Efficiënt scoren van het dierenwelzijn op een melkveebedrijf is mogelijk

Melkvee

Zijn mijn melkkoeien ‘blij’ en gezond? En hoe kan ik dat voor mijn klant en mijn omgeving in een score uitdrukken? De Welzijnsindex en Dierenwelzijnscan, recent ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), kunnen hierbij helpen.

De site van Milcobel in Kallo.

Milcobel verhoogt deze maand nog maar eens de melkprijs: +2,5 euro per 100 l

Actueel

De raad van bestuur van Milcobel heeft beslist voor de lopende maand januari een standaardprijs uit te betalen van 43 euro per 100 l. Dat is nog maar eens een verhoging, of 2,5 euro meer dan in december 2021.

In Nederland ligt het percentage melkkoeien dat buiten loopt hoog.

84% van Nederlandse melkveebedrijven past weidegang toe

Actueel

Het percentage melkveebedrijven in Nederland dat de koeien in de wei laat lopen, is verleden jaar weer gestegen: van 83,7 % in 2020 naar 84 % in 2021. Dat meldt ZuivelNL.

In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij uitrollen.

Melkveehouders betalen lagere bijdrage MilkBE door minder zware botulismegevallen

Actueel

Door het afnemend aantal gevallen zware botulisme daalt de bijdrage voor de melkveehouders aan MilkBE. De grootste budgettaire posten blijven de sectorbrede monitoring van contaminanten in rauwe melk, het solidariteitsfonds Botulisme en Duurzaamheid. In 2022 zet MilkBE immers in op de digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor.

Bij jonge kalveren met diarree kan een snelle effectieve vloeistoftherapie een extra dierenartsenbezoek vermijden en grote economische verliezen voorkomen.

Een effectieve eerste behandeling voor kalverdiarree is cruciaal

Melkvee

Diarree is één van de meest voorkomende klachten bij jonge kalveren die groeiachterstand en frequent ook sterfte veroorzaakt, met de daaraan gekoppelde economische verliezen. Het vroeg genoeg instellen van een effectieve behandeling die deze verliezen herstelt, is cruciaal om een ernstiger ziekteverloop met grotere economische gevolgen te voorkomen. De veehouder heeft hier zelf veel invloed op.

Heel wat landbouwbedrijven verwerken zuivel voor hoeveverkoop. Vlaams minister Hilde Crevits werkt aan een gecoördineerd plan voor de korte keten.

Gemiddelde meerwaarde bedraagt 77.000 euro op bedrijven met hoeveverwerking

Actueel

Zonder rekening te houden met bijkomende kosten als gevolg van de keuze voor de korte keten werd gemiddeld een meerwaarde van 77.000 euro gerealiseerd op bedrijven met zuivelverwerking thuis. Dat blijkt uit een uitgebreide studie van Steunpunt Korte Keten en SBB, met financiële steun van de FOD Economie. De studie geeft een richting aan voor anderen.

De site van Milcobel in Kallo.

Weer trekken misnoegde melkveehouders tegen Milcobel naar rechtbank

Actueel

51 melkveehouders stappen naar de rechter om een beslissing van Milcobel te vernietigen. Het gaat om de goedkeuring waarbij die het systeem van gespreide betaling van het scheidingsaandeel over 5 jaar invoerde. In oktober wordt de zaak behandeld door de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

De onderzoekers streven ernaar om het jongvee op de hooibeekhoeve zo efficiënt mogelijk groot te brengen.

De jongveeopfok zo efficiënt mogelijk organiseren

Melkvee

Wat is het ideale moment om maïs te introduceren? Wat is het effect van ad libitum melk voeren op de groei van kalveren? En hoe zit het met methaanemissies bij jongvee? Dat zijn allemaal onderzoeksvragen vanuit het project Jongleven om de jongveeopfok op punt te stellen.

Het uiteindelijke doel is om tegen 2025 de volledige melkveesector te bereiken met de Klimrektool.

Vlaanderen voorziet ILVO een subsidie van 433.000 euro voor versnelde uitrol van Klimrek

Actueel

Op voorstel van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits besliste de Vlaamse regering om een subsidie van 433.000 euro toe te kennen aan ILVO voor het project Klimrek. Bedoeling is om 180 unieke melkveebedrijven te begeleiden in reductie van klimaat- en milieu-impact.

In Europa stijgen de melkprijzen af boerderij tot recordhoogte voor deze tijd van het jaar.

