Een studie van de UCLeuven identificeert een dreiging voor bestuivers

Bieten

Onderzoekers van het Earth and Life Institute raden aan om te stoppen met het gebruik van neonicotinoïden. Dit werd besloten op basis van hun onderzoek.

CBB vraagt om een objectieve benadering van gewasbescherming.

CBB: regering, schaf gewasbeschermingsmiddelen niet zomaar af

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB) vindt dat de regering niet op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen mag verbieden. Peter Haegeman, secretaris-generaal: "Het is al te gemakkelijk om op ideologische basis gewasbeschermingsmiddelen te verbieden, zonder rekening te houden met de beschikbaarheid van werkbare alternatieven. Het is onaanvaardbaar dat zo de leveranciers van ons voedsel, die ook de beste bewakers van onze strategische Europese voedselautonomie zijn, in de kou gelaten worden."

De suikerprijs schiet door lagere oogsten omhoog.

EU-oogst duwt suikerprijs omhoog

Bieten

Suikerprijzen zitten in de ligt. Dat komt onder meer door zorgen over de Franse suikerbietenoogst, die voor vergelingsziekte wel eens tegen kan vallen. De opbrengsten zouden sowieso door droogte en hitte dit jaar al minder groot zijn. Het verbod op neonicotinoïden op bietenzaad laat zich ook gelden. Ook in Duitsland wordt een lagere suikerproductie verwacht, maar hier zijn de zorgen vooralsnog minder groot.

De eerste bieten worden binnen 14 dagen in de Tiense Suikerraffinaderij verwacht.

Tiense suikerbietencampagne start pas op 28 september

Bieten

In de Tiense Suikerraffinaderij worden de eerste suikerbieten van de campagne 2020 op 28 september verwacht. De dag nadien start de verwerking ervan. Dat is 14 dagen later dan vorig jaar.

Ducarme is federaal minister van landbouw.

Ducarme in principe tegen nieuwe ontheffing ‘neonics’, maar wacht Erkenningscomité af

Bieten

Federaal minister van landbouw Denis Ducarme is niet enthousiast om een aanvraag tot ontheffing op het gebruik van bepaalde neonicotinoïden te honoreren. Maar hij legt de bal uiteindelijk toch bij de experten van het Erkenningscomité. Ducarme roept de gewesten ondertussen op om agronomisch onderzoek naar duurzame alternatieven te steunen.

Ontheffing ‘neonics’ aangevraagd

Bieten

De confederatie van Belgische bietentelers (CBB) vraagt eerdaags een ontheffing aan voor het gebruik van neonicotinoïden in het volgende teeltjaar. Daarnaast wil de organisatie een versoepeling van de eis dat op percelen waar ‘neonics’ zijn gebruikt men 5 jaar lang geen bloeiende gewassen mag zetten. Volgens secretaris-generaal Peter Haegeman weerhoudt deze regel veel telers er vandaag van gebruik te maken van de lopende ontheffing, met veel opbrengstverlies tot gevolg.

KBIVB roept op tot verhoogde waakzaamheid.

KBIVB waarschuwt voor cercospora

Bieten

KBIVB meldt dat cercospora zich verder verspreidt in de bieten. De organisatie adviseert boeren die nog geen fungicidebehandeling hebben uitgevoerd, om observaties uit te voeren in de percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. Vanaf half augustus zijn de schadedrempels voor de bladziekten hoger.

Eén enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei.

Witziekte gespot in cichorei

Bieten

Het KBIVB meldt zichtbare symptomen van witziekte in cichoreipercelen. Waar nodig moet behandeld worden.

De gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.

Staalname voor de groeicurve door ISCAL Sugar

Bieten

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 10 augustus zijn te zien in onderstaande tabel.

Bij meerdere velden is de drempel voor cercospora sinds einde vorige week bereikt.

Verdere evolutie van roest, ontwikkeling van cercospora in bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen een verdere evolutie van roest, maar ook dat meerdere velden de drempel voor cercospora sinds einde vorige week bereikt hebben.

Wanneer de schadedrempel voor één ziekte overschreden is, wordt geadviseerd om een bespuiting uit te voeren.

Opletten voor roest

Bieten

Er wordt meer roest waargenomen in de suikerbietenpercelen die opgevolgd worden door het Bieteninstituut (KBIVB). Controleer dus je velden op ziekten en behandel waar nodig. Verwijder nu ook resterende schieters.

