Agrifirm en CRV gaan samen onderzoek doen naar methaan

Melkvee

De coöperatieve bedrijven Agrifirm en CRV starten een gezamenlijk project waarin de methaanuitstoot van individuele koeien in de praktijk wordt gemeten. Ze willen hiermee meer inzicht krijgen in de verschillen tussen dieren en rantsoenen. Met de kennis uit dit project worden nieuwe producten ontwikkeld waarmee veehouders kunnen sturen op methaan. De onderzoekers denken hierbij onder andere aan: aangepast voeradvies, fokwaarden voor methaanefficiëntie en een verbeterde inschatting van de methaanemissie op koe- en bedrijfsniveau.

Op het bedrijf van Kris en Els staan 1400 kalveren.

“De eerste levensweken van een kalf zijn cruciaal”

Melkvee

Op kalverbedrijf De Driehoekshoeve in Kasterlee verzorgen Kris Van de Perre en Els Braeckmans 1.400 kalveren. De dieren komen van kalverintegratie VanDrie en zijn zo goed als altijd zwarte Holsteins. Het grootste deel van het werk is geautomatiseerd, waardoor Kris en Els ook nog de tijd vonden om een vakantiewoning te renoveren en verhuren.

Riet, Marc en Kristof investeerden in automatisering om de arbeidsdruk te verlichten.

De Breykenshoeve zet deuren open voor bezoekers

Melkvee

Dit weekend ontvangen verschillende landbouwbedrijven bezoekers tijdens Dag van de Landbouw. Een daarvan is de Breykenshoeve in Mol. Het melkveebedrijf met 70 koeien is gelegen op een prachtige locatie langs het kanaal Herentals-Bocholt. Door het vele fietsverkeer nam de familie Verschueren de beslissing om in 1998 te starten met ijsverkoop. Dat was een succes! Ondertussen groeide de Breykenshoeve uit tot een volwaardige horecazaak.

De Milcobel-melkprijs stijgt in september met 25 cent.

Milcobelprijs stijgt met 25 cent

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende september-leveringen verhoogd met 0,25 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 34,20 euro per 100 l melk. Leden die niet in opzeg zijn, krijgen net als vorige maand een getrouwheidspremie van 30 cent/100 l.

De uitdaging is nu om dat dieren op grote schaal te laten doen en kuddes te trainen om naar het toilet te gaan.

Koeien moeten naar toilet om broeikasgassen te verminderen

Melkvee

Wetenschappers beweren dat ze met succes koeien hebben afgericht om in toiletten te plassen. Bedoeling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het team van Nieuw-Zeelandse en Duitse onderzoekers geeft toe dat het experiment begon als een grap, maar het ontdekte dat het beheer van urine van runderen op de lange termijn een impact kan hebben op het klimaat.

De waterbehoefte van een hoogproductieve koe kan oplopen tot 100 à 150 l per dag en meer.

Let op voor vochttekort bij je melkkoeien

Melkvee

Melkkoeien hebben behoefte aan veel water. Wanneer ze – bijvoorbeeld door ziekte – onvoldoende water opnemen, moet er snel ingegrepen worden. Dat is ook mogelijk als veehouder.

De nieuwe serrestal van landbouwer Bram Maes.

Mest scheiden op een melkveebedrijf

Melkvee

B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, organiseerde een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van mest op een melkveebedrijf. Hoe verloopt het scheidingsproces en hoe kun je de verschillende mestfracties optimaal benutten? Landbouwer Bram Maes deelde zijn ervaringen en leidde ons virtueel rond op zijn bedrijf.

Vaccinatie tegen mastitis heeft geleid tot een grote verbetering in de uiergezondheid. Het gebruik ervan mag echter niet leiden tot het verwaarlozen van de grondbeginselen van de veehouderij.

Met een grote veestapel moet je heel wat protocollen voorzien en toepassen

Melkvee

Het melkveebedrijf van Vital Laschet in Hombourg telt bijna 400 melkkoeien en produceert ongeveer 3,6 miljoen l melk per jaar. Er zijn 5 werknemers en seizoensarbeiders actief. “Een grote veestapel houden, is niet vanzelfsprekend. Je moet protocollen voor het dierenwelzijn en de gezondheid opstellen én uitvoeren”, geeft Arnaud Beckers, manager van het bedrijf, toe.

Sinds 1 juli haalt de Nederlandse zuivelverwerker Royal A-ware ook melk op bij  Vlaamse melkveehouders.

