rusland, Australië, Argentinië en Canada. Wereldwijd wordt naar verwachting 768 miljoen ton binnengehaald, tegenover 764 miljoen ton in 2019/2020.

Behandelen tegen gele roest is voorlopig niet nodig.

Eerste gele roest gespot in granen

Granen

Via FMC Belgium krijgen we de mededeling dat de eerste symptomen van gele roest in granen te zien zijn. Op je hoede zijn is de boodschap.

Het uiteindelijke brood zal een zuurdesembrood zijn, dat ook op onze planeet in de winkels komt te liggen.

Met aardse visie tarwe telen op Mars

Granen

“Waar staan we binnen 100 jaar? Op Mars”, was het antwoord toen Puratos stilstond bij zijn 100-jarige jubileum. Door Mars als doel te nemen, legt het ingrediëntenbedrijf direct de lat hoog voor het brood op aarde. Met het SpaceBakery-project zetten 7 Belgische organisaties zich in om een brood te kunnen maken in de meest moeilijke omstandigheden van het heelal, en dus met weinig middelen. Op korte termijn moet het brood wel verkocht worden op aarde.

Fractioneren van de stikstofbemesting in de granen heeft als doelstelling maximaal in te spelen op het N-opnamepatroon.

Wintergranen: minder percelen met extreem lage bemestingsadviezen

Granen

De gemiddelde stikstofbemestingsadviezen voor 2020 voor de wintertarwe zitten op een gelijkaardig niveau of net iets hoger als in het voorjaar 2019. De vaak belangrijke reserves resulteren in adviezen die de laatste 2 jaar zeker op een lager niveau gelegen zijn in vergelijking met de jaren voordien. Toch zijn er vaak grote verschillen.

Ook dit jaar speelt de voorteelt een belangrijke rol bij de minerale stikstofvoorraad in het bodemprofiel.

Wintergranen: vooral na aardappelen hoge stikstofreserves

Granen

De regen van de afgelopen weken zorgt ervoor dat we, voorlopig althans, nog enige rust kunnen behouden bij de start van het bemestingsseizoen. Dit laat toe om het bemestingsjaar 2020 goed te plannen en nog eens extra stil te staan bij de aangescherpte maatregelen die sinds vorig jaar onder het nieuwe mestactieplan van kracht zijn.

De meeste van de schapen zijn Schotse Zwartkoppen.

Alvie en Dalraddy Landhuis in Schotland: 5.400 ha behouden door elke vierkante meter te benutten

Veeteelt

Wie het weidse landschap ziet, met een riant landhuis omringd door schapen, meren en bos, denkt vaak niet dat er een heus businessmodel achter schuilt. Bij sommige Schotse landhuizen is dat echter wel het geval. De Alvie en Dalraddy landhuizen bijvoorbeeld, die samen een oppervlakte hebben van 5.400 hectaren, bundelen hun krachten om een inkomen te genereren uit toerisme, waaronder vakantiehuizen en veldsporten, energieproductie en... landbouw.

Rosebrae Farm in Schotland: Het loonwerk helpt ons de winter door

Granen

In het glooiende Schotse Elgin ligt Rosebrae Farm, een succesvol loonwerkerbedrijf dat gekoppeld is aan een gemengd landbouwbedrijf. Bill en Sarah Beaton startten het bedrijf op in 1991 met slechts één tractor en het groeide uit tot een bloeiend bedrijf met 11 tractoren en 10 man personeel. Toch is het niet altijd gemakkelijk. Het loonwerk is nodig, omdat de veehouderij niet altijd een goed inkomen genereert “Bovendien komt er een jongere generatie loonwerkers aan die ons werk afneemt door een lagere prijs te vragen.”

De druk van bladluizen is momenteel hoog, aldus LCG.

Aantasting door bladluizen blijft zeer hoog

Granen

Wintergranen worden nog steeds in hoge mate aangetast door bladluizen en de druk breidde afgelopen week nog lichtjes verder uit, aldus het Landbouwcentrum Granen (LCG). Het is volgens de organisatie absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen die niet (meer) beschermd zijn tegen bladluizen te controleren van bij de opkomst en voor het ingaan van de winter op de aanwezigheid van bladluizen. Zeker wanneer het weer aanhoudend zacht blijft.

Bij wintertarwe zijn de eerste symptomen van een najaarsinfectie meestal pleksgewijs in het perceel (in haarden) zichtbaar na de winter als een geelverkleuring van de bladtoppen.

Wintergranen zijn zwaar aangetast door sterk toegenomen bladluizen

Granen

De aantasting door bladluizen is momenteel op veel percelen al heel hoog en is nagenoeg overal sterk toegenomen in vergelijking met vorige week. Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen roept om tot controle en waar nodig ook behandeling.

Bladluizen kunnen het bladvergelingsvirus overbrengen. De bladluisaantasting kan onder de huidige gunstige weersomstandigheden zeer snel toenemen.

Al zeer hoge bladluisaantastingen in wintergranen

Granen

De aantasting door bladluizen in wintergranen is momenteel (21-22 oktober 2019) op veel percelen al hoog. Het Landbouwcentrum Granen (LCG) adviseert de percelen goed te controleren en in te grijpen waar nodig.

Bij de rassenkeuze moet ook rekening gehouden worden met onder andere legergevoeligheid, ziektegevoeligheid of andere eigenschappen.

Elk ras zijn kwaliteiten

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen drie rassenproeven op spelt ingezaaid tijdens het seizoen 2018-2019.

Bij de rassenkeuze zijn, voor wat de korrelopbrengst betreft, onder andere de regelmatigheid van het ras over de diverse proefplaatsen binnen hetzelfde jaar belangrijk.

Rassenonderzoek wintertarwe 2019

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen acht rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2018-2019.

APS Synflow Hybrid zet het succesvolle concept van een combinatie van een tangentiële dorsinstallatie met een voorversneller en een axiale restkorrelafscheiding voort n de Lexion 7000 en 8000.

Tweede generatie Lexion van Claas maakt indruk

Nieuws van maatschappijen

Midden juli stelde de firma Claas trots de tweede generatie van zijn befaamde Lexion maaidorsers voor op een akkerbouwbedrijf in buurt van Blois (Frankrijk). Met zeven hybride en zeven schuddermodellen met een motorvermogen tussen 313 en 790 pk is een ruim gamma beschikbaar om te voldoen aan alle eisen van de gebruikers inzake prestaties en strokwaliteit.