Waarschuwingsdienst voor bladziekten stopt

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er vorige week een sterke toename was van velden die de drempel voor Cercospora hebben bereikt.

Tiense Suiker start de bietencampagne 2022 op 29 september.

Verschillende suikerfabrieken starten vroeger om gastekorten te ontlopen

Bieten

Europese suikerfabrieken beginnen eerder met de verwerking van de nieuwe suikerbietenoogst om zo gastekorten in de winter voor te zijn. Door enkele weken eerder te beginnen met de oogst en de productie hebben de bedrijven minder last van mogelijke gastekorten en rantsoenering. Bij Tiense Suiker start men de campagne niet veel vroeger.

Bladziekten blijven momenteel aanwezig in bietenvelden.

Bladziekten blijven aanwezig in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut meldt na waarnemingen vorige week; dat bladziekten aanwezig blijven in bietenpercelen.

In verschillende Europese landen waarschuwen boeren voor lagere opbrengsten inzake suikerbieten.

Droogte treft suikerbietenoogst

Bieten

De hittegolven en droogte in Europa zullen naar verwachting ook negatief uitpakken voor de oogst van suikerbieten. In verschillende Europese landen waarschuwen boeren voor lagere opbrengsten dan gemiddeld. Mogelijk raakt de productie van snoep en chocolade erdoor in de problemen, waarschuwen kenners.

Enkel wanneer de drempel is bereikt, wordt een behandeling aanbevolen.

Meer en meer cercospora in bieten

Bieten

In de bietenvelden wordt meer en meer cercospora teruggevonden. Waakzaamheid is geboden. KBIVB tipt om de waarnemingskaart ziekten te blijven volgen.

De bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden.

Bladziekten nemen verder toe in suikerbietvelden

Bieten

Het Bieteninstituut, Kbivb, meldt dat de bladziekten in suikerbietvelden verder toenemen. Vorige week werd de drempel voor Cercospora in 17 van de 74 velden bereikt.

De eerste bladziekten worden zichtbaar in het bietenveld.

Bladziekten beginnen op te duiken in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut, Kbivb, meldt dat ze deze week al verschillende ziekten konden waarnemen in bietenvelden. Aantasting van witziekte, cercospora en roest werden reeds waargenomen maar in het merendeel van de gevallen werd de drempel nog niet bereikt.

De Tiense Suikerraffinaderij geeft nu al prijsgaranties voor bieten geleverd in 2022 én 2023.

Gegarandeerde suikerprijs voor 2022 én 2023 bij de Tiense Suikerraffinaderij

Bieten

Na de coronacrisis kon de Tiense Suikerraffinaderij in de maand juni terug opnieuw zijn planters fysiek opzoeken om tijdens vergaderingen informatie te geven over het bedrijf en ook over de suikerprijs van 2022 én zelfs al over die van 2023.

Aanbevolen is om snel en meermaals schieters in bietenvelden te verwijderen.

Verwijder regelmatig schieters in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat ‘schieters’ nu reeds in verschillende bietenpercelen waargenomen worden. Ze bevelen aan om ze nu al te verwijderen en dit regelmatig te doen.

Cichorei kan biologisch geteeld worden, maar het vraagt stevige inspanningen inzake  onkruidbestrijding, geven Kristof Vrancken en Jos Piffet aan.

Ervaringen in (biologische) cichorei en suikerbieten toegelicht tijdens proefveldbezoek Pibo

Bieten

In een vorig artikel brachten we een eerste verslag van ons bezoek aan de proefvelden van de Pibo-Campus in Tongeren.

Blijf bietenpercelen waarnemen op bladluizen tot het sluiten van de rijen.

Ongevleugelde groene bladluizen blijven aanwezig in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) melde vorige week dat er ongevleugelde groene bladluizen aanwezig blijven in de bietenpercelen.

In een groot aantal percelen worden misvormde bieten waargenomen.

Meerkoppige bieten waargenomen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) laat weten dat in een groot aantal percelen meerkoppige bieten met een ontwikkeling van meerdere kleine bladeren worden waargenomen.

Mechanische onkruidbestrijding kan helpen in de bietenteelt.

Pas mechanische onkruidbestrijding toe in suikerbietvelden

Bieten

Door de droogte ondervinden veel landbouwers problemen met de onkruidbestrijding in suikerbiet. Zonder vocht in de bodem kunnen bodemmiddelen niet opgenomen worden door de onkruiden, waardoor deze weinig tot geen effect zullen hebben, aldus het Bieteninstituut (KBIVB).

Een behandeling tegen groene bladluizen in bietenvelden kan nu nodig zijn, tegen de zwarte bonenluis niet.

