Suikerbietprijstabel van Iscal blijft ongewijzigd

Bieten

De suikermarkt ‘oogt’ goed, maar garanties op een goede suikerbietprijs kunnen er niet (of nooit) gegeven worden. Toch worden de planters door Iscal, de suikerfabriek van Fontenoy, aangemoedigd om de uitzaai 2022 te plannen op basis van een vooruitzicht op een suikerbietprijs van 39 euro per ton.

Plaats zitstokken voor roofvogels

Bieten

Het Bieteninstituut herinnert er aan om preventief zitstokken te plaatsen in open zones om de natuurlijke predatie van bosmuizen door roofvogels te bevorderen.

De veldopkomst bij suikerbieten was in 2021 zeer variërend tussen de percelen, afhankelijk van de zaaidatum en beïnvloed door de koude kiem– en opkomstomstandigheden.

Welke suikerbietrassen zaaien in 2022?

Bieten

Een goede rassenkeuze maken kan een grote invloed hebben op de teeltpraktijken die je later in het seizoen uitvoert. Kies ook voor tolerante of resistente suikerbietrassen tegen specifieke ziekten. Zo ben je conform met de IPM-richtlijnen.

Zorg nu best voor een goede bescherming tegen nachtvorst.

Bietenhopen beschermen tegen nachtvorst

Bieten

Het Bieteninstituut adviseert om de komende nachten de bietenhopen voldoende te beschermen tegen nachtvorst.

Herman neemt op eigen initiatief deel aan het onderzoek rond agrivoltaics.

Agrivoltaics: tegelijk bieten en energie oogsten

Bieten

Schapenhouder Herman Verberckmoes liet onderzoekers van KU Leuven en Innovatiesteunpunt dit voorjaar zonnepanelen plaatsen op zijn bietenveld. Het combineren van landbouwgrond met het opwekken van elektriciteit heet agrivoltaics, een systeem dat het aandeel groene energie afkomstig van zonnepanelen sterk kan doen stijgen.

Dit jaar kwam er veel cercospora voor in  de bietenvelden.

Bladschimmelziekten in bieten herkennen: enkele tips

Bieten

Nadat de bietenteelt is opgestart, is het nuttig om de teelt goed op te volgen op plagen en ziekten. De juiste ziekte herkennen in het veld is echter niet evident. De 4 belangrijkste ziekten zijn cercospora, witziekte, roest en ramularia, maar er kunnen ook andere ziekten opduiken. “Een loep meenemen naar het veld is zeker een goede tip”, klinkt het.

Om de voederbiet in de kijker te zetten, organiseerden de Hooibeekhoeve, KBIVB en FABulous Farmers een demonstratie voederbieten in  Scherpenheuvel-Zichem.

Voederbieten: nuttig in de rotatie, mits goede rassenkeuze

Bieten

De voederbiet is helemaal terug van weggeweest. Aan de areaalstijging is te zien dat de landbouwer steeds meer de voederbiet kiest in zijn rotatie. “Met reden, de voederbiet is een waardige teelt. Zeker in de Antwerpse Kempen, waar nog veel monocultuur maïs staat, is de voederbiet welkom”, vertelt Gert Van de Ven, onderzoeker aan de Hooibeekhoeve. Een goede rassenkeuze is cruciaal, en daarom werden rassenproeven aangelegd.

Sinds de oprichting van de coöperatie CoBT is het project op technisch en commercieel vlak volledig uitgewerkt geweest de voorbije 3 jaren.

CoBT is ontbonden

Bieten

De Algemene Vergadering van de Coöperatie des Betteraviers Transformateurs (SC CoBT) keurde vorige maand unaniem de afronding van de vereffening van de coöperatie goed. CoBT werd daarom ontbonden en de activa werden verdeeld onder de nu voormalige medewerkers, die werden terugbetaald in overeenstemming met de aangegane verplichtingen.

Rooi nu de resterende bieten die nog te velde staan.

