15 miljoen euro voor aanpak wateroverlast en droogte

Actueel

Via de projectoproep Water-Land-Schap 2.0 geeft minister Demir, samen met de Vlaamse Landmaatschappij, nu 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten de kans om extreme droogte en wateroverlast in Vlaanderen een halt toe te roepen.

In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt.

Het stikstofdebat: Zoeken naar werkbare oplossing waaruit niét blijkt dat industrie alles mag en landbouw niets

Akkerbouw

De Vlaamse regering heeft eind verleden jaar geen overeenstemming bereikt over een definitief stikstofkader. “ De doelstelling en het traject tegen 2030 zijn heel duidelijk, maar we moeten tot een werkbare oplossing komen die de landbouw en de industrie leefbaar houdt. Géén akkoord waarin de industrie alles mag en de landbouw niets”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Meer open ruimte creëren in het dichtbebouwde Vlaanderen is een van de pijlers van het beleid van Demir.

Minister Demir koopt 11 gronden om meer open ruimte te creëren in Vlaanderen

Milieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt om 11 gronden te kopen en zo meer groen en open ruimte te creëren in Vlaanderen, zo blijkt dinsdag 28 december uit een persbericht.

Het doel van de campagne is zoveel mogelijk landbouwers te helpen om bij te dragen aan meer boerennatuur en biodiversiteit op en rond hun bedrijf.

Boerenbond lanceert biodiversiteitscampagne in landbouwgebied

Actueel

Vandaag, donderdag 9 december, lanceert Boerenbond, samen met haar partner Boerennatuur Vlaanderen, een unieke campagne gericht aan alle landbouwers in Vlaanderen. Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk landbouwers te helpen om op een laagdrempelige manier hun steentje bij te dragen aan meer boerennatuur en biodiversiteit op en rond hun bedrijf.

Pierre Rabhi schreef onder meer Vers la sobriété heureuse.

Pierre Rabhi (83), schrijver en boegbeeld van Franse agro-ecologie, overleden

Milieu

Schrijver en filosoof Pierre Rabhi, een boegbeeld van de agro-ecologie in Frankrijk, is zaterdag op de leeftijd van 83 jaar overleden, zo is zaterdag van zijn familie vernomen.

De komende maanden wil Vrancken en zijn groep experts in kaart brengen welke wegen de vervuiling heeft gevolgd.

Karl Vrancken: "Inname PFOS vooral via voeding"

Milieu

De inname van PFOS op de hotspots, met als belangrijkste die rond de 3M-fabriek, gebeurt voornamelijk via voeding en minder via inademing. Dat zegt Karl Vrancken, de Vlaamse opdrachthouder voor de PFOS-vervuiling, in zijn eerste rapport. Tegelijk zegt hij dat elke Belg in principe te veel PFOS inneemt via zijn voeding.

Dit jachtseizoen kregen 37 wildbeheereenheden de toelating om te jagen op patrijs, wat een lager aantal is.

Jagers niet te spreken over beperkingen op patrijzenjacht

Milieu

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de belangenorganisatie van de jachtsector, is niet te spreken over het nieuwe telprotocol dat de Vlaamse overheid hanteert om te beslissen welke wildbeheereenheden (WBE’s) op patrijs mogen jagen. De jagers hebben het over ‘woordbreuk’ en een ‘aanfluiting van behoorlijk bestuur’.

Het recente JRC-rapport toont belangrijke effecten van de farm-to-Fork (F2F) en de Biodiversiteitsstrategie op de Europese landbouwsector.

Copa wil meer openheid over Europeese rapport over impact van F2F-strategie

Milieu

Begin augustus publiceerde het Joint Research Center (JRC) een rapport waaruit blijkt dat de landbouwproductie daalt en het inkomen onder druk komt als de boer-tot-bord- én de biodiversiteitsstrategie worden uitgevoerd. Bovendien zouden broeikasgasemissies verschuiven naar derde landen. Copa-Cogeca bekritiseert de manier waarop de Europese Commissie de resultaten in de luwte houdt.

Volgens Natuurpunt verontreinigde de landbouw amfibiepoelen in de Zwalmstreek.

Amfibiepoelen in Zwalmstreek chemisch verontreinigd door landbouw, zegt Natuurpunt

Milieu

In de Zwalmstreek in Oost-Vlaanderen zijn verschillende amfibiepoelen blootgesteld aan chemische verontreiniging vanuit de landbouw. Dat meldt Natuurpunt op basis van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent. “De vastgestelde maximumconcentraties bleken hoog genoeg om een toxisch effect uit te oefenen op de watervlo, wat indirect een invloed kan hebben op amfibiepopulaties”, zegt onderzoekster Tess Goessens.

April was redelijk droog. Daardoor is op vele plaatsen de grondwaterstand laag. VMM ziet ook lage debieten op heel wat onbevaarbare waterlopen.

Grondwaterstanden in Vlaanderen vaak nog laag voor tijd van het jaar

Milieu

In meer dan de helft van de meetplaatsen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begin mei lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar opgetekend. Bij net geen 4 op de 10 van de waterlopen stelde ze bovendien lage of zeer lage debieten vast.