De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger ligt dan in 2019 maar iets lager dan in 2018.

Suikerbieten eerste maal bemonsterd

Bieten

De suikerbieten staan er op de meeste plaatsen goed bij. In het midden van de zomer wordt jaarlijks een eerste bemonstering gedaan. Deze toont momenteel een redelijke suikeropbrengst.

Het Bieteninstituut raadt aan om je percelen te controlern op bladziekten.

Opletten voor bladziekten bij bieten

Bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden van het Bieteninstituut (KBIVB) van deze week tonen een evolutie van de aantastingen witziekte en roest doorheen het hele land. Daarentegen kent cercospora slechts een zeer trage ontwikkeling en slechts 1 perceel heeft de behandelingsdrempel bereikt, namelijk 5% van de bladeren met een kleine vlek.

CoBT zal volgens planning de bieten van 1.400 telers verwerken.

Nieuwe suikerfabriek hangt aan zijden draadje

Economie

De coöperatie achter de bouw van een suikerraffinaderij in het Waalse Seneffe luidt de alarmbellen. Banken komen vooralsnog niet over de brug met het benodigde krediet om de fabriek te realiseren. Eerder werd gevreesd voor alweer een jaar uitstel. Maar nu is de toon somberder: als de ongeveer 180 miljoen die nog nodig zijn voor het einde van de zomer niet komen, stopt mogelijk de bouw.

De EU importeert dit seizoen duidelijk meer suiker dan het exporteert.

Suikerprijs veert wat omhoog in de EU

Bieten

Suikerprijzen zijn de laatste maand de prijzen in de EU weer iets gestegen, maar mondiaal staat nog druk op de prijs. De lockdowns die de coronacrisis met zich meebracht, zijn deels voorbij. De voor suiker zo belangrijke olieprijs veert daarom op. De droogte op het noordelijk halfrond en moessonzorgen in India zorgen bovendien voor gematigde oogstverwachtingen.

Schieters moet je zo snel mogelijk verwijderen.

Verwijder bieten die schieters vormen

Bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) waarschuwt voor ongewenste schieters in het veld. Verwijder deze zo snel mogelijk om zaadproductie te voorkomen.

Edito: Het heft in eigen handen

Bieten

De bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij willen invloed. Ze kopen aandelen van de Duitse moedermaatschappij en zitten voortaan dus naast hun Duitse collega’s mee aan tafel. Men beseft dat betrokkenheid bij zijn afzet cruciaal is. Het is een mentaliteit die we nu ook bij Milcobel zien. Ruzie in de tent heet dat al

snel, maar een stevige discussie hoort bij een coöperatie.

De Tiense Suikerraffinaderij is met afstand de grootste suikerverwerker van ons land.

Tiense Suikerraffinaderij betaalt een reële prijs van 26,20 per ton

Bieten

De Tiense Suikerraffinaderij betaalt voor het afgelopen seizoen een reële prijs van 26,20 per ton. Dat zegt directeur grondstoffen Erwin Boonen. Vanaf volgend seizoen zal de basisprijs worden gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs die in netto suiker exporterende landen wordt betaald. Tot nu toe was de referentie de effectieve verkoopprijs van Südzucker, maar die was minder transparant.

De Tiense Suikerraffinaderij is de grootste suikerverwerker van ons land.

Leveranciers Tiense Suikerraffinaderij kopen belang in Südzucker

Bieten

De circa 4.500 bietentelers die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij worden mede-eigenaar van diens moederbedrijf Südzucker. Via het investeringsvehikel Sopabe-T koopt het bedrijf een belang van een paar procent in het Duitse bedrijf. Binnen het aandeelhouderschap van Südzucker koppelen de telers hun kar aan die van Zuid-Duitse telers, die al 58% van de aandelen in handen hebben.

De droogte heeft voor een ongelijkmatige gewasopkomst gezorgd. Vaak zijn er in een  suikerbietenveld 2 tot meerdere ontwikkelingsstadia te zien. Kleine en grote bieten  door elkaar zorgen voor een moeilijkere onkruidbestrijding.

Droogte en bladluizen trefwoorden voor bietenteelt in 2020

Bieten

De fysieke groepsbezoeken aan de proefplatformen van de Vlaamse overheid, dit jaar voor het eerst in Bertem en Lennik, konden door de coronacrisis niet doorgaan. De organisatoren vonden een alternatief door middel van een digitaal proefveldbezoek. Landbouwleven trok als enige verslaggever naar het veld.