Hoe kan je klimaatslim én economisch rendabel melken?

Melkvee

Hoe kan je als melkveehouder de impact van een liter melk op het milieu reduceren, zonder al te veel bijkomende kosten? Het project SMART Melken zet je op weg.

In 2009 kwam EMB fel in actie vanwege een extreem lage melkprijs van minder dan 20 cent per liter.

Boeren herdenken melkcrisis van 2009 met tractorbijeenkomst

Economie

Maandag zal het exact tien jaar geleden zijn dat honderden melkveehouders in het Waalse Ciney miljoenen liters melk in een veld weggoten uit protest tegen de lage melkprijzen. Om dat te herdenken, roepen de melkveehoudersorganisatie MIG en landbouworganisatie Fugea op om die dag met 1.000 tractoren naar hetzelfde veld te komen.

Joris Relaes, administrateur generaal ILVO, Dirk Ryckaert, voorzitter Raad van Bestuur Milcobel en Peter Koopman, CEO Milcobel (vlnr)ondertekenden het Memorandum of Understanding tussen beide partijen op het melkveebedrijf van Bart en Marijke Vanderstraeten.

Milcobel ondersteunt ILVO in onderzoek naar een klimaatrobuuste melkveehouderij

Melkvee

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de grootste zuivelcoöperatie in België Milcobel slaan de handen in elkaar om de melkveehouderij een pak klimaatneutraler te maken. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst willen ze intensiever samenwerken op vlak van wetenschappelijk onderzoek rond melkvee en klimaat, dat zo ook sneller in de praktijk kan omgezet worden.

Melkveehouders zijn wel degelijk bezig met het aanpassen van hun bedrijfsvoering aan de klimaatuitdaging. Ze zoeken naar een teeltsysteem dat bij extreme weersomstandigheden meer opbrengstzekerheid biedt, zorgt voor meer koolstofopslag in de bodem en dat minder kunstmestinput nodig heeft. Een gedegen rantsoenadvies blijft hierbij een noodzaak.

Klimaatvriendelijke ommekeer met eigen voer

Melkvee

Het wordt de landbouwers stilaan duidelijk dat ‘het klimaat’ een aangepast management zal vragen. Op melkveebedrijven speelt dit zowel op vlak van adaptatie (aanpassen aan wijzigend klimaat) als mitigatie (verminderen broeikasgasuitstoot). Het demonstratieproject KOE werkt hierrond mogelijkheden uit.

In de derde week van augustus (22/08) ging de melkproductie in Europa stilaan naar de seizoendip.

De zuivelmarkt in augustus

Economie

Tijdens de voorbije maand viel er onrust op de zuivelmarkten te bespeuren. Dit had verschillende redenen. Een overzicht door de Milk Trading Company (MTC).

Innovatief ondernemen pimpt gezinslandbouw

Melkvee

Nico De Vlieger en Isabelle Solomé runnen in Sleidinge een melkveebedrijf, telen aardappelen, baten een automatenwinkel uit en straks ook een… hoevefrituur.

Een eerste stap is de klauw en de aangetaste zone zorgvuldig schoonmaken.

Preventie van Mortellaro loont

Melkvee

Digitale dermatitis, beter gekend als Mortellaro, is op veel melkveebedrijven een terugkerend klauwprobleem. De impact van de aandoening op de productie, het welzijn en de vruchtbaarheid van het melkvee is groot. De economische verliezen lopen dan ook aanzienlijk op als de melkveehouder het probleem niet onder controle krijgt. Ondanks onderzoek bestaat dé oplossing (nog) niet om van de ziekte verlost te raken. Daarom zijn preventie en behandeling belangrijk.

Na de overwinning van ‘Schoonste boer’ verder de landbouw promoten

Melkvee

Op 17 augustus viel het verdict. Vijf kandidaten vochten voor de titel, maar alleen de ‘schoonste’ ging ermee lopen. De 28-jarige melkveehouder, Pieter D’Hooghe, had het niet verwacht, al viel zijn promotiefilmpje het meest in de smaak. Veel tijd om te bekomen had hij niet, de nacht van de verkiezing moest hij weer aan de slag want er hadden twee koeien gekalfd.

Fonterra bouwde een wereldwijd imperium op van fabrieken en melkveehouderijen, maar blijkt nu een reus op lemen voeten te zijn.

Het Fonterra-fiasco: een les voor andere coöperaties

Nieuws van maatschappijen

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra zal in het lopende boekjaar een verlies lijden van 590 miljoen tot 675 miljoen ‘kiwi’-dollars (342 miljoen tot 390 miljoen euro). Voor het eerst in Fonterra’s geschiedenis krijgen de boeren-aandeelhouders geen dividend. Uit de opkomst en neergang van Fonterra kunnen andere coöperaties lessen trekken. Een avontuurlijke directie kan landbouwers veel geld kosten.

Wees zeker van het IBR-statuut vooraleer je een aangekocht rund bij de andere dieren plaatst.