Een derde van bietenvelden bereikt spuitdrempel voor bladluizen

Bieten

Afgelopen week werden er door het Bieteninstituut (KBIVB) op 148 bietenpercelen waarnemingen uitgevoerd naar de aanwezigheid van plagen, met in het bijzonder bladluizen. Vorige week bereikten de eerste velden de eerste behandelingsdrempel.

Volg de onkruidbestrijding in suikerbieten- en cichoreivelden nauwgezet op.

Onkruidbestrijding op volle toeren in bieten en cichorei

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) wijst er op dat zowel in suikerbieten als chichoreivelden onkruiden al gekiemd zijn én door de regen zullen nieuwe onkruiden kiemen.

Veel van het bietenareaal is momenteel ingezaaid.

Verzorg je bieten: vorstschade en plagen gespot

Bieten

KBIVB meldt op regelmatige basis de teeltontwikkeling. Zo ook op 21 april. Momenteel zijn de meeste bietenpercelen gezaaid. Het instituut geeft aan wat te doen bij vorstschade en houdt plaagontwikkeling bij. Bladluizen, bietenkever en aardvlooien werden al vastgesteld.

Verwacht wordt dat deze week het volledige bietenareaal is ingezaaid.

Warmer weer bevordert opkomst suikerbieten

Bieten

De uitzaai van de bieten bedroeg op 10 april gemiddeld 83% van het areaal, met regionale verschillen. Het Bieteninstituut (KBIVB) verwacht dat de meeste resterende hectaren deze week zullen uitgezaaid worden.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden nauwgezet op.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden op

Bieten

In de proefvelden van het KBIVB komen de eerste onkruiden boven en is bijgevolg een eerste FAR-behandeling nodig. Ga zeker na de afgelopen warmere dagen kijken of er onkruiden aanwezig zijn op het veld.

In sommige bietenpercelen is er vorstschade merkbaar.

Regionale verschillen in bietenzaai

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er op 27 maart zo’n 64 % van het areaal was ingezaaid. Op zondag 3 april liep dit op tot 81 %, met regionale verschillen.

Het bietenzaad dat voor de uitzaai in 2022 is gebruikt, is conform hun kaliber.

Bietenzaad 2022 van goede kwaliteit

Bieten

De kalibers van het bietenzaad verkocht in 2022 en geanalyseerd door het Kbivb zijn allemaal conform, zo laat het Bieteninstituut weten.

Bijna 13% van het bietenareaal is gezaaid.

De zaai van het bietenareaal is bezig

Bieten

De eerste bieten zijn gezaaid tussen 7 en 13 maart. Minder dan 1% van de bieten werden in de week van 7 maart gezaaid.

De suikerbietplanters komen klem te zitten tussen hoge productiekosten en lage suikerprijzen.

Suikerbiettelers zitten nog meer tussen hamer en aambeeld door oorlog in Oekraïne

Bieten

Tegen de achtergrond van de huidige oorlog in Oekraïne luidt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) de noodklok. De suikerbietsector kent al 5 jaar crisis en er komen daar nu nog gestegen productiekosten bij. De sector komt klem te zitten tussen hoge kosten en lage suikerprijzen.

De nieuwe minimum all-inprijs voor de bieten die dit voorjaar 2022 worden gezaaid, bedraagt 38 euro bij 18 °Z.

Een minimumprijs van 38 euro bij 18 °Z voor 2022 voor TS-telers

Economie

De suikerbietplanters wachtten op een duidelijk signaal van de Tiense Suikerraffinaderij (TS) en Südzucker (SZ)... en daar is het dan eindelijk!

J oseph Cleiren, Judith Branconnier en Vicent Demanet (v.l.n.r.) waren onze gesprekspartner .

In gesprek met vertegenwoordigers van het Tiense bietensyndicaat

Bieten

Suikerbieten: stoppen of verdergaan met de teelt? Dat is de vraag die sinds enige tijd op meerdere boerderijen wordt gesteld. Een ondermaatse prijs, ingewikkelde contracten, buitensporige eisen, verouderd materiaal… het speelt allemaal een rol.

Kverneland heeft zijn elektrisch microkorrelverdeler aangepast aan zijn aanbod  Monopill-bietenzaaimachines.

Micro-drill nu ook voor Monopill-bietenzaaimachines

Nieuws van maatschappijen

Kverneland heeft zijn elektrisch aangedreven microkorrelverdeler, genaamd micro-drill, aangepast aan zijn aanbod Monopill-bietenzaaimachines. Eerder was dit er al voor de Optima-zaaimachines.