Internationale zuivelmarkt: heel hoge melkprijzen voor deze tijd van het jaar

Actueel

Minder melk en betere melkprijzen: dat is wat het najaar kenmerkt op de Europese zuivelmarkt. Ook de kaasprijzen zijn de voorbije weken sterk omhooggegaan.

Nico verzorgt heel het boerderijgebeuren, terwijl Ann de ijszaak runt.

Hoeve De Peinwinning : ‘In deze periode van het jaar maken we vooral kerststronken’

Actueel

Sinds 9 jaar kan je bij Hoeve De Peinwinning in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort ijsjes eten. Ann Distelmans spitst zich daar volledig op toe, terwijl haar man Nico Vandervelpen de melkkoeien en de akkerbouw verzorgt. Nu de feestdagen eraan komen, is Ann druk bezig met het maken van prachtige ijsstronken en -desserts.

In het kader van carbon farming kunnen melkveehouders ook maatregelen nemen, zoals gebruik van groenbedekkers, gebruik van grasklaver of luzerne, inbrengen van compost of stalmest en het aanplanten van houtkanten.

Milcobel steunt lokale boeren in klimaatneutrale ambities

Actueel

Zuivelcoöperatie Milcobel sluit als eerste Belgische onderneming aan bij het opstarten van Claire. Dat staat voor 'Clean air' en gaat voor lokaal klimaatneutraal. Claire brengt die CO2-uitstoot willen samen met partijen die CO2-uitstoot willen, vermijden of zelfs opslaan.

Voor melkrobotbedrijven ligt een combinatie met weidegang moeilijk.

Succesvol beweiden is een grote uitdaging voor Vlaamse melkveehouder

Actueel

Weidewijs is 1 van de 46 projecten die door het departement Landbouw & Visserij werd goedgekeurd om innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw te ondersteunen. Het totale budget bedraagt 75.000 euro. Deelnemende partners zijn ILVO, Cow Coach, de Hooibeekhove en Obs’Herve. Weidewijs wil het draagvlak voor de beweiding bij melkveehouders vergroten.

Bij de zoektocht naar een origineel en innovatief product werd er gezocht naar iets waar jongeren verzot op zijn.

Vijf studenten van Hogeschool Vives ontwikkelen een cocktail op basis van melk: Lì O Lai

Melkvee

Vijf studenten agro- en biotechnologie van Hogeschool Vives creëerden binnen het vak ‘Student Company’ een innovatief product, een cocktail op basis van verse melk.

In een Vlaio-Landbouwtraject zal men onderzoeken of selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis aan de hand van sneltesten ook op onze Vlaamse melkveebedrijven toepasbaar is.

Een goede uiergezondheid met minder antibiotica

Melkvee

Gezien de maatschappelijke druk rond antibioticagebruik in de veehouderij en het nog steeds veelvuldig voorkomen van mastitisproblemen op Vlaamse melkveebedrijven, is men op zoek naar concepten om beide uitdagingen te samen aan te pakken. In een recent gestart Vlaio-landbouwproject rond het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis met sneltesten voor kiemdetectie, gaan onderzoekers na of dit innovatieve behandelconcept ook op Vlaamse bodem toepasbaar is.

Milcobel voert voor de twaalfde keer op rij een stijging door van de melkprijs, en bereikt daardoor een recordhoogte.

Milcobelprijs stijgt naar recordhoogte

Nieuws van maatschappijen

De raad van bestuur van Milcobel maakte op 14 december de laatste melkprijsbeslissing van 2021 bekend. De zuivelcoöperatie verhoogde haar standaardmelkprijs voor de lopende decemberleveringen met niet minder dan 5 euro per 100 l, wat resulteert in een prijs van 42,50 euro per 100 l inclusief de getrouwheidspremie. Met deze melkprijs breekt Milcobel zijn historisch record.

De poedertorens van Royal A-ware in Aalter produceren 24/7 melkpoeder.

Royal A-ware na overname poedertorens: investeren in optimalisatie en in extra medewerkers

Actueel

Het duurde langer dan verwacht, maar op 2 november was het zover: symbolisch gaf Friesland-Campina de sleutels van de poedertorens in Aalter af aan Royal A-ware. “Het is een nieuwe, belangrijke stap van ontwikkeling en groei in Vlaanderen”, zeggen Luc Van Hoe en Luc Lamberigts.

