Jorion Philip-Seeds investeert in een extra stockageloods en veel nieuwigheden

Nieuws van maatschappijen

Jorion Philip Seeds heeft ondanks het coronajaar niet stilgezeten. Naast een versterking van het team wordt ook een extra stockageloods voorzien om meer graszaad te kunnen stockeren. In tarwe, gerst en triticale zijn er bovendien mooie toppers te vermelden. Grote nieuwigheden zijn de zaaicoating B-up in tarwe en het Easy concept in spelt. Ten slotte pakken ze graag uit met hun nieuwe vanggewas Turbo Rogge Mix.

In 2021 liggen de droogkosten 5% lager dan in 2019.

Droogkosten granen lager dan in 2019, hoger dan in 2020

Granen

De droogkosten voor granen voor oogst 2021 zijn 5 % lager dan in 2019, maar wel hoger dan in 2020. Vorig jaar waren de energiekosten abnormaal laag door de coronapandemie. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd.

Bij de aanwezigheid van open koolzaadbloemen eet de kever stuifmeel zonder dat hij nog schade aanricht.

Verzorg je spuittechniek bij de bestrijding van de glanskever

Granen

Het werk dat Praktijkpunt Landbouw dit seizoen verricht rond koolzaad is volledig toegespitst op de glanskever. Niet zonder reden, zo blijkt deze maand. Elk koolzaadperceel in de provincie VlaamsBrabant kreeg bezoek van grote aantallen zwarte kevertjes. Op de 10 waarnemingsvelden werd de schadedrempel overschreden en drong een bestrijding zich op.

Inatreq active biedt een excellente bestrijding van septoria op T1.

Nieuwe chemische familie met uitzonderlijke werking tegen ziekten in granen

Nieuws van maatschappijen

Een goede fungicidebehandeling bij granen blijft een uitdaging. Er verdwenen immers al heel wat actieve stoffen uit het gamma. Corteva stelt vanaf dit seizoen een volledig nieuwe aanpak voor. “Met de QiI-fungiciden, een nieuwe chemische familie, worden granen opnieuw efficiënt beschermd”, stelt Inge Mestdagh, area salesmanager Vlaanderen.

De gemiddelde schade van septoria bedraagt 1.700 kg per ha.

Stavento moet chloorthalonil vervangen in tarwe

Nieuws van maatschappijen

Septoria is een belangrijke ziekte in tarwe, en kan voor een belangrijke opbrengstdaling zorgen. Met het verdwijnen van chloorthalonil, dat in T1 wordt ingezet, verdwijnt een belangrijke actieve stof tegen deze ziekte. Adama stelt daarom Stavento voor, met folpet als actieve stof. “Door deze actieve stof in te zetten, kunnen resistenties tegen andere actieve stoffen zoals SDHI vermeden worden”, vertelt Guy Vroman, Business support manager Adama.

De juiste meststoffenkeuze en -strategie (zoals gekorreld of vloeibaar, fractionering) bepaalt veel inzake de efficiëntie van de bemesting, naast het toedieningstijdstip.

Stikstofbemestingsadviezen in granen liggen dit jaar hoger

Granen

De Bodemkundige Dienst van België (BDB) verwerkt momenteel heel wat bodemstalen om stikstofbemestingsadviezen op te baseren. Een eerste statistiek van de reeds geanalyseerde percelen toont dat de wintergranen best wat stikstof kunnen gebruiken nu.

In Sint-Niklaas werd gele roest gespot op het gewas triticale.

Gele roest in granen gespot

Granen

In Sint-Niklaas is in granen gele roest gespot. Yves Decroos, Technical manager FMC Belgium, geeft aan dat behandelen nog niet nodig is.

China kondigde in mei een heffing van 80 procent aan op de invoer van gerst uit Australië.

Australië brengt gerstdispuut met China voor Wereldhandelsorganisatie

Actueel

Australië wendt zich tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om het handelsconflict met China over heffingen op gerst te beslechten. "Dit is de logische en gepaste volgende stap", zo heeft de Australische minister van Handel Simon Birmingham woensdag gezegd.

De aantasting bladluizen is gemiddeld niet verder uitgebreid.

