CoBT: voldoende bieten, nu nog bankfinanciering

Bieten

De Belgische bietentelerscoöperatie CoBT heeft haar doelen wat betreft de aanvoer van bieten en het eigen vermogen gehaald. De vergunningen om een suikerfabriek te bouwen in Seneffe zijn ook binnen. Wat rest is een behoefte van 210 miljoen euro aan externe financiering. De onderhandelingen met banken lopen.

De bietencampagne duurt 120 dagen

Tiense Suiker kijkt hoopvol naar suikermarkt

Bieten

De suikersector ging de voorbije jaren door een diep dal. Erwin Boonen, directeur Ruwe grondstoffen en verantwoordelijk voor de landbouwkundige dienst binnen de Tiense Suikerraffinaderij (TS), ziet de prijzen voor suiker op korte termijn echter terug verbeteren. TS nam dan ook drastische maatregelen.

Eens onze vroege aardappelen zijn afgeleverd, komt ruimte vrij voor het stockeren van suikerbieten. Deze bieten blijven dus niet op hoop op het veld en zullen geen extra tarra krijgen bij het laden , tonen Eric (rechts) en Philippe Avermaete.

Twijfels over rendabiliteit van de bietenteelt

Bieten

Eric Avermaete en zijn zoon Philippe zijn de derde en vierde generatie Avermaete op de Beinshoeve in Linter. Suikerbieten zijn er van oudsher een belangrijke teelt. Sinds het wegvallen van het quotum staat het financieel rendement wel onder druk.

De proeven werden redelijk laat geoogst, met een start op 3 oktober in zeer goede  rooiomstandigheden.

Rastolerantie wordt steeds belangrijker

Bieten

Om een goede rassenkeuze te maken, zijn proeven in meerdere seizoenen nodig. Voor de uitzaai in 2019 worden hieronder de resultaten weergegeven. Cercospora, nematoden en rhizoctonia hadden een meetbare impact. Een juiste rassenkeuze kan hier soelaas brengen.

De Tiense Suikerraffinaderij verwerkt de meeste Belgische bieten.

Suikergehalte daalt wat, grondtarra relatief hoog

Nieuws van maatschappijen

De Tiense Suikerraffinaderij ziet het suikergehalte licht dalen terwijl het grondtarra op ongeveer het dubbele van vorig jaar ligt. De campagne zal vermoedelijk wat langer duren dan anders, vanwege de problemen eerder op de site in Longchamps.

Tiense verwacht gemiddelde opbrengst suikerbieten

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij verwacht voor dit seizoen een gemiddelde opbrengst van 80 ton per hectare. Het suikergehalte wordt door directeur Johan Ingels op gemiddeld 18% geschat. Daarmee liggen de verwachtingen van ‘s lands grootste suikerverwerker in lijn met de prestaties van vorig seizoen. Het tarra zal door aanhoudende droogte met name in het zuiden wel lager liggen dan gemiddeld. De campagne gaat maandag echt van start.

De eerste suikergehaltes die in Nederland worden opgetekend, zien er behoorlijk uit.

Suiker Unie begint met 15,9% suiker, 8% tarra

Bieten

Het eerste weekgemiddelde van de bietencampagne 2019/20 van Suiker Unie komt uit op een behoorlijk suikergehalte van 15,9%. De gehaltes lopen uiteen van 14% tot ruim 17%. Vanwege droge oogstomstandigheden is het tarraniveau van dik 8% laag te noemen. In België start de Tiense Suikerraffinaderij op 23 september de bietenontvangst in Tienen. Deze week kwamen de eerste bieten al in Longchamps.

De bietenteelt verkeert momenteel in zwaar weer. Volgens CBB is gebrek aan marktregulering de oorzaak.

Bietentelers solidair met melkveehouders: willen prijzen ondermaats

Economie

Tien jaar geleden goten melkveehouders 3 miljoen liter rauwe melk demonstratief weg, uit woede over de ontoereikende prijs voor melk die betaald werd. De Confederatie van de Belgische Bietentelers (CBB) voelt ter gelegenheid van deze tiende verjaardag en de herdenking van deze actie, een grote solidariteit met de collega’s uit de melkveehouderij. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman gaan de bietenteelt door een gelijkaardige crisis.

