Kan 3-NOP de methaanuitstoot verminderen in de praktijk?

Melkvee

In de strijd tegen de klimaatverandering wordt volop onderzoek gedaan naar de reductie van de methaanuitstoot bij runderen. Het veelbelovende toevoegingsmiddel 3-NOP (Bovaer) werd nu ook bij ons in de praktijk uitgetest. Kon het de resultaten uit de onderzoekscentra evenaren in de stal ?

Er worden vragen gesteld of de Europese boterindex nog een handelbare prijs is. Er zijn binnen West-Europa blijkbaar ook boteraanbiedingen die niet aan de Europese boterindex geraken.

Europese melk- en boterprijzen scheren hoge toppen

Melkvee

Voor het eerst sinds lange tijd kende de Global Dairy Trade (GDT) een prijsherstel. Dit had zijn effect op de zuivelmarkten. Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, gaf duiding over de situatie in weken 21-23.

Prijsontwikkeling Europese basiszuivelproducten.

Melkproductie daalt wereldwijd, maar prijzen stijgen

Melkvee

In het tweede kwartaal van 2022 verwacht Rabobank opnieuw een daling in de wereldwijde melkaanvoer. Als dat klopt, daalt de melkproductie al 4 kwartalen op rij, wat niet meer voorkwam sinds 2012-2013. De hogere melkprijs blijft volgens de bank wel aanhouden voor de rest van het jaar.

Milcobel verhoogt melkprijs met 4 euro tot 55,50 euro/100 l

Melkvee

De Raad van Bestuur besliste tijdens haar vergadering van 13 juni over de melkprijs voor deze maand. Milcobel zal voor de lopende leveringen van juni een standaard melkprijs hanteren van 55,50 euro/100 liter. Dat betekent een verhoging met 4,00 euro ten opzichte van de standaard melkprijs van vorige maand, mei 2022. De afgelopen weken vonden ook de ledenvergaderingen van Milcobel plaats.

“We zien vandaag melkprijzen die we tot voor kort onmogelijk achtten», zegt Renaat Debergh van BCZ.

Supermarkten moeten hogere melkprijs betalen

Melkvee

In de ‘war for milk’ krijgt de Belgische landbouwer een steeds betere prijs voor zijn melk, maar verderop in de keten lukt het nog niet om de hogere kosten volledig door te rekenen. “Dat spanningsveld is niet lang meer houdbaar”, zegt Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ).

De rechtbank is van mening dat 15 leden van Milcobel tijdens de uittredingsstop toch hun opzeg mochten geven.

Rechtbank geeft uittreders Milcobel gelijk

Nieuws van maatschappijen

De Rechtbank van Dendermonde heeft dinsdag 7 juni een uitspraak gedaan in de rechtszaak die 15 melkveehouders vorig jaar aanspanden tegen Milcobel. De 15 hadden hun opzeg gegeven tijdens de uittredingsstop die Milcobel had ingeroepen van 5 april tot en met 1 juli 2021. Milcobel nam deze maatregel nadat een groot aantal vertrekkers op korte periode de coöperatie hadden verlaten.

Deze zomer brengt wetenschapswatcher en podcastmaker Hetty Helsmoortel verschillende experten samen om vragen uit de zuivelsector te beantwoorden.

Podcastreeks brengt experts uit zuivelsector samen

Melkvee

Deze zomer brengt wetenschapswatcher en podcastmaker Hetty Helsmoortel verschillende experten samen om vragen uit de zuivelsector te beantwoorden. Je kan alle vragen in verband met de zuivelindustrie insturen voor de nieuwe podcastreeks die vanaf 20 september te beluisteren is.

Emilio Carrera werd Algemeen Kampioene Flanders Holstein Show.

Moderne winnaressen op de Flanders Holstein Show

Melkvee

Met de Ier Gary Jones had de organisatie een kanjer van een jury te pakken. Zijn jarenlange ervaring als clipper en voorbrenger bracht hem de skills bij van hoe Holsteinshows te jureren. En opvallend, als bedrijfsleider op een commercieel melkveebedrijf met 440 koeien die door 8 melkrobots worden gemolken, speurde hij in Ravels naar de koe die hij mee wou nemen naar huis en niet naar een show in een ver verleden.