Bladluisaantasting in wintergranen niet meer toegenomen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt in zijn graanbericht dat de afgelopen week de aantasting bladluizen gemiddeld niet verder is uitgebreid. Lokaal was nog wel wat uitbreiding te zien.

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen.

Verdere uitbreiding van belangrijke aantasting van bladluizen in wintergranen

Actueel

De aantasting is onder de zachte temperaturen verder uitgebreid. In het netwerk zijn ondertussen geen percelen meer vrij van bladluizen. Op meer dan de helft van de gerstpercelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen, en op 40% van de percelen zelfs meer dan 10% bezette planten (tot maximaal maar liefst 37% bezette planten).

De bladluizen kunnen zich nog verder verspreiden en de druk zou nog kunnen toenemen.

Belangrijke aantasting bladluis op granen

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen meldt in zijn graanbericht dat de aantasting bladluis op een vergelijkbaar niveau blijft. Op veel plaatsen is de druk hoog.

Dit najaar heerst een hoge bladluisdruk.

Hoge bladluisdruk in wintergranen dit najaar

Granen

Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen laat in hun graanbericht weten dat de aantasting bladluizen op de vroeg gezaaide gerst erg hoog is. Advies is elk perceel van bij de opkomst te controleren. Wanneer de behandelingsdrempel overschreden is, mag worden behandeld.

Syngenta streeft 20 ton wintertarwe per hectare na in het nieuwe project.

Syngenta ambieert 20 ton wintertarwe in nieuw project

Nieuws van maatschappijen

2020 wordt een ambitieus jaar voor Syngenta. Het bedrijf startte dit jaar namelijk een 20 ton wintertarweproject op. Samen met de partners Lemken, ICL, CNH en Inagro tracht Syngenta de opbrengst te verhogen door in elke stap van het productieproces te optimaliseren, op een duurzame en rendabele manier. “We stellen 20 ton per ha op als doelstelling. Onhaalbaar? Ooit was 6 meter polsstokspringen onhaalbaar, en dat wordt nu ook bereikt”, enthousiasmeert Edward Vander Linden van Syngenta Benelux.

Slechts in 11,4
% van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt.

Weinig mycotoxines in granen door droge zomer

Granen

Onderzoek wijst uit dat ook dit jaar het mycotoxinegehalte in granen laag ligt. Dat was ook de voorbije jaren zo. Een van de redenen is de droge zomer. Slechts in 11,4 % van de stalen werd in 2020 minstens 1 mycotoxine ontdekt. Dat percentage is nog lager dan in 2019 en 2018.

Het opbrengstpotentieel van rassen kan wisselend zijn in functie van het perceel en het jaar; soms zijn zowel de perceelsverschillen als de jaarverschillen zelfs zeer groot.

Wintertarwe scoorde niet slecht in 2020

Granen

In het Vlaams Gewest werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen 8 rassenproeven op wintertarwe aangelegd tijdens het seizoen 2019-2020.

Voor Jasper is de granenteelt voor het granennetwerk rendabel.

Granenteler Jasper Van Opstal: “Ik ben een onderzoeker in landbouwersplunje”

Granen

Jong, vastberaden en gebeten door de onderzoekersmicrobe: zo kan je de 22-jarige Jasper Van Opstal omschrijven. Als landbouwer in het graannetwerk test hij elk jaar traditionele tarwerassen voor Brouwerij 3 Fonteinen. “Ik kwam van de schoolbanken toen ik als landbouwer startte. Het gaf me de kans om bij te leren, en onderzoek naar oude granen interesseerde me ook gewoon. Ik moest niet lang nadenken om mee in te stappen”, lacht hij.

Het feit dat Brouwerij 3 Fonteinen voor biologisch kiest, juicht hij toe.

Vermeerderaar Tijs Boelens:“Ik wil de Pajotse boeren meer perspectief geven!”

Granen

Nog voor het project rond het granennetwerk van start ging, was Pajottenaar en biologisch teler Tijs Boelens geïnteresseerd in landrassen. “Ik ben nog altijd voortdurend op zoek naar oude rassen, en vermeerder ze op mijn bedrijf”, legt hij uit. “In dit project wil ik de boeren in het Pajottenland echt vooruit helpen. Samenwerken in het netwerk is echt cruciaal.”

