Fipronil-dossier wordt in april 2021 behandeld

Pluimvee

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag het zogenaamde Fipronil-dossier ingeleid. Honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd, nadat in kippeneieren de insecticide fipronil was aangetroffen. Zeven personen en 4 firma's staan nu terecht. Er werd met alle partijen afgesproken om de zaak op 22, 23 en 30 april 2021 te behandelen.

Het Verenigd Koninkrijk blijft de belangrijkste handelspartner van de EU voor de invoer en de uitvoer van pluimveevlees.

Pluimveevleeshandel in Europa groeit niet verder

Pluimvee

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben EU-landen minder (-6,5 %) pluimveevlees uitgevoerd. Ook de invoer (-12,8 %) van pluimveevlees is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Europese commissie.

Miljoenen eieren moesten vanwege de fipronil-affaire uit de schappen worden gehaald of worden vernietigd op bedrijven.

Ruim 30 bedrijven wachten nog op financiële compensatie

Pluimvee

Elf pakstations en verwerkers van eieren, 2 pluimveeslachterijen en 21 andere bedrijven wachten 3 jaar na de fipronilcrisis nog altijd op financiële compensatie. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op een vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "Onbegrijpelijk", vindt die laatste.

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken.

Krijg grip op bloedluizen door deelname aan MitePrevent

Pluimvee

De rode vogelmijt, ook bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt. Wil ook jij meer grip krijgen op de rode vogelmijtproblematiek op jouw bedrijf? Geef je dan snel op voor het project.

Nieuw Gemengd Bedrijf is ondanks de grote schaal ook een familieonderneming

Nieuw Gemengd Bedrijf: ‘Wij zijn een van de duurzaamste samenwerkingsverbanden in Europa’

Varkens

Aan de ene kant is het een heel groot samenwerkingsverband, een Nieuw Gemengd Bedrijf met uiteindelijk één miljoen vleeskuikens, 2.500 zeugen en 19.000 vleesvarkens, maar aan de andere kant is het ook een familieonderneming. Daarbij werken de Limburgse families Kuijpers en Houben nauw met elkaar samen.

ILVO investeert in 2 nieuwe mobiele kippenstallen

Pluimvee

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren.

De braadkippensector gaat dankzij corona door een diep dal.

Braadkippensector luidt de noodklok, wil meer onderlinge afstemming

Economie

De braadkippensector beleeft financieel barre tijden. Extra pijnlijk want de afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd. De toelevering en verwerkers deden hetzelfde. Het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK) roept op de crisis het hoofd te bieden door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. ‘Alle ééndagskuikens dienen bij de opzet in de stal dan ook goed ingepland te zijn voor de slacht’.

Het virus gaat dood door koken of bakken.

Braziliaanse kip met coronavirus gevonden in China

Pluimvee

In de Volkskrant staat vandaag, 14 augustus, een kort interview met Wim van der Poel te lezen over de veiligheid van Braziliaanse kip waarop het coronavirus is gevonden, in het Chinese Shenzhen. “Je kunt het coronavirus niet oplopen door het eten van voedsel”, zegt van der Poel. Toch moet men oppassen met rauw aanraken van besmet voedsel.

In 2019 werden in totaal 2.272 bemonsteringen uitgevoerd waarbij de mate van reiniging en ontsmetting bepaald werd aan de hand een hygiënogram.

Hygiëne en reiniging in pluimveebedrijven op de rooster

Pluimvee

Uit de resultaten van de hygiënogramscores op pluimveebedrijven in 2019 en tijdens de eerste helft van 2020 blijkt dat deze vergelijkbaar zijn met deze van de voorbije 2 jaar, zo meldt Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bovendien waren er geen grote afwijkingen tussen de verschillende categorieën of maanden.

De onderzoekers van ValgOrize zijn overtuigd van het potentieel van het algen in pluimveevoer. De reststromen kunnen echter niet zonder verdere verwerking aan het kippenvoeder worden toegevoegd.

Veelbelovende voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Pluimvee

Zijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekeken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het kader van een zero waste aanpak ook hoe de afvalstromen van deze productie kunnen worden gevaloriseerd in kippenvoeder. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

De pluimveesector heeft heel wat bezorgdheden.

Pluimveesector gaat in overleg met Vlaams minister Demir over heikele dossiers

Pluimvee

Een delegatie van de Landsbond Pluimvee heeft in een onderhoud met Vlaams minister Zuhal Demir, onder meer bevoegd voor Omgeving en Milieu, een aantal heikele punten besproken.