De koeien liggen comfortabel in de diepstrooiselboxen

Kiezen voor het scheiden van runderdrijfmest

Melkvee

De Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) organiseerde op 13 september nogmaals een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van runderdrijfmest. Melkveebedrijf het Renierenhof uit Kinrooi deelde enthousiast zijn ervaringen.

Vader Lieven en zoon Frederik Ryckewaert: groeien is niet aan de orde, wel verder optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Familie Ryckewaert: ‘Sterke genetica en goed management zijn basis voor succes in prijskamp’

Actueel

Een gezonde koe. Het lijkt zo simpel als 1+1=2. Maar het is wel dé voorwaarde om top te zijn. “En dat bekom je onder meer door sterke genetica en goed management. Dat zijn de 2 sleutelbegrippen om successen in veeprijskampen te halen.” Vader Lieven en zoon Frederik Ryckewaert stomen hun ‘dames’ klaar voor Agribex. Een gesprek.

Betty Eeckhaut pleit voor meer waardering voor vrouwen in de landbouwsector.  Ze verdienen het om extra voor het voetlicht te komen.

Betty Eeckhaut (Milcobel): ‘Tussen onze koeien voel ik mij heel erg gelukkig’

Actueel

Landbouwersvrouwen verdienen elke dag van het jaar een Ladies’ Day, maar dat beursorganisator Agribex hun een hart onder de riem steekt, getuigt van respect én waardering. “Dat missen we wel in onze maatschappij. Door de hele klimaatdiscussie zijn boeren plots de grote boeman geworden. Het is net anders: wij zorgen hier lokaal voor het meest veilige en het lekkerste voedsel ter wereld.” Landbouwleven sprak met Betty Eeckhaut, nu bijna anderhalf jaar voorzitter van de raad van bestuur van onze grootste zuivelcoöperatie Milcobel.

Milcobel streeft naar de uitbetaling van een bovengemilddelde melkprijs in 2022.

Milcobel streeft naar bovengemiddelde melkprijs in 2022

Actueel

Net voor de zomer van 2020 werd Betty Eeckhaut aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Milcobel, met 2.000 leden de grootste zuivelcoöperatie van ons land. Ook de aanstelling van Nils van Dam als nieuwe CEO liet een nieuwe wind waaien.

Royal A-ware beloont de melkveehouders met 2 euro extra voor de in december geleverde melk.

Royal A-ware verhoogt in december melkprijs en doet er extra bonus van 2 euro bij

Actueel

De Nederlandse zuivelverwerker Royal A-ware, die nog altijd Vlaamse melkveehouders zoekt, betaalt voor december een hogere melkprijs uit. Daarbovenop komt voor de maand december nog een extra bonus van 2 euro over de in december geleverde liters.

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen stak woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

Melkveehouder en onderzoekers planten bomen voor het klimaat

Melkvee

Melkveehouder Kris Heirbaut uit Temse gaat deze winter net als 20 andere Vlaamse landbouwers aan de slag met ‘agroforestry’. Hij plant meerdere rijen cultuurpopulier, wintereik en tamme kastanje op één van zijn akkers. Het Consortium Agroforestry Vlaanderen, onder leiding van ILVO, hielp Kris bij het opstellen van het aanplantingsplan en stak ook woensdag 1 december de handen uit de mouwen om de bomen de grond in te krijgen.

In 2020 werd er 4,3 miljoen ton zuivelproducten minder geconsumeerd in de horeca in West-Europa dan het voorgaande jaar.

De invloed van Covid-19 op de zuivelsector

Melkvee

Euromonitor International gaf via een online conferentie een inkijk in de cijfers over de impact van covid-19 op de zuivelindustrie. Het onderzoek waarop de cijfers gebaseerd zijn, vond plaats in 5 landen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, België en Frankrijk.

Het verschil in voerefficiëntie per koe is groot. Zo heeft de ene koe dubbel zoveel voer nodig dan de andere om dezelfde hoeveelheid melk te produceren.

Focus op voerefficiëntie om kosten én methaanuitstoot te verlagen

Melkvee

Pieter Van Goor van de afdeling Genetica en Innovatie bij fokkerijorganisatie CRV legde ons tijdens de Vlaamse Fokkerijdag uit hoe de accenten in de fokkerij verlegd werden doorheen de voorbije jaren. Na de klimaattop in Glasgow ligt de focus nu vooral op methaanuitstoot.