De aangekondigde koude temperaturen voor de komende dagen zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ziekten. Het is dus belangrijk om de sanitaire toestand van al uw percelen nog een laatste keer te controleren.

Laatste controle voor een mogelijke fungicidebehandeling voor de bieten

Bieten

In sommige percelen zag het KBIVB eind augustus soms een belangrijke (her)start van cercospora-ontwikkeling, zelfs als een eerste fungicidenbehandeling was uitgevoerd. De aangekondigde koude temperaturen voor de komende dagen zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ziekten.

De situatie rond bladziekten is erg verschillend tussen de percelen.

Aanhoudende ontwikkeling van bladziekten bij bieten

Bieten

Een derde van de percelen die werden waargenomen in het netwerk van "bladziekten" bereikte de drempel van een tweede behandeling met fungiciden.

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast.

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

Een blad wordt als aangetast beschouwd zodra een vlek met een vergrootglas is geïdentificeerd.

85% van de percelen in het waarnemingsnetwerk bereikte de drempel voor bladziekten bij bieten

Bieten

Het effect van de regen op de ontwikkelingssnelheid van bladziekten bij bieten is nu duidelijk zichtbaar. Van de 58 percelen die in het waarschuwingsnetwerk werden opgevolgd, bereikten 49 velden (85% van de percelen) de drempel voor de eerste funficidenbehandeling. Roest, witziekte en cercospora zijn aanwezig in de meeste percelen.

Cercospora werd waargenomen bij 73% van de percelen.

Opletten voor bladziekten

Bieten

De helft van de bietenpercelen in het waarnemingsnetwerk heeft de behandelingsdrempel bereikt voor één of meer bladziekten.

De suikerbieten staan er momenteel behoorlijk goed en gezond bij.

Stand van de bieten en cichorei

Bieten

Eind juli werden de suikerbieten voor het eerst bemonsterd. Voorlopig staan de bieten er goed bij, met een iets lager suikergehalte dan in 2018. Ook de ziektedruk blijft laag.

Regelmatig langsgaan in uw velden wordt aangeraden om schieters en ‘onkruid’ bieten te verwijderen.

Verwijder schieters in bieten

Bieten

Schieters (afkomstig van de zaai van dit jaar) en ‘onkruid’ bieten (veldvervuiling uit het verleden) zijn aanwezig in de velden.

Bij dit droog weer evolueren de bladziekten relatief langzaam.

Trage cercospora, maar wel vergelingsziekte in bieten

Bieten

Door het droge weer bereikte in het netwerk van waarnemingsvelden slechts 8 % van de percelen de behandelingsdrempel voor cercospora. Symptomen van vergelingsziekte verschijnen in de bietenvelden.

Met het droge weer ontwikkelen bladziekten slecht traag in de bietenteelt.

Trage progressie van ziekten en cercospora bij de bieten

Bieten

Bij dit droog weer ontwikkelen en evolueren de bladziekten relatief langzaam. Het KBIVB meldt dat slechts 2% van de velden momenteel de behandelingsdrempel bereikt.

Er is geen interventie mogelijk op Pseudomonas.

Momenteel geen ontwikkeling van bladziekten in bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden zijn deze week begonnen. Bij droog weer is de ontwikkeling van bladziekten relatief langzaam. De vier belangrijkste bladziekten konden sporadisch worden waargenomen in verschillende percelen, namelijk cercospora, roest, witziekte en ramularia.

De vernietiging van deze bieten moet worden verzekerd door een verwijdering met een hark.

Laat je niet overrompelen door zaadjes van bieten of ‘onkruid’-bieten

Bieten

Vergeet niet om de eerste schieters (afkomstig van de bieten dit jaar gezaaid) en de “wilde” bieten (afkomstig van bieten gezaaid in het verleden) te vernietigen.

Bij Pseudomonas gaat het om een bacterie waartegen geen enkele behandeling mogelijk is.

Heb oog voor Pseudomonas en schieters in bieten

Bieten

Door de buien de laatste tijd wordt de landbouwer aanbevolen te checken op Pseudomonas. Daarnaast zijn de eerste schieters zichtbaar. Verwijder ze met een hak.