Karl Vrancken: "Inname PFOS vooral via voeding"

Milieu

De inname van PFOS op de hotspots, met als belangrijkste die rond de 3M-fabriek, gebeurt voornamelijk via voeding en minder via inademing. Dat zegt Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de PFOS-vervuiling, in zijn eerste rapport. Tegelijk zegt hij dat elke Belg in principe te veel PFOS inneemt via zijn voeding.

Dit jachtseizoen kregen 37 wildbeheereenheden de toelating om te jagen op patrijs, wat een lager aantal is.

Jagers niet te spreken over beperkingen op patrijzenjacht

Milieu

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenorganisatie van de jachtsector, is niet te spreken over het nieuwe telprotocol dat de Vlaamse overheid hanteert om te beslissen welke wildbeheereenheden (WBE’s) op patrijs mogen jagen. De jagers hebben het over ‘woordbreuk’ en een ‘aanfluiting van behoorlijk bestuur’.

Het recente JRC-rapport toont belangrijke effecten van de farm-to-Fork (F2F) en de Biodiversiteitsstrategie op de Europese landbouwsector.

Copa wil meer openheid over Europeese rapport over impact van F2F-strategie

Milieu

Begin augustus publiceerde het Joint Research Center (JRC) een rapport waaruit blijkt dat de landbouwproductie daalt en het inkomen onder druk komt als de boer-tot-bord- én de biodiversiteitsstrategie worden uitgevoerd. Bovendien zouden broeikasgasemissies verschuiven naar derde landen. Copa-Cogeca bekritiseert de manier waarop de Europese Commissie de resultaten in de luwte houdt.

Volgens Natuurpunt verontreinigde de landbouw amfibiepoelen in de Zwalmstreek.

Amfibiepoelen in Zwalmstreek chemisch verontreinigd door landbouw, zegt Natuurpunt

Milieu

In de Zwalmstreek in Oost-Vlaanderen zijn verschillende amfibiepoelen blootgesteld aan chemische verontreiniging vanuit de landbouw. Dat meldt Natuurpunt op basis van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent. “De vastgestelde maximumconcentraties bleken hoog genoeg om een toxisch effect uit te oefenen op de watervlo, wat indirect een invloed kan hebben op amfibiepopulaties”, zegt onderzoekster Tess Goessens.

April was redelijk droog. Daardoor is op vele plaatsen de grondwaterstand laag. VMM ziet ook lage debieten op heel wat onbevaarbare waterlopen.

Grondwaterstanden in Vlaanderen vaak nog laag voor tijd van het jaar

Milieu

In meer dan de helft van de meetplaatsen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begin mei lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar opgetekend. Bij net geen 4 op de 10 van de waterlopen stelde ze bovendien lage of zeer lage debieten vast.