Startpagina Milieu

Milieu

Milieu

Natuur en landbouw verweven met ‘Boeren planten bij Boeren’: dat is rendabel

Actueel Op het akkerbouwbedrijf van Trudo Biets in Gingelom heerst er een goede bedrijvigheid. Het erf ruikt naar nieuw, de loodsen staan er mooi bij. En daar blijft het niet bij. Via ‘Boeren planten bij Boeren’ zal er in de komende maanden heel wat groen bijkomen. “Het geeft het landbouwbedrijf net dat extra, en het past zo beter in het landschap”, zegt Nicole Vreys, landschapsarchitecte voor ‘Boeren planten bij Boeren’.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Boerenbond ondertekent Vlaams charter Landschapsbeheer

Voor Boerenbond en Landelijke Gilden is een goed beheer van de open ruimte in Vlaanderen altijd een prioriteit geweest. Daarom werd op 20 oktober – de Internationale dag van het landschap – het Vlaams charter landschapsbeheer ondertekend. “We geloven dat door samenwerking en overleg sterke, goed beheerde landschappen kunnen ontstaan die ook voldoende ondernemersruimte voor land- en tuinbouwers bieden. Zo zorgen we ook in de toekomst voor het platteland én voor onze landbouwers.”

Onvrede over uitstel voor herziening Europese chemicaliënwetgeving

De Europese Commissie heeft dinsdag 18 oktober haar werkprogramma voor 2023 voorgesteld. De Commissie geeft hierin aan in het laatste kwartaal van volgend jaar een herziening van REACH , de verordening over alles wat met chemische stoffen te maken heeft, te willen voorstellen. Volgens critici dreigt dat uitstel de goedkeuring van een strengere wetgeving helemaal op de lange baan te schuiven.

Mestverwerking in Vlaanderen opnieuw gedaald

Volgens de jaarlijkse VCM-enquête ‘mestverwerking in Vlaanderen’ werd er vorig jaar 3,6 miljoen kg stikstof minder verwerkt dan het jaar voordien. Het grootste aandeel verwerkte mest komt van de pluimveesector.

Meest gelezen

Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering in ‘nitraatzaak’

Vijf milieuorganisaties – BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF – slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het ‘falend mestbeleid’. De dagvaarding werd op 8 september ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, nadat een ingebrekestelling in april zonder antwoord bleef.

Geen derogatie meer voor Nederland

Volgens een mededeling van de Nederlandse Rijksoverheid verliezen onze noorderburen weldra hun derogatie. Daardoor hebben de Nederlandse boeren met ingang van 2026 niet langer een uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest ten opzichte van andere Europese landen. De komende jaren wordt de derogatie geleidelijk aan afgebouwd.

Klimaatverandering zet hommels onder druk

Hommels worden op de proef gesteld door de klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie van Britse onderzoekers die de fysieke evolutie van de insecten over meer dan een eeuw bestudeerden.

NPI-steun komt ten goede aan bijen

In één jaar tijd, en dit sinds juli van vorig jaar, investeerden 389 Vlaamse landbouwers in de aanleg van bijenhotels voor solitaire bijen. Bijen spelen een belangrijke rol voor de biodiversiteit van de natuur.

Halt aan pachtcontracten in Brabantse Wouden

Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in de regio van het project Brabantse Wouden de voorbije 3 jaar al 168 ha grond aangekocht. Die aankoop kadert in de realisatie van de bosuitbreidingsdoelen van de Vlaamse Regering.