Opletten voor roest

Bieten

Er wordt meer roest waargenomen in de suikerbietenpercelen die opgevolgd worden door het Bieteninstituut (KBIVB). Controleer dus je velden op ziekten en behandel waar nodig. Verwijder nu ook resterende schieters.

De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger ligt dan in 2019 maar iets lager dan in 2018.

Suikerbieten eerste maal bemonsterd

Bieten

De suikerbieten staan er op de meeste plaatsen goed bij. In het midden van de zomer wordt jaarlijks een eerste bemonstering gedaan. Deze toont momenteel een redelijke suikeropbrengst.

Het Bieteninstituut raadt aan om je percelen te controlern op bladziekten.

Opletten voor bladziekten bij bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) van deze week tonen een evolutie van de aantastingen witziekte en roest doorheen het hele land. Daarentegen kent cercospora slechts een zeer trage ontwikkeling en slechts 1 perceel heeft de behandelingsdrempel bereikt, namelijk 5% van de bladeren met een kleine vlek.

CoBT zal volgens planning de bieten van 1.400 telers verwerken.

Nieuwe suikerfabriek hangt aan zijden draadje

Economie

De coöperatie achter de bouw van een suikerraffinaderij in het Waalse Seneffe luidt de alarmbellen. Banken komen vooralsnog niet over de brug met het benodigde krediet om de fabriek te realiseren. Eerder werd gevreesd voor alweer een jaar uitstel. Maar nu is de toon somberder: als de ongeveer 180 miljoen die nog nodig zijn voor het einde van de zomer niet komen, stopt mogelijk de bouw.

De EU importeert dit seizoen duidelijk meer suiker dan het exporteert.

Suikerprijs veert wat omhoog in de EU

Bieten

Suikerprijzen zijn de laatste maand de prijzen in de EU weer iets gestegen, maar mondiaal staat nog druk op de prijs. De lockdowns die de coronacrisis met zich meebracht, zijn deels voorbij. De voor suiker zo belangrijke olieprijs veert daarom op. De droogte op het noordelijk halfrond en moessonzorgen in India zorgen bovendien voor gematigde oogstverwachtingen.

Verwijder bieten die schieters vormen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) waarschuwt voor ongewenste schieters in het veld. Verwijder deze zo snel mogelijk om zaadproductie te voorkomen.

Edito: Het heft in eigen handen

Bieten

De bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij willen invloed. Ze kopen aandelen van de Duitse moedermaatschappij en zitten voortaan dus naast hun Duitse collega’s mee aan tafel. Men beseft dat betrokkenheid bij zijn afzet cruciaal is. Het is een mentaliteit die we nu ook bij Milcobel zien. Ruzie in de tent heet dat al

snel, maar een stevige discussie hoort bij een coöperatie.

De Tiense Suikerraffinaderij is met afstand de grootste suikerverwerker van ons land.

Tiense Suikerraffinaderij betaalt een reële prijs van 26,20 per ton

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt voor het afgelopen seizoen een reële prijs van 26,20 per ton. Dat zegt directeur grondstoffen Erwin Boonen. Vanaf volgend seizoen zal de basisprijs worden gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs die in netto suiker exporterende landen wordt betaald. Tot nu toe was de referentie de effectieve verkoopprijs van Südzucker, maar die was minder transparant.

De Tiense Suikerraffinaderij is de grootste suikerverwerker van ons land.

Leveranciers Tiense Suikerraffinaderij kopen belang in Südzucker

Bieten

De circa 4.500 bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij worden mede-eigenaar van diens moederbedrijf Südzucker. Via het investeringsvehikel Sopabe-T koopt het bedrijf een belang van een paar procent in het Duitse bedrijf. Binnen het aandeelhouderschap van Südzucker koppelen de telers hun kar aan die van Zuid-Duitse telers, die al 58% van de aandelen in handen hebben.

De droogte heeft voor een ongelijkmatige gewasopkomst gezorgd. Vaak zijn er in een  suikerbietenveld 2 tot meerdere ontwikkelingsstadia te zien. Kleine en grote bieten  door elkaar zorgen voor een moeilijkere onkruidbestrijding.

Droogte en bladluizen trefwoorden voor bietenteelt in 2020

Bieten

De fysieke groepsbezoeken aan de proefplatformen van de Vlaamse overheid, dit jaar voor het eerst in Bertem en Lennik, konden door de coronacrisis niet doorgaan. De organisatoren vonden een alternatief door middel van een digitaal proefveldbezoek. Landbouwleven trok als enige verslaggever naar het veld.

