Hoge druk cercospora in bieten

Bieten

Deze week is de laatste week dat de waarschuwingsdienst een bericht zal sturen met een update van de bladziekten. De laatste waarnemingen tonen een hoge druk van cercospora aan.

Controleer nu op aanwezigheid van cercospora. Bespuit enkel als de drempel werd bereikt.

Sterke evolutie van cercospora

Bieten

De ziektedruk in suikerbieten en cichorei neemt toe. Heel wat suikerbietvelden zijn intussen gespoten tegen cercospora. Doe dit enkel als de drempel werd bereikt.

De klassieke FAR, 4 maal aangevuld met Safari DuoActive, gaf een quasi perfect resultaat.

Safari DuoActive boost FAR-systeem

Nieuws van maatschappijen

Het aantal herbiciden in bieten neemt zienderogen af. Een goede FAR-behandeling is echter nodig, zeker om probleemonkruiden aan te pakken, zoals melganzenvoet en bingelkruid. “Safari DuoActive bleek echter wel efficiënt te werken in onze proeven, en raden we aan voor een proper en rendabel bietenveld”, geeft Yves Decroos, technisch manager bij FMC, mee.

De CBB noteert wel met tevredenheid de gezamenlijke verklaring over de EU-suikersector en de oproep om tegen het einde van het jaar een ‘Sugar Package’ in te dienen. Die moet de bietsuikersector de instrumenten geven om op lange termijn bij te dragen aan de uitdagingen inzake voedselsoevereiniteit en Green Deal.

CBB over GLB-hervorming: Een gemiste kans om suikerbietplanters in crisis efficiënt vangnet te geven

Actueel

CBB, de Confederatie van de Belgische Bietenplanters, is ontgoocheld dat suiker in de GLB-hervorming niet in aanmerking komt voor overheidsinterventie. “Hiermee wordt een unieke kans gemist om de duurzame ontwikkeling van de sector te versterken”, stelt Peter Haegeman, secretaris-generaal van CBB, die 7.500 Belgische bietenplanters vertegenwoordigt.

Bij lage prijzen komen zowel de bietentelers als de suikerproducenten onder druk en komen ook de marges in de sector onder druk , antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Verschillende elementen kunnen negatieve impact op rentabiliteit van Europese suikersector hebben

Actueel

Op middellange termijn zijn er verschillende elementen die een negatieve impact kunnen hebben op de rentabiliteit in de Europese suikersector. Dat antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA, op de suikerproductie in Vlaanderen.

In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusietorenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik.

Vlaanderen kent 1 miljoen euro ecologiesteun toe aan Tiense Suikerraffinaderij

Actueel

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 1 miljoen euro ‘strategische ecologiesteun’ toegekend aan de Tiense Suikerraffinaderij.

Onderzoeker Marlen Hass concludeert dat de steun leidt tot een verhoging van de suikerproductie in de EU en een daling van de marktprijs van suikerbieten.

Suikermarkt in EU wordt verstoord door gekoppelde bietensteun

Actueel

In lidstaten, zoals bij ons en in Nederland, die geen steun geven, is de gekoppelde bietensteun door andere EU-landen nadelig voor de suikersector. Dat is de voornaamste conclusie van een analyse van de suikermarkt, die The Journal of Agricultural Economics heeft gemaakt.

De eigenlijke uitzaai van de bieten is gestart vanaf 29 maart.

Helft van het bietenareaal is ingezaaid

Actueel

De helft van het totaal areaal bieten is ingezaaid. Dat meldt de vzw KBIVB-IRBAB, op basis van cijfers van de Tiense Suikerraffinaderij en Iscal Sugar.

Er zijn enkele punten waar we aandacht voor moeten hebben, alvorens bieten te zaaien.

Aandachtspunten voor de uitzaai van suikerbieten

Bieten

De eerste bietenvelden zijn of worden momenteel ingezaaid. In deze optiek wijst het Bieteninstituut (KBIVB) op enkele aandachtspunten.

In de periode 2000-2010 zijn er heel wat landbouwers gestopt met voederbieten te telen omdat hun bieten waren aangetast met rhizoctonia.

Voederbietenteelt wordt steeds populairder

Bieten

Jarenlang was de voederbietenteelt een teelt die door diverse voorlichters werd aangeraden, maar omwille van de nodige arbeid niet in de gunst lag van de landbouwers. De laatste jaren is de teelt echter weer in opmars en dat is terecht volgens An Schellekens van de Hooibeekhoeve. De teelt biedt heel wat voordelen, zoals een goede voederwaardeopbrengst. Door het extremere weer de laatste jaren is ook het lange groeiseizoen interessant. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten. Het Landbouwcentrum Vlaanderen (LCV) staat echter de landbouwer bij met gericht advies.

Het geniet de voorkeur om aan het einde van de winter een analyse van het stikstofprofiel van het perceel uit te voeren om een persoonlijk advies voor stikstofbemesting te krijgen.

Pas de stikstofbemesting van uw bieten zo goed mogelijk aan

Bieten

De stikstofprofielen die in februari door de verschillende laboratoria zijn opgesteld, laten zeer uiteenlopende stikstofgehalten in de bodem zien. De warme weersomstandigheden hebben een invloed gehad op de variabiliteit van de analyses. U kunt uw persoonlijke berekening van de toe te passen stikstofdosis heel gemakkelijk maken met behulp van de KBIVB-module.