Zuivelverwerker Royal A-ware: We hebben vertrouwen gevraagd én gekregen, nu elke dag verdienen

Actueel

‘Vertrouwen’ loopt als een rode draad in de relatie tussen Vlaamse melkveehouders en de Nederlandse zuivelverwerker Royal A-ware. “Vertrouwen is de basis van onze samenwerking. Als het vertrouwen er onderling is, loopt alles op wieltjes.” Donderdag 1 juli was ook voor Robert van Ballegooijen (COO) en directeur Luc Van Hoe een heel belangrijke dag: voor de eerste keer werd door Royal A-ware ‘Vlaamse melk’ opgehaald.

De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.

Hoger beroep van Milcobel afgewezen

Nieuws van maatschappijen

Het Hof van Beroep te Gent heeft het hoger beroep in kortgeding van Milcobel afgewezen. De rechter oordeelde dat er wel urgentie was voor de 14 leden om te vertrekken, aangezien zij al getekend hadden bij een concurrerend bedrijf dat een hogere melkprijs aanbood.

Ook melkveehouders in Nederland zorgen goed voor hun koeien en kalveren, ze vormen het voornaamste kapitaal van de melkveehouder.

Nederlandse zuivelsector ZuivelNL formuleert klacht tegen Dier&Recht

Actueel

In Nederland valt een campagne van Dier&Recht bij melkveehouders en zuivelfabrikanten bijzonder slecht. ZuivelNL dient dan ook een klacht in.

Het is van 2014 geleden dat de Amerikanen zo stevig meer molken in de eerste jaarhelft.

Amerikanen hebben in eerste jaarhelft stevig gemolken

Actueel

Wat de zuivel betreft, noteren de melkprijzen van de meeste kopers eerder stabiel. De room- en boterprijs zijn licht gestegen. Na een daling trokken ook de poeder- en kaasprijzen weer aan. Hieronder geven we een overzicht van de internationale zuivelmarkten.

Welke kansen biedt Wallonië voor melkveebedrijven?

Melkvee

Vlaamse melkveebedrijven hebben het tegenwoordig zeer moeilijk om aan alle verstrengde maatregelen te voldoen. In Wallonië biedt het wettelijk kader meer en goedkopere mogelijkheden. Daarom lichtte Carl De Braeckeleer van studie- en adviesbureau DLV in een webinar de regelgeving voor de melkveehouderij in Wallonië toe.

Bij de oudere kalveren is het van belang om het voer (krachtvoer, ruwvoer) minstens dagelijks te verversen om broei en dus verlies aan smakelijkheid en voederwaarde te voorkomen.

Tips en adviezen bij hittestress bij kalveren en droogstaande koeien

Melkvee

Hittestress treft niet alleen lacterende koeien. Ook kalveren en droogstaande dieren ondervinden er negatieve gevolgen van. Hittestress heeft bij kalveren en droogstaande dieren immers een belangrijke impact op hun latere productie.

De prijzen voor consumptiemelk zijn bij ons tot 44% lager dan in Nederland en Duitsland.

Prijs voor melk in België tot 44% lager dan in omringende landen

Economie

De prijzen voor consumptiemelk zijn tot 44 % lager dan in Nederland en Duitsland. Dat zegt de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). Aldi volgde onlangs Albert Heijn naar een stuntprijs van 0,55 euro per l. “Het gevaar bestaat dat andere retailers verplicht zullen zijn om deze prijsdalingen te volgen”, zegt de sectorvereniging.

Mastitis of uierontsteking is een van de meest voorkomende aandoeningen  op een melkveebedrijf.

Groeiende belangstelling voor project MastiMan

Melkvee

Het project MastiMan begeleidt veehouders op weg naar een betere uiergezondheid door het monitoren van herstel bij mastitis. Eind 2020 waren er al 89 bedrijven waar een projectgerelateerde innovatie of verandering was opgestart. Het streefdoel is 150 bedrijven. Er werden intussen ook al 220 adviezen uitgebracht. Dat advies wordt altijd op maat van het veebedrijf opgemaakt.

Zuivelcoöperatie Milcobel verhoogt zijn melkprijs met 0,20 euro/100 l, maar leden die niet vertrekken krijgen er een getrouwheidspremie bovenop

Milcobelprijs stijgt naar 34,25 euro/100 l... voor blijvende leden

Nieuws van maatschappijen

Milcobel heeft zijn standaardmelkprijs voor de lopende augustus-leveringen verhoogd met 0,20 euro per 100 l, zo meldt de raad van bestuur. Deze nieuwe prijsverhoging resulteert in een prijs van 33,95 euro per 100 l melk. Enkel leden die niet in opzeg zijn, krijgen bovendien een getrouwheidspremie van 30 cent/100 l.

