Eerste Vlaamse Dierenwelzijnsprijs: incubatietemperatuur belangrijker dan gedacht

Pluimvee

Vlaams Dierenminister Ben Weyts reikte op 7 februari de allereerste Vlaamse Dierenwelzijnsprijs uit. Pauline Debont-ridder was één van de 2 gelukkigen die de prijs mocht ontvangen. Zij onderzocht de effecten van temperatuurverlaging van broedmachines op het gedrag en welzijn van kippen.

De vossen stierven waarschijnlijk na het eten van met vogelgriep besmette dieren.

Al zeker 2 vossen gestorven door vogelgriepvirus

Pluimvee

Het Agentschap voor Natuur en Bos meldde vorige week dat al zeker 2 vossen stierven nadat ze besmet raakten door het vogelgriepvirus. Ze hebben in totaal 25 kadavers van vossen onderzocht, berichtte Focus & WTV donderdagavond.

Namen die verwijzen naar de vorm van vleesproducten, zoals notenburger, vegan schnitzel en vegetarische worst, zouden wel nog toegelaten blijven, zolang er een duidelijke verwijzing is dat ze plantaardig zijn.

Landsbond Pluimvee wil stopzetting van vleesbenamingen voor plantaardige producten

Actueel

De Landsbond Pluimvee wil dat de FOD Economie dringend op de proppen komt met definitieve richtlijnen voor het gebruik van vleesbenamingen voor plantaardige producten. Recent dook er opnieuw reclame op waarbij er dier(onderdelen) worden gebruikt om vegetarische producten beter in de markt te zetten.

Het getroffen bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.

Vogelgriep: Uitbraak met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N1 in Zoutleeuw

Pluimvee

Het FAVV bevestigt vandaag een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. Alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn genomen. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend. In beide zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht.

Eierverbruik blijft hoger dan vóór corona

Pluimvee

Het thuisverbruik van eieren lag in 2021 9% hoger dan vóór corona. Ook zijn er nu meer Belgen die eieren consumeren dan vóór corona. Het percentage kopende gezinnen van eieren blijft op een hoog niveau terwijl de aankoopfrequentie in 2021 daalde. Scharreleieren zijn veruit het meestgekochte eiertype maar vooral bio wint terrein.

Nieuwe pluimveestallen zullen in de toekomst meer afstand moeten houden van woongebieden.

Vlaanderen verstrengt afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden

Pluimvee

De voltallige Vlaamse regering zette het licht op groen om de afstandsregels van pluimveestallen drastisch te verstrengen in heel Vlaanderen. Concreet gaan de geldende afstanden van 225/250 m (naargelang welke reductietechnieken worden toegepast) terug naar 500/1.000 m.

Eerste ‘welzijnskippen’ in de rekken

Pluimvee

Sinds kort liggen kipproducten met het nieuwe, diervriendelijke label ‘Belgisch Beter Leven’ in de supermarkten Lidl, Aldi, Colruyt, Okay en Delhaize. Die kippen voldoen aan de dierenwelzijnscriteria van het Better Chicken Commitment (BCC). Het gaat om een trager groeiende kip die diervriendelijker wordt gehouden. Momenteel vind je in de supermarkt enkel nog maar verse kip en diepvrieskip met het label, en geen verwerkte kip.

Professor Decuypere gaf ons zijn mening over het vrijemarktsysteem rond voedsel op de Agridagen in Ravels.

Afstappen van het vrijemarktsysteem zal voedselvoorziening goed doen

Pluimvee

Professor Eddy Decuypere van KU Leuven sprak ons toe tijdens het pluimveeseminarie op de Agridagen. Hij gaf ons zijn blik op de problematieken in de (pluim)veehouderij en is ervan overtuigd dat we met een ander systeem een langere leefbaarheid en betere prijzen kunnen veiligstellen.

Tijdens dit vogelgriepseizoen werden in België 6 uitbraken van HPAI vastgesteld.

Vogelgriep: België herwint ziektevrije status op internationaal niveau

Pluimvee

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH-OIE) heeft de Belgische zelfverklaring over de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goedgekeurd en zo de ziektevrije status van ons land erkend.

