Tiense verwacht gemiddelde opbrengst suikerbieten

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij verwacht voor dit seizoen een gemiddelde opbrengst van 80 ton per hectare. Het suikergehalte wordt door directeur Johan Ingels op gemiddeld 18% geschat. Daarmee liggen de verwachtingen van ‘s lands grootste suikerverwerker in lijn met de prestaties van vorig seizoen. Het tarra zal door aanhoudende droogte met name in het zuiden wel lager liggen dan gemiddeld. De campagne gaat maandag echt van start.

De eerste suikergehaltes die in Nederland worden opgetekend, zien er behoorlijk uit.

Suiker Unie begint met 15,9% suiker, 8% tarra

Bieten

Het eerste weekgemiddelde van de bietencampagne 2019/20 van Suiker Unie komt uit op een behoorlijk suikergehalte van 15,9%. De gehaltes lopen uiteen van 14% tot ruim 17%. Vanwege droge oogstomstandigheden is het tarraniveau van dik 8% laag te noemen. In België start de Tiense Suikerraffinaderij op 23 september de bietenontvangst in Tienen. Deze week kwamen de eerste bieten al in Longchamps.

De bietenteelt verkeert momenteel in zwaar weer. Volgens CBB is gebrek aan marktregulering de oorzaak.

Bietentelers solidair met melkveehouders: willen prijzen ondermaats

Economie

Tien jaar geleden goten melkveehouders 3 miljoen liter rauwe melk demonstratief weg, uit woede over de ontoereikende prijs voor melk die betaald werd. De Confederatie van de Belgische Bietentelers (CBB) voelt ter gelegenheid van deze tiende verjaardag en de herdenking van deze actie, een grote solidariteit met de collega’s uit de melkveehouderij. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman gaan de bietenteelt door een gelijkaardige crisis.

De aangekondigde koude temperaturen voor de komende dagen zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ziekten. Het is dus belangrijk om de sanitaire toestand van al uw percelen nog een laatste keer te controleren.

Laatste controle voor een mogelijke fungicidebehandeling voor de bieten

Bieten

In sommige percelen zag het KBIVB eind augustus soms een belangrijke (her)start van cercospora-ontwikkeling, zelfs als een eerste fungicidenbehandeling was uitgevoerd. De aangekondigde koude temperaturen voor de komende dagen zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ziekten.

De situatie rond bladziekten is erg verschillend tussen de percelen.

Aanhoudende ontwikkeling van bladziekten bij bieten

Bieten

Een derde van de percelen die werden waargenomen in het netwerk van "bladziekten" bereikte de drempel van een tweede behandeling met fungiciden.

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Een blad wordt als aangetast beschouwd zodra een vlek met een vergrootglas is geïdentificeerd.

85% van de percelen in het waarnemingsnetwerk bereikte de drempel voor bladziekten bij bieten

Bieten

Het effect van de regen op de ontwikkelingssnelheid van bladziekten bij bieten is nu duidelijk zichtbaar. Van de 58 percelen die in het waarschuwingsnetwerk werden opgevolgd, bereikten 49 velden (85% van de percelen) de drempel voor de eerste funficidenbehandeling. Roest, witziekte en cercospora zijn aanwezig in de meeste percelen.

Cercospora werd waargenomen bij 73% van de percelen.

Opletten voor bladziekten

Bieten

De helft van de bietenpercelen in het waarnemingsnetwerk heeft de behandelingsdrempel bereikt voor één of meer bladziekten.

De suikerbieten staan er momenteel behoorlijk goed en gezond bij.

Stand van de bieten en cichorei

Bieten

Eind juli werden de suikerbieten voor het eerst bemonsterd. Voorlopig staan de bieten er goed bij, met een iets lager suikergehalte dan in 2018. Ook de ziektedruk blijft laag.

Regelmatig langsgaan in uw velden wordt aangeraden om schieters en ‘onkruid’ bieten te verwijderen.