Volg bij elk perceel het advies van KBIVB op.

Zowel bladluis en vergeling als bietenvlieg gespot in bieten

Bieten

Al iets verder in de teelt, en er zijn enkele problemen opgedoken. Volg de adviezen voor bladluis naargelang uw situatie. Veel percelen tonen eitjes van bietenvliegen en larven, voornamelijk op de oudste bladeren. Behandelingen worden afgeraden omdat ze niet selectief zijn.

De suikermarkt trekt voorzichtig aan, maar de verschillen binnen de EU zijn groot.

Suikerprijzen krabbelen op, maar blijven laag

Economie

Suikerprijzen zijn de afgelopen maand weer iets gestegen. Dit is gevolg van hogere olieprijzen en de verwachting dat de vraag naar ethanol voor bijmenging in biobrandstoffen weer zal toenemen. Dat meldt de Europese Commissie in haar maandelijkse analyse. Prijzen blijven laag. Op de termijnmarkt in Londen werd eind mei 336,50 euro betaald voor het augustuscontract, tegen 294 euro een maand eerder.

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot).

Hou uw bietenvelden in het oog

Bieten

Door het gunstige weer is het nog steeds opletten geblazen voor infectie met bladluizen. Behandelen bij het bereiken van de behandelingsdrempel is aangewezen. Verder wordt door de droogte de toepassing van boor benadrukt. Merk je distels op, dan behandel je bij een hoogte van 20 cm en als de meeste distels zijn opgekomen.

Door de hoge bladluizendruk krijgen Sequoia en Closer een tijdelijke toelating voor gebruik tegen bladluizen in bieten

Tijdelijke toelating voor Sequoia en Closer tegen bladluizen in bieten

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) bericht dat er gezien de vroege aanwezigheid van bladluizen en de hoge bladluisdruk er dit jaar een 120 dagen-toelating werd verleend voor de producten Sequoia en Closer voor de bestrijding van bladluizen in suikerbieten.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten die men in acht moet hebben.

Hoge bladluisdruk in bieten

Bieten

In de bieten vordert het seizoen. Elk perceel heeft al wat FAR-behandelingen achter de rug, en bij veel percelen waren ook 1 of 2 insecticidenbehandelingen nodig. De bladluisdruk blijft hoog, het KBIVB raadt aan de evolutie op uw perceel goed bij te houden.

De druk van de bladluis is hoog en zal de komende dagen waarschijnlijk verder toenemen.

Schadedrempel van bladluizen voor tweede keer in sommige bietenpercelen bereikt

Bieten

De Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vraagt extra aandacht voor onkruidbestrijding op percelen met bieten en stelt dat de schadedrempel voor bladluizen voor de tweede keer op sommige percelen werd bereikt.

De prijzen voor suiker zijn op de wereldmarkt fors gedaald.

Bizarre oliemarkt duwt suikerprijs in diep dal

Economie

Sinds oktober was de suikerprijs aan een flinke opmars bezig. Door de coronacrisis is het sentiment volledig omgeslagen. De vraag is of het eerder aangekondigde mondiale tekort van 9 miljoen ton suiker wordt geneutraliseerd nu Brazilië door de val van de olieprijs fors meer suiker gaat maken.

Het Bieteninstituut raadt aan om minstens 40 planten te observeren en de bladeren één voor één goed te controleren op bladluizen.

Bladluizen gespot bij jonge bietenplantjes

Bieten

Sinds begin deze week worden ongevleugelde groene bladluizen waargenomen in enkele bietenvelden die het tweebladstadium hebben bereikt. Het Bieteninstituut (KBIVB) adviseert om je percelen te controleren en te behandelen waar nodig.

De ontwikkeling van onkruid werd bevorderd, waardoor de dosis van het FAR-mengsel moest worden aangepast.

Hoge temperaturen bevorderden onkruidgroei in bieten

Bieten

Zoals vorige week aangeraden, wordt nu gedaan: de eerste FAR-behandeling wordt toegepast. Gebruik je het Conviso Smart-systeem, dan kan dit vanaf 2 bladstadium van melganzevoet, melde en ereprijs.

Bijna alle bieten zijn ingezaaid.

Bijna alle bieten ingezaaid

Bieten

Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij schatten dat bijna alle bieten zijn ingezaaid. Gezien de afwezigheid van bietenkevers of aardvlooien, wordt het gebruik van pyrethroïden afgeraden. In de loop van de week zou een eerste FAR-behandeling mogelijk kunnen.