Tijdens het project is het de bedoeling om zo veel mogelijk rassen uit te testen bij de 15 Pajotse landbouwers die nu in het granennetwerk betrokken zijn.

15 boeren telen traditionele granen voor Geuze en Lambik

Granen

Het Pajottenland stond ooit bekend voor zijn brouwgerst en de originele tarwelandrassen. Deze streek is perfect voor het brouwen van de terroirbieren Lambik, Geuze en Kriek. Door de industrialisering van de landbouw, verdween die traditie stilaan. Brouwerij 3 Fonteinen blaast die traditie weer leven in en zoekt nu samen met 15 landbouwers in het granennetwerk naar de lokale tarwe en gerst, die hun bier groots heeft gemaakt. Santé!

Algemeen waren de graanopbrengsten in 2020 gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel behoorlijk goed mee.

Graanoogst 2020 gekenmerkt door grote heterogeniteit

Granen

De teeltomstandigheden waren dit jaar niet evident. Dat maakt dat de oogstresultaten – kwantitatief en kwalitatief – erg verschillend waren naargelang de regio. Algemeen waren de graanopbrengsten wel gemiddeld ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde en ook de kwaliteit viel goed mee. Fegra, de federatie van de Belgische graanhandel, maakte een overzicht.

4 mei (maaisnede op 16 april)

Overweeg granen in het teeltplan

Granen

Verschillende partners van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) voeren al verschillende jaren onderzoek naar vruchtwisseling. Granen hebben binnen een teeltrotatie een belangrijke functie en hebben ook een potentieel als voedergewassen. Dit omdat landbouwers steeds meer beperkt worden in het voorzien van ruwvoeder. Een nieuwe techniek waarbij men eerst het graan maait, dan verder laat ontwikkelen en uiteindelijk droog of als gehele plant silage (GPS) oogst zou soelaas kunnen bieden. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven staat ons te woord over de vorderingen in de proef rond valorisatie van granen voor ruwvoeder.

Net als in de gerstteelt spreken we nu ook in de tarwe van wisselende rendementen.

Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Granen

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

De graanmarkt verloopt wisselend. De tarweprijs stijgt, terwijl andere granen stabiel of dalend noteren.

Tarweprijs stijgt fors op de wereldmarkt, gerst pas op de plaats en de maïsprijs daalt

Economie

Tarwenoteringen zijn flink gestegen nu de oogstramingen voor de EU, het Zwarte Zeegebied en de VS duidelijk omlaag zijn gegaan. Grote stijgingen werden getemperd door onzekerheid over de vraag en de gevolgen van het zich verder verspreidende coronavirus. In Hamburg en Rotterdam werd voor voertarwe vorige week ruim 190 euro per ton betaald. De gerstmarkt is stabiel en de maïsmarkt is dalende.

Brecht Ruysschaert beschrijft namens Jorion Philip-Seeds de gerstrassen.

Jorion Philip-Seeds verhoogt aandeel op zaaigraanmarkt

Nieuws van maatschappijen

Hoewel de coronacrisis een serieuze impact heeft op het dagelijkse leven, gaat de business in zaaigraan wel door. Elk jaar stelt zaadbedrijf Jorion Philip-Seeds hun nieuwigheden in tarwe, gerst, tricitale en spelt voor tijdens een proefveld. Dit jaar leggen de vertegenwoordigers ook graag de nadruk op de energierogge Protector en de kuilvoermengsels Meteil.

Bij 3 percelen van de 23 werd de schadedrempel bereikt wat betreft bladluis.

Bladluizen op 78% van de tarwepercelen

Granen

Deze week werden 23 waarnemingspercelen geobserveerd naar plagen toe. 78 % van de percelen bevat bladluizen, maar er is wel een grote variatie qua aantal op de halmen. Geen enkel perceel bereikte de schadedrempel als het om graanhaantje gaat.

Lagere energieprijzen duwen de droogkosten van graan omlaag.

Indicatieve droogkosten voor granen vallen lager uit

Granen

De droogkosten voor granen zijn voor oogst 2020 duidelijk lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de ontvangstvoorwaarden die sectororganisatie Fegra deze week op haar website heeft gepubliceerd. Bij de hoge vochtpercentages is het verschil zo’n 3 euro per ton, en bij lagere percentages circa 1 euro.