De nieuwe stal van leghennenhouder Stijn Peters uit Didam valt niet te missen als je over de A12 in Nederland vanuit de richting van Duitsland komt.

“Reclame op de stal naast de snelweg werkt super”

Pluimvee

Met 26 jaar hoort leghennenhouder Stijn Peters uit het Nederlandse Didam bij de jonge garde van Nederlandse pluimveehouders. Hij is zich zeer bewust van de noodzaak van een goed imago van de pluimveesector. Stijn: “Ik zit nu op zo’n 22% eigen vermarkting, maar wil binnen een paar jaar naar 100% evolueren. Daarnaast moet mijn concept ‘EiLokaal Didam’ een begrip in de regio worden.”

De uitfasering van de verrijkte kooien voor pluimvee staat in het regeerakkoord van de Vlaamse regering.

Weyts werkt aan uitfasering verrijkte kooien voor pluimvee

Pluimvee

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft met de pluimveesector overlegd over de uitfasering van verrijkte kooisystemen voor legkippen. Een tijdpad heeft de minister nog niet, maar hij wil dat de Vlaamse pluimveehouders al afstappen van verrijkte kooien vooraleer er een Europees verbod komt.

De vaccinatie zou een nuttige aanvulling kunnen vormen op de toepassing van strikte bioveiligheids- en andere bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen.

EU-ministers overwegen groepsaankoop vaccins vogelgriep

Pluimvee

De ministers van Landbouw van de EU-lidstaten hebben de Europese Commissie dinsdag verzocht om, naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep deze winter, de mogelijkheden te onderzoeken van een mechanisme voor groepsaankoop of vaccinbanken. Dat moet zorgen "voor een robuuste en responsieve bevoorrading" met vaccins.

Steunpunt Levend Erfgoed is verbouwereerd dat er opnieuw extra regelgeving op ons afkomt die er zal voor zorgen dat ons gevederde levende erfgoed verdwijnt.

‘Europa bedreigt levend erfgoed’

Pluimvee

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is verbouwereerd dat er opnieuw een extra regelgeving op ons afkomt – dit keer uit Europa – die er zal voor zorgen dat ons gevederde levende erfgoed verdwijnt. Dat de Europese regelneven het dit keer wel erg bruin bakken, wordt volgens SLE aangetoond doordat zelfs het Federale Voedselagentschap (FAVV) – bekend voor haar omslachtige regels – ook erg gekant is tegen wat er op stapel staat.

De ophokplicht voor pluimvee vervalt in ons land vanaf 14 mei.

Ophokplicht voor pluimvee eindelijk achter de rug

Pluimvee

De Europese pluimveesector is al een hele tijd in de greep van vogelgriep. Gelukkig nam de besmetting in ons land de voorbije weken af. Daarom besliste federaal minister Clarinval (MR) om vanaf zaterdag 14 mei de ophokplicht op te schorten. Intussen werkt de Europese Commissie verder aan een oplossing voor pluimveehouders die door vogelgriep niet kunnen voldoen aan de vereisten van vrije-uitloopeieren.

In een volière vertonen de kippen meer diergedrag, maar de ammoniakuitstoot is er hoger dan in een verrijkte kooi.

We focussen nu vooral op welzijn, gezondheidspreventie en milieu

Pluimvee

Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel staat al 26 jaar in voor onderzoek en advisering rond pluimvee. Momenteel worden er zo’n 13 projecten tegelijk uitgevoerd. De focus van die projecten veranderde over de jaren heen regelmatig naargelang wat mensen belangrijker gingen vinden.

Wiebe Vermiesch startte met  Graskiekens.be als bijberoep, maar hoopt er snel zijn hoofdactiviteit van te maken.

Van kweek tot verkoop op dezelfde weide

Actueel

Het is niet evident om vandaag de dag een nieuw landbouwbedrijf te beginnen. De meeste starters zetten het bedrijf van hun ouders voort. Wiebe Vermiesch (25) moet een generatie verder teruggaan om landbouwers te vinden in de familie. Hij startte dit jaar in Deurle (Sint-Martens-Latem) een kippenkwekerij met nadruk op de korte keten. Voor de Week van de Korte Keten polste Landbouwleven even naar zijn Graskiekensverhaal.