Verwijder schieters in bieten

Bieten

Schieters (afkomstig van de zaai van dit jaar) en ‘onkruid’ bieten (veldvervuiling uit het verleden) zijn aanwezig in de velden.

Bij dit droog weer evolueren de bladziekten relatief langzaam.

Trage cercospora, maar wel vergelingsziekte in bieten

Bieten

Door het droge weer bereikte in het netwerk van waarnemingsvelden slechts 8 % van de percelen de behandelingsdrempel voor cercospora. Symptomen van vergelingsziekte verschijnen in de bietenvelden.

Met het droge weer ontwikkelen bladziekten slecht traag in de bietenteelt.

Trage progressie van ziekten en cercospora bij de bieten

Bieten

Bij dit droog weer ontwikkelen en evolueren de bladziekten relatief langzaam. Het KBIVB meldt dat slechts 2% van de velden momenteel de behandelingsdrempel bereikt.

Er is geen interventie mogelijk op Pseudomonas.

Momenteel geen ontwikkeling van bladziekten in bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden zijn deze week begonnen. Bij droog weer is de ontwikkeling van bladziekten relatief langzaam. De vier belangrijkste bladziekten konden sporadisch worden waargenomen in verschillende percelen, namelijk cercospora, roest, witziekte en ramularia.

De vernietiging van deze bieten moet worden verzekerd door een verwijdering met een hark.

Laat je niet overrompelen door zaadjes van bieten of ‘onkruid’-bieten

Bieten

Vergeet niet om de eerste schieters (afkomstig van de bieten dit jaar gezaaid) en de “wilde” bieten (afkomstig van bieten gezaaid in het verleden) te vernietigen.

Bij Pseudomonas gaat het om een bacterie waartegen geen enkele behandeling mogelijk is.

Heb oog voor Pseudomonas en schieters in bieten

Bieten

Door de buien de laatste tijd wordt de landbouwer aanbevolen te checken op Pseudomonas. Daarnaast zijn de eerste schieters zichtbaar. Verwijder ze met een hak.

Het is belangrijk om uw bieten te beschermen tegen groene bladluizen tot en met de sluiting van de rijen. De behandelingsdrempel blijft twee groene bladluizen per tien planten.

Opnieuw opletten voor bladluizen in bieten

Bieten

Volgens het KBIVB wordt in sommige bietenpercelen de behandelingsdrempel ‘groene bladluizen’ voor de tweede keer bereikt.

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot).

KBIVB: Behandel enkel wanneer nodig!

Bieten

Er worden meer en meer bladluizen gespot. Check uw velden en behandel bij het bereiken van de drempel. Verder is het goed na te denken over het toepassen van boor, maar dan enkel op velden met een tekort.

Voor de bestrijding van groene bladluizen zijn flonicamid en spirotetramat erkend.

Grotere populaties groene bladluizen in bieten

Bieten

Deze dinsdag 28 mei werden de gegevens van de 95 percelen uit het netwerk waarnemingsvelden geanalyseerd. Overal in België werden groene bladluizen waargenomen.

Er wordt aangeraden uw percelen te bekijken op nieuwe onkruidkieming.

Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten

Bieten

De afgelopen dagen waren vochtig en vrij warm en zorgden hierdoor voor een nieuwe opkomst van onkruiden.

De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt in 3 percelen van het netwerk waarnemingsvelden bieten.

Behandelingsdrempel ‘groene bladluizen’ bereikt in drie netwerkpercelen

Bieten

Groene bladluizen werden waargenomen in 21% van de 106 percelen die gevolgd worden in het netwerk van waarnemingsvelden. Drie van deze velden hebben de behandelingsdrempel bereikt. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen en de situatie verder op te volgen, ook al is er al een behandeling met insecticiden (pirimicarb of pyrethroïde) uitgevoerd. De drempel is twee ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten.