Bio-Planet brengt meer Belgisch biologisch tarwebrood in de rekken

Nieuws van maatschappijen

Sinds 8 december ligt er meer brood van eigen bodem in de rekken van Bio-Planet dankzij een geslaagde samenwerking van Colruyt Group met akkerbouwers, bloemmolen Molens van Oudenaarde en bakkerij Atelier du Pain.

Doorgaans is een behandeling tegen bladluizen in wintergranen niet aan de orde.

Bladluispopulatie neemt af in wintergraan

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) deed afgelopen week weer weernemingen naar bladluizen in wintergerst en wintertarwevelden. De bladluispopulatie is afhankelijk van het perceel, maar in het algemeen neemt de aantasting af of bleef deze stabiel op een laag niveau. De lagere temperaturen zullen deze evolutie verder ondersteunen. “Algemeen gezien is een behandeling niet aan de orde”, luidt hun advies.

Momenteel is behandelen tegen bladluizen nog niet nodig.

Volg bladluizen in graanvelden nauwkeurig op

Granen

De laatste week van oktober en de eerste van november volgde het Landbouwcentrum Granen (LCG) de ontwikkeling van bladluizen in wintergraanpercelen reeds op.

In een maand tijd steeg de graanprijs met 30 euro per ton op Euronext.

Graanprijs boven kaap van 280 euro per ton

Actueel

De graanprijs blijft maandag stijgen op de Europese markt, en kwam al even boven de kaap van de 280 euro per ton uit.

Op heel wat plaatsen in ons land werd eind augustus en zelfs begin september nog wintertarwe geoogst.

Graankwaliteit sterk beïnvloed door weersomstandigheden

Granen

Er werd dit jaarin ons land duidelijk meer voor granen geopteerd en minder voor bieten, lijnzaad en koolzaad. Maar het weer was een grote spelbreker voor de kwaliteit van de granen. Ook elders in Europa en de wereld speelde het weer een grote rol op de opbrengst. De federatie van de Belgische graanhandel, Fegra, maakte een seizoensoverzicht.

Bram Vervisch neemt de fakkel over: “Ik maak in principe de overgang van het hakselen naar het dorsen.”

“In de toekomst zal diversificatie in rassen nog belangrijker worden”

Granen

Al meer dan 30 jaar was Daniël Wittouck de ‘granenman’ en verwierf hij naam in de wereld van de granen. Hij startte zijn carrière in het graanonderzoek, en hij beëindigt die ook hiermee. Ruim 25 jaar werkte hij bij Inagro te Rumbeke-Beitem als expert granen en industriële cichorei, en was tevens coördinator van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Nu geeft hij die fakkel door aan Bram Vervisch. We vroegen hen naar de trends van de laatste decennia en om een blik op de toekomst.

Maaien van hybride wintergerst in het voorjaar. Na hergroei kan nog een oogst als droge korrel volgen.

Maaigraan als andere valorisatievorm

Granen

Eerder deze zomer bezochten we in Diest een proefveld van de Hooibeekhoeve dat handelde over vruchtwisseling en groenbedekkers, meer specifiek over maaigranen. De achterliggende beweegreden is om de monocultuur maïs, die in sommige regio’s heerst, te doorbreken.

Cristal wil overschakelen naar 100% Belgische brouwgerst en hop

Granen

We eten steeds meer met lokaal geteelde groenten en fruit, maar nu springen ook de brouwerijen mee op de kar van lokale producten. De Limburgse brouwerij Cristal engageert zich om het brouwproces steeds duurzamer te maken, en daar hoort dan ook lokale brouwgerst en hop bij. Eind juli werd het eerste veld met brouwersgerst geoogst. Volgend jaar worden de eerste Vlaamse ‘groenere’ pilsjes in de rekken verwacht.

Fegra raadt af om granen op te slaan in loodsen waarin vroeger met CIPC behandelde aardappelen werden gestockeerd.

Fegra waarschuwt voor voorzichtigheid bij bewaren van granen in loodsen waar vroeger aardappelen lagen

Actueel

Sinds begin dit jaar worden in het sectoraal bemonsteringsplan voor granen van Fegra verschillende CIPC-overschrijdingen gemeld. De Federatie van Granen raadt aan om granen niet in loodsen op te slaan, waar vroeger aardappelen werden gestockeerd.

De onderzoeker merkt op dat dwergroest heel vroeg de gerst aantastte.

Kiezen tussen tolerante of hybride gerstrassen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) legde ook vorig jaar rassenproeven aan in gerst. Deze gingen door op het demobedrijf Lemaire-Taelemans in Lennik. Het werd een jaar met weinig bladluizen, maar met een hoge dwergroestdruk. Het hangt echter van de bedrijfsvisie af of je voor hybride rassen kiest of voor rassen die tolerant zijn voor het dwergvergelingsvirus.

Vertegenwoordiger Brecht Ruysschaert toont de gerstrassen.

Jorion Philip-Seeds investeert in een extra stockageloods en veel nieuwigheden

Nieuws van maatschappijen

Jorion Philip Seeds heeft ondanks het coronajaar niet stilgezeten. Naast een versterking van het team wordt ook een extra stockageloods voorzien om meer graszaad te kunnen stockeren. In tarwe, gerst en triticale zijn er bovendien mooie toppers te vermelden. Grote nieuwigheden zijn de zaaicoating B-up in tarwe en het Easy concept in spelt. Ten slotte pakken ze graag uit met hun nieuwe vanggewas Turbo Rogge Mix.

In 2021 liggen de droogkosten 5% lager dan in 2019.

Droogkosten granen lager dan in 2019, hoger dan in 2020

Granen

De droogkosten voor granen voor oogst 2021 zijn 5 % lager dan in 2019, maar wel hoger dan in 2020. Vorig jaar waren de energiekosten abnormaal laag door de coronapandemie. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd.

Bij de aanwezigheid van open koolzaadbloemen eet de kever stuifmeel zonder dat hij nog schade aanricht.

Verzorg je spuittechniek bij de bestrijding van de glanskever

Granen

Het werk dat Praktijkpunt Landbouw dit seizoen verricht rond koolzaad is volledig toegespitst op de glanskever. Niet zonder reden, zo blijkt deze maand. Elk koolzaadperceel in de provincie VlaamsBrabant kreeg bezoek van grote aantallen zwarte kevertjes. Op de 10 waarnemingsvelden werd de schadedrempel overschreden en drong een bestrijding zich op.

Inatreq active biedt een excellente bestrijding van septoria op T1.

Nieuwe chemische familie met uitzonderlijke werking tegen ziekten in granen

Nieuws van maatschappijen

Een goede fungicidebehandeling bij granen blijft een uitdaging. Er verdwenen immers al heel wat actieve stoffen uit het gamma. Corteva stelt vanaf dit seizoen een volledig nieuwe aanpak voor. “Met de QiI-fungiciden, een nieuwe chemische familie, worden granen opnieuw efficiënt beschermd”, stelt Inge Mestdagh, area salesmanager Vlaanderen.

De gemiddelde schade van septoria bedraagt 1.700 kg per ha.

Stavento moet chloorthalonil vervangen in tarwe

Nieuws van maatschappijen

Septoria is een belangrijke ziekte in tarwe, en kan voor een belangrijke opbrengstdaling zorgen. Met het verdwijnen van chloorthalonil, dat in T1 wordt ingezet, verdwijnt een belangrijke actieve stof tegen deze ziekte. Adama stelt daarom Stavento voor, met folpet als actieve stof. “Door deze actieve stof in te zetten, kunnen resistenties tegen andere actieve stoffen zoals SDHI vermeden worden”, vertelt Guy Vroman, Business support manager Adama.

De juiste meststoffenkeuze en -strategie (zoals gekorreld of vloeibaar, fractionering) bepaalt veel inzake de efficiëntie van de bemesting, naast het toedieningstijdstip.

Stikstofbemestingsadviezen in granen liggen dit jaar hoger

Granen

De Bodemkundige Dienst van België (BDB) verwerkt momenteel heel wat bodemstalen om stikstofbemestingsadviezen op te baseren. Een eerste statistiek van de reeds geanalyseerde percelen toont dat de wintergranen best wat stikstof kunnen gebruiken nu.

In Sint-Niklaas werd gele roest gespot op het gewas triticale.

Gele roest in granen gespot

Granen

In Sint-Niklaas is in granen gele roest gespot. Yves Decroos, Technical manager FMC Belgium, geeft aan dat behandelen nog niet nodig is.

China kondigde in mei een heffing van 80 procent aan op de invoer van gerst uit Australië.

Australië brengt gerstdispuut met China voor Wereldhandelsorganisatie

Actueel

Australië wendt zich tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om het handelsconflict met China over heffingen op gerst te beslechten. "Dit is de logische en gepaste volgende stap", zo heeft de Australische minister van Handel Simon Birmingham woensdag gezegd.

De aantasting bladluizen is gemiddeld niet verder uitgebreid.

Bladluisaantasting in wintergranen niet meer toegenomen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt in zijn graanbericht dat de afgelopen week de aantasting bladluizen gemiddeld niet verder is uitgebreid. Lokaal was nog wel wat uitbreiding te zien.

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen.

Verdere uitbreiding van belangrijke aantasting van bladluizen in wintergranen

Actueel

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen. Op meer dan de helft van de gerstpercelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen, en op 40% van de percelen zelfs meer dan 10% bezette planten (tot maximaal maar liefst 37% bezette planten).

De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.

Belangrijke aantasting bladluis op granen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen meldt in zijn graanbericht dat de aantasting bladluis op een vergelijkbaar niveau blijft. Op veel plaatsen is de druk hoog.

Dit najaar heerst een hoge bladluisdruk.

Hoge bladluisdruk in wintergranen dit najaar

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen laat in hun graanbericht weten dat de aantasting bladluizen op de vroeg gezaaide gerst erg hoog is. Advies is elk perceel van bij de opkomst te controleren. Wanneer de behandelingsdrempel overschreden is, mag worden behandeld.

Syngenta streeft 20 ton wintertarwe per hectare na in het nieuwe project.

Syngenta ambieert 20 ton wintertarwe in nieuw project

Nieuws van maatschappijen

2020 wordt een ambitieus jaar voor Syngenta. Het bedrijf startte dit jaar namelijk een 20 ton wintertarweproject op. Samen met de partners Lemken, ICL, CNH en Inagro tracht Syngenta de opbrengst te verhogen door in elke stap van het productieproces te optimaliseren, op een duurzame en rendabele manier. “We stellen 20 ton per ha op als doelstelling. Onhaalbaar? Ooit was 6 meter polsstokspringen onhaalbaar, en dat wordt nu ook bereikt”, enthousiasmeert Edward Vander Linden van Syngenta Benelux.

Slechts in 11,4
% van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt.

Weinig mycotoxines in granen door droge zomer

Granen

Onderzoek wijst uit dat ook dit jaar het mycotoxinegehalte in granen laag ligt. Dat was ook de voorbije jaren zo. Een van de redenen is de droge zomer. Slechts in 11,4 % van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt. Dat percentage is nog lager dan in 2019 en 2018.

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.