Ervaringen in (biologische) cichorei en suikerbieten toegelicht tijdens proefveldbezoek Pibo

Bieten

In een vorig artikel brachten we een eerste verslag van ons bezoek aan de proefvelden van de Pibo-Campus in Tongeren.

Blijf bietenpercelen waarnemen op bladluizen tot het sluiten van de rijen.

Ongevleugelde groene bladluizen blijven aanwezig in bietenvelden

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) melde vorige week dat er ongevleugelde groene bladluizen aanwezig blijven in de bietenpercelen.

In een groot aantal percelen worden misvormde bieten waargenomen.

Meerkoppige bieten waargenomen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) laat weten dat in een groot aantal percelen meerkoppige bieten met een ontwikkeling van meerdere kleine bladeren worden waargenomen.

Mechanische onkruidbestrijding kan helpen in de bietenteelt.

Pas mechanische onkruidbestrijding toe in suikerbietvelden

Bieten

Door de droogte ondervinden veel landbouwers problemen met de onkruidbestrijding in suikerbiet. Zonder vocht in de bodem kunnen bodemmiddelen niet opgenomen worden door de onkruiden, waardoor deze weinig tot geen effect zullen hebben, aldus het Bieteninstituut (KBIVB).

Een behandeling tegen groene bladluizen in bietenvelden kan nu nodig zijn, tegen de zwarte bonenluis niet.

Een derde van bietenvelden bereikt spuitdrempel voor bladluizen

Bieten

Afgelopen week werden er door het Bieteninstituut (KBIVB) op 148 bietenpercelen waarnemingen uitgevoerd naar de aanwezigheid van plagen, met in het bijzonder bladluizen. Vorige week bereikten de eerste velden de eerste behandelingsdrempel.

Volg de onkruidbestrijding in suikerbieten- en cichoreivelden nauwgezet op.

Onkruidbestrijding op volle toeren in bieten en cichorei

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) wijst er op dat zowel in suikerbieten als chichoreivelden onkruiden al gekiemd zijn én door de regen zullen nieuwe onkruiden kiemen.

Veel van het bietenareaal is momenteel ingezaaid.

Verzorg je bieten: vorstschade en plagen gespot

Bieten

KBIVB meldt op regelmatige basis de teeltontwikkeling. Zo ook op 21 april. Momenteel zijn de meeste bietenpercelen gezaaid. Het instituut geeft aan wat te doen bij vorstschade en houdt plaagontwikkeling bij. Bladluizen, bietenkever en aardvlooien werden al vastgesteld.

Verwacht wordt dat deze week het volledige bietenareaal is ingezaaid.

Warmer weer bevordert opkomst suikerbieten

Bieten

De uitzaai van de bieten bedroeg op 10 april gemiddeld 83% van het areaal, met regionale verschillen. Het Bieteninstituut (KBIVB) verwacht dat de meeste resterende hectaren deze week zullen uitgezaaid worden.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden nauwgezet op.

Volg de onkruidontwikkeling in bietenvelden op

Bieten

In de proefvelden van het KBIVB komen de eerste onkruiden boven en is bijgevolg een eerste FAR-behandeling nodig. Ga zeker na de afgelopen warmere dagen kijken of er onkruiden aanwezig zijn op het veld.

In sommige bietenpercelen is er vorstschade merkbaar.

Regionale verschillen in bietenzaai

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) meldt dat er op 27 maart zo’n 64 % van het areaal was ingezaaid. Op zondag 3 april liep dit op tot 81 %, met regionale verschillen.

Het bietenzaad dat voor de uitzaai in 2022 is gebruikt, is conform hun kaliber.

Bietenzaad 2022 van goede kwaliteit

Bieten

De kalibers van het bietenzaad verkocht in 2022 en geanalyseerd door het Kbivb zijn allemaal conform, zo laat het Bieteninstituut weten.

Bijna 13% van het bietenareaal is gezaaid.

De zaai van het bietenareaal is bezig

Bieten

De eerste bieten zijn gezaaid tussen 7 en 13 maart. Minder dan 1% van de bieten werden in de week van 7 maart gezaaid.

De suikerbietplanters komen klem te zitten tussen hoge productiekosten en lage suikerprijzen.

Suikerbiettelers zitten nog meer tussen hamer en aambeeld door oorlog in Oekraïne

Bieten

Tegen de achtergrond van de huidige oorlog in Oekraïne luidt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) de noodklok. De suikerbietsector kent al 5 jaar crisis en er komen daar nu nog gestegen productiekosten bij. De sector komt klem te zitten tussen hoge kosten en lage suikerprijzen.

De nieuwe minimum all-inprijs voor de bieten die dit voorjaar 2022 worden gezaaid, bedraagt 38 euro bij 18 °Z.