We zien dat gewoon mineraalwater hier duurder verkocht wordt dan melk, aldus Vandamme.

Boeren voeren actie bij supermarkt Aldi tegen lage melkprijzen

Melkvee

Een tiental boeren heeft dinsdag actie gevoerd bij een Aldi-supermarkt om te protesteren tegen de lage prijs voor melk. "Mineraalwater wordt hier duurder verkocht dan melk", zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Verschillende tractoren trekken later naar het distributiecentrum van Aldi in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere, waar een delegatie van het Algemeen Boerensyndicaat wordt ontvangen.

De Angusvaarzen die droog staan lopen tussen het melkvee.

Cis van De Oostveehoeve: “Pas als het verdienmodel oké is, pas ik mijn management aan”

Melkvee

Cis Oostvogels uit Essen (46) baat een melkveebedrijf uit met 120 melkkoeien en enkele Black Angus-vleesrunderen. Hij zet sterk in op koolstofopslag in de bodem en past daarom al 15 jaar niet-kerende bodembewerking toe. Verder streeft Cis naar een gesloten circulair systeem en doet hij aan thuisverkoop van Angus-vlees.

Chief Roxy met de familie Van Hoof-Boonen Holsteins en hun crew, samen met de jury.

Bogaarden, de eerste veeprijskamp in het coronatijdperk

Melkvee

Na 2 jaar was het een prettig weerzien van prijskampliefhebbers in Bogaarden. Met 160 inschrijvingen was er veel interesse en werd er uitgekeken naar nieuwe exterieurtoppers. En het wordt stilaan een traditie dat het mooi weer is in Bogaarden. De ‘drash national’ behoort tot het verleden.

De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie Milcobel werd geschorst.

Voorzitter ondernemingsrechtbank schorst uittredingsstop Milcobel

Melkvee

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Dendermonde velde op 20 juli 2021 een beslissing in het kort geding dat enkele coöperanten van Milcobel tegen de zuivelcoöperatie hadden aangespannen. De voorlopige stop op de uittreding uit de coöperatie werd geschorst. Wij konden de tekst van de beschikking inkijken en duiden de uitspraak.

De retailers kiezen volgens het ABS weer voor de techniek van de verschroeide aarde en ontzien boer noch koe door hun rush naar de gouden medaille voor laagste prijszetter.

Algemeen Boerensyndicaat klaagt lage prijszetting van melk aan

Actueel

Zuivelproducten worden door ALDI en Albert Heijn weer als lokmiddel ingezet. “De prijzenoorlog tussen de grootwarenhuizen is weer volop losgebarsten en duwt uiteindelijk de melkveehouders weer de dieperik in. Daarmee vervallen de retailers weer in de hen vertrouwde werkwijze om melkverwerkers tegen elkaar uit te spelen om te mogen leveren”, stelt Marc Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

De melkprijzen van de melkboeren waar het bedrijf mee samenwerkt gingen de afgelopen 6 maanden met 1,8 procent omhoog tot 37,25 euro per 100 kilogram, zonder btw.

Winst FrieslandCampina onder druk door tegenvallers in Azië

Actueel

De Nederlandse zuivelmultinational FrieslandCampina heeft het afgelopen halfjaar 42 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het concern wijst op enkele tegenvallers in de Aziatische markt.

Het ruwvoeder is zoveel mogelijk zelf geteeld. Door met productiegroepen te werken, krijgt elke koe krachtvoer naar behoeften.

Kurt Claeys wil een duurzaam melkveebedrijf: “Door in te zetten op duurzaamheid, zet ik in op mijn bedrijf”

Melkvee

Kurt Claeys uit Lembeke leidt samen met zijn vrouw Veerle een melkveebedrijf met iets meer dan 200 koeien. In 2020 namen ze een gloednieuwe ligboxenstal in gebruik. Die maakten ze alvast future-proof op vlak van dierenwelzijn en duurzaamheid.

Dirk Coucke toont het grillige verloop van de melkprijzen en vergelijkt met de stabielere prijzen op de termijnmarkt.

Milk Trading Company zorgt al 4 jaar voor prijsstabilisatie

Actueel

De melkprijs is cruciaal in de bedrijfsvoering van melkveehouders. Gezien de grote volatiliteit van die melkprijs, groeide de interesse in de termijnmarkt. “Daarom startten we 4 jaar geleden met de Milk Trading Company (MTC)”, aldus Dirk Coucke van adviesbureau DLV. Het bleek een schot in de roos.