Voor Veronique Buntinx en haar gezin is het uitkipmoment nog steeds erg innemend.

Uitkippen in de stal heeft heel wat voordelen

Pluimvee

Het is een wonderlijk zicht om 80.000 kuikentjes te zien uitkomen. Twee dagen voordien werden de eieren voorzichtig in het strooisel gelegd met de NestBornmachine. “Het vergt een iets andere aanpak, maar nu zijn de braadkippen robuuster dan met een start met eendagskuikens”, vertelt pluimveehoudster Veronique Buntinx uit Neerhespen.

In 2019 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen.

Hoe was de gezondheid van het pluimvee op onze Vlaamse bedrijven in 2019?

Pluimvee

DGZ monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen, met financiële steun van het FAVV. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen in 2019?

Strobalen werden gegeven als extra verrijkingsmateriaal in de stal bij beide concepten.

Prijs voor ‘milieu-kip’ bijna 2% en voor ‘welzijns-kip’ bijna 35% meer dan reguliere kip

Pluimvee

Zowel op ILVO als op Proefbedrijf Pluimveehouderij werd het demonstratieproject De Andere Kip uitgevoerd. Bedoeling was om 2 verschillende vleeskuikenconcepten te testen, het ene had meer aandacht voor dierenwelzijn, het andere voor milieu.

Bij een hogere omgevingstemperatuur is er meer sterfte, vooral bij vleeskippen. Hittestress heeft ook een negatief effect op de eiproductie en het eigewicht.

Verhoog het comfort van je kippen bij hoge temperaturen

Pluimvee

Volgende week worden opnieuw hoge temperaturen verwacht. Je pluimvee beschermen tijdens zo’n aanhoudend warme dagen komt zowel het welzijn van de dieren als de productieresultaten ten goede. Maatregelen zoals optimaliseren van het stalklimaat kunnen helpen om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken.

Hijgende kippen.

Negatieve effecten van hittestress reduceren via het vleeskuikenvoeder

Pluimvee

Stilaan komt de (echte) zomer eraan. Soms kunnen de temperaturen echter te veel van het goede worden en loert hittestress bij vleeskuikens om de hoek. Verschillende managementmaatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door additieven zoals zink en/of vitamine E in het voeder te mengen.

De opvolging levert resultaten op.

België haalt weer Europese doelstellingen voor salmonella bij pluimvee

Pluimvee

Net als vorig jaar voldeed België in 2019 aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen. Bij vleeskalkoenen voldeed België echter voor het tweede jaar op rij niet aan deze doelstelling en is er een verbetering van de salmonellabestrijding nodig.

Eens aanwezig, verspreidt campylobacter zich razendsnel doorheen de stal/toom.

Opgelet voor campylobacter bij braadkippen

Pluimvee

Campylobacterbacteriën zijn lastige klanten op een pluimveebedrijf. Een goede bioveiligheid is daarom extra belangrijk.

De Landbond Pluimvee vertegenwoordigt circa 300 pluimveebedrijven.

‘Tienduizenden gezonde fokhennen nodeloos naar de slachtbank’

Pluimvee

De Landsbond Pluimvee vreest dat straks tienduizenden gezonde fokhennen voor niks naar de slachtbank worden geleid. Dit is volgens de organisatie gevolg van het afschaffen van het Salmonella-bevestigingsonderzoek bij fokpluimvee. Alle ouderdieren van vleeskippen, legkippen en kalkoenen lopen zo het risico slachtoffer te worden van een vals positieve salmonella status. Zo’n vals positieve test komt vaak voor.

De rechtbank in Arnhem heeft de bedrijven ChickFriend en ChickClean en hun eigenaars veroordeeld voor geknoei met fipronil. Ook in ons land werden in 2017 miljoenen eieren vernietigd door deze fraude.

Luizenbestrijders in Nederland aansprakelijk voor schade fipronilschandaal

Pluimvee

De ondernemers die in 2017 de Nederlandse – maar ook Belgische – pluimveesector in een diepe crisis stortten door stallen schoon te maken met het verboden middel fipronil, zijn aansprakelijk voor de miljoenenschade van pluimveehouders. De rechtbank in Arnhem heeft de bedrijven ChickFriend en ChickClean en hun eigenaars veroordeeld in een zaak die was aangespannen door zo'n 120 pluimveehouders. Zij hebben recht op schadevergoeding.