Rooi bieten spoedig en dek hopen af

Bieten

De temperaturen zijn aan het dalen en hier en daar wordt lichte nachtvorst waargenomen. Het Bieteninstituut (KBIVB) geeft aan dat het nu niet meer gaat over een mogelijke toename van de opbrengst, maar over het rooien onder goede omstandigheden om de opbrengst en de bewaring te waarborgen.

De eerste paal van de fundering van een nieuwe diffusietoren voor de Tiense Suikerraffinaderij is geplaatst.

Bouw nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij gestart

Nieuws van maatschappijen

De Tiense Suikerraffinaderij plaatste vrijdagnamiddag 22 oktober, de eerste paal van de fundering voor een nieuwe diffusietoren. Hiermee zet de Tiense Suiker in op operationele excellentie en trekt hierbij resoluut de kaart van innovatieve, water en energiebesparende technologieën.

Jef Cleiren is de nieuwe voorzitter van CBB

Jef Cleiren nieuwe voorzitter van CBB

Bieten

Het CBB-Bureau (het bestuursorgaan van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters) heeft een nieuwe voorzitter, namelijk Jef Cleiren. Hij neemt de taak over van Marcel Jehaes, wiens mandaat, na 4 jaar, statutair beëindigd is.

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast.

Oost-Vlaamse percelen gezocht met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Bieten

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen ook deze winter 20 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.

Vanaf nu zal de rastolerantie de bladgezondheid tot de oogst moeten verzekeren.

Hoge druk cercospora in bieten

Bieten

Deze week is de laatste week dat de waarschuwingsdienst een bericht zal sturen met een update van de bladziekten. De laatste waarnemingen tonen een hoge druk van cercospora aan.

Controleer nu op aanwezigheid van cercospora. Bespuit enkel als de drempel werd bereikt.

Sterke evolutie van cercospora

Bieten

De ziektedruk in suikerbieten en cichorei neemt toe. Heel wat suikerbietvelden zijn intussen gespoten tegen cercospora. Doe dit enkel als de drempel werd bereikt.

De klassieke FAR, 4 maal aangevuld met Safari DuoActive, gaf een quasi perfect resultaat.

Safari DuoActive boost FAR-systeem

Nieuws van maatschappijen

Het aantal herbiciden in bieten neemt zienderogen af. Een goede FAR-behandeling is echter nodig, zeker om probleemonkruiden aan te pakken, zoals melganzenvoet en bingelkruid. “Safari DuoActive bleek echter wel efficiënt te werken in onze proeven, en raden we aan voor een proper en rendabel bietenveld”, geeft Yves Decroos, technisch manager bij FMC, mee.

De CBB noteert wel met tevredenheid de gezamenlijke verklaring over de EU-suikersector en de oproep om tegen het einde van het jaar een ‘Sugar Package’ in te dienen. Die moet de bietsuikersector de instrumenten geven om op lange termijn bij te dragen aan de uitdagingen inzake voedselsoevereiniteit en Green Deal.

CBB over GLB-hervorming: Een gemiste kans om suikerbietplanters in crisis efficiënt vangnet te geven

Actueel

CBB, de Confederatie van de Belgische Bietenplanters, is ontgoocheld dat suiker in de GLB-hervorming niet in aanmerking komt voor overheidsinterventie. “Hiermee wordt een unieke kans gemist om de duurzame ontwikkeling van de sector te versterken”, stelt Peter Haegeman, secretaris-generaal van CBB, die 7.500 Belgische bietenplanters vertegenwoordigt.

Bij lage prijzen komen zowel de bietentelers als de suikerproducenten onder druk en komen ook de marges in de sector onder druk , antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Verschillende elementen kunnen negatieve impact op rentabiliteit van Europese suikersector hebben

Actueel

Op middellange termijn zijn er verschillende elementen die een negatieve impact kunnen hebben op de rentabiliteit in de Europese suikersector. Dat antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA, op de suikerproductie in Vlaanderen.