De top 3 junioren Ilona, Robbe en Glenn, met rechts ook Gary Jones.

Vierde Flanders Junior Show

Melkvee

Dit jaar vond de 4e Flanders Junior Show plaats. Jongeren tussen 14 en 26 jaar kwamen voor een tweedaagse naar de Agridagen. Op vrijdag gingen de deelnemers aan de slag in een scheerwedstrijd. Zaterdag bekampten ze elkaar in het voorbrengen (of showmanship) om de kampioensbeker binnen te halen.

Doordat hun woning aan de stal gevestigd is, kijkt het gezin tijdens het eten recht de stal in.

“Met 4 robots halen onze koeien een melkproductie van 35 l”

Melkvee

Sonja Mertens en Kim Verheyen uit Turnhout vernieuwden en verlengden vorig jaar hun melkveestal. Een nieuwe loods werd bijgebouwd en ook de jongveestal wordt nog aangepakt. Het koppel zette met de verbouwingen optimaal in op licht, lucht en ruimte. Daarnaast is hun huis een deel van de melkveestal, waardoor ze vanuit de leefruimte recht op de dieren kijken.

Zowel de garantieprijs in Nederland als de standaardprijs van melk in België gaan naar een historische +50 euro bij de  meeste melkkopers.

Melkprijzen pieken naar historische hoogtes

Economie

De wereldwijde inflatie en aankomende renteverhoging bij de Europese Centrale Bank hebben een zware impact op de markten. De Global Dairy Trade daalt intussen verder met 2,9%. Daarnaast bereiken de melkprijzen historische hoogtes. Raf Beyers van United Expert, omschrijft de evoluties in de zuivelmarkt in de weken 19 en 20.

Boeren worden alleen opgeroepen om mee te doen als het in de bedrijfsvoering past.

Nederlandse boeren houden op 30 mei koeien uit de wei vanwege stikstofbeleid

Vleesvee

Boeren in Nederland houden op maandag 30 mei hun koeien uit de wei en in de stallen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens de landbouworganisaties LTO Nederland en Team Agro NL dreigt de koe vanwege verschillende rechtszaken niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, wat praktisch en juridisch onhaalbaar is. Met de actie #30MeiKoeUitDeWei roepen ze de overheid op om deze "absurde" uitkomst van de stikstofcrisis te voorkomen.

Tour de Crème bundelt 18 adressen met hoeve-ijs

Melkvee

Tour de Crème is een provinciaal netwerk dat 18 adressen bundelt van waar men hoeve- of streekijs met melk recht van de koe of het schaap kan verkrijgen. Bovendien is elk adres gelinkt aan een pittoreske fiets- of wandeltocht in de buurt.

De uier heeft bij een klinische ontsteking een hard, rood en gezwollen uitzicht.

Mastitis: hoe zat dat nu ook al weer?

Melkvee

Mastitis of uierontsteking is nog steeds het meest voorkomende gezondheidsprobleem op melkveebedrijven. In Vlaanderen maakt 26% van de Vlaamse melkkoeien gemiddeld minstens eenmaal per jaar een episode van klinische uierontsteking door. Een gepaste aanpak is belangrijk om het antibioticagebruik te beperken.

De nieuwe stal heeft een aparte kalverafdeling voor de allerjongste kalveren, die mechanisch geventileerd wordt.

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw opent nieuwe jongveestal

Actueel

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt opende onlangs een nieuwe jongveestal. In eerste instantie biedt het de kans om zeer nauwkeurige data te verzamelen van jonge dieren. Door de individuele dieropvolging in de melkrobot kan vervolgens de impact van bepaalde managementmaatregelen bij jonge dieren op hun productieniveau als melkkoe worden bepaald.

Zuivelcoöperatie Milcobel komt zijn engagement naar de leden na. De goede resultaten worden vertaald in de melkprijs.

Milcobel-leden profiteren van goede resultaten

Nieuws van maatschappijen

De raad van bestuur legde de standaard melkprijs van mei vast op 51,50 euro per 100 l. Dit is een prijsstijging met niet minder dan 5 euro tegenover vorige maand. De Milcobel-coöperanten plukken hiermee de vruchten van een sterk resultaat, stelt de zuivelcoöperatie.