Technisch manager bij FMC Yves Decroos raadt eerder Safari DuoActive aan in de FAR dan Safari.

FMC ziet Safari DuoActive als basis van de nieuwe FAR

Nieuws van maatschappijen

Vorig jaar tierde melganzenvoet welig op meerdere bietenpercelen. Ook andere onkruiden kunnen echter steeds moeilijker bestreden worden,aangezien het aantal beschikbare middelen in de bietenteelt de laatste jaren steil achteruitgaat. FMC stelt dat door Safari DuoActive in de FAR-behandelingen te integreren, de landbouwer zich geruster kan voelen en een goed rendement wordt gegarandeerd.

De proeven werden aangelegd in 5 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: zand, leem, zandleem (2 veldproeven) en Condroz.

Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst

Actueel

Op de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw ras voederbiet opgenomen.

Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 2020 werden de 11 suikerbietrassen toegelaten tot de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst

Actueel

De Belgische rassenlijst werd uitgebreid met 11 nieuwe rassen suikerbiet.

CoBT hoopte dat de nieuwe suikerfabriek er zo zou uitzien.

Coöperatieve suikerraffinaderij in Seneffe komt er niet

Actueel

De Coöperatieve CoBT die een nieuwe suikerraffinaderij wilde bouwen en uitbaten in Seneffe, in de provincie Henegouwen, zet zijn plannen nu stop. De initiatiefnemers vinden niet de nodige fondsen voor hun project, dat een investering vertegenwoordigde van zo'n 360 miljoen euro.

Het gebruik geldt weer voor een jaar, en is een uitzondering op een Europees verbod.

Nieuwe uitzondering voor gebruik van neonicotinoïden in bietenteelt

Actueel

Bietentelers kunnen het komende jaar weer insecticiden op basis van neonicotinoïden gebruiken. België verlengt opnieuw de vergunning om de producten te gebruiken, meldt L'Avenir woensdag.

Vergelingsziekte verlaagt het rendement in de bietenteelt.

Een studie van de UCLeuven identificeert een dreiging voor bestuivers

Bieten

Onderzoekers van het Earth and Life Institute raden aan om te stoppen met het gebruik van neonicotinoïden. Dit werd besloten op basis van hun onderzoek.

CBB vraagt om een objectieve benadering van gewasbescherming.

CBB: regering, schaf gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar af

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB) vindt dat de regering niet op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen mag verbieden. Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden."

De suikerprijs schiet door lagere oogsten omhoog.

EU-oogst duwt suikerprijs omhoog

Bieten

Suikerprijzen zitten in de ligt. Dat komt onder meer door zorgen over de Franse suikerbietenoogst, die voor vergelingsziekte wel eens tegen kan vallen. De opbrengsten zouden sowieso door droogte en hitte dit jaar al minder groot zijn. Het verbod op neonicotinoïden op bietenzaad laat zich ook gelden. Ook in Duitsland wordt een lagere suikerproductie verwacht, maar hier zijn de zorgen vooralsnog minder groot.

De eerste bieten worden binnen 14 dagen in de Tiense Suikerraffinaderij verwacht.

Tiense suikerbietencampagne start pas op 28 september

Bieten

In de Tiense Suikerraffinaderij worden de eerste suikerbieten van de campagne 2020 op 28 september verwacht. De dag nadien start de verwerking ervan. Dat is 14 dagen later dan vorig jaar.

Ducarme is federaal minister van landbouw.

Ducarme in principe tegen nieuwe ontheffing ‘neonics’, maar wacht Erkenningscomité af

Bieten

Federaal minister van landbouw Denis Ducarme is niet enthousiast om een aanvraag tot ontheffing op het gebruik van bepaalde neonicotinoïden te honoreren. Maar hij legt de bal uiteindelijk toch bij de experten van het Erkenningscomité. Ducarme roept de gewesten ondertussen op om agronomisch onderzoek naar duurzame alternatieven te steunen.

Zonder ‘neonics’ kunnen bieten niet afdoende beschermd worden, aldus Haegeman.

Ontheffing ‘neonics’ aangevraagd

Bieten

De confederatie van Belgische bietentelers (CBB) vraagt eerdaags een ontheffing aan voor het gebruik van neonicotinoïden in het volgende teeltjaar. Daarnaast wil de organisatie een versoepeling van de eis dat op percelen waar ‘neonics’ zijn gebruikt men 5 jaar lang geen bloeiende gewassen mag zetten. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman weerhoudt deze regel veel telers er vandaag van gebruik te maken van de lopende ontheffing, met veel opbrengstverlies tot gevolg.

KBIVB roept op tot verhoogde waakzaamheid.

KBIVB waarschuwt voor cercospora

Bieten

KBIVB meldt dat cercospora zich verder verspreidt in de bieten. De organisatie adviseert boeren die nog geen fungicidebehandeling hebben uitgevoerd, om observaties uit te voeren in de percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. Vanaf half augustus zijn de schadedrempels voor de bladziekten hoger.

Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei.

Witziekte gespot in cichorei

Bieten

Het KBIVB meldt zichtbare symptomen van witziekte in cichoreipercelen. Waar nodig moet behandeld worden.

De gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.

Staalname voor de groeicurve door ISCAL Sugar

Bieten

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 10 augustus zijn te zien in onderstaande tabel.