In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusietorenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik.

Vlaanderen kent 1 miljoen euro ecologiesteun toe aan Tiense Suikerraffinaderij

Actueel

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 1 miljoen euro ‘strategische ecologiesteun’ toegekend aan de Tiense Suikerraffinaderij.

Onderzoeker Marlen Hass concludeert dat de steun leidt tot een verhoging van de suikerproductie in de EU en een daling van de marktprijs van suikerbieten.

Suikermarkt in EU wordt verstoord door gekoppelde bietensteun

Actueel

In lidstaten, zoals bij ons en in Nederland, die geen steun geven, is de gekoppelde bietensteun door andere EU-landen nadelig voor de suikersector. Dat is de voornaamste conclusie van een analyse van de suikermarkt, die The Journal of Agricultural Economics heeft gemaakt.

De eigenlijke uitzaai van de bieten is gestart vanaf 29 maart.

Helft van het bietenareaal is ingezaaid

Actueel

De helft van het totaal areaal bieten is ingezaaid. Dat meldt de vzw KBIVB-IRBAB, op basis van cijfers van de Tiense Suikerraffinaderij en Iscal Sugar.

Er zijn enkele punten waar we aandacht voor moeten hebben, alvorens bieten te zaaien.

Aandachtspunten voor de uitzaai van suikerbieten

Bieten

De eerste bietenvelden zijn of worden momenteel ingezaaid. In deze optiek wijst het Bieteninstituut (KBIVB) op enkele aandachtspunten.

In de periode 2000-2010 zijn er heel wat landbouwers gestopt met voederbieten te telen omdat hun bieten waren aangetast met rhizoctonia.

Voederbietenteelt wordt steeds populairder

Bieten

Jarenlang was de voederbietenteelt een teelt die door diverse voorlichters werd aangeraden, maar omwille van de nodige arbeid niet in de gunst lag van de landbouwers. De laatste jaren is de teelt echter weer in opmars en dat is terecht volgens An Schellekens van de Hooibeekhoeve. De teelt biedt heel wat voordelen, zoals een goede voederwaardeopbrengst. Door het extremere weer de laatste jaren is ook het lange groeiseizoen interessant. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten. Het Landbouwcentrum Vlaanderen (LCV) staat echter de landbouwer bij met gericht advies.

Het geniet de voorkeur om aan het einde van de winter een analyse van het stikstofprofiel van het perceel uit te voeren om een persoonlijk advies voor stikstofbemesting te krijgen.

Pas de stikstofbemesting van uw bieten zo goed mogelijk aan

Bieten

De stikstofprofielen die in februari door de verschillende laboratoria zijn opgesteld, laten zeer uiteenlopende stikstofgehalten in de bodem zien. De warme weersomstandigheden hebben een invloed gehad op de variabiliteit van de analyses. U kunt uw persoonlijke berekening van de toe te passen stikstofdosis heel gemakkelijk maken met behulp van de KBIVB-module.

Technisch manager bij FMC Yves Decroos raadt eerder Safari DuoActive aan in de FAR dan Safari.

FMC ziet Safari DuoActive als basis van de nieuwe FAR

Nieuws van maatschappijen

Vorig jaar tierde melganzenvoet welig op meerdere bietenpercelen. Ook andere onkruiden kunnen echter steeds moeilijker bestreden worden,aangezien het aantal beschikbare middelen in de bietenteelt de laatste jaren steil achteruitgaat. FMC stelt dat door Safari DuoActive in de FAR-behandelingen te integreren, de landbouwer zich geruster kan voelen en een goed rendement wordt gegarandeerd.

De proeven werden aangelegd in 5 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: zand, leem, zandleem (2 veldproeven) en Condroz.

Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst

Actueel

Op de Belgische rassenlijst wordt dit jaar 1 nieuw ras voederbiet opgenomen.