Met kippenpluimen versterken de Oost-Vlaamse start-up Stam Agro en de UGent de groei en de weerstand van planten.

Kippenpluimen worden biostimulant voor gewassen

Pluimvee

Met kippenpluimen versterken de Oost-Vlaamse start-up Stam Agro en de UGent de groei en de weerstand van planten. Voor de landbouw betekent dit een belangrijke ‘gamechanger’ in de strijd tegen CO2 , het gebruik van mest en de reductie van stikstof.

Sinds het uitbreken van de vogelgriepepidemie in Frankrijk, in november, zijn ongeveer 16 miljoen vogels geslacht.

16 miljoen vogels geslacht sinds vogelgriepuitbraak in Frankrijk, maar epidemie neemt af

Pluimvee

Sinds het uitbreken van de vogelgriepepidemie in Frankrijk, in november, zijn ongeveer 16 miljoen vogels geslacht. Dat is een record, meldt het Franse ministerie van Landbouw. “De piek van de epidemie is aan het einde van de maand maart gepasseerd en de epizoötie vertraagt”, klinkt het bij het landbouwministerie.

Nu gelden er in ons land enkel nog de algemene, landelijke maatregelen.

Update vogelgriep: laatste beperkingszone in België opgeheven

Pluimvee

Aangezien de eindscreening in de zone Meulebeke een gunstig resultaat had, heeft het FAVV beslist om de zone op te heffen in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 april 2022. Daarmee verdwijnt de laatste beperkingszone in ons land en gelden vanaf vrijdag 29 april enkel de algemene, landelijke maatregelen. Toch blijven waakzaamheid en een goede bioveiligheid cruciaal want nieuwe besmettingen zijn niet uitgesloten.

Bio-Planet verkoopt voortaan uitsluitend eieren uit productie zonder eendagshaantjes

Nieuws van maatschappijen

Bio-Planet, de winkelformule van Colruyt Group die inzet op een biologisch en ecologisch aanbod, zal voortaan alleen nog maar eieren verkopen die komen uit een productie zonder mannelijke legkuikens. Bio-Planet koopt nu eieren aan van leghennen die werden geboren na het toepassen van de Seleggt-techniek. Dat is een methode om al na 9 broeddagen de mannelijke van de vrouwelijke eieren te onderscheiden zonder het broedproces te verstoren.

Bij het seksen ‘in ovo’ wordt er een gaatje gemaakt in de eierschaal om vervolgens via labotechnieken het geslacht te bepalen.

‘In ovo’-techniek kan dierenleed voorkomen

Pluimvee

Mannelijke eendagskuikens worden bij ons onmiddellijk na het seksen vergast. 96% er van wordt gebruikt als voeder voor wilde dieren en wordt verwerkt in petfood. In sommige landen, maar gelukkig niet in Vlaanderen, worden eendagskuikens zelfs versnipperd.

Tussen november 2020 en september 2021 sloten 24 derde landen hun grenzen voor onze pluimveeproducten.

Vlaams pluimvee blijft gegeerd

Pluimvee

De impact van de embargo’s op de export van Belgische pluimveeproducten door de vogelgriep blijft beperkt, dankzij het Europese exportcertificaat.

Update vogelgriep: Uitbraak in Meulebeke

Pluimvee

Het FAVV bevestigt vandaag een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 in Meulebeke, West-Vlaanderen. Alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn genomen, de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.

Nu heeft ook het gebied van de Loire het zwaar te verduren gekregen.

Al 2 miljoen stuks pluimvee geruimd in Frankrijk

Pluimvee

Sinds november zijn in Frankrijk al 2 miljoen stuks pluimvee geruimd om de verspreiding van de vogelgriep in te dammen. Dat is woensdag vernomen bij het ministerie van Landbouw.

De ophokplicht in ons land geldt nog steeds, ook voor particulieren.

Geval van vogelgriep bij particuliere houder in Vrasene

Pluimvee

Het FAVV meldt dat vrijdag 11 maart een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 werd vastgesteld bij een particuliere houder in Vrasene (Oost-Vlaanderen). De bron van besmetting is te zoeken in contact met besmette wilde vogels. Voorlopig worden er geen verdere maatregelen getroffen.