De combinatie van zonnepanelen en een batterij vormt een nieuw verdienmodel voor melkveehouder Bart Van De Vloet.

Landbouwer kan elke dag energie oogsten

Actueel

Met de huidige energieprijzen is het voor zowat elk landbouwbedrijf interessant om zelf energie te produceren en op te slaan. Vooral het plaatsen van een industriële batterij is rendabel en snel terugverdiend. Het wegvallen van de terugdraaiende teller zorgt voor een forse stijging in de vraag naar boerderijbatterijen.

De beschikbaarheid van voorjaarsgras op de weides en de hoge kunstmestprijzen zijn zeker oorzaak van het meer afvoeren van melkkoeien in Ierland.

Zuivelmarkt toont beperkte beschikbaarheid van boerderijmelk in West-Europa

Economie

De Global Dairy Trade (GDT) verloor begin mei 8,5%. Dit is het grootste verlies sinds week op week 9 jaar geleden. Dat toont zich op de zuivelmarkten.

Rundveehouders kregen tijdens 2 workshops antwoord op enkele prangende vragen omtrent pneumonie bij kalveren.

Kalverpneumonie: Kennis en innovatie voorkomen hoge kost!

Melkvee

Luchtwegaandoeningen bij kalveren leiden nog te veel naar ongewenste verliezen. Nochtans valt dit te vermijden.

Koetoilet blijkt succesvol

Melkvee

Het koetoilet van het Nederlandse bedrijf Hanskamp vangt dagelijks zo’n 1/3de urine van een koe op. Dat zorgt ervoor dat de ommoniakemissie met 30-40 % daalt. Innovatiecentrum Dairy Campus deed de test bij 16 melkkoeien tijdens de meetperiode van ruim 20 maanden en bijna 100 m3 l urine in het toilet. Urine meteen opgevangen

Historisch hoge melkprijs

Melkvee

De melkprijzen staan historisch hoog. Boeren krijgen voor het eerst meer dan 49 cent/l. Dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod in België en in de rest van de wereld verkleint, waardoor de zuivelprijzen stijgen. Dat zal waarschijnlijk binnen enkele maanden ook in de winkel te merken zijn.

Waarschijnlijk gemotiveerd door de aantrekkende melkprijzen melkte men in februari in de 27 EU-landen 0,5% meer.

Positieve melkaanvoercijfers in Europa

Economie

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risicomanagement bij United Experts, volgde voor ons de internationale zuivelmarkten. In de week na Pasen tekende de Global Dairy Trade-veiling voor de grootste prijsdaling sinds begin juli vorig jaar.

Om input te leveren voor het model worden wekelijks grashoogtemetingen en analyses op vers gras uitgevoerd op 15 praktijkpercelen.

Satellietbeelden helpen om het optimale maaimoment te bepalen

Melkvee

Hoe kun je het optimale moment om gras te maaien bepalen? Binnen het project GrasSat wordt een tool ontwikkeld om de landbouwers nog beter te adviseren over een optimale graslanduitbating.

Abt Marc Fierens wijst erop dat het PAS-gebeuren meer is dan een (economisch) landbouwverhaal. Er is ook een sociaal aspect en een verhaal van verbondenheid aan gekoppeld.

Abdij van Averbode via telefoon op de hoogte gebracht van inkleuring als rood melkveebedrijf

Melkvee

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt dat het melkveebedrijf van de Abdij van Averbode mee op de rode lijst staat en dus in principe ten laatste in 2025 moet stoppen. Maar dat de abdij na een herberekening in 2015 enkel telefonisch, en dus niet per brief, op de hoogte is gebracht, noemt Demir "een rare manier van werken".

De kwaliteit van gras en dus van de graskuil varieert doorgaans doorheen het groeiseizoen. De praktijkproef bevestigde dit.

Aandacht voor optimalisatie van eiwit uit grasland

Akkerbouw

De eiwitkwaliteit van gras optimaliseren heeft diverse voordelen. Het is dus tijd om eens het graslandmanagement en de gras(kuil)kwaliteit onder de loep te nemen!