Bioveiligheidstip: Beperk het risico bij aankoop van dieren

Melkprijzen kruipen voorzichtig omhoog.

Europees gemiddelde voorschotmelkprijs omhoog, Milcobel blijft achter

Melkvee

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in juni gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,29 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 9 cent per 100 kg meer dan de voorgaande maand. Milcobel wijzigde de prijs opnieuw niet en blijft met een prijs van 31,72 euro dus nog achter bij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de LTO Melkprijsvergelijking.

Animal Rights: Belgische supermarkten verkochten melkproducten van mishandelde koeien

Melkvee

Volgens beelden die de Duitse dierenrechtenorganisatie SOKO Tierschutz met een verborgen camera heeft gemaakt, worden de koeien in het grootste melkveebedrijf in de Duitse deelstaat Beieren ernstig mishandeld. Ook verschillende Belgische supermarkten verkopen kazen die afkomstig zijn van het bedrijf, zo stelt Animal Rights.

Botulisme kan leiden tot grote schade op melkveebedrijven.

MilkBE werkt schaderegeling uit voor zware gevallen botulisme

Actueel

Brancheorganisatie MilkBE heeft de bestaande schaderegeling voor botulisme, nu beperkt tot de vergoeding van de vernietigde melk, uitgebreid met een schaderegeling voor melkveehouders die worden geconfronteerd met een zware botulismebesmetting. In dergelijke gevallen wordt voortaan ook een vergoeding voor gestorven dieren uitbetaald. Vanaf 1 september zal hiervoor bijkomend een heffing van 0,03 euro/1000 liter excl. BTW komen op de melkfactuur.

Melkprijs Milcobel blijft op Europees vlak duidelijk achter

Actueel

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in mei gemiddeld een voorschotmelkprijs van 33,21 euro per 100 kg standaardmelk. Dat komt neer op een daling van 5 cent per 100 kg ten opzichte van de voorgaande maand. Milcobel wijzigde de prijs in mei niet en blijft met een prijs van 31,72 euro ver achter bij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de LTO Melkprijsvergelijking.

Voor de gezondheid van de dieren is het ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te huisvesten.

Huisvest pasgeboren kalveren apart van de oudere dieren

Het gebruik van meerdere sensoren - op poot en hals - blijkt efficienter dan slechts één sensor, zeker op het laatste moment voor bronst of kalving.

Combinatie van sensoren werkt beter

Melkvee

Sensoren die voortdurend het lig-, stap-, sta-, eet- en herkauwgedrag van melkkoeien meten, kunnen bronst en kalving tussen 2 en 24 uur op voorhand met hoge nauwkeurigheid voorspellen. De combinatie van sensoren doet het beter dan één sensor, zeker op het laatste moment voor bronst of kalving, wanneer snel reageren van cruciaal belang is voor zowel koe als melkveehouder.

Milcobel behoorde Europees gezien niet tot de beste betalers in 2018.

Granarolo en Valio betaalden in 2018 de beste melkprijs, Milcobel bijna hekkensluiter

Actueel

Het Italiaanse Granarolo is net als voorgaande jaren met een melkprijs van ruim 38 euro per 100 kg standaardmelk, de koploper in de melkprijsvergelijking, opnieuw gevolgd door Valio. De Finse topcoöperatie Valio betaalt een hoge en zeer constante melkprijs uit aan de leden-melkcoöperaties. Milcobel behoorde met een prijs van 32,72 euro per 100 kg standaardmelk tot de mindere betalers.

FrieslandCampina verlaagt de melkprijs fors.

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs

Melkvee

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor juli met 75 cent naar 35,00 euro per 100 kilo. Dit is inclusief een neerwaartse correctie van 39 cent. De verwachting is dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk in juli licht zullen dalen. In juni verhoogde de zuivelcoöperatie de prijs nog met 50 cent, inclusief een negatieve correctie van 11 cent.

De belangrijkste besmettingsroute is de verticale overdracht. 80
% van de kalveren geboren uit een besmette koe komt eveneens besmet ter wereld.

Bioveiligheidtip: Test aangekochte en eigen dieren op neospora

Melkvee

Neosporose kan gedurende langere tijd op een bedrijf aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Naarmate het aantal besmette dieren toeneemt, kunnen de problemen verergeren.

Strategisch opgehangen ventilatoren boven het voerhek

Beperk hittestress om koeien gezonder en rendabeler te houden

Melkvee

De zomer staat alweer voor de deur. Voor vele mensen is dit de leukste periode van het jaar, met vakantie, reizen en mooi, warm weer. Dieren hebben het meestal moeilijk in warme omstandigheden en koeien zijn hier dan ook geen uitzondering op. De temperatuur waarbij een koe optimaal presteert – op vlak van vruchtbaarheid, melkproductie, gezondheid – is tussen 5 en 20 °C. Eens de temperatuur hoger wordt, zal een koe dus minder goed presteren.