Een minimumprijs van 38 euro bij 18 °Z voor 2022 voor TS-telers

Economie

De suikerbietplanters wachtten op een duidelijk signaal van de Tiense Suikerraffinaderij (TS) en Südzucker (SZ)... en daar is het dan eindelijk!

J oseph Cleiren, Judith Branconnier en Vicent Demanet (v.l.n.r.) waren onze gesprekspartner .

In gesprek met vertegenwoordigers van het Tiense bietensyndicaat

Bieten

Suikerbieten: stoppen of verdergaan met de teelt? Dat is de vraag die sinds enige tijd op meerdere boerderijen wordt gesteld. Een ondermaatse prijs, ingewikkelde contracten, buitensporige eisen, verouderd materiaal… het speelt allemaal een rol.

Kverneland heeft zijn elektrisch microkorrelverdeler aangepast aan zijn aanbod  Monopill-bietenzaaimachines.

Micro-drill nu ook voor Monopill-bietenzaaimachines

Nieuws van maatschappijen

Kverneland heeft zijn elektrisch aangedreven microkorrelverdeler, genaamd micro-drill, aangepast aan zijn aanbod Monopill-bietenzaaimachines. Eerder was dit er al voor de Optima-zaaimachines.

De 185ste bietencampagne van de Tiense Suikerraffinaderij telde 103 dagen.

Evaluatie van de Tiense suikerbietencampagne

Nieuws van maatschappijen

Midden januari liep de 185ste bietencampagne van de Tiense Suiker ten einde. Met 103 dagen was deze iets sneller voorbij dan gemiddeld.

Om een goede rassenkeuze te maken alvorens suikerbieten uit te zaaien,  kan je het best de voorgeschiedenis van het perceel kennen.

Aandachtspunten bij rassenkeuze van suikerbieten

Bieten

Hoe de suikerbietrassen presteerden in de variëteitenproeven in 2021 brachten we reeds. Maar er is meer dan dit om uw rassenkeuze op te baseren.

Suikerbieten telen zorgt steeds meer voor een bittere smaak bij landbouwers.

Bietentelers maken zich zorgen over de toekomst van hun teelt

Bieten

De voorbije suikerbietcampagne laat, net zoals de vorige jaren, een bittere smaak na voor de landbouwers die bieten uitzaaien.

Iscal vraagt de planters vertrouwen te hebben in de (volatiele) suikermarkt. CoCo Vlaanderen vraagt Iscal vertrouwen te hebben in het  (volatiele) rendement van de teelt.

Suikerbietprijstabel van Iscal blijft ongewijzigd

Bieten

De suikermarkt ‘oogt’ goed, maar garanties op een goede suikerbietprijs kunnen er niet (of nooit) gegeven worden. Toch worden de planters door Iscal, de suikerfabriek van Fontenoy, aangemoedigd om de uitzaai 2022 te plannen op basis van een vooruitzicht op een suikerbietprijs van 39 euro per ton.

Plaats zitstokken voor roofvogels

Bieten

Het Bieteninstituut herinnert er aan om preventief zitstokken te plaatsen in open zones om de natuurlijke predatie van bosmuizen door roofvogels te bevorderen.

De veldopkomst bij suikerbieten was in 2021 zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïnvloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden.

Welke suikerbietrassen zaaien in 2022?

Bieten

Een goede rassenkeuze maken kan een grote invloed hebben op de teeltpraktijken die je later in het seizoen uitvoert. Kies ook voor tolerante of resistente suikerbietrassen tegen specifieke ziekten. Zo ben je conform met de IPM-richtlijnen.

Zorg nu best voor een goede bescherming tegen nachtvorst.

Bietenhopen beschermen tegen nachtvorst

Bieten

Het Bieteninstituut adviseert om de komende nachten de bietenhopen voldoende te beschermen tegen nachtvorst.

Herman neemt op eigen initiatief deel aan het onderzoek rond agrivoltaics.

Agrivoltaics: tegelijk bieten en energie oogsten

Bieten

Schapenhouder Herman Verberckmoes liet onderzoekers van KU Leuven en Innovatiesteunpunt dit voorjaar zonnepanelen plaatsen op zijn bietenveld. Het combineren van landbouwgrond met het opwekken van elektriciteit heet agrivoltaics, een systeem dat het aandeel groene energie afkomstig van zonnepanelen sterk kan doen stijgen.

Dit jaar kwam er veel cercospora voor in  de bietenvelden.

Bladschimmelziekten in bieten herkennen: enkele tips

Bieten

Nadat de bietenteelt is opgestart, is het nuttig om de teelt goed op te volgen op plagen en ziekten. De juiste ziekte herkennen in het veld is echter niet evident. De 4 belangrijkste ziekten zijn cercospora, witziekte, roest en ramularia, maar er kunnen ook andere ziekten opduiken. “Een loep meenemen naar het veld is zeker een